Sátán gyengíti meg a nemzeteket

2012 május 13. vasárnap  18:00

Mostanában tradíció, hogy „építő” versekkel kezdünk. 🙂 Az alapgondolat ez: ha mélyen kezdünk, valószínűleg fölfelé fogunk tartani. 🙂 Innen már csak építőbb lesz. Ez a vers Sátánról szól:

Ézs 14:12 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? – Lucifer – Levágattál a földre, aki népeken tapostál!

5Móz 28:1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;

Ez egy ígéret Izrael népének, a választott népnek. Aztán beszél hosszan arról, hogy milyen áldásokat kapnak, és ezzel az ígérettel fejezi be:

5Móz 28:13  És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;

Ez az ígéret a vezetőségről szól: vezető leszel, nem csak reagálni fogsz dolgokra, hanem te kezdeményezel dolgokban. Ez nagyon fontos ígéret.

Ézs 14:12-ben a vers végén van egy rövid kifejezés: aki népeken tapostál. Tapostál – itt a héber szó ez: aki meghajtottad a népeket, aki rávetted őket arra, hogy leboruljanak előtted, aki meggyengítetted a népeket, aki megtörted a népeket. Ez Sátánról beszél.

Az ellenségnek van egy nagy munkája. Ez személyes mindannyinknak. Nincs olyan közöttünk, aki ne tartozna valamelyik néphez. Mindannyian tartozunk valamilyen nemzethez, és az ellenségnek van egy munkája a nemzeteink ellen. Ha magyar vagy, tudnod kell, az ellenségnek van egy munkája a magyar nép ellen.

Ha amerikai vagy, ha angol vagy, ha kínai vagy, ha orosz vagy, tudnod kell, hogy az ellenségnek van egy munkája a te néped ellen. Hogyan? Filozófián keresztül. Ezek hamis filozófiák, passzivitásra vezető gondolkodásmódok. A filozófus leírja, ostobaságnak tűnik, és azt mondod: ugyan, hol hat ez rám? Nem igaz! Mert ott lesz ez a filozófia a filmekben, a moziban és a TV-ben, aztán emberek a vacsoraasztalénál arról fognak beszélni, hogy ez így vagy úgy van.

Hamis vallások. Mennyire meggyengít egy népet egy hamis vallás? Gondolj bele! A hinduizmus, az iszlám, mennyire meggyengíti a népet a hamis vallás. Üres vallás. Az üres kereszténység mennyire meggyengíti a népet? Bármely üres, hamis vallás, de ezeken túl az oktatás meggyengíti a nemzeteket.

Az oktatás televan hazugságokkal. Gonoszságot tanítanak. Azt tanítják az iskolában, hogy az abortusz rendben van. „Persze, nem gond! Az semmi!” Azt tanítják az iskolában, hogy az öngyilkosság választható út. Mennyire meggyengíti a nemzetünket az, hogy az iskolánkban József Attilákról tanítanak? Komolyan.

Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de tényleg azt akarjuk, hogy a gyerekeink így gondolkodjanak? Annak az embernek komoly elmebeli gondjai voltak. Ezt akarjuk felemelni? Azt mondjuk a gyerekeknek, hogy ő egy hős, akit érdemes követni? Mennyire meggyengíti a nemzetünket a hazugság, ami ott van a társadalom szövetében!

Aztán az oktatásban és a TV-ben megjelenik a hamis nemzeti büszkeség. Sátán meggyengíti a nemzeteket. Istennek van szeretete az emberek felé, tudjuk ezt.

ApCsel 10:35 Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.

Isten szereti az egyes embereket. Ezt tudjuk, hogy Isten keresi az embereket. „kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.” Miről beszélek? Mi az, hogy igazságot cselekszik? „Mit akar Isten, mit cselekedjek?” Ha nem vagy hívő Jézus Krisztusban, Jézus azt mondja erre a kérdésre nagyon egyszerűen:

Ján 6:29 … Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, akit ő küldött.

