Sátán trükkje

2012 január 15. vasárnap  10:30

P. Jim Schirmer

Egy kicsit Isten akaratáról gondolkodtam az életünkben. Tényleg az egész életünk Isten akaratáról szól.

Keresztelő Jánosra gondoltam, ahogy ott volt a pusztában, és megtérésre vezette az embereket a viselkedésükben és a gondolkodásukban. Aztán jön Jézus, az unokatestvére. Azt mondja Keresztelő János: ez Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem volt megszokott.

Jézus odamegy hozzá és azt mondja: keresztelj meg Engem. Ez annak a jelképe volt, hogy megváltozott a foglalkozása, merthogy Jézus nem bűnbánatot tartott a viselkedésével, a gondolataival kapcsolatban. Jánosnak ez nem igazán tetszik, mert azt mondja: Neked kellene megkeresztelned engem, hiszen nagyobb vagy, mint én. Jézus válasza az, hogy ennek így kell lennie.

Ha három évet előreugrunk, ott van Jézus a kertben és imádkozik. Azt mondja:

Mát 26:42 Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.

Itt nem olvasunk válaszról, hogy jöttek az angyalok, és megerősítették Őt, de azt is tudjuk, hogy át kellett mennie ezen a kereszten. Az összes bűn Krisztusra lett helyezve, és Isten pedig elfordult Tőle. Ez kissé olyan, mintha Isten azt mondaná: Fiam, nagyon sajnálom, de ennek így kell lennie.

Aztán ott van Pál 2Kor 12-ben. Fantasztikus kapcsolata volt Istennel. Isten látomásokat adott neki, ugyanakkor kapott egy tövist a testébe, és imádkozott: Istenem, kérlek, vedd el ezt a tövist! Ez azonban nem történt meg. Újra és újra imádkozott. Tudjuk, hogy ez nem bűn volt. Mert tudjuk, hogy olyan nincs, hogy azért imádkoznánk: Uram, szabadíts meg a bűnömből, vedd el a bűnömet; és akkor Isten azt mondaná: nem. Ebben a helyzetben Isten valahogy mégis arra utal, hogy ennek így kell lennie, de kegyelmet is ad.

Ezt olvassuk: az Én kegyelmem elég. Erre mindig emlékeznünk kell. Nem úgy van, hogy Isten könnyebbé teszi, hogy győztesek legyünk, hanem Isten a kegyelméből megerősít bennünket, hogy hódítók legyünk. Sőt, többek, mint hódítók. Gondolhatunk Péterre a hajóban. Péter semmit sem tudott tenni annak érdekében, hogy képes legyen vízen járni, de olyan szinten bízott, hogy tudta: megtörténhet, ha ez Isten akarata.

Úgyhogy nehézséggel nézünk szembe, és Isten adja a kegyelmét, de nem mindig ad szabadulást. A kísértésből mindig megszabadít, de Isten tervéről szól az életünk. Nem menekülünk el Isten terve elől, és Ő kegyelmet ad. A helyzet után pedig több vagyok, mint voltam. Az életem részévé válik.

Olyan a kegyelem, mint egy tégla, és a helyzet olyan, mint a habarcs. Utána ez a szellemi házam nagyobb és erősebb, mint volt. Ha Jézus azt mondja: szállj ki a hajóból; akkor az Istenbe vetett bizalmam szintje megnövekedett.

Ő kegyelmet ad, de egy nap majd megpróbál a mennyben, és azt mondja, hogy az életem át fog menni a tűzön, és Isten kegyelméből lesz ott arany, ezüst és drágakövek. Ez valami, amit kaptam, de aztán ahogy engedem, hogy Isten munkálkodjon ezekkel az életemben, ezek valóságosan az életem részeivé válnak.

P. Kende

Luk 4:4-6  Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével.  Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,  És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom;

Luk 4:8  Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

Van itt egy érdekes kifejezés, Luk 4:5 végén azt mondja: egy szempillantásban. A görög szó az abból ered, hogy amikor az árral lyukat ütnek valamire, akkor az egy pillanat alatt megtörténik. Azonnal. Egyetlen pillanat alatt. A trükkön gondolkodtam, Sátán trükkjén. 1Móz 3-ban is használja Sátán ezt a trükköt. Évával, az asszonnyal beszél, és azt mondja neki: ha megteszitek, amit Isten megtiltott, bizony nem haltok meg, 1Móz 3:4.

