Mi indítja a hívőt?

2013 március 20. szerda  18:30

P. Satellite

ApCsel 9:1-22. Pál mielőtt megtért volna, farizeus volt. Ez azt jelenti, hogy a törvény tudója, szakértője volt. Igazság tekintetében feddhetetlen, erkölcsileg tökéletes ember. Nagyon szerette Istent, buzgó volt Istenért.

Tehát jól ismerte a törvényt, erkölcsileg feddhetetlen és buzgó volt Isten felé, de ezek miatt a gyülekezetet kezdte üldözni. Keresztényeket ölt meg. A dolgok, amik az után történtek, hogy megtért, zavarba hozta a zsidókat.

Apcs 9:22  … zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítva, hogy Jézus a Krisztus

Nem tudtak szóhoz jutni a zsidók. Az egy dolog, hogy találkozott Istennel a fényességben, de utána bebizonyítja Isten létét az Ószövetségből, a próféták írásaiból. Már