Milyen messzire hajlandó Isten elmenni?

2013 december 29. vasárnap  18:00

P. Kende

Milyen messze hajlandó Isten elmenni? 1Tim 2:3 Isten a megtartó Isten,

1Tim 2:4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.

Mennyire vágyja Isten az emberek üdvösségét? Annyira, hogy azt szeretné, minden ember üdvözüljön. Mennyire vágyik erre? – újra meg újra fel lehetne tenni ezt a kérdést. A Biblia erről szól javarészt, hogy mennyire vágyik Isten arra, hogy az ember üdvösségre jusson. Annyira, hogy mindent megtesz ezért. Annyira, hogy a szolgáit küldi, annyira, hogy a Fiát adja, annyira, hogy hajlandó bevállalni a keresztet az emberért, annyira, hogy hajlandó Magára venni a bűnünket. Annyira…! Annyira, hogy…

2Pét 3:9 Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Isten annyira szeretné az emberek üdvösségét, hogy hajlandó halogatni a dolgokat, hajlandó várni, hajlandó eltolni a dolgokat az időben. Azt olvassuk itt, hogy hajlandó kivárni. Miért? Azért, hogy benépesüljön a menny, azért, hogy emberek üdvösségre jussanak. Ha megnézzük ezt, Isten annyira vágyik az emberek üdvére!

Miért? Szerintem azért, mert Isten pontosan tudja, hogy a pokol mennyire nem nekünk lett kitalálva, és pontosan tudja, hogy a menny mennyire nekünk lett kitalálva. A világunknak ez az egyik hazugsága, hogy úgy festik le a poklot, mint egy partit, és a mennyországot úgy, mint egy fehérfelhős, vattacukros, rózsaszínes unalmat. Ez a hazugság.

Isten annyira tudja, hogy mi a mennyre lettünk kitalálva, és mennyire nem a pokolra. Ha a pokolról beszélünk, el tudom képzelni, értem, hogy mennyire túl sok lehet, ha a pokolnak a valóságába belegondolnunk, mennyire félelmetes lehet annak a rettenete! Könnyű megrémülni tőle. Könnyű elbújni a dolog elől. Könnyű összezavarodni Isten szeretetét és igazságosságát illetően, és könnyű mindenféle nem bibliai tant kitalálni a pokolról azért, hogy valahogy el tudjon bújni ennek a valósága elől.

Amikor megnézed a Bibliát, akkor azt találod, hogy Isten rengeteget beszél nekünk erről: „Figyelj! A pokol valós. Komoly! Fájdalmas. Elviselhetetlen.” Márk 9:46 rettenetes hely. Ézs 5:14-ben és sok más helyen: a pokol szörnyű hely, ne tagadd le!

A másik oldalról azonban Isten azt mondja: „Figyelj! Én akarom, hogy tudd, mi a te részed, hívő, mi a te örökséged.” Nemrég emlegettük ezt a verset: JSir 3:24 Isten az én osztályos részem, Ő az én örökségem. Isten azt mondja nekünk: „Figyelj!  A pokol valós, nem vicc. Komoly. Rettenetes. Ne tagadd le a valóságát!”; de nem ez a fókuszunk.

Nem erről szól az életünk, hanem másik dologról. Isten azt mondja: „Akarom, hogy ismerd az örökséged. Az örökséged nem arany, vagy ezüst, nem egy nagy ház, vagy egy gyors jármű, vagy egy tökéletes szépségű arc, hanem a te örökséged Én vagyok.” – mondja az Úr.

„Az örökséged a legnagyobb dolog. Én vagyok az örökséged. – mondja Isten – Én a tiéd vagyok, és ez a legnagyobb dolog.”