Jézus azt mondja: „Higgyetek Énbennem! Ezért jöttem el.” Ez Isten akarata. Ez Isten munkája. Isten keresi azokat minden nemzetben, akik félik Őt, akik igazságot tesznek és igazságban járnak. Jézus azt mondta: higgy Bennem, bízz Bennem! Ez az evangélium, ez a jó hír. Ez az, amiben hinned kell. Ez Isten akarata neked. Erre vagy elhívva, hogy higgy Jézusban. Isten keres embereket, és fordulj Jézushoz.

Azon túlmenően Isten használ nemzeteket. A történelemben látjuk ezt. Anglia – Isten használta ezt a nemzetet. Mire? Arra, hogy az evangélium kimenjen rajtuk keresztül. A kormány nem támogatta a keresztény missziókat. Ők csak kereskedtek, csak hajóhadakat építettek, és hasonlók. Viszont legalább nem akadályozták Isten népét abban, hogy tegyék, amit akarnak.

Mellesleg, ez az, amit elvárhatunk egy kormánytól. 1Tim 2:1-2 imádkozzatok királyokért, minden hatalmasságokért. Miért? Hogy támogasson minket? Nem, hanem azért, hogy békességben élhessünk. Ennyi, hogy hagyjanak békén. Anglia kormánya ezt csinálta akkor. Békén hagyták őket. Nagy missziók voltak és nagy munkát végeztek.

Aztán mi történt? Egy idő után Isten használta az USA-t hatalmasan. Nyílván az USA-nak sokféle hatása van a világban, de az egyik nagy hatása a kereszténységben van. Nálunk könnyű ezt látni, mert van egy rakás amerikai misszionáriusunk. Dél-Korea – hatalmas munkát végez rajtuk keresztül Isten. Ha jól emlékszem, jelenleg ők küldik ki évente a legtöbb misszionáriust. Pici ország rengeteg emberrel és küldenek ki misszionáriusokat. Magyarországon is van sok koreai misszionárius. Nagyszerű!

Isten használni akar nemzeteket. Ez a célja. Biztos vagyok benne, hogy sok nép van a történelemben, akikről nem tudjuk, ahol kicsi nemzetet használt Isten. Nagy ébredés, sok ima, ahol Krisztus lett leleplezve. Aztán abból a nemzetből kiáradt Isten szeretete. Miért beszélek erről? Azért, mert szeretném, ha mernénk Istennel gondolkodni erről. Szeretném, ha felkavarodna a szívünk ebben. Miért?

Péld 14:34  Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.

Ez arról szól, hogy az igazság felmagasztalja a nemzetet. Mit kell felemelni Magyarországon? Jézus Krisztust kell felemelni Magyarországon.

Mind a négy evangélium használja ezt a verset, ami Keresztelő Jánosra utalt:

Ézs 40:3 Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!

Egy előfutár, aki azt mondja: „Jön a Király! Jön a hatalmas Úr!” Ez volt Keresztelő János, kiabált a pusztában. Azt mondta: „Készítsétek az Úrnak útját! Gyerünk! Egyengessétek az utat a kietlenben.” Izrael nem volt kész a Messiásra. Eljött Keresztelő János és azt mondta: „Jön a Messiás! Elközelgett az Isten országa! Jön a Messiás! Térjetek meg! Várjátok a Messiást! Készítsétek a szíveteket!”

Mit kell felemelni ma Magyarországon? Mit kell felemelni Boszniában, Csehországban, Romániában, Ukrajnában, …, Kínában? Jézus Krisztust. Ezt kell mondanunk: ez vagy te, ez vagyok én. Előfutárok vagyunk Krisztusnak, akik azt mondják: „Figyelj! Jézus Krisztus közel van hozzád. Készítsd föl a szívedet!”

