Hasznosabb a bölcsesség (Bibliaiskola – kedvcsináló) & Mi visz el az akarástól oda, hogy meg is tedd?

2015 augusztus 26. szerda  18:30

P. Brian Lange: Mi visz el az akarástól oda, hogy meg is tedd?

Az előző istentiszteleten (2015.08.23. p. Brian: Mit kíván tőled az Úr?) hallhattad ennek az üzenetnek az előszavát. Mik 6:8-ról beszéltünk, amely szerint Isten azt kéri tőlünk, hogy igazságosan cselekedjünk, és alázatban járjunk Ő előtte. Utána beszéltünk Fil 2:13-ról: Isten az, Aki munkálja bennünk az akarást, és a véghezvitelt az Ő akarata szerint; és beszéltünk az alázatról, ami tenni akarja Isten akaratát, ahogyan egyszerűen csak egyetértünk mindazzal, amit Isten mond.

A büszkeség igazából az, hogy nem értünk egyet mindazzal, amit Isten mond. A büszkeség az, hogy mi kik vagyunk, és miért értenénk egyet azzal, amit Isten mond.  Ám ha mi alávetjük magunkat annak, amit Isten mond, és amit Isten tesz, az Ő gondviselése alá vetjük magunkat, akkor Ő felmagasztal minket és nagyobb kegyelmet ad nekünk. Ma este a cselekvésről, a cselekedetekről szeretnék beszélni.

Cselekedetek – Isten munkálja bennünk. Nem csak az akarást. Nem frusztráló az keresztényként, hogy megvan az akarás, de nem tesszük? Mindent tudunk, hogy mit kellene tennünk, de valahogy soha nem jön össze az, hogy megtegyük. Valahogy bezáródik a fülünk. Viszont kell, hogy legyen ennek áramlása. Olyan, mint a házasság, ez a kettő: az akarás és a tevés, az üdvösség és művelés. Összeházasodtak.

A teológusok pedig megpróbálják ezt kettéválasztani, és csupán az üdvösségre és az örök biztonságra koncentrálnak. Nem törődnek a valódi cselekedetekkel. Vagy a másik az, amikor csak a cselekedetekre fókuszálnak, és ennek alapján ítélik meg, hogy meg van-e váltva valaki. Fil 2:13-ban világosan kiderül, hogy Isten mindkettőt szeretné. A kereszténység ne csak akarja tenni a jót, hanem igazából Isten az, Aki munkálkodik bennünk.

Lapozzunk Fil 2-höz, és hagyjuk, hogy Isten Igéje szóljon hozzánk.

Fil 2:12-13 Azért, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nemcsak jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint.

A „munkálja” azt jelenti, hogy energizál, felvillanyoz. Ő munkálkodik benned. Isten munkálkodik bennünk. Látjuk, hogy az első dolog, amit Isten tesz velünk, az az, hogy megvált minket. Nekünk adja az üdvösségünket. Mindnyájunknak saját üdvössége van. Ha hívő vagy Krisztusban, akkor biztos és rögzített üdvösséged van, ez a saját üdvösséged. Ezt soha nem veszik el tőled, nyugodhatsz a biztosságában, az üdvösséged a lelked horgonya.

Viszont az üdvösségedből – Isten munkája, hogy megváltott – kegyelemből az Ő Szelleme által az Igén keresztül Isten kezd energiát adni. Nem arra kapjuk az energiát, hogy megszerezzünk valamit, hanem az energia abból jön, hogy kaptunk valamit. Istennel együtt munkálkodókká leszünk Krisztus Testében, ahol Ő a fej.

Mit is tett Ádám az Éden kertjében? Engedetlen volt. Tudta Isten akaratát, mégis engedetlen volt. Mit tett Jézus? Tudva Isten akaratát engedelmeskedett. Az alapom és a következtetésem most az, hogy az akarástól a tevésig az engedelmességen keresztül jutunk el. Nincs más út, ahogy eljuthatnánk oda. Mégis az engedelmességre úgy gondolunk, mint egy negatív szó a keresztény életben.

Róm 5:19 Mert amint egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

Az engedelmesség a híd az akarás és a tevés között. Engedelmes az, aki tenni akarja Isten akaratát. Nagyon tetszett a dal, amit énekeltünk: Csak Isten akaratában vagyok szabad. Azt is mondhatjuk, hogy szabadok vagyunk arra, hogy Isten akaratát tegyük. Mert Isten munkálkodik bennünk, hogy az akarásból eljussunk a cselekvésbe. Ez az örömünk, az, hogy tesszük. Jak 2-ben azt olvassuk, hogy a hit cselekedetek nélkül halott.

Nagy munka az irgalom, és az irgalom örvendezik az ítélet felett. Lehetetlen lenne hinnem Krisztusban úgy, hogy közben nem teszem az irgalom munkáját. Az engedelmesség szükséges. Az engedelmesség azt jelenti, hogy meghallgatom, amit mondanak, és utána alávetem magam annak. Hallgatok, és aláteszem magam, alávetem magam.

Azt jól tudjuk, hogy mi az engedetlenség. Azért, mert mi magunk engedetlenek vagyunk. Jó összefüggés lehet a következő vers:

Ef 2:2 melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.

Természetileg a világ szelleme azt munkálja bennünk, hogy engedetlenek legyünk. Ebben a versben ugyanaz a munkálkodik szó szerepel. A világ szelleme Sátán, aki a világon keresztül működik. Azt is mondhatnánk, hogy Sátán a világ feje, és a világ az ő teste. Ugyanúgy, ahogy Krisztus feje a Gyülekezetnek, és a Gyülekezet az Ő teste.

Tehát a világ munkálkodik bennünk, energizál minket, hogy engedetlenekké váljunk Isten felé, hogy azt tegyem, amiről tudom, hogy nem Isten akarata, hogy a saját lelkiismeretem ellen cselekedjek. Ezen belül mindenféle engedetlenség van, hogy a mi vágyaink teljesüljenek, Róm 6. Tehát a világ energizálja a régi bűnös természetet, és mi mind az engedetlenség gyermekei vagyunk. Mindannyian antennák vagyunk, érzékeljük és magunkhoz vonjuk a vibrálást ebből a világból. A világon keresztül csak romlás van a vágyak miatt.

Róm 6:12-ben van egy döntésünk. A keresztény hívőknek van választási lehetőségük, de a hitetleneknek nincs. Nekünk van választási lehetőségünk. Minket Isten megszabadított, hogy az élő Istent szolgáljuk.

Ez azonban csak a kereszten keresztül lehetséges – az új és élő módon, hogy odamegyünk a kereszthez. Mert a kereszt az, ahol én meghaltam, és a vágyaim is velem együtt meghaltak ott. A keresztnél megkapjuk a gondolkodás szabadságát, tisztaságát. Mert az „én” megfeszíttetett, és tudunk tárgyilagosan gondolkodni.

Róm 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak!

A halandó testünkben vannak vágyak – vágyak arra, hogy mik legyünk, hogy mit tegyünk, és hogy mink legyen. Hatalomvágy és érzéki vágy. A testünkben vannak vágyak, de Pál azt mondja: Ne engedjétek, hogy a régi bűnös természet uralkodjon bennetek. Ne engedd a régi bűnös természetednek, hogy betöltse a vágyaidat! Ne engedelmeskedj annak!

Róm 6:13 Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek!

Engedelmesség – megteszed, amit mondtak neked. Ez nem igazán hangzik kegyelemnek, ugye? Ez mégis kegyelem, meg is mutatom.

Gal 5:16-17 Azért azt mondom: Szellem szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez! Mert a test a Szellem ellen törekszik, a Szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

A Szent Szellem teszi a különbséget. Nekünk megvan a Szent Szellem. Isten munkálkodik bennünk a Szent Szellemen keresztül, az Igén keresztül. Nem mi, nem csak te meg én munkálkodunk, hanem Isten bennünk. Nem vagyunk egyedül. Ez nem erőfeszítés, hanem ez mind az üdvösségen keresztül történik. A saját üdvösségünk miatt. Félelemmel és rettegéssel munkáljuk a saját üdvösségünket tudván, hogy Isten az, Aki munkálkodik bennünk. A keresztény járás látszólag eléggé ellentmondásos.

