Tanulunk Istenben nyugodni (KETA, ABT)

2014 szeptember 1.  17:30

Az érzelmekben maradhat betöltetlen szükség. Az Ellenség le akar fárasztani. Isten tanítani szeretné a népét. Folyamat – idő – és kapcsolat. Istenhez menni minden dolgodban. Szerezz meggyőződéseket – erre van a bibliaiskola. Tanulunk az Úrban bízni. Az Ő terve és munkája tökéletes. (Bír 13:8, 15:18, 16:16-17, Péld 3:5-6, 4:23, 13:12, 18:14, 25:28, 1Kir 11:3-4, Ézs 40:30-31, Zsolt 42:5, 62:1)

Úgysem lehetsz elég magas mindenhez

2014 augusztus 31.  18:00

Ahogy növekszünk, megtanuljuk magunkat mérni dolgokhoz, másokhoz. Csak egy lehet a nyertes. Ami magam vagyok – nem elég; amit teszek – nem elég. Az Istennel járás nem hasonlítás. Az ajándékaink személyesek. A munka nem az enyém. Az Ő szeretete viszont rólam szól. (1Sám 9:2, 2Sám 18:18, Zsid 9:14, Ézs 64:5(6), Jer 17:5, Ézs 48:11)

Helyettesítés – a kegyelem gazdagsága

2014 augusztus 31.  10:30

A saját megoldásaink az emberi kapcsolatok. Isten kapcsolatot keres az emberrel. Ő igaz, és megigazít. A szavai és a cselekedetei egyeznek. Igaz barát és testvér, Aki meghal a barátaiért. Helyettünk. Szabaddá tesz, hogy olyanok lehessünk, mint Ő. Helyettes az életünkben. (Ján 15:13, Róm 3:26, Róm 5:7-8, 1Kor 5:7)

Bibliaiskolai tanárok a következő szemeszterről & Istennel megragadni az életet

2014 augusztus 27.  18:30

Sátán el akar bizonytalanítani. Mindnyájunkat kihív. A támadása pontos az életünkben. Isten meg tudja tenni, és meg is szilárdítja a szívünket és az életünket. Ő fejjé akar tenni. Miért szükséges a kategorikus tan? (1Thessz 3:13, Luk 22:31-32, 1Pét 2:9, 3:9, Márk 6:34, 1Pét 5:10)

Hova ragasztod a szíved?

2014 augusztus 20.  18:30

Vágyak és kívánságok. Sátán kezdeményez. A szükségeket kicsavarja. Konfliktus. A hatalmunk látszólagos. Felelősségünk van. A döntéseinknek jelentős a szerepe. Isten Igéje töltse meg a szívünket. (Mát 4:1-4, Jak 1:12-14, Péld 4:23, Zsolt 119:9)

Mi motivál téged? & Nem kell koldusnak maradnod!

2014 augusztus 17.  10:30

Valódi válaszokat keresünk. Hogyan lehetünk tanítványok? A természeti és szellemi motivációra is van válasz. (Mát 19:27-29)
Tanulunk Szellemben összpontosítani. Istennek nincs szüksége. Koldusként keressük Isten. Imában. Mert nincs elég hatalmunk. Legyen benne alázat és szenvedély. Növekedés az életünkben – ez Isten vágya. (Luk 18:35-41)

A jó lelkiismeret

2014 augusztus 13.  18:30

Kis isten született a bűnesettel. A lelkiismeret erőteljes. Összezavarodottságot eredményez, menteget és vádol. A törvény halott. Mostmár új és élő út van. A lelkiismeretünk tiszta, meg lett tisztítva. Isten a jó edző. A szeretet állítja helyre a kapcsolatokat. (1Móz 3:5,22 Róm 2:15, Zsid 10:19, 1Tim 1:5)

Ami a mennyben is ugyanaz lesz & A személyes Isten személyessé tesz téged

2014 augusztus 10.  18:00

A mennyben az lesz, ami tökéletes. Ott lesz a szeretet, a Gyülekezet. (1Kor 13:8-12)
A szentháromság, Isten személyes. Az embert a képmására, személyessé teremtette. Az ördög a személyes kapcsolatokat akarja elvenni, ez a mai társadalom. Szent Szellem bennünk. Személyes hatásunk lehet szemtől szemben. (1Móz 1:26a, Zsolt 115:4-8, Ján 14:16-20)

Új tömlőkbe az új borral! & Felemelni Jézust az életünk által

2014 augusztus 10.  10:30

Isten Szellemétől újbor jön. Az újbor az új tömlőnek lett alkotva. Új tömlőként élni. (Mát 9:17, 2Kor 5:17, Jak 1:23-24)
Jézussal együtt szolgálni. Az egész életünk szolgálat. Felszíne és mélyebb vonatkozása. Istennek örök célja van ebben. Cselekedni az Ige alapján. Szükségünk van felfrissülésre. Szolgálat közben mi is kapunk, és látunk csodákat. Jézust követjük, az Atya akaratát tenni. (Luk 5:1-11, Ján 3:14, 6:38)

A szeretet nagyobb, hát ismerd meg!

