Az Igazság, Aki a miénk & Vele járni az Új Életben (#10)

2014 június 8.  18:00

Az Igazság egy személy: Jézus Krisztus, Isten. Ezért nem félünk, mert megismertük az igazságot. (Ján 18:38a)
Isten jelenléte velünk van. Vezet. Ő a védelem. Lehet ez bizonytalan is, kényelmetlen is, de Ő tudja. Ő a világ Világossága. Nélküle nem megy. Meghatározásaink a Bibliából vannak. Az Ige megszentel. A kereszténység gyakorlati, haszna van. (4Móz 9:16-20, Ján 8:12)

Az osztrákok már a spájzban vannak! & Életünk, és a benne termő gyümölcs

2014 június 8.  10:30

A méreg lassan szivárog az életünkbe. Megvakít. Az Ige tudja semlegesíteni. (Róm 7:14-17, Bír 16:4-16)
Isten a magvető. Az Ige jó mag, jó gyümölcsöt terem. A hívő szíve a mező, az ő felelőssége feltörni a kemény talajt. Hagyni, hogy Isten Igéje meggyökerezzen, és áron is megtartani. Így teremhetünk gyümölcsöt, Őneki. (Luk 8:4-15, Jer 4:3-4, Péld 24:30-31, Péld 4:23)

A mai nap értéke az új életben (#9) & Nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtse munkádat

2014 június 4.  18:30

Az időnk itt korlátozott. Átutazók vagyunk. Minden nap lehet hasznos, mert tudjuk, hova tartunk. (Zsid 11:13-14, Jel 12:12b, Ján 13:1a)
Istentől születtünk, küldetésben vagyunk, és Őhozzá megyünk. Itt nyomorúság lesz – ez egy ígéret. Isten nem igazságtalan. A bizalmat, az egységet őrizzük meg. Amit hitben teszünk, annak meglesz a jutalma. (Zsid 6:10, Zsid 10:35-36a)

Növekedés az új életben (#8)

2014 június 1.  18:00

Újjászülettünk romolhatatlan mag által. Mert Jézus megtalált, ez az Ő munkája. Ő a kezdet és a vég. Ez ad irányt az életünknek. Tőle indulunk és Hozzá tartunk. Eltérülhetünk, de vissza is találunk az útra. Mert a szívünkben keressük Őt, van kapcsolatunk Ővele. Ebben a kapcsolatban van növekedés. (4Móz 14:1, Jel 1:8, Ján 13:3)

Mi fán terem a hit-hős? & Tegyük emlékezetessé az életünket – Isten előtt!

2014 május 28.  18:30

A bűntudat távol tartja Istent. Szellemben és igazságban, őszinteséggel imádunk. Az állandó közösség kifejeződik a hitbeli cselekedetekben. (Zsid 11:1,4a,5a,7a)
Mi az, amit Isten feljegyez, és mi az, amit nem? Mi az, amit nekünk ajánlatos feljegyezni? Ezek segítenek előremenni. (Jer 31:31-33, Ézs 43:25, 2Kor 5:17, Kol 3:16a, 1Kor 11:23-25)

KETA diplomaosztó

2014 május 25.  16:00

Isten ránk bízott egy szolgálatot. A Szent Szellem visz ebben minket. Az életünk nem a sajátunk, és olyanok leszünk, mint Ő. Képesek vagyunk befejezni a futásunkat, megharcolni a hit nemes harcát. A bibliaiskola végzősei Isten iskoláját kezdik, az Ő élő apostoli levelei. (ApCsel 20:22-24, 1Kor 12:7,15:19-20, Ef 4:7,16, 1Pét 4:10, 2Tim 1:9, 4:7-8, 2Kor 3:3,5:14, 1Ján 3:2, Mát 5:13)

Hűség a jelentős dolgokban

2014 május 25.  10:30

Isten munkája nagyobb, mint az egyén, mint a gyülekezet, és mint amit látunk. Kell érzékenység, hogy mi a saját részünk. A sáfár legyen hűséges. Hűséges Isten Igéjéhez, a kiválasztottakhoz, a meggyőződésekhez, a testvérekhez, az imához, a gyülekezethez. (1Kor 3:6, 4:2, 16:15, Zsolt 19:10-12(11-13), Ján 3:16)

Bibliaiskola & Cél az új életben (#7)

2014 május 21.  18:30

A világ világossága és sója (Mát 5:13-14) Az életünknek új forrása van, új módon élni. (Ján 10:10)
Isten terve nem a pusztaság. Egyetlen akadály a hitetlenség. Átutazók vagyunk. Tudni, hová tartunk. Látni a nagyobbat, a többet. A célunk Isten jelenléte. Belépni a hitbeli nyugalomba. Krisztus a dicsőség reménysége. Inteni egymást minden nap. (Ján 17:11,18, 1Pét 2:11a, 5Móz 6:23, Zsid 3:11,13,14, Kol 1:27)

Isten tart meg, nem az áldása & Az Ő nevéről neveztetünk

2014 május 18.  18:00

Az áldás nem tart meg, ahogy az árnyék is haszontalan. A tüske erre emlékeztet. (Jer 31:3, 2Kor 12:7, 2Kor 3:7-11, Róm 1:25)
Krisztus nevéről, Isten nevéről neveztetünk. Választott nemzetség, királyi papság. Isten kegyelme által. Nincs más evangélium, csak a kegyelemé. A szabadságban megállni az új teremtésben. (Jer 15:16b, 1Pét 2:9, 1Kor 15:10a, Gal 1-6., Zsid 2:1, Róm 3:28, 8:18, Tit 3:5, Ef 1:5)

