Miért hiszünk az örök biztonságban? & Szeretettel kelni át az ismereten (I. Korinthus 8.)

2013 augusztus 18. vasárnap  18:00

P. Bartha Attila

Mik 7:18-19 Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!  Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!

eltapodja álnokságainkat” Mit tapod el? Minket? Nem, az álnokságainkat. Mit csinál a bűnünkkel? A tenger fenekére veti. Minket vet oda? Nem, a bűnünket.

Az előző üzenetben (2013.08.18. de. P. Kende) volt egy nagyszerű gondolat. Nem ez volt a főgondolat, de nagyon megáldott. P. Kende Ján 10:28-at idézte, és arról beszélt, hogy mi az Atya kezében vagyunk, és erre a biztonságra van szükségünk, nem állandóságra. Istenre van szükségünk, arra, hogy tudjuk, mi az Ő kezében vagyunk, és Ő nem vethet ki minket.

Sajnálatos módon elég népszerű egy tanítás a keresztények körében. Ez pedig az, hogy elveszítheted az üdvösséget, ha nem vigyázol. Mi az örök biztonságot tanítjuk, és mondhatjuk azt, hogy ők az örök bizonytalanságot. Megoszlanak a vélemények, hogy melyik az a pont, ahol elveszíted az üdvösséged. Megoszlanak a vélemények, hogy ha egyszer elveszítetted, akkor visszanyerheted-e, és mit kell tenned ahhoz, hogy visszanyerjed.

Amellett a sok vers mellett, amely azt bizonyítja, hogy nem veszítheted el, ez a tanítás – elveszítheted az üdvösséged – látszólag a hívőről szól. Arról, hogy elég jó vagy-e, elég nagy-e a hited, megtartod-e a hitedet. Viszont, ha mélyebbre nézel, akkor ez igazából Isten jellemét kérdőjelezi meg. Ez Őróla szól, hogy Ő képes-e. Ez arról szól, hogy kitől is van az üdvösségem.

Az egész világ Őtőle van, Ő érte van, és Ő általa van. Hol olvasol a Bibliában olyat, hogy rajtad múlik valami? 1Pét 1:5 az Úr hatalma az, ami megőriz téged. Mi alapján van az üdvösséged? „Elég jó voltál? Te szellemibb vagy, mint a másik?” Olvasod a Bibliádat? Mert ha igen, akkor ilyen következtetésre nehezen juthatsz.

5Móz 7:7-9 nem azért választott téged az Úr, mert te több lennél, sőt, te vagy a legkevesebb, hanem azért, hogy megtudjad, hogy az Úr hűséges. 5Móz 9:6 nem a te igazságod miatt választott, hanem azért, hogy megmutassa az ígéreteit, hogy bevisz téged az Ígéret földjére. Ézs 43:24-25 mi az, amit adtál Neki? A bűneiddel terhelted Őt, de Ő azt mondja: „Én eltörlöm az álnokságaidat. Én Magamért törlöm el az álnokságaidat. Az Én igazságaimért törlöm el az álnokságaidat.” Az egész Biblia erről szól.

Mát 9:12-13 a bűnösöknek van szüksége megtérésre, a betegeknek orvosra. „Azt akarom, hogy tanuld meg, hogy irgalmasságot akarok.” Nem tudsz kiesni Isten kezéből. Róm 8:35-39 hány dolog választhat el téged Istentől? Én csak azt olvasom: semmi, sem, sem, sem,…

Mi van azzal – ez a „legaljasabb” tanítás, nagyon logikusnak hangzik –, ha te visszaadod, akkor elveszítheted, ha te mondasz nemet, akkor elveszítheted?

A kisfiam most két és fél hónapos. Sokan mondjátok, hogy milyen aranyos, milyen cuki. Erre szoktam viccelődni: igen, a genetika működik. 🙂 Ma sokat fájt a hasa, és ahogy felvettük, eltolta magát. Kieshet a kezünkből? Ne vicceljünk!

