Szellemi valóság – Sátán stratégiái II.

2010 január 24. vasárnap  18:00

P. Bendegúz

Zsid 10:2  Különben megszûnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemû bûntudattal nem bírtak volna.

Az 1700-as évek közepén három nagyszerű pietista lelkész készíett egy fordítást. Szemincei Bernát Gyögy volt a vezetőjük és így fordították: különben megszűntek volna áldozni, ha azok akik az áldozatoknak szolgáltak, egyszer a lelkiismeretükben megtisztulván, semmi bűntől nem vádolhatattak volna. Aztán megjegyzésbe odaírták, hogy a görögben így mondja: semmi lelkiismeretük nem lett volna a bűn miatt. Saját szavaikkal hozzáteszik: azaz a lelkükben meggyőzettek volna, hogy az adósság megfizetettett és a szívükben bátorság és bizalom lett volna.

Az emberek hoztak áldozatokat. Aztán meg újra hoztak. Mert a lelkükben, a lelkiismeretükben megvolt a vádlás és győződtek meg afelől, hogy tiszták. Igazából még hívőként is élhetek így. A régi rendszerben. Ott a bűntudat. Mintha lenne egy barátom és csinálok valami csúnya dolgot ellene és aztán ki akarok békülni vele. De lehet az illető még haragszik rám. Rosszul érzed magad emiatt. Egy nap odajön hozzám és azt mondja : nem haragszom, vége. És azt mondom: ez azt jelenti, hogy örömöm lehet, nyugalmam, nyílt lehetek? Igen. Azt mondja: tényleg, nem haragszom.

Róm 5:1 megigazulván hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Béke és békesség. Beszélhetünk békéről kívül, de van egy másik béke a szívemben, szabadság, öröm. Róm 14:17 mert az Isten országa nem evés, ivás hanem igazság, békesség és a Szent Szellem által való öröm. A szövegkörnyezetet ha megnézed, nem a vacsoráról beszél, hanem tudod mi helyes és mi nem. Tulajdonképp akármit betehetsz ide. Nézd például ezt: igazság. Nem olyan értelemben, hogy a Biblia igaz, hanem megigazulásról van szó. Meg vagyok igazulva. Békességem van és a Szent Szellem által való örömöm.

Hogyan lehetséges ez? Jézus békességet adott, kibékültünk. Itt a barátom és kibékültünk. Ez azt jelenti, hogy nem neheztelsz rám? Már nem. Szabad lehetek. Ez a mi örökségünk itt, hogy a bűntudat el lett mosva. Szabad vagyok. Itt látjuk Zsid 10:14-ben, hogy mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. 10:17 azután így szól: és az ő bűneikről és álnokságaikról többet meg nem emlékezem. Tudni ezt. Nem a saját magam kárhoztatásában élni. Hanem abban, hogy tényleg kibékültünk? Isten azt mondja: igen és nem fogok megemlékezni és tökéletes vagy előttem. Mire vársz, hogy örömöd legyen? Mi tart még vissza, hogy igazi békességed legyen? Semmi.

P. Kende

Ma reggel volt egy szabadító üzenetünk, hogy a saját életünk mennyire fogva tart, de Istennek milyen szabadsága van számunkra.

2 Kor 2:10-11  hogy meg ne csaljon minket a Sátán:  11 Mert jól ismerjük az ô szándékait.

Ma délelőtt arról beszéltünk, hogy a magam élete körbe-körbe vezet engem. Körbe-körbe megyek egész életemben és soha semmi nem változik. Igazából ez az ördögi kör. Semmi nem változtatja meg ami belőlem jön. Igazán ezek a körök amiket futunk magunk körül ezek “rendben vannak”. Ezek olyan “rendben lévőnek” néznek ki, kivéve, hogy nem engedik meg hogy legyen látásod, nem engedik meg hogy legyen szolgálatod, nem engedik meg hogy alávesd magad valakinek. Semmit nem engednek be, amit a kegyelem munkálna az életünkben. Arra van szükségem, hogy a kegyelem közbeavatkozzon. Erről volt szó reggel. Erre van szükségem. Tit 1:13 mi ezt hívjuk feddésnek: hogy közbeavatkozik a kegyelem, megszakítja a köröm, újra megmagyaráznám, hogy miért nekem van igazam, miért nem ésszerű követnem Istent. Újra mennék egy kört, de a kegyelem közbeavatkozik, megállít és kiszakít ebből a körből. A tanítvány, a keresztény élete először ezért olyan ijesztő, mert nem ugyanabban a körben megyek már megint, nem abban, amit annyira megszoktam, hanem valami más. És fura. Mégis, szükségem van rá. Mát 16:22-23 Péter azt mondja Jézusnak: nem eshet meg ez veled Uram! Az Úr nem hallgatja tovább, hanem megdorgálja: távozz tőlem Sátán. Azonnal félbeszakítja. A kegyelem közbeavatkozik. Péter ne csináljon magából idiótát tovább!

Mát 17:5 Péter megint beszél amikor nem kellene és még beszél amikor az Atya azt mondja: Ez az én szerelmes fiam, Őt hallgassátok! – és nem Péterre mutatott. A kegyelem közbeavatkozik és belefojtja a szót Péterbe. Sokszor van véleményem és Isten belém fojtja a szót a Szellem által. Van üzenetem, de a Szellem azt mondja, nem! „De olyan jó üzenet lenne, mindenkinek szüksége van rá.” Mégis, Isten azt mondja: nem erre van szükségük.

1Kir 19:13-14 Illés futkos a saját körében. 19:15-ben Isten félbeszakítja: menj és szolgálj – mondja, ne légy depressziós, hanem menj és szolgálj! Miféle válasz ez a depressziómra, lehetnél megértőbb! Csak csináld amit mondok – feleli erre Isten.

Én mennék egy újabb kört, de Isten beakasztja a lábát az enyémbe, megfedd és megakaszt. Valami történik. Egy másik életre vagyok hívva.

Ma este pedig egy másik stratégiája Sátánnak, ami fontos a hívő számára, fontos hogy tudjon róla. Eféz 6:12 a gonoszság szellemei amelyek a magasságban vannak. Sátánnak van egy démoni rendszere ami a hit ellen irányul. 2Kor 4:3-4. Ez vakítja meg az embereket. Hogy ne lássák az evangéliumot, Krisztus dicső fényét. De nem csak rájuk van hatással, hanem ránk is hatással lehet.

1Tim 4:1 beszél arról, hogy vannak démoni tanítások a világban. Ez valós dolog. Nem egy mese. Megtalálható – emberek világszerte ugyanazokat a sületlenségeket mondják Jézusról, a legutolsó TV nélküli faluban is. Vannak démoni tanítások, és az emberek ugyanazokat szajkózzák. Mire utal ez? Az ellenségnek van stratégiája! Ezt mondja 2Kor 2:11, jól ismerjük az ördög szándékait és stratégiát jelent. Az egyik terve hogy élj magadért – erről volt szó ma reggel. Itt a másik: majd én megtanítalak hogyan élj – mondja az ellenség.

Luk 13:11 egy asszony akiben a betegség szelleme volt. Erőtlenség, vagy elgyengülés szelleme. Ez érdekes nekünk, mert hívőként hatalmat kaptunk. Szabadságot kaptunk, hogy Istennel járjunk, 1Kor 3:17. Ahol az Úr Szelleme, ott szabadság van. Vannak hívők akik azért élnek betegségben, mert nem imádkoznak hogy megszabaduljanak tőle. Túl könnyen elfogadunk betegségeket. Vannak betegségek amiket Isten megenged. Látjuk ezt az írásban is. Ugyanakkor nem mindegyik ilyen. Nem kell mindet elfogadnunk! Ha nem imádkozom, akkor nem tudhatom, hogy ez most melyik. Imádkozzunk, merjünk kérni, mert megkaptuk a Szent Szellemet, Aki szabadságot hoz. Isten azt akarja, hogy tudjuk szolgálni.

Egy másik népszerű szellem, hát, ti is láttátok a plakátokat, ilyen meg ilyen jósda. Sok ezek közül persze csak arról szól hogyan keressünk sok pénzt. Pusztán csalók. Ugyanakkor van benne egy valós veszély, mert Csel 16:16 létezik a jövendőmondás szelleme. Vigyázz ezzel! Olyan ez, mint a kábítószer, soha ne próbáld ki! Lehet hogy elmész, meghallgatod, és “kicsivel” többet kapsz, mint amennyit kérsz, lehet hogy kapsz egy démont magad mellé, aki „bátorítgat” a hívő életedben.

