Ne elemezz, bízz! & Természeti érvelés vagy bizalom Isten jellemében?

2012 augusztus 12.  10:30

Bartha Attila 2Sám 6-ban visszahozzák a frigyládát Jeruzsálembe és megbotlanak a frigyládát szállító állatok. Uzza megpróbálja megfogni a frigyládát, hogy ne essen le, és erre meghal. 2Sám 6:9 Megfélemlék azért Dávid azon a napon az Úrtól, és monda: Hogyan jöjjön az Úr ládája én hozzám? Márk 8:33-35 És ő megfordulván és az ő tanítványaira tekintvén,…

Mennyben a horgonyunk & Íme a Bárány!

2012 augusztus 8.  18:30

Pirger István Van egy bizonyságom. Mindig problémám volt ezzel a szóval, hogy mit jelent. Ez az a ritka pillanat, amikor éppen Isten akaratát követted. 🙂 Ott, ahol most lakom, Baltimore-ban, járunk evangelizálni egy helyre, amit úgy hívnak, hogy Hamden. A barátom, Nathan, vezette ott a dalszolgálatot. A baltimore-i konferencia előtt egy ideig nem jártam, mert…

Látással élni, nem csak céllal – HUN / RO – Visiunea

2012 augusztus 8.  18:30

(Brassó) Nemrég beszélgettem egy pásztorral, aki olyan helyen szolgál, ahol nincs igazán válasz evangéliumra. Onnan nézve ez egy mega-gyülekezet. Az ő szempontjából hihetetlen az, hogy ennyien akarnak Krisztusról hallani. Ott nem sokan válaszolnak az evangéliumra. Nem nyitottak. Ha valaki jár a gyülekezetbe egy darabig, akkor az ellenség mindennel ellene megy. Lenyűgöző ezt látni. Kérdeztem tőle:…

Isten képmására teremtve

2012 augusztus 5.  18:00

1Móz 1:27-28-ban az Írás azt a hihetetlen tényt mondja, hogy Isten képére lettünk teremtve. Azt gondolom, hogy az evolúcióelméletet azért tanítják világszerte, mert egyenesen ellentmond ennek a kijelentésnek. Az a tény, hogy mi az Ő képének hordozói vagyunk, egy kapcsolathoz vezet, amivel rendelkezünk. Mivel ez a kapcsolat Istennel van, egymással, a világgal és az életünk…

Mi az igazi csoda? & Őrizzük meg a dicsőséges evangéliumot!

2012 augusztus 5.  10:30

P. Elshan A csodákról szeretnék megosztani egy gondolatot. ApCsel 16 – Pál és Silás börtönben vannak Filippiben. Apcs 16:25-29  Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.  És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a…

Üzletelés a gyülekezetben & A hit választása

2012 augusztus 1.  18:30

P. Duló Attila Érdekes témáról szeretnék beszélni, mert a gyülekezetben megint felütötte a fejét az MLM. Nem e rendszer ellen szeretnék kampányt folytatni, mert ez csupán egy marketing eszköz, és azzal önmagában semmi probléma nincs. A baj az, ha a gyülekezeten belül folyik ez a tevékenység, mert ez nagyon veszélyes. Mi a baj ezzel? Róm…

Az úton találjuk az áldást & A kegyelem embereivé növekszünk

2012 július 29.  18:00

P. Jim Luk 17-ben van egy történet a tíz leprásról. Luk 17:13-19  És felemelék szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, monda nekik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;  És arccal leborula…

Félelem és csodálat Jézus követésében

2012 július 29.  10:30

Márk 10:32 Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttük megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nekik szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek Ebben a versben igazából nagyszerűen leírja az egész hívő életünket egy bizonyos szempontból. Nem kimerítően, de…

Jézus egyszerűen nem fér bele!

