A démoni hatás ellenszere

2009 szeptember 27.  18:00

P. Graham Hiszem, hogy a következő néhány pillanatban Isten arra vágyik, hogy szeressen minket. Mondhatod: ismerem Isten szeretetét, de arról beszélek, hogy Isten szeretet tevékeny volta nyilvánvaló legyen ebben a pillanatban. Bátorítalak, hogy ne ismeret szerint hallgassatok, hanem hagyjátok, hogy Isten szeressen benneteket. Feltehetjük a kérdés: mit mondana Isten ha itt lenne? De igazából így…

Csak Jézus méltó arra, hogy ítéljen

2009 szeptember 27.  10:30

P. Bendegúz Mát 1:21  Szûl pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ô szabadítja meg az ô népét annak bûneibôl. Isten aki emberré lett kapott egy emberi nevet. Héberül Jehosua: az Úr a szabadítás. Volt egy másik híres Jehosua – akit mi Józsuéként ismerünk. Az ő neve nem ez volt eredetileg ,hanem Hósea, ami…

Hagyd abba a csapkodást és fogadd el Isten éles fejszéjét

2009 szeptember 20.  18:00

P. Péterfai Nem lehet képmutató szeretet. Amikor valaki feladja magát az emberiségért. Róm 12:10  Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelôzôk legyetek. Nem egy testi gyengédségről beszél. Filo és sztorgé szavakból származik. Fileo baráti szeretet, sztorgé a szülő és a gyermeke közti szeretet, családi szeretet. Az atyafiúi szeretet, ahogy a gyülekezetben szeretjük egymást,…

Vallást tenni az életről

2009 szeptember 20.  10:30

P. Zoli Zsolt 136-ban látjuk, hogy az Ő irgalma megmarad örökké. Érezted már úgy, hogy irgqalomra vna szükséged? Még ha nem is tudod, hogy arra van szükséged, akkor is szükséged van rá. Az irgalommal kapcsolatban egy dolog jut eszembe: Isten megemlékezik rólam, emlékszik rám. Erről szól az irgalom számomra. Amikor az emberek elfeledkeznek rólam az…

Isten világosságát ragyogjuk ezen a világon

2009 szeptember 13.  10:30

P. Jim 1Kor 12:29 Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? 1Kor 12:30 Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é? Voltak akik azt gondolták, hogy mindenkinek meg kellene legyen. A Biblia beszél arról, hogy mindenkinek meg van a hit ajándéka. De itt azt…

A hit, a nyugalom, a közbenjárás és a szolgálat ajtaja

2009 szeptember 6.  18:00

Reggel hallottuk, hogy hol állunk: az igazság mellett, vannak abszolútumok az életünkben, a testvéreink mellett állunk, van gyakorlati oldala a hitünknek és egy pulpitus mellett állunk, tartozunk valahová és alávetjük magunkat az üzenetnek. Isten szolgált felénk nagyon. AZ imaalkalom is áldott volt, nagyszerű gondolatokat hallottunk a reppen utána. Az egyik az volt, hogy nem az…

Jézus a mi hősünk, Aki messzebb ment

2009 augusztus 26.  18:30

A gyülekezet várakozása, az imáitok benne van abban, amikor kenet van egy Istentiszteleten. Amikor Isten szolgál, és hatalom van az üzenetben, azért van, mert Isten miatt jöttök ide. Két hiba amit elkövetünk: azt gondoljuk Isten olyan mint mi: amikor a rosszindulatunkról, gyengeségünkről van szó. Zsid 4:15 azt mondja: Isten mindenben hozzánk hasonlatossá lett kivéve a…

Megszentelni az Urat a szívünkben

2009 augusztus 23.  18:00

P. Zoli Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjunk együtt. 1 Ján 2:3-5  És arról tudjuk meg, hogy megismertük ôt, ha az ô parancsolatait megtartjuk.  4 A ki ezt mondja: Ismerem ôt, és az ô parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.  5 A ki pedig megtartja az ô beszédét, abban valósággal…