1Móz 3:5  Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

Sátán mesteri abban, ahogy csinálja ezt. Csak az egyik oldalát mutatja meg a dolognak. Kicsit olyan, mintha ott ülnénk egy tengeralattjáróban te meg én, a tenger fenekén ülnénk már két hónapja, és azt mondanám neked: én meg tudlak téged szabadítani.

–          Tényleg?

–          Persze. Meg tudlak szabadítani, oda mehetsz, ahova akarsz. Nem lesznek ezek a korlátaid. Szabad lehetsz teljesen.

–          Bárhova mehetek?

–          Bárhova.

Ezután beraklak a zsilipbe és kilöklek a vízbe. Igaz, amit mondtam? Igaz, bárhova mehetsz, szabad vagy, nincsenek korlátaid. Csak meghaltál a nyomástól. Ilyen Sátán, hogy megmutatja egyik oldalát a dolognak, egy kicsi részét, és szeretné, ha annyit látnánk. Aztán azt mondja, hogy a többi nem fontos. Van egy apró betűs rész, és arról nem beszélünk. Az nem fontos. Ő mesteri ebben, ahogy csinálta Évával, és ugyanezt próbálta meg az Úrral is.

Ugyanezt próbálta meg Jézussal. Egy pillanatban megmutatja Neki az egész világot, a hatalmat, mindent, a világ gazdagságát, az összes országnak az uralmát, a szépségét. Egy pillanat alatt. Miért? Úgy hiszem azért, mert szerette volna leuralni Krisztusnak a gondolkodását. Mert ez történik, nem?

Ha túl sok információ jön, akkor nem tudok elbánni vele, és ha nem tudok elbánni vele, annak az eredménye a félelem, mert úgy érzem, hogy nem tudom irányítani az életem, nem tudom uralni a dolgokat. Nem emlékszem a számokra pontosan, de tudom, hogy valamikor az 1800-as években egy átlagember egész életében kapott összesen annyi információt, amennyi ma benne van egy nagyobb napilapban.

Gondolj bele, hogy az információ mennyiség arról szól, hány ok van a félelemre, hány ok van az aggodalomra. Nem azt mondom, hogy ne olvassunk híreket, de vigyázz, mert rá lehet akadni, és lehet rettegésben élni. Lehet, hullámzik a hangulatod folyamatosan. Miért? Mert valami újságírónak is hullámzik a hangulata, és ő irányítja a hangulatodat. Szörnyű lenne.

Ezt próbálta Sátán Jézussal. Annyit adni Neki – annyi információt, annyi képet, annyi szépséget –, hogy leuralja ezzel. Úgy hiszem, hogy ez volt a lényege ennek a második próbálkozásának, a második kísértésnek Luk 4-ben, hogy leuralja, lenyomja Őt, hogy túl sokat adjon Neki. Ezért mutatta egy pillanat alatt az egészet. Valószínűleg minket meggyőzött volna. Aztán azt mondja Neki: Jézus, ez a hatalom, ez a dicsőség, ez mind a Tiéd.

Persze, van egy másik oldal, amiről nem beszél: rabszolgaság, háború, halál, elnyomás, mocsok, betegség, járványok, … , szörnyű dolgok, és erről nem beszél, de van egy oldala, amit szeretne megmutatni.

Annyira nagyszerű, hogy a mi Istenünk nem ilyen. Gondolj bele Apcsel 9:16-ban, amikor elhívja Pált, akkor Isten azt mondja Anániásnak: Én megmutatom neki (Pálnak), hogy mennyit kell szenvednie az Én nevemért. Micsoda munkaköri leírás! 🙂

–          Elhívtalak téged.

–          Mire hívtál el, Uram? Sokan fognak megtérni? Nagy szolgálatom lesz? Benne leszek a TV-ben? Ismert leszek?

–          Sokat kell szenvedned az Én nevemért.

–          Hűha. Nem vagyok biztos abban, hogy akarom ezt az állást.