2012 július 25.  18:30

P. Barry A baltimore-i konferenciáról van néhány rövid gondolatom. Az első estén láttunk egy P. Stevens videót. Azt az egyszerű állítást tette, hogy amikor Jézus Krisztus az első az életünkben, akkor a második miatt nem aggódunk. Ez rendbe teszi az életünket. Sok másodrendű dolog felől aggódhatunk az életünkben. (Az amerikaiak számára van ennek egy különös…

A személyes Isten & Belépni az igazság életébe

2012 július 22.  18:00

P. Duló Attila Zsolt 40:18 (MBT) Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj! „Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr.” – ez annyira felszabadító, boldogító és csodálatos. Nem az a része, hogy nyomorult és szegény vagyok :-), hanem az, hogy gondol…

Küldetésben az üzenettel & Életünk időszakai

2012 július 22.  10:30

P. Jukka Küldetésünk van. Isten elhívott minket, küldetésünk van. Gal 5-ben van egy küldetés, ami nem a miénk, Gal 5:19-21. A mi küldetésünk Gal 5:22. Lehet, hogy vannak, akik ezt félreértik. Jézus Krisztus természete a szeretet, az irgalom, a kegyelem, a megbocsátás, az öröm. Ez Jézus. Ez az én Jézusom. Van küldetésünk itt, Budapest utcáin.…

Isten irgalmas szíve a kemény szavak mögött

2012 július 18.  18:30

P. Bendegúz Ézsa 42:3-4 Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.  Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Isten irgalmáról beszél ez az Ige. Arról, hogy hogyan viszonyul Ő azokhoz, akik meg vannak törve, akiknek már…

E világ fejedelmének nincs bennem semmije

2012 július 15.  18:00

Ján 14:30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije Jön a világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije! Az egyik oldalról ez lehetne a legfrászosabb vers az Újszövetségben: jön e világ fejedelme. Kiről beszél Jézus? Sátán az. Jézus a szolgálata végéhez ért, és nincs már sok tanítanivalója. Hamarosan elfogják,…

Hányfelé szakad a szíved?

2012 július 15.  10:30

Az üzenethez ajánljuk az “Ahol Krisztus él” című könyvecskét P. Stevenstől! Nagyon bátorító volt a konferencia, mert igazán azt lehetne mondani rá, hogy nagyon egyszerű dolgokat hallottunk nagy hatalommal. A „nagy hatalommal” nem azt jelenti, hogy hangosan – mi nem hisszük, hogy a hangerő és a hatalom összekapcsolódik –, hanem igazán a Szent Szellem szolgált…

Krisztus mindennél nagyobb!

2012 július 8.  18:00

Zsid 10:32-34 (MBT) De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt.  A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Az I. században,…

Jézus lábainál ülni & Ti vagytok a világ világossága

2012 július 8.  10:30

Bartha András Luk 10-ben van Mária és Mártha története. Jézus a házukban volt. Ott tanított. Ott volt Mártha, aki sokat tett és szolgált, és Mária, aki pedig Jézus lábainál ült. Két ember van a házban. Mi lehetünk ez a két ember. Bennünk is megvan ez a két ember. Az egyik az Mártha, mert annyi mindent…

Ami nélkül nem élet az élet IV.

2012 július 4.  18:30

Olvastam egy cikket – többet is a héten –, de ez nagyon érdekes volt. Általában nem szoktunk próféciákhoz kapcsolódó dolgokkal kezdeni istentiszteletet, de valamit elmondanék. Ez hosszú cikk volt. Az elmúlt héten Brüsszelben volt egy nagy megbeszélés. A terv négy fő elemet tartalmaz. Az első a bankunió. A második a költségvetési integráció, vagyis Brüsszel hagyná…

Igazságunk & Ami nélkül nem érdemes élni III.

2012 július 1.  18:00

P. Kerekes Lajos Máté 5:20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Ha a ti igazságotok nem haladja meg a farizeusok igazságát, nem mehettek a mennyek országába. Ők annyiszor böjtöltek, tanulmányozták az Igét nagyon sokat, imádkoztak és minden nap mentek…

“Ha” & Ami nélkül nem érdemes élni II

2012 július 1.  10:30

P. Alexey Szeretem a kegyelmet. Ahol csak lehet, prédikálok róla. 21 éve, amióta hívő vagyok, Isten tanít engem a megtörtségről. Amikor egy szót tanulmányoztam, akkor az nagyon megérintett engem. Ez a szó: ha. Láttad már ezt a szót a Bibliában? Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust személyes megváltónknak, akkor elfogadjuk Őt a Szellem által. Akkor az emberi…

Ami nélkül veszélyes élni I.

2012 június 27.  18:30

2Kir 20:1-6a  Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az Ámós fia, monda neki: Azt mondja az Úr: Rendeld – rendezd – el házadat, mert meghalsz és nem élsz.  Akkor arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván:  Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel…