Szent Szellem szeretet – hitünk legkiválóbb útja (I. Korinthus 13.)

2013 szeptember 11. szerda  18:30

A Korinthusiakhoz írt első levél fejezeteit nézzük végig. Hisszük, hogy Istennek van üzenete az adott órára az életünkre. Nem véletlen az, hogy melyik üzenetet kapjunk Istentől gyülekezetként. Úgyhogy ez nem véletlen, hogy Isten az I. Korinthusi levélből akar beszélni hozzánk ezekben a hetekben. Nagyon hálás vagyok azért, hogy vezet bennünket ebben. Mindig az a várakozásunk, hogy Krisztust emeli fel nekünk.

I. Korinthus 13. Őszintén, ki tud erről a témáról beszélni? Ki tud itt valamit a szeretetről? Például azt tudjuk: nem tudok róla semmit! Körülbelül ennyit tudok a szeretetről. Gondolj bele! Az önzésünkkel, az én központúságunkkal, a büszkeségünkkel, a rövidlátásunkkal, a korlátoltságunkkal mit tudunk mi a szeretetről? Annyira semmit! Tényleg. Erről beszélni? Ez vicc!

1Kor 12:31b Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.

Miről beszélt eddig? Az ajándékokról és az egységről. A gyülekezet egységéről és különbözőségéről. Aztán azt mondja: Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Aztán beszél a szeretetről. Azt mondja, hogy erről szól a dolog.

1Kor 13:1-3 Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból.

Ez ám a kihívás! Az első három vers már világossá teszi azt, hogy ez olyasmi, ami túl nagy nekünk. Azt mondja nekünk, hogy szeretet nélkül minden más hiábavaló. Olyan, mintha a feleségem megfőzné a legfinomabb ételt a világon, és nekem nincsenek ízlelőbimbóim. 🙂 Hiányzik, úgyhogy megeszem, de nem érzékelem. Ugyanolyan, mintha gabonapelyhet ennék. Ugyanannyira nem élvezem. 🙂 Ilyen az élet szeretet nélkül, nem?

Mindenem meglehet, de nem jelent semmit nekem. Nem érint meg, nem ad választ, nem szolgál felém, nem épít fel. Nem változtat meg semmit szeretet nélkül. Olyan, mintha vak lennék, és azt mondanák: Gyere el, és nézd meg ezt a festményt! „Kösssz!” Semmit nem jelent, nem tudom érzékelni. Ilyen lenne, ha teljes hitem lenne, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok, de nincs szeretetem. Semmit nem jelent nekem. Semmi részem nincs benne. Semmi köze a dolognak ahhoz, amit Isten szeretne látni az életemben.

ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is…” Nem véletlenül mondta ezt a korinthusiaknak. A következő fejezetben látni fogjuk, hogy ők ennek a mentén méregették magukat. „Nekem van nagyobb ajándékom, mint neked. Csak tudjad!” Pál azt mondja: Ha prófétálni tudok, ha minden titkot ismerek, mindent el tudok magyarázni, tudok úgy prédikálni, hogy mindenki elámul, de ha szeretet nincs bennem,…

Itt fontos dolgot mond nekünk: Miben van az azonosságom? Ha az azonosságom Isten szeretetében van, akkor rendben vagyok. Ha valami másban van – a prófétálásban, a titkok ismeretében, a csodatételben, ha tudok minden nyelven szólni –, ha az azonosságom ezekben van és nincs bennem szeretet, akkor minden üres. Akkor minden üres! Csak a szeretet ad nekem kapcsolatot.

Ez az egyetlen, ami kapcsolatot ad nekem. Nincs az a gazdagság, ami kapcsolatot adna nekem. Persze, ha gazdag vagyok, lesz nagyon sok barátom – addig, amíg gazdag vagyok. 🙂 Olyan barátok ők, akik addig a barátaim, amíg el nem veszítem az egészet. A gazdagság nem ad kapcsolatokat. A szépség nem ad kapcsolatokat. Az ész nem ad kapcsolatokat. Az vallás nem ad kapcsolatokat. Az társadalom nem ad kapcsolatokat.