Szavak, öröm, dicséret & Emlékezz Isten munkájára

2014 május 18.  10:33

A világ nevetése, mint a bolondé. Az Ige szolgál felénk, örömöt ad, dicsérethez visz. (Jer 15:16-17, Préd 7:6, 14:13, 2Kor 7:4b)
Emlékek, emlékkövek. Legyen ez sokféle. Más és más élethelyzetben tud segíteni, emlékeztetni. Emlékezni, amire Isten is emlékszik. Az emlékezés elsősorban az emlék őrzőjének hasznos, aztán a környezetnek. (Józs 4., Bír 16., 2Tim 2:13, Jel 2., Mal 3:16)

Összehasonlíthatatlanul új élet (#6)

2014 május 14.  18:30

Az új életben Isten velünk van, ennek értelme van. El vagyunk hívva, hogy részt vegyünk az Ő munkájában. Részesei lehetünk Isten imádatának mások, a nemzedékek életében. Van értelme személyesen. Ez a saját választásunk, nyugalmat és békességet ad. Az új élet más, összehasonlíthatatlanul. (2Móz 25:2; 2Móz 35:5,21,25; Mát 11:28-30)

Távlat az új életben (#5)

2014 május 11.  18:00

Az új életben Isten újra és újra megérinti az életünket. Vannak rendszeres alkalmak, és vannak különleges alkalmak. Emlékezz a figyelmeztetésére, emlékezz a gondoskodására, emlékezz a bátorítására. Az emlékezés megtart és segít átmenni a mai nap kihívásain, nemzedékeken keresztül. (2Móz 16:32-34, Jób 36:24)

Aggodalmak és hit & Közel engedni Istent

2014 május 11.  10:30

Istennek a békessége az aggódást az életünk perifériájára teszi. (Fil 4:6-7, 1Thessz 5:17-18)
Isten von bennünket, adni akar. Odafordulunk-e? Vágyunk-e többre? Engedni, hogy az üzenet kapcsolódjon. Keresni, nyomulni. Legyünk kérődzőek! Járni ebben és képviselni. (Jer 20:9, Ján 12:32, Zsolt 40:8b (9), Zsolt 119:32, Zsolt 40:10,12)

Isten válaszát látni & Ne félj az új életben! (#4)

2014 május 7.  18:30

Ábrahám tudta, hogy Istennek halált kell munkálnia ahhoz, hogy életet adhasson. (1Móz 22:4-5)
Jelentőség, biztonság, közösség – Isten a válasz a szükségeinkre. Másképp, mint a világban. Ez nyereségünk. A zúgolódás, a támadás, a pletyka sokakra lesz hatással. mert gyorsan terjed, ragadós, megváltoztatja a látást. Ehelyett közösség Istennel. (2Móz 16:1-3)

Új élet, új kihívások, új gondoskodás (#3) & Úrvacsora

2014 május 4.  18:00

Másféle élet – másfélék a kihívások. A valóság az, hogy minden újjá lett, hogy szabad lettél. A szabad élet csodája a döntési szabadság. Mehetünk és tehetünk. Isten a keresztnél megválaszolja a kérdéseinket. (2Móz 15:23-27)
Zak 3:1-5 Isten előtt teljesen átlátszónak lenni, és Ő tiszta ruhába öltöztet.
Luk 23:34-35,39, Ján 7:38 Jézus Krisztust az élő víz, amire szükségünk van.

Motivációink – a rendszerekben, a kapcsolatokban, a csodákban – vagy Jézusban

2014 május 4.  10:30

A rendszerek hatékonysággal csalogatnak, de nincs benne szeretet. A csodák útja hullámvasút. Emberekre nem lehet építeni, nem bízhatunk emberek igazságában, szeretetében, támogatásában. Amit Krisztusban megkaptunk, az mindezt felülmúlja, de csak személyes módon, kapcsolatban Ővele lehet élvezni. (Luk 24:4,44, Róm 7:12, 8:3,7, Péld 29:25, 1Tim 1:8, Ján 1:12, 6:26)

Személyes járásban az Úrral & Manna az új életben (#2)

2014 április 30.  18:30

Bensőséges kapcsolat az élő Istennel. Személyes elhívás. Átformálja az életet lépésről lépésre. Isten embere Isten pillanatában.
Az új életben Isten gondoskodik. Olyan, amire nem számítottunk. Van benne munka, de nem olyan, amit megszoktunk. Keresni ezt. Szükséges folyamatosan, jelentős, és öröm van benne. (2Móz 16., 1Pét 2:2, Jak 1:21-22, Jer 15:16)

Öröm az új életben #1

2014 április 27.  18:00

Mindig visszanézhetünk Isten nagy munkájára. Ő megszabadított a bűn és halál törvénye alól. Sátán el akar hallgattatni. Félelem? Aggodalom? Nincs erre okunk. Reményünk van. Örömünk van. Fejezzük ki ezt! Egyszerűség és hála. Csapjunk örömteli zajt az Úrnak! (2Móz 15:21, Mát 6:34, Zsolt 98:4, Zsolt 103:2, 1Kor 13:2, ApCsel 20:24)

Mi vagyunk a világ világossága

2014 április 27.  10:30

A sötétség egyre sötétebb. Vannak bárányok és vannak kecskék. Minket Isten arra hívott, hogy világosság legyünk. Nem saját erőből tesszük. A szellemi élet örökkévaló, arra összpontosítunk. A szellemi gyümölcsök háromfelé hatnak. A világ ezeket nem tudja létrehozni. Az életünk bizonyság. (Mát 25:31-34, Gal 5:16,18,22-23)