Akárhogy próbálod eltolni magadat Istentől, hogyan tehetnéd ezt meg? Csak nézz meg példákat! 1Kir 19-ben Illés azt mondta: Uram, meg akarok halni. Mit felel erre Isten? „Ja, rendben. Tessék!” Dehogyis! Bátorítja, továbbviszi. Luk 15-ben hazamegy a fiú. „Atyám, csak hadd legyek egy szolgád!” „Nem. Téged megkülönböztetett szeretettel szeretlek. Tied minden kegyelmem, és fölemellek olyan helyre, ahol eddig nem is voltál.”

Isten a helyreállító Isten. Vannak imák, amiket nem válaszol meg. Ismeri a formáltatásunkat. Tudja, hogy a lelkünk a porhoz tapad. Ján 2-ben nem bízza Magát az emberre. Luk 23:34 Hogy imádkozik Jézus a kereszten? „Bocsáss meg nekik, Atyám!” Miért? „Mert ők annyira tisztában vannak a helyzetükkel.” Dehogyis! Nem. „Mert ők nem tudják, hogy mit cselekszenek.”

Nézd meg Mózest! Elbukott a nép. Isten azt mondta: adok neked újat. Mit mond erre Mózes? „Ha én nem mehetek velük, akkor engem is törölj ki a Te Könyvedből.” Ha lehetséges lenne, hogy ha te nemet mondasz Istennek, akkor Ő kitöröl a Könyvéből, akkor miért olvasom azt 2Móz-ben, hogy nem csak Mózes életét tartotta meg, hanem az egész nép életét is, akiket el akart veszteni?

Mát 16-ban azt mondja Jézus Péternek: távozz Tőlem, mert nem Isten dolgaival gondolkozol. Luk 15-ben aki nem értette a helyreállítást, az a másik fiú volt. Aki nem érti az örök biztonságot, az az emberek dolgaival gondolkozik. Isten jelleme nem ilyen.

Zsolt 103:12 „Olyan messze vetettem el a bűnödet, mint kelet a nyugattól. Soha nem találkozhat. Elvetettem az összest.” 1Ján 2:2 „Minden egyes bűnért meghaltam, a szándékosért és a véletlenért.” „Nincs olyan, hogy kieshetsz a kezemből. Nincs olyan, hogy elveszted az Én szeretetemet, mert ez az Én jellememről szól.” Zsid 6-ban „Kinek a nevére esküdtem meg, hogy veled maradok? Az Én természetemre esküdtem, mert nem volt nagyobb, és nem változom, és nem hazudhatok.”

Ne hidd el a hazugságot, hogy bármikor is elveszítheted az üdvösségedet. Teljes mértékben biztonságban vagy. Ilyen Istennek a jelleme. 2Tim 2:13 ha én hitetlenkedem is, Ő hű marad, mert Önmagát meg nem tagadhatja. Önmagára esküdött meg. Az üdvösséget Ő végezte be, és nekünk adta ingyen kegyelemből.

Ne hagyd magad megtéveszteni! Isten jobban szeret, mint gondolod. Olvasd a Bibliát, elejétől a végéig erről szól. Ámen.

P. Kende

1Kor 8:1-3 Ami a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy ismer valamit, az még nem ismerte meg úgy, ahogyan ismernie kell. De ha valaki szereti az Istent, azt ismeri az Isten.

1Kor 8. rövid fejezet. A kérdés, amit felvet, az egyedi kérdés. A korinthusiaknak ez probléma volt. A jeruzsálemi gyülekezetben ez nem volt gond. Ott nem áldoztak bálványoknak. Nekünk sincs ezzel nagy gondunk, hogy Budapesten sok bálványáldozati templom lenne, de azt gondolom, hogy például Délkelet-Ázsiában – Indiában, Thaiföldön,… – ez a fejezet nagyon hasznos. Mert vannak ezek a keleti vallások, amik idejönnek, aztán csinálnak belőlük egy nyugatiasított verziót, hogy emészthetőbb legyen, de igazából ott, ahonnan származnak, ott nagyon primitív bálványimádás az egész.

