Nézz csukott szemmel! & A szellemi elme lát és szeret

2017 március 19. vasárnap  18:00

P. Drew

Van egy ki szellemi gyakorlatom számodra. Két dolgot csinálj ehhez: csukd be a szemed, és gondolkodj. Először csukd be a szemed, aztán gondold azt, hogy a szívedben Isten előtt vagy, és a kérdés a következő: Ki vagyok én? … Mostmár kinyithatod a szemed. Hogy működött ez neked? El tudtad képzelni? Könnyű ezt tenni a gyülekezetben vasárnap. Csak szeretnék egy szellemi elvet az életünkre. Annyira jó, amikor néhány dolgot helyesen teszünk! Nem sokat, egyet vagy kettőt. Ha egy vagy két dolgot tényleg jól csinálsz, utána minden más a helyére kerül majd. Szerinted ez lehetséges? Igen? Akkor együtt fogjuk tenni.

Van egy másik kérdés: Mennyi az idő? A jó válasz az, hogy ez mindig a szeretet ideje. Zof 3:17 megújít szeretetével, Jer 31:3 örökkévaló szeretettel szeret.

Mindnyájan, amikor behunyjuk a szemünket, egy szinten azt mondhatjuk: Igen, Isten szeret engem. Ez jó? Igen. Na, de mi van kedd reggel? Ezt nem negatív módon értem, tudod, mire gondolok! 1Ján 3:20-ban: Ha vádol minket a szív – ez azt jelenti, hogy meg is fogja tenni –, akkor Isten nagyobb a mi szívünknél. Mert a szívünk igenis, fog minket vádolni. (Először elmondom a szellemi elvet, aztán majd elmagyarázom.)

Isten szeret engem. Erre mindnyájan azt mondjuk: „Igen! Tudom a Bibliából, és hiszem, hogy ez igaz.” Róm 8:16 az én szellemem tanúbizonyságot tesz a Szent Szellemmel. A másik oldala ennek kicsit bonyolultabb. Amikor a szellemem beszél lelkemhez. Ebből jön az igazi szétválasztódás legtöbbünknek. Mert mi szellemi emberek lennénk, ugye? És egyetértünk 2Kor 10:3-mal: noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. A csatában a fegyvereink Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Honnan jönnek ezek az erősségek? A szívünkből. Tudjuk, hogy az gonosz, csalárd. Azt is tudjuk, hogy Isten adott nekünk új szívet.

A következő versben, 1Ján 3:21-ben azt mondja, hogy ha szívünk nem vádol minket, mehetünk. Ha úgy tudok járni, hogy a szívem nem vádol engem, akkor valódi bizodalmam van Istenhez. Úgy értem, a bibliaiskolában, a gyülekezetben elfogadom Isten Igéjét, és ez bizonyság a szellememmel együtt. A szellemem kell, hogy uralkodjon a testemen, kell, hogy uralkodjon az elmémen, és kell, hogy uralkodjon a lelkemen is. Azért, mert van egy tanácsadónk, és ez a szívünk vádló szerepe. Isten kegyelméből ezt lenyomjuk, és valóban azt mondjuk: Lelkem!…; és amit Ézs 55-ben mond: Gyertek Hozzám, és a lelketek élni fog! Vagy a 116. zsoltárban: Lelkem, nyugodj meg újra! Vagy a 16. zsoltárban: a lelkem oktat engem. Ez az a hely, ahonnan a hívő pap valódi győzelme jön. Hálát adok Istennek az érzelmeimért.

Ismerjük Péld 3:5-öt: Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj! 1Kor 8:1-2 Egyetlen ember sem ismer úgy semmit, ahogy kellene, de ha az az ember szereti Istent, azt ismeri az Isten. Itt lenne a rend. Isten szeret engem, és a szellemem emellett tanúbizonyságot tesz. Én szeretem magam. A szellemem irányítja a lelkem, és mondom magamnak. Nem arról van szó, hogy magamban beszélek, de a szellemem tanúbizonyságot tesz Isten Szelleme mellett, és irányítja a lelkemet. Isten szeret engem. Azután lesz képességem, hogy viszont szeressem. Hallottam, az tanúbizonyságot tesz, és utána azt fogom mondani az embereknek: Isten szeret engem.