Amikor a Jelenések könyvét megnézzük, akkor nagyon sokszor leragadunk a csapásoknál, a szörnyűségeknél, amik történnek, de igazán Jel 7:9 nagy a sokaság, akik a mennyben vannak, és akik dicsérik Istent, akik igazak, és akik Isten előtt állnak. Jel 19:6 megint nagy sokaság, akik azt mondják: halleluja. Akik betöltik a mennyet az énekükkel. Az örömükkel, a szabadágukkal, a vidámságukkal, a közösségükkel, betöltik a mennyet ezzel. Igazán Isten azt mondja nekünk: „Figyelj! Ez a mi fókuszunk. Ez a mi összpontosításunk.”

Amíg a világban vagy, ez a te vadászmeződ. Ez a terület az, ahonnan benépesítheted a mennyet, és bárhol vagy, akár egy rettenetes helyen, temetésen, vagy rossz helyen, kórházban, vagy jó helyen, virágoskertben, vagy unalmas helyen, a bélyeggyűjtőszakkörben – én voltam ott, és kirúgtak, én voltam talán az egyetlen ilyen –, bárhol vagyunk, mit képviselünk? Minek vagyunk itt? Mi az összpontosításunk? Mi a célunk? Minek vagyunk ebben a világban? A válasz az: népesítsük be a mennyet! Ezt megtehetjük, akármilyen állapotban vagyunk. Nemre, korra, bőrszínre való tekintet nélkül. Nem számít, ebben részünk van.

Mennyire vágyik Isten arra, hogy emberek üdvözüljenek? Annyira, hogy hajlandó megmutatni az Ő jóságát egy lázadónak.

Róm 2:4 Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít?

Sok ember azt mondja: „Minek nekem Jézus? Jól megy az életem. Minek nekem Isten? Gazdag vagyok, sikeres vagyok. Mindenki úgy ugrál, ahogy én fütyülök. Minek nekem Jézus?” Ez a vers ezt mondja: nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít? Nem tudod, hogy ez arról szól, hogy Isten kopogtat nálad? Azért, mert jól mennek a dolgok. Azt mondja neked: „Hajlandó vagyok türelmes lenni veled. Hajlandó vagyok megáldani téged. Várok rád.”

Mennyire vágyik Isten emberek üdvére? Annyira, hogy hajlandó elhívni Jónást. Jónás talán a legrosszabb próféta a listánkban. Ennél rosszabbul nem lehet teljesíteni. 🙂 Mintha a szendvicsedben kígyót kapnál a gyorsétteremben. Valami olyan, ami nagyon rossz! Nagyon rosszul teljesít. Egy próféta, akinek Isten azt mondja: Menj erre!; és aztán megy az ellenkező irányba. Azt mondja neki: Szolgálj feléjük! Nagy nehezen megteszi, de nagyon utálja az egészet. Isten ennek ellenére elhívja, és azt mondja neki: Menj és csináld. Miért? Azért, mert Isten vágyik az emberek üdvére.

Olyan könnyű azt mondani: „Nekem ez nem jön be. Az ilyen dalok nekem nem jönnek be. Az ilyen emberek nekem nem jönnek be. Az ilyen díszítés nekem nem jön be. Az evangelizáció nekem nem jön be. Az ima-összejövetel nekem nem jön be, az csak nem én vagyok.” Rendben, de mire vágyik Isten? 1Tim 2:4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Ez Istennek a vágya. Jónásnál nem lehet rosszabb a dolog. Isten azt mondja neked: „Én elhívtalak erre. Azt szeretném, hogy emberek megtérjenek.”

Isten annyira akar látni embereket megtérni, hogy hajlandó volt elvinni Dánielt Babilóniába. Azért, hogy emberek megtérjenek. Milyen könnyű lett volna Dánielnek azt mondani: „Elveszítettem az otthonom, elveszítettem a családom, az országomat… mindent elveszítettem. Isten bizonyára utál engem. Isten bizonyára megtagadott engem.”

