Mivel töltöd az életed?

2015 október 28.  18:30

Felelős vagy, a napjaid számítanak, de nem arra, hogy a hátralévő időt számolgasd. Újjá kell születni, sosem késő. Isten akarata, hogy életünk legyen, még hozzá bővelkedő életünk, és ez az élet kiterjedjen. A repedezett falú edényt viszont nem lehet telemerni. Először keresd Isten országát és az Ő igazságát… (Zsolt 90:10,12, Ján 3.3, 10:10, 7:37-38, Jer 29:11, Mát 6:33)

Tudjuk, hogy Ő az Úr & Isten tekintélyének érintése (Tekintély – 2)

2015 október 25.  16:00

Miért? – kérdezzük sokszor. Ha tudjuk, hogy Isten az Úr, az azt jelenti, hogy értjük, ki Ő; és megvan válaszunk is. (Ezék 36:38, Fil 2:9-11)

Mi jut eszedbe, amikor ezt a szót hallod, hogy szent? Hogy fog érinteni, ha szembetalálkozol vele? Felelős vagy. Mit tehetsz, hogy a vonat ne elüssön, hanem eljuttasson valahova? (Ézs 6:3-7, 3Móz 10:1-4, Zsolt 85:11, Ján 8:11b, Ján 6:37)

Megnyerni minden jutalmat, amit Isten neked szánt

2015 október 21.  18:30

Amikor az ember megtér, akkor könnyű izgatottnak lenni. Minden újjá lett, friss a történet. Aztán megavulhat, berozsdásodhat, és elcsendesedik az izgatottság.
Miért? Azért, mert ennek az életnek táplálásra lett volna szüksége.
Hogyan táplálhatom? – ennek a módjait a gyülekezetben találjuk meg.
(ApCsel 2:42, 9:36-39, 2Ján 1:8, Ef 2:10, 4:1)

Áldás alázatosságon keresztül & Tartsd meg magad Isten szeretetében!

2015 október 18.  16:00

Csodálatos szellemi áldásaink vannak Krisztusban. Mi akadályoz meg abban, hogy elfogadjam, amit Isten tartogat számomra? Mi a kulcsa annak, hogy elfogadjak Istentől? Van képlet, program, varázsige? Keményebben kéne próbálkozni? Izgatottabbnak kéne lenni? Vagy fegyelmezettebbnek? Több hitet munkáljak az életemben? (Jób 42:2, Péld 15:33, Ján 3:30, Róm 7:18, 12:3, 1Pét 5:6)

Mi tartjuk meg magunkat Isten szeretetében. De hogyan? (Júd 1:20-21, 1Ján 3:16)

Bizonyosság a gonosz felett

2015 október 14.  18:30

A gonoszság nem egy tragikus esemény, hanem sokkal több. A gonosz Isten Szelleme miatt különösen fókuszál a hívőre, Isten jellemét kérdőjelezi meg a hívő előtt. Fontos a hívő számára, hogy tudjon a gonoszról, és nevén nevezze. Milyen evangéliumban hiszel? Mi a bizonyosságod? (1Móz 3:3-5, Mát 3:13-17)

A törvény ellenére, a szeretet jogán (Tekintély – 1)

2015 október 11.  16:00

Az ember elbukott. Nem tudja megmenteni magát. Mégis igyekszünk a saját erőnkből, próbálunk tetszeni Istennek. A törvény elítél, de a törvény nem mindenható.
Jézusnak van természetfeletti tekintélye és joga rá, hogy tegyen értünk, a szeretet alapján.
A szeretet sokkal többet ad, mint amit a törvény követel.
(Eszt 4:11,16, Eszt 5:1-2, Mát 21:23, Ján 3:35, 14:23)

Közbenjárhatunk, ahogy Jézus közbenjár & Tolakodásra bátorítva & Isten tűkön ül, amikor imádkozol

2015 október 7.  18:30

Jézus imái leginkább a tanítványokról, és az őket követőkről – mirólunk szóltak. Amint közbenjárunk másokért, Isten gondoskodik rólunk. (Márk 14., Luk 5.)

A hívő kiváltsága az ima. Maradj meg benne, amíg a szükség be nincs töltve! (Kol 4:2, Luk 11:5-10)

Istennek elképesztően nagy várakozása van, amikor mi imádkozunk. Világosságra hozza az elrejtett kincseinket. (Ézs 45:2-3, 65:24)

A növekvő szeretet, és a csökkenő félelem! (Félelem – 2)

2015 október 4.  16:00

Amikor válság van az életünkben, vagy megérint a halál, megjelenik a félelem is. Az élet kihívásaira nem tudunk eléggé felkészülni. A világ egyik nagy üzenete felénk, hogy félni kell. Nagy a kísértés arra, hogy a félelmeiddel foglalkozz. A félelem fordítottan arányos a szeretettel. A cél, hogy a szeretetben növekedjünk. Krisztus életével elfoglalni magunkat. Tedd előre Istent a helyzetekben, az életedben! (1Thessz 3:12-13, 1Ján 4:18, 1Kor 13:11-13, Zsid 2:14b-15, Mát 6:33)

Új perspektíva, amiben a távolságok összezsugorodnak

2015 szeptember 27.  16:00

Legtöbben egyetértenénk, hogy az emberiség elleni gaztettek nem maradhatnak megtorlás nélkül. Ugyanakkor Isten létét, a pokol valóságát sokan tagadják. Pedig ha Isten nincs, végső soron felelősség sincs, hiszen akkor ki szabja meg, mi helyes, és mi nem?
Az ember pici szíve elszigetelést, különbséget, távolságot képez ott is, ahol szükségtelen. Az isteni nézőpont mindezeket megszünteti.
Lehet-e olyan helyzet, ahol Isten szeretete, Isten igazsága nem alkalmazható?
(Jel 20:12,15, Luk 19:10)

Gólyabál (KETA)

2015 szeptember 26.  19:00

Hiszem, hogy az igaz Istent itt meg tudjátok ismerni, keressétek Őt, hogy éljetek. A tanító pap – őt követve megtanulod Krisztust követni. A „törvény” az, ami szellemi életet ad az életedbe. … Lehet, hogy szokásokat betartasz, de az Ige fogja betölteni az életedet. (2Krón 15:3-7)

Tudod-e, hogy mennyire Isten munkájában vagy?!

2015 szeptember 23.  18:30

Az Ellenség megpróbálja a hívőket eltompítani, hogy ne ismerjük fel Isten munkáját. Sok keresztény ezért retten meg, mikor Isten valami nehézségen, kihíváson keresztül munkálkodik az életében. Megeshet, hogy csak annyi a baj, hogy nem vagy tudatában, nem vetted számításba Isten munkájának valóságát az életedben. Neki a legkisebb részlet is számít. Előttünk a növekedés időszaka. Egyszerűen be kell lépni Isten tervébe. (Róm 8:11, Ján 1:51, 1Móz 28:16-17, Józs 5:13-14a, Róm 8:28-30, Neh 6:3 )

A szégyen kémiája és a megbecsülés kémiája

2015 szeptember 20.  16:00

A szégyen, a félelem, bizonytalanság, bűntudat… – van kémiája, rothadás a csontnak. Bölcsesség, szeretet, bátorítás van közöttünk – a szellemi életnek is van kémiája. Ez hasson a házasságban, barátságban, a gyülekezetben. Ez életünk tisztessége Istentől. (Péld 12:4 [3])