Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció (gyülekezet 24. születésnapja)

2014 február 9. vasárnap  18:00

Mi a kegyelem? Mire való? Induljunk el Róm 5-ből:

Róm 5:6 Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért.

Lehet, azt mondod erre: „Én nem vagyok Isten ellen. Nekem nem volt szükségem erre. Szükségtelen volt a kereszt, én nem vagyok istentelen.” Zsolt 14:2 az Úr lenézett a mennyből, nézte, hogy van-e az emberek fiai között valaki, aki az igazságot cselekszi, és Zsolt 14:3 nem talált egyet sem. Nem volt senki, aki jót tette volna. Egy sem! Mindenki megfertőztetett lett.

Azt mondod: „Én nem! Én teszek jó dolgokat.” Ézs 64:5 Isten nélkül minden jócselekedetünk olyan, mint a beszennyezett ruha. Isten nélkül még a jócselekedeteim sem érnek semmit. Még azok is elszáradnak, elhervadnak, elfújja őket a szél. Még a jó dolgok is, amiket teszek, szétesnek idővel. Az egyetlen ok, hogy nem látod, mennyire rossz a helyzet, ez az, hogy Jer 17:9 a szívünk csalárd, és becsap bennünket.

Azt mondja a szívünk: tulajdonképpen rendben van. „Tulajdonképpen rendben vagyok. Tulajdonképpen minden rendben van velem.” – önámítás, ennyi az egész. Ezt a tanítást úgy hívjuk, hogy a teljes romlottság tana. Ami azért fontos, mert szükségünk volt Jézusra a kereszten. Az ember viszont azt hiszi, hogy ő elég jó magában, neki nem kell megmentő, neki nem kell Megváltó; de

Róm 3:10 amint meg van írva: Nincs egy igaz sem,

Róm 3:23 mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül,

Senkinek nincs meg Isten dicsősége, akinek nincs meg Krisztus. Ezért mondhatja, amit olvastunk Zsolt 14:3-ban: mindnyájan eltévelyedtek, mindnyájan megfertőztettek, nincs köztük senki, aki jót tesz, nincs egy sem. Ezért van szükségünk a kegyelemre. Mi a kegyelem? A kegyelem Isten módja, hogy kiterjessze a szeretetét valakire, aki érdemtelen. Épp olyan, amilyenek mi vagyunk, amilyenek mi voltunk. Méltatlanok voltunk, elfogadhatatlanok Isten előtt.

A kegyelem azt jelenti, hogy Isten képes kiterjeszteni a szeretetét ránk. Kegyelem nélkül csak ítélettel bánhatna veled. Kegyelem nélkül hiába szeret, de a szeretetének távol kéne maradnia tőled és tőlem. Ülne a bírói széken és azt mondaná Isten: „Szeretlek, szeretnék tenni érted valamit, de nem tudok érted tenni semmit, mert igazságos vagyok, te pedig bűnös. Úgyhogy mehetsz a pokolba.”

A kegyelem viszont megnyitja az ajtót. A kegyelem összebékíti ezt a kettőt. Az igazságot megtartja, a jogosságot megtartja, és megőrzi a szeretetet is. Nem fifti-fifti, nem az, hogy félúton találkozunk, nem az, hogy Isten megalkudott, hogy lejjebb szállította az Ő igazságát. Nem! Megtartotta az igazságát száz százalékon és megtartotta a szeretetét száz százalékon. Ez a kereszt, ahol Isten összebékítette a kettőt. Ahol megmutatta, hogy ez a kettő nem szemben áll egymással, hanem hathat egy irányba, és mindkettő rólunk szól felénk szeretetben.

Ma Isten azt mondja: Hívő! Te igaz vagy. „Mennyire?” Isten azt feleli: mint az Én Fiam, mint Jézus. Te ma igaz vagy. „Mennyire?” 100%-ban. „Miért?” Mert Jézus elvégezte a munkát, Ján 19:30. Mindent elvégzett érted a kereszten, érted és értem. Mindent elvégzett értünk. Ő volt a tökéletes áldozat, Aki teljesen megfizetett a bűnért. Tökéletes áldozat kellett és ez volt Ő.

Szóval, hogyan van ez? Mi a kegyelem? Isten kiterjeszti az Ő szeretetét ránk. Ennek az üzenetnek négy pontja van: G-G-W-O. Erről szeretnék beszélni. Miért? Azért, mert a gyülekezetünk 24 éves, és ezt fogjuk ünnepelni a következő istentiszteleten. (Ha minden igaz P. Brian zenélni fog nekünk Jordan Special dalokat.) Sokunknak, akik itt vagyunk ma, nem jelent sokat ez a négy betű, úgyhogy erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent a GGWO.

A második betűtől kezdjük. G – Grace, azaz Kegyelem. Mi a kegyelem? Az, hogy Isten kiterjesztette az Ő szeretetét ránk. Mit terjesztett ki ránk? Kiterjesztette ránk az Ő szeretetét, a kedvességét, az Ő Igéjét, az Ő közösségét, az Ő tulajdon életét. Az egész életét. Igazán mindent, Aki Ő, azt nekünk adta. Semmit nem tartott vissza. Nem véletlenül beszél a házasságról példaként. Mert azt mondja nekünk: „Figyelj! Én neked adtam mindent, Aki Én vagyok. Van ebből, ami ma még nem nyilvánvaló.”

Ezért beszél nekünk 1Pét 1:4-ben, hogy van egy örökség, ami vár ránk a mennyben. Ezért mondja nekünk, hogy van még sokkal több: az Én teljességem, ami a tiéd. Miről beszélek? Új életről Jézusban. Róm 8:2 a Szent Szellem az élet szelleme. Ami azt jelenti, hogy a mai nap mi a Szellem életét éljük. Élhetjük a Szellem életét, egy új életet.

Róm 6:4 Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.

Ő nekünk adta az Ő életét, és mi ebben járhatunk. Ez a kegyelemnek a jelentése, hogy a mai nap nem kell, hogy a hívő a saját életét élje a saját korlátaival, a saját gyengeségeivel, a saját rossz hozzáállásaival – lehet, hogy nincs ilyen 🙂 –, hanem élheti ezek helyett a Szellemnek az életét, Krisztusnak az életét. Ezért mondja 2Kor 4:10 Jézusnak az élete megnyilvánuljon a mi a halandó testünkben. Ez az, amiben döntünk. Azt mondom: „Uram, tölts be engem a Szellemmel. Uram, rábízom magam a Te kegyelmedre. Kérlek, add nekem a Te életed.” Ez csodálatos dolog, amikor ez megtörténik, amikor a Szellemben járok.

Viszont mi van, ha nem járok a Szellemben? Akkor ez nem igaz? De az! Kol 3:3-ban azt olvassuk: az életed el van rejtve Istenben, a Krisztussal. Ez a szellemi, a mennyei valósága a dolognak. Ez nem kérdőjelezhető meg. A te életed el van rejtve. Ha hívő vagy Jézusban, akkor az életed Istenben van. Ez nem változhat meg. Lehet azonban, hogy nem éled meg, mert nem választasz helyesen. Isten azt akarja, hogy akkor is tudjuk, hogy örök életünk van:

1Ján 5:11-13 És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, örök életetek van.

Isten azt akarja, hogy mi tudjuk ezt kétség nélkül. Mi ez? Ez Isten kegyelme. Isten kegyelme kiterjedt ránk. Az Ő szeretete lehetőséget talált arra, hogy megmentsen bennünket, nem pedig a mi erőnk, nem a mi jóságunk, nem a mi alkalmas voltunk. A megváltásunk sem volta az, és az üdvösségünk sem lesz az. Ez már csak így van, mert ez az Ő kegyelme. Ez az Ő kegyelme felénk. Hogyan lehet ezt érteni? Isten befogadott minket. Ez az Ő kegyelme, hogy Ő elfogadott bennünket.

Az első betű: G – Greater, azaz Nagyobb. Greater Grace, azaz Nagyobb Kegyelem. Miért nagyobb kegyelem? Nem elég a kegyelem? Ez is eléggé jól hangzik. Úgy tűnik azonban, hogy Isten nem így gondolta. Úgyhogy Jak 4:6 nagyobb kegyelmet ad. Miért? Miért van erre szükségem? Azért, mert nagy a szükség. A kegyelem nem csak az üdvösségemre vonatkozik.

„Kösz, Uram, jó dolog a kegyelem, de elég elvontan hangzik nekem. Egy nap örülni fogok neki, amikor a menyben leszek, de ma nem tudom, hogy mi értelme.” Isten azt mondja: „Nem! A kegyelmem ad neked kapacitást, képességet, hogy elviseld az életet. Képességet, hogy szolgálj benne, hogy örömöd legyen.” Nagyobb kegyelmet ad a nagyobb szükség idején. Amikor rá vagy szorulva, akkor Isten azt mondja: az Én kegyelmem nagyobb.

Róm 5:20 … De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem,

A kegyelem igazodik. Ahol nagyobb a kísértés, Isten ad nekem nagyobb kegyelmet, hogy szembe tudjak nézni vele. Ahol nagyobb a nyomás, ott Isten ad nekem többet. Róm 6:1 „Ó, több kegyelmet akarok, úgyhogy többet vétkezem.” Pál figyelmeztet: „Nem! Ez nem így működik.” Isten munkája az, hogy több kegyelmet ad, nem az én dolgom.

Isten megadja nekem a képességet, hogy válaszoljak a napok kihívásaira. Tudod, milyen vagyok én? Ha megüt valaki, visszaütök, visszavágok. Én ilyen vagyok, és ilyen vagy te is. Visszavágunk. Reakciók. Mire kell nekem a kegyelem? Arra, hogy ne vágjak vissza. Mert tudod, milyen ez? Az egyik ember olyan, hogy ha megütik, visszaüt; a másik ember magába fordul, magába fojtja a sérelmét, duzzog. E kettő között széles a skála, de igazából mind a kettő ugyanaz, mind a kettő visszavágás, mindkettő reakció. Mindkettő válasz arra a támadásra, ami érte.

P. Schaller mindig hernyóval szemléltette ezt a gondolatot. Mászik a hernyó, araszol a maga módján, és megérinted az oldalán. Nem tudom ugyan, hogy miért tennél ilyet? Ki akar megérinteni egy hernyót? 🙂 Ha megérinted mégis, akkor mit csinál a hernyó? Összepöndörödik az érintés irányába. Ez a reflexe, ez a reakciója. Ha megérinted a másik oldalán, akkor arra pöndörödik. Így működik a hernyó. Tudod, hogy mi a baj? Az, hogy én is így működöm. Ez probléma.

Isten azt mondja: Én adok neked nagyobb kegyelmet. Azért, hogy amint mész keresztül az életen, legyen válaszod, hogy nagyobb képet láthass, hogy ne csak az élet alsó szintjén élhess. Hanem meglegyen a szellemi szintje is a háznak, ahol megvan a kapcsolatod Istennel, és azt akarja, hogy ez meglegyen a tapasztalatomban is.

Kol 3:3 az életem el van rejtve. Jó dolog Istennek, hogy ezt látja, de mi van velem a mindennapokban? A válasz Istentől ez: „Én szeretném, ha te is látnád a mindennapokban. Azt szeretném, ha ez nyilvánvaló lenne neked.” Kol 4:6 a ti beszédetek legyen mindig kegyelemmel fűszerezett. Legyen megsózva kegyelemmel. Mit jelent ez? Kapok egy támadást, és nem kell visszaütnöm. Szolgálhatok, megbocsájthatok, továbbmehetek, továbbléphetek, hihetek, és azt mondhatom: Rendben, Istenem, Te tudod, és bízom Benned.

Személyesen azt mondja nekünk Isten 2Pét 3:18-ben: növekedj a kegyelemben. Kegyelemből menj a nagyobb kegyelem felé, és mindig van nagyobb kegyelem. Mindig lehet újat tanulni Istennel. Az evangéliumokban sokszor látjuk ezt. Van egy támadás, és Jézus nem vág vissza. Világosan beszél, elmondja, hogy mi a gond, de szeretettel teszi, és szolgál és hív és továbbra is hív, és továbbra is. Mi van a kertben, amikor Júdás elárulja? „Csókkal árulod el az Emberfiát?” Elmondja neki: „Tudom, hogy mit csinálsz. Ébredj fel, tudom, hogy mit csinálsz! Térj magadhoz!” Nem átkozódott, nem mondta el mindenféle mocsoknak. Nem! Miért? Mert Krisztus telve volt kegyelemmel.

Isten azt mondja: Szeretném, hogy tanuld ezt a feleséged kedvéért, a férjed kedvéért, a gyereked kedvéért, a szüleid kedvéért. Tizenévesek! A szüleitek kedvéért tanuljatok erről. Ha idős vagy, az unokáid kedvéért. Azért, hogy ne legyél begyöpösödött, konok öregember, hanem legyél kegyelemmel teljes. Erre van szükségünk.

Nagyobb kegyelem – ez az, ami kell nekem. Kegyelmet adni egy gyereknek, az nem jelent következetlenséget, hanem azt jelenti, hogy szereted akkor is, ha épp bolond. Szereted akkor is, ha fegyelmezni kell. Ezért volt az, hogy mi például azt mondtuk: fegyelmezés van, de a kapcsolat mindig meglehet.  A fegyelmezés soha nem az, hogy a kapcsolatot elvágjuk, mert kegyelem van a családunkban is. Így gondolkodj.

Olyan sokszor hallottam ezt: akkor kezdtem el megérteni a kegyelmet, amikor elkezdtem adni másoknak. Olyan sok embertől hallottam ezt: „Amikor kezdtem használni a kegyelmet… Amikor kezdtem megbocsájtani… Amikor kezdtem törődni, holott nem érdemelte meg… Amikor kezdtem valakinek átadni Isten szeretetét, holott nyilvánvalóan hallani sem akart róla…” Kegyelmet adni a házastársadnak, holott nem érdemli meg – ez mindenkire igaz. Még az én feleségemre is. Kegyelmet adni a házastársunknak, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy szeretetben kezdeményezek minden nyilvánvaló körülmény ellenére.

Tudom, mit gondolsz: „Pásztor! Én nem így nőttem fel. Pásztor, az én személyiségem nem ilyen.” Tudom, egyikünké sem. 1Pét 5:10 Ő a minden kegyelem Istene, ami azt jelenti, hogy nem számít, a hívő menyire szuper, mennyire csodálatos, de ettől még a kegyelem nem jön a saját természetéből, hanem azt Isten adja neki a Szent Szellem által. Nekem is, és neked is adja. Nagyobb kegyelmet ad, és azt mondja, hogy növekedjünk személyesen ebben.

Logikusan 🙂 most az utolsó betű következik. Az én logikám szerint :-). O – Outreach, amit így fordítunk: Evangelizáció. Azt jelenti, hogy elérni valakit, elérni valamit. Erről beszéltünk nemrég, Ézs 42:10 énekelj egy új dalt! Mi az új dal? Az evangélium. Jézus megváltott engem. Jézus megfizetett értem. Jézus új életet adott nekem, Jézus betöltött engem a Szellemével, Ő adott nekem örök reményt. Adott nekem valamit, ami nem fog elmúlni.

Mostmár az életem felelősség. Sáfár vagyok, bánok ezzel. Igyekszem a legtöbbet kihozni ebből az időből, amit itt vagyok. Nem azért, hogy berendezkedjek – ahogy P. Atti mondta –, hanem azért, mert ezeket a dolgokat kaptam Őtőle, és használom őket ebben az életben. Erre kaptam ezeket. Mik ezek? A szolgálat, az evangelizáció, az, hogy nem tudom befogni a számat, van egy dalom. Van egy énekem, van egy örömem, és hirdetem ezt.

Az előző üzenetben (2014.02.09. de. P. Kende: Mire való a gyülekezet?) arról beszéltünk – Mát 5:14 –, hogy nem rejtetik el a hegyen épült város. Ez a gyülekezet. Nem rejtetik el. A szellemi világ lát bennünket. A démonok tudják, az angyalok tudják, Isten tudja, hogy itt vagyunk. Ez nem mellékes dolog, mert Isten bátorítja a szívünket abban, hogy legyen meg ez az életünkben, hogy szolgálunk, hogy elérünk valakit, hogy átadjuk valakinek. Ez az üzenet. Az üzenetünknek a jellege olyan, hogy nem lehet elcsitítani, hogy nem lehet elhallgattatni. Ez olyan üzenet, ami szólni akar, ami hangos akar lenni. Ha bezárom a szívembe, akkor hibázom, és szét akar feszíteni engem.

Tudod-e, mi a purhab? Az építőiparban szigetelésre, hézagkitöltésre használják. A lényege az, hogy befújod valahova, akkor hab, aztán nagyon gyorsan felduzzad, megkeményedik. Kemény és szigetel. Hallottam srácokról, akik úgy tettek le zuhanytálcát, hogy aláfújtak habot, aztán elmentek. Kis idő múlva mentek vissza, és – ha jól értem – a tálca derékmagasságban állt, és a hab burjánzott ki alóla, mint a tüdő a fazékból. 🙂 Utána jó ideig szobrászt játszottak, mire lefaragták a felesleget. Mi volt a hiba? Az, hogy amikor így rakod le a tálcát, akkor rá kéne rakni legalább két nagy cementes zsákot. Azért, hogy a hab ne tudja felemelni.

Amikor megtérsz, amikor hozol egy döntést Krisztussal, hogy komolyabban fogod követni Őt, akkor Sátán pontosan tudja, mit kell csinálni, és nem fogja elkövetni azt a hibát, amit ezek a srácok elkövettek, ő rád fogja rakni a „két cementes zsákot”. Lesz nyomás az életedben, meg fogja próbálni elfojtani.

Miért? Azért mert 1Thessz 1:8-ban azt olvassuk: tőletek zendült ki Istennek beszéde. Tőletek zendült ki – ez mennyire jó kifejezés! Mások is hallották. Ez az outreach, az evangelizáció. Ez az, hogy elérek valakit. Róm 1:8-ban Pál így ír nekik: mert az egész világon hallanak a ti hitetekről. Ez igaz rád. Tudtad ezt? Az egész világon hallanak a hitedről. Tudtad? Gondolom, hogy nem tudtad. Azt hitted, hogy az országzászlók a gyülekezeti termünkben csak dekorációnak vannak, igaz? Viszont nem így van. Ez többről szól. Nem csak erről a helyről szól.

Mellesleg mindjárt itt az EUROCON. Tervezed-e? Mi a vágyunk? Az imánk az, hogy legyen országszerte sok gyülekezetünk, Szellemmel betöltött csoportja a hívőknek. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert ez az újszövetségi gyülekezet, hogy kizendül tőlünk az igazságnak beszéde. Amikor gyerekek voltunk, azt mondtuk: „A szomszédjaim jó zenét hallgatnak. Akár akarják, akár nem!” 🙂 Ami azt jelentette, hogy felcsavartuk a hangerőt, és úgy hallgattuk. Panelben laktunk, úgyhogy a második szomszéd is hallotta. Ez az, ahogy gondolkodunk.

Ez annyira nagyszerű üzenet! Azt mondjuk: „Tudom! Lehet, hogy idegesítő, de ha ez zavar téged, akkor azt jelenti, hogy hallanod kell, mert még nem születtél újjá. Ismerd meg Jézust!” Ez annyira jó hír, hogy nem bírom befogni a számat. Beszélni akarok. Az embereknek hallaniuk kell. Személyesen, és nyilvánosan. Barátságokon keresztül. Idegeneken keresztül. Zenén keresztül. Színdarabon – új húsvéti színdarabunk van – keresztül. Interneten keresztül, prédikáláson keresztül, és mindenféle módon.

Úgyhogy, ha azt mondod erre az O betűre: Pásztor, az én személyiségem nem ilyen!; tudod, hogy mit válaszolok. 🙂 Az enyém se. Nagy ügy! Ezért vagyunk ebben a világban.

Az utolsó betű, kizárásos alapon W – World, azaz a világ, Világevangelizáció. Nem csak, hogy el akarunk érni embereket, hanem világszerte el akarunk érni embereket. Wesley mondta: Parókiám az egész világ. Mi is így gondolkodunk. „Mekkora az egyházkerületed?” „Az egész világ. Én nem tudom, ahol Isten ajtót nyit nekem.”

Miért beszélünk erről? Mert olyan nagyra tartjuk magunkat? Nem. Nem tartjuk magunkat olyan sokra. Hanem azt találtuk, hogy a kultúra, a személyiség, a neveltetés lefelé húzza a tekintetet, az érzelmeket, a hangulatot, és elaltat. Aztán az ember vicces dolgokat, érdekes dolgokat kezd keresni az interneten, vagy idegeskedik, vagy aggódik, vagy fél, vagy hasonlítgatja magát más hívőkhöz, ezért utálja a másikat. Nagyon-nagyon korlátozott szinten éli az életét: természetileg, a kultúrájában, a neveltetésében, a személyiségében, a hangulataiban. „Pásztor! Én jól vagyok így.”

Hadd mondjak egy illusztrációt, aminek utánagondoltam. A múlt évben eljött az egyik kínai gyülekezetünk Kínából – nem a X. kerületből 🙂 –, és beszélgettem az egyik fiatal sráccal.  Mondtam neki:

–          Mennyire jó, hogy eljöttetek!

–          Igen, nagyon itt akartunk lenni. Annyira bátorító, annyira építő!

–          Könnyű volt jönni?

–          Hát, pénzben nem különös, de ez az egész éves szabadságom.

Ő a pásztornak a fia volt egyébként. Kivette az egész éves szabiját és eljött az EUROCON-ra. Azt mondta: „Annyira jó! Annyira hálás vagyok érte! Erre volt szükségem.” Bátorítalak, hogy legyél itt. Vegyél ki egy-két napot, ahogy tudod, és csak élvezzük. Nagyon jó alkalom lesz.

Chesterton annyira jól elmagyarázta a különbséget a nagy élet és a kicsi élet között. Azt mondta (persze átfogalmazom): A Föld kerek, úgyhogy egy értelemben azt mondhatjuk, hogy teljes. Egy pénzérme is kerek. Egy értelemben ez is teljes, mondhatnánk. Ugyanígy van az életemmel is. Lehet az életem nagy, és érezhetem teljesnek, és lehet kicsi, és érezhetem teljesnek, de a kettő között különbség van. Számításaim szerint hatszázharminchétmilliószor nagyobb a Föld kerülete. Lehet, hogy tévedek néhány milliót! 🙂

A kérdés azonban az, hogy hogyan élem az életem? Mert mondhatom azt: „Élek a hangulatomban, és tulajdonképpen teljes a kör. Az életem teljes. Az életemben megvan minden. Élem az életem a természeti szinten, a neveltetésem szerint, a személyiségem szerint. Mit akarsz? Ez egy teljes kör.” Felelhetjük erre: „Igen, de nem gondolod, hogy ez kisebb, mint lehetne? Lehetne az életed nagyobb, és úgy teljes?”

Kétféle módon lehet élni teljes életet. Meglehetsz csak önmagad, vagy megismerheted Isten kegyelmét. Megvan a régi természetem, de van egy új életem is. A kör nagyobb lett. Kitágult Isten akarata szerint, és sokkal több dolog fér bele. Mert van egy új ember, aki él bennem. Újjászülettem, de megvannak a saját kicsi rendszereim, és ezek működnek, ahogy működnek.

Vagy a másik lehetőség: megvannak a rendszereim, de tanulom Isten kegyelmét, és egyre nagyobbá lesz Isten kegyelme az életemben. Ján 3:30 az én rendszereim kezdenek elfelejtődni az életemből, és kezdenek kikerülni az életemből. Az életem egyre nagyobb. Hogyan? Úgy, hogy Isten kegyelme nagyobb az életemben.

Van még kettő eset. Az életemben ott vannak az emberek, akiket kedvelek. Ezekkel az emberekkel vagyok. Ez az én klikkem, vagy esetleg nem kedvelek senkit, úgyhogy nagyon szűk körben az életem. Vagy a másik lehetőség az, hogy megtanulom mit jelent kinyújtani a kezem. Megtanulom, mit jelent szolgálni a szavaimmal. Megtanulom mit jelent Istennel hozzáadni ahhoz a körhöz, ami nekem belefér. Aztán növekszik az életem Istennel.

Végül, itt a gyülekezetünk. Nagyszerű gyülekezet. Olyan hálás vagyok érte minden nap. Akkora csoda ez! Az emberek, akiket szeretünk, aztán a budapesti emberek, akik felé szolgálunk. A kérdésem az: Hozzáadjuk-e a thaiföldi, a moszkvai, tyumeni, a stockholmi… gyülekezeteket? Hozzáadunk-e valami többet a természetin túl?

Mindkét módon élhetem az életem, de az egyik esetben az életem nagyon pinduri. Úgy érzem, hogy kerek, de nagyon kicsi. Vagy a másik lehetőség az, hogy megismerem Isten akaratát – Nagyobb Kegyelem Világevangelizáció –, és növekszik az életem.

Tudod mit jelent ez? Ez több embert ad az életemhez, több lehetőséget a növekedésre, több dologra készít fel engem. Több dologgal tudok elbánni az életemben, és rengeteg örömet ad. Ez az, ahogy élhetünk. Ezért vagyunk GGWO, és ezért nagy áldás nekünk, hogy része lehetünk ennek.

Mennyei Atyánk! Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy örüljön a szívünk abban, amit kaptunk. Kérünk Téged arra, hogy áldj meg bennünket ezzel, hogy vezess minket ebben, hogy adj határozott irányt a szívünkben. Segíts az igazságban járnunk, növekednünk a kegyelmedben, megismerni a Te nagyobb kegyelmedet, és aztán Urunk segíts elérni másokat. Annyira hálásak vagyunk ezért! Köszönjük, hogy ilyen üzenetet kaptunk, ami a természete szerint el akar érni másokat.

Ámen.

Milyen üzenetünk van? Olyan, ami beszélni akar!

Lehet, hogy van, aki nem ismeri ezt a történetet. Egyszer csináltunk egy karácsonyi betlehemes játékot a Bazilikánál. Nagyon jóban lettünk ott a felügyelővel. Éppen átépítették a Bazilikát, és nagyon örültek, hogy csinálnánk ott valamit és elmondanánk az evangéliumot.

Úgyhogy az építőmunkások megépítették nekünk a díszleteket. Aztán bementek néhányan az Operaházba, és megkérdezték, hogy kaphatnának-e kosztümöket. Azt felelték: Persze, vigyétek, amelyiket akarjátok! Aztán elmentek az Állatkertbe: Szükségünk lenne egy szamárra! Azt felelték: Persze! Aztán fogták a szamarat, levezették a Földalattiba, beszálltak vele a metró kocsiba. Utaztak vele, aztán fölvezették a Bazilikához.

Aztán kellett a három király. Úgy volt, hogy lovon jönnének. Viszont abban az időben Budapesten belül csak rendőrök lovagolhattak, úgyhogy elmentünk a rendőrségre, és megkérdeztük. Azt mondták, hogy adnak három lovas rendőrt gond nélkül, persze! Úgyhogy felöltöztek az Operaház jelmezeibe, és megvolt a három bölcs. Megvolt a kórus is. Megvolt Jézus, megvolt a kereszt, megvolt a feltámadás. Dicsőséges dolog volt.

Miért mondom ezt? Azért, mert úgy gondolom, hogy tényleg sokszor csak a hitünk hiánya akadályozza Istent. Isten tesz nagy dolgokat ma is, látunk ilyeneket. Hálás vagyok annyi dologért: a Vissza a valósághoz Munkacsoport (VAV); a színdarab… Aztán imádkozunk is egymásért. Bátorítalak ebben, legyen hitünk, bízzunk Istenben és kérjünk Tőle! Ő meg tudja adni nekünk. Csak merjük kérni tőle a gyülekezetet Pécsett, Debrecenben,… szeretnénk látni hívőket, gyerekeket Isten akaratában, házasságokat Isten akaratában. Járjunk ebben!

Kategória: Egyéb