Isten azonban megmondja előre. Ő nem árul zsákbamacskát, nem játszik velünk, hanem azt mondja: „Figyelj! Gyere végig Velem az úton. Bízz Bennem! Ez a legjobb út, ami létezik a számodra.”

Ján 21:19 Jézus megmondta Péternek, hogy hogyan fog meghalni. Ez is ilyen, hogy Isten megmondja jó előre. Isten nem játszik velünk, hanem elmondja: „Lesz ebben kihívás, lesz ebben próbatétel, de ne add fel. Gyere Velem végig, mert nem fogod megbánni a végén. Merj Bízni Bennem, mert Én a legjobbat adom neked.”

Nem erről szól Mát 6:33 is? Azt mondja: keressétek először az Isten országát. Vedd elsőnek! „Minden elé?” Igen, minden elé. Egy értelemben, ha marketingelni akarnám a kereszténységet, nem így csinálnám. Nem úgy, ahogy Isten csinálja, de Ő így csinálja. Ezt annyira szeretem, hogy Ő annyira más, mint mi, és elmondja nekünk a jóval a rosszat is, a könnyűvel a nehezet is. Az erővel beszél a gyengeségről is, és a gyengeséggel beszél az erőről is. Annyira hálás vagyok Neki ezért!

Jak 1-ből néhány vers, ami ide kapcsolódik:

Jak 1:12-16  Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.  Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.  Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.  Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.  Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!

Erről beszélek, hogy van kísértés, van próbatétel, van nehézség, de én döntöm el, hogy teret adok-e neki. Sátánnak van egy terve. A terv így megy: gyorsan, csak gyorsan hozz egy döntést most. „Mennyi időm van?” „Nincs semmi! Most hozd meg. Itt az idő, most kell meghozni a döntést. Ne gondold meg! Nem kell gondolkodni rajta.” Ez az egyik stratégiája: hirtelen.

„Hozz döntést hirtelen!” Ha hirtelen hozod, akkor valószínűbb, hogy félelemből teszed vagy valamilyen negatív indíttatásból. Az ellenség ismer bennünket. Azt mondja: „Hozd meg gyorsan! Döntsd el gyorsan!” Amikor fel vagy húzva, amikor be vagy pöccenve, Sátán azt mondja a házastársadnak: most menj ki az ajtón, most csapd be az ajtót! Megteszi, és amikor magához tér ezután, sokkal nehezebb visszajönnie.

Az ellenség tudja ezt, és azt mondja: csináld, hozz egy hirtelen döntést, hozz hamar egy döntést. Ezért beszélünk erről a bibliaiskolában is. Ha nagy a nyomás rajtad – nem számít, hogy mennyire sürgetőek a körülmények –, ne hozz az életedet nagyban megváltoztató döntéseket. Miért? Mert Sátán mestere ennek, hogy csak egyik oldalát mutassa meg a történetnek.

2Móz 16-ban van egy vicces vers:

2Móz 16:3 S mondának nékik Izráel fiai: Bár megholtunk volna az Úr keze által Égyiptom földén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel; …

„Egyiptom annyira ragyogó volt! Egyiptomban olyan jókat ehettünk. Emlékszel a nagy báránysültre?” „Ó, emlékszem, igen.” … És parancsba adták, hogy öljük meg a fiainkat, és rabszolgák voltunk, és korbácsoltak bennünket, és látástól mikulásig dolgoztunk, és … és … Sok rossz oldala volt, szörnyű volt Egyiptom. Rettenetes volt nekik Egyiptom, de amikor a pusztában vannak, és éppen önsajnálatban vannak, éppen rettenetesen sajnálják magukat: „Ó, nem ettem egy napja, te jó ég, mikor kapok valami finomat? Hol a humusz? Szörnyű, mi lesz velem?”

Sajnálja magát, és visszanéz. Hihetetlen! „Csak a szépre emlékezem…” Mindenmást elfelejtenek, és ostobán azt mondják: bárcsak Egyiptomban lehetnénk! Miről beszélsz? Isten a hatalmas kezével belenyúlt a történelembe, Isten megzúzta Egyiptomot értetek, azért, hogy kinyissa az ajtót előttetek! Isten egy tűzoszlopban és egy felhőoszlopban jár közöttetek. Isten szétnyitotta előttetek a Vörös tengert, Isten megsemmisítette az ellenséget. Isten veletek van, vizet ad nektek és enni ad nektek. Törődik veletek. A cipőitek nem szakadnak le a lábaitokról negyven éven át.

