Öltözd fel még a szeretetet!

2013 július 7. vasárnap  18:30

Kol 3:12-14  Öltsetek magatokra azért – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna – amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek.  Mindezek fölé pedig öltsétek föl a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke.

Pál itt arra szólít fel mindnyájunkat, hogy öltözködjünk fel. Van egy magyar mondás: Akinek nem inge, ne vegye magára! Van, aki hozzá szokta tenni: De akinek az, az öltözködjön fel már végre!

Pál azt mondja: Öltözzétek fel! Vannak ezek az erények – mondhatnánk azt is, hogy vannak ezek a keresztény erények –, ezt öltözzétek fel magatokra: könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet; és ez az, ami meg fog különböztetni téged a világtól. Ám csak akkor, hogyha ezt nem csak önmagában használod, hanem mindezeknek a tetejébe felöltöd a szeretetet.

A szeretet az, ami ezeket a tulajdonságokat, ezeket az erényeket valódivá és élővé teszi. Lehetek én könyörületes látszatra úgy, hogy a szívemben nincs szeretet, és ez egyenlő a nullával. Pál azonban azt mondja, hogy mindezek fölébe öltözd fel a szeretetet, mert ez az a kötelék, ami összetart mindent. Ez pontosan olyan, mint a főpapnak a ruhája volt.

2Móz 28-ban olvashatod, hogy miből állt a főpapnak a ruhája: hósen, efód, palást, mintás köntös, süveg és öv. Ezekből állt a főpapnak a ruhája. Ahogy ezeket a ruhákat magára öltötte a főpap, mindezek tetejébe felvette efódot. Az efód volt a legcsodálatosabb ruhadarab. Arany, karmazsin, kék, gyönyörű szép szőttes volt.

A legszebb darab volt. A vállapján ékkövek voltak, két gyönyörű drágakő, amibe bele volt vésve a tizenkét törzsnek a neve. A mellen volt a hósen, amin szintén tizenkét drágakő volt. Amire szintén rá volt írva a tizenkét törzsnek a neve. Amikor ezt felöltötte a főpap, akkor mindenki látta, hogy ő nem tartozik a néphez, ő el van hívva.

A ruhája elárulta azt, hogy hova tartozik. Elárulta azt, hogy Istenhez tartozik, és elárulta azt is, hogy mivel foglalatoskodik, mi az elhívása. Ránéztek Áronra az emberek, és a ruhájából is lehetett látni, hogy ő Istennek a szolgája, pap. Lehetett rajta látni. Ahogy felöltötte ezeket a ruhákat egymás után magára, világossá vált, hogy hova tartozik, és hogy mi a tevékenysége.

Ugyanígy vagyunk ezzel mi is, hogy ahogy magunkra öltjük ezeket a keresztény erényeket és mindezek tetejébe felvesszük még a szeretetet, a legdíszesebb, a legszebb, a legcsodálatosabb „ruhadarabot”, akkor mindenki számára világossá válik, hogy hova tartozunk.

Nemrég P. Fodor ámulatosat prédikált a szeretetről (2013.07.03. P. Fodor János: A kiváltképpen való út), és nem tagadom, hogy az az üzenet volt az, ami arra indított, hogy erről beszéljek, mintegy folytatva azt az üzenetet. Ő arról beszélt, hogy Jézus tanítványai abból látszanak meg, hogy szeretik egymást. A szeretet az, ami megláttatja azt, hogy hova tartozik valaki.

Ugyanígy, amikor felveszem ezt a „díszes ruhát”, a szeretetet, és ahogy járok-kelek a világban, ahogy megfordulok a munkahelyemen, a boltban, szomszédomnál, vagy bárhol, mindenhol lehet látni, hogy hova tartozom. Ez a szeretet. Ezek a tulajdonságok szeretet nélkül semmit nem érnek. Pál így beszél erről:

1Kor 13:1-3  Ha emberek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom.  És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok.  És ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból.

