Képmutatás, önámítás, és Isten élete, ami túlmegy ezeken

2013 április 7.  10:30

P. Jim Mát 15:1-7 Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván:  Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak.  Ő pedig felelvén monda nekik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által?  Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat…

A szeretet Istene – Isten szeretete & Növekedés az ambíció helyett

2013 április 3.  18:30

P. Vreeland Nagy tisztesség itt lenni. Nem azért jöttem, hogy hozzak valamit nektek, hanem igazán azért jöttem, hogy tőletek fogadjak el. Mert, bár messze lakom, de Magyarországon sokkal hosszabb ideig éltem, mint bárhol máshol. Amikor ide jövök, akkor igazán haza jövök. Nagy ajándék számomra, hogy itt lehetek. Most, ahogy Istennel gondolkodom, nagyon motivál az a…

A Húsvét győzelmében élsz?

2013 március 31.  18:00

Krisztus feltámadott! Luk 24:5 … Miért keresitek a halottak között az élőt? Ez az örömünk. Megvan ez a reményünk, meggyőződésünk, hitünk, hogy nem érdemes keresni az Élőt a holtak között. Ezért nem vagyunk vallásban, ezért nem vagyunk emberi rendszerben. Ezért nem arról szól az életünk, hogy teljesíteni próbálunk, mert az Élőt nem a holtak között…

Atyák és Fiak – az érettség három helye

2013 március 24.  18:00

Nagyszerű, hogy nem arra vagyunk itt, hogy túlélő üzemmódban legyünk. A hívő életünkben – ez az időszak, amiben élünk az elragadtatás árnyékában – Isten arra hívott el minket egy értelemben, hogy agresszívan éljünk, hogy betörjünk az Ellenség területére. Nagyobb dologra vagyunk elhívva, mint amit magunktól tudnánk élni. Gyakran, amikor ezt halljuk, akkor ilyeneket gondolunk: „Azt…

Mi állítja meg a hívőt, és mi ad győzelmet?

2013 március 24.  18:00

Kol 3:1-2  Azért ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve,  Az odafennvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Az előző üzenetben (2013-03-20 P. Kende: Mi indítja a hívőt?) Éne 1:7-8-ból arról beszéltünk, hogy új és más minőségű motivációink lettek, amikor hívőkké váltunk. Az ambíció, a büszkeség és a kívánságok helyett…

Mi indítja a hívőt?

2013 március 20.  18:30

P. Satellite ApCsel 9:1-22. Pál mielőtt megtért volna, farizeus volt. Ez azt jelenti, hogy a törvény tudója, szakértője volt. Igazság tekintetében feddhetetlen, erkölcsileg tökéletes ember. Nagyon szerette Istent, buzgó volt Istenért. Tehát jól ismerte a törvényt, erkölcsileg feddhetetlen és buzgó volt Isten felé, de ezek miatt a gyülekezetet kezdte üldözni. Keresztényeket ölt meg. A dolgok,…

Az Ő gondolatai az enyéim helyett

2013 március 17.  18:00

P. Kende P. Schaller tanította ezt az elvet: vissza kell térnünk a nulla pontra. A sikerek és bukások után fontos, hogy visszatérjünk erre a szintre. Egy hatalmas kudarc – „mindent elrontottam, soha nem lehet helyrehozni, úgy érzem” – mi azt mondjuk: bánd meg, és aztán járj úgy, mintha semmi nem változott volna Krisztussal. Mert tényleg…

Ki a hős? & Imában megnyílni Annak, Aki szeret

2013 március 17.  10:30

Domján Ádám Van két történet a Bibliában, az egyik 1Sám 14-ben Jonátán hőstette. 1Sám 14:1 És történt egy napon, hogy Jónátán, Saul fia azt mondta fegyverhordozó legényének: Gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van. Apjának azonban nem szólt róla. 1Sám 14:6 Jónátán azt mondta a fegyverhordozójának: Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az…

Szabadulás az állandó bizonytalanságból

2013 március 13.  18:30

Pirgi 1Ján 4:4  Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 1Ján 5:4  Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A konferencia második vagy harmadik napján öt lánnyal beültem egy taxiba, mert…

Meglátni Istent & Mélyebb vizekre vezetlek!

2013 március 10.  18:00

P. Elshan Elveszett ember voltam, és Isten megtalált jó néhány évvel ezelőtt. Hallottam a hangját. Nem ismertem fel. Nem ismertem Őt, mert szellemi értelemben halott voltam. Mégis ez nagyon különleges alkalom volt számomra. Békességet hozott a szívembe és valami történt velem belül. Nagyon szerettem ezt, és ráébredtem, hogy szükségem is volt erre. Megszülettem szellemi értelemben,…

Az örömünk ellensége

2013 március 10.  10:30

P. Stambowsky A Király leánya – a gyülekezet – gyönyörűséges belül. Mindannyian, mindenki. Mennyire szép Isten szentsége! 1Kor 5:7 Takarítsátok ki azért a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert Krisztus, a mi húsvéti bárányunk már megáldoztatott. Kovász nélkül való vagyok, de nem amiatt, amit én tettem. Jézus Krisztus a húsvéti…

Ismerni Istent

2013 március 9.  18:30

P. Stambowsky Ez az üzenetem a köhögés elleni cukorkám papírjára írott feljegyzésből jön. A Bibliát is olvasom! Ám ahogy öregszel, úgy keresed az üzeneteket, szeretnél kreatívabb lenni. 🙂 Persze, bízol Isten Igéjében, tanulmányozol. Azt élvezzük. Kicsavartam az egyik ilyen cukorkapapírt, és az volt ráírva: Bonts ki néhány tyű-pillanatot! Próbálj az életbe bezsúfolni néhány ilyen tyű-pillanatot!…

A te kicsi életed éled, vagy Isten nagy életét?

2013 március 6.  18:30

P. Kende A hallgatásról és az engedelmességről két vers: 5Móz 28:15 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma parancsolok neked, reád szállnak mindezek az átkok, és beteljesednek rajtad. Itt következik egy hosszú felsorolás arról, hogy mi fog történni akkor. Nem jó…

Kegyelem a hegyre, kegyelem a fogkefére

2013 március 3.  18:00

Zak 4-ben Zakariás látott egy látomást a gyertyatartókról, a csövekről, a mécsesekről, a két olajfáról. Zak 4:6 Ő így felelt nekem: Ez az ÚR beszéde Zerubbábelhez: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – ezt mondja a Seregek Ura. Amikor azt mondja: Seregek Ura; akkor ez azt jelenti, hogy olyan seregnek az Ura, amely…

A törvényeskedés csapdája

2013 március 3.  18:00

2Tim 1:7b az erő a szeretet és a józanság szellemét kaptuk. A kereszténységben rengeteget hallunk Isten hatalmáról. Aztán van egy másik szélsőség, ahol az emberek mindig csak Isten szeretetéről beszélnek. Amikor Isten hatalmáról van szó, akkor ott nincs semmi irányítás, bármi megtörténhet; amikor pedig Isten szeretetéről, akkor minden szeretet, nincsenek definíciók, „csinálj, amit akarsz”. A…

Kegyelem neked, kegyelem veled!

2013 március 3.  10:30

P. Schaller azt mondta, hogy öt dolgot vár Istentől erre az EUROCON-ra. Ez a tizenharmadik. Minden évben jobbnak kell lennie, mert mind növekszünk. Megyünk előre látásban, úgyhogy jobbá kell válnia minden évvel, mert növekszünk Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Az öt dolog: 1)      Krisztus Teste bátorodjék, 2)      Krisztusra összpontosítsunk, 3)      az Ige bölcsességgé váljon, 4)     …

Nézz a Célra, és fuss!

2013 február 27.  18:30

P. Scibellitől hallottam egy üzenetet, és ez nagyon bátorított arra, hogy erről beszéljek: Hab 2:2 Így felelt nekem az ÚR: Írd le ezt a látomást, és táblákra vésd fel – tedd nyilvánvalóvá –, hogy könnyen olvasható legyen. Egy másik lehetséges fordítás szerint: hogy futhasson vele. Erről szeretnék beszélni, hogy amit emberileg csinálunk – írunk, a…

Három áldás, ami mindannyiunknak kell

2013 február 24.  18:00

Egyszer már prédikáltam ezt az üzenetet. Kicsit fura érzés, mert nem szoktam ismételni magamat. Úgy éreztem azonban, hogy ez fontos üzenet. Szeretném megint előhozni. Pál apostol életéből három fontos emberről szeretnék beszélni. ApCsel 9-ben van Saul, a keresztények nagy ellensége, aki éppen Damaszkusz felé tart. Azért megy Damaszkuszba, hogy pusztítsa a gyülekezetet. Isten meglepőt tesz…