Szabadulás a világ világosságában

2013 január 13.  10:30

P. Shane Zsolt 23:1 Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Csodálatos ez a vers. Az Úr az én pásztorom, ezért nem fog hiányozni semmim. Ahhoz, hogy az Úr legyen a pásztorom, nekem báránynak kell lennem. Bárányok vagyunk. Nem oroszlánok, nem lovak, nem erős állatok. A világban sok-sok állat van, ami magában kószál, vagy falkákban,…

A megbocsátás nehézsége és hatalma

2013 január 9.  18:30

P. Brian A bűnről szeretnék beszélni. Jó téma, nem? 🙂 Igazából nagyon jól ismerjük, úgyhogy túl sokat nem kell róla beszélnem. Ha valami ismerős, akkor az a bűn. Szeretnék megnézni néhány bibliaverset, hogy alapot vessünk ennek a témának, aztán pedig levonjuk a következtetést. Reméljük, hogy ez majd szolgál felénk. Ismerjük ezt a verset: Ján 3:16…

A megbocsátás nehézsége és hatalma+

2013 január 9.  18:30

P. Borci Márk 2:5  Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid. Ott vannak némely farizeusok: kicsoda ez, hogy megbocsájthatja a bűnöket? Márk 2:9-11  Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek: Megbocsáttattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?  Hogy pedig…

Miért teszed, amit teszel?

2013 január 6.  18:00

P. Kende Azon gondolkodtam, hogy mi a legnagyobb különbség a karácsony és az újév között? Komolyan. Fontos dolog: a karácsony Személyről szól, az újév személytelen. Ezért voltak oda a kommunisták a jolkáért (orosz karácsonyfa). Az USA-ban most az új kifejezés az ünnep-fa (holiday tree), mert az angol karácsony szóban (Christmas) benne van Krisztus neve, és…

Mi választ el minket?

2013 január 6.  10:30

Az elmúlt napokban nagy kiváltságom volt, Moszkvában konferencia volt P. Love-val, és ott voltam a testvérekkel. Ahogy a pásztorainkra gondolunk, például P. Love-ra, hogy ki ő és mi ő, annyira megáldott ez a gondolat, hogy ő olyan ember, aki Baltimore-ban szolgál P. Schaller-rel. Arra gondoltam: hány gyülekezet van a világon, aki „megnyalhatná mind a tíz…

Szívünk új motivációja

2013 január 2.  18:30

P. Brian video-üzenete Magyarországon csodálatos csapat van. Nagyszerű együtt lenni veletek a Nagyobb Kegyelem csapatban. Ahogy kezdjük a 2013-as évet, van egy bibliaversem a számotokra. Péld 21:1 Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt! A király szíve az Úr kezében van, és mint a folyót arra…

Beleszeretni Isten akaratába

2012 december 30.  18:30

P. Kende Különleges istentiszteletünk van, mert ez most egy konferenciának a része. Ahogy előregondolunk a 2013-as évre, témánk a konferencián: még nem jártál ezen az úton. Fontos dolog nekünk, hogy Isten vezessen bennünket. P. Matti szolgálata ilyen volt felénk. Olyan dolgok, amiket Isten kijelentett frissen, újonnan csalódásról és reményről, hitről, gyengeségről, örömről, egyszerűségről, elvont gondolkodásról……

Isten gyengesége

2012 december 30.  10:30

P. Péterfai János Az alábbi mondat a Hegyi beszéd elején hangzik el Máté 5:6-ban és Luk 6:21 Boldogok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek. Az éhségre sok szólásmondás van a magyar nyelvben. Ezek sokat elmondanak a magyarságunkról. A magyarok éhes nemzet. „Meg tudnék enni egy fél disznót, annyira éhes vagyok.” Éhesek vagyunk. Ilyenkor, karácsony után…

A csillag és az imádat

2012 december 26.  18:30

4Móz 24:17 Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izraelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait. Szeretném, ha észrevennéd itt: Csillag származik Jákóbból. Aztán Ézs 60-ban is. Olvassuk az 1. verstől, de konkrétan a 3. versre gondoltam: Ézs 60:1-3  Kelj fel, világosodjál,…

Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk… de most!

