Szeretni az irgalmasságot mikor gyengék vagyunk

2013 február 17.  18:00

P. Marian József Pál apostol leveléből: 2Kor 12:9-10  És ezt mondá nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.  Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor…

Szeretni Isten jelleme szerint

2013 február 17.  10:30

Fadgyas András A felkészülésről szeretnék beszélni. Préd 5:1 amikor bejössz Istennek a házába, óvatos légy, hogy kész legyél arra, hogy hallj. Ezért felkészítjük a szívünket, amikor jövünk, mert Isten szólni akar hozzánk. A szívünk olyan, mint egy talaj. Amit Isten szól, azt nem véletlenül mondja, hanem felkészít minket a következő napokra, aztán hosszútávon is Isten…

Ha kihagyod Istent a képből…

2013 február 13.  18:30

Egy történet. Két ausztrál tengerész Londonban végigivott egy éjszakát. Valamikor hajnalban kitámolyogtak a pub-ból. Keresték az utat, de mivel nagy volt a köd, nem találták. Teljesen elkeveredtek. Aztán beleütköztek egy arra járó emberbe, akiről persze nem tudták, hogy sok kitüntetéssel bíró tiszt, és komoly, fontos ember. Az egyik tengerész odaszólt: “Hé, haver, hol az út?”…

A dicsőséges evangélium & Betakarásaink – Isten mindennapi védelme

2013 február 10.  18:00

P. Barry A jó hírről, a kegyelemről és az irgalomról szeretnék beszélni. Ha esetleg azon tűnődnénk, hogy valahogy kiérdemeljük az üdvösségünket – ha az előző üzenet nem rakta volna ezt helyre –, akkor… Ha a vallásra gondolsz, és arra, hogy hogyan közelíti meg a világot ma… P. Jim az előző üzenetben tett egy kijelentést: amikor…

Hitből követni

2013 február 10.  10:30

P. Jim Schirmer A Bírák könyvében sok hatalmas igazságot találunk. Bír 2:13-16  És elhagyták az Urat, és szolgáltak Baálnak és Astarótnak.  És felgerjedett az Úrnak haragja Izrael ellen, és adá őket a ragadozók kezébe, és elragadozák őket, és adá őket a körülöttük való ellenségeik kezébe, és még csak megállani sem bírtak ellenségeik előtt.  Ahova csak…

Szabadulás a bűntől, minden napra

2013 február 6.  18:30

Mennyire komoly a bűn? Halálosan. Kezdjük Róm 6:23-mal, és innen már csak jobb lehet 🙂 Róm 6:23  Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. „a bűn zsoldja halál” Hoppá!  Ez az üzenet az, amit annyira utál mindenki a kereszténységben. A bűn annyira komoly, hogy az…

Hitben járás, és Isten valósága

2013 február 3.  18:00

Az előző két üzenetben a hitről beszéltünk, most folytatjuk. Megemlítettük ezt a gondolatot: a hit többre vezet minket, mint ahogy azt az érvelésünk, a józan eszünk engedné. Arra vezet, hogy nagyobb életet éljünk annál, mint amit mernénk kérni, mint amit mernénk keresni. A hit arra vezet bennünket, hogy olyan területre jussunk el, ahova hit nélkül…

Amit csak a hitbeli ima adhat meg

2013 február 3.  10:30

Micah Stambowski Isten hihetetlen módon munkálkodik, nem? Volt egy tervem azzal kapcsolatban, hogy miről beszéljek. Nagyon nyugodt voltam, de aztán tegnap Isten megváltoztatta. Remélhetőleg ez téged is felépít annyira, ahogy engem felépített. Minden a fejemben volt a helyén, a vicc is megvolt hozzá, és az is, hogy kit hogyan fogok üdvözölni a színpadról. Ám a…

Az élet legmagasabb szintje – a hit

2013 január 30.  18:30

Nagyszerű összejönni, mint Krisztus Teste. Hálásak vagyunk mindannyian. Van egy egyszerű és nagyon fontos üzenet. Nálad van a Bibliád? Legyen nálad. Amikor megtértem, arra gondoltam: „Mi van, ha történik valami katasztrófa? Pl. beszorulok valahova, van még három napom az életből, mielőtt meghalok, és nincs Biblia nálam, mi a csudát csinálok? Mit csinálok három napig?” Ebből…

Szabadon járni az elhívásunkban II.