Mi mindnyájan sok mindenen átmegyünk, és ez folytatódni is fog, de mondhatjuk a szívünkben: „Semmi sem választhat el engem Isten szeretetétől.”? Szeretem ezt. Néha, mielőtt felállnék és prédikálnék, a legnagyobb kivetítések jönnek, akár a légkörből, és nagyon könnyen csalódott leszek, vagy mérges, vagy csak nevetek egyet. Például, nincs nálam a Bibliám, és ez elképesztő, hogy ma este prédikálok, és még a Bibliámat sem hoztam el. Utána itt a második démoni gondolat, hogy igazából be sem vettem ma a gyógyszereimet. Nem mindet hagytam ki, de valamennyit igen. Ezek mennyire örökkévaló gondolatok :-), mielőtt kezdenék beszélni? Mennyi helyet adok ennek? Semennyit!

Bajnak semmi helye, fájdalomnak semmi helye, konfliktusnak nincs helye. Miért? Mert a Szellem vezérel minket, mert Szellem által vezetett emberek vagyunk. Igen, a testünkben járunk, de nem abban tusakodunk. Mit jelent az, hogy lerombolni, és foglyul ejteni az engedelmességre? Foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Itt van az, amit Isten mond. Semmi más nem számít. Csak néhány dolgot csinálj helyesen!

Szeretve vagyok. Tudod, mit? Ha tényleg tudom – és te is –, néha ahogy bepillantunk ebbe, csak hirtelen kinyílik a szemünk, és azt mondjuk: Igen! Akkor élj ott! Nem kell, hogy ez csak egy szempillantásra legyen meg. Az a kiváltságunk, hogy ez az életünkké válhat. Megyünk, mozdulunk, és teszünk az élő Isten Szelleme által.

Mindnyájan cipelünk egy keresztet, ugye? Vedd fel a kereszted! Ugye? Csak az a kérdés, hogy hogyan cipeled. Mindenkinek van itt keresztje? Hogyan cipeled? Azért, mert muszáj? Vonszolod? Elképzeled Jézust, ahogy húzta az utcán? Tényleg, mi van, ha hívő papként ezt teszem a kereszttel? Rajtam van, és tudod, mit? Mozdulok, és csak futok, és úgy cipelem, hogy az rendben van. Miért? Mert az ára már ki lett fizetve. Mert tudom, hogy ki vagyok.

Mi lenne, ha öröm lenne ez a hordozás? Mi van, ha úgy viszem a keresztet, hogy az engem nem lassít le? Hanem csak egyszerűen egyetértek azzal, hogy osztozom Krisztus szenvedéseiben. Mert valójában ez van. Tulajdonképpen azt olvassuk: Teljes örömnek tartsátok! Mert kicsit osztozunk, amint felvesszük és megyünk. Rendben van; ha ott van, hát ott van. Istennel viszem. Tudod, mit? Pontosan azt fogom tenni, amire Isten elhívott, hogy tegyem. Ahogy a keresztet hordozza velem, azt kiváltságnak tekintem.

2Kor 1:12 Mert ez a mi dicsekvésünk, lelkiismeretünk tanúságtétele, hogy az Istentől jövő őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével így éljük az életünket. Néhány dolgot helyesen téve. Úgy értem, Isten kegyelme által nagyon megalapozva, megerősítve. Ő szeret engem. Tényleg szeret engem. Ha elesem is, Ő szeret engem. Ha ostobán viselkedem is, Ő szeret engem. Ha mások ostobán viselkednek velem, Ő szeret engem. Semmi nem mozdíthat ki ebből, mert ez egy szellemi igazság, és uralja az életem többi részét is. Ámen.

 

P. Schaller

Ki vagyok én? – ez egy nagy kérdés. Néha, amikor ezt a kérdést fel kell tennem, az fájdalmas. Ki vagyok én? „Inkább nem gondolkodom erről. Túl fájdalmas. Inkább nézem a TV-t. Inkább iszom egyet. Nem akarok erre gondolni. Inkább vakációzni megyek. Elmegyek valahova. Nem akarok erről gondolkodni.” Pedig ez erőteljes, amikor becsukod a szemed, és azt mondod: Ki vagyok én? Ez megelégít.

Azután p. Drew elmagyarázta, hogy hogyan vagyunk szellemmel betöltve. Mit mond a Szellem? „Szeretlek. – ezt mondja a Szellem. – Érted vagyok, és nem ellened. Nem kárhoztatlak, nem ítéllek el. Újjá vagy születve. Építelek. Te Szellemmel be vagy töltve. A neved benne van az Élet könyvében.” Tyű! Ez jó! Gyönyörű! Köszönjük, Urunk! Dicsőség Istennek!

Csapat vagyunk. Dicsőség Istennek! Újjászülettünk. Hiszünk Krisztusban. Együtt járunk örökké. Halleluja! Együtt állunk. Halleluja! Együtt énekelünk. Halleluja! Együtt olvassuk a Bibliát.

Természeti ember és szellemi ember – ez a témánk. Van különbség!

1Móz 13:7-8 Viszálykodás is támadt Abrám jószágainak és Lót jószágainak a pásztorai között. Akkor még a kánaániak és a perizziek is ott laktak azon a földön. Abrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály köztem és közted, se az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk.

Volt már viszályod valakivel? A szomszédoddal? A szomszédságodban? Megtörtént már a testvéreddel szemben? Volt már viszály köztetek? „Soha! Soha semmi problémánk!” 🙂 Vegyél észre valamit! Amikor ez megtörténik, és igenis, megtörténhet, akkor szabadok vagyunk.

1Móz 13:8-9 Abrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály köztem és közted, … Hát nincs előtted az egész föld? …

Egy egész országunk van. Egész életünk van. Saját döntéseink vannak. Sok választási lehetőségünk van.

1Móz 13:9-11 … Kérlek, válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mész, én balra térek. Fölemelte azért Lót a szemét, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította volna az ÚR Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az ÚR kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész mellékét választotta magának, és elköltözött kelet felé. Így hát elváltak egymástól.

Az életben vannak döntéseink. Különböző időszakok vannak az életünkben. Néha a régi bűnös természetben vagyunk, néha Szellemben. Azt tanultuk, hogy szellemben éljünk, a Szellemben járjunk minden időben. Ez a vágyunk, és megtörténik az életünkben.

Igazából ezen a héten elámultam, ahogy ittunk a Szent Szellemből. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt, talán 1976-ban nyáron Észak-Finnországban voltunk, Kuusamoban, közel az orosz határhoz. Prédikáltam egy kis táborban kb. huszonöt embernek. A Szent Szellem két héten keresztül elképesztő volt. A Szent Szellem beszélt hozzánk. Isten azt mondta: Szeretnék csinálni valamit, és téged foglak használni. Ettől sokkot kaptam. Ez egy ébredés volt. Öröm volt.

Ugyanakkor furcsa is volt. Egyik délután elmentünk egy piacra. Finnország nem az erőszakos bűncselekmény országa. Nagyon békés ország. Történt valami nagyon furcsa, ez nagyon szokatlan Finnországban. Ott voltam a téren, egy ember mögém jött, és megütötte a fejemet oldalt. Majdnem földre estem. Aztán odafordultam, és láttam, hogy a csizmájából egy kést húz elő. Erre a felesége ütni kezdte őt. Meglepődtem. Ott volt a feleségem, és ő is ütni kezdte. 🙂 Se előtte, se utána ilyesmi nem történt velem. A lényeg az, hogy amikor Isten munkálkodik, az ördög is jön.

Ébredés volt. Négy üzenet minden nap. Két héten át. Egy hónappal később nyolcvan ember volt a gyülekezetünkben. Egy évvel később kétszáz ember volt ott. Még egy évvel később kilencvenhét ember járt a bibliaiskolába. Három évvel később misszionáriusokat küldtünk Kínába, Lengyelországba, Svédországba, Dániába és Izlandra. Ez Isten munkája volt. Tényleg az volt.

Ma itt ugyanez van. Ez Isten munkája, a Szellem munkája. Ez a hit munkája. Mi mind ugyanabban a csapatban vagyunk. Szeretem ezeket a pásztorokat, szeretem ezeket a csapattagokat. Szeretem ezt a munkát. Elámulunk a fiatalokon: P. Bailey és más fiatal pásztorok, fiatalok Finnországból. Ez nagyszerű. Ez a Szellem munkája. Mi ittunk ebből a Szellemből. Ez valós.

1Kor 2:9 … Amiket szem nem látott, …

Emlékszel? Abrám azt mondta Lótnak: „Te hova szeretnél menni? Ha te arra, én erre megyek.” Miért mondta ezt Abrám? Mert ő a szellemi embert képviseli. Az embert, aki szabadságot ad. Az embert, aki szeretetben él. Az embert, aki azt mondja: „Menjünk hit által. Ha te arra mész, nem probléma, én megyek a másik irányba. Ha te erre mész, nem probléma, én mehetek arra. Mert tudom a szívemben, hogy látom azt, amit te nem látsz.”; 1Kor 2:9.

1Kor 2:9 … fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, …

A görögben ez azt jelenti, hogy semmi olyan, ami a természeti szívemből valaha jöhetne. Ez Istentől van. Más szavakkal: Abrám arra nézett, és arra figyelt, amit a Szellem mondott. Ezt azonban Lót nem tudta megtenni. Ez lehetetlen a természet szerint, nem tudom meglátni, amit Isten készített az Őt szeretőknek.

Akkor ezt most magyarázzuk meg. A természetemből nem tudom látni, amit Isten elkészített, de Ő ezt leleplezte. Ő leleplezte nekünk, amit Ő elkészített, de a szemeimmel nem láthatom. Ugyanakkor látom, amit Ő készített. Látom. Nehéz elmagyarázni. Ez az örömhöz, a szeretethez, a hithez, a szabadsághoz és a kapcsolathoz kapcsolódik. Ez Istentől van.

1Kor 2:10 Nekünk azonban Isten kijelentette a Szellem által, …

Ő ezeket kijelentette. Ezen a héten. Ezekben az években. Kihívás lesz jövőre, amikor az EUROCON Varsóban lesz. Hány magyar tud majd eljönni? Biztos vagyok, hogy nem annyian, ahányan itt voltak ezen a héten, de nyilván bátorítalak titeket. Mi történik ezeken a konferenciákon, az ima-összejöveteleken, vagy lehet, hogy a te belső szobádban, vagy hallgatva az üzeneteket?

A litván testvérek elmondták nekem, hogy egész nap hallgatják az üzeneteket. Az egyikük futár, és hallgatja az üzeneteket az autójában. Jegyzetel és tanulmányoz, miközben dolgozik. Öt gyermeke van. Öt gyermek, nem túl jó munka, de csinál valamit. Mert lát valamit.

A Szellemben képes vagy látni dolgokat. Abrám többet láthatott, mint Lót. Mi van azonban Lóttal? Felemelte a szemeit, és látott egy kertet. Lehet, hogy egy férfi felemeli a tekintetét, és lát egy nőt. Lehet, hogy egy férfi felemeli a tekintetét, és lát egy üzleti lehetőséget. Lehet, hogy egy férfi felemeli a tekintetét, és kivándorol Kanadába vagy Angliába, vagy más helyre. Ezek nem rossz dolgok, de a kérdés a szemeim hatalma. Mert amikor Lót nézett, akkor arra ment. Az a Szellemtől volt? Isten akarata volt? Amikor felemelte a tekintetét, arra ment. Lehet, hogy a körülmények miatt. Lehet, hogy a lehetőség miatt. Mert ilyenek az emberek. Természetiek vagyunk. Ugyanakkor találtunk mélyebbet.

1Kor 2:11 Mert ki ismeri az emberek közül az ember gondolatait, ha nem ha az ember szelleme, amely őbenne van? …

Sok évvel ezelőtt olvastam ezt a verset, és rájöttem, hogy még az édesanyám sem ismer engem. Még az édesanyám sem! Mert emlékszem, amikor hatodikos, tizenkét éves voltam, elkezdtem sok dolgon gondolkozni. Azon tűnődtem: Ki ismerhet engem? Rájöttem, hogy még az édesanyám sem ismer engem. Viszont a Szellem a legmélyebb rész. Isten ismer téged.

1Kor 2:11 … Ugyanígy az Isten gondolatait sem ismeri senki, csak az Isten Szelleme.

Azt mondja itt, hogy ahogy az ember még saját magát sem ismeri, ugyanígy Isten gondolatait sem ismeri. Azt mondják, hogy az egy főre jutó pszichológusok száma Svájcban a legmagasabb. Az emberek szeretnék tudni, hogy kik ők, és miért olyanok, amilyenek. Úgyhogy mennek, és megkérdezik valakitől. Beszélgetnek, de tényleg az a válasz? Nem. Van mélyebb válasz. A Szellem ismer téged, és ismeri Istent.

1Kor 2:12 Mi pedig nem e világ szellemét kaptuk, …

Van a világban egy szellem. Sok szellem van a világban. Sok hazugság van. Sok becsapás. Szeretnélek azonban bátorítani, hogy van valami nagyon mély és nagyon erőteljes. Isten szeretete az. Isten szeretete a leghatalmasabb az egész világon. Isten Szelleme benned. Isten azt mondja: Én vagyok a Szeretet. Nem kell, hogy a szemeid által élj, hanem élj hit által. Nem kell, hogy a természeti észleléseid szerint élj, hanem élj Isten minden Igéje által, amely az Ő szájából származik.

1Kor 2:12 … hanem az Istenből való Szellemet, …

Nagyon izgatott vagyok. Holnap este végre látom a feleségemet. Ez nagyon jó. Izgatott vagyok, hogy jön a tavasz. Izgatott vagyok, hogy itt vagyunk egymásnak. Izgatott vagyok, hogy misszióban vagyunk. Izgatott vagyok, hogy együtt vagyunk. Izgatott vagyok, hogy mi a hit emberei vagyunk.

Nem az emberi szemek, hanem a Szellem. Ne az alapján hozd meg a döntéseid, amit látsz. Mert van mélyebb. Ha Jézusra nézel, lehet, nem látsz semmit, de ha mélyebbre nézel, akkor Ő meg fogja elégíteni a szellemed, megváltja a lelkedet, és válaszolni fog a szívedre. Fel fog építeni, vezetni fog hitben. Lehet, hogy elvezet a bibliaiskolába. Ha nem jársz bibliaiskolába, akkor majd vezet a Bibliában. Lehet, hogy még azon is túl vezet valahogyan. Ezt nehéz elmagyarázni, de békesség lesz a szívedben, és ismerni fogod Istent.

1Kor 2:12 … hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.

Ingyen ajándék. Nem volt ára, ingyen adatott.

Az egyik finn fiatalember a finn hadseregben kiszolgálta az idejét, és amint leszerelt, másnap Budapestre repült ide. Csütörtök reggel már itt volt. Azt mondta: „Megtettem a kötelességem, leszerelek, és most futok Budapestre. Ott leszek a közösségben.”

Van fontosabb, mint a szemeim, és ez az, hogy mi van a szívemben. Van sokkal fontosabb, mint a kényelem: az elhívásom, a célom. Van fontosabb, mint én magam, és ez a Szellem, Isten akarata és a hit.

Néha megsértődünk, és csak elmegyünk. „Hol az a kert? Hol az a gyönyörű helyzet? Hol lesz nekem ebben hasznom?” Legyél azonban óvatos, amikor megsértődsz, hogy utána mit teszel! Legyél óvatos, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy te szeretnéd. Mert van mély az életünkben. Van valami, ami csodálatos itt. Jézus itt van. Engedd, hogy Ő döntsön. Engedd, hogy Ő vezessen minket. Engedd, hogy Ő vezessen minket szeretetben.

1Kor 2:13 Ezeket hirdetjük is, …

Miket? A Szellem dolgait beszéljük. Mi nem beszélünk pártos szellemből. Nincs pártos szellemünk. Szeretetünk van, és hitünk. Én hiszem ezt ez a gyülekezet felől. Mert tudom, hogy a Szent Szellem vezet minket, szól hozzánk, és mutatja az utat. Mert ez itt Isten munkája. Ezek a férfiak itt – a pásztorok – a Szellem emberei, a hit emberei. Ők megpróbált emberek, Isten szerint való emberek. Még épphogy csak belekezdtünk a munkába itt Magyarországon. Még olyan sok van Isten munkájában, ami akár százötven éven keresztül is menne. Még csak belekezdtünk, de ez az, ahogy élnünk kell.

1Kor 2:13 Kell, hogy a Szellemben beszéljünk. Mi a különbség egy vélemény és Isten Szellemével betöltött elme között? Mi mit szólunk? A Szellem dolgait.

1Kor 2:13 … de nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, …

Voltál már bemutató előadáson? Ahol csak emberi bölcsességgel tanítottak. Tanultál valamit, de valami mégis hiányzott belőle. Volt már úgy részed oktatásban, hogy érezted, valami hiányzik? Volt már, hogy elolvastál egy vastag könyvet, és azt kérdezted: Ezt most miért olvastam el? Én soha nem olvastam ilyet, mert nem tudtam végigolvasni. Egyébként, én nem olvasok olyan könyveket, ami az első tíz percben nem ragadja meg a szívem. Egy könyvben a Szent Szellem ragadja meg a szívemet. Azokat a könyveket el tudom olvasni, azokat élvezem és felépítenek. Ezek azok a könyvek, amikről szoktam nektek is szólni.

Történt-e valaha, hogy az oktatásban a Szellem szólt, és te ráébredtél? Csak ülsz ott, hallgatod, és többet hallasz. Amikor diplomázol, akkor nem is akarod, hogy vége legyen, mert annyira jó. Azt kérdezed: Tanulhatok még többet? Ez megtörtént velem, úgyhogy ezért kezdtük el a bibliaiskolát, hogy újra mehessek bibliaiskolába. Ez igaz. 1972. óta vagyok a bibliaiskolában. Minden évben ott vagyok 1972. óta, kivéve egy évet, amikor visszacsúsztam. 🙂 A mi izgatottságunk az Igében van. Az von minket. Érdekel. Az táplál minket. Felépülünk. Hallgatjuk. Ott ülünk az asztalnál Jézussal, és van jövőnk. Ott ülünk a trónon Istennel. A mi Atyánk táplál minket. Ő a Jó Pásztor.

1Kor 2:13 … hanem amelyekre a Szent Szellem tanít, …

Ki tanít? A Szent Szellem. Várj egy picit! Ki tanította Lótot? Amikor Lót elment Sodomába és Gomorába. Mi történt Lót feleségével? Mi történt Lót leányaival? Mi történt Sodomában és Gomorában? Úgy tűnik, nem volt ott forrás, nem volt ott a Szellem, nem volt ott Biblia. Ő hívő volt, de így tűnik, hogy elveszítette az utat, és a szemei irányították az életét. A szívében saját döntéseket hozott meg, és szenvedett. Mert a természeti ember szenvedni fog.

Lehet azonban olyan, mint egy izgatott kutya. Elrepülhet Las Vegasba. Van ezer dollár a zsebében, és megy a kaszinóba. Már látja a villogó hirdetéseket, és izgatott, mint egy kutya. Alig várja, hogy végre eljusson Las Vegasba. Elképzeli, ahogy húzogatja a kart, és csilingelnek az zsetonok. Alig várja. Ez a mi testvérünk, és úgy hívják, hogy Lót. Van egy felesége.  Nem történik velük túl sok dolog. Nincs túl sok szellemben mondott szavuk. Nincsenek meggyőződéseik. Nem értik a hitet. Nem is járnak már gyülekezetbe, és nem is érdekli őket többé. Ha megnyomod a helyes gombokat, akkor életre kelnek. Energizál. A pornográfia energizál. Energia van a szerencsejátékban. Energia van a drogokban. Van energia a depresszióban. Van energia az egyedüllétben. Ezt úgy hívják, hogy természeti ember. A természeti ember meg fog téged ölni. Meg fogsz halni, és én is.

Nézzük meg azonban a jó hírt:

1Kor 2:14 A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének dolgait, mert bolondságok neki, …

Bolondság neki.

Arra gondoltam, hogy a természeti, a nem szellemi ember eljött ide ezen a héten. Ránk néz, leül, meghallgat valakit. Aztán körbenéz, és azon tűnődik, hogy miért van itt ez a sok ember. „Én nem látok itt semmit! Nincs semmi szórakoztató. Nincs itt semmi. Nincs itt igazán jó beszélő. Nincsenek csodák, nincs varázslat. Komikus sincs. Miért vannak itt az emberek? Engem ez nem érdekel. Nem látok semmit. Ez bolondság nekem.”

1Kor 2:14 … nem képes megérteni sem, mivel azt szellemi módon kell megítélni.

Nem láthatja.

Emlékszem, amikor P. Brian és a családja eljött Magyarországra. Emlékszem azokra az évekre! Emlékszem Paivira, csodálatos. Ahogy most is. Emlékszem más emberekre is. Emlékszem ezekre: a szív, a Szellem, a látás, az emberek szíve, a hit, a szeretet.

Mind ismeritek ezt a régi történetet. P. Kende akkor a hadseregben szolgált. Eljött az egyik összejövetelünkre. Megkérdeztem, hogy mielőtt felszáll a vonatra, szeretne-e eljönni hozzánk zuhanyozni. Mert felismertem, hogy szüksége van erre. 🙂 Eljött hozzánk, és bement a fürdőbe. A fiam akkor volt talán kilenc éves, és odajött hozzám: Apa, ki tusol odabenn? „Ő egy tanítvány.” – feleltem. Mire a fiam azt kérdezte: Minden tanítvány nálunk fog zuhanyozni? 🙂 „Lehet. Igen, lehet.” 🙂

Ezek az emberek drágák. Mi a Szellem emberei vagyunk.

1Kor 2:15 A szellemi ember azonban mindent megítél, …

Képes látni Lótot. Képes szeretni Lótot. Képes megérteni Lótot. Képes imádkozni Lótért. Képes törődni Lóttal. És a saját életét is megérti: „Isten gondoskodni fog rólam. Isten segíteni fog nekem. Isten vezetni fog engem.” Látod? Az, aki szellemi, annak van egy fajta megértése az életről. Más emberek nem igazán tudják megítélni őt. Mert nem értik őt. Mert ki érthetné meg a Szellem útjait? Ki érthetné meg ezt a finn fiút? Eljött ide, a konferencia végére.

A következőt próbálom mondani. Nem járok kaszinóba. Lehet, hogy egy természeti ember nem érti. Nem érti, hogy az EUROCON miért ennyire drága, hogy a vasárnapi iskola miért fontos, hogy a bibliaiskola miért fontos, hogy Isten munkája miért annyira fontos. Mi azt mondjuk, hogy ezek fontosak, de mások nem értik.

1Kor 2:16 Mert ki érte fel az Úr értelmét, hogy oktathatná őt? …

Ki tudna tanácsot adni Istennek? Mi azonban az Ő elméjét kaptuk. Ez azt jelenti: Ki tudna minket oktatni?

1Kor 2:16 … Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Ki ért meg minket? Van itt valami, amit a természeti ember nem érthet meg. Mi azonban ezt tanuljuk, ebben növekszünk. Szeressük egymást! Építsük egymást! Bátorítsuk egymást! Törődjünk egymással! Legyünk nagyon érzékenyek, nagyon szeretőek, nagyon kedvesek! Legyünk nagyon határozottak és nagyon bátrak! Higgyünk Istenben, mert ez Ábrahám útja. Menjünk, amikor Lót bajban van. Mit tett Abrám? „Muszáj menni, hogy segítsek neki.” Amikor bajban volt, mit mondott Abrám?

– Mennem kell, hogy megmentsem őt.

– De ő a régi bűnös természetében van, tudom!

– Attól még hadd menjek, hadd segítsek neki! Az életnek még nincs vége. Segítsünk egymásnak! Nézzük meg, hátha megmenthetjük Lótot!

– Na, jó, de ő most azt aratja, amit vetett!

– Tudom! Attól még megyek. Mert ez Isten Szelleme. Mehetek és segíthetek neki, és megtalálhatom őt. Lehet, hogy helyreállítom őt.

Ne adjuk fel egymással kapcsolatban! Menjünk a főutakra és a mellékutakra, és törődjünk egymással nagyon személyes módon. Tegyük ezt mindenkor Isten nagy kegyelméből. Mert az Ő Szelleme velünk van.

Ámen.

Kategória: Egyéb