Szeretem ezt a mondást – főleg azért, mert én mondtam –, nincs olyan probléma, amit ne lehetne rosszabbá tenni egy kis befelé fordulás és önelemzés által. Nincs olyan probléma, amit ne lehetne rosszabbá tenni! Nagyon egyszerű! Dániel viszont nem ezt csinálja, hanem azt kérdezi: Mi Isten akarata? Aztán szolgál. Szolgálja a királyt, aki elpusztította az otthonát, és szolgálja a bölcseket, akik ellene vannak, megmenti az életüket; és szolgálja az országot. Miért? Azért, hogy az emberek eljussanak az igazság megismerésére és üdvösségre, mert ez Isten szíve vágya.

Ugyanígy, Isten hajlandó volt Dániel három barátjának megengedni, hogy bekerüljenek a kemencébe. Magas pozíció, és aztán egy pillanat alatt le a hamuba. „Akkor Isten valamit elrontott biztosan, ugye?” Mit szólsz azonban ehhez? Lehet, hogy Isten azért vitt engem különböző helyekre, fel is és le is, hogy emberek eljussanak az igazság megismerésére, mert ez a szíve vágya.

Azt mondja Jézus Mát 10:18-ban: Én megengedem, hogy a hitetek miatt római uralkodók, mindenféle helytartók és mindenféle vezetők elé kerüljetek, és megvádoljanak titeket. Miért? „Azért, hogy bizonyságot tehessetek.” Isten ennyire vágyik arra, hogy emberek megtérjenek, hogy megismerjék az igazságot. Ezért vagyunk itt te meg én, hogy emberek eljussanak az igazság megismerésére.

Van azonban még egy oldala.

Eféz 4:15 Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban.

Isten azt szeretné, ha felnövekednénk Krisztusba. Ő bele növekednénk. Miben? Mindenben. „Úgy érted, hogy olvassam a Bibliám?” Igen, de növekedj a munkamorálodban is. „Úgy érted, tanuljak kedvességet és szelídséget a családom felé?” Igen, de tanulj arról is, hogy mit jelent adni Isten munkájára. „Úgy érted, hogy növekedjek az örömben?” Igen, de növekedj következetességben is.

„Úgy érted, hagyjam magam mögött a bizonytalanságomat és növekedjek a Krisztusban való biztonságomban?” Igen. Igen, de ugyanakkor növekedj például az építésben is, őszinteségben is, és a szolgálatban is, a szeretetben és a kiigazításban. Növekedj minden területen! Istennek ez a vágya. Ezt úgy hívjuk, hogy tanítványság: növekszem, megyek előre, van növekedés az életemben. „Szeretném, hogy előre menj!” – mondja Isten.

Utánanéztem, hogy miről prédikálunk a legtöbbet. Vannak nyilvánvaló témák: evangélium, Jézus; de amiről a legtöbbet beszélünk – meglepett –, az a növekedés. Miért? Azért, mert Istennek szívén van a hívő növekedése. Ne álljunk meg, hanem menjünk előre. Megint csak azt kérdezhetném: Mire hajlandó Isten, hogy tanítványságba vigyen minket, hogy növekedjünk Ővele? Mózest 2Móz 5-ben hajlandó volt bevinni a fáraó elé azért, hogy növekedés legyen, hogy a nép megismerje az Urat.

2Kor 4:12 azt mondja Pál: Isten hajlandó engem halálra vinni azért, hogy nektek életetek legyen. (Azt hiszem, hogy erről beszél.) Miért? Azért, hogy szeretet jöjjön ki az életéből és megtörtség és törődés, és mindaz, amit Isten ki akar munkálni. Azért mondja a korinthusiaknak: növekedjetek, nektek tanítványságotok legyen.

Isten hajlandó volt megengedni, hogy Pál börtönbe kerüljön. Miért? Azért, hogy megírja nekünk az apostoli leveleket, és láthassuk ezt a szolgálatát, mindannyinkat megáldjon és sokakat tegyen tanítvánnyá. Istennek ez a vágya.

Eféz 4:11-13a És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére,

Miért fontosak ezek az emberek, a pásztorok, a tanítók, a szolgálatvezetők? Mire adta Isten ezeket az embereket? „hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére Nem annyira fontosak, hanem inkább hasznosak. Nem tökéletesek, de hasznosak. Megéri megismerni őket, és megéri közel húzódni hozzájuk.

