Ne nyugtalankodjon a szíved! Isten élete nagyobb.

2011 november 16.  18:30

Ján 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Jézus elmenőben volt. Otthagyta a tanítványait. Hamarosan visszamegy az Ő Atyjához. Hamarosan meghal. Feltámad és megy az Atyához. Ha egy dolgot hagyni akart nekik, az ez volt: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne aggodalmaskodjék a ti szívetek. Ján 13:38-ban Jézus megígéri Péternek,…

A világ skatulyája nem a tiéd!

2011 november 13.  18:00

P. Bendegúz 2Kró 32:1 Ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljöve Sénakhérib, az Assiriabeli király, és Júdába menvén, megszállá a megerősített városokat, azt mondván, hogy elfoglalja azokat magának. Ez nagyon különleges vers. Az előző két fejezetben azt látjuk, hogy Ezékiás király lesz, és az első napjától fogva átváltoztatja Júdát. Eltörli a bálványimádást és Isten-tiszteletet alapít.…

Örömben élni

2011 november 13.  10:30

Ámulatos, ahogy Isten elkészít valamit a gyülekezet számára. Lehet, azt gondolod, előre megbeszéltük, hogy mit fogunk mondani, de nem, hanem az Úrral vagyunk közösségben mindannyian. Amikor az Úr megadja a témáját, akkor az kiárad. A mai témánk az öröm. Mi újság az örömöddel? Néhányan inkább panaszkodnak, de nem mi. Az öröm a Szellem gyümölcse. Gal…

Miért ne állnál ki a testvéredért?

2011 november 9.  18:30

Ez az üzenet néhány napja érik a szívemben. A mai napon jutottam el oda, hogy el kell mondanom. Beszélgettünk P. Csabával és annyira megáldott a közösségünk, a kapcsolatunk, a szeretetünk, a közös szolgálatunk. Annyira nagyszerű volt belegondolni, hogy nem vagyunk egyedül; együtt szolgálunk, együtt járunk az Úrral. Ez tényleg csodálatos. 4Móz 32 Izrael honfoglalásáról szól,…

Vonj engem, hogy futhassak Veled, Uram!

2011 november 6.  18:00

Én 1:4a  Vonj engemet te utánad, hadd fussunk! Bevitt engem a király az ő ágyasházába; Vonj – ez nagyszerű szó, nagyszerű gondolat. A szerelmes mondja ezt a szerelmesének: vonj magaddal. „Vonj engem magaddal! Vonj magad után! Fussunk együtt!” – tetszik ez a gondolat. Nem azt mondja: vonj magaddal, aztán támolyogjunk együtt. Nem azt mondja: vonj…

Isten a lehetetlenben él

2011 november 6.  10:30

Pirger István Eszt 6:1  Azon éjjel kerülte az álom a királyt, és megparancsolá, hogy hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak a király előtt. A király nem bírt aludni. A történet arról szól, hogy Eszt 2-ben Márdokeus észreveszi, hogy a király két szolgája a király ellen merényletet akar elkövetni, meg akarják ölni. Ezt jelenti…

Isten igája könnyű & A bevégzett munka ereje, vagy a kétségbeesés gyengesége

2011 november 2.  18:30

P. Mariann József Jer 2:13 Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak magoknak; és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Isten beszél itt. El tudom képzelni a hangját, a frusztráltságát, mert Izrael népe tehetetlen, Jer 2:11. Ez azért történik, mert az ördög, Sátán…

Ábrahám élete és a miénk II.

2011 október 30.  18:00

P. Mariann József Zsolt 19:8-11 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál…

Ábrahám élete és a miénk I.

2011 október 30.  10:30

Az egyik nagy áldásunk, hogy embereket szolgálhatunk Isten életével. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten használni akar, be akar vonni minket az Ő munkájába. Ez dicsőséges számunkra. Azt mondja: gyere, legyél része ennek a munkának. Azért örülünk annyira a vidéki szolgálatoknak, mert ez az imánk, ez van a szívünkön, ez látásunk, hogy Isten adjon nekünk új…

Az ígéretek soha nem változnak

2011 október 26.  18:30

Nagyszerű gyülekezetünk van! Nem érdekel, hogy ki hívja egyháznak és ki nem, mert itt az emberek az Ő jelenlétében gyűlnek össze. Közösségünk van Krisztus Testében. Felemelt fülekkel hallunk Isten trónjától, és a lábaink előkészítik az evangéliumot. Mi más számítana? Isten tekintélye az életünkben jelen van. Kenetet kaptunk a Szenttől, és Isten hatalmazott fel minket arra,…

Amit csak te tehetsz meg

2011 október 23.  18:00

P. Bendegúz Ma nemzeti ünnep van. 1956-ban volt egyfajta forradalom a jogtalan elnyomással szemben. Szeretnék kicsit beszélni erről, aztán a szabadságról és az igaz hazafiasságról. Ján 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amikor követjük Krisztust, akkor…

A közbenjáró bátorsága

2011 október 23.  10:30

P. Shane 2Móz 3-ban, ahogy nemrég olvastam az alábbi verset, felnyitotta a szememet Isten természetéről és az Ő gondolatairól mifelénk. Nagyon megáldott engem, remélem téged is meg fog. 2Móz 3:15 És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem…

A pillanat, amikor fel kéne adni

2011 október 19.  18:30

Neh 4:10  És mondák a zsidók: Fogytán van ereje a tereh-hordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Isten minden munkájában eljön az a pont, amikor úgy tűnik, hogy feladni lenne a legkönnyebb, hogy az lenne a legértelmesebb, az lenne a legjózanabb dolog: megállni és nem menni tovább. Ez az idő…

Helyem a gyülekezetben

2011 október 16.  18:00

Ma este a szolgálatról szeretnék beszélni, ahogy azon gondolkozunk: a helyem a helyi gyülekezetben. Ha a szolgálatra gondolok, mindig az áldás jut eszembe. Milyen áldásokat kap az ember a szolgálaton keresztül? Nem az áldásért szolgálunk, de mégis Isten megáld minket benne. Annyira hálás vagyok, hogy elmentem arra az evangelizációra, amikor a feleségemnek (akkor még nem…