Azért nagyon komoly üzenete van ennek. Ebben a szakaszban Pál el is mondja. Az üzenete az, hogy az ismereten tessék túlmenni, és tessék eljutni Krisztushoz. Ez nagyszerű üzenet. Nagyon sokan megragadták 1Kor 8:1b-t, és azt vették ki belőle: nem akarok ismeretet gyűjteni, nem akarok tanulni. „Nem akarok tanulni a hitemről, nem akarok tanulni a Bibliámról, nem akarok tanulni Jézusról, mert az ismeret felfuvalkodottá tesz.”

Igazából ez itt azt mondja, hogy van ismeret, de azon túlmenni, eljutni a Személyhez, szeretet által eljutni Krisztus személyéhez – erről beszél ez a fejezet. Nem azt mondja, hogy ne tanuljunk, ne növekedjünk Jézus Krisztus ismeretében. Mert 2Pét 3:18 azt mondja, hogy növekedjünk az Ő kegyelmében és ismeretében.

Igazából, amiről ő itt beszél, az a bálványimádás. Nagyon sok helyen az Írásban a bálványimádás és a paráznaság össze van kapcsolva. Például Jel 2:14-ben Bálámnál. Pál erről beszél: „Figyelj! Megmutatom, hogyan gondolkodj. Ahogy gondolkodni kell erről, az a szeretet.” Ez érdekes gondolat, hogy hogyan kapcsolódik ez ide.

Úgy értem, hogy mi is feltehetünk kérdéseket, amik felmerülnek. Nem bálványáldozati templommal kapcsolatban. Mert ha kimész a szomszédos térre, ott nincs templom, ahol van valami bálvány és mindenféle állatokat égetnének, és hasonlók, valahol hátul pedig árleszállítással árusítják a maradék húst. Úgyhogy ezzel a problémával nem találkozunk. Ha lenne ilyen, akkor valószínűleg sorban állnánk az árleszállított húsért. 🙂

Viszont mi is feltehetünk ilyen kérdéseket: Mi van az akupunktúrával? Mi van a jógával? Mi van a jógatartásokkal? Mi van a harcművészetekkel? Mi van a reflexológiával? … Abban a gyülekezetben Korinthusban volt egy csoport, akik mindent nagyon jól értettek, és megvetették azokat, akik nem értették. Ők ebben tényleg jók voltak: ha valamit értettek, akkor felszívták magukat és megvetették a másikat. Pál igazából ezt igazítja ki ebben a fejezetben.

Ez fontos gondolat, hogy az ismeret szeretet nélkül, az lehet mély, és az ismeret szeretettel, az is lehet mély, de a kettő között különbség van. Az ismeret szeretet nélkül az úgy mély, mint a futóhomok, vagy mint egy sárral teli gödör, ami elkap, beleragadsz, és csak húz lefelé. Nem ad semmit. Ez az ismeret szeretet nélkül.

A másik oldalról az ismeret szeretettel az olyan, mint ahogy egy tisztavizű forrás mély lehet. Az gyönyörű. Az nem ejt csapdába, az ad neked valamit. Ez a különbség, és ez a veszély, hogy ha rengeteg ismeretet gyűjtök, de szeretet nélkül és törődés nélkül, és szolgálat utáni vágy nélkül.

„Hé, srácok!  Mi vagyunk azok, akiknek sok ismeretük van. Azok a nyomorultak, akiknek nincs ismeretük. Mit tudnak azok? Semmihez nem értenek. Csak nézz rájuk! Érthető. Soha nem is lesznek olyanok, mint mi.” Ismerettel bíróknak nem jutna eszükbe, hogy azt mondják a szegény, IQ tekintetében kihívott testvérnek: „Figyelj! Mesélhetek neked arról, hogy milyen jó verset olvastam? Bátoríthatlak a hitben?” Ez a különbség a kettő között.

