Új kezdetre hívó tiszta hang & A Szeretet von és küld & Legyél oltárépítő! & Kegyelem a szívekbe (Országos Biblia Szól Nap 1.)

2016 szeptember 25. vasárnap  10:30

P. Fodor János

A dicsőítés alatt, amikor azt énekeltük: Méltó vagy…; körülnéztem a teremben, láttalak benneteket, és be kell vallanom, hogy kicsit könnyeztem. Az öröm könnyei voltak ezek, hogy itt vagyunk, gyönyörűek vagytok Krisztusban, és valóban lehet egységünk. Egységünk van a Szent Szellemben.

Tavasszal mi lelkipásztorok együtt voltunk Pakson egy hétvégét, és volt egy vágyunk, hogy tartsunk egy nagy ünneplést, egy szent összegyülekezést, hogy jöjjünk össze, és essünk térdre a mi Alkotónk, az ÚR előtt, hogy jöjjünk össze és vigadjunk egyet az ÚR jelenlétében, hogy imádjuk együtt Őt. Gyűljünk össze, és üljünk oda együtt az Úr lába elé, és hallgassuk Őt együtt, az Ő Igéjét, az Ő szavát. Gyűljünk össze, és fejezzük ki ezen a módon is azt, hogy összetartozunk, hogy Isten egy Testté, egy családdá, egy népé gyúrt össze bennünket. Gyönyörű, hogy eljöttetek!

Amikor elkezdtük szervezni ezt az alkalmat, akkor Isten ezt a két írásrészt adta:

Jóel 2:15 Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést!

Az eredetiben a kürt helyett sófárt van írva.

Jóel 2:16 Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet! Hívjátok össze a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat! …

Úgy tudom, hogy több mint százhúsz gyermek ugrál az alsó teremben. Mint a hízott tulkok. 🙂

Jóel 2:23 Ti is, Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az ÚRban, a ti Istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint: korai és késői esőt hullat rátok, mint kezdetben.

Úgyhogy csak legyél üdvözölve! Tartsunk egy nagy ünneplést! Méltó Isten rá, hogy valóban ünnepeljük Őt. Ez legyen az Ő napja.

Néhány gondolatot szeretnék még megosztani. Izraelnek hét nagy ünnepe volt. Négy tavasszal és három ősszel. Izrael tavasszal összegyűlt ezeken az ünnepeken, és ünnepelték Isten szabadítását. Ünnepelték azt, hogy Isten törődik velük, hogy Isten gondoskodik róluk, hogy Izraelnek van Őrizője, van Szabadítója, van Gyógyítója, van Táplálója. Az első ünnep a kovásztalan kenyerek ünnepe. Aztán jött a Páska, aztán az első zsenge ünnepe, és aztán a Hetek, a Pünkösd ünnepe.

Ősszel volt három másik ünnep. Összegyűltek. Az első volt a Kürtzengés ünnepe az év első napján. Tudod, mikor lesz 2016-ban? Egy hét múlva lesz a Kürtzengés ünnepe. Megfújták a kürtöt, és hívták össze a népet az ünnepek ünnepére, a Nagy engesztelés ünnepére. Mert keresték Isten bocsánatát. Aztán, amint ezt megkapták, volt egy nagy ünnepük, a Sátrak ünnepe. Gyönyörű ünnep!

Kol 2. Az ünnepek csak árnyékok és előképek. Mert a valóságot a Messiásban, Krisztusban találjuk meg. Jézus hozta el. Úgyhogy a gyülekezet, mi a Messiást, Jézust ünnepeljük. A tavaszi ünnepek, mint előképek, már beteljesedtek Őbenne. A mi bűntelen Pászkabárányunk meghalt értünk. Elvette a bűneinket. Úgyhogy az ítélet elkerül téged és engem. A halál le lett győzve. Az első zsenge, a feltámadás első zsengéje be lett mutatva. Ő Jézus. Ahogy Ő feltámadt, mi is fel fogunk támadni. A Biblia azt mondja. Valójában át is mentél a halálból az életbe. Fel is támadtál egy új és örök életre.

Aztán elkezdődött a nagy aratás, ez a Pünkösd ünnepe. Eljött a Szent Szellem, és betakarított minket Isten csűrjébe. Bevont bennünket Isten nagy családjába. Új törvényt adott nekünk. Nem kövön, hanem a szívünkbe. A Szent Szellemet adta, és a Szent Szellem velünk van. A Szent Szellem a mi pártfogónk. A Szent Szellem mellénk szegődött, hogy Vigasztalónk legyen, hogy Bátorítónk legyen.

Ebben élünk most, de közel az ÚR visszajövetele. Azt gondolom, hogy rövidesen valósággá válnak az őszi ünnepek is. Ahogy mondtam, az első ünnep a Kürtzengés ünnepe volt. Megfújták a sófárokat. Ez jelezte azt, hogy új év kezdődött. Az új kezdet jött el Izrael életében. Ez volt az év feje, az év kezdete, a Ros hasana. Mi is várjuk az új kezdetet, hogy eljöjjön az új és az új föld.

Várjuk azt, amit Pál mond 1Thess 4:16-ban. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a Főangyal szava, Istennek a sófára, a kürtje, a harsonája, Maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak, akik Krisztusban meghaltak, és aztán mi, akik élünk, elragadtatunk Vele. Ő elé, a levegőégbe. Az Ő fogadására. Figyelj! Így mindörökké az Úrral leszünk. Bátorítsuk egymást ezekkel az Igékkel.

Úgyhogy mi is várjuk ezt. Várod a sófár hangját? Szól a sófár, meghalljuk, megjelenik az Úr, repülünk Őhozzá. Vannak, akiknek ez a találkozás az ítélet lesz. Azoknak, akik nem hittek Őbenne, de minket, akik hittünk Őbenne, az életünkben megtörtént az engesztelés, az ítélet el fog kerülni. Úgyhogy megyünk Őhozzá egy nagy vacsorára. Új ég és új föld. Várok arra, amikor egy olyan helyen leszek örökre, ahol Isten az övéivel sátorozik. Micsoda jelenlét lesz!

Még egy gondolatot szeretnék mondani. Addig, amíg nem halljuk a sófár hangját, ami a mennybe hív bennünket, addig halljuk meg az Ige sófárát. Mert az Ige új kezdetre hív bennünket. Arra, hogy megújuljunk napról napra. Arra hív téged és engem, hogy megújuljunk a hitünkben, ahogy bízunk Őbenne, megújuljunk abban, ahogy követjük Őt. Uram, Te vagy az én Pásztorom. Szükségem van Rád. Szükségem van a jó legelőkre, a Te friss Igédre. Szükségem van a Te Szellemedre. Tölts be engem! Tölts be minket, hogy megújuljunk napról napra a kapcsolatainkban, a házasságainkban, a szeretetben, abban, hogy egymással törődünk.

A kürtzengés ünnepén kívül volt még két kürt az Ószövetségben, amit Mózesnek kellett elkészítenie. 4Móz 10-ben olvasunk róla. Az a két kürt Isten akaratának a közvetítő eszköze volt. Nekünk is van két kürtünk. Van az Ige, ami szól, közvetíti Isten akaratát számunkra, és a Szent Szellem, Aki tanít bennünket, és szól a szívünkhöz, szólja Isten élő szavát.

Amikor szólt a két kürt, egyrészt ezzel hívták össze a gyülekezetnek, Izraelnek a fejedelmeit. Aztán szólt a sófár, a kürt, és az jelenhette azt, hogy tábort kell bontani – Isten új utakra visz bennünket, Istennek van terve velünk, Ő vezet bennünket –, és a nép indult. Aztán ezzel a két kürttel hívták az oltár elé a népet Isten tiszteletére reggel és este. Ezekkel irányították a népet akkor, amikor a nép éppen harcolt az ellenséggel.

Volt két nagyon fontos dolog. Az, hogy ezeknek a kürtöknek mindig nagyon tisztán kellett szólniuk, és nagyon határozottan kellett szólniuk. Nem lehetett bizonytalanság benne, hogy nehogy összezavarodjon a nép. A népnek pedig nagyon éber figyelemmel kellett hallani a kürt szavát.

Így vagyunk mi is. Ha szólod Istennek az Igéjét, akkor szóld tisztán, szóld határozottan. Ha hallod Istennek a szavát, akkor hallgasd mély és nagy figyelemmel. Amikor így élünk, így beszélünk, és így hallgatunk, akkor úgy lesz, ahogy olvastuk Jóeltől: „Sionnak fiai és lányai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az Úr megadta nektek a szükséges esőt. Záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen.” Ámen.

 

P. Brian

Mennyire csodálatos és gyönyörű embercsoport van itt! Azt mondják, ahogy az ember öregszik, egyre jobban szeret nosztalgiázni. Ez a Biblia Szól Nap. Légy üdvözölve!

A szereteten gondolkodtam. Két fajta erő van hatással ránk. Az egyik a belső erő. Krisztus azt mondta: Ahogy Ő felemeltetik a földről, akkor minden embert Magához fog vonzani, Ján 12:32. Isten azt mondta Jer 31-ben is: örökkévaló szeretettel szerettelek, és szerető kedvességgel vontalak téged. Az első erő, ami hatással van az életünkre, amikor hívőkké válunk, az a befelé vonó erő. Ahogy egyre közelebb és közelebb kerülünk Isten szívének a közepéhez. Tudjuk, hogy az Ő szívének a közepén megtudjuk, hogy Isten szeretet. Ez a szeretet egyre erősebbé és erősebbé válik, amíg a forráshoz el nem jutunk: Isten szíve, ahogy lüktet, szeretettel.

Mindnyájunkat megérintette Isten szeretete. Egy út mellett stoppoltam New York államban, egy férfi felvett. Szeretett engem, elmondta nekem az evangéliumot. A legnagyobb meglepetésre igent mondtam. Hatalmas meglepetés volt! Hatalmas meglepetés számomra, hatalmas meglepetés a szüleim számára, és a legnagyobb meglepetést a barátaimnak okoztam ezzel a döntéssel. „Mit csináltál? Megőrültél?” A szeretet megérintett engem, és ez a folyamat elkezdődött.

Néhány embert itt a szülei, néhányat a vasárnapi iskolás tanító érintett meg. Van, akit a szomszédja. Lehet, hogy valakit Billy Graham a TV-n keresztül. A szeretet megérintett minket, megragadott minket, és kezdett befelé vonni minket. Krisztus Teste a szeretet helye. Tényleg a szeretet helye. Az Atya szeretete a Fiú iránt, aztán a Szellem kiönti ezt a szeretetet a szívünkbe, és meghív minket, hogy a családtagok lehessünk, egy olyan család része, akik szeretik egymást. Ez az első fajta erő, ami befelé von minket.

Ahogy megismerjük a szeretetet, megismerjük, hogy van egy másik fajta ereje a szeretetnek. Az pedig egy kifelé irányuló erő. A szeretet elmegy, kimegy. A szeretet von minket, és aztán azt mondja, hogy menj. Mit fogunk csinálni, amikor megyünk? Olyan egyszerű! Szeretni fogsz. Ez minden. A ’70-es években volt egy dal, aminek a szövege kb. így hangzik: A világnak most szeretetre van szüksége, édes-édes szeretetre. Nem igazán tudták, hogy miről beszélnek, de igazuk volt. 🙂 Ez igaz. Mi vagyunk azok, akik szeretünk.

A szeretet elhozott engem Debrecenbe. A szeretet elhozta p. Vreeland-et Debrecenbe, és én követtem őt. A szeretet megtalált srácokat Debrecenben. Ezen a héten volt p. Bendegúz és p. Csaba szülinapja. A szellemi szülinapjuk volt ez, mert akkor tértek meg tizennégy évesen. A szeretet megérintette őket. Aztán a szeretet vonta őket, és azután elküldte őket. És van most egy gyülekezet Szegeden, ami itt van most.  A szeretet miatt.

Ez nem egy szervezet, hanem szerves egység. Krisztus Testének hívják. Nem a Biblia Szól. Hanem mindenki, akit megérintett ez a szeretet, és a szeretet megváltoztatott minket. Nekem nem kellett megpróbálnom megváltozni. A szeretet megváltoztat minket. Ez a titok, amiről a pszichológusok nem tudnak, de Jézus tud róla.

Ez minden, amit szerettem volna elmondani. ’89-ben két férfi úgy döntött, hogy Magyarországra jön. 2016-ban pedig tizenhárom férfi összejött, és azt mondták: Gyűljünk össze! Íme, itt vagyunk! Ez a szeretet munkája. Annyira hálásak vagyunk, hogy Isten eljött, és megtalált minket, és bevont minket, aztán kiküld minket. Ez a legnagyszerűbb kiváltság, a legnagyszerűbb cél.

 

P. Csaba

Isten már eddig is szolgált felénk nagyon sokféle módon.

1Móz 8:20-21a Nóé oltárt épített az ÚRnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozattal áldozott az oltáron. Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot,

Képzeld el, az özönvíz jön, és elpusztítja az egész akkori világot. Nóé kiszáll a bárkából, és épít. Mi épít? Nem országot épít, nem házat épít, nem kertet épít, ne farmot épít, nem családot épít, nem vállalkozást épít, hanem oltár épít. Nóé oltárépítő. Ez az imádatról szól. Oltárt épít. Teljesen elégő áldozatot tesz az oltárra.

A Bibliában Ábeltől kezdve egészen idáig oltárépítők vagyunk. Ábrahám, Izsák és Jákób oltárokat épített. Ez azt jelenti, hogy ők először is imádók voltak, hogy ismerték Istent, hogy imádták Őt, hogy „feltették az életüket”, hogy csodálták Őt, hogy elállt a lélegzetük Istentől. Ismerték Istent. Ebben a vonalban vagyunk mi is. Lót, aki Ábrahám unokaöccse volt, Ábrahámmal töltött időt, de ő nem épített oltárt. Nem olvasunk erről. Nem volt meg neki ez az áhítat, nem volt ez az imádat, nem volt az: Az Úr az első. Nem volt ez az átadottsága a szívének.

Nóé viszont oltárt épített. Az áldozat, amit feltettek erre az oltárra, teljesen elégő áldozat volt. Ami azt jelentette, hogy vették az állatot, ez az állat hibátlan kellett, hogy legyen, és aztán lenyúzták a bőrét, és belül is hibátlannak kellett lennie, a bőr alatt. Felrakták az oltárra, és elégették teljes mértékben. Teljesen. Istennek. És ez jó illat volt. Ez a szívről szól. Ez az elméről szól. Ez a vágyainkról szól. Ez az éhségünkről szól.

Azt látjuk, hogy Jézus volt a teljesen elégő áldozat. Ő volt az, Aki a születésétől a haláláig teljes mértékben átadott volt az Atyának. Imádó volt. Gyönyörködött. „A Te akaratodban gyönyörködöm. – 40. zsoltár – A törvényed a szívem közepén van. Én azért jöttem, hogy a Te akaratodat tegyem. Írva van Rólam a Könyvben.” Amikor a templomban találkoztak Vele tizenkét évesen: Nem tudjátok, hogy Nekem az Atyám dolgaival kell foglalkoznom?

Az Úr Jézus szívében tűz égett, szenvedély égett, Isten háza iránti szeretet, hogy az Atyát tisztelje, hogy csak úgy szóljon, ahogy az Atya szól, hogy azt tegye, amit az Atya tesz, hogy arra nézzen, amire az Atya néz, hogy azt hallgassa, amit az Atya hallgat, hogy kívül és belül teljesen átadott legyen az Atyának. Jól lehet, Ő Isten, mégis emberként úgy éljen, mint egy ember. Teljesen átadottan, teljesen megadottan, teljesen feltett kezekkel. „Atyám! Atyám!…” Hányszor olvassuk? Hányszor mondja: „Atyám!”? Az utolsó mondata: Atyám, a Te kezedbe adom az Én szellememet.

Befejezésül: Róm 12:1 hívva vagyunk, hogy adjunk választ Isten szeretetére, hogy adjunk választ Isten áldozatára, hogy szánjuk oda a testünket áldozatul Istennek, hogy legyen oltárunk, hogy térdeljünk le, hogy ne országot építsünk először, vagy vállalkozást, vagy családot először, vagy kertet, vagy növényeket, vagy háziállatokat először, hanem hogy imádók legyünk. „Atyám, van oltárom! És Te vagy az én életem.”

Józs 5-ben Józsué ott áll egy hatalmas akadály előtt, Jerikó, a fallal körülvett város előtt – Józsué volt a hadvezér –, és valószínűleg fel-alá jár, és rágja a körmét: Hogyan fogjuk bevenni ezt? – Megoldhatatlan probléma. Akadályok az életünkben. Áthatolhatatlan falak. Átugorhatatlan kerítések. Nem látom, hogyan fog megtörténni. – Ahogy így jár fel és alá, egyszercsak megjelenik valaki kivont karddal a kezében. Reakcióból Józsué azt mondja: Velünk vagy, vagy ellenünk vagy? A válasz az: „Nem! Én Isten seregének a Fejedelme vagyok.”

Józsué leborul, és azt kérdezi: Mit tegyek? „Szent az a hely, amelyen állsz. Vedd le a sarudat! Józsué, mielőtt nekimennél Jerikónak, mielőtt teljesen lerágnád a körmödet, mielőtt látnád a megoldást az életedre, csak vedd le a sarudat. A hely, amelyen állsz, szent. Isten van itt. A Fővezér van itt. A látható és láthatatlan seregek Kapitánya van itt. Csak imádd Őt, és Ő majd megadja neked, és Ő majd vezet, és Ő majd megmutatja, és Ő majd gondoskodik. Ám nem Jerikó az első, hanem Ő az első.”

Vedd le a sarudat! Az önvédelmi mechanizmusaidat. Az emberi megoldásaidat. Az emberi ügyeskedéseidet, és építs egy oltárt, és mondd azt: „Uram! Te vagy az én életem, Te vagy az én Szabadítóm. Te vagy az én Kősziklám. Te vagy az én Menedékem. Te vagy az én mindenem. Te vagy bajban az én Menedékem. Te az én Istenem vagy. Te vagy.” Ámen.

 

P. Schaller

Micsoda öröm! Elképesztő, hogy itt lehetünk. Nagy öröm itt lenni veletek! Csodálatos!

Először p. Csaba üzenetével kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Aztán P. Brian üzenetével kapcsolatban is, ami elképesztő volt, és p. Fodortól is nagyszerű szavakat hallottunk.

P. Csaba azt mondta: A védekezési mechanizmusok helyett építs egy oltárt! Az önvédelmi mechanizmusok helyett építs egy oltárt. Azt is mondta: Amikor Nóé hajója végre földet ért, akkor nem nemzetet épített, nem egy vállalkozást, nem kertet ültetett, nem házat épített, hanem egy oltárt épített. Ez erőteljes. Neked van oltár az életedben? A válasz az: Krisztus keresztje a mi oltárunk. Mi oda megyünk, és ott imádunk.

Arra gondoltam, van itt valaki, aki féltékeny egy szomszédjára. Féltékeny vagy valakire a szomszédságodban? Féltékeny vagy egy barátodra? Van olyan házasember, akinek kapcsolata van a házasságán kívül? Lehet, hogy van ilyen, és ez bűn. Van azonban egy oltárod, és Jézus Krisztus majd mély választ ad neked, megelégedettséget ad az oltárnál. Mi Isten népe vagyunk, Isten emberei, ugyanígy a baptisták, a pünkösdiek, az újjászületett katolikusok, presbiteriánusok, vagy felekezeten kívüliek. Mi Isten népe vagyunk.

P. Fodor János azt mondta, hogy van egy tiszta hang. Van egy tiszta hang, van egy tiszta üzenetünk, és a bűn nem a mi barátunk. A bűn nem a barátunk. A bűn az ellenségünk. Ma hiszem, hogy ez az öröm napja. Néhány ember lehet, hogy általános boldogtalanságban szenved az életében. Lehetnek depressziósok. Lehetnek folyamatosan negatívak. Életstílusuk a panaszkodás. Panaszkodnak az időjárásra, panaszkodnak a pénz felől, panaszkodnak az étellel kapcsolatban, a munkahellyel kapcsolatban, panaszkodnak a főnökükre, panaszkodnak a házastársukra, a gyerekeikre, és ez szokássá alakul. Van azonban egy oltár. Hallottunk róla. Isten megváltoztatja az életünket ennél az oltárnál. Ez a szeretet oltára, és megtanulunk szeretni. Erről fogok beszélni röviden.

Mondjuk ezt most: „Hiszem, hogy Isten egy nagyszerű napot ad nekünk ma. Hiszem, hogy Isten meg tudja változtatni az életem. Hiszem, hogy Isten hozott ide minket, hogy Isten itt van, és amikor elmegyünk, másmilyenek leszünk. Hiszem, hogy amikor elmegyünk, másmilyenek leszünk.” Hit által gyülekeztünk össze.

Emlékszem, amikor 1972-ben beiratkoztam bibliaiskolába – kicsi bibliaiskolánk volt, kb. harminc diákkal –, P. Stevens azt mondta: „Meg fogjuk tanulni ezt a Könyvet, lesz egy kereszt az életünkben, hinni fogunk abban, hogy Isten szeret minket, a bevégzett munkát fogjuk tanulni. Tekintély lesz a szívünkben és a szánkban. Isten fog szavakat adni a szánkba.”

1975-ben egy csapattal elmentünk Finnországba. 1976-ban el kezdtünk járni a Szovjetunióba. Értettük, hogy ott kommunizmus van és ateizmus. Indítottunk egy bibliaiskolát 1979-ben Moszkvában, és ugyanakkor Szentpéterváron is egy bibliatanulmányt. Aztán egy csoport finn és én Magyarországra jöttünk 1979-ben. Két különböző gyülekezetben énekeltünk és szolgáltunk Budapesten. A Szabad keresztényeknél, és egy másik gyülekezetben.

Ebben az időben, amikor itt voltunk, júliusban a szívem lángra kapott. Annyira szeretem a világnak ezen részét! P. Matti diák volt ekkor a bibliaiskolánkban. Azt mondta: Isten hív engem. Ugyanazt, amit én megtanultam a bibliaiskolában, elvittük Finnországba, és az emberek szíve lángra kapott. Elhittük, amit Isten mondott.

Ugyanakkor bűnösök voltunk. Voltak rejtett bűneink, volt, hogy nem tudtunk uralkodni a szánkon, mérgesekké válhattunk, lehet, hogy féltékenyek voltunk, megosztott szívűek. Voltak személyes problémáink. Ahogy mindenkivel előfordul. Könnyű panaszkodni, könnyű bűnt elkövetni, könnyű hitetlenségben élni. Viszont valami más is történt, és ez csodálatos.

Valami más is történt. Jézus eljött a világba, nemcsak azért, hogy egy napon a mennybe mehessek, hanem azért, hogy a menny itt lehessen a Földön közöttünk, hogy Krisztus ott lehessen a közösségünkben, hogy Krisztus itt legyen a szívemben, és az életemben.

Azokban a napokban a bibliaiskolában elkezdtem memorizálni ezt a Könyvet fejezetről fejezetre, versről verse, kezdtem elmélkedni rajta, összpontosítani rá, és belevontam a döntéshozatalomba: „Nem beszélhetek gonosz dolgokat többé. Nem káromkodhatok többé. Mert jobb szavaim vannak. Megvan Krisztus, és az Ő szavai a szívemben és a számban. Nem vágyakozhatok nők után, ahogy régebben tettem.” Mert a szívem megváltozott, megtaláltam a tisztaságot, az igazságosságot. Megtaláltam az igazságot.

Megtaláltam Krisztust az életemben, és ti is megtaláltátok. Ezt táplálnunk kell. Hallgatnunk kell az üzeneteket. Kell, hogy legyen saját Bibliánk. Muszáj tanulnunk a háborúságról, a szellemi háborúságról, és szellemi háborút viselni Isten ellenségei ellen, a hazugságok ellen, amik a világban, a kultúránkban vannak.

Úgyhogy Isten megválaszolta az imánkat. 1990-ben p. Matti eljött ide egy csapattal. Többen jöttek. Annyira áldottak voltunk! Isten azt mondta nekünk a szívünkben: „Maradjatok itt! Sok emberem van ebben az országban. Maradjatok itt! Tanítsátok az Igét! Mert éhesek az emberek. Másra vágynak, valami újra. Istenre vágynak az életükben. Szabadságra vágynak a szellemben. Bölcsességre, ami Istentől jön. Szeretetre vágynak. Hit által szeretnének élni. Éhesek Istenre.” Ez bámulatos! Ez történt. Ez a szeretet munkája.

Isten megváltoztatja az életed.

Zsid 13:8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Minden, amit Krisztusról olvasol az evangéliumokban, Ő ugyanaz ma is. Amikor vízen járt, Ő ugyanaz ma is. Amikor gyógyított azokban az években, Ő ugyanaz ma is. Ő ugyanaz, és az Atya jobbján ül. Ő az, Akit meg akarunk ismerni. Amikor hallgattam p. Fodor Jánost, azt mondtam: Halleluja! Ez Isten Igéje. Ez a szeretet szelleme. Kedvesség, szeretet, érettség, szellem, hit – ez egy áldás. Köszönjük, Urunk!

Zsid 13:9 Ne hagyjátok, hogy különféle idegen tanításokkal félrevezessenek! …

Nincs szükségünk semmi újra. Csak Jézusra van szükségünk, és az Ő tanára. Egy oltárra van szükségünk, tűzre, szellemi életre. Erre a Könyvre van csak szükségünk. Bibliaiskolára, hitre van szükségünk. Megtanulni szeretni, és megváltoztatni a mi negatív útjainkat, megtanulni bátorítani, felépíteni a szánkkal, megtanulni elmélkedni, tanulni hitről, megtanulni bátorítani egymást. Mert ez egy szellemi ébredés ideje.

Nincs olyan, amit Isten ne tudna megtenni Magyarországon vidéken. Nincs olyan falu, amit Isten ne tudna megérinteni. Nincs olyan ember, akinél Isten ne tudna áttörni. Nincs olyan kemény szív, amit Isten ne tudna megváltoztatni. Nincs olyan démoni erő, amit Isten ne tudna lerombolni. Nincs olyan negatív szív, amit Isten ne tudna megváltoztatni. Ezt láttuk Finnországban, és megváltoztak. Láttuk Oroszországban, és megváltoztak.

Most az USA-ért imádkozunk, az országunk támadás alatt van. Szellemi támadás alatt, kulturális támadás alatt. Amire szükség van, az pontosan az, amiről ma beszélünk. Az embereknek szükségük van Krisztusra és az Ő szeretetére a szívünkben. Gyógyulás, átváltozás, új szavak, új szív, megtanulni szeretni a gyermekeket, szeretni az országot, szeretni a szomszédokat, megbocsátani embereknek, kegyelmesnek és kedvesnek lenni.

Zsid 13:9 … Mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet, …

Lehet, hogy ma délután beszélhetnénk erről. Kegyelem – ez egy hatalmas szó. Nagyon fontos. Kegyelem. Kegyelmet adni a vétkesnek, kegyelmet adni a testvéremnek. Kegyelmet szólni. Kegyelemről gondolkodni. Szeretni embereket, megbocsátani embereknek. Kapcsolatok, amik kegyelemre alapulnak, a kegyelem szellemére, Isten Szellemére, Isten elméjére. Isten Szelleme – mert van egy oltárunk.

Zsid 13:9 jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet. Ez hogyan történhet meg? Meg kell tanulni, amit Isten nekem adott. Amit nekem adott – milyen gazdag vagyok! Értenem kell a kegyelmet cselekedetek nélkül, hogy mit jelent a kegyelem. Meg nem érdemelt jótétemény. Olyan, mint az irgalom, de még annál is jobb. Az irgalom nem aszerint bánik velem, amit megérdemelnék, hanem irgalmaz, megbocsát nekem. A kegyelem kincset ad nekem. A kegyelem gazdagságot ad nekem. A kegyelem olyasmit ad nekem, amit soha nem is értettem. Teljesen más gazdaság.

Mondhatnánk így. Például van egy hal a vízben, egy tehén a csűrben, egy madár a levegőben. Különbözőek. Más állatok, más életterek, más légkör. Ez egyik a vízben van, a másik a levegőben. Ugyanez van a hívővel is. Bűnben voltam, de mostmár Krisztusban vagyok. Saját magamban voltam, de mostmár Istenben vagyok. Elveszett voltam, de mostmár megtaláltattam. Nem voltak szárnyaim, de mostmár tudok repülni. Meg voltam kötözve, de mostmár szabad vagyok. Nem volt semmi mondanivalóm, csak átkozódtam egész nap, és mostmár énekelhetek, dicsérhetem Istent, bátoríthatok, beszélhetek, szerethetek, megbocsáthatok.

Mostmár mondhatom: Menj, és ne vétkezz többé. „Nem kárhoztatlak. – Jézus ezt mondta Ján 8-ban – Azért jöttem, hogy szabad lehess. Azért jöttem, hogy megszabadulj a bűnödtől és magadtól. Új barátokat adok neked, új családot.” Isten az Atyád. Testvérek vagyunk. Más szellemünk van. Éneklünk. Imádkozunk. Szeretünk. Megbocsátunk. Nevetünk. Megyünk. Erősek vagyunk. Képesek vagyunk. Győztesek vagyunk. Nagykövetek vagyunk. Gyermekek vagyunk. Tartozunk valahova. A mennyben vagyunk. Az Ő királyságához tartozunk. Ez a valóság, ezek vagyunk mi.

„Jó dolog panaszkodással erősíteni meg a szívet.” Zsid 13:9-ben ezt mondja? „Jó dolog pornográfiával erősíteni meg a szívet.” Ezt mondja? „Jó dolog önzéssel erősíteni meg a szívet.” Ezt mondja? Vagy jó dolog materializmusban, vagy emberi filozófiában megerősíteni? „Jó dolog, ha a saját útjában erősödik meg a szív, vagy a saját sebeiben erősödik meg.” Ezt mondja?

„Mi lenne, ha mindig csak gyerek maradnék? Csak sírnék, nyafognék. Ez nem fair, amit velem tett…” Mi van azzal a fiatalemberrel az USA-ban, aki tizenhét évesen öngyilkos lett, mert elhagyta a barátnője? Tizenhét éves! „Mert megbántott engem. Megsebzett engem. Mostmár többé nincs életem.” Tizenhét éves. Mi történt? Ez a fiatalember nem volt megerősödve a kegyelemben. Ez a fiatalember saját magában, a saját sebeiben, a saját fájdalmában, az önzésében, a saját útjában, a saját életében volt megerősödve.

Ne a saját életedben erősödj meg, hanem a kegyelemben erősödj meg! Jézus Krisztus, Isten Fia eljött, hogy Őbenne erősödhessünk meg. Ez hogyan történik meg? Ülj a gyülekezetben. Hozd el a fiatalokat a gyülekezetbe. Hozd el a gyermekeidet a gyülekezetbe! Legyen otthon Bibliád. Szeresd a gyermekeidet. Imádkozz értük és törődj velük. Legyen kapcsolatotok egymással, és a gyermekeitekkel. Figyeljetek rájuk. Hallgassátok meg őket! Szeressetek. Legyetek kegyelmesek. Ne legyetek olyan szigorúak, amilyen szigorúak a szüleitek voltak veletek. Vannak itt olyanok, akikkel keményen bántak a szülei? Lehet, idiótának neveztek? Azt mondták, hogy mihaszna vagy? Ez helytelen, úgyhogy ezt ne tedd!

Egy börtön-prédikátor egyszer kétszáz fiatalembertől, a raboktól azt kérdezte: Mondták-e a szüleid, hogy egy nap majd börtönben fogsz kikötni? Mindnyájan felemelték a kezüket. „A szüleim azt mondták, hogy egy nap börtönben fogok kikötni.” Azon tűnődöm, hogy mi lett volna, ha valami mást mondanak. Azon tűnődöm, mi lett volna, ha azt mondják: „Jó fiú vagy. Isten veled van. Istennek van jövője számodra. Te képes vagy. Én vagyok az apád, és én veled vagyok. Beszélgetünk, együtt hallgatunk, törődni fogunk egymással. Te imádkozol értem, és én imádkozom érted. Egy csapat vagyunk.”

Mit mond Zsid 13:9-ben? „Jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet.” Jó dolog megtanulni kegyelmet szólni, és megtanulni, mi a kegyelem.

Zsid 13:9 … nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik velük élnek.

jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet, nem ennivalókkal” Miben erősödünk meg? Abban, ami szellemi. Nincs szükségünk különféle vallási tárgyakra, vallásos ceremóniákra, vallásos cselekedetekre, hanem Isten Szellemére van szükségünk. Isten kegyelmére. „nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik velük élnek” Semmi haszna!

Zsid 13:10 Van oltárunk…

A feleségemmel negyven éve vagyunk házasok. Ez egy csoda, és a kegyelem munkája, hogy ez megtörténhet. Voltak konfliktusaink egymással, de van egy oltárunk is a szívünkben. Én nem vagyok olyan fontos. Tanulj meg nevetni magadon! Nem vagy annyira fontos! Isten az, Aki fontos. Isten szeretete az, ami fontos, és Isten kegyelme. A feleségemnek van egy oltára. Kell, hogy legyen oltára, hogy velem tudjon élni. 🙂 Ez nem mindig könnyű.

Néha nagyon nehéz egy házasságban, de van egy jövőtök. Mert van egy oltárotok. A szavak, amiket mondunk, ahhoz legyen egy oltár, és utána beszéljünk. Ezt hadd ismételjem meg! Amikor mondasz valamit, emlékezz, Isten hallja, Isten jelen van. Emlékezz, hogy Ő hogyan bocsátott meg neked, és te hogyan bocsáthatsz meg másoknak! Emlékezz, felfedeztünk egy új életstílust! Emlékezz, van valamink, ami új, ami Istentől van. A családunkban ott van Isten Szelleme. Megtiszteljük a pásztort, megtiszteljük egymást, imádkozunk egymásért. Van egy oltárunk. Van egy másmilyen út.

Nagyon türelmesek vagyunk. Lehet, hogy van, ami nem fog az én időbeosztásom szerint megváltozni, de van egy oltárom. Úgyhogy maradhatunk tovább Egyiptomban is. „Én most akarom otthagyni Egyiptomot!” Négyszázharminc évvel később elhagyták Egyiptomot. „Most kell bárkát építenünk!” Nóé százhúsz évig építette a bárkát. Mózes ott volt a pusztában negyven évig, és a zsidóknak ki kell jönniük. Mózes negyven évig felkészülés alatt volt. Türelem a tinédzserekkel. Türelem a házasságban. Türelem a gyülekezetben. Türelem a pásztorainkkal. Ők Isten emberei. A feleségeik drágák.

Tanuld meg, hogyan beszélj! Nyilvánosan, négyszemközt és szívedben. Mert találtunk valamit, ami gyönyörű, és Jézusnak szüksége van ránk ebben az országban. Mink van ebben az országban? Bibliaiskolák, látás különböző városokra, pantomim, evangelizáció, utcai prédikáció, rajztáblázás, tanácsadás, üzletember-találkozó, nemzetközi iskola, KHÁRISZ iskola, KETA, tanítványozunk, és közületek sokan állandóan szeretet fejeznek ki, és imádkoznak és hisznek. Van egy tiszta hang, és mondhatjuk, hogy mi nem a világtól vagyunk.

A Szovjetunióban volt egy nagy éhség, és most egy másik országban, az USA-ban látok egy ellenséget, látok egy veszélyt, egy kihívást. Imádkozzatok értünk, hogy Isten nagy dolgokat tegyen, mély dolgokat, és változtasson meg embereket, és megfordítsa őket. Mert a bűnünk a probléma, és Krisztus az egyetlen válasz. Túl sok felszínes válasz van. Túl sok felszínes életmód van. Nagy szellemi szükség van egy szellemi ébredésre.

Lehet, hogy Isten ébredést hozott Magyarországra, mély munkát Isten Szelleme által Magyarországon, hogy ti legyetek a világosság a Balkán számára, világosság a világ számára, világosság a szomszédságban.

Régen mindig panaszkodtam, de Jézus megváltoztatta a szívemet. Új szellemet adott nekem. Jézus tanított engem. Jézus nekem adta a Bibliát. Jézus új barátokat adott nekem. Jézus látást adott nekem. Jézus munkálkodott a szívemben. Jézus ott van a házamban. Jézus jelen van az életemben. Jézus ott van az imáimban.

Ámen.

Kategória: Egyéb