Isten tett meg mindent. Ő mindent kimunkált bennünk, és az üdvösségünk teljes, most menjünk és tegyünk. Ahogy Pál mondta: A kegyelem munkálkodott bennem. A kegyelem munkálkodik, nem a halál munkálkodik. Nem azért cselekszem, mert kell, hogy tegyem, hanem azért teszem, mert akarom is. Mert ez nem a tevésről szól, hanem először is arról, hogy ki vagyok én.

Isten akarja, Jézus akarja, Ő tette az egészet. Jézusnak ez az akarata, de a kérdés az, hogy mi is akarjuk-e. Mert annyira könnyű akarni! „Igen, Uram, én is akarom. Szeretnék szeretni. Meg akarok bocsátani.” Én beszéltem már olyan emberrel, aki azt mondta, hogy ő meg akar bocsátani, de nem tette meg. Azt mondta: Én szeretnék megbocsátani, de mégsem tudok megbocsátani. Ha szeretnél megbocsátani, akkor tedd is meg! Legyél engedelmes! Ez Isten akarata, hogy te megbocsáss.

Én azt mondom: „Ez az ember bocsánatot nyert. Én mostmár nem tartok fenn semmit ez ellen az ember ellen, mert Krisztus meghalt.” Emlékszel? Luk 17-ben azt mondta Jézus: Ha a testvéred bűnt követ el ellened, és visszajön hozzád, akkor bocsáss meg neki! Még ha hetvenhétszer teszi is, bocsáss meg neki. Tudod, mit mondtak a tanítványok? „Uram, akkor növeld meg a hitünket! Nincs elég hitem ahhoz, hogy ezt elhiggyem.” Jézus erre azt mondta: „Egy picit ezt hadd javítsam ki! Ha lenne icipici hited, mint egy mustármag, akkor megparancsolhatnád a hegynek, hogy vesse magát a tengerbe, és engedelmeskedne neked.” A megbocsátás nem a hitről szól, hanem az engedelmességről. Engedelmeskedsz, mert Krisztus megbocsátott annak az embernek, és te is megbocsátasz neki.

Feleségek, vessétek alá magatokat a férjeteknek! „Hát, de én nem akarom.” Ne már! Komolyan mondod? Ez Isten akarata! „Hát, én nem tudom. Ez a vers nem hangzik túl jól.” Tudod, mit? Menj el a bibliaiskolába, és tanulj erről. Ott majd megtudod a titkot, hogyan lehet ezt megúszni :-), hogyan lehet kikerülni, hogy alávesd magad a férjednek. A titkos kimenekedés útja – butaság. 🙂

Megnézzük, hol is van ez a csata pontosan. Isten királysága erőszakot szenved. Az erőszak elragadja azt. Van erőszak a keresztény életünkben. Ha a szám, a nyelvem tönkreteszi a kapcsolatom, akkor dühös leszel. Mert a nyelvem azon igyekszik, hogy tönkretegye azt, amit te nagyon szeretsz. Ha a lustaságod az, ami meggátol téged abban, hogy Krisztust kövesd engedelmességben, akkor nem ártana, ha egy ponton kicsit agresszív és dühös lennél azért, mert lusta vagy. Ha problémád van a haraggal, akkor ahelyett, hogy kiigazítanád magad és kibúvót keresnél, állj Isten oldalára, és mondd azt: Én nem akarok többé dühös lenni!; és odavonszolod a régi bűnös természeted.

2Kor 10:4-5 Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak,

Itt a kép. Van egy gondolat a fejemben, és ez egy engedetlen gondolat. Lehet, hogy úgy találom, hogy ítélgetek valakit. Lehet, egy vággyal nézek valamire, vagy meg vagyok kísértve. Ez a vers azt mondja, hogy megfogjuk ezt a gondolatot, akár rugdosva odavonszoljuk Krisztus elé, és Ő kiveti onnan. Megragadjuk a gondolatunkat, ami összevissza kapálózik és üvöltözik…

Tudod, hogy milyen, amikor a gyereked szeretne egy játékot megkapni az üzletben?  Ledobja magát a földre, üvölt. Szépen megragadod a gyereked, és elvonszolod. Ő sikít, kiabál és rugdos. Mi pedig úgy teszünk, mintha nem is hallanánk. Én sokszor mondtam a gyerekeimnek, amikor üvöltöttek, hogy én nem ismerem azt a nyelvet. Soha ne válaszolj a gyereknek, amikor üvölt. Tehát megfogjuk ezeket a gondolatokat, és Krisztus elé visszük, mert az a gondolat engedetlenség.