Ők így kérdezték: Nekünk – akik ismeretet birtoklunk – van igazunk, vagy nekünk – akiknek gondunk van az ismerettel – van igazunk? Pál azt mondja: „Nem. Egyik sem. A szeretet összekötne benneteket.” Az előző üzenetben (2013.08.18. de. P. Kende) Ján 4-ből beszéltünk arról, hogy kilépni a köreinkből, és hogy a gyülekezetben a baloldalon ülők és a jobb oldalon ülők sosem keverednének. 🙂

A 2. versben azt mondja: Ha valaki azt hiszi, hogy a mélyére ásott valaminek, hogy a mélyére jutott valaminek – a görögben azt mondja, hogy belejutott –, az nem tud semmit. Newton, aki azért, hmmm, olyan „jó közepes” fizikus volt, azt mondta: Én egyszerűen csak kavicsokat gyűjtök az igazság óceánjának partján. Nagyon alázatos volt. Hívő volt, és volt szeretet az életében, és alázatos volt.

Ez az, amire szükségünk van az ismeret mellé: alázatra és szeretetre. Ez az, ami kell nekem. Ez az, amire szükségem van. Ez a vers azt mondja: ha szereted Istent, akkor ez nyilvánvaló felőled. Isten tudja ezt. Ez egyértelmű. Ez nyilvánvaló, ha szereted Istent. Ez az, ami fontos. Nem az, hogy hány kötetet tudsz Őróla, hanem hogy szereted Őt, és az Ő valósága az életedben jelen van. Mert ez kölcsönös dolog.

Ha szereted Őt, akkor ez nyilvánvaló az életedben, mert ez kölcsönös dolog, és a szeretet árad közted és Isten között. Ez az, ami nyilvánvaló az életedben.

Egyszer Ábrahám Lincolnnak, amikor már elnök volt, ajánlottak valakit, hogy vegye föl egy posztra. Azt válaszolta: Nem tetszik az arca. Az egyik embere azt mondta: „Elnök úr! Az ember nem tehet arról, hogy hogyan néz ki az arca.” Lincoln azt felelte: Negyven év fölött mindenki felelős azért, hogy milyen az arca.

Egy értelemben persze viccelt, de egy értelemben igaza van. Miért? Azért, mert ha szeretem Istent, annak van hatása az életemben, és az évek során van áldás az életemben. Az évek során nyilvánvaló volta van ennek, hogy Isten jelen van az életemben, hogy Ő szolgál felém, hogy Ő bátorít engem, hogy Ő vezet engem.

1Kor 8:4-6-ban igazából elmondja, hogy hogyan van ez valójában Isten szemszögéből.

1Kor 8:4 … tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.

1Kor 8:6 mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is őáltala.

Csak egy Isten van. Nincs másik Isten. Nincs több. Nincs sok Isten. Nem az egész világegyetem az Isten. Hanem Isten a teremtő, Ő egy, Ő valaki nagyobb, és Ő az igazi. Úgyhogy a bálvány igazán semmi. Az a bálvány a rengeteg karjával, a másik az ijesztő ábrázatával semmi igazán. Az csak egy rosszul sikerült szobor. Jöhet bárki bármivel, az nem jelent semmit, és nem érdekel. Nevetséges igazinak tartani.

Úgyhogy Pál azt mondja: igazán a bálvány az semmi. Az az úgy nevezett „isten” az semmi.  A bálványáldozati hús az csak hús. Ott semmi nincsen. Hogyha van valami mögötte – és itt válik érdekessé –, akkor az egy démon, 1Kor 8:5.