„Egyiptom húsos fazekai …” – annyira rövidlátó tudok lenni az önsajnálatomban és a félelmemben. Ez nagyon fontos nekünk, mert Sátán a mestere ennek: megtalálni a pillanatot, – és ahogy olvastuk Luk 4:5-ben – egy pillanat alatt behoz valamit, ami egészen más, ami teljesen más, ami nem Isten akarata, és annyira kecsegtetőnek tűnik.

Péld 23 beszél például az italról:

Péld 23:31  Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; …

Tudod, miről beszél? Persze, hogy tudod! A bor pont úgy mozog, csillog … Ez azonban csak az egyik oldala a történetnek. Van egy másik oldala is, ami nem látszik a plakátokon, amikor mindenki mosolyog, amikor buli van. Ott minden rendben van és a másik oldal nem látszik. Illetve látszik: a plakát tövében ott alszik a hajléktalan, szét van verve az élete. Van egy másik oldala: ez az ember meghal az alkohol miatt hamarabb. Azt mondja itt:

Péld 23:31-32  … könnyen alá csuszamlik,  Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.

Azt mondja: megmar. Van egy másik oldala a történetnek. Legyen eszed! Ott van a hívogatás benne: „Nézd! Tekints oda! Foglalkozz vele!” Egy pillanat alatt betenne egy képet az ember fejébe. Ezért van annyi pornográfia körülöttünk, az interneten, az újságos boltokban. Bemész, egyből előtted van. Miért? Azért, hogy kerüljön be legalább egy kép, és az agyunk hihetetlen. Elő tudja venni sok év múlva is ugyanazt a képet, és küzdhetsz vele egész életedben. Azért, mert egyszer megbámultad azt a dolgot.

Egy másik hasonló történet Péld 7:6-27.

Péld 7:7-9  És láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat,  Aki az utcán jár, annak szeglete mellett, a házához menő úton lépeget, – egy parázna nő háza mellett – Alkonyatkor, nap estjén, és sötét éjfélben.

Jön ez az asszony:

Péld 7:13  És megragadá őt és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén

Aztán beszél vele. Itt is benne van ez a gondolat: megragadá őt. Úrrá lenni valakin, kapaszkodni valakibe, bátornak lenni, kitartónak lenni. Az asszony nem adta föl. Ez az asszony akarta ezt a srácot. Hibás-e ez a srác? Igen. Miért megy arra? Miért megy arra alkonyatkor? Miért megy arra az útra? Miért keresi azt az irányt? Ne legyünk ostobák ebben. Miért mennék arrafelé? Miért hagynám, hogy valami elhitessen engem?

Sátánnak van egy konkrét célja, 1Pét 5:8 ő körbejár keresve, hogy kit nyeljen el. Az ellenség keresi, hogy hogyan pusztíthatná el az életed. Nem megy szabadságra, nem megy nyugdíjba. Nemrég egy puritán prédikátortól olvastam erről egy jó prédikációt, talán Larimer volt az. Ki a legelfoglaltabb orvos, ki a legelfoglaltabb prédikátor? Azt mondta: Sátán. Az ő temploma sosincs zárva, neki mindig van egy üzenete, ő olyan orvos, aki mindig kínálja a gyógyszerét. Mindig keresi, hogyan pusztíthatna el bennünket.

Ha belegondolunk ebbe, annyi példa van az Írásban. Bír 14:1 és Bír 16:1 Sámson meglátott egy asszonyt, és újra és újra meglátott egy asszonyt, és aztán tönkretette az életét persze. Ahogy látjuk ezt, tartsuk észben, hogy az ellenségnek van terve.

Isten beszél nekünk erről. Elmondja nekünk: figyelj, vedd komolyan. Péld 6:24 és 26 ne engedd, hogy könnyen berángassanak ebbe. Egy pillantás, egy pillanat alatt. Az ellenségnek van egy terve: nézz ide! Ez kihívás nekünk, és nem engedhetjük meg, hogy leuralja az elménket ezen a módon: annyit adjon, hogy ne tudjunk mihez kezdeni azzal.

