A hit pajzsa #6

2010 szeptember 1.  18:30

Eféz 6:16 Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Minap néztem egy nagy angol hír TV-t kényszerűségből. Nem vagyok hozzászokva a képernyőhöz. Csak ott ültem, és nem tudtam levenni róla a szemem. Két órán keresztül néztem. Ez idő alatt láttam egy délkelet-ázsiai sámánt, akit meginterjúvoltak; egy buddhista szerzetest; meginterjúvoltak egy…

Békében a háborúságban #6

2010 augusztus 29.  18:00

Balázs Kornél Van-e a szívedben bizonyság? Hívők vagyunk, sokan évek óta. Ez egy jó kérdés, hogy úgy élünk-e, hogy van egy bizonyság a szívünkben? Ha megkérdeznéd magadtól, hogy: „Kicsoda Isten? Mennyire vagyok biztos Benne?”, én azt gondolom, hogy sokunknak van bizonyossága. Ha nincs, akkor viszont a gyülekezetben jó helyen vagy. Az az a hely, ahol…

Bokáig érőnél mélyebben

2010 augusztus 29.  10:30

A hit hallásából kaptunk. Gal 3:5. Ez az, ami annyira megváltoztatja a napjainkat. Ezért vagyok hálás, hogy Istentiszteleten vagyok. A hit hallása változtatja meg az életünket. Az, ahogy hallom a testvéremet hitben beszélni. Ahogy hitben hallom annyira átformálja a szívemet, bátorít, felépít, annyira szükségem van rá. Néha, ahogy olvassuk az Igét, megüt minket. Ján 11-ben…

Engedelmeskedj a tanításnak & Gyors helyreállás

2010 augusztus 25.  18:30

3 ok miatt hagyják el emberek a gyülekezetet. 1)      Az első ok: 2Kir 2:11 És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. Illésnek itt volt az ideje, hogy véget érjen az élete. Igazán az az első jó ok, amiért egy…

Töltsd be a szakadékot bizalommal

2010 augusztus 22.  18:00

P. Csaba Énekeltük ezt a dalt: Szeretlek, Uram. Feltettem a gyötrő kérdést: szeretem én az Urat? Milyen nagyszerű, hogy egy módon ki tudjuk mondani azt is: „Nem. Nincs bennem az a szeretet. Nem, én nem az az ember vagyok.” A másik oldalról pedig azt tudjuk mondani: „Igen. A Sz.Sz. miatt, és amiatt, aki Isten.” Róm…

Gonosz lelkiismeret helyett, bevégzett munka lelkiismeret

2010 augusztus 22.  10:30

Négy dolog van, amivel minden emberi lénynek el kell bánnia, és ez az oka annak, hogy senkinek sem lehet kifogása az Úr előtt, akár hallotta valaki az evangéliumot vagy sem. Ezekkel a dolgokkal minden embernek szembe kell néznie. Az egyetlen válasz ezekre a dolgokra Isten valósága van. 1)      A teremtés. Nincs rá magyarázat, csak Isten.…

A hit, és amit ad

2010 augusztus 18.  18:30

P. Zoli Kaposváron mini konferencia van, picit belekukkantottam. Nagy áldás volt az. A konferencia témája: 2Kor 5:14 Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket Még folytatódik ez a konferencia, de ami tényleg nagy hatást gyakorolt rám, hogy amikor ránézel a kaposvári gyülekezetre, akkor tanítványokat látsz. Ez nagyon megáldott engem. Olyan emberek vannak ott, akik tényleg követnek…

Övünk és mellvasunk #5

2010 augusztus 15.  18:00

Eféz 6:14 Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába Sokan azt mondják: ne adj nekem tant, az nem fontos, hanem az számít, amit csinálsz. Van ebben egy kis 🙂 igazság. A kis igazság az, hogy a tan önmagában nem fogja megváltoztatni az életemet. Viszont igazán azt mondani, hogy ne taníts…

Isten munkája bennünk

2010 augusztus 15.  10:30

 P. Jim Néhány különböző történetre gondoltam a Bibliából. Lenne egy kérdésem: láttatok-e már olyat az életben, amikor odatartanak egy répát a ló elé, a ló megindul, és amikor elveszik a répát, megáll? Érdekes. Ha valami elég közel van a lóhoz, azt megpróbálja elérni. Ha túl messze van, akkor semmi nem történik. Az ördög is ezt…

Az Igazság az pozíció, szenvedély és tulajdon #4

2010 augusztus 11.  18:30

Eféz 6:10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Ez fontos üzenet számunkra manapság. Ahogy az Efézusi levelet nézzük – ez a negyedik üzenet erről a témáról; Isten vezet minket arra, hogy beszéljünk erről –, ez nagyon fontos üzenet nekünk. Az előző ilyen beszélgetésünkben (2010.08.04. P. Kende: Felövezni magunkat az Igazsággal…