1Kor 10:19-20-21-ben azt mondja, hogy ne legyél közösségben ezzel. Mert ez volt az egyik kérdés.  Mert voltak ünnepek, amiket bálványoknak tartottak, és azt kérdezték a jelek szerint: Beülhetek-e én oda, és bulizhatok-e ott a barátaimmal? Erre azt mondja Pál: az nem a te helyed. Hogyan lehetnél közösségben azzal, és közösségben Istennel is? Nem mehetek be bálványtemplomba és mulatozhatok a bálvány tiszteletére. Az hogyan működhetne?

Úgyhogy azt mondanám, hogy egy jógakurzus az veszélyes dolog. Miért? Azért, mert van mögötte egy szellemi valóság. Úgy értem, hogy ez marketing eszköz a buddhizmusnak. Semmi más. Bárhol látsz egy jógakurzust, igazán csak erről szól, ez a lényege. Jól tudom, mert találkoztam ezzel elég közelről. Egy jógapóz az csak egy furcsa póz. Az semmi igazából. Az jelentéktelen. Az magában nem jelent semmit.
Harcművészetek. El akarsz menni karatézni? Rendben. Ha túl egyenes az orrod, csak menj. 🙂 Majd rendbe rakják, ne aggódj! Vagy menj bokszolni, teljesen mindegy. Vagy menj aikidózni, nekem mindegy. Viszont, ha meditációt kezdenek neked tanítani, akkor jobb, ha azt mondod: „Itt a vége! Viszlát.”
Baltimore-ban van egy dzsúdó stúdió, az egyik pásztorunk a mester ott. A logójukban van sárkány, és minden, ami kell :-). A sárkány tekeredik lefelé, és van egy nagy láb, ami a fejére tapos. Nagyon, nagyon keletinek néz ki. :-), de nem igazán az, és nagyon jó. Teljesen rendben van.

Ez a különbség: a valóság mögötte. Azt mondja Pál: „Ne légy ostoba! Ne add be a derekad!”

Nemrég hallottam egy testvérről, aki megtért, és aztán elment ebbe az irányba. Kezdődött ez az egészséges táplálkozással, utána jött a jóga, és most egy elvadult keleti, New Age-es valamiben van benne. Ez szomorú. El se indulj arra! Legyen eszed hívőként!

Térjünk vissza a két csoporthoz, akik nem tudnak megbékülni egymással. 1Kor 8:7-13. Mi van velük? Pál elmagyarázza. Azt mondja Pál, hogy a fickónak van egy gondja, mert nem olyan régen még valahol a bálványáldozati húst ette, és a bálványt ünnepelte. Tömjént vitt neki, reggel megetette a bálványt, este elvitte a megromlott húst, aztán megint adott neki. Valamiért a bálvány sose ette meg, senki nem érti, hogy miért. 🙂

A fickónak mi a baja a mai nap? Az ismeretet gyűjtögetők csoportjából azt mondanák neki: „Legyen eszed! A bálvány mögött nincs semmi. Nesze, edd meg ezt.” Lehet, hogy megeszi, de van egy gondja. Az, hogy ő hozzá van szokva a bálványhoz. Ez szokás az életében. Nem mehet azonban vissza oda, nem csinálhatja ezt.

Az ismerettől felfuvalkodott ember büszkeségben azt mondja neki: Hé, ezzel nincs semmi baj. Ő azt feleli: rendben, megeszem; de a lelkiismerete nincs rendben. Ezzel van egy kis probléma. Miért? Az étel fertőzteti őt meg? Nem. Mát 7:18-ban azt mondja Jézus, hogy bármi ételt megehetsz, nem fertőztet meg téged. Mégis mi a gondja? Az, hogy a lelkiismerete nincs kész erre.

A lelkiismeretem objektív bírája az igazságnak? Nem, de azt jelezheti nekem, hogy nem vagyok kész rá, hogy nincs itt az ideje. A testvéremnek lehet, hogy nincs itt az ideje. Lehet, hogy én bemehetek egy kocsmába evangelizálni, mert ott lehet találni nagyon sok nyitott embert. Mert ott bármire nyitottak, ugye. 🙂 Nagyon jó hely léleknyerésre. Ám lehet, hogy a testvérem nemrég jött ki a kocsmából, és ha visszamegyünk, akkor soha nem jön ki újra. Úgyhogy a testvéremnek nem ott van a helye.