Tit 2:11-14  Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,  Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;  Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

Miért jött el Isten kegyelme? Azért, hogy tanítson bennünket. Mire jött el? Azért, hogy tanítson bennünket. Tanítson minket szentségben járni, igazságban járni, tisztaságban járni. Azért, hogy Istennel járjunk. 2Tim 1:10 Jézus ezért jelent meg, és várjuk az Ő második eljövetelét – 1Pét 1:7 – ugyanezért, mert tudjuk, hogy akkor teljes lesz ez a munka bennünk. Ezt várjuk, de lehet itt egy félreértés.

1Thess 4:3  Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek

Lehet itt egy félreértésünk, hogy ez arról szól: tessék jól viselkedni, igyekezzél jó lenni. Lehet egy félreértésünk erről. Emlékszem, amikor P. Mattival egyszer beszélgettünk Azerbajdzsánban, annyira mérges volt. Ott a Kaukázusban volt néhány nagy nemzetközi keresztény szervezetnek rádióadása. Belehallgatott abba, és azt mondta, hogy szörnyű, az egész erről szól: tessék jónak lenni! Valaki nagy pénzt tesz abba, hogy prédikáljanak a rádióban, valaki fizet ezért, és ezt az emberek hallhatják is muzulmán területen. Az összes üzenet az, hogy tulajdonképpen csak legyél jó és kész. Ez félreértés!

Nem erről beszélünk, nem ez a témánk, mert Isten valami többről beszél. Azt mondja: ez az Én akaratom, hogy ti szentek legyetek, tökéletesek! Ez egy egész más szint, valami, amit te meg én nem érünk el soha. Van azonban egy másik oldala.

Ezzel a dologgal együtt, hogy Istennek ez az akarata – „a ti szentté lételetek” –, van valami más is. 1Thess 4:7 Isten elhívása támogatja ezt az életünkben. Eféz 1:4-ben Isten kiválasztása támogatja ezt az életünkben. Eféz 2:10 Isten rendelése támogatja ezt az életünkben. 2Tim 1:9 Isten kegyelme és célja támogatja ezt az életünkben.

Isten nem azt mondja nekünk: legyél jó; hanem azt mondja: Én viszlek téged az úton, Én hordozlak téged egész végig, Én felveszlek téged és végigviszlek az úton, és erőt adok neked. „Uram, én nem bírok végigmenni!” Isten azt mondja: tudom, hogy nem bírsz végigmenni, nem is arról szól a történet, hanem Én viszlek téged, Én hordozlak téged, Én végigviszlek téged, de támaszkodj Rám!

Arról beszél, hogy az Ő célja, az Ő kiválasztása, az Ő elhívása, az Ő elrendelése, az Ő kegyelme értünk munkálkodik. És akkor a Szent Szellemet még nem is említettem, Aki bennünk van és munkálkodik azért, hogy ebben a tisztaságban járjunk, hogy ebben az életben járjunk.

Mit csináljunk? Hogyan tehetünk ez ellen? Ha Sátán bepróbálkozik nálunk, hogyan állhatunk meg ellene? Talán három dolgot mondok.

1.       Ne menj közel hozzá!

Gal 5:13 ne adjunk ürügyet a testnek, ne adjunk lehetőséget a testnek! Ha bajom van az ivászattal, akkor nem megyek kocsmába, akkor nem veszek egy üveg alkoholt a szekrénybe a biztonság kedvéért. Épp ellenkezőleg.

Ha így vagyok, akkor nem érintem. Sőt, azt mondom a barátomnak: ha látsz engem bemenni egy italboltba, tudom, hogy a legjobbat hiszed, tudom, azt gondolod, hogy evangelizálni megyek, de gyere utánam és ellenőrizz le, és ha nem azt csinálom, akkor megadom a jogot arra, hogy fogj meg egy fájdalmas ponton és aztán rángass ki onnan engem, ne hagyj engem ott.