Bátorítalak arra, hogy húzódj közel. Bibliaiskolás óra, vagy beszélgetés, vagy ima-összejövetel, vagy evangelizáció, vagy vidéki szolgálat, vagy bibliatanulmány – keresd a lehetőséget. Miért? Azért, mert ha közel vagy az egyikükhöz, akkor Isten tanítvánnyá tesz. Bátorít az ő példájuk által.

Mennyire messzire hajlandó Isten elmenni? Eféz 1:7 az Ő vérét adta azért, hogy megigazítson bennünket. Isten hajlandó volt mindent odaadni, hogy az ember megmeneküljön, hogy újjászülethessen. Ha nem vagy hívő Jézusban, akkor itt a lehetőséged. Jézus fizetett teérted az Ő vérével. Bízd rá az életed, hívd be az életedbe, és Ő új életet ad neked. Isten akármeddig hajlandó volt elmenni érted!

Ján 6:55-56-ban Jézus azt mondja: „Az Én vérem ital, az Én testem étel. Ha ezt eszed és iszod, akkor közösségben vagy Velem.” Ez a tanítványság. Jézustól kapunk, Ő táplál bennünket, Ő épít bennünket, és közösségben vagyunk. Ez az életünk. Jézus hajlandó volt mindent megtenni ezért, hogy tanítványok legyünk, hogy növekvő keresztények legyünk, hogy növekvő örömben járjunk, hogy növekvő szabadságban járjunk, hogy növekvő életben járjunk. Ez az elhívásunk igazán. Ámen.

P. Rick Knight

Hol állna meg Isten? Mit meg nem tenne azért, hogy az embereket Krisztushoz vigye? Ámulatos gondolat ez! Amikor a saját életünkre gondolunk, hogy hova jutottunk az életünkben, hol voltunk az életünkben, mielőtt Krisztushoz jöttünk. Ámulatos arra gondolni, hogy minden, amit megtapasztaltunk az életünkben, abban Isten munkálkodott.

Amikor nem voltunk megtérve, Ő üldözött minket. Azokat, akik meg vagyunk térve, Ő vezet minket, velünk jár, és az életünk minden apró részletében benne van. Nem hagyott minket magunkra semmilyen apró részletben sem. Egyedül akkor maradunk magunkra, amikor mi elmegyünk Tőle, de még akkor is Ő vár, és ott van értünk.

A hitre gondolok most, és a hitbeli életre. A helyzetünk Krisztusban – mennyei helyeken vagyunk ültetve tökéletesen –, és az erről való megtapasztalásunk, ezek távol vannak egymástól. A hitbeli járásunk célja az, hogy a kettő közelítsen egymáshoz. Kegyelemben növekszünk, és megtapasztaljuk, hogy valójában kik is vagyunk Istenben, Krisztusban. Izgalmas ez szerinted? Igen. Az nagyon izgalmas, hogy hitben járjunk és nem látás által.

A szakadék szélén járunk. A szélén vagyok, de nem látás által járok. Ha látás által járnék, akkor nem lennék ilyen közel a széléhez, hanem beljebb állnék, ahol biztonságos. Ehelyett hitben járok, és nem arra összpontosítok, ami előttem van. Nem a saját kétségeimen és bizonytalanságaimon jár az eszem. Nincs visszapillantó tükröm, amivel láthatnám az összes hitbeli hibámat.

Mert amikor hitben járok, akkor Zsid 12:2 Jézusra összpontosítok, Aki a hitem alkotója és bevégzője, Aki nekem adta a hitem – vagy: Aki írta vagy szerkesztette a hitem –, az Ő élete által. Harmincévesként jött a világra? Nem! Hanem csecsemőként érkezett a világba. Ő is járt ebben a folyamatban ezen a Földön.