ApCselben a kislány igaz dolgokat is mondott. Megesik ez. Létezik ilyen, hogy a jövendőmondó mond valami igazat. Igaz volt a horoszkóp! Tudod mi a tanácsom? Ha nem olvastad volna el, nem hinnél benne. Ezért nem vásárlom a lapokat, amik tele vannak ezzel – ezotéria, jóga, stb. Nem akarom támogatni! Hívők mégis olvassák. Érdekli őket. 5Móz 13:1-3 ha egy jövendőmondó eltalálja és azt mondja: akkor kövessünk más Isteneket, akkor az az ember halott kellene legyen. Ez a Mózesi törvény. Világos és kemény.

A horoszkóp az okkulthoz tartozik, a jóga a hinduizmus ajtaja. A természetgyógyászat könnyen vezet a New Age-hez. Légy észnél! Ne légy ostoba. Legyen bölcsességed ebben! Ezek másik „evangéliumok”.

Persze, mikor azt mondom, “valaminek a szelleme”, akkor az nem arról szól, hogy egy szellem mindig ezt vagy azt csinálja, mert egy démon rengeteg módszert használ, tanítja az embereket, különböző módon, időben és helyen. Afrikában sok megnyilvánulása van a boszorkányságnak. Tíz évvel ezelőtt furcsa gondolat volt nálunk. Ma már nem az. Tele van vele a hazánk mindenféle boszorkánysággal.

Nézzünk egy másikat! Róm 11:8. Sokszor látom ezt is. Hívők harcolnak egy bizonyos szinten. Ez a szint az értelem szintje. Vagy az érzelmek szintje. Beszélgetek egy hitetlen emberrel és elmondom az evangéliumot az értelem szintjén és érvelek vele, amíg az érveim már a fülén jönnek ki. Vagy az érzelmeire hatok. Persze ez egy értelemben rendben van. Mert az üzenetünk az egész embernek szól, a teljes embernek Ő a válasz. Nem kérdés. Ugyanakkor azonban lehetséges, hogy jelen van a kábultság egy bizonyos szelleme, szellemi tompaság ellen küzdünk. Nem arról szól a történet, hogy nem érti, hogy nem akarja, hanem arról, hogy nem imádkozom érte. Nagyon fontos! Eféz 6:12 világosan elmondja, hogy a harcunk nem test és vér ellen van Amikor széthúzás van a gyülekezetben, amikor emberk gyűlölik egymást, a harcom nem a másik emberrel van, hanem a démoni valósággal. El kell ismernem, fel kell ismernem és azt kell mondanom: ácsi! Amikor tompaság van az életemben, akkor fel kell ismernem. Fáradt szellem!

Emlékszem ezekre az időszakokra :-), mindenütt tele voltam élettel – kivéve amikor a prédikátor kinyitotta a Bibliát! Na akkor fáradt lettem. Hihetetlen volt. Természetfeletti volt. Észre kell venned! Lehetséges, hogy a hívő életében jelenvan. Egy tompa, fáradt szellem. Érdektelen szellem. Egy kiábrándult szellem. Fontos, mert nem élhetsz együtt azzal, hogy elfogadod a fáradtságot. Eféz 5:14 ébredj fel te aki alszol! Isten Szelleme az a Szellem Aki felébreszt. Mire? Krisztus valóságára. Azt mondja: szolgálhatsz, élhetsz! De olyan fáradt vagyok – mondod. Menj ki, csináld, bízz bennem, láss csodát! Aztán meglepődsz és azt mondod: hogy történt ez?

Másik szellem: 2Thess 2:7 az antikrisztus szelleme. Tudjuk, hogy az antikrisztus itt van a sarkon – nem földrajzilag, mert úgysem bírná ezeket az imákat, hívőket, imádatot – azonban a szelleme munkálkodik a világban. Terjeszti a saját „jó hírét.” Hogy Krisztus nem volt valós. Nem halt meg igazán. Minden húsvétkor van ilyen cikk az újságban, hogy tetszhalál volt. Mi ez? Démoni tanítás. Olyan, amivel tanítják az embereket. Nem volt valós. Antikrisztusi szelleme. Jézus nem támadt fel, nem is a messiás. 1Ján 4:3 ez a szellem.

