A menyasszony készülődik (Szilveszter éj)

2017 december 31. vasárnap  21:00

Sokszor mondtuk már, de mindig újra és újra emlékeztet minket rá az Úr is, az élet is, hogy egy helyi gyülekezet, ami Szellemben jár, az tényleg természetfeletti, nyilván. Látjuk ezt tényleg, hogy a gyülekezet természetfeletti.

Rövid üzenet a Jelenések könyvéből: három asszonyról szeretnék beszélni, és a természetfelettiről körülöttünk és az életünkben.

Jel 12:1 Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy napba öltözött asszony, és lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona.

Úgy értjük, hogy ez Izraelről szól. Izrael megszülte Krisztust. Látjuk annak a szépségét, ahogy Isten leírja Izraelt, és igazán mindenkit.

A kérdésem: Mennyire teljesített jól Izrael a nemzeti történelme során? Izrael mennyire képviselte az Urat ebben a világban? Mennyire voltak sikeresek ebben? Sajnos, a helyzet az, hogy az volt kivételes, amikor ezt jól csinálták. Megesett a történelmükben, de nem sokszor. Sokszor elbuktak nemzetként. Gyakran nem voltak bizonyság Isten szeretetéről, nagyságáról, még az irgalmáról sem. Isten azonban azt mondja: „Ők végezték az Én munkámat. Elvégeztek valamit, ami gyönyörű: onnan jött a Megváltó. Tőlük született meg Jézus.” A Rómaiakhoz írt levélben is olvassuk ezt, hogy Krisztus, a Fiú onnan született meg.

Manapság is sokat szerepel Izrael a hírekben, és olyan sokan elkövetik azt a hibát, hogy megpróbálják Izraelben az eseményeket és az Izrael körül történt eseményeket természeti okokkal magyarázni. Úgy értem, amikor az USA elnöke úgy dönt, hogy a nagykövetségét Jeruzsálembe költözteti, akkor mindenki megbolondul. Miért?

Keresheted a választ a politikában, a pénzben, az üzletben. Okos emberek, és gondolkodnak róla, hogy miért van ennyi probléma Izrael körül. Nem azért nem értik, mert nem okosak, nem azért, mert nem gondolkodnak róla sokat, hanem azért nem értik, mert figyelmen kívül hagyják azt, hogy Izrael életének van szellemi oldala.

A gyűlölet, a szeretet – nagyon sok ebből szellemi alapokon nyugszik. Megvan nekik is a politikájuk, ők is elrontanak dolgokat, van, amit jól csinálnak, van üzleti életük, van tudományos életük, persze, de az egész mögött szellemi dolog van Izraellel kapcsolatban. Izrael megszülte a Fiút, és – ahogy olvassuk a történetben – a sárkány gyűlöli őt ezért. Ha természeti okokkal próbálod magyarázni az egészet, akkor folyton ámuldozni és értetlenkedni fogsz: Ez miért így van?

Van egy másik asszony – akiről már az egyik istentiszteleten volt szó (2017.12.13. A gyermek a jászolban, vagy a parázna a fenevadon?), ezért most nem akarok sokat mondani –, Jel 17:1-6-ban a nagy parázna, és ez a világunk, a világrendszerünk. Ez az, amiben élsz és mozogsz. Ez az a rendszer, amelyik folyton azt mondogatja neked, hogy Istennel járni abnormális, a hit veszélyes. „Ha követed Jézust, akkor az meg fog rabolni téged az életedben.” Az ember eltűnődik ezen.

Miért van, hogy a kereszténység a legüldözöttebb a világban? Mert így van ma is. Ha belegondolsz: mi annyira rossz a keresztényekben? Hiszen nem rabolunk, nem ölünk, nem lázongunk. Az egyik római – talán egy helytartó – azt írta egy ismerősének a levelében: Igazán nem találok bajt ezekben az emberekben, de ki kell végeznem őket, mert ez az utasítás, ha nem hagyják abba. Kissé zavarban volt, hogy miért kell ezeket az embereket bántani.

Keresztények vagyunk, fontos számunkra a család, hiszünk az őszinteségben, a szeretetben, törődünk emberekkel, akikkel mások nem, szeretnénk adni a reményből, amit mi kaptunk, nem élünk vissza az emberekkel… Miért ne örülne az összes kormányzat annak, hogy vannak keresztények az országban? Miért? Miért ne örülne mindenki ilyen embereknek? A válasz az, hogy ez szellemi dolog.