Ahogy járt ebben a folyamatban, Ő engedelmes volt az Atyjának állandóan, és megírta nekünk, hogy mi a hit. Ő a szerzője a mi hitünknek, de Ő a hitünk bevégzője is. Rá összpontosítok, a szakadék szélén vagyok, és Ő vezet engem. Ő a lábam világossága. Nem sokkal előttem van, hanem a lábam előtt, a léptemet világítja meg, hogy el ne csússzak. Bele ne csússzak a kísértésbe, vagy a világ gondjaiba. Ez nagyon izgalmas, mert nem tudom, hogy hova visz.

A Biblia azt mondja: Ő olyan helyekre visz el engem, ahova magamtól nem mennék, ha az én választásom lenne. Olyan helyekre visz el az életemben, ahol a szívem szerint én nem laknék. Sötét helyeket nyit fel az életemben. Olyan helyeket, amiket én leginkább beszögelnék. Ki fogja nyitni ezeket az ajtókat, és világosságot ereszt oda be. Fényt, ami elveszi a sötétséget, és az életem megtelik, kiteljesedik, és én azzá válok, aki vagyok. Ez csodálatos!

„Miért kell várni és miért ez a hosszú járás? Istenem, én ezt most akarom. Adj nekem türelmet most azonnal! 🙂 Miért van ez a hosszú út?” Mert ez az én utazásom hitben. Ami másokat is vonz Istenhez. Mert az én hitbeli utazásom ez bemutató, és nem élek a világrendszer szerint, új látásmódom van a dolgokról. A gondolkodásomban nagyon sok területen radikális vagyok. Ez megragadja az emberek figyelmét és azt mondják: igen, ez helyesnek tűnik az én szememben.

Isten odatesz engem emberek elé ebben a járásban, és én azt mondom nekik: „Jó hírem van számodra. A legjobb hír, amit valaha is hallhattál. Ez a jó hír.” Elmondom, és tetszik nekik. Megalázzák magukat és azt mondják: igen, én ezt akarom. Aztán fogom a kezüket, és azt mondom: járjunk együtt. „Járjunk együtt! Neked ezt meg kell tanulnod! Hadd indítsalak el ezen a járáson, amit az életed hátralévő részében folytatsz. Csodákat tanulsz és dicsőségeket, és rejtélyek fognak előtted kitárulni. Az életünk, ami előttünk van, nagyon izgalmas kaland.”

Debrecenben voltunk tegnap. P. Jukka azt mondta: ez az utolsó keresztes hadjárat. Mert ebben az évben ez volt az utolsó alkalom, hogy Debrecenbe mentünk. P. Jukka írt is egy dalt, a címe talán az lesz, hogy Debrecen blues. Két öreg fickóról beszél a dalban.

Ez a hitbeli járás ez kaland. Nem tudjuk, hogy mit fog legközelebb tenni, de egy dolgot tudunk, hogy ez értünk van. Nem tudjuk, hogy mi történik majd az életünkben, ahogy ezen az úton megyünk, de egy dolgot tudunk. Azt, hogy minden a mi javunkra szolgál. Nem tudjuk, hogy hova visz majd minket, de tudjuk, hogy bárhova is visz minket, annak célja van.

Nagyon szeretem, amit P. Kende mondott az előbb: az a célja, hogy benépesítsük a mennyet, hogy megtöltsük a mennyet. Ahány embert csak tudunk, magunkkal vigyünk a mennybe. Hitben járunk és nem látás által. Eféz 2:2 járunk a világban a legjobb képességünk szerint kegyelemből Istennel. Ez ámulatos!

Semmi a múltunkban nincs, amiket megbántunk. Bármi, ami történt korábban, az egyszerűen csak idehozott engem. Nem aggódom a múlt miatt. Hálás vagyok, hogy itt vagyok, és megyek előre. Lehet, hogy ezért jött Jézus csecsemőként. Lehet, hogy ezért született csecsemőként, hogy megmutassa nekünk, hogy ez egy folyamat, hogy van egy utazás számunkra, és ez kaland a végéig. Mit gondolsz, jó ez?

Ámen.

Kategória: Egyéb