A szeretet ad kapcsolatokat, és ha nincs szeretet az életemben, akkor minden üres. Még a nagy ajándék is, még a nagy áldozat is, amit hozok. „ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom”, ha minden áldozatot bevállalok, de nincs bennem szeretet, akkor mi az? Akkor minden, amit tettem, csak vallásos áldozat. Csak vallásos áldozat és üres!

Éltem kicsit Közép-Ázsiában. Van egy ilyen ünnepük: az áldozat ünnepe. Áldoznak és ünnepelnek. Ám ha nincs szeretet, akkor annyira üres az egész. Bemehetsz egy templomba, eljöhetsz hozzánk és adhatsz a felajánlásba, de ha szeretet nélkül való, akkor semmit nem jelent. Akkor semmilyen áldást nem ad neked. Akkor sehova nem visz téged. Akkor semmi bátorodás, semmi öröm nincs vele.

Akkor méricskélek, akkor számolok, és azt mondom: Na, ha ennyi pénzt adok be, akkor mostmár csak kapok vissza valamit! Kicsit dühösen és kicsit elvárósan: „Mi van már?! Isten! Elromlott a számológéped? Mikor lesz ebből már valami?” Szeretet nélkül az egész csak üres. Nincs benne semmi.

Ezért annyira nagyszerű, hogy Isten úgy határozta meg a mi kapcsolatunkat Ővele, hogy Ő szeret bennünket. Olvasd el János első levelét, tele van ezzel. Miért van kapcsolatunk Vele? Azért, mert Ő szeret bennünket. Miért marad fenn a kapcsolatunk Ővele? Azért, mert Ő szeret bennünket. Miért tart a kapcsolatunk Ővele? Miért győzedelmes a kapcsolatunk Ővele? Azért, mert Ő szeret bennünket, és így határozza meg a Vele való kapcsolatunkat.

Ha azt kérded Tőle: Uram, ki vagyok én Neked? Akkor a válasz ez: Az, akit szeretek, az, akiért meghaltam, akiért fizettem. Ha azt kérdezed: Honnan tudhatom?; akkor az a válaszom, hogy nézz a keresztre, és lásd meg, hogy mennyire szeret Isten, és mennyire fontos vagy Neki.

Utána Pál leírja a szeretetet. Ez nagyon érdekes. Mond pozitív dolgokat, és aztán mond negatív dolgokat. Elmondja, hogy mi jellemző a szeretetre, és aztán elmondja, hogy mi nem fér bele a szeretetbe.

1Kor 13:4 A szeretet hosszútűrő, …

Mit mondott Jézus? Ján 7:33 egy kevés ideig még veletek vagyok. Látom ebben a versben ezt a gondolatot, hogy Jézus úgy volt ezzel: Már mennék!; de türelmes, és azt mondja: „Még kis ideig veletek maradok. Még szükségetek van Rám, úgyhogy, itt vagyok.” Volt-e, hogy Jézus azt mondta: „Te jó ég! Hogyhogy még mindig nem értitek?” Márk 9:19-ben: „Hát hogy nem értitek még mindig? Hogy lehet, hogy nem látjátok, hogy Én vagyok a mindenható Isten? Hogyhogy nem értitek?”; de maradt. Isten türelmes velünk.

Isten nem adja fel veled kapcsolatban. Ha nem adta fel Péterrel kapcsolatban, ha nem adta fel Dáviddal kapcsolatban, ha nem adta fel Mózessel kapcsolatban – mert nem adta fel –, akkor veled sem adja fel. Szeretnélek ezzel bátorítani, hogy a szeretet hosszútűrő. Isten, ahogy rád néz, ahogy felőled gondolkodik, Ő végtelenül türelmes. Mert te az Ő gyermeke vagy és türelmes veled. Ha megnézed az evangéliumokat, látod Jézusnak a türelmét újra meg újra.

