Ne add meg magad a hazugságoknak!

2014 február 26. szerda  18:30

Jak 1:12-18 Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek. 13Senki se mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. 14Hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága. 15Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. 16Szeretett testvéreim, ne tévelyegjetek: 17minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. 18Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk.

Jak 1:17 a mi Istenünk a világosság Atyja. Sok helyen látjuk ezt az Írásban. Arról beszél nekünk az Írás, hogy a mi Istenünk az igazság Istene. 5Móz 32:4 Ő az igaz Isten, Nála nincs hamisság. Ő így működik. Zsid 4:13 Ő lát mindent, Ő előtte mindenki mezítelen, minden indulatot, minden motivációt, minden piszkosságot, minden örömet, minden jó és rossz dolgot Ő világosan lát. Aztán szeretné ezt nekünk is adni. Ő azt szeretné, hogy lássuk ezt.

Mire való a világosság? A világosság arra van, hogy a dolgot meghatározottak legyenek. Hogyan találok meg dolgokat a sötétben? Felkelsz-e éjjel – amikor sötét van, és nem kapcsolhatod fel a villanyt –, hogy mászkálj egy kicsit? Hogyan találsz meg dolgokat? Fájdalmasan. 🙂 Ezért mondjuk, hogy a sípcsont egy eszköz a bútorok megtalálására a sötétben. Ha sötétség van – nincs meghatározás, nincs világosság –, akkor fájdalommal találom meg a valóságot. Ez az a mód, ahogyan a legtöbb ember éli az élet.

Ha nincs ott Isten Igéje nekem, hogy világosságot adjon, ha a mi Istenünk nem a világosság Istene lenne, akkor a valóságot csak a legfájdalmasabb módon tudnánk megtalálni, a fájdalmon keresztül, a gyötrelmen keresztül; azon keresztül, hogy egy nap az ítéletnél találjuk magunkat és Isten azt mondja: nincs reményed. Hála legyen Istennek, hogy Ő ilyen Isten. Ő a világosság Atyja, Aki megvilágít nekünk dolgokat, Aki megmutat nekünk dolgokat, Aki azt mondja nekünk: szeretném, hogy értsd, szeretném, hogy tudd.

Nagyon fiatal hívőként olvastam a Példabeszédeket, az evangéliumokat és más könyveket, és lenyűgözött, hogy mennyire különbözik attól, amit tanultam egész életemben az életről. Most, huszonnégy évvel azután azt kell mondanom: hála Istennek, hogy Ő világosságot adott nekem, amikor még fiatal voltam. Sok marhaságot nem csináltam meg emiatt. Annyira hálás vagyok ezért!

Annyira hálásak lehetünk, mert nem kell fájdalommal megtalálnunk az élet valóságát, hanem megtalálhatjuk az élet valóságát az Igén keresztül, Isten világosságán keresztül, a Szent Szellem vezetésén keresztül, Istennel való személyes közösségen keresztül. Ez a hatalmas kincsünk hívőkként. Ez a mi Istenünk.

A mai napon viszont szeretnék valamennyit beszélni a hazugság hatalmáról, és arról, hogy hogyan győz le bennünket. Mert ebben az írásrészben azt olvastuk, hogy a mi Istenünk a világosság Atyja, az Ő jó ajándéka számunkra az üdvössége, és nekünk felelősségünk van ezzel. Mi döntjük el, hogy beadjuk-e a derekunkat a kísértésnek vagy sem. Mi a kísértés? A kísértés egy hazugság, ami be van csomagolva „csokiba, cukorba”, kinek-kinek a tetszése szerint. Egy hazugság, ami édesbe van csomagolva. Méreg, ami bele van csomagolva valamibe, ami finom. Sátánról azt olvassuk:

Ján 8:44 … Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atyja.

Sátán a hazugságok atyja, ő szülte azokat, ő találta ki; ő az, aki megvakítja az embereket, 2Kor 4:3-4 nehogy meglássák Jézust; ő az, aki uralkodik az emberek felett, Ef 2:2. Miért? Azért, hogy eltakarja a szemüket, hogy elrejtse előlük a valóságot, hogy ne győzhessenek. Ezért beszél nekünk 1Ján erről. János azt mondja nagy szeretettel: fiacskáim, ti legyőztétek ezt a világot, legyőztétek Sátánt. Miért? Azért, mert nem engedtetek a sötétségnek, hanem a világossághoz fordultatok.

Nem vagyunk nagy képességűek, nem vagyunk zseniálisak, van néhány különbség, de annyit tudtunk tenni, hogy Istenhez fordultunk, a világossághoz fordultunk. Azt mondtuk: „Urunk, mi akarjuk ezt. Istenünk, vágyunk erre. Érteni akarjuk, látni akarjuk.” Sátán a hazugság atyja. Lenin azt mondta egyszer, az alábbi idézet állítólag tőle van: Ha elégszer mondod el a hazugságot, akkor igazsággá válik. Honnan jön ez? Ján 8:44 Sátán minden hazugság atyja. Innen jött ez a gondolat. Ez az, ahogy Sátán szeretne győzni felettünk.

Hittünk Jézusban, újjászülettünk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Sátánnak nincs hatalma felettünk. Nem képes arra, hogy valahogyan kicsavarja a kezünket és kényszerítsen minket. Sátánnak egy módja van, hogy legyőzze a hívőt. Egyetlenegy módja van, és ez az, ha be tud csempészni egy hazugságot a szívébe. A motivációinak a közepébe, a lelkének a középpontjába be tud csempészni egy hazugságot, és akkor a hívő leáll. Akkor minden eszköze, mindene, amije van, minden képessége haszontalan lesz Istennek. Sátán tudja ezt, és ezért így támad bennünket. Hazudik nekünk.

Sok hazugságról lesz szó, de csak szeretném, ha ezt őriznénk a szívünkben, hogy a mi Istenünk a világosság Atyja. A hazugságokról beszélünk, de igazán az igazságokról akarok szólni. Jézus az igazság, Ő az út, Ő nem csak az élet, Ő az igazság, Ő teljesen megfelel a valóságnak. Ő nem egy mese, Ő Isten tökéletes kifejezése. Isten éppen ilyen, és örökkön örökké látni fogjuk ennek a valóságát. Úgyhogy amint ezekről beszélek, jegyezd meg ezeket, de ugyanakkor emlékezzünk a szívünkben: Jézus a válasz.

Hogyan szerez bejáratot a hazugság az életünkbe? „Hé! Van egy hazugságom a számodra. Figyelj!” – és a hívő befogott füllel kiabál, hogy ne hallja, és azt feleli: Köszönöm, nem kérek belőle! Miért hallgatnánk meg, ha a hazugság így jönne hozzánk? Nem! Egy hazugság úgy szerez bejáratot a hívő lelkébe, hogy ígér valamit hamisan a hívőnek, tesz egy ígéretet.

Nem ez történt, amikor 1Móz 3-ban Sátán beszélt Évával? Akkor azt mondta neki: „Figyelj! Isten visszatart tőled valamit. Több lehetsz, mint ami vagy. Szeretnélek többé tenni téged, mint ami vagy. Lehetsz nagyobb, lehetsz fontosabb. Te arra vagy, hogy támogasd a férjedet, és magasabbra emelheted a férjedet, mint hinnéd. Add neki ezt a tanácsot, add neki ezt a gyümölcsöt. Csak egyél ebből. Bízz bennem! Ne Istenben, hanem bennem bízz!”

Ez a gondolat, ez a hazugság, be van csomagolva. Ez a kísértés, hogy ígér valamit, tesz egy ajánlatot. Nem azt mondja: „Figyelj! Hadd hazudjak neked, hadd raboljalak meg téged, hadd vegyek el tőled.” Nyilván! Mi az ígéret? Hadd mondjak egy példát. Egy pletyka: „Hallottad? Hallottad ezt arról az emberről?” Azt feleli a másik: nem, én tegnap hallottam róla utoljára. „Ó, nem! Azóta vannak róla újabb hírek… Hadd meséljek neked még a másikról is.  Hadd mondjam el neked, amit megtudtam.”

Mit ígér a pletyka? Azt, hogy fölénybe kerülsz. Azt gondolhatod, hogy te felette vagy a másiknak. „Nekem erőm van, mert én tudom a másikról ezt.” „Én, én, én…” – ez az érzés, és ez a hazugság. Péld 26:22-ben arról beszél, hogy ez olyan, mint a finom falatok. A pletykálkodó beszédei olyanok, mint a finom falatkák. Azt mondja nekünk az a vers, ha egyszer meghallgatod, ha egyszer beengeded, akkor nincs védelmed, akkor már be fogod nyelni. Akkor kétségtelenül meg fog rabolni.

Nem véletlen mondja nekünk Péld 4:23-ban: „Őrizd a szívedet! Ne hallgasd meg.” Mert van egy ígéret, de hazudik. Azt mondja: tiéd lesz az erő. Ha pletykálkodsz, szeretsz emberekről hallani, szeretsz emberekről beszélni a hátuk mögött, kérlek, vedd észre, hogy ez nem ad neked semmit. Ez elvesz tőled, ez megrabol téged a barátságaidtól, az egyszerűségedtől.

Az anyagiasság, a pénzimádat. Miért olyan érdekes ez nekünk? Azért, mert azt hazudja: ha annyi pénzed van, mint a pelyva, akkor igazán te vagy az életed ura. A pénznek ez a hazugsága: ha sok pénzed van, akkor irányíthatod a dolgokat, akkor a te kezedbe kerül az irányítás. A Biblia nem mondja, hogy bűnös dolog gazdagnak – csak szeretném ezt elmondani, mert néha úgy tűnhet, mintha így beszélnék –, de a pénz szeretete az egy másik kérdés – Péld 23:4-5 – nem bízhatsz benne.

Az a pénz, amiben bízol, és azt mondod: majd ezzel irányítom az életem; arra jön egy gazdasági válság, és a befektetésed leesik 50%-ra, rosszabb esetben 15%-ra. „Te jó ég! Mi történt? Hogy fogom irányítani az életem?” Figyelj azonban, nem ez az irányítás az életünk fölött. Hanem 5Móz-ben Isten azt mondja: Bízz Bennem, és fejjé teszlek téged. Nem az élet fog csóválni téged, nem a pénz sokasága ad irányítást az életedben, hanem az Úr.

Hölgyek! Ilyen a szépség, a szépség hazugsága. Nincs gond a szépséggel. Hála Istennek! Ahogy P. Stevens mondta – egyszerű vidéki ember volt –, ha a csűrt ki kell festeni, akkor fesd ki. Ne aggódj rajta! A férfiaknak ugyanez a helyzet a sikerrel. Mi a hazugság? „Ha szép lennél, akkor lenne értéked.” Persze az is benne van a hazugságban, hogy nem vagy szép. „Ha szép lennél, akkor lenne értéked.” Tudtad ezt? Ez hazugság. Ez nem igaz.

Egy nagyon szép ember lehet nagyon buta, egy nagyon szép ember lehet nagyon mocskos vagy gonosz… Ugyanez a férfiaknak a sikerrel: „Hé! A topon vagy? Te vagy a legjobb? Te vagy az, aki győztél a bajnokságon? Te vagy az, aki felkapaszkodtál a ranglétra tetejére a cégnél? Fú, te értékes ember vagy!” Ez nem igaz! Ez hazugság. Nem ettől van értéked. Viszont ezt látjuk.

Hadd mondjak egy embert, aki elhitte ezt a hazugságot. 2Sám 16:23-ban Ahitófelről, aki tanácsnoka volt a királyoknak, azt olvassuk, hogy olyan volt a szava abban az időben, mintha Isten beszédét hallgatná valaki. Úgy hallgattak rá, mintha Isten beszélt volna. Tanácsnokként ennél sikeresebb nem igazán lehetsz, hogy igyák a szavaidat, mintha Isten Maga beszélne. Mi történt aztán? Ahitófel elhitte, hogy ő ettől értékes. Amikor nem kapta meg ezt a tiszteletet többé, nem hallgatták meg a tanácsát, akkor mit tett?

2Sám 17:23 Amikor látta Ahitófel, hogy tanácsát nem hajtották végre… fölakasztotta magát.

Szegény bolond! Miért? Azért, mert elhitte, hogy ha nincs többé abszolút siker, akkor értéktelen vagyok. Azért mondom ezeket, mert ezek a hazugságok. Tele van velük a világunk: a sikered, a szépséged, a pénzed, a pletyka, az információ, amit tudsz, mindaz, amit hallottál… „Hallottad a legutóbbi dolgokat?” Felmész az internetre, és biztosan találhatsz rólam mindenféle mocskos hazugságot, a pásztorról találhatsz mindenfélét. Viszont miért mennél oda? Az ígéret, amit tesz, az hazug. Nem ad semmit.

Még egy – és ezzel dugig van a világunk –, ha megszerzed a gyönyört, akkor azzal örömöd is lesz. Ez hazugság! Szerezhetsz rengeteg gyönyört, ágyba bújhatsz mindenkivel, akit érsz, leihatod magad akárhányszor, belőheted magad akárhányszor, de örömet nem fog neked adni. Mert az öröm – Gal 5. – a Szent Szellemtől jön. Az másik dolog az életünkben. Ezért mondja nekünk Péld 5:15-20-ban: Miért mennél mindenfelé?

Minden hazugsággal van egy ígéret. Minden hazugsághoz tartozik egy darab „csoki” is. Mindenegyes kísértés valamilyen fogódzót keres nálad, és igyekszik találni valamit, ahogy megfoghat. Mint ahogy a dzsúdósok, mindig keresi a fogást. Ha fogást talál, akkor lehet valamit csinálni az emberrel, akkor lehet dobni az emberen. A hazugság így jön, keresi a fogást. „Hol tudlak megfogni? Mi az, amire vágysz? Úgy érzed, hogy Isten nem ad neked értéket? Akkor majd én ígérek neked. Úgy érzed, Isten nem ad neked kontrollt az életedben? Na, majd én ígérek neked!”

Annyiszor hallom hívőknél, hogy azt mondják: „Isten! Hogy tehette? Miért tette? Ez így nem helyes! Ezt így nem lehet.” Róm 3:4 legyen minden ember hazug, és Isten igaz. Mit jelent ez a vers? Azt, hogy nincs jogom azt mondani, hogy Isten hazug, hogy Isten hibázik, mert én csak ember vagyok, és Ő az igaz Isten. Nem mondhatod Rá: „Nem! Ez nem helyes, Isten!” A legszörnyűbb dolgokra – éhezés, árvíz… szörnyűségek – azt kell mondanom: „Uram, Te tudod. Én nem értem, de tudom, Uram, hogy Te igaz vagy.”

A gyülekezetben hány hazugságot hallunk Sátántól? Hány dolog beszél nekünk? Hányszor hallom emberektől, és ami ijesztőbb nekem, hányszor nem hallom, pedig ezt gondolják: „Pásztor elment mellettem, és nem is köszönt. Mi a baj velem? Itt nem törődik velem senki. Itt nincs is helyem. Istennek nincs terve az életemre. Az életem csak véletlenek összjátéka.” Hallottad-e ezek közül már valamelyiket életedben? Mindannyian hallottuk már a hívő életünkben.

Maradjunk az igazságnál kicsit. A gyülekezet annyival több, mint ami látszik! Annyival több van benne, mint hinnéd! Annyival több ima van a gyülekezetben a te életedért, mint hinnéd! Valószínűleg azt képzeled, hogy senki nem imádkozik érted, de nincs igazad. A gyülekezetben több ima van, mint hinnéd!

Pásztorok. A kérdésem: Milyen messze vannak tőled a pásztorok? Nincsenek olyan messze tőled, mint hinnéd. Miért van ennyi pásztorunk a gyülekezetünkben? Azért, mert mindegyik fontoskodni akar? Nem! Azért, mert szükségünk van arra, hogy meglegyen ez a kapcsolatunk. Bármennyire is szeretnék személyesen mindenkinek az életében ott lenni, Isten még nem adta meg nekem a mindenütt jelenvalóság ajándékát. 🙂 Viszont vannak pásztoraink. Hadd mondjam ezt: ne zavarjon, hogy van, aki angolul beszél. Az se zavarjon, hogy van, aki valamilyen dialektusban beszél. 🙂 Nincsenek messze tőled a pásztoraid. Lehet, hogy kell néhány lépést tenned, de ne hidd el a hazugságot, hogy távol vannak tőled.

Ez a gondolat: több van a gyülekezetben, mint elsőre látszana. Ne hidd el a hazugságokat, mert Isten igaz, és Sátán nyilván hazug. A gyülekezetben több betakarás van, több gondoskodás, több bátorítás, mint hinnéd. Ismered Tifanit? Elég erősen fogyatékos kislány. Marika vette magához, vele él és Danival. Foglalkoznak vele, szeretik. Annyi csodát látnak! Kaptunk néhányan e-mailt tőle, amiben az írta Marika, hogy annyira köszöni a szeretetet, a gondoskodást, a törődést. Annyi minden történik a gyülekezetben, annyi bátorítás, annyi szeretet, annyi szolgálat! Annyival több, mint hinnénk! Ez is ilyen. Sok ilyen van igazából a gyülekezetünkben.

Mesélte egy asszony nekem, hogy utazott haza az idős anyukájához, aki rákos. „Hazaféle azon gondolkodtam, mit tudok neki mondani a Bibliából? Járok bibliaiskolába, de nem tudok semmit. Nem emlékszem semmire. Talán emlékszem 1Móz 1:1 és Jel 22. végére. A kettő között hatalmas az űr. Aztán leültem otthon az édesanyám ágya mellé, és aztán beszéltem. Csak jöttek a bibliaversek egymás után! Megtörtént a csoda.”

Miért olyan fontos ez? Mert elhisszük a hazugságot, hogy nem kapunk semmit, hogy Isten nem ad nekünk semmit. „Ha nem jönnék, nem is lenne kevesebb. Ha elmennék a közösségből, akkor nem lenne kevesebb betakarás az életemben.” Ez nem igaz, mert: Zsolt 138:2 mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.

Ezt azt jelenti, hogy nem csak megismerjük Jézust, ami csodálatos és tökéletes, de Isten azt mondja: „Többet akarok adni neked, az Én Igémet. Meghatározást akarok adni neked.” Miért? Azért, mert ha a sötétben jársz, akkor át fogsz esni valamin, akkor fájdalommal fogod megtalálni a valóságot. „Ismerd meg az Én igazságomat.”

Mert mi fog válaszolni a hazugságra? Én már annyit hazudtam életemben, hogy jó darabig azt hittem, hogy a hazugság a legtermészetesebb dolog a világon. A hazugságok azonban természetfelettiek, mert Ján 8:44 ez mind Sátántól jön, ő a kitalálója. Ez mind természetfeletti. Ami azt jelenti, hogy a hazugságoknak természetfeletti igazság kell válaszként. Nem csak tények, hanem igazság, Isten Igéje. Az a válasz.

Mi szorítja ki az életemből a hazugságot? Mi fosztja meg a hazugságot a fogódzótól? Olyan leszek, mint akit bekentek szilikonnal. Nem tud megragadni. Próbálkozik, de lecsúszik mindig körülöttem. A hazugság keresi a fogást, de nem találja. Miért? Mert igazság van az életemben, Jézus Krisztus, és aztán megismerem az Úr akaratát az Igéből, és a Szellem beszél hozzám, és világosságban járok.

Aztán, amit sötétben soha nem tudnék megtenni, azt simán megteszem, anélkül, hogy átesnék valamin. Miért? Azért, mert meghatározást kaptam, mert az Ige beszélt a szívemhez a Szellem által, és felépített engem az igazságban. Nem csak tényekben, nem csak tudásban – amik hasznosak –, de nem ez a válasz, hanem Isten többet adott nekem, Önmagát.

Amikor a hazugság bejut, akkor fölényt igyekszik szerezni a szívünkben az igazság fölött. Ez az, amin igyekszik, hogy fölényt találjon, fölébe keveredjen az igazságnak. Ez hogyan történik? Úgy, hogy figyelmet adok neki, hogy foglalkozom vele. A hazugságnak én adom az energiát arra, hogy győzzön.

Hadd mondjak egy példát.  A féltékenység vagy az irigység. Ez volt Saullal, igaz? Látta Dávidot. Látta, hogy Dávid jobb nála: jobb harcos, tuti jobb zenész, ráadásul nincs démonja, úgyhogy kicsit jobb bőrben van, mint ő. Mi történt? Irigykedett rá. Dávid az udvarban volt, és Saul irigyelte őt. Milyen vicces! Saul a trónon ül, ő a király, és ő irigyli a kis senki tábornokot, aki annyival alatta van.

Megtörténhet velem, hogy ránézek a testvéremre, és azt mondom: „Ó, ha nekem annyi hajam lehetne! Ó, ha nekem akkora IQ-m lehetne! Ó, ha én olyan fiatal lehetnék! Ó, ha én úgy tudnék énekelni! Ó, ha én úgy tudnék zenélni! …” Mi ez? Irigység. Egy gyönyörű nő és egy másik gyönyörű nő – és mi történik? Olyan lesz, mint az ördög… belül. Hirtelen az a gyönyörű nő átmegy boszorkába. Beszélsz vele, és ledöbbensz. Mi van benne? Féltékenység.

Péld 23:17-18-ban azt olvassuk, hogy nincs értelme figyelmet adni az irigységnek. Nem adhatunk figyelmet ennek. Miért? Azt mondja ott: ne irigykedjen a szíved, hanem az Úr félelmében maradj meg minden nap, mert Isten biztos jövőt tartogat neked. Isten tudja, hogy mi a te részed. Isten tudja, hogy mi neked a legjobb. Lehet, hogy ránézel a testvéredre, és azt mondod: „Neki miért van ilyen gyönyörű felesége? Nekem miért nem lesz soha ilyen?” Figyelj! Isten tartogat valakit, aki neked tökéletes. Ne aggódj ezen! Ne legyen ez az életed. Isten tudja, hogy mi neked a legjobb. Lehet, hogy tudja, neked egyedül a legjobb. Lehetséges. Megeshet. Viszont a féltékenységre nincs okunk.

Még egy, ami mindnyájunkat megtámad. A félelem. Nehéz levenni a szemünket a halálról. Hallok valakiről, aki megbetegszik, vagy hallok valakiről, aki rákos, és egy idő után megértem, hogy ez én is lehetek. Meglátogatok valakit a kórházban, aki balesetet szenvedett, és azt mondom: „Te jó ég! Én is fekhetnék ott, nem az ő hibája volt. Velem is megtörténhetett volna.”

Isten azt feleli – Zsid 2:15 – a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy meghalsz, ami azt jelenti, hogy Velem vagy örökkön-örökké dicsőségben. Ami nem annyira rossz! 🙂 Emlékszem, amikor egyikünknek szívproblémái voltak. Bementem hozzá a kórházba, bátorítgattam: Meg kell gyógyulnod! Azt felelte: „Minek? Mehetnék haza is.” „Hát! Szerintem még nincs itt az időd.” 🙂 Értem azonban a gondolatot, szívesen otthon lennék, persze.

Ugyanakkor Isten tudja, hogy mi való nekünk. Arról beszél nekünk újra és újra. Jel 1:17 ne félj, Én vagyok az Alfa és az Ómega, Én vagyok, Aki elkezdtem az egészet, Én vagyok, Aki befejezem az egészet. „Ne aggódj, Én indítottam el mindent, és Én tudom, hogyan végződik. Nem tudod elrontani. Nem tudod elrontani, mert Én fogom befejezni. Úgyhogy ne aggódj rajta! Ne élj félelemben. Nincs okod félelemben élni.” Ne hidd el a hazugságot, hogy okod van a félelemre. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Még egy dolog, ami mindnyájunk fejében szöget üt időnként: „Mi lesz, ha…?” – ez az aggodalom. „Most jól vannak a dolgok, de mi lesz, ha… kitör egy vulkán a Balatonnál, és vége lesz Magyarországnak?” 🙂 Vagy: „Isten hűséges volt néhány ezer éven át, de mi lesz, ha most azt mondja, hogy elege van, nem lesz hűséges többet?” „Mi van, ha Isten holnaptól nem fog szeretni engem? Mert akkorát vétkezem, hogy már nem tudja megbocsájtani. Jézus keresztje nem volt elég rá.”

„Mi van, ha…?” Volt néhány fiatal srác, egy király állt előttük, és azt mondta nekik: „Vagy megcsináljátok, amit mondok, vagy nektek annyi. Hajlandóak vagytok?” Dán 3:16-ban azt felelik neki: „Király! Nem szükséges nekünk válaszolnunk ebben a dologban neked, mert a mi Istenünk tudja, mit csinál, és mi az Ő kezében vagyunk. Ha meghalunk, akkor sem fogjuk imádni ezt a bálvány, de ha élünk, az meg az Ő kezéből lesz.” Ennyi! Minek éljek aggodalomban?

A hazugság azt mondja:

–          Légy felkészült! Mindenre.

–          Hogyan lehetek felkészült mindenre?

–          Hát aggódj felőle. Az felkészít.

Persze! Az nagyon felkészít. Az felkészít a sárgaházra, ha majd újra megnyitják! 🙂 Jó bennlakónak készít fel. Sikerül elbújni valahova. Miért mondom ezt? Mert:

1Pét 5:7 Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok.

Ne aggodalmaskodj rajta! Ne éljünk aggodalomban! Miért? Mert amint figyelek az aggodalomra – Mi van, ha…? –, egy hazugságnak adok energiát, és a hazugság legyőzi az igazságot a szívemben. A hazugság fölénybe kerül. Erről beszélt Lenin – sose gondoltam, hogy idézni fogom itt őt, de igaza volt 🙁 –, hogy ha eléggé figyelsz egy hazugságra, akkor a te szemedben az a hazugság igazságnak tűnik, és úgy tűnik, mintha igaz lenne.

Amikor a feleség azt mondja a férjének: te nem szeretsz engem; akkor elhitt egy hazugságot. Amikor a férj azt mondja a feleségnek: „Nekem valaki másra van szükségem. Hiba volt, hogy elvettelek.”; akkor mi a hiba? Nem az, hogy a férfi elvette, hanem az, hogy elhitt egy hazugságot a szívében. Ez a hazugság! Amikor egy hazugság fölénybe került az igazság fölött a szívedben, akkor az Sátán számára gyönyörű.

Mert akkor minden erőd a hazugság szolgálatában van, minden képességed azt fejezi ki. Ha Isten adott egy ajándékot, hogy kommunikálj, akkor demagóggá válsz a hazugság mellett. Ha jó érvelésed volt, akkor a hazugság nyomán elvontan filozofálni fogsz. Ha azelőtt szeretted az igazságot és a szabadságot, akkor a hazugság haszontalan lázadóvá tesz téged.  A hazugság téged fog használni, hogy terjessze magát. Minden képességed, minden gyengeséged a szolgálatába áll, és aztán ebből osztasz meg emberekkel, és viszel magaddal másokat.

Ezért mondja Kol 3:16-ban, hogy minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak! Miért beszél erről nekünk? Azért írja le nekünk, mert értenünk kell: nem adhatok energiát a hazugságnak! Mert amíg annak adom a  figyelmemet, addig az fog győzni, addig az lesz a nagyobb, addig az lesz az erősebb, addig az lesz a sikeresebb. Addig az tűnik valóságosabbnak, pedig valójában vak vagyok, és a sötétben: Ó, ez miért fájt ennyire? Azért, mert ennek adtam a figyelmemet.

Isten azt mondja: Töltsd meg a szíved az Igével. Legyen az igazság a figyelmed, a fókuszod középpontjában, és ha az van ott, akkor győzöl. Akkor győzöl a hazugság fölött. Ne a hazugságra válaszolj, hanem az igazságra! Fil 4:8-ban ugyanez a gondolat van.

Láttunk már teljesen félrevezetett embereket? Volt egy királynő Júdában, Ataljának hívták. Legyilkoltatta az unokáit, hogy ő lehessen a királynő. Milyen „drága” asszony lehetett. Egy azonban megmaradt, akiről nem tudott. 2Krón 23-ban kihozzák azt az egy unokát, kinevezik királynak és ünnepelnek. Mit mond ez az asszony? „Árulás! Árulás!” „Hülye vagy?! Te vagy az áruló! Soha nem kellett volna trónon ülnöd. Miről beszélsz? Te vagy a gyilkos. Te vagy gazember, mocsok. Hogyan ejtheted ki te ezt a szót?” A válasz az: ez az önző ember elhitt egy hazugságot, és ezért úgy tűnik neki: „Nekem jár minden. Én megérdemlem.”

Ugyanez volt Júdás. Hogy fel volt háborodva Ján 12-ben?! Jön az asszony, Jézusra önti a drága kenetet, és Júdás fel volt háborodva: „Ez az én pénzem! … Akarom mondani, miért nem adtuk a szegényeknek?” Annyira, olyan „jogosan” fel van háborodva! Egy tolvaj ilyen.

Egyszer mentem egy busz hátuljában, ahol két tolvaj beszélgetett. Azt hiszed, hogy ezek sajnálnak téged? Te vagy a hülye, akit lenyúlnak. Az a pénz az övék, csak még a te zsebedben van – így gondolkodnak. Te csak kihoztad nekik az utcára, hogy megkaphassák. Így beszélgettek egymással, én ott ültem, hallgattam: „Milyen érdekes! Ezek tényleg azt hiszik, hogy ez jár nekik.” Ez hazugság!  Ők így gondolkodnak, de mi ne tegyük ezt!

Ezért van szükségünk mindennapi áhítatra, ezért van szükségünk arra, hogy intenzíven halljuk az Igét, hogy kapjunk tanítást a Bibliából. Itt, az istentiszteleten el tudunk mondani valamit. A bibliaiskola azért olyan fontos nekünk. Kell, hogy halljam, kell, hogy kapjam a világosságot. A konferenciának ezért van értéke. A közösségnek ezért van értéke, azért, hogy valaki mondjon nekem egy bizonyságot arról, hogy mit csinált az életében Isten. Kell, hogy halljak valamit, mert olyan könnyen elhiszem a hazugságot. Szükségem van rá, hogy megragadjam az igazságot. Mert ha nem, akkor a hazugság könnyen bejáratot szerez hozzám, és könnyen fölényt szerez az igazság felett, és könnyen hatást szerez rajtam keresztül mások felé. Isten ments, hogy így legyen!

Ki a mi Istenünk? Ő a világosság Atyja. Ő az, Aki meghatároz nekünk, Ő az, Aki adta a Fiát. Amikor Jézus eljött, akkor Isten világossá akarta tenni az igazságot. A hazugságot „csokiba” kell csomagolni, és azt mondja: vedd el, finom! Az igazság azonban nem reklámozza magát. Csak kitesszük az emberek elé. Ezért tanítunk, ezért prédikálunk, mert Jézust mutatjuk be. 2Kor 4:2 Ő az Igazság, Akire mindenkinek szüksége van. Ámen.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy Te vagy a Világosság Atyja, Te vagy a szerető Isten, Aki nekünk adtad a Fiad, és Vele együtt mindent. Örökséget adtál nekünk a mennyben, a Szent Szellemet itt a Földön, a gyülekezetet, a testvérek közösségét, a Bibliát. Köszönjük Urunk, hogy gondoskodsz rólunk, és hálásak vagyunk ezért. Köszönjük Neked, hogy Te vagy a Világosság Atyja, Aki megvilágítod az utunkat. A Te Igéd lámpás előttünk, és megvilágítod az utunkat. Köszönjük, Istenünk! Nem tudunk mindent, de tudunk eleget arra, hogy Veled járjunk ma, és hálásak vagyunk ezért.

Ámen.

Kategória: Egyéb