Isten hősöket nevel

2013 június 23.  18:30

A gyülekezetről gondolkodtam. Most más módon beszélnék róla, mint szoktunk. Beszélgettem egy emberrel, aki nagyon aktív volt a szolgálatban, aztán történt valami. Ahogy mindig. Észrevetted-e? Valami mindig történik. Valaki mindig megbánt, beszól. Valami mindig rosszul sül el. Aztán ez a hölgy így megállt, elfordult az Úrtól. Húsz évvel később találkoztunk, beszélgettünk, és azt mondta nekem:…

Vállaljuk fel, amit csak mi vállalhatunk!

2013 június 23.  10:30

Isten megáld minket az Ő Igéjéből, és ez csodálatos dolog. Képes átformálni a szívünket egyetlen Igével. Annyira hálásak vagyunk ezért, és annyira lenyűgöz bennünket! Fontos, hogy az Igében együtt legyünk. 1Sám 7:1-2 Erre elmentek a kirjat-jeárim-beliek, és fölvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, amely a dombon volt. Fiát, Eleázárt pedig az Úr ládájának…

Isten lábnyomát kövesd!

2013 június 19.  18:30

2Mózes 3-ban az Úr megszólítja Mózest: 2Móz 3:5 Azt mondta neki Isten: Ne jöjj közel, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állsz! Józsué 5-ben ugyanezt mondja Józsuénak Isten: Józs 5:15 … Oldd le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, amelyen állsz. És Józsué úgy cselekedett. Azt mondta…

Ragaszkodni az elhívásunkhoz

2013 június 16.  10:30

Fadgyas András Nagyon tetszik ez, hogy a misszionáriusban semmi különleges nincs. Úgy értem, hogy különleges, de a mi gyülekezetünkben mindenki az, ezért nem különleges. A 73. zsoltár arról beszél, hogy irigykedik a zsoltáríró a világiakra, milyen jó életük van. Beszél róluk, hogy milyen könnyű nekik az élet. Aztán azt mondja: Zsolt 73:15-17  Ha azt mondtam…

Megadni magunkat Istennek & A hit beszéde közel van & Mindenre van erőm

2013 június 12.  18:30

P. Mark Zsolt 27:4 Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján; hogy nézhessem az Úr szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. Zsolt 63:2 Ó Isten, te vagy az én Istenem! Téged keres, téged szomjaz a lelkem, utánad sóvárog testem, mint a kiszáradt, elepedt föld, amelynek nincs vize, A…

Az Ige határozzon meg minket & Amiben más a kegyelem

2013 június 9.  18:00

P. Kende Neh 8. – amikor visszatérnek a zsidók a hetven év fogságból Babilonból. Hosszú idő után – több mint egy nemzedék – egy töredékük visszajön. Maradék jön vissza, nem mind, nem sokan. Tulajdonképpen kicsik, nincs erejük, ahogy a történelem során sokszor, de Isten akaratában vannak. Isten elhívott, kiválasztott népe, és Istennek terve van velük.…

Az én helyem & Jézus Krisztus, a kegyelem és igazság

2013 június 9.  10:30

P. Kende Arra gondoltam, hogy a gyülekezet mennyire létfontosságú a hívő életében! Annyira fontos helye a bátorításnak, és igazán az örömnek a helye. Vannak, akik azért nem járnak hozzánk, mert túl sokat nevetünk. (Ez az ő döntésük.) Gondolj bele! A gyülekezet olyan hely, ahol biztonsággal megoszthatom a gondolataimat Istenről valakivel, és elmondhatom az imaszükségeimet biztonsággal.…

Az Ige, amint szól & Szellemi hallás a lelki helyett

2013 június 5.  18:30

P. Graham Megnyitjuk a Bibliát és Isten szól hozzánk. Isten adna nekünk egy Igét, egy rhémát, egy titkot, egy ígéretet, egy igazságot, ami vezérelheti az életünket, ami a tanítványt vezetheti az úton. „Bárcsak Isten szólna hozzánk, adna nekünk egy Igét!” – ezt várjuk a mennyből, és Isten válaszol nekünk. Azt mondja: áldott az az ember……

Melyiket választod: a szívet a kereszten vagy a szívet a kereszt tövében?

