Amit csak te tehetsz meg

2011 október 23.  18:00

P. Bendegúz Ma nemzeti ünnep van. 1956-ban volt egyfajta forradalom a jogtalan elnyomással szemben. Szeretnék kicsit beszélni erről, aztán a szabadságról és az igaz hazafiasságról. Ján 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amikor követjük Krisztust, akkor…

A közbenjáró bátorsága

2011 október 23.  10:30

P. Shane 2Móz 3-ban, ahogy nemrég olvastam az alábbi verset, felnyitotta a szememet Isten természetéről és az Ő gondolatairól mifelénk. Nagyon megáldott engem, remélem téged is meg fog. 2Móz 3:15 És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem…

A pillanat, amikor fel kéne adni

2011 október 19.  18:30

Neh 4:10  És mondák a zsidók: Fogytán van ereje a tereh-hordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Isten minden munkájában eljön az a pont, amikor úgy tűnik, hogy feladni lenne a legkönnyebb, hogy az lenne a legértelmesebb, az lenne a legjózanabb dolog: megállni és nem menni tovább. Ez az idő…

Helyem a gyülekezetben

2011 október 16.  18:00

Ma este a szolgálatról szeretnék beszélni, ahogy azon gondolkozunk: a helyem a helyi gyülekezetben. Ha a szolgálatra gondolok, mindig az áldás jut eszembe. Milyen áldásokat kap az ember a szolgálaton keresztül? Nem az áldásért szolgálunk, de mégis Isten megáld minket benne. Annyira hálás vagyok, hogy elmentem arra az evangelizációra, amikor a feleségemnek (akkor még nem…

Otthon a közösség által

2011 október 16.  10:30

Luk 24:13-16 13És íme azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus. 14És beszélgetének magok közt mindazokról, amik történtek. 15És lőn, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. 16De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt…

Otthon a Szent Szellem által

2011 október 12.  18:30

Ki az abszolút hazug? Sátán. Ján 8:44 ő a hazugságok atyja. Ő tényleg az, akiről lehet tudni, hogy hazudik. Ezért kell valaki mögé bebújnia. Azért, mert ha tudnánk, hogy ő beszél, akkor tudnánk, hogy az hazugság.  Úgyhogy be kell bújnia egy kritikus ember mögé, a kultúránk mögé, az oktatásunk mögé, egy tanár mögé, egy álbarát…

Növekedés a közösségben

2011 október 9.  18:00

Milyen nagyszerű hitvallás az, amikor vesszük az Úrvacsorát! Benne volt a bevégzett-munka hitünk. Igazán mindenben benne van. Eljövünk az istentiszteletre és megvalljuk a hitünket, amikor vesszük az Úrvacsorát, és megemlékezünk Krisztus áldozatáról, az új szövetségről. Hálásak vagyunk, ez a miénk. Ő mibennünk van, mi Őbenne. Aztán amikor adunk a felajánlásba, az is egy hitvallás. Ha…

A közösség ismertetőjelei

2011 október 9.  10:30

Bartha Attila Ajtókról szeretnék beszélni. Ján 10:7  Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. 1Kor 16:9  Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok. Jel 3:8  Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés…

Jézussal többet láthatsz

2011 október 5.  18:30

Mit gondolsz? Sátán utál minket? „Igen, és mi is őt.” Persze, és ez így van rendjén. Addig vagyunk jól, amíg így van. Annyira hálás vagyok, hogy egy olyan gyülekezet tagja lehetek, amelyiknek nagyobb szíve van, mint amekkorák vagyunk, és ez fontos dolog a hitünkben. Mint amikor Jel 3:8-ban a philadelphiai gyülekezetnek azt mondja: kevés erőd…

Állhatatosság a Szellemben

2011 október 2.  18:00

Dániel könyvéből szeretnék megosztani egy egyszerű elvet, aminek köze van ahhoz az időhöz, amiben élünk. Képzeld el ebben a világban a gazdasági helyzetet, a politikai helyzetet. Mi történik? Úgy tűnik, hogy olyan időben élünk, amikor baj van. Mi megtaláltuk Krisztus. Megtaláltuk Krisztust az Ige prédikálásában. Valaki prédikált, mi hallottuk. Többet hallottunk emberi szavaknál. Hallottuk Isten…