2012 december 23.  18:00

1Pét 2:25Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Elképesztő hajlandóságunk van arra, hogy rossz irányba tekintsünk. Azért tetszik, mert ez már az elején is így volt. 1Móz 2. Isten megteremtette az embert. 1Móz 2:18  És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; … Érdekes, hogy Isten…

Akit megprófétáltak, s Akit mégsem vártak

2012 december 23.  10:30

P. Bendegúz Az elmúlt hetekben P. Kende sokat beszélt a hallásról. Említette Ezék 33:32-t, azt, hogy az emberek elmennek, meghallgatják a próféta beszédét, de olyan nekik, mintha TV egy zenei adásában hallgatnák a szerelmes dalokat. Nem egészen így mondja, de ez a lényeg, hogy meghallgatják. Olyan érdekes, amikor a családomban hallott valaki egy prédikációt, vagy…

Jézus, Aki nem volt hajlandó csendben beolvadni a háttérbe – Márk 16

2012 december 19.  18:30

P. Gál Tiborc 2Kor 3:17 Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság. Gal 5:1  Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg A szabadság valami, amiben meg kell állnunk. Te meg tudsz állni? A Szellemben való állás más, mint a fizikai állás, de hasonló. Gondolkoztál-e már azon, hogy…

Megnyitod a szíved, vagy megkeményíted?

2012 december 16.  18:00

P. Duló Attila Fil 4:7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad – ezen gondolkoztam. Krisztus békessége, amely minden értelmet felülhalad – erre van szükségünk mindnyájunknak. Krisztus békességére van szükségünk, amely minden értelmet meghalad. Békességre van szükségünk,…

Szabad akarat, kontroll és felelősség

2012 december 16.  10:30

P. Jukka Valamennyien tolmácsok vagyunk egy értelemben. Vagy a fehér asztal, vagy a fekete asztal résztvevői vagyunk. Vagy a kegyelem asztalánál vagyunk, vagy a gonosz beszéd asztalánál. Kegyelem asztala – 23. zsoltár: Ő asztalt terített a számomra. A gonosz beszéd asztalánál pedig hatalmas tömegek lakomáznak. Mi ott a menü? Harag, gyűlölet, féltékenység, rossz szavak, szörnyű…

Jézus, Aki másként szenvedett – Márk 15

2012 december 12.  18:30

Márk 15:22-38 És vivék őt a Golgotha nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint: koponya helye. 23És mirhás bort adnak vala neki inni; de ő nem fogadá el. 24És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. 25Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt. 26Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe…

Krisztus a Fény, a Bölcsesség és a Dicsőség – minden, amire valaha vágytunk

2012 december 9.  18:00

P. Rick Ha azt kérdezném tőled, hogy tudsz-e valamit, amit nem lehet tudni, akkor mire gondolnál? „Szeretném, ha megtanulnál valamit, amit tulajdonképpen nem lehet teljesen megtanulni.” – ez nem tűnik túl sportszerűnek, igaz? Ezt tesszük a bibliaiskolai óránkon, nem? Csak vicceltem. Egy helyen mégis ezt mondja a Biblia: Eféz 3:17-19 Hogy lakozzék a Krisztus a…

Krisztus mélyebben érint és mélyebbre visz

2012 december 9.  10:30

P. Barry Valaminek a tanúja voltam, ami megerősítette a gondolatomat ehhez a bevezetőhöz. Láttam, ahogy egy szülő félbevág egy muffint a gyermekeinek. Nagyon érdekes volt, ahogy az egyik fél muffint az egyiknek, a másik felet a másiknak odaadta. Mit gondolsz, hova vándorolt a gyermek szeme? Rögtön a tesója muffinjára. Érdekes kép ez az emberi természetünkről,…

Összeesküvés a földön és a mennyben – Márk 14

2012 december 5.  18:30

Mai témánk az árulás. Sajnos! Márk 14:1-2  Két nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt… Gyilkos szándék, de kulturálisan érzékenyek voltak :-). Márk 14:2  …Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel…

Új egység Krisztusban

2012 december 2.  18:00

P. Schaller prédikált egy üzenetet, amitől nem bírtam szabadulni. Már egy ideje hallgattam. Aztán fordítottam egy ABT órát tőle, ami megint ugyanaz az üzenet volt. Úgyhogy erről fogok beszélni. Ritkán prédikálok el valamit, amit hallottam, de most Isten tényleg erre indított. Máté 17:1-8  1És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét…

Jézus, Aki uralja a korokat – Márk 13

2012 december 2.  10:30

P. Shane A filadelfiai és a laodiceai gyülekezetekről gondolkodtam. Most a laodiceai korban élünk, de nem kell laodiceai gyülekezetnek lennünk. Igazából mi filadelfiai gyülekezet vagyunk. Miért van ez? Azért, mert: Jel 3:8b  kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Néhány héttel ezelőtt P. Kende említette, hogy az…