Pál itt nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az emberségünk, pontosabban: az emberségem lényege kérdőjelezhető meg akkor, ha nincs bennem szeretet. Azt mondja: ha nincs bennem szeretet, akkor rendelkezhetek bármilyen szellemi ajándékkal, ismerhetek bármilyen nyelvet, beszélhetek nyelveken, szétoszthatom a vagyonomat, lehetek nagyon adakozó, hogyha nincs bennem szeretet, akkor ez mind üres és hasztalan, semmit nem ér.

Gyakorlatilag szeretet nélkül csak két lábon járó élő organizmusok vagyunk, de nem érző személyek, nem emberek, nem valódi élő személyek. Mert nincs bennünk szeretet. Ami a legfontosabb, az nincs meg bennünk. Azt mondja, hogy beszélhetsz nyelveken, bármit tehetsz, ha nincs benned szeretet, akkor semmi vagy.

Ezt az első három verset akkor lehet igazán értelmezni, akkor értem meg igazán, amikor ismerem az 5. verset – 1Kor 13:5 –, amely azt mondja, hogy nem keresi a maga hasznát. Vagyis a szeretet önzetlen. Ez a lényege az egésznek, hogy a szeretet önzetlen. Nem a maga hasznára munkálkodik, hanem mindig a szeretet tárgyának a hasznára munkálkodik. Nem a maga érdekében munkálkodik, hanem mindig a szeretet tárgyának érdekében munkálkodik.

Ha szeretet nélkül adakozom, akár az egész havi fizetésemet beteszem a tizedbe, de mindez csak azért, mert várok cserébe valamit Istentől, akkor az nem ér semmit. Akkor az üres cselekedet. Akkor az holt cselekedet, akkor az semmit nem ér. Ugyanígy a többi dolog, amiről Pál apostol beszél. Ha prófétálni tudok, ha megvan az összes szellemi ajándék, de azt csak a magam hasznára fordítom, akkor az nem ér semmit.

Szeretet nélkül csak a saját érdekeimet tudom képviselni. Ha nincs bennem szeretet, akkor csak saját magamért teszek. Nem szabad összekeverni, nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a valódi szeretetet semmilyen más szeretethez hasonló érzelemmel. Mert pótolhatom a szeretetet valami mással, de Péter azt mondja:

1Pét 1:22 Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Szellem által, és egymást tiszta szívből, kitartóan szeressétek,

„képmutatás nélküli testvéri szeretet”. Akármilyen furcsán hangzik is, a szeretet lehet képmutató. Amikor nincs ott 1Kor 13. szeretete, akkor a szeretetet pótolhatom valami mással. Pótolhatom emberi szeretettel, aminek az a tulajdonsága, hogy feltételes. Vagyis szabok valami feltételt ahhoz, hogy szeretni tudjam a másikat.

Annyira tetszik, hogy néhány nő teljesen elolvad attól, amikor azt mondják neki: szeretlek, mert olyan szép vagy. 🙂 A hölgy elolvad, és azt mondja: Ez csodálatos! Ez azonban emberi szeretet. Mert az a feltétele, hogy szeresselek, hogy szép legyél, és ha már nem vagy szép, akkor a szeretet elmúlik. Vagy: Szeretlek, ha te is szeretsz engem. Ott a feltétel, hogy neked is tenned kell valamit ahhoz, hogy szeretni tudjalak. Ez feltételes szeretet.

Aztán pótolhatom az 1Kor 13. szerinti szeretetet csodálattal. A csodálat nagyon érdekes dolog, mert szeretetnek tűnik, de nagyon hamar, nagyon könnyen átcsaphat egy másik érzelembe. Ebben a kétfajta szeretetben van egy közös tulajdonság: mindkettő múlandó. Az emberi szeretet is múlandó, és a csodálat is múlandó.

Az emberi szeretetre nagyon jó példa, ahogy Pál beszél a galatákhoz:

Gal 4:13-16 Hiszen tudjátok, hogy először testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot. És számotokra nem volt kísértés, hogy testem miatt megvessetek, s nem is utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hová lett hát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetett volna, szemeteket kivájva, nekem adtátok volna. Talán ellenségetek lettem azzal, hogy megmondom nektek az igazat?