1Kor 13:4 …jóságos; …

Kedves. Szelíden viselkedik. Szelíden bánik. Ez nagyon fontos. Luk 5:8-ban Péter leborult Elé, és azt mondja Neki: Uram, távozz tőlem, én bűnös ember vagyok. Mit mondott Jézus? „Igazad van, megyek.” Nem! Nem ezt mondta. Azt mondta-e neki: „Péter, legyen neked a te hited szerint. Én megyek.” Nem! Nem ezt mondta.

Luk 5:10 azt mondta neki: „Ne félj! Mostantól embereket halászol. Ne félj! Eddig halakat fogtál, most egy másik elhívást adok neked, gyere Velem!” Jézus szelíd volt. Jézus kedves volt vele, törődött vele. Amikor meghal Jairusnak a lánya, akkor Jézus nem megy tovább érzéketlenül, hanem azt mondja Jairusnak – amit nem kellett tennie: „Ne félj! Csak higgy!” Miért mondta ezt? Azért, mert Ő gyengéd.

Ott van az a szolga, aki azt mondja az ő urának – és azt hiszem, hogy sok keresztény van így Istennel, akik azt mondják Istennek – „Te kemény gazda vagy. Sokat vársz el, és keveset adsz. Vagy egyenesen semmit.” Nincs igazuk azonban. A szeretet jóságos, a szeretet gyengéd, a szeretet kedves. Isten így bánik velünk. Gyengéden bánik velünk.

Jézusnak nem kellett kedvesnek lennie. Ő egyszerűen csak taníthatott volna keményen, igazán, egyszerűen elmondhatta volna az igazságot. Neki nem kellett beülni a bűnösök, a gazemberek közé, Neki nem kellett beülni a vámszedők, az egyetemisták, a tizenévesek, a könyvelők, az üzletemberek közé, de beült. Megtette, és azt mondta: „Én szeretlek benneteket. Figyeljetek Rám! Ne féljetek, csak higgyetek! Zákeus, gyere le! Nálad vacsorálok.” Miért? Milyen a szeretet? Jóságos. Törődően kedves, gyengéd. Ilyen Isten szeretete felénk.

Aztán mond néhány negatív dolgot.

1Kor 13:4 … a szeretet nem irigykedik, …

Ez nagyon érdekes. Ján 3:26 jöttek a tanítványai Keresztelő Jánoshoz, és azt mondták neki: „Mester, mester! Akit te bemerítettél, Az szintén keresztel, és többen mennek Hozzá, mint hozzád!” „János! Itt az ideje, hogy valamit újíts, mert elviszik az üzleted.” János nem ment bele ebbe a játékba. Hanem mit mond a szeretet? Ján 3:29-30 „Ami Istentől van, csak az lehet nekem. Ha nekem alá kell szállnom, akkor alábbszállok, és ha Neki fel kell emelkedni, akkor Ő felemelkedik.”

Nem méricskélem magam. Lenyűgöző hallani, amikor hívők méricskélik magukat. Képzeld el, milyen lenne, ha a lelkipásztorok összegyűlnének, és azt mondanák: „Az én gyülekezetem jobban nő, mint a tiéd. Én jobb vagyok, mint te.” Mi lenne a baj ezzel? Az, hogy ez nem szeretet. Mert a szeretet nem irigykedik. Ján 5:30-ban Jézus azt mondta az Atyának: nem tehetek mást, csak az Ő akaratát. Nem így volt: „Elegem van! Azt csinálom, amit Én akarok.” Nem!

1Kor 13:4 …a szeretet nem kérkedik, …

Ez nagy szó: kérkedni. „Idenézzetek! Nézzétek, hogy nekem mim van! A ti figyelmetek, a ti nagyrabecsülésetek, az az én értékem, az szabja meg, hogy ki vagyok.” Ez hibás gondolkodás, ez nem szeretet. A szeretet nem innen meríti az értéket. A szeretet nem elvár valamit, hanem ad, és keresi a módját, hogy adjon.