Gal 3:1 arról olvasunk, hogy: ó balgatag galáciaiak kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?! Sátán nem mindenható, nem mindenütt jelenvaló, sőt igazából Isten egyetlen tulajdonsága sincs meg neki. Naná. Ebből viszont az következik, hogy neki fontos az erőforrásmenedzsment. Nagyon fontos hova teszi a démonjait. Olvasunk egy stratégiájáról, a megigézés szó azt jelenti, hogy Sátán szeretne megtanítani egy hívőt egy bizonyos módon gondolkodni. Ha erre megtanít, ha beleégeti a lelkembe a “megfelelő” gondolkodásmódot, akkor magamra is hagyhat akár. Nem kell, hogy megint nyomassa. Ha majd elhagyom, akkor visszajön és emlékeztet hogy kellene gondolkodni. Megigézés, úgy is hívjuk, hogy démoni hipnózis.
Miért számít? Hm, nézzük: Hagy-e a bűn nyomot a hívő életében? 1Ján 1:9 azt mondja: Isten hű és igaz, hogy megbocsássa ha megvalljuk neki. Mit jelent ez? Mik 7:19 fogja a bűnöm és beledobja a Marianna-árokba. A tenger lemélyére veti, senki nem találhatja meg, nem számít mivel megy le oda akkor sem találhatja meg senki. Nagyszerű. Valóban. Mégis, tudod hogy megy ez, a bűn amiben élek, amit nem hagyok el, kialakít egy ösvényt a lelkemben, egy kerékvágást, bizonyos gondolkodásmódot és könnyen gondolkodok úgy. Azonnal aszerint látom a dolgokat.
Jó példa lenne a félelem. 2Tim 1:7 a félelem szelleme. Nem minden félelem démoni eredetű. Helyes dolog félni, hogy a tizedikről leesek, ha ott állok a tetőn a peremen. A félelem azonban, mint uralkodó érzés az életemben nem Isten akarata. Ismerek embereket akik rettegnek, így élik az életüket és ez elvezethet a paranoiáig, az üldözési mániáig. Szükségem van arra, hogy hívőként lássam Istent magasan felemelve, hogy dicsőítsem, hogy Ő mondja meg ki vagyok, hogy Ő mondja meg mikor van vége az életemnek. Ha agyoncsap egy villám, akkor Isten tudta. Nem félek tőle. Te tudod Uram. Ezért imádunk Igei tartalommal, ezért forgatjuk a szívünkben Isten Igéjét. Vannak hívők akik nem emelik fel a hangjukat, mert félelemben élnek. Nem mernek imádkozni, mert történt egy démoni kiképzés, megigézés, ami miatt félelemben élik az életüket, bárki közelében. Ugyanott 2Tim 1:7-ben azt mondja: mi a szeretet szellemét kaptuk ami kiűzi a félelmet. Uram dicsérlek és imádlak! Ezért fontos megtanulni imádni Őt.

Sok mindenre akarnak megtanítani a démonok, létezik tisztátalan szellemiség. Luk 4:33. Sok mocsok van a világban ami démoni eredetű. Néha azt hisszük, hogy ez az egész szexipar pusztán testi, fizikai. Nem! Mert a testi bölcsesség és a démoni, Jak 3:15 szorosan összekapcsolódik. Felismered? Van démoni háttere. Ehelyett Ján 14:17 mi az igazság szellemét kaptuk. 16:13 Aki elvezet minden igazságra és azt mondja: nem kell ebben élned. De Istennek van igazsága a számodra, amiben gyönykörködhetsz. Megesik, hogy emberek a megtérésük után hosszú időn át ugyanazokban a dolgokban gyönyörködnek. Tanulj meg gyönyörködni az igazságban, szellemben járni és nem fogsz a természetiben gyönyörködni!

Róm 8:15-ben van még egy szellem: a szolgaság, kötelék szelleme. Ilyen is létezik. Úgy is hívjuk, hogy a vallásos szellem. Mi az hogy létezik! Azt értem ezen, hogy nem a hit, hanem az egész egy viselkedésmód puszta forma ahogy viselkedem. A gyülekezetben, nem csak ebben, hanem az egész egyházban mindig van egy erő ami ellene áll, hogy a Krisztus életét éljük. Bejön ez pici dolgokban, például ostoba ítélgetésekben. Meglátom, hogy tele van tetkóval a karja valakinek és elítélem, milyen szörnyű! Vagy meglátom a fülbevalók lyukait egy fiú fülében és jól elítélem, hogy nem helyes. Valami ostoba dolog miatt elveszítem a közösségem és terjesztem is ezt – elveszem mások közösségét is. Tovább is mehet. Az üdvbizonyosságom elvesztéséig, más dolgokig. A vallásos szellemiség arról szól, hogy az óember végre megtalálja a módját hogyan tetszhet Istennek – persze nem működik, nem lesz áldás rajta. Erre is igaz, 1Kor 3:17 a szabadság szelleme a szellem Akit kaptunk.