Úgy értem, tedd nyilvánvalóvá a munkahelyeden, hogy hívő vagy, és aztán látni fogod, hogy lesznek, akiknek nagyon nehéz lesz veled normális kapcsolatban maradni. Tedd nyilvánvalóvá a családod felé, fejezd ki, hogy hívővé lettél, kezdd el képviselni Jézust egy internetes közösségi oldalon, és aztán nézd meg ott az ismerőseidet, hogy hogyan viszonyulnak hozzád utána. Látni fogd, hogy van szellemi dolog mögötte.

A barátomat, aki először beszélt nekem Jézusról, amikor mondta, hogy megtért, akkor én annak a rendje és módja szerint kigúnyoltam. Aztán megkérdezte: Ha valami másra tértem volna át, ha mostantól muzulmán lennék vagy hindu, akkor is kinevetnél? Azt feleltem, hogy nem. Visszakérdezett: Akkor miért olyan különleges a kereszténység? Igaza volt.

Mert a világunknak szellemi gyökere van. Mindennek körülöttünk szellemi gyökere van. Nem úgy, ahogy ma használják a szellemi szót. Nem ilyen meghatározatlan módon, hanem nagyon nyilvánvalóan van egy csata, van egy harc. A parázna próbál meggyőzni téged: „Ha Jézust követed, elvesztegetsz valamit. Akkor odalesz az életed.” Bocsánat, de tökéletes a kép: Mint amikor egy prostituált megvillogtatja azt, amije van, és mondja, hogy miért ne kérnéd azt, miért ne akarnád azt. „Miért ne akarnád, amit én tudok adni neked?” – ilyen a világunk. Az, ahogy itt leírja Isten, sokat segít nekünk. Mert megértjük, hogy a világ alaptermészete ez a prostituált természet. Ez milyen?

Ki volt az előző, az első asszony? Izrael, az anya, aki megszülte Jézust. Miben különbözik egy anya egy prostituálttól? Kb. mindenben, nyilvánvalóan. Ez a különbség. A világunknak mindenért fizetned kell, amit kapni fogsz, folyton alkudoznod kell, folyton figyelned kell arra, hogy nehogy kihasználjanak téged, nehogy visszaéljenek veled. Folyton nyitva kell tartanod a szemed az apró-betűs részekre. Mennyire más, mint egy anya vagy egy család!

Ebben a világban – ezt sokszor elmondjuk, de nagyon fontos is – senki sem lehet igazán otthon. Mindenkinek van oka aggódni itt. Mát 6:19 jönnek a tolvajok, jön az, aki elveszi tőled, amid van, vagy ha nem veszi el senki, akkor a rozsda – az idő megemészti azt, amid van. Egyikünk sem kerüli el a halált, kivéve, ha Jézus előbb visszajön. (Amit remélünk.)

Értenünk kell, hogy ez a világ senkinek nem az otthona. Mindenkinek van oka arra, hogy aggódjon. Senki sem ússza meg a rossz dolgokat. Miért? Mert ennek szellemi a természete: „Az én életem Istentől függetlenül. Majd én megcsinálom Isten nélkül, az Ő célján kívül. Nekem ez menni fog. Majd én megcsinálom magamban! Nem kell nekem Isten.” Ahogy Kain kiment Isten jelenlétéből, 1Móz 4:16, és épített egy várost. Ez a világunk természete.

Van egy harmadik asszony is, és itt a lényeg.

Jel 19:7-9 Örüljünk, ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, és felesége felkészült, és megadatott neki, hogy felöltözzék ragyogó, tiszta gyolcsba, mert a gyolcs a szentek igazságos tetteit jelenti. És azt mondta nekem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. …

Mit látunk itt? Ez a Gyülekezet, a hívők közössége: akik itt vagyunk, és akik nincsenek itt, és hívők. A Gyülekezet is szellemi. Izrael, a világ és a Gyülekezet. Ez is szellemi, és a támadások ellene szintén szellemiek. Az életünkben, ahol körülnézünk, látjuk a Gyülekezetet. Másként látjuk, nem úgy, ahogy itt le van írva. Látjuk a kihívásokat, a támadásokat. Látjuk, ahogy le van járatva a gyülekezet a médiában, a filmekben. Ezekben mindig a keresztény a buta, mindig a hívő az, akit nem lehet megbízni semmivel. Ezt látjuk a közösségi médiákon.

Egy értelemben a Gyülekezet olyan, mintha össze lenne verve. Gyakran azt látjuk, hogy gyenge, vagy gondok között van. Figyelj azonban! Miről szólt ez a rövid üzenet? Ha Izraelt nézed, és csak a természeti dolgokat látod, soha nem fogod megérteni, hogy mi történik. Ha megnézed a világot – merre megy, mit csinál, mit nem csinál, mit értékel és mit nem –, ha csak természetileg nézed, nem fogod érteni, hogy mi zajlik.

Ugyanígy van a Gyülekezettel is. Másról beszélünk a Gyülekezettel kapcsolatban. Van egy olyan oldala a Gyülekezetnek, a szellemi oldal, ami az igazi lényeg. Persze, van a természeti is oldala is. Hálásak vagyunk azoknak, akik megszervezték, hogy most itt lehessünk. Nagyon hálásak vagyunk az épületért, mindenért. Nagyszerű, de van egy másik oldala, a lényegibb oldala. Kell, hogy lássuk és értsük, hogy van szellemi oldala.

Istennek van egy munkája, és az zajlik. A Jel 19:7-ben ezt olvassuk: az Ő felesége elkészítette magát. Ez a Gyülekezet, mint menyasszony. Képzelj el egy menyasszony! Hogy jelenik meg az esküvőjére? Itt ez a rész erről beszél, hogy a Gyülekezet elkészítette magát. Isten így beszél rólunk. Egyrészt elmondja nekünk – neked és nekem –, hogy egy nap készen leszel. Egy nap készen lesz a Gyülekezet.

Mi történik most? Hogyan lát minket Isten most? Isten azt mondaná rólad és rólam ma: Készülődtök az esküvőre. A mai napon készülődsz az esküvőre. Ma ezzel foglalkozol. A Gyülekezet ezzel foglalkozik, hogy készülődik az esküvőre. Ez az, ami most zajlik. Ha egy kicsit körülnézek, azt mondhatnám: „Én ezt most még nem látom. Én a hibákat, a gyengeségeket… magamat látom. Én nem gondolom, hogy ez történik.” Isten azonban azt mondja nekünk: „Én látom jól. Nekem van egy tervem. Ahogy Izraellel elvégeztem a célomat, és még majd el fogom végezni, úgy a Gyülekezettel is. Veled is, veletek is.”

Ez annyira bátorító – legalábbis nekem, ha előre nézek erre az évre. Sokunknak nem volt könnyű évünk. Nagyon hálás vagyok a hűségetekért, a barátságotokért, azért, ahogy járunk Istennel. Értenünk kell azonban, hogy Isten dolgozik. Eféz 5-ben azt mondja Jézusról: Önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az Ige által megtisztítva megszentelje. Azért, hogy Maga elé egy dicsőséges Gyülekezetet állíthasson, akiben nincs szeplő, ránc, nincsen semmilyen probléma. Ez lenyűgöző a számunkra. Azt mondanánk: Mi másik képet látunk. Isten viszont azt mondja: „Várj! Én tudom, mit csinálok. Én dolgozom ebben.”

Ez nem csak a Gyülekezetre igaz, hanem rád és rám is, hogy Isten végzi az Ő munkáját. Azt hiszem, olyan sokszor azt mondanánk: „Mekkora kudarc! Mekkora hiányosság!” Isten azonban azt mondja: „Te most készülődsz. Ez része az Én munkámnak az életedben, hogy egy nap Elém állhass hibátlanul. Egy nap majd azt fogom mondani, amikor Előttem állsz: Ezt nézzék meg!” Mint a menyasszony, amikor bejön az esküvőn. Ahogy jön, a vőlegény elámul. Isten azonban azt mondja nekünk: „Ez az a munka, amit Én végzek ma a te életedben. Ma végzem a ti életetekben, és Én nem hibázom ebben.”

Olyan jó nekünk, hogy Izraelnél már láthattuk ezt! Láttuk, hogy Isten már ezt megcsinálta, elvégezte. Ez bátorítás nekünk, mert ez azt jelenti, hogy velünk is el tudja végezni, minket is végig tud vinni az úton. Nincs kérdés, hogy Ő ezt meg tudja-e csinálni. Azt mondja nekünk: „Figyelj, bízz Bennem! Számíts Rám! Higgy Nekem! Én tudom, hogy mit csinálok, és tudom, hová viszlek.” Arra, ami most történik, azt mondanám: Ó, Uram, ez nem néz ki túl jó! Isten azt mondja: „Hát… ez most a mosakodás része. Ez most a felkészítés része. Én dolgozom ebben.”  Ez nagyon bátorító, szerintem. Ámen.

Kategória: Egyéb