Ez az emberi szeretetnek a tipikus példája. Addig, amíg egyetértettek a galaták Pállal, addig szerették őt, a szemüket is odaadták volna, mert állítólag rossz volt Pálnak a szeme. Amikor azonban jöttek a júdaizálók, megtévesztették a galatákat, és Pál nem adta be a derekát ennek, hanem továbbra is kiállt az igazság mellett, akkor már elmúlt a szeretet. Akkor már nincs szeretet. Akkor már Pál ellenség lett. Ez jellemző az emberi szeretetre.

Nagyon könnyen élhetek ebben, nagyon könnyen helyettesíthetem az igazi szeretetet emberi szeretettel, vagy helyettesíthetem csodálattal. Annyira csodálatos ez, engem legalábbis nagyon lenyűgözött, amikor erről gondolkodtam. Ott volt Jézus, Akit eleinte annyira csodáltak az emberek! A szolgálata elején ámulattal nézték, hogy miket tett: halottakat támasztott fel, hatalommal tanított, lecsendesítette a tengert. Ámulták és csodálták az emberek ezt.

Figyelj azonban, a csodálatnak van egy nagyon rafinált oldala. Ha nincs benne a szeretet, akkor a csodálat nagyon hamar irigységgé válhat. Amiért eddig csodáltalak, ha nincs ott valódi szeretet, akkor lehet, hogy pont azért, amiért csodállak, vagy csodáltalak eddig, azért elkezdek irigykedni. Ott voltak a katonák, akik megkínozták Jézust, szórakoztak Vele.

Luk 22:63-65  Azok a férfiak pedig, akik Jézust őrizték, csúfolták és verték, betakarták a szemét, majd azt mondták neki: Prófétáld meg, ki az, aki megütött!  És más hasonló szidalommal illették.

Ezek a katonák lehet, hogy látták Jézusnak a csodáit. Lehet, hogy látták azt, amikor meggyógyított embereket, lehet, hogy látták azt, ahogy lecsendesítette a tengert, vagy bármi egyebet, amit Jézus tett. Lehet, hogy volt bennük némi csodálat Jézus iránt, de amikor változott a helyzet, akkor ez a csodálat irigységbe csapott át.

Az irigységnek megvan az a tulajdonsága, hogy ha irigy vagyok valakire, akkor szeretném gyengíteni azt a tulajdonságát, ami miatt irigy vagyok; vagy szeretném őt megalázni, és itt ezt látjuk. Innen már csak egyetlenegy lépés az, hogy az irigység átcsapjon gyűlöletbe. Csodálok valakit, nincs ott a szeretet, aztán irigykedek azért, amiért az előbb csodáltam, aztán elkezdek rá haragudni, aztán elkezdem gyűlölni. Ez Jézus életében nyomon követhető.

Amit látunk, hogy Mát 21:9-ben amikor bevonult Jeruzsálembe, akkor a tömeg ott éljenzett: „Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a Dávid fiának! Hozsánna a Dávid fiának!” A tömeg ünnepelte Jézust. Figyelj! Öt nap. Öt nap telt el, és ugyanez a tömeg azt üvöltötte: „Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg!” Mi történhetett ez alatt az öt nap alatt?

Csak arra gondoltam, hogy amikor ünnepelték Jézust, ott volt valaki, csak ünnepelt és ordította: „Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében!”; és ugyanez az ember öt nappal később fröcsögő ajakkal, gyűlölettől telve azt kiabálja: „Feszítsd meg! Feszítsd meg!” Mi játszódhatott le ennek az embernek az életében öt nap alatt?

Öt nap nem olyan sok idő, de öt nappal később üvöltött: „Feszítsd meg! Feszítsd meg!” Nagy valószínűséggel az történt, hogy a csodálat átcsapott gyűlöletbe. Jézus tökéletes volt és ezért csodálták. Ám Jézus tökéletes volt, és az Ő tökéletessége tükörkép volt az emberek előtt, amiben meglátták a saját tökéletlenségüket, és ezért utálták, ezért gyűlölték Őt.

Ugyanazért utálták, amiért korábban csodálták. „Úgyhogy tüntessük el, tegyük ki a képből. Ha Barabásra nézek, akkor jól érzem magam. Akkor azt látom, hogy van nálam rosszabb, van nálam bűnösebb. Azt látom, hogy van nálam gonoszabb. Úgyhogy iktassuk ki Őt a képből.” Ha nincs őszinte szeretet bennem, akkor semmit nem ér a csodálatom.

Nem véletlen, hogy Jézus azt mondta Ján 13:34-ben: úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek titeket. „Új parancsolatot adok nektek, úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek titeket.” Hogyan szeretett minket? Képmutatás nélkül. Őszinte, tiszta szeretettel. Ján 15:13-ban azt mondja: nincsen annál nagyobb szeretet, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Nincs ennél nagyobb szeretet, Ő őszintén szeretett minket.

Figyelj! Nem véletlenül mondja: úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket. Nem véletlenül mondja Pál, hogy mindezek fölébe öltözzétek fel a szeretetet. Azért, mert a szeretet a legnagyobb hatalom, a szeretet a legnagyobb erő. Kérlek, értsd jól, az erő nem az, amiről a New Age beszél.

A szeretet az, ami mindent elfedez. A szeretet az, ami mindenek fölött van. A szeretet az, ami mindent legyőz. Péld 10:12 a szeretet elfedezi a hűtlenséget. Az egyik legaljasabb támadás az egyik embertől a másik felé a hűtlenség. Amikor a házastárs megcsalja a feleségét / férjét, az iszonyatos támadás a másik ellen. Van valami azonban, ami ezt az iszonyatos támadást is be tudj takarni, el tudja fedezni, és ez a szeretet.

A szeretet a legnagyobb hatalom az univerzumban, ebben a világmindenségben. A szeretet sok bűnt elfedez. A szeretet kiűzi a félelmet. Csak gondolj bele, hány százezer, millió embert tart fogságában a félelem? Az ördögnek az egyik legkedveltebb eszköze, hogy félelemben tartsa az embereket: félj valamitől, mert akkor a félelemmel foglalkozol, és nem keresed Istent, nem keresel mást.

„Félj a terroristáktól. Félj a kergemarhakórtól.” Mindig be van dobva valami, amitől lehet félni. Viszont ott a szeretet! A teljes szeretet kiűzi a félelmet. A szeretet nagyobb, mint a félelem. A képmutatás nélküli szeretet. Ahogy Jézus szeretett minket, úgy szeretni egymást – ez ámulatos dolog. Ez csodálatos dolog.  Nekünk ez megvan!

Csak ebbe gondolj bele, hogy ez nekünk megvan. Isten megadta nekünk azt a képességet, hogy szerethetünk. Ebben a kőkemény, szeretetlen világban mi igenis szerethetünk. Róm 5:5 Isten szeretete kiáradt a mi szívünkbe. 1Ján 4. Ő szeretett minket előbb és csak azért tudunk szeretni. Isten alkalmassá tett minket arra, hogy szeressünk. Megvan nekünk ez a képesség, hogy szerethetünk.

Felvehetjük magunkra a szeretetet, és járhatunk a világban. Elvihetjük mindenhova Istennek a jellemét. 1Ján 4-ben azt olvashatod, hogy Istent nem látta soha senki, de ha szeretjük egymást, akkor Isten szeretete marad bennünk, és teljessé lesz bennünk. Ez ámulatos dolog, ha ebbe belegondolsz, hogy Istent soha senki nem látta, de ha szeretjük egymást, ha felveszem a szeretetet, ha hordom ezt a „ruhadarabot”, akkor a láthatatlan Isten láthatóvá válik.

Általunk láthatóvá válhat a láthatatlan Isten. Meg tudjuk mutatni a világban Istent. El tudjuk vinni a világba Istent az által, hogy hordjuk ezt a „ruhadarabot”, hogy mindezek tetejébe felvesszük a szeretetet. Elvihetem a munkahelyemre, elvihetem a sarki közérteshez, elvihetem bárhova a szeretetet, mert Isten képessé tett minket arra, hogy szeressünk. Ez olyan csodálatos dolog.

A szeretet az, ami nem tesz rosszat a felebarátnak. Vannak, akik azt hiszik, hogy azzal tudnak igazzá válni, hogyha betartják a törvényt. Vannak, akik azt hiszik, hogy akkor tudják Isten jellemét leleplezni, ha betartják a törvényt, de Róm 13:10 a törvény betartása az, hogy szeretjük egymást. A szeretet az, ami nem tesz rosszat a felebarátnak.

A szeretet az, amiben kiteljesül az, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd! Gondolj ebbe bele! Ha szeretsz valakit, ha tényleg szeretsz valakit nem emberi szeretettel, nem csodálattal, hanem tényleg szeretsz valakit, akkor tudod-e őt bántani? Akkor tudsz neki rosszat tenni? Nem minden energiáddal, minden erőddel azon vagy-e, hogy jót tegyél neki? A szeretet a legnagyobb hatalom, a legnagyobb erő.

1Ján 4:7 Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent.

szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van”. Isten nekünk adta a szeretetet. Szerethetünk Isten szeretetével, hordozhatjuk Isten jellemét a világban. Megmutathatjuk Istennek a valódi jellemét az által, hogy szeretünk.

Befejezésül még egy dolog:

1Ján 4:10-11 Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.

„Próbállak szeretni. Próbállak. … Nem megy, sajnálom, őt nem lehet szeretni.” El tudod-e képzelni, hogy mekkora képtelenség ez a kijelentés, hogy valakit nem lehet szeretni? Ez a legőrültebb, és a legképtelenebb kijelentés valakiről, hogy őt nem lehet szeretni. Hogy van az, hogy őt nem lehet szeretni? „Ő olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy őt nem lehet szeretni.” Mondd meg őszintén, ki vagyok én, vagy ki vagy te, hogy felülbíráld Istent?

Ha így szeretett minket Isten, ha Ő tudja a másikat annyira szeretni, hogy  a Fiát adta érte, akkor én hogy jövök ahhoz, hogy azt mondjam: ezt az embert nem lehet szeretni? Érted ezt? Ha Isten így szeretett, akkor ti is szeressétek egymást. Mert nincs jogom felülbírálni Istent. Ha Isten szereti ezt vagy azt az embert – márpedig szereti, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta érte, mindenkiért, nem válogatott, mindenkiért odaadta, mindenkit szeretett –, akkor hogy jövök ahhoz, hogy ne szeressek?

Öltözzétek fel mindezek fölé a szeretetet. Mert a szeretet nem tesz rosszat. Mert a szeretet hatalom, mert a szeretet a legnagyobb erő, mert a szeretet mindent kiűz, mert a szeretet mindent elfedez. Olyan természetfeletti hatalom van a kezünkben, amit fel sem tudunk fogni. Olyan természetfeletti erő van a kezünkben, amit épp ésszel nem tudunk felfogni. Szerethetünk. Érted ezt? Szerethetünk!

Mi az, ami meg tudja változtatni egy embernek az életét? Mi az, ami változást tud létrehozni egy ember életében? Az, ha jól megmondom neki: ilyen vagy, olyan vagy, ezen kell változtatni, azon kell változtatni,…? Nem! A szeretet az egyedüli dolog, ami változást tud létrehozni egy ember életében. A szeretet.  A képmutatás nélküli testvéri szeretet.

Úgyhogy öltözzük fel a szeretetet! Járjunk benne, és mutassuk meg a láthatatlan Istent a világnak. Ámen.

Kategória: Egyéb