Összehasonlíthatatlanul új élet (#6)

2014 május 14.  18:30

Az új életben Isten velünk van, ennek értelme van. El vagyunk hívva, hogy részt vegyünk az Ő munkájában. Részesei lehetünk Isten imádatának mások, a nemzedékek életében. Van értelme személyesen. Ez a saját választásunk, nyugalmat és békességet ad. Az új élet más, összehasonlíthatatlanul. (2Móz 25:2; 2Móz 35:5,21,25; Mát 11:28-30)

Távlat az új életben (#5)

2014 május 11.  18:00

Az új életben Isten újra és újra megérinti az életünket. Vannak rendszeres alkalmak, és vannak különleges alkalmak. Emlékezz a figyelmeztetésére, emlékezz a gondoskodására, emlékezz a bátorítására. Az emlékezés megtart és segít átmenni a mai nap kihívásain, nemzedékeken keresztül. (2Móz 16:32-34, Jób 36:24)

Aggodalmak és hit & Közel engedni Istent

2014 május 11.  10:30

Istennek a békessége az aggódást az életünk perifériájára teszi. (Fil 4:6-7, 1Thessz 5:17-18)
Isten von bennünket, adni akar. Odafordulunk-e? Vágyunk-e többre? Engedni, hogy az üzenet kapcsolódjon. Keresni, nyomulni. Legyünk kérődzőek! Járni ebben és képviselni. (Jer 20:9, Ján 12:32, Zsolt 40:8b (9), Zsolt 119:32, Zsolt 40:10,12)

Isten válaszát látni & Ne félj az új életben! (#4)

2014 május 7.  18:30

Ábrahám tudta, hogy Istennek halált kell munkálnia ahhoz, hogy életet adhasson. (1Móz 22:4-5)
Jelentőség, biztonság, közösség – Isten a válasz a szükségeinkre. Másképp, mint a világban. Ez nyereségünk. A zúgolódás, a támadás, a pletyka sokakra lesz hatással. mert gyorsan terjed, ragadós, megváltoztatja a látást. Ehelyett közösség Istennel. (2Móz 16:1-3)

Új élet, új kihívások, új gondoskodás (#3) & Úrvacsora

2014 május 4.  18:00

Másféle élet – másfélék a kihívások. A valóság az, hogy minden újjá lett, hogy szabad lettél. A szabad élet csodája a döntési szabadság. Mehetünk és tehetünk. Isten a keresztnél megválaszolja a kérdéseinket. (2Móz 15:23-27)
Zak 3:1-5 Isten előtt teljesen átlátszónak lenni, és Ő tiszta ruhába öltöztet.
Luk 23:34-35,39, Ján 7:38 Jézus Krisztust az élő víz, amire szükségünk van.

Motivációink – a rendszerekben, a kapcsolatokban, a csodákban – vagy Jézusban

2014 május 4.  10:30

A rendszerek hatékonysággal csalogatnak, de nincs benne szeretet. A csodák útja hullámvasút. Emberekre nem lehet építeni, nem bízhatunk emberek igazságában, szeretetében, támogatásában. Amit Krisztusban megkaptunk, az mindezt felülmúlja, de csak személyes módon, kapcsolatban Ővele lehet élvezni. (Luk 24:4,44, Róm 7:12, 8:3,7, Péld 29:25, 1Tim 1:8, Ján 1:12, 6:26)

Személyes járásban az Úrral & Manna az új életben (#2)

2014 április 30.  18:30

Bensőséges kapcsolat az élő Istennel. Személyes elhívás. Átformálja az életet lépésről lépésre. Isten embere Isten pillanatában.
Az új életben Isten gondoskodik. Olyan, amire nem számítottunk. Van benne munka, de nem olyan, amit megszoktunk. Keresni ezt. Szükséges folyamatosan, jelentős, és öröm van benne. (2Móz 16., 1Pét 2:2, Jak 1:21-22, Jer 15:16)

Öröm az új életben #1

2014 április 27.  18:00

Mindig visszanézhetünk Isten nagy munkájára. Ő megszabadított a bűn és halál törvénye alól. Sátán el akar hallgattatni. Félelem? Aggodalom? Nincs erre okunk. Reményünk van. Örömünk van. Fejezzük ki ezt! Egyszerűség és hála. Csapjunk örömteli zajt az Úrnak! (2Móz 15:21, Mát 6:34, Zsolt 98:4, Zsolt 103:2, 1Kor 13:2, ApCsel 20:24)

Mi vagyunk a világ világossága

2014 április 27.  10:30

A sötétség egyre sötétebb. Vannak bárányok és vannak kecskék. Minket Isten arra hívott, hogy világosság legyünk. Nem saját erőből tesszük. A szellemi élet örökkévaló, arra összpontosítunk. A szellemi gyümölcsök háromfelé hatnak. A világ ezeket nem tudja létrehozni. Az életünk bizonyság. (Mát 25:31-34, Gal 5:16,18,22-23)

Mily hatalmas üdvösség (Új élet)

2014 április 23.  18:30

Isten olyan helyre visz, ahonnan nincs menekülés. Jézus meghalt értünk. Hatalmas üdvösséget szerzett. Mi döntjük el, hogy „felkenjük-e az ajtófélfára a vért”. Amikor igent mond valaki, Isten megteszi, amit megígért. Ez az üdvösség új utat, új állampolgárságot, új motivációt ad. Beszélnünk kell róla. Van benne felelősségünk. (2Móz 14., 1Kor 10:1-2,6, 1Kor 6:11)

Más minőségű élet – a halál után (Húsvét)

2014 április 20.  10:30

Isten az egyetlen igaz bíra. A végső ítélete, hogy Önmagát ítéli meg. Félelem és öröm az életünkben. (Zsolt 69:1-3)
Isten minden ígérete igaz. Ő képes azokat beteljesíteni. Kész a szív ezt elfogadni. Megragadni Isten Igéjét! (Zsolt 57:7, Zsolt 119:9, Zsolt 103:4-6, 10-13)
Jézus meghalt és feltámadott! Halál nélkül nincs feltámadás. A kereszthez menni folyamatosan, ez hoz változást. Az elfogadás alázata. (Ján 12:46, 2Kor 4:10-14)

Vagy szolgálok, vagy ítélek (Húsvét)

2014 április 16.  18:30

Isten az egyetlen, Aki igazán ítélhet. Isten nem késlekedik. Jézus azért jött, hogy kapcsolata legyen az emberrel, hogy szolgáljon, az ítéletet Istenre hagyta. Pilátus beült az ítélet székébe. Valójában a saját szíve fölött mondott ítéletet. Csata folyik. Isten keresi az embert, aki igent mond Neki, aki szolgálni akar. (Mát 20:28, 1Kor 4:5, 1Pét 2:23, 2Pét 3:9, Ján 19:13, Róm 8:1)

A kereszt – Isten “nem tehetett másként” (Húsvét)

2014 április 13.  18:00

Az ember elszúrta. Isten nem akarta így hagyni, és nem is hagyta így. A szeretete miatt eljött. Fizetett. A kereszt a győzelem helye. Ott Sátán minden munkája összeomlik, nem tehet másként. Krisztusban szabadságunk van, választhatunk. (Ézs 53:6-7,11 Mát 12:20, 1Kor 12:21,23-24, Róm 6:3,8,10,12-14, Ján 3:14-15)

Szülők és gyermekek (baba bemutatás) & Amit Krisztus kölcsönbe kér, és amit soha nem ad vissza (Húsvét)

2014 április 13.  10:30

Az Úrnak ajánljuk a gyermekeinket. Ezzel magunkat is odaszánjuk az Úrnak erre a célra. (Zsolt 127:3, 5Móz 6:4-7, Eféz 6:4)
Jézus nem tűnt ki a tömegből. Nem látszott a dicsősége, de Isten színe előtt nőtt fel. Ő kért kölcsönbe kenyeret, halat, istállót, szamarat, sírt… és van valami, amit elkér, és soha nem ad vissza (Ézs 53:2-3, Luk 4:22, Ján 6:42, Mát 26:48, Zsolt 50:10, 1Ján 1:7, 2:2, 4:10, Róm 3:25, 1Pét 2:24)

Hogy kicsoda Jézus? Az attól függ… (Húsvét)

2014 április 9.  18:30

A keresztnél kevesen voltak. Amikor Jézus született, ott kevesen voltak. Amikor tanított, hallgatták, de egy mondata miatt elhagyták. Kit érdekel a legnagyobb dicsőség, a legnagyobb győzelem? Sokan gondolják – akik távolról szemlélik –, hogy a keresztények fura népek. Akarj többet, húzódj közel! Jézus a Próféta, a Tanító, a Főpap, a Megváltó,… Ő hordoz minket. (Eszt 3:8a, Mát 10:34, Ján 20:25b, Ján 20:28b, Ján 20:17)

Ellenállás és hit & Krisztus dicsőséges munkája a szégyenletes kereszten (Húsvét)

2014 április 6.  18:00

Ha azt gondolod, hogy nem tudsz beállni Isten akaratába, akkor elhitted Sátánnak a második hazugságát az emberiség felé. (Neh 4:6, ApCsel 27:25)
Az áldozat a bűnt eltakarja. Isten irgalma elengedi. Jézus arra hív, hogy állj be Mögé. Az számít, hogy Ő igaz. A bűnt felvállalta teljesen. Jézus azonosult velünk. Helyet cserél a bűnössel. A kereszt mély megoldás. (Ézs 53:4, 1Kor 1:30, Ján 1:16, Kol 2:9-10, 2Kor 5:17)

Isten hibátlan Báránya (Húsvét)

2014 április 6.  10:30

Az emberi áldozat természete. Isten gondoskodik. Jézus szolgálata nem felszínes. Nincs saját akarata. Ő azért jött, ahogy tegye az Atya akaratát. Isten képes alávetni Magát. Bevállalta a gyalázatot, a fájdalmat, mert szeret. Ő a tökéletes áldozat. (Mát 3:10, Luk 9:51, 2Móz 12:5, Zsolt 40:8, Kol 3:22-23, Zsid 12:2, Márk 6:34, Ézs 53:6-7)

Csábítás és hatalom

2014 április 2.  18:30

Sátán kísért, manipulál, csalogat. Kihasználja a tehetségeket. Megkerüli a védelmet, kikapcsolja a szabad akaratot. A sorozatos bukás gondolkodásmintát hoz létre. Árt a szűkebb és tágabb környezetnek. Mindez elkerülhető. Nem kell áldozatnak lenni. Te döntesz! Keresd először Isten országát. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. (Jak 1:12-15, Mát 6:33, Ef 2:1-2, 1Pét 5:6a, Jób 31:1, Ján 15:13)

Mennyire szükséges Istentől hallanunk! & Amit Jézus mond, és amire hív

2014 március 30.  18:00

Isten szól, törődik. A bölcsességet az életünkre kérjük és fogadjuk el Tőle minden nap. (Jób 33:14, Jak 1:5)
Isten, Aki tanítani akar minket. Jézus tett és tanított; felemeli a fejünket, felnyitja a szemünket a nagyobbra; kihívta és hívta az embereket; és bátorított. Ez a mi szolgálatuk is egymás és a világ felé. (2Pét 1:3, Márk 10:38-39, Ján 8:42, Luk 18:18, Márk 14:6, Mát 8:13, Luk 9:58, Márk 7:28, Mát 8:22)

Mit adjak, és mit tartsak meg? & Isten szeretete többet ér el, mint a test ereje

2014 március 30.  10:30

A törvény abszolút, nincs benne semmiféle engedékenység. Isten kedves és engedékeny. Ismeri a képességeinket, személyesen. Az áldozat személyre szabott. Mi a maximum, amit adhatunk? (3Móz 5:6-7,11, Róm 5:8, 1Ján 3:16a)
A törvény gyengesége, hogy a testet célozza. Nem a törvényre lettünk alkotva. Ha Szellemben vagy, nem leszel újra a testben. Szeretjük Istent, amikor szeretjük a testvéreinket. Ő az Igéjében szeret, felmelegíti a szíved. (Róm 8:3-4a,9)