Egyedül a kegyelem mondhatja meg, ki vagy!

2012 március 21.  18:30

Előző alkalommal volt egy igazán különleges üzenetünk Istentől a régi természetről. Arról volt szó – az illusztráció egy fickó volt, aki nem tudta körüljárni a farmját a tragacs autójával –, hogy a régi természetünk szeretné megmondani nekünk, hogy kik vagyunk, de nem tudja. Nem tudja körüljárni azt, hogy kik vagyunk; nem képes meghatározni. Azóta volt…

A kegyelem Szelleme köt össze & A Szellemből élni, Isten dicsőségére

2012 március 18.  10:30

P. Alekszej Bogdanov Először egy bizonyságot szeretnék mondani arról, hogy mit csinált Isten a konferencia alatt. Nagyon értékes barátaim vannak itt régi időkből, talán húsz évvel ez előttről. –          Jó látni téged! – üdvözöltem. –          Téged is jó látni! Mész léleknyerésre? – kérdezte. –          Nem hiszem. Nem érzem úgy, hogy kéne. –          Hagyd már, menjünk!…

Egy dolog a fontos

2012 március 14.  18:30

P. Kende Volt egy nagyszerű konferenciánk, halleluja. Tegnap este hallottam róla egy bizonyságot. Valaki mesélte, hogy ő mindig szeretett beszélni hit-kérdésekről, hátha meg tudja változtatni a másik ember véleményét. Eljött a konferenciára és ugyanígy gondolkodott, hogy mennyi mindennel nem ért egyet. Aztán Isten kicsavarta ezt az egészet a kezéből, és olyan békességet adott neki, és…

Kibújni a rejtekhelyről & Igazságot követelünk, vagy kegyelmet?

2012 március 11.  18:00

P. Love: Kibújni a rejtekhelyről Apcsel 2. Ezen a héten mintha az Apcsel-t újraéltük volna Isten és a Szellem jelenlétében, ahogy megérintette az életünket. Apcsel 2:1-13 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek…

Úrvacsora & Öröm a Szellemben & Halottak a bűnben, ám élők Krisztusban

2012 március 11.  10:30

P. Kende A kenyér és a pohár. Ez a két dolog annyira különleges, amit képviselnek, mert nem mi készítettük ezeket, nem mi raktuk össze, hanem Isten tette a miénkké. Ez több annál, mint amit mi csinálhattunk volna. Ezt Isten teszi a miénkké. Gondoljunk erre! A kenyér mit képvisel? Krisztus testére utal, ahogy megtöretett értünk. Zsid…

A kegyelem csodája

2012 március 7.  18:30

P. Matti Sirviö Két üzbég srác tanul a bibliaiskolánkban, Isztambulban. Nagy dolog nekik, hogy a Törökországban lehetnek. Ez Isten terve volt, hogy tanuljanak a bibliaiskolában. Voltak nehézségeik a jegyzeteléssel. Sok minden történik az osztályteremben, de annyi minden hozzáadódik még azon kívül. Bármi, ami történik, nem annyira számít, hanem az számít, hogy ez megváltoztatta az életüket…

Az élő Isten gyülekezete & Élet, kapcsolat és méltóság #2

2012 március 4.  18:00

P. Mariann József Hadd tegyek fel néhány kérdést. Mit szeretnél? Mi az, amid van? Mindannyian akarunk dolgokat. Mindannyinknak vannak dolgaink. Rendelkezünk dolgokkal. Ezek fontos kérdések. Hívőként is feltehetjük ezeket a kérdéseket. Watchman Nee életéről olvasok egy ideje. Sokan hallottunk róla, és olvastuk a könyveit, a munkáit. Ő kínai pásztor, aki börtönben volt sok-sok éven át.…

Isten munkája & Élet, kapcsolat és méltóság #1

2012 március 4.  10:30

P. Kornél Arra gondoltam, ahogy jöttünk, hogy ez a gyülekezet az anyahajónk. A II. világháborúban, amikor felszállt egy repülőgép róla, sokszor azért imádkoztak, hogy ne csak a repülő, hanem az anyahajó is túlélje. Milyen volt az, hogy mire visszatértek, csak füstölgő romok maradtak utána? A repülőnek fontos volt az anyahajó, mert az is elpusztul vele.…

Mi számít? Ami ellened történt, vagy ami érted?