Őt kell felemelni. Miért? Mert „a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.” Ez az ellenség munkája a népünk életében. Kimegyünk bárhova és tele van minden a mocsokkal, a szemétséggel, a lopással, a hátbatámadással. Csak, és csak is Jézus Krisztusban tűnik el. Csak Jézus Krisztusban tűnhet el. Te meg én, mi mások vagyunk. Mi Őt emeljük föl ebben a népben. Erre vagyunk itt, erre vagyunk elhívva. Akár egyháznak hívnak, akár egyesületnek, akkor is Jézus Krisztust emeljük fel. Eddig is ezt csináltuk, ezután is ezt tesszük. Ezt annyira fontos nekünk, hogy a népünknek erre van szüksége.

„Az igazság felmagasztalja a nemzetet”. Milyen igazság? Róm 1:17 a hitből való igazság. Az az igazság, ami hitből hitbe jelentetik ki. Egy hívő ember azt mondja egy nem hívőnek: higgy Jézus Krisztusban és igazságot nyersz. Ő azt kérdezheti: „Tényleg? Isten elfogad engem? Isten szeret engem valóban?” –, aztán hisz. Hitből hitbe, hitből hitbe – ez a fajta igazság magasztal fel. Ezért mondja Pál:

Róm 1:16a  Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; …

Miért? Mert Isten igazságára van szüksége a nemzeteknek. Erre van szükségünk, hogy hitből kijelentsük Isten igazságát, hogy azt mondjuk az utcán, az óvodában, az iskolában, az egyetemen.

A fiam úgy jött haza egy nap az óvodából: megkérdeztem mindenkit, hogy hisznek-e Jézusban? „Mi volt a válasz?” – kérdeztem. Most nem emlékszem a konkrét számokra, de valahogy így mondta: ketten nem, ketten félig és a többiek hisznek Őbenne. 🙂 Értettük azt, hogy nem hisznek, és értettük azt, hogy hisznek, de azt megkérdeztük, hogy mit jelent félig hinni. Mire a fiam: „Megkérdeztem őket, hogy hisznek-e Jézusban, erre ők azt felelték: én Jézus Máriában hiszek.” 🙂

Mire van szükség? Arra van szükség, hogy a hitből való igazságot emeljük fel minden helyen: a bíróságokon, a közterület fenntartónak, aki megbüntet… Arról beszélek, hogy ki kell jelentenünk a hitből való igazságot. Ez az igazság az, ami felmagasztalja a nemzetünket.

Annyi igazságról beszélnek az emberek, annyi vallás van, ami igazságról beszél. Annyi módszer van, ami igazságról beszél: „Ez az igazság! Az az igazság!” –, de nem a hitből való igazságot emelik fel, hanem a cselekedetekből való igazságot. Sok a tanítás a kereszténységben. Vigyázz, mert annyi tanítás van a neten! Mindenféle prédikátorok beszélnek, és nem a hitből való igazságot emelik fel.

Annyi nagyszerű prédikátorunk van! Ha még akarsz hallgatni, hallgasd P. Csabát, P. Borcit. Nagyszerű prédikátorok, és a hitből való igazságot jelentik ki. Nem azt mondom, hogy csak a mieinket lehet hallgatni, de légy óvatos! Ne legyél mindenevő! Az igazságról beszélnek, de nem a hitből való igazságról, hanem sokan a cselekedetekből való igazságról: „Jónak kell lenni, így kell viselkedni. Csak így felelsz meg.” Törvénykezés és kemény.

Azt mondják: „Ez a törvény, így lehetsz igaz. Büszkeség, így lehetsz igaz.” Emberi mércéket állítanak és így lehetsz igaz. Mi ez? Ez Sátán, amint meggyengíti, amint tönkreteszi a nemzeteket. Mert egyedül a hitből való igazság emel föl egy nemzetet, és csak a hitből való igazság emel föl egy családot. Csak a hitből való igazság emel föl egy embert. Csak a hitből való igazság, semmi más.

A nemzetek meggyengítése a hamis evangélium. Pál azt mondja:

Gal 1:6-7 Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok.  Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.

