Az életünk három keresése & A helyreállítás szolgálatának öröme (Maradandó öröm 3)

2013 november 17.  18:00

P. Bendegúz Jób 1:7 Sátán át- meg átjárja a Földet. Ezzel foglalatoskodik, keres. 1Pét 5:8 a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán, keresi, hogy kit nyelhet el. Úgyhogy, nagyon vigyázzatok! Hogyan keresi? Mint ordító oroszlán; azaz nagyon agresszívan, nagyon aktívan keres téged. Keresi a gyengeségedet, és keres minden lehetőséget, hogy kihasználhassa azt arra, hogy téged elnyeljen,…

Isten velünk & Miért adnánk fel, és miért nem?

2013 november 17.  10:30

P. Marian József Mát 1:23 Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten. Arra gondoltam, hogy milyen csodálatos, Isten azt akarja, hogy tudjuk, Ő velünk van. Itt azt mondja, hogy az Ő neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten. Ez az evangéliumnak a kezdete,…

A közösség öröme (Maradandó öröm 2)

2013 november 13.  18:30

Zsolt 4:7 (8) Nagyobb örömöt adsz így szívembe azokénál, mint amikor sok a búzájuk és boruk. Az előző istentiszteleten az örömről volt szó (2013.11.10. du. P. Kende: Maradandó öröm). Talán nem haragszol, ha megint arról lesz szó. 🙂 Komolyan szeretnék beszélni veled az örömről! Amikor készültem az előző üzenetre, már egy hete gondolkodtam azon, hogy…

Bűneink megbocsáttattak & Maradandó öröm

2013 november 10.  18:00

1Ján 2:2 mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is. Zsid 9:14 mennyivel inkább Krisztus vére, aki az örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel szeplőtelenül Istennek, megtisztítja lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljatok. Róm 8:1a Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus…

Istentől kapott azonosságunk

2013 november 10.  10:30

Ha valaki bejön a gyülekezetünkbe, láthatja jól vagy láthatja rosszul a dolgokat. Lehet, hogy rosszul méri fel, hogy ez miről szól. Látja a cselekedeteket, dolgokat, amiket csinálunk, és aztán azt gondolja, hogy viselkedést tanulunk, és azt reméljük, hogy a viselkedésből megváltozik az életünk. Ez azonban hibás látásmód lenne arról, ami itt történik. Ez nem igaz,…

Ki mondja?

2013 november 6.  18:30

A mai napon beszélgettem egy barátommal, és nagyon kemény dolgot kellett mondanom. Megint felismertem, hogy mennyire fontos, hogy ki mondja, amit hallunk. Ez a barátom el tudta fogadni, amit mondtam, mert ismer engem, és tudja, hogy szeretem őt. Ha nem tudná, hogy szeretem, akkor nem tudná elfogadni, és ha mondanék neki valami keményet, akkor ő…

Kicsoda Jézus – ki ismerheti meg Istent?

2013 november 3.  18:00

„Kicsoda Jézus?” Ha megkérdezed erről a templomban az árusokat Ján 2-ből, akkor ők azt felelik: Az egy vadállat! Ha megkérdezed a farizeusokat virágvasárnap Ján 12-ben, akkor ők azt mondják: Jézus még nálunk is sikeresebb vallási vezető. Ha megkérdezed Pilátust, amikor Jézus tárgyalása volt Márk 15-ben, akkor azt mondaná neked: Ez egy szegény, közutálatnak örvendő, nyomorult…

Krisztus ítélete – az Úr kedves esztendeje

2013 november 3.  10:30

Micsoda ünnep volt tegnap András és Viki esküvője! Annyira jó ez, mert ők komolyan veszik, nem játszanak egymással, hanem házasságot kötnek. Nem csak együtt élnek, és úgy tesznek mintha… Az nem az igazi. Elkötelezik magukat ahelyett, hogy a kényelmüket keresnék. Ez nagyon örömteli dolog volt. — Az evangelizációról jutott eszembe ez a történet. Valaki beszélgetett…

A kulturális kereszténységnél mélyebbre van szükségünk

2013 október 30.  18:30

1Sám 2:12-14a Éli fiai azonban gonosz emberek voltak, nem ismerték az URat. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, eljött a pap szolgája, amikor a húst főzték, és a háromágú villácska a kezében volt. Beleszúrt vele a serpenyőbe, üstbe, fazékba vagy más edénybe, és mindazt, amit a villácskával…

Engedni Istennek, hogy munkálkodjon bennem

2013 október 27.  18:00

Szabó Ádám Már több mint egy éve Sepsiszentgyörgyön szolgálok. Rengeteg bizonyságom van nekem is, és a csapat többi tagjának is biztosan. Arra gondoltam elsőnek, hogy milyen nagyszerű tudni azt, hogy mögöttünk álltok. A barátságotok, a bátorításotok, a mindennemű támogatásotok akkora bátorítás nekünk. Nagyon fontos részetek van ebben a misszióban, ebben a gyülekezetalapításban, mert ez nem…