2013 január 27.  18:00

P. Duló Attila 1Ján 3:16  Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta értünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért. Ennek a versnek csak az első felét nézzük meg: Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta értünk. Amikor mi meg akarjuk ismerni a szeretetet, akkor…

Szabadon járni az elhívásunkban I.

2013 január 27.  10:30

Nem mindannyian vagyunk arra elhívva, hogy kizárólag Istent szolgáljuk és semmi mást ne csináljunk, de mindannyian el vagyunk hívva arra, hogy Isten valós legyen az életünkben. Lehet, hogy nem lelkipásztornak vagy elhívva, lehet, hogy nem misszionáriusnak, lehet, hogy nem utazó evangélistának vagy elhívva – lehet, hogy igen, lehet, hogy nem –, de mind el vagyunk…

Szabadság és öröm … gyengeségen keresztül

2013 január 23.  18:30

Zsolt 4.  2Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!  3Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela.  4Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok!  5Haragudjatok, de ne vétkezzetek:…

A kegyelem öröme, egyszerűsége és közössége

2013 január 20.  18:00

P. Szük Bendegúz 1Ján 1:3  Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Nagyon szeretem ezt a verset, és beszélek is erről sokszor. Azért, mert azt mondja, hogy ugyanaz a közösségünk lehet, mint ami az Atyának és…

Amit elveszítesz… és Aki megtalálja

2013 január 20.  10:30

P. Rick Knight A bibliaiskolában az ördögről beszéltünk ezen a héten. Az nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk az ellenség nevét, hogy ismerjük név szerint az ellenségünket. Mert ha nem tudjuk, hogy ki az ellenségünk, akkor majd adunk neki mi egy azonosságot, és ezt a helyzetünkre alapozva tesszük. Más szavakkal, az idő lesz majd az ellenségünk,…

Ébredj fel a hazugságok álmából!

2013 január 16.  18:30

Eféz 5:14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Isten azt mondja nekünk: ébresztő! Annyira hálás vagyok ezért! Mondhatná azt is: már mondtam elégszer, hogy kelj fel, ha aludni akarsz, akkor aludj! Nem! Ő azt mondja: ébresztő! Serkenj föl, aki aluszol! Van lehetőségünk felébredni. Van lehetőségünk…

Kiábrándultságból felfrissülésbe

2013 január 13.  18:00

1Pét 1:18-19 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén: Ez csodálatos. Az ezüst és az arany nem igazán szokott elromlani. Különösen az arany nem. Örökkévaló szempontból nézve azonban romlandó. Akárcsak a világ, és minden ebben a…

Szabadulás a világ világosságában

2013 január 13.  10:30

P. Shane Zsolt 23:1 Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Csodálatos ez a vers. Az Úr az én pásztorom, ezért nem fog hiányozni semmim. Ahhoz, hogy az Úr legyen a pásztorom, nekem báránynak kell lennem. Bárányok vagyunk. Nem oroszlánok, nem lovak, nem erős állatok. A világban sok-sok állat van, ami magában kószál, vagy falkákban,…

A megbocsátás nehézsége és hatalma

2013 január 9.  18:30

P. Brian A bűnről szeretnék beszélni. Jó téma, nem? 🙂 Igazából nagyon jól ismerjük, úgyhogy túl sokat nem kell róla beszélnem. Ha valami ismerős, akkor az a bűn. Szeretnék megnézni néhány bibliaverset, hogy alapot vessünk ennek a témának, aztán pedig levonjuk a következtetést. Reméljük, hogy ez majd szolgál felénk. Ismerjük ezt a verset: Ján 3:16…

A megbocsátás nehézsége és hatalma+

2013 január 9.  18:30

P. Borci Márk 2:5  Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid. Ott vannak némely farizeusok: kicsoda ez, hogy megbocsájthatja a bűnöket? Márk 2:9-11  Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek: Megbocsáttattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?  Hogy pedig…

Miért teszed, amit teszel?

2013 január 6.  18:00

P. Kende Azon gondolkodtam, hogy mi a legnagyobb különbség a karácsony és az újév között? Komolyan. Fontos dolog: a karácsony Személyről szól, az újév személytelen. Ezért voltak oda a kommunisták a jolkáért (orosz karácsonyfa). Az USA-ban most az új kifejezés az ünnep-fa (holiday tree), mert az angol karácsony szóban (Christmas) benne van Krisztus neve, és…