Nincs még egy ugyanolyan evangélium. Nincs másik, ami ilyen lenne. A másik evangélium hazugság. Amikor egy nemzet a hatalmát, a dicsőségét keresi, az az ellenség munkája ellene. Miért? Mert Jak 4:6 Isten ellene áll a büszkéknek. Ez az ellenség munkája egy nemzet ellen, amikor egy nemzet felmagasztalja magát és azt mondja: mi vagyunk a legfontosabbak, csak mi számítunk, senki más nem érdekes.

Akkor Isten azt mondja, hogy a népek olyanok Ő előtte, mint csepp a vödörben, Ézs 40:15. Jelentéktelen. A nemzetek büszkesége nem jelent semmit Neki. A nemzetek azt mondják 1Móz 11:4-ben: „Hé, csináljunk magunknak nevet, legyen nagy nevünk. Mi számítunk. Mi vagyunk az igaziak. Mi vagyunk az übermensch. Mi vagyunk az igazi nép. Mi vagyunk a frankók.” Ez ostoba büszkeség, az ellenség munkája. Csak Krisztusban szabadulhatunk meg.

Sehol másutt nem szabadulhatunk meg. Hol lehetne máshol? Igazságra van szükség a nemzetünkben. Ady Endre – ahogy ez az ember élt, a jelleme, vagyis a jellemtelensége – zseniális költő, de mocsok ember. Őt emeljük fel? Levesszük róla ezt, és azt hisszük, hogy az úgy steril lehet? Tényleg? Remélem, nem bántalak meg nagyon ezzel. Minden nemzetben vannak ilyenek, nem csak nálunk.

Mát 7:17 a gyümölcséről ismeritek meg a fát. Ha egy ember abba hal bele, hogy mocskosan élt, akkor miért emelném azt fel? Annyi hősünk van a történelmünkben, akik nagyszerű emberek, nagyszerű hívők voltak. Az oktatásunk azonban nem őket emeli fel. Nem jelentősek, nem mutatkoznak, nem látszanak. Miért? Mert az ellenségnek van egy munkája a nemzetünk ellen. Ez az, ahogy igyekeznek tönkretenni.

Ezért annyira fontos, hogy elhozzuk a gyerekünket, vasárnapi iskolába járjon és tanítsák itt. Ezért olyan fontos, hogy eljöjjenek a tizenéves programra vagy a tinitáborba, és hallják az igazságot, mert az iskolában valami mást hallanak.

Ki más emelné fel az igazságot, ha nem te és én? Ki más emelné fel a hitből való igazságot, ha nem te és én? Ki lenne más? Egy nem hívő ember? Egy vallásos ember? Egy jól képzett ember? Aki büszke magára, és azt mondja: „Én olyan rendben vagyok, frankó vagyok. Én tudom, hogyan kell élni, kivéve a házasságomat és a gyerekeimet. Azon túl tudom nagyon, mi hogy van.”

A házról-házra bibliatanulmányon arról beszélgettünk Róm 1:11-ből, hogy mi alapoz meg minket, mi erősít meg minket. Mi állít irányba? Ahogy beszélgettünk, mindenki elmondta, amit gondol erről. Nagyon nyilvánvaló volt, hogy az első mindenkinek ez: a ti életetek, ahogy hitben járnak a testvérek. Az egyik legmegerősítőbb dolog az életünkben az, hogy látjuk a testvéreinket hitben járni, de ehhez szükségünk van a Krisztus Teste életére.

Ehhez szükségem van közösségre. Nem véletlen, hogy az ellenség el akar szakasztani hívőket. Ez az ellenség munkája. Minden hívő, aki nem jár gyülekezetbe, az az ellenség meggyengítő munkája a nemzetünk ellen. Ez van! Mert ez az ember nem fog úgy megalapozódni, nem fog úgy meggyökerezni, nem fog úgy irányba állni, nem fog úgy, azzal a tűzzel élni. Nem fog! Egyszerűen csak nem fog úgy működni. Ki más emelné fel a hitből való igazságot, ha nem te és nem én?

Vannak sebek – és tudjuk, magyarok vagyunk –, amikből a nemzetünk nem állt helyre ötvenhat éve. Vannak sebek, amikből nyolcvan éve nem gyógyultunk meg. Vannak sebek, amikből ötszáz éve nem gyógyultunk meg nemzetként. Soha nem fog a nemzetünk meggyógyulni belőle. Miért? Mert az idő nem gyógyít meg semmit. Az idő hozzászoktat minket dolgokhoz, de soha nem gyógyít meg semmit.

Nem igaz, hogy az idő meggyógyít minden sebet. Egyedül Krisztus gyógyít be minden sebet, Zsolt 67:3 az Ő gyógyító üdvössége. Jel 22:2-ben azt ígéri, hogy Isten gyógyítani fogja a nemzeteket. A görög szó az ethnosz, ami nemzetekről szól a legáltalánosabb jelentésében, nem csak a pogányokról. Jel 21:24-ben is erről beszél. Isten az, Aki gyógyítja a sebeinket.

A nemzetünknek arra van szüksége, hogy fel legyen emelve a hitből való igazság. A nemzeteinknek rád van szüksége, arra, hogy te felemeld Jézus Krisztust, a hitből való igazságot, mert másként nem történik meg.

Van egy effektus a képjavító software-ekben, az elhomályosítás. Elmosódnak a körvonalak, a kontúrok. 1Sám 8:4-6 összejön egész Izrael, kérnek valamit Sámueltől és kérnek valamit Istentől. Azt mondják: adj nekünk királyt. „Miért?” „Azért, hogy olyanok lehessünk, mint a többi nemzetek. Pont olyanok legyünk, mint a többiek.” Isten azt mondta: „Tényleg? Olyanok akartok lenni, mint mindenki más? Rendben. Lehettek olyan rossz helyzetben, mint mindenki más. Lehet azt is, ha ezt akarjátok.”

Megvan ez a hatás az életünkben, megvan ez a fura vágy a szívünkben, hogy beolvadjunk a környezetbe és elmossuk a kontúrokat, hogy ne látszódjon, hogy mi egy másik igazságot képviselünk, hogy ne látszódjon, hogy mi Jézus Krisztust képviseljük.

Van egy állandó kísértés a hívő életében, hogy ne mondjuk azt: én egy másik dolgot képviselik, én egy másik királyságot, egy másik igazságot, én egy másik Istent, én egy igaz Istent; hanem hogy elhalkuljak, hogy olyan legyek, mint a többiek. Olyan legyek, mint a többiek, csak egy jó szomszéd, csak egy jó ember, csak egy jó apa, csak egy jó valami. Isten azt mondja: „Ne csináld! Ne akarj olyan lenni, mint a többiek. Azért különböztettelek meg téged, hogy más légy, hogy Engem képviselj ebben a világban.”

Ne olvadjunk be! Ennek a világnak szüksége van! Szüksége van arra a szabadításra, amit Jézus Krisztus képvisel. Erre éheznek, még ha nem is tudják, még ha nem is akarják elhinni.

A feleségemmel voltunk múlt héten azt evangelizáción. Néhány fiú közülünk beszélgetett egy lánnyal. A feleségem is csatlakozott később. Egy idő után mi, fiúk elmentünk enni, persze. 🙂 A feleségem beszélgetett tovább a lánnyal hosszú ideig. Egy idő után kezdtek odaszivárogni a barátai: engem is érdekel ám! Csak jöttek oda: engem is érdekel ez! Miért? Mert az igazság magasztalja fel a nemzetet. Tudjuk. Erre, az igazságra lettünk csinálva, nem hazugságra, nem sekélyes dologra, nem valami ürességre, hanem valami mélyre, valósra és erőteljesre. Ez Krisztusban van! Ámen.

Kategória: Egyéb