Jézus azt mondta Mát 6:5-ben: amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, hogy kiálltok az utcasarokra, és ott hangosan, felemelve imádkoztok, hogy mindenki tudja, hallja és lássa! Felveszek három embert kürtökkel, megfújják azokat és mindenki figyel. Amikor látom, hogy mindenki figyel, akkor: Áldalak Istenem! Azt mondja Jézus: Ne csináljátok! Mert voltak, akik ezt csinálták. Máté 6:6 menj be a te hátsó, a te elzárt, titkos szobádba. Mások tisztelete nem a te értéked. Isten szeretete adja a te értékedet.

Mit tanít nekünk a Szent Szellem? Ján 16:14 a Szent Szellem abból ad nekünk, amit Jézus tanított. Fogja, ami Jézusé, és azt tanítja nekünk. A Szent Szellem, Aki Isten, nem kérkedik. Nem azt mondja: „Idenézz! Én mit tudok csinálni!” Hanem vesz Jézuséból, és azt adja nekünk. Ahogy Jézus azt mondta: „Atyám! Én a Te akaratodat teszem.” Ilyen a szeretet.

1Kor 13:4 … (a szeretet) nem fuvalkodik fel, …

A görögben ezen a helyen a kifejezés azt jelenti, hogy nem fújja fel magát, mint a fújtató. Volt régen a kovácsoknak a fújtató, nagy harmonikaszerű dolog, ami tele volt levegővel. Semmi más nincs benne, csak levegő. Azt mondja itt, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel, az nem fújja fel magát. Nem érdekelt ebben.

Emlékszel, amikor Jézus lenézett az emberekre, és nem törődött velük? … Én sem emlékszem. Mert nem volt ilyen. Mert nem fújta fel Magát. Fil 2:6 Ő nem tekintette zsákmánynak, különösebb értékűnek, különösen drága dolognak azt, hogy Ő Isten. Ha valaki azt mondaná neked, hogy tökéletes vagy, nincs igaza.

Ha Jézusnak azt mondaná valaki, például az egyik testvére: „Jézus, az idegeimre mész, tökéletes vagy. Még nem találtam Benned hibád!”; akkor igazuk lett volna, mert Ő Isten. Őneki minden joga meglenne azt mondani: „Idenézzetek! Én vagyok Isten. Tökéletes vagyok. Lenyűgöző vagyok. Én mindenre képes vagyok.” Jézus nem szívta fel Magát ezen.

Ezt mondja Fil 2:6 (P. Kende féle szabadfordításban), hogy Ő nem szívta fel Magát ezen, hogy Ő Isten. Nem mondta: Én Isten vagyok, úgyhogy húzzátok meg magatokat! Hanem a szeretetnek nem gond leereszkedni, annak nem gond eggyé válni közülünk. Emlékszel, amikor Jézus úgy gondolta, hogy Ő túl drága ahhoz, hogy értünk fizetség legyen? … Nem! Én sem emlékszem rá, mert nem volt így. Mert a szeretet nem fuvalkodik fel.

1Kor 13:5 nem viselkedik bántóan, …

Ez illetlenséget jelent. Erről Pál sokat beszélt már. Ugyanezt a szót – illetlen, bántó – használta az imában, alávetettségben, szakadásokban a gyülekezetben, az Úrvacsoránál beszélt róla. Azt mondta: „Figyeljetek, korinthusiak! A legnagyobb probléma nem az, hogy nem tartjátok be, amit én mondtam nektek, hanem az, hogy ez nem szeretet. Ez nem szeretet, hanem ez sértő. Ez illetlenség. Ez bántó. Ez nem fér bele.”

Igazából látjuk ezt Pálnak a szolgálatában újra, újra és újra. ApCsel 16:3-ban körülmetélte Timóteust. Miért? Azért, mert a zsidók között akart szolgálni Timóteussal együtt, és Timóteusnak nem volt szabad bántónak lenni, mert az megakadályozta volna a szolgálatukat. Úgyhogy ezért megtették ezt, hogy tudjanak szolgálni. Megkeresték a módját. Persze ennek az ellenpárja Gal 2:3.