Igazi kétségbeesésben – igazi vígasz

2013 október 27.  10:30

Egy korábbi üzenet ugyanebben a témában: Szembenézhetünk az élettel, a vigasztalás Istene miatt! A prédikátor könyve reménytelen könyv, de azért vannak jó meglátások benne. Az egyik: Préd 3:2-4 Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak; ideje van az ültetésnek, ideje van az ültetvény kiszaggatásának.Ideje van az ölésnek, és ideje van a gyógyításnak; ideje…

Látni a valóságot de felismerni az áldást is

2013 október 23.  18:30

Visszagondolva a Korinthusiakhoz írt első levélre: amikor a gyülekezet szellemi, amikor Krisztus Testének az élete szellemi, akkor ez a legjobb dolog a Földön; és ha testi, akkor valószínűleg a legrosszabb dolog a Földön. Erről beszélünk néha: ha testiek vagyunk, ha személyesen nem járok Krisztusban, és úgy próbálok Krisztus Testében lenni, akkor ahelyett, hogy törődnék, pletykálni…

A gyülekezet egysége Isten rendjében, a szeretet talaján (I. Korinthus 1-16.)

2013 október 20.  18:00

Az elmúlt néhány hónapban a Korinthusiakhoz írt első levelet vettük végig. 1Kor 16:14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1Kor 14:40 Minden ékesen és jó rendben történjék. 1Kor 1:10 Kérlek azonban titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek ismét egy értelmen és azonos véleményen.…

Kritizálok, vagy támogatok szóban, személyesen, pénzben? (I. Korinthus 16.)

2013 október 16.  18:30

Nagyszerű a gyülekezetben lenni! Nagyon hálásak vagyunk sok dologért. A gyülekezet micsoda támogatás a családjainknak! Arra gondoltam, hogy mennyire jó a gyerekeinknek, lehet valóban Isten szerint való példa előttük: felnőttek, akik az Úrral járnak. Látják őket a gyerekek, és a barátaik lehetnek. Ez olyan jó! Az előző hétvégén voltunk házas szemináriumon. A gyülekezet olyan hely,…

Felkavarva a látásban & Krisztus feltámadása új otthont adott nekünk a mennyben (I. Korinthus 15.)

2013 október 13.  18:00

P. Musztafa Ha Isten nézőpontjából, Isten helyzetéből, Isten helyéről nézünk valamire, akkor a nagy dolgok ezen a Földön olyan kicsivé válnak. A nagy problémák hirtelen összezsugorodnak, és lehetőségekké válnak. ApCsel 22. fejezetét olvastam. Ez nagyszerű rész, és Isten tényleg szólt hozzám. Pál itt arról beszél, hogy ki volt ő, és aztán kivé lett. ApCsel 22:3…

Isten álmunkban is tanít minket & Az Istennel való közösség az Ő cselekedeteit hozza létre

2013 október 13.  10:30

P. Bendegúz Szeretnék megnézni három verset, ami az alváshoz kapcsolódik. Zsolt 16:7 Áldom az URat, aki tanácsot ad nekem, bensőm még éjjel is oktat engem. A bensőm tanít engem. Már sokszor említettem ezt, hogy kb. öt éve jöttek rá arra, hogy majdnem annyi idegsejt van a beleink környékén, mint az agyunkban. El is nevezték ezt…

Krisztus feltámadása keresztülvág a zűrzavaron (I. Korinthus 15.)

2013 október 9.  18:30

Olvastam egy idézetet C.S. Lewis-tól. (Az ateizmusáról beszél itt, és hogy mi volt a problémája.) Így hangzik: „Az érvelésem Isten ellen az volt, hogy a világegyetem kegyetlennek és igazságtalannak tűnt. Viszont honnan vettem azt az ötletet, hogy mi az igaz, és mi nem igazságos? Az ember nem tudja a vonalat görbének hívni, ha soha nem…

Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megterheltettetek, és nyugalmat találtok!

2013 október 6.  18:00

Ézs 55:1 Mindenki, aki szomjazik, jöjjön e vizekhez! Ti is, akiknek nincs pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek! Gyertek, vegyetek pénz nélkül, ingyen bort és tejet! Ez a gondolat itt: Gyertek mindnyájan! Van itt egy hangzás, ami a magyarban nincs feltüntetve, de a héberben ott van: „Hé! Hahó! Mindenki! Gyertek!” Nem csak beszél, hanem odakiált. Van…

Örök nézőpont az időleges napokban

2013 október 6.  10:30

P. Bendegúz Azt hiszem, Teller Ede – de lehet, hogy Szilárd Leó – írt egy könyvet az amerikai atomprogramról. Egy riporterrel beszélgetett erről, amikor azt mondta, hogy ezt a könyvet nem is az embereknek írta, hanem csak úgy, Istennek. A riporter megkérdezte: Nem gondolja, hogy Isten ismeri a történetet? Azt felelte: Lehet, hogy tudja, de…