Ne menj közel hozzá! Miért csinálnám? Miért venném meg azt a mocskos újságot? P. Stevens mondta – annyira emberi, olyan őszintén beszélt –, hogy nem néz TV-t. „Tudjátok, nem azért, mert törvénykező vagyok, hogy a TV bűnös dolog, hanem azért, mert kiakaszt. Végtelenül dühös leszek. Üvölteni tudnék dühömben, ha öt percig nézem. Reklám, talk show – pár perc, és fenn vagyok a plafonon. Miért néznék valamit, ami kiakaszt engem? Minek? Mi haszna?”

Ugyanígy, miért habzsolnék valamit a gondolataimban, a szívemben, ami negatívvá tesz, ami megtámadja a hitemet, ami megtámadja a házasságomat, ami megtámadja a szívemet személyesebben, azt, hogy ki vagyok Krisztusban. Minek mennék oda? Annyi ilyen van!

2.       Olyan könnyű a dolgoknak egy oldalát nézni.

Péld 18:17  Igaza van annak, aki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.

Ezt a verset ismernünk kell! Egyébként hülyét csinálok magamból. Odajön hozzám a barátom, és elmondja, hogy a házastársa milyen, mit csinált a házasságukban. Én azt felelem: „Ó, nem is hittem volna! Most hogy mondod, tulajdonképpen igazad van.” És máris ott állok az egyik táborában a másikkal szemben. Másnap ők kibékülnek, mert a történetnek nem egy oldala volt, hanem kettő, egyiknek sem volt igaza, és rájöttek. Aztán azt mondja nekem a barátom: ha igazán a barátom lettél volna, akkor mondtad volna, hogy ő nem ilyen, ő szeret engem. „Tényleg ezt kellett volna mondanom neked, bocsánat!”

Lehet, csak az egyik oldalát nézem a dolognak. Mikor vagyok a leghajlamosabb erre? Amikor én vagyok az egyik oldalon a vitában. Akkor határozottan csak az egyik oldalát vagyok hajlandó látni. A házasságomban persze, hogy nekem van igazam. Egy üzleti ügyben persze, hogy nekem van igazam.

Ezért mondjuk, hogy írd le, legyen szerződésed. Ha valakivel üzletet kötsz, akár a gyülekezetben kölcsönadsz, írd le. Ha olyan sötét az ügylet, hogy nem lehet leírni, akkor ne kösd meg! Nem véletlenül beszélünk erről. A házasságomban pedig nincs leírva, de megvan videón az eskünk egymásnak, abban valahol benne volt: szeretni foglak jóban, rosszban. „Ez itt a rossz. Akkor most ez az, amire akkor gondoltam.”

Ne nézzük csak az egyik oldalát! Odajön Sátán és azt mondja: hé, neked szükséged van erre, e nélkül nem teljes az életed. Ne nézd csak az egyik oldalát, mert a másik oldal az, hogy amit csinálsz, az lopás. 🙂

Mit értek ezen? Azt, hogy forduljunk a Szent Szellemhez. Ne hagyjuk, hogy az ellenség megcsaljon minket, és a saját gondolataimban, felmérve a helyzetet, a körülményeket, az embereket, a szereplőket, a résztvevőket, meghozom az ítéletemet. Hozok egy ítéletet a Szent Szellem nélkül, és hozok egy ítéletet úgy, hogy csak az egyik oldalát, az emberi oldalát nézem. Isten azt mondja: Én itt vagyok a másik oldalon.

Józsué azt mondta: a gibeoniták beszínlették magukat a frigybe. Ez azt jelenti, hogy az ellenség becsapta őket, és besunnyogtak a táborba. Részei lettek Izrael táborának. Miért? Azért, mert nem kérdezték meg az Urat, mert nem fordultak a Szent Szellemhez.

Ján 15:26, 16:13 a Szent Szellem eszünkbe juttatja, emlékeztet rá bennünket. Emlékezzünk erre!

3.       Bánjunk el vele hamar!

Sátán ilyen, hogy csak odatesz valamit elénk. Megvillantja nekünk: láttad? Mi is bánjunk vele azonnal. 2Kor 10:5 bánjunk vele azonnal. 1Ján 1:7,9 bánjunk vele azonnal. Ne várjunk vele, mert 1Kor 10:13 Isten mindig megadja a kimenekedő utat a kísértésből.

Ne jöjjünk közel, nézzük, amit az Úr mond a dologról és bánjunk vele gyorsan Istennel! Ámen.

Kategória: Egyéb