2Kor 10:6 és készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz a ti engedelmességetek.

Ef 2. Tehát az engedetlenséggel kezdtük. Megnézzük a gondolatmenetet, ami Ef 2:12-13-ban van. Ef 2:1-3-ban van hat féle vád a bukott ember ellen.

Ef 2:4-6 De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített – kegyelemből van üdvösségetek –, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban,

Mi teljesen passzívak voltunk, nem csináltunk semmit. Hittünk Krisztusban, és Ő megelevenített minket. Feltámasztott minket Krisztussal, és ott ülhetünk Vele.

Ef 2:8 Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez,

Ez a mi saját üdvösségünk. Ez az, ami a miénk. Ez a mi birtokunkban van. Ebben élünk. Ez a motivációnak. Ez a motor, mert ez annyira jó! Létrehozza bennünk a következtetést: én az Ő alkotása vagyok.

Ef 2:10 Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Isten arra hív minket, hogy engedelmesek legyünk. A keresztények azért nem haladnak előre, mert nem engedelmesek. Felhalmozzuk és ismerjük azokat a bibliaverseket, amik azt mondják, hogy tennünk kellene, de nem tesszük. Viszont Isten jó cselekedetekre hívott el minket. Nincs annál frusztrálóbb és nyomasztóbb, mint amikor próbálunk természeti keresztény életet élni. Isten segítsen nekünk!

Istenünk, segíts nekünk, hogy eljussunk az akarásból a tevésig. Én nem tudom ezt megtenni, de szeretném, és engedelmeskedni fogok. Ha nem, akkor nyilván ott a kegyelem, és visszaesem az én csodálatos üdvösségembe. Nincs soha kárhoztatás. Igazából csak bátorítás van. Mint egy edző. Mert nagyon is gyakran azért nem vagyunk engedelmesek, mert soha nem hittük el, hogy ezt képesek lennénk megtenni. Mert folyamatosan ennek az ellentétét mondjuk magunknak. És az akaratom azzal megáll, hogy én erre képtelen vagyok. Isten pedig azt mondja: Gyerünk már, ez annyira egyszerű. Csak érts velem egyet, akard, legyél velem közösségben, és legyél engedelmes.”

Ez olyan, mintha bekapcsolnál valamit. Ez nem az akaraterőről szól, hanem Isten akaratának az ereje bennünk az, hogy engedelmesek legyünk. Mindig azt mondjuk a gyerekeknek: „Engedelmeskedj! Fogadj szót!” Mi magunk pedig sokszor nem tesszük meg.

Férjek, szeressétek a feleségeteket! Hagyd abba, hogy azon tűnődsz, miért nem érdemli meg.  Kérlek, hagyd abba, hogy felsorolod, neki mit kéne tennie. Férjek, szeressétek a feleségeteket! Akard teljes szívedből! Ahogy Krisztus szereti a Gyülekezetet. Ő Önmagát adta a Gyülekezetért. Ami azt jelenti, hogy megfeszíttetett érte. Őt elutasították, megverték, gyűlölték, és leköpték, levetkőztették meztelenre, és egy keresztfán függött. Férjek, szeressétek a feleségeteket! Csak tegyétek! Legyetek engedelmesek! Tudjátok, hogyan kell ezt megtenni. Van egy kis probléma. Kicsit beragadtatok. Viszont kell, hogy a keresztény élet áramoljon. Gyerünk! Akarjuk és utána tesszük.