Krisztus az Alfa és az Omega

2010 augusztus 8.  18:00

P. Duló Attila Jób 2:11 Mikor pedig meghallá Jóbnak három barátja mind ezt a nyomorúságot, a mely esett vala rajta: eljöve mindenik az ő lakó helyéből: a témáni Elifáz, a sukhi Bildád és a naamai Czófár; és elvégezék, hogy együtt mennek be, hogy bánkódjanak vele és vigasztalják őt. Mit láthatunk itt? Amikor a három barát…

Isten szokatlan eszközöket használ

2010 augusztus 8.  10:30

Nemrég jöttünk vissza Baltimore-ból. Újratanultam dolgokat az életünkkel kapcsolatban. Ez nem nehéz, amikor P. Schaller prédikál. Dániel könyvéből kezdett prédikálni egy sorozatot. Dán 1-ről volt szó az egyik Istentiszteleten, utána Dán 2-ről, 3-ról, 4-ről. Arra gondoltam: P. Schaller, nekem úgy hiányzik, amikor csak úgy prédikáltál, beszélj kicsit Ézsau szőrős kezeiről. Emlékszem, ott ültem és arra…

Felövezni magunkat az Igazsággal #3

2010 augusztus 4.  18:30

Emlékeztek, amikor P. Balu-tól mindig elkértem a Bibliát Istentiszteleten? Egyszer hozott magával egy Új világ fordítást (Jehova Tanúi álbiblia) és azt adta a kezembe. 🙂 Szeretném folytatni a sorozatot az Efézusi levélről. Elértünk a hatodik fejezethez. Schlingloff Sanyi már három éve beszél az Efézusi levélről, és az első fejezet közepén van. 🙂 Ez csak vicc,…

A mennyeivel a földön #2

2010 augusztus 1.  18:00

Isten országa nem a mi monopóliumunk, de a miénk hívőkként. Jézus azt mondta Ján 14:17: a Szellem, aki veletek van és majd bennetek lesz. Ez megtörtént. A tanítványok megkapták a Sz.Sz-et, mi is, akik hívők vagyunk, Isten „lakozást vett bennünk”, az életünkbe költözött. Ján 14:17 ez kulcsfontosságú üzenet az életünkben. A 2010.07.28-i üzenet arról szólt,…

A Szeretet ára (egy üzenet a gyászolóknak)

2010 augusztus 1.  10:30

2Kor 5:17 arról beszél, hogy sok minden más lett, hogy hívők vagyunk. Minden újjá lett. Nem elég sok minden, nem egy-két dolog, hanem minden újjá lett. 2Kor 5:17  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Ebben a versben azt olvassuk: minden újjá lett. Ha valaki Krisztusban van,…

A földön járni a mennyeiben #1

2010 július 28.  18:30

A gyülekezeteinkben nem azt mondjuk, hogy tessék jónak lenni, hanem hogy járjatok Istennel. Nem azt mondjuk, hogy olvasd a Bibliádat, hanem hogy légy a Biblia embere, legyen a Biblia benned. Ehhez igazán Istenre van szükségünk. Lehet, hogy jó tudnék lenni Őnélküle is, olvasni talán tudnám Őnélküle is, de azt, hogy a Biblia bennem legyen, az…

Mit mond az Írás? & Örökkévaló alapra építünk

2010 július 25.  18:00

P. Kerekes Lajos Róm 4:3 Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul. „Mit mond az Írás?” – Pál ezt kérdezte, mert rengeteg véleményt formáltak az emberek először az üdvösséggel kapcsolatban és aztán a keresztény élettel kapcsolatban. Ezután megírta a Galáciabeliekhez írt levelet, a Korinthusiakhoz írt leveleket,…

Nem rajtunk múlik & Semmi nem véletlen

2010 július 25.  10:30

P. Mark: Nem rajtunk múlik Az elmúlt két hónapban több gyülekezetünkben megfordultam. Annyira megáld az1Kor 1:10-ben, hogy ugyanarról a dologról beszélünk, és nincs köztünk megoszlás. Fantasztikus, ami a miénk ebben a szolgálatban! Jer 10:23 Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését! Mindenki…

A felkészült szív másféle terhei

2010 július 18.  18:00

Ez Jósiás király utasítása: 2Krón 35:3 És monda a Lévitáknak, a kik az egész Izráelt oktatják, és magokat az Úrnak szentelék: Helyheztessétek a szent ládát a házba, a melyet készített volt Salamon a Dávid fia, az Izráel királya; nem kell most vállatokon hordoznotok; hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek, és az ő népének az…