1Kor 13:5 … (a szeretet) nem keresi a maga hasznát, …

Nem a saját érdekét keresi. Annyiszor lehet hallani: „Jó, jó! De ha így szeretek valakit, akkor mi lesz velem? Ha így szeretem azt a piszok házastársamat, akkor mi lesz velem?” A válasz az, hogy a szeretet nem teszi fel ezt a kérdést.  A szeretet azt mondja: hadd szolgáljak, hadd adjak!

Amiket felsorol itt, azok jellemzőek a szeretetre. Van azonban egy fontos dolog: az, hogy ezekből nem tudsz szeretetet építeni. Azt vagy kapjuk Istentől és adjuk, vagy nincs. Nem mi építjük. Mi döntünk, mi járunk benne, de nem ezekből a blokkokból építjük. Hanem ha szeretetben járunk, akkor ezek jellemzőek ránk.

2Kor 8:9 Jézus szegénnyé lett értünk. Miért? Azért, mert a szeretet nem keresi a maga hasznát. Miért lett szegénnyé? Azért, hogy te meg én gazdagok legyünk az Ő szegénysége által. Mát 8:20 Jézus azt mondta: a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova lehajtsa a fejét.  A szeretet nem a maga javát keresi.

Mennyire tudjuk ezt megcsinálni? Semennyire egyikünk sem. Amiről beszélek, az viszont nagyon fontos. Isten így szeret bennünket, és ezek azok a dolgok, amelyek hiányoznak az Ő szeretetéből. Isten nem a Maga javát kereste, amikor szeretett bennünket. Isten gyengéden bánt velünk, amikor szeretett bennünket. Isten nem irigykedik, nem fuvalkodik fel. Isten, a mi Istenünk alázatos. Mekkora dolog ez? Hogyan lehetséges ez, hogy Isten alázatos? Mégis Ő az a szeretet miatt.

1Kor 13:5 nem gerjed haragra, …

Ismersz olyan embert, akit ha megböksz, egy életre haragszik rád? Egy életre! Bármit mondasz, azonnal felkapja a vizet. Ez a kifejezés itt: könnyen irritálható, éles, könnyen haragra lobban. Ján 2:15 Jézus kipucolta a templomot egy korbáccsal, és eléggé indulatos volt. Van, aki azt mondja: Jézus ezek szerint irritálható volt. Biztos, hogy nem skandináv vérmérsékletű volt, mert nem ott született :-), de Jézus nem volt könnyen haragra lobbantható sem.

Ha Jézust könnyen haragra lehetett volna lobbantani, akkor nem korbácsot csinált volna, hanem az ujjával eldörzsölte volna, és a Föld nincs többé. Ennyi! Isten azonban nem ilyen. Isten nem lobban könnyen haragra.  A szeretet nem lobban könnyen haragra. Ha könnyen dühös leszek, és ha dühös maradok, akkor az jelent valamit, és az nem szeretet.

A következő hatalmas:

1Kor 13:5 nem rója fel a gonoszt,

Ismered-e ezt? „Van egy kis könyvecském,…” Ez egy könyvelői kifejezés, hogy felróni, feljegyezni, lekönyvelni a gonoszt, ami történt. „… megvan a listám, és egy életre emlékezni fogok!” Miért nem fér ez meg a szeretettel? Azért, mert ha ilyen vagyok, az kiirtja a szeretetet, elpusztítja a szeretetet.

Ha számlálgatom a gonoszt és a kapcsolatom a barátommal, a házastársammal adok-kapok kapcsolat, akkor mi történik? Az a lista meg fogja gyilkolni a szeretetet. Nem csak köztünk, hanem egyébként is. Képtelenné válok a szeretetre. Minél hosszabb a listám, annál rövidebb a barátaim listája.

Hányszor hibázunk? Hányszor bántottam meg embereket ostobán? Rosszkor mondott vicc, érzéketlen kifejezés,… Minél hosszabb a listám másokról, annál igazabbnak érzem magam, és annál rövidebb a barátaim listája, annál magányosabb vagyok. Felejtsd el! Dobd el! Bocsáss meg könnyen! Ha van egy egész lexikon, az életed „nagy műve” :-), akkor csak égesd el. Nem maradj meg vele!