Gyermekek! Úgy engedelmeskedjetek a szüleiteknek, ahogy Istennek! Ti, akik dolgoztok, úgy tegyétek, mintha az Úrnak tennétek, és nem úgy, mint embernek. Vannak problémáid a főnököddel?  A főnököd Isten! Ő a főnököd, és Ő azt mondja: Én azt akarom, hogy teljes szívedből dolgozz Én miattam, és kérlek, hagyd abba, hogy kifogásokat keresel, hogy miért nem kéne megtenned.

Ne is aludj a munkahelyeden, és ne is bujkálj a sarokban. Későn érkezel, és korán távozol? Kit akarsz becsapni? Hát nem a Főnököd. A Főnököd azt mondja: „Dolgozz keményen! Úgy, mintha Nekem tennéd, nem úgy, mint az embereknek.” Mert amikor ezt megteszed, akkor ez egy bizonyság, és valóban erőteljes dolgokat mond. Utána lesz energiád az életedben. Azért, mert az engedelmesség, Isten tapasztalását és életét hozza az életünkbe. A tapasztalás Isten életét fogja hozni.

Imádkozzatok szüntelenül, 1Thess 5:17. 1Thess 5:16 Mindenkor örüljetek! Mindenkor örüljetek! Sok ember szeret nyomorult lenni. „Én nyomorult akarok lenni. Na jó, nem! Csak boldogtalan vagyok. A bevándorlás annyira elszomorít! Én így nem lehetek boldog. De most komolyan! Mindezzel, ami a világban történik, hogyan lehetnék boldog? Csak morgok, morgok, morgok…, panaszkodom,  panaszkodom, panaszkodom…” Komolyan? Mindenkor örüljetek! Ez egy parancs.

„Istenem, tényleg mindenkor örüljek? Minden időben?” Legyél hálás mindenért! „Rendben, Uram, de azért vannak rossz dolgok. Azért hogyan legyek hálás? Különben sem érzem magam jól. Fáj itt, fáj ott… Hogyan lehetnék hálás ezért?” Isten azt mondja: „Munkálkodom benned, hogy akard ezt tenni. Amikor akarod tenni, akkor kimunkálom, hogy tedd is.” Rájövök, hogy az engedelmesség a kulcs.

Legyél örömteli! Örülj! Csak gondolj bele az üdvösségedbe! Gondolj bele, mi van a szívedben! Isten mennyire törődik veled! Mi mindenen ment keresztül az angyal, aki vigyáz rád! Sokat gondolok arra, hogy mennyit nevethet rajtam az angyalom, azon, amin én keresztülhúzom őt. Néha kinyitom az autómon a napfénytetőt, és bocsánatot kérek tőle. 🙂

Örüljetek! Adjatok hálát! Szüntelenül imádkozzatok! Ez a keresztény élet. Akarom, és a kulcs az: Tedd meg! Tedd meg! Hitben Istenben csak tedd meg! „Lehet ez ennyire egyszerű? Lehet a keresztény életem hitbeli kaland? Ennyire egyszerű az akarásból a tevésbe eljutni? Tényleg lehetséges, hogy azokban a jó cselekedetekben járjak és éljek, amiket Isten előre elkészített nekem?”

Ámen.

Atyánk! Annyira köszönjük, hogy ez nem csak mi vagyunk. Nem rajtunk múlik, hogy tegyük, hanem Te munkálkodsz bennünk. A Te Igéd igaz. Legyél Te igaz, és minden ember hazug. Ez nem a régi bűnös természetünk szerint való. Ez nem természeti képesség, nem az, hogy természetileg valamit előreteszünk, hanem ez a Te Igéd szerint lehetséges. Uram, ha ez Te vagy, akkor hívj engem a hajóból – ez egy hitbeli hozzáállás.

Köszönjük, Urunk, hogy Te engedelmes voltál. Mi a Te tested vagyunk, Te vezetsz minket. Nem állíthatjuk meg az üdvösségünket. Tudjuk, Hogy Krisztus Jézusban jó cselekedetekre lettünk teremtve. Arra lettünk teremtve, hogy az ajándékainkban járjunk, hogy különbséget tegyünk, hogy megtapasztaljuk az üdvösségünket. Igen, Urunk ezt akarjuk! Köszönjük, Jézus!

Ámen.

 

Kategória: Egyéb