2013 június 2.  18:00

Ján 19. a keresztre feszítés. Ján 19:24 Azt mondták azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen! Azért, hogy beteljesedjék az írás, amely azt mondja: Megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek… Mit látunk itt? Ennek valójában két szintje van. Az egyik a gúnyolódás. Mát 27-ben részletesebben leírja: Mát 27:39 Az…

Belső küzdelmünk & Teljes élet a teljes házban – ki is vagyok? (2)

2013 június 2.  10:30

Bartha András Érezted-e már azt, hogy neked nagyon megy? „Nekem már megy ez a kereszténység!” Szolgálunk emberek felé, van növekedés, emberek jönnek, és néha azt hiszem, hogy ezt én teszem. Néha túl sokat gondolunk magunkról. Ám ha bármi történik, akkor az tényleg Istennek a csodája. Amikor a dalokat éneklik, vagy amikor már megy az üzenet,…

Reménység a reménytelenségben & Megbocsátás ami túlmutat

2013 május 29.  18:30

P. Borci Róm 4:18 Ő pedig a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: Így lesz a te magod. Voltál már reménytelen helyzetben? Azon gondolkozom, hogy mit csinál az ember reménytelen helyzetben. Azt mondja Ábrahám, hogy amikor nem volt semmi remény, akkor ő mégis reménykedett. Tetszik ez nekem. Az élet teli…

Azt a lehetőséget ragadd meg, amit Isten ad!

2013 május 26.  18:30

Jel 3:7 A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki be nem zárja, és ami bezár, senki ki nem nyitja: Belegondoltam, hogy mi mindent csinál a gyülekezetünk: –          Khárisz iskola, –          GGIS, –          a bibliaiskola, –          Ezüst klub az időseknek, –          Házról-házra…

Teljes élet a teljes házban (1)

2013 május 26.  10:30

Az üzenetekről felvétel készül, ez nagyszerű. Viszont, ha a felvételt nézed vagy hallgatod, vagy a jegyzetet olvasod csak, akkor nem tudtad venni velünk az Úrvacsorát, nem tudtál adni a felajánlásba, nem tudtál énekelni velünk. Ebben van valami fontos. Az, hogy hisszük, van valami több: a kenet az üzenetben. Ahhoz jelen kell lennem, hogy azt elfogadjam,…

Stabilitás és növekedés kegyelemben

2013 május 22.  18:30

1Kir 13. Van egy próféta, aki jön Júdából északra Bételbe, ahol bálványokat imádnak izraeliták. Jön és prófétál. Amikor visszafelé indulna, akkor kap egy felhívást arra, hogy üljön le és egyen. 1Kir 13:8-9-ben azt feleli, hogy semmiképpen. 1Kir 13:9 Mert azt parancsolta nekem az ÚR az ő beszéde által: Ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál!…

Ne adj a bevégzett munkához! & A nagyhangú Ellenség

2013 május 19.  18:00

P. Teplov Üdvözlet Moszkvából! Nagyszerű barátságunk van veletek, mert az Úr van közöttünk. Úgy hiszem, hogy igazi barátság csak akkor lehet, ha az Úr van közöttünk. Az Úr van közöttünk, és ezért lehetünk barátok egészen a végéig. 1Kor 10:1-4 Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a…

A legfontosabb kapcsolat & Ami még belefér

2013 május 19.  10:30

P. Rick Knight Szeretnék beszélni egy kapcsolatról, legfőképpen pedig a te kapcsolatodról Istennel. Ez a legnagyszerűbb kapcsolat, ami valaha lesz neked. Nagyon sokat gondolkoztam erről a közel múltban a személyes tanulmányozásomban. Isten vágyik ránk. Vágyik ránk, és nagyon nehéz ezt megértenünk. Néha úgy érezzük, hogy csak sajnál bennünket, és az Ő teremtményei elrontották a dolgot.…

Isten meglepő ötlete – a gyülekezet (Pünkösd)

2013 május 15.  18:30

Az elmúlt néhány istentiszteleten a Húsvétról volt szó. Megnéztük –          Krisztusnak az imáját, –          Krisztusnak a perét, azt, hogy kinek a kezében vagyunk, –          a keresztet, –          hogy Sátánt a saját pályáján kellett legyőzni, –          a próbatételeket. Most előttünk van Pünkösd, a Gyülekezet. Sokféle módon lehet erről beszélni. Kol 1:9-29-ben, ebben a szakaszban 6-7 utalás…

Isten hívása a méltatlanok felé & Próbák céllal – Isten akaratában (Húsvét)

2013 május 12.  18:00

P. Barry Isten munkájára gondoltam. Hányszor hallottuk már ezt üzenetekben? „Ismerjétek meg Isten munkáját!” Nagyon tetszik nekem, amit Prédikátor könyve mond erről: Préd 7:13 Nézd meg Isten cselekedeteit: ki teheti egyenessé, amit ő görbévé tesz? Tekintsd meg Isten munkáját, és ébredj rá arra, hogy te nem tudod elvégezni azt. Préd 9:1 Azután a szívemet a…