2012 február 29.  18:30

Bármilyen vélt vagy valós hasonlóság a politikai helyzet és ezen üzenet között pusztán a képzelet műve. 🙂 Ez az üzenet nem a politikusoknak, hanem nekünk szól az Úrtól. Eddig sem politikáról beszéltünk a pulpitusnál, ezután sem fogunk. Nem erről szól a gyülekezeti életünk. Ezzel bátorítunk téged is, hogy ne ez legyen a közösségek lényege továbbra…

Bizonyosság & Hatást gyakorolni másra

2012 február 26.  18:00

P. Brian Lange Az idő múlásában van valami természetfeletti, mert igazából nem érezzük úgy, hogy öregszünk. Amikor azonban a gyerekeid olyan idősek, amilyennek te gondolod magad, akkor azt kérdezed: ez hogyan lehetséges, hogy ugyanolyan korú, mint én, mégis én vagyok az apja? Aztán amikor gyerekeidnek gyerekei születnek – és emlékszel arra, amikor a te gyerekeid…

Álmok helyett élni a mában

2012 február 26.  10:30

Sokan mondják ebben a világban: „Merj nagyokat álmodni! Merj nagyot tervezni! Az életed azért olyan jelentéktelen, mert nem mersz elég nagyot álmodni.” Egy értelemben van ennek értelme, mi is beszélünk a látásról. Nagyobb dolgokért imádkozunk, mint amiket mi meg tudunk valósítani, de mégsem ott van az életünk középpontja. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy az életünket…

Isten közelségének szabadítása

2012 február 22.  18:30

A Biblia valós képet ad az emberről. Közelebb van, mint amit bármilyen más forrás ad, vagy bármilyen más vallás, filozófia vagy pszichológia. Azt látjuk a Biblia elején, hogy Isten az embert döntéshozóvá alkotta. Isten az embernek adott bizonyos szabadságot. Arra is, hogy akár hátat fordítson Őneki. Az embert erkölcsi lénnyé tette, aki képes dönteni és…

A győzelem íze

2012 február 19.  18:00

P. Jim Legyenek a szám által kimondott szavak és a szívem gondolatai elfogadhatóak Te előtted, Uram! Gondolatok, elmélkedés – mit jelent ez? Ez az, amikor fogunk egy gondolatot és kérődzünk rajta egy kicsit. Mit jelent ez? Hogyan alkalmazom ezt az életemre? Elmélkedtem valamin, amiről nem tudok sokat. Ez az alázat. Próbáltam megérteni, hogy milyen fontos…

Nem jó az embernek egyedül lennie

2012 február 19.  10:30

P. Barry Amikor a pásztori vizsgámra készültem, P. Schaller nagyon jó tanácsot adott nekem. Az egyik: amikor beszélsz, akkor ébredj fel, kérlek. A másik: a fontos dolgok legyenek a fontosak, és a bolhából ne csinálj elefántot. Annyira elképesztő, hogy Isten gazdaságában a kicsinek tűnő dolgok nagyok néha, és amik számunkra nagyoknak tűnnek, azok Isten országában…

A mértékletesség a védelmed!

2012 február 15.  18:30

P. Bendegúz 2Krón 24-ben van egy király, akit Joásnak hívnak. Mondhatnánk, hogy jó király volt, de nagyon érdekes dolog történt vele. Ugyanis előtte egy gonosz nő uralkodott Júdában, de volt egy pap, Jójada, aki Istennel járt. Ez a nő (ez a boszorkány :-)) megölte az összes lehetséges utódot. Az uralkodócsaládból mindenkit megölt, egyet kivéve. Lehet,…

A menny levegője & Bűntudat nélkül élni

2012 február 13.  10:30

P. Szabó József Zsid 10:19-25 Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,  És lévén nagy papunk az Isten háza felett:  Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívök tiszta…

Isten nem támaszkodik ránk #2

2012 február 12.  18:00

Márk 10-ben a gazdag ifjú jött Jézushoz. Előző alkalommal (2012-02-12 de. P. Kende: Isten nem támaszkodik ránk #1) beszéltünk erről a szakaszról. Isten bátorította a szívünket abban, hogy honnan vesszük a jelentőségünket, hova támaszkodunk, miben bízunk. A gazdag fiatalember a maga módján igyekezett tisztelni Jézust: Márk 10:17 … letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester,…

Befogadva & Isten nem támaszkodik ránk #1

2012 február 12.  10:30

Balogh Szabolcs Eféz 1:5-6 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben Ő elfogadott minket. „Kegyelme dicsőségének magasztalására” – minden egyes szó külön üzenetsorozat lehetne, de ezt meghagyom drága Pásztorainknak. Kiemelnék egy szót, amit a magyar úgy ír,…

Adni amit kaptunk

2012 február 8.  18:30

1Sám 1:27-28  Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! És imádkozának ott az Úrhoz. Amikor arra gondolunk, hogy Isten mit csinál az életünkben, akkor az nagyon különleges dolog, mert Isten annyi mindent ad nekünk igazán. Úgy is…