Ismerd fel – itt az idő!

2014 szeptember 14.  10:30

Felismerni, minek van itt az ideje. Nem hagyni, hogy a körülmények, a kultúra, a karrier, a család, a nyomorúság… töltsön meg. Felismerni Jézust. Itt megy el! Ajtó nyitott. Felismerni Isten beszédét. Aztán abban élni. Élet a gyülekezetben. (Luk 19:42, Jel 3:8, Mát 20:29-34, Zsolt 119:92)

Isten szeretete lehajol hozzád

2014 szeptember 7.  18:00

A vallás méricskél és pusztít. Van vészjelző ellene. Jézus újra és újra lehajolt. Az elesetthez, ahhoz, aki elrontotta… újra és újra. Azért, hogy felemeljen. Jézusnál mind elsők vagyunk. A Gyülekezet úgy van itt, mint Jézus. (Ján 8:1-11)

Keserűségből áldás & Hova építsük a falakat, és hova ne?

2014 szeptember 7.  10:30

Ha a világ használ, felemészt. Ne hidd el az ígéreteit. Isten Igéje életet ad. Amikor Ő használ, az téged is megáld. (Ján 10:10, 8:44, 6:63, Zsolt 119:67,71,75,92, Ézs 38:17)
A természeti élet nem tud áldani. Eszközök lehetünk Isten kezében. Keresni az Ő akaratát. A falak korlátok. Fontosak. Segítenek a valóságban élni. Védenek, de mitől? Mi is építünk falakat. Mit zárjunk ki? Mi kell a falon belülre? (Neh 1., 8., Zsolt 63:1, Róm 7.)

Tanulunk Istenben nyugodni (KETA, ABT)

2014 szeptember 1.  17:30

Az érzelmekben maradhat betöltetlen szükség. Az Ellenség le akar fárasztani. Isten tanítani szeretné a népét. Folyamat – idő – és kapcsolat. Istenhez menni minden dolgodban. Szerezz meggyőződéseket – erre van a bibliaiskola. Tanulunk az Úrban bízni. Az Ő terve és munkája tökéletes. (Bír 13:8, 15:18, 16:16-17, Péld 3:5-6, 4:23, 13:12, 18:14, 25:28, 1Kir 11:3-4, Ézs 40:30-31, Zsolt 42:5, 62:1)

Úgysem lehetsz elég magas mindenhez

2014 augusztus 31.  18:00

Ahogy növekszünk, megtanuljuk magunkat mérni dolgokhoz, másokhoz. Csak egy lehet a nyertes. Ami magam vagyok – nem elég; amit teszek – nem elég. Az Istennel járás nem hasonlítás. Az ajándékaink személyesek. A munka nem az enyém. Az Ő szeretete viszont rólam szól. (1Sám 9:2, 2Sám 18:18, Zsid 9:14, Ézs 64:5(6), Jer 17:5, Ézs 48:11)

Helyettesítés – a kegyelem gazdagsága

2014 augusztus 31.  10:30

A saját megoldásaink az emberi kapcsolatok. Isten kapcsolatot keres az emberrel. Ő igaz, és megigazít. A szavai és a cselekedetei egyeznek. Igaz barát és testvér, Aki meghal a barátaiért. Helyettünk. Szabaddá tesz, hogy olyanok lehessünk, mint Ő. Helyettes az életünkben. (Ján 15:13, Róm 3:26, Róm 5:7-8, 1Kor 5:7)

Bibliaiskolai tanárok a következő szemeszterről & Istennel megragadni az életet

2014 augusztus 27.  18:30

Sátán el akar bizonytalanítani. Mindnyájunkat kihív. A támadása pontos az életünkben. Isten meg tudja tenni, és meg is szilárdítja a szívünket és az életünket. Ő fejjé akar tenni. Miért szükséges a kategorikus tan? (1Thessz 3:13, Luk 22:31-32, 1Pét 2:9, 3:9, Márk 6:34, 1Pét 5:10)

Hova ragasztod a szíved?

2014 augusztus 20.  18:30

Vágyak és kívánságok. Sátán kezdeményez. A szükségeket kicsavarja. Konfliktus. A hatalmunk látszólagos. Felelősségünk van. A döntéseinknek jelentős a szerepe. Isten Igéje töltse meg a szívünket. (Mát 4:1-4, Jak 1:12-14, Péld 4:23, Zsolt 119:9)

Mi motivál téged? & Nem kell koldusnak maradnod!

2014 augusztus 17.  10:30

Valódi válaszokat keresünk. Hogyan lehetünk tanítványok? A természeti és szellemi motivációra is van válasz. (Mát 19:27-29)
Tanulunk Szellemben összpontosítani. Istennek nincs szüksége. Koldusként keressük Isten. Imában. Mert nincs elég hatalmunk. Legyen benne alázat és szenvedély. Növekedés az életünkben – ez Isten vágya. (Luk 18:35-41)

A jó lelkiismeret

2014 augusztus 13.  18:30

Kis isten született a bűnesettel. A lelkiismeret erőteljes. Összezavarodottságot eredményez, menteget és vádol. A törvény halott. Mostmár új és élő út van. A lelkiismeretünk tiszta, meg lett tisztítva. Isten a jó edző. A szeretet állítja helyre a kapcsolatokat. (1Móz 3:5,22 Róm 2:15, Zsid 10:19, 1Tim 1:5)

Ami a mennyben is ugyanaz lesz & A személyes Isten személyessé tesz téged

2014 augusztus 10.  18:00

A mennyben az lesz, ami tökéletes. Ott lesz a szeretet, a Gyülekezet. (1Kor 13:8-12)
A szentháromság, Isten személyes. Az embert a képmására, személyessé teremtette. Az ördög a személyes kapcsolatokat akarja elvenni, ez a mai társadalom. Szent Szellem bennünk. Személyes hatásunk lehet szemtől szemben. (1Móz 1:26a, Zsolt 115:4-8, Ján 14:16-20)

Új tömlőkbe az új borral! & Felemelni Jézust az életünk által

2014 augusztus 10.  10:30

Isten Szellemétől újbor jön. Az újbor az új tömlőnek lett alkotva. Új tömlőként élni. (Mát 9:17, 2Kor 5:17, Jak 1:23-24)
Jézussal együtt szolgálni. Az egész életünk szolgálat. Felszíne és mélyebb vonatkozása. Istennek örök célja van ebben. Cselekedni az Ige alapján. Szükségünk van felfrissülésre. Szolgálat közben mi is kapunk, és látunk csodákat. Jézust követjük, az Atya akaratát tenni. (Luk 5:1-11, Ján 3:14, 6:38)

A szeretet nagyobb, hát ismerd meg!

2014 augusztus 6.  18:30

Dicsőséget keresünk. Az új parancsolat az, hogy szeressük egymást. Feltétel nélkül. Ezt meg kell tanulni. És tanulunk megbocsátani. Isten szeretete összeköt minket. Kizárólag ezzel legyünk elfoglalva. A dicsőség Istené, és az Övé lesz örökre. (Ján 13., Ján 14:1)

Isten temploma vagyunk

2014 augusztus 3.  18:00

Isten nem lakozik kézzel csinált templomban. Van egy különleges temploma. Nem piramis, hanem olyan, mint szent sátor. Krisztus bennünk és közöttünk. A Szent Szellem a vigasztal, tanít. (1Móz 2:18, ApCsel 17:24, Kol 1:26b-27, 1Kor 3:16, 6:19, Ján 2:19, 14:16-17,26, 16:13-14, 1Kor 2:9-11, 1Ján 2:27)

Nekem otthon kell, a törvény pedig nem az

2014 augusztus 3.  10:30

Alkotunk és alkalmazunk törvényeket az családunkra, környezetünkre. Mert a lelkünk a porhoz tapad. Egyetértünk vele, gyönyörködünk benne és érvényesítenénk. Isten a nagyobb elvét adta. Már a törvény idejében élőknek is. (Márk 3:2, Luk 6:5,7, 13:14,16, 14:1-5, Hós 6:6)