Van még egy negatívum, ami nem fér meg a szeretettel. Ezek közül egyik sem. Ha csak egy is megvan, akkor nincs szeretetem.

1Kor 13:6 nem örül a hamisságnak, …

Nem örül a hamisságnak! Miért bővölködik a gonoszság? Miért olyan könnyű gonosznak lenni? Azért, mert Róm 1:23 az emberek nem csak szeretik tenni a gonoszt, hanem annyira tetszik nekik, hogy jóváhagyják, sőt bátorítják egymás életében, és azt mondják: „Ez az! Ez az! Légy szabad! Tedd csak! Házasságot törsz? Nem gond, megértem. Tudom, miért csinálod. Rendben van.” Persze, amikor eljön a férje, és beveri a fejed a baseball ütővel, gondolhatod, mennyire lesz rendben! „Nagyon rendben” lesz. A fickó, aki azt mondta neked: megértem, és rendben van; az nem fog odaállni, hogy megvédjen téged. Ezt megígérhetem neked.

Péld 17:4 a gonosztevő gonosz ajkakra hallgat, és a hazug szereti hallgatni a pusztító nyelvet. Megvan ez a gondolkodás. Amikor gonosz a szívem, amikor a szeretet nem szorítja ki az én életemet, az én akaratomat, az én céljaimat, akkor ez jön be, hogy meghallgatom a pletykát, odafigyelek rá és válaszolok rá. Aztán azt hallom, hogy történt valami rossz a másikkal, és azt mondom a szívemben: Végre megkapta, amit megérdemelt!; és örülök a gonosznak. Ebben nem sok szeretet van, nyilván! A káröröm nem igazi öröm.

Néhány pozitív dolog:

1Kor 13:6 de együtt örül az igazsággal.

A szeretet együtt örül az igazsággal. Tudod, mi a görög kifejezés itt? Mintha az igazság meg lenne személyesítve. Mintha a barátom örülne. Előléptették, elújságolja és meghív „Gyere, ünnepeljünk együtt!” Együtt ünnepelek vele, együtt örülök a barátommal. Így örülök együtt az igazsággal. Együtt örülök vele.

Jézus együtt örült az Ő Atyjával, mert ez a szeretet. Ilyenek vagyunk mi is, hogy örvendezünk az igazságban. Luk 10:21 Jézus örvendezett az Ő Szellemében, és azt mondta: „Atyám, hálát adok Neked, hogy nem a bölcseket választottad ki, nem a tökéleteseket, nem a vallásosokat, nem a nagyokat, nem a szépeket, nem a jókat, hanem ezeket. Az egyszerűeket, az átlagosakat választottad ki, és őket hívtad el. Együtt örülök Veled, Atyám.”

Mondhatta volna Jézus a következőt? „Atyám, nem lehetett volna jobban választani? Valakit, aki akár két év után értette volna, hogy mit akarok mondani neki?”  A tanítványok nem értették. Jézus viszont nem ezt mondta, hanem azt: „Atyám, Veled örvendek, mert Te vagy az igazság. Együtt örvendek Veled. Ha ez a Te akaratod, akkor rendben van, és örvendezek Veled, és szeretlek Téged. Te szeretsz Engem, és Én hálás vagyok Neked. Együtt örvendezem a Te akaratoddal.”

1Kor 13:7 Mindent elfedez,…

A görög kifejezés itt a tetőből származik. Azt jelenti: elhordozni valamit, ami ránehezedik, betakarni és megvédeni. A szeretet mindent elfedez, ami azt jelenti, hogy elhordozza ezt a dolgot. Képes betakarni. Képes mássá tenni a dolgot.

Hám, Noé fia mit csinált? Bement, látta az apja mezítelenségét, a szégyenét, kijött és az egész világnak elmondta. Az egész világ abból a néhány emberből állt, aki ott volt. Elmondta mindenkinek a világon. Ez a szív: látom a hibát, és elmegyek és elmondom mindenkinek. Könnyű, nem? Bejövök a gyülekezetbe, örülök, élvezem, egy év múlva látom a hibát. Úgyhogy elmegyek, és elmondom mindenkinek.