Pál azt mondja, hogy a szeretet helyet ad, a szeretet időt ad, a szeretet szolgál. A szeretet nem követel meg. Nem mondja azt: „Hé, mire vársz?! Menj már! Kapd össze magad!” Hanem azt mondja: Szeretünk téged.

Egy kérdés: Mindnyájunknak értenünk kéne, hogy a bálványáldozati hús egyszerűen csak hús? Azt gondolom, hogy idővel igen. Azt remélem, hogy idővel, kevesebb vagy több év múlva a testvéremnek semmi gondja nem lesz ezzel, és azt mondja: „Ó, ez régi dolog. Győztes vagyok fölötte. Én új ember vagyok Krisztusban. Semmi közöm nincs hozzá.”

„Mi? Fél áron adják a húst? Ide vele! Semmi gond. Ide vele!” – és nem lesz problémája ezzel. Lehet viszont, hogy ma nincs itt az ideje. Lehet, hogy ma még várnom kell ezzel, és lehet, hogy nem kell bántanom őt ezzel.

1Kor 8:8a Az étel nem tesz minket kedvessé Isten előtt, mert ha nem eszünk, nem veszítünk semmit, és ha eszünk, nem nyerünk semmit.

Pál azt mondja: Ez nem az ételről szól. Ez a helyzet. Egyik sem jobb, egyik sem más. Nincs különbség igazából. Akik az ismeret híján való csoportban ülnek, nekik az a kísértésük, hogy a másikakra néznek, és azt mondják: eretnekek. „Odanézz! Eretnekek. Megítéljük őket.” A másik oldalról – akik ismeretet birtokolnak – rájuk néznek lesajnálóan: „Szerencsétlenek! Szegények, mit tudnak ezek az igazságról?!” Pál azt mondja, hogy sem ez, sem az.

Igazán az a gondolat, hogy azt mondja nekünk Pál – 1Kor 6:12 – minden szabad nekem, de nem minden használ. Vannak semleges dolgok. A piálás nem semleges, a drog nem semleges, a paráznaság nem semleges, a pletykálás nem semleges. Van viszont, ami semleges, például a sport semleges. Pál mond valami mást: hús.  A hús semleges, nem ügy igazából. Nem számít. Ez nem mér fel téged sem erre, sem arra. Ez nem eretnekség. Legyen szabadságod, és járj abban.

1Kor 8:9. „Ha ti tényleg érettebbek vagytok, akkor szolgáljatok feléjük! Legyetek türelmesek velük, ne botránkoztassátok meg őket. Ne döntsétek rájuk, amire nincsenek készen.” Mert Pál azt mondja: „Igazán nem érettebbek vagytok, csak több ismeretetek van, és az nem ugyanaz. Ha szeretetetek is lenne, akkor lennétek érettebbek.”

Hadd mondjak valamit, ami nagyon fontos, mert valaki visszaélhet ezzel az üzenettel. Különbség van egy új hívő között, aki gyenge, és egy törvényeskedő hívő között, aki nem akar növekedni, aki rád akarja kényszeríteni az ő törvényeskedését. Ez fontos, ez különbség.

Tudod, mit csinált Jézus és a tanítványai a törvényeskedőkkel? Mát 12:1 szombaton keresztül mentek a búzamezőn, tépkedték a kalászokat és kidörzsölték. A törvényeskedő azt mondta: „Hé, ez munka. Szombaton nem dolgozunk. Ezt miért csinálod?” Jézus megvédte őket. Miért? Azért, mert nem fogom beadni a derekam olyannak, aki törvényeskedő. Azért, mert nem fogom hagyni, hogy valaki korlátozza a szabadságomat, akinek nincs joga hozzá. Ez egy másik kérdés.