1Tim 4:1 ott van még a tévelygés szelleme. PLANÉ a görögben, azt jelenti: kóvályogni. Létezik egy ilyen szellem. Mit is jelent ez? Vannak hívők akik nem veszik fel Krisztus igáját. Emiatt az életük nem lesz hasznos Isten országa javára. Mát 11:30 vedd fel az én igám, mondja az Úr. Ők meg céltalan életet élnek. 1Ján 4:6 tévelygés szelleme. Érhető miről beszélek? 🙂

Sok minden, amiről könnyedén feltételezzük, készpénznek vesszük, hogy természeti, esetleg nem az. Fennáll egy erős vonzás a lelkedben egy bizonyos irányba. Nem muszáj beadni a derekad!, nem kell odafigyelned. Elmondtam a választ már: megkaptuk a Szent Szellemet! Gal 5:16 járjatok a szellemben, Isten szellemében. Róm 8:15 Ő az örökbefogadás szelleme, Gal 4:6. Mi Isten gyermekei lettünk. Nem kell vallásban élnünk. A családunkban sem úgy vagyunk, hogy állunk vigyázban, tisztelgünk és viselkedünk, minden elvágólag van, nem?! Mert ez egy család és szeretjük egymást – a gyülekezetben is így van ez, és az Úrral való kapcsolatban méginkább, mert a fiúság Szellemét kaptuk. Ezt a Szellemet össze sem lehet mérni azokkal a szellemiségekkel amik a világban találhatók.

Persze hogy van a világnak egy bizonyos szellemisége, de Akit mi kaptunk, 1Kor 2:12 az Isten Szelleme, Akit azért kaptunk hogy megismerjük a dolgokat amiket Isten adott nekünk, ajándékba – az örökségünket. Ő az a Szellem Aki megmutatja nekünk, ezért van az örömünk, mert jelenvan a Szent Szellem és azt mondja: Nézz oda! Az az ember egy ajándék neked, ő is , ő is, még a legnehezebb napon is! A férjed ajándék, a pásztor ajándék akkor is  ha keményet mond. A Szent Szellem azt mondja: Majd én megmutatom neked miben élj –  ne a világ szellemében, élj abban amit Isten mutat, bízz bennem!

Gal 6:1 Ő a szelídség szelleme. Nem kell az agresszív bunkónak lennem aki voltam, hanem járhatok a Szent Szellemben és lehetek szelíd és gondoskodhatok és messze túlmehetek azon aki lennék, amikor a Szellemben járok.

2Tim 1:7 Ő a józanság szelleme. Ez azt jelenti, hogy épelméjűen élünk. Eféz 5:18 is ezt mondja: ne részegeskedjetek, hanem teljestek be a Szent Szellemmel és éljetek józanul Őbenne. Józanul élni a Szellemben sokkal jobb, mint részegen nélküle! Igaz, sokkal jobb a Szellemben.

Az a helyzet, hogy néha a hívők rettegnek a démoni világtól, félelemben élnek, mert ki lettek képzve, de nagyobb az aki bennünk van, mint aki a világban van! Jézus azt mondja, jön a világ szelleme, és nincs bennem semmije. Mi is mondhatjuk: nagyobb az aki bennem van, mint aki a világban van! Mond ki ezt hangosan!

Lehet, hogy jön e világ fejedelme ám úgysincs bennem semmije! Ez annyira nagyszerű. Amikor a Szellemben jár a hívő, a legegyszerűbb, legostobább, legfrisebb hívő, ha a Szellemben jár, akkor jöhet maga Sátán is. Nincs a hívőben semmije, nem bír fogást találni, nem számít hogyan próbálkozik. Mert ő a szellemben jár. Ez a mi szabadságunk, örömünk. Ne élj a régi emberben, ne magaddal legyél elfoglalva! Ne te legyél az életed csúcsa, mert akkor rajta vagy a horgon, megfogtak könnyen. Aztán meg az ellenség akarja megmondani mit csinálj és azt kell tenned a hazásságodban, a gyülekezetben, mindenben. Nem igaz, nem kell, hogy így legyen!

Ha újra és újra elbuksz, akkor bátorítalak, Zsid 10:29 Ő a kegyelem szelleme. Ugyanúgy ahogy 1Pét 5:10-ben az Atyánk a minden kegyelem Istene. Van megbocsátás, szabadulás a hívő számára.

Kategória: Egyéb