Mi a gond ezzel? Egyrészt az, hogy bántod magadat, a másik az, hogy ez nem szeretet. Ebben nincs szeretet. Mert a szeretet képes megvédeni, elhordozni, betakarni, képes másik módon bánni vele. Ez annyira jelentős nekünk! Annyira szükségünk van arra, hogy Isten újra és újra azt mondja: „Én képes vagyok ezt elfedezni. Én képes vagyok ezt elbírni újra meg újra.”

Jézus azt mondta Péternek Mát 17:24-27-ben: „Péter! Kik fizetnek adót?  A fiak vagy az idegenek?” „Az idegenek.” – feleli Péter. „Akkor Nekem nem kell adót fizetnem a templomban. Viszont azért, hogy ne botránkoztassuk meg őket, vidd el ezt a pénzt és fizesd be adónak. Mert azt mondtad, hogy fizetjük.” Mit csinált Jézust? Betakarta Péternek a hülyeségét. Erre annyiszor van szükségünk!

1Kor 13:7 mindent hisz, …

Van benne naivitás. A szeretet nem balek. Nem lehet könnyen átverni, de a szeretetben van hit. A szeretet össze van kapcsolva a hittel. Luk 22:32 Jézusnak volt hite. Mert hinni. Miben? Hogyan? Azt mondta: „Péter, Én imádkoztam érted. Tudom, hogy keresztül fogsz menni egy nehéz időszakon, de amikor megint lesz hited, amikor visszajössz, akkor áldás leszel másoknak.”

Jézus a szeretet miatt hitte, hogy Péternek van jövője Isten akaratában. Így vagyunk mi is. Annyi testvérem van, akiről így gondolkodom. Tudom, hogy miben van, tudom, hogy mit csinál, sajnálom, fáj látnom, de a másik oldalról, hiszem, hogy Isten akaratában lehet jövője. Visszatérhet az Úr útjára, nem kell tovább bántania magát.

1Kor 13:7 mindent remél,…

Mindent remél a szeretet! Mit jelent ez a remény? Azt jelenti, hogy a szeretet nem keseredik el. Zsid 12:2 Jézus szembe tudott nézni a szégyennel a reménység miatt. Mert tudta, hogy mi van a kereszt másik oldalán. El tudta hordozni a keresztet. Tudta, mi van a másik oldalán. Péter ezt mondja nekünk újra és újra: A te pillanatnyi nehézséged örök dicsőséget szerez.  A szeretetben van reménység, és az nem keseredik el.

1Kor 13:8-13 A szeretet soha nem fogy el. Mit jelent? Azt jelenti, hogy a szeretet soha nem adja fel, soha nem fordul el a céljától. A szeretet csak egy irányba tud tartani. A szeretet csak kezdeményezni tud. Olyan nincs, hogy a szeretet visszahúzódik egy sarokba, és megbántva nyöszörög. Ez a legnagyobb kincsünk, ez a legnagyobb hatalmunk a kereszténységben. Ez a legnagyobb dicsőségünk.

Ez az, amiben mások vagyunk, mint a világ. Nem vagyunk okosabbak, nem vagyunk gazdagabbak, nem vagyunk szebbek sem, jobbak sem, de ez a szeretet a hatalmunk igazán. Ez az egyetlen hatalmunk. Ezzel kezdeményezünk. Ezzel nyitunk, ezzel szolgálunk. Ez a szeretet soha el nem fogy.

Azt kérdezed: Rendben, de hogy lehet meg nekem ez a szeretetem? A válasz az, hogy nem lehet meg. Nem tudod előállítani, nem tudod létrehozni, nem tudod megcsinálni, de Gal 5:22 ez a Szent Szellem gyümölcse az életünkben.

Amikor Pál azt mondja: Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat, 1Kor 12:31; akkor nem a Szent Szellem ajándékairól beszél nekünk, hanem a Szent Szellemnek a gyümölcséről beszél nekünk. Azt mondja: ez a legkiválóbb út, a Szent Szellem gyümölcse a szeretet, Gal 5:22. Isten megtermi ezt az életünkben.