Isten kertje lelked pusztájában

2011 október 2.  18:00

Eredetileg P. Brian itt lett volna ma este, de az unokája betegsége miatt nem jött el. Nekem különösen kedves lett volna az, hogy beszélhetek előtte, mert kb. egy hete volt húsz éve, hogy ő Krisztushoz vezetett engem. Rita viszont itt van, aki a tolmácsa volt Debrecenben. Ott voltunk 14-15 évesen hatan, és valaki hiányzott közülünk,…

Isten útját választani

2011 október 2.  10:30

P. Jim Schirmer 2Sám 23-ban olvasunk Dávid vitézeiről. Ezek az emberek nagyon bátrak voltak, vagy őrültek inkább. (Ismerek pár diákot az iskolánkban, akik elég őrültek.) Nem féltek semmitől, de nem azért, mert olyan nagy hatalmuk vagy erejük volt. 2Sám 23:11  Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe…

Szabadulás az Ellenség alattomos csapdájából

2011 szeptember 28.  18:30

P. Greg Altham 1Sám 2:1  És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban,; Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban.; Az én szám felnyílt ellenségeim ellen,; Mert szabadításodnak örvendezek én! 2Sám 22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én.; Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam.; Az én idvezítőm,…

Ne tekintgess hátra!

2011 szeptember 25.  18:00

Jakó Attila Ján 15:3  Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Ez a tiszta azt jelenti, hogy átlátszó, áttetsző, tiszta a lelkiismerete, tiszta a szíve; és ami nekem a legjobban tetszik, hogy nincs benne idegen anyag. Ez mondja nekünk Jézus, hogy ti már tiszták vagytok. Mégis lehetséges az, hogy elrontom a dolgaimat?…

Kegyelmi élet & Hiszel a Szent Szellemben?

2011 szeptember 25.  10:30

Fadgyas András Gondolunk Isten munkájára. A brit közszolgálati adó írt egy cikkben arról, hogy egy vasárnap reggel Kínában több hívő gyűlik össze, mint egész Európában. Isten munkája mennyivel hatalmasabb, mint amit mi bármikor el tudnánk képzelni! Ján 1:14 És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya…

Az egy dolog ami számít

2011 szeptember 21.  18:30

P. Borci Először egy történet. Egyszer egy srác megkért arra, hogy vigyem el őt dolgozni valahova, mert ő bizony vállalkozni akar. Örökölt. Vett fűkaszát és fűnyíró gépet, de nem volt ideje, hogy kipróbálja őket. Így érkeztünk meg a tett színhelyére. Megérkeztünk, kipakoltunk a kocsiból, és otthagytam az embert. Benzint töltött bele, próbálta beindítani. Beindult. A…

Örökkévaló pillantás & József három köntöse

2011 szeptember 18.  18:00

P. Duló Attila 1Kor 3:12-15 (MBT) 12Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; 13az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.  14Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített,…

Hatalmunk a bűn felett

2011 szeptember 18.  10:30

Ismered-e Gedeon történetét? Gedeon vitéz férfi volt Istenért, azelőtt pedig adócsaló. Valamelyik vagyunk e kettő közül, vagy megtaláltuk, kik vagyunk az Úrban, vagy igyekszünk magunkban irányítani az életünket. Nagyszerű ez, nem? Hívőként élem az életem, vannak dolgaim, felelősségem, teendőim. Aztán Istennek van egy nagyszerű munkája az életünkben. Olyanok vagyunk, mint Gedeon, egyik nap az egyik,…

Mirelit-kereszténység

2011 szeptember 14.  18:30

A szolgálatod a Krisztus Testében nem a helyed a Krisztus Testében. Ezt sokszor összekeverjük. Úgy érezzük, ha van egy bizonyos szolgálatom, akkor az a helyem Krisztus Testében. Gyakran összekeverjük a szolgálatunkat és a helyünket, de a kettő nem ugyanaz. A kapcsolataid a Krisztus Testében: azok sem a helyed. Így érezhetjük. Úgy érezhetem, ha sok kapcsolatom…

A kereszt nem jelképes volt, és az életünk sem az!

2011 szeptember 11.  18:00

P. Zoli Ézs 28:16 Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, a ki benne hisz, az nem fut! Drága kő – erre gondoltam. Tértél-e már vissza olyasvalamihez, amit azelőtt utáltál? Mondjuk rosszul ítélted meg valaminek az értékét, aztán később visszatértél hozzá, és felfedezted, hogy…