1Kor 8:10 beülni a bálványtemplomba és ott mulatozni, ez helytelen, 1Kor 10:19-21.

1Kor 8:11 És a te ismereted miatt elvész a te erőtlen testvéred, akiért Krisztus meghalt.

Miről szól ez a vers? Arról, hogy az a testvér nem fogja követni az Urat, mert megbotránkozik a dologban. Lehetséges, hogy én tudom, hogy nem bűn, úgyhogy megeszem – és nem bűn –, de őneki az? Lehetséges? Miért? Azért, mert Róm 14:23 ami nem hitből van, az bűn, és ő nem hitből csinálja. Ő azért csinálja, mert én nyomom neki ezt a dolgot.

Csak nyomom neki, és nincs kész rá. Isten még nem győzte meg róla. „De majd én megmondom neki! De majd én rákényszerítem! Majd én megmutatom neki! Neki így kell csinálni!” Azt hiszem, hogy Isten munkáját csinálom, pedig nincs kész rá a testvérem. Ez hiba.

Hadd bátorítsalak erre. Kicsit később, 1Kor 11. elején Pál azt mondja: kövessetek engem! Szükségünk van példákra a hitben. Sok dolgot azért kezdtem el csinálni a hitben, mert láttam, hogy érettebb testvéreim csinálták: bibliaolvasás, imádkozás, léleknyerés,… Ezek hasznosak és nagyszerűek, de nem azért csinálom tartósan, mert láttam őket csinálni. Hanem azért, mert utánajárok a hitben.

Utánamegyek imában a Szent Szellemtől, a Bibliában. Aztán azt mondom: „Igen, Isten meggyőzött engem arról, hogy adjak a felajánlásba. Isten meggyőzött engem róla, hogy érdemes kérdéseket feltenni a pásztornak, mert vannak válaszai Istennek a számomra.” Menjünk utána és éljünk ezzel. Csak szeretnélek bátorítani ezzel, hogy rengeteg helyed van a növekedésre, de menjünk előre a hitben. Ne akadjunk meg valahol, hanem merjünk növekedni.

Ha az „okosak” táborában vagy és próbálod lenyomni valakinek a torkán a dolgot, akkor bátorítalak arra, hogy szeress és szolgálj és bátoríts és szeress és szolgálj …, és légy nagyon türelmes. Bízz Istenben azért, hogy Isten elvégzi a másikban ezt a dolgot. Azért, mert neki megvan a maga járása Istennel.

1Pét 3:7 Férjek! Bánjatok a feleségetekkel, mint a gyengébb edénnyel. Adjatok nekik helyet, legyetek türelmesek. „Uram, segíts!” Itt a nagy kihívás: 1Kor 8:13 szeretek-e eléggé ahhoz, hogy korlátozzam magam a testvérem javára. Maradjunk ennél a példánál, hogy a testvérem alkoholista volt és Isten kihozta ebből. Aztán azt látja, hogy a pásztora nyugodtan eliddogál. Mit fog ez jelenteni neki? Azt, hogy ezzel nincs gond.
Ha csak egy pohárral is megiszik, akkor megy vissza oda. Hajlandó vagyok-e korlátozni magamat, a szabadságomat a testvéremért? Lehet, hogy nem a legjobb példa, de most jó lesz. Tudom, hogy nekem az volt, amikor megtértem. Mert öles léptekkel, jó úton voltam az alkoholizmus felé.
Olyan hálás vagyok azonban ezért, hogy a szeretet miatt volt valami több a gyülekezetben. Igazán erről szól ez a fejezet. 1Kor 8:1,3 Hogyan ismered meg Istent? A nagy ismeretedben? Nem. Tanulsz, megismered Őt, szeretettel. Szeretettel megismered a másikat, és aztán lesz szolgálatod, és lesz egység a gyülekezetben. Ez az, amire szükségünk van újra meg újra.

 

Ámen.

Kategória: Egyéb