Mindig előttem van ez a testvér, akinek ez volt a bizonysága három hónap hit után. Megkérdeztük: Mi volt a legnagyobb dolog, ami történt az életedben? Azt válaszolta: „Képes vagyok szeretni embereket. Azelőtt mindig csak azt néztem, hogyan tudnám kihasználni, de most tudom szeretni őket.” Elképesztő!

Erről beszélünk, hogy Róm 5:5 Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Ez a Szent Szellem munkája az életünkben, és én eldöntöm, hogy járok ebben. A szeretet soha el nem fogy.

1Kor 13:8-10 minden rész szerinti, minden időleges. Minden ismeret, minden, amit tudok a Bibliából, az részleges. Minden ajándékom, ami van – konkrétan említi a prófétálást, a nyelveken szólást – mindez töredékes. Részleges. Nem a teljes dolog.

Örvendezünk benne, amikor hallunk egy jó üzenetet? Azt mondjuk: „Köszönöm, Uram! Hálás vagyok érte. Isten megáldott engem.” Hallok egy jó bizonyságot: köszönöm, Uram! Szolgálok és van áldás rajtam: köszönöm, Uram!; és örvendezem benne. Járok az ajándékomban, kifejezem Krisztust azon keresztül, és azt kérdezem: Hogy lehet ez?; és örvendezem benne.

Ez azonban nem a teljesség, ez töredékes. A szeretet az, ami teljes. Arról beszélünk, az az, ami nem múlik el. A szeretet az, ami örökkévaló. 1Kor 13:11 úgyhogy ne foglald el magad a gyerekes dolgokkal, a kicsi dolgokkal, hanem foglalkozz a legnagyobbal.

1Kor 13:12-13 a szeretet mindig növekedni fog. Nem fog elmúlni, mindig nőni fog. Itt ez a nagyszerű jó hír: amit most elmondtam, így szeret téged Isten, és a negatív dolgok azok, amik hiányoznak a szeretetéből. Azt mondja nekünk: Figyelj, ha a Szellemben jársz, akkor ebben a szeretetben jársz.

Azt feleled: Uram, én most tértem meg néhány hónapja, én nem vagyok érett! Viszont járhatsz a Szent Szellemben, és járhatsz ebben a szeretetben azon a szinten, ahol vagy. Isten ki fog jelenteni neked többet, és vezetni fog többre, és többet fog adni neked, de járj benne a mai napon. Ez a tiéd a mai nap. Ez a tiéd a hívő életed minden napján. Jogod van járni ebben, élvezni ezt és kifejezni ezt. Ez a legnagyobb hatalom, ami létezik ebben a világban.

Nem a gyűlölet, nem a harag, nem a gonoszág, nem a bosszú. Ha a világra nézel, akkor úgy tűnhet, hogy ezek nagyobbak, mint a szeretet. Nem! Azok nem tudnak építeni. Azok nem tudnak áldani. Azok nem tudnak kapcsolatot adni, se egymással, se Istennel. Ámen.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy nem csak a Fiadat adtad, hanem adtad a Szent Szellemet, és Vele együtt a Te szeretetedet a szívünkbe. Annyira hálásak vagyunk ezért! Annyira értetlenül állunk ez előtt. Annyira lenyűgöz bennünket. Annyira nem értjük. Annyira fölébe megy ez mindennek, amit mi értünk. Újra és újra elmondhatjuk: „Még tanulnom kell róla. Még növekednem kell benne, még járnom kell benne!” Istenünk, köszönjük Neked. Ámen.

Nagyszerű, hogy minden, amit szeretünk az életben, az a szeretetből jön. Minden ajándék, minden megbocsájtás, minden áldás, minden növekedés, minden törődés, minden bátorítás, minden vigasztalás az csak a szeretetből jön. Lenyűgöző, hogy ennyire egyszerű és annyira mély! Annyira megragadhatatlanul nagyobb nálunk! Kapcsolatunk lehet Istennel, és csak úgy érthetjük ezt, úgy tapasztalhatjuk ezt.

Kategória: Egyéb