2014 augusztus 6.  18:30

Dicsőséget keresünk. Az új parancsolat az, hogy szeressük egymást. Feltétel nélkül. Ezt meg kell tanulni. És tanulunk megbocsátani. Isten szeretete összeköt minket. Kizárólag ezzel legyünk elfoglalva. A dicsőség Istené, és az Övé lesz örökre. (Ján 13., Ján 14:1)

Isten temploma vagyunk

2014 augusztus 3.  18:00

Isten nem lakozik kézzel csinált templomban. Van egy különleges temploma. Nem piramis, hanem olyan, mint szent sátor. Krisztus bennünk és közöttünk. A Szent Szellem a vigasztal, tanít. (1Móz 2:18, ApCsel 17:24, Kol 1:26b-27, 1Kor 3:16, 6:19, Ján 2:19, 14:16-17,26, 16:13-14, 1Kor 2:9-11, 1Ján 2:27)

Nekem otthon kell, a törvény pedig nem az

2014 augusztus 3.  10:30

Alkotunk és alkalmazunk törvényeket az családunkra, környezetünkre. Mert a lelkünk a porhoz tapad. Egyetértünk vele, gyönyörködünk benne és érvényesítenénk. Isten a nagyobb elvét adta. Már a törvény idejében élőknek is. (Márk 3:2, Luk 6:5,7, 13:14,16, 14:1-5, Hós 6:6)

A vér hatalma & A kegyelem bátorsága – üdvösségben #2

2014 július 27.  18:00

Isten tesz bűntelenné a vére által. Ezért lehet tökéletes a hívő. A vér elbánt a bűntudattal, és a gonosz lelkiismerettől tiszta a szív. A hitünk az, hogy Jézusra nézünk. (Zsid 9:14, 10:14,17-18,22)
Jézus a jó Pásztor, ez a természete. Az Ő ismerete értékes az Övéi felől. Az Övéi hallgatnak Őrá. Örök biztonságunk van Őnála, Őmiatta. Az üdvösségünket nem tudjuk elveszíteni. A bűn nem vicc. Van megtisztulás, helyreállás, szabadság. (Ján 10:11-18, 27-29, Kol 2:14, 51.zsoltár)

A kegyelem bátorsága – szolgálatban #1

2014 július 27.  10:30

Ne keresd a könnyebb utakat, lehetséges, hogy Isten akarja a nehéz helyzetet. Jézus telve kegyelemmel, de az asszony tette nyilvánvalóvá. Az igazi út a bátorsághoz: megtörtség, alázat és nagy-nagy szeretet. A környezet lehet törvényeskedő, vallásos, ezt ismerhetjük, de ne hozzuk be az Istennel járásunkba! Nem a viselkedés számít, hanem a szív. (Luk 7:36-50)

Miként látható a láthatatlan?

2014 július 23.  18:30

A dicséret része az új életnek Krisztusban. A dicséret nincs jelen a világban. Hogyan növekszik az ember a dicséret megértésében? A magasztos dicsőítés szellemi. Látja és láttatja a láthatatlant. Az örömünk a könyvben van. A legnagyszerűbb ígéretet kaptuk. (Zsolt 149:1-6, Róm 8:28)

Szeretjük a Paradicsomot & Kis dolgok nagy jelentőséggel & Gyógyulj ki a Pilátus-kórból

2014 július 20.  10:30

A képzavarokat Isten tudja kijavítani. Képlet nincs. (Mát 25:14-29)
Természetileg nem lehet megmérni Isten munkáját. Pici dolgoknak nem látjuk az értékét, de Isten azokon keresztül munkálkodik. (Mát 25:21, Ef 4:16b)
Régi hagyomány és vakság, hogy ne lásd a jelentőségét, a személyes hatását Krisztus Személyének. Ez megfertőzhet. A társadalom visszahúz, nyaggat. Mit adunk tovább a következő nemzedéknek? Isten bölcsessége a dicsőségedre van! (Ján 18:28-40, ApCsel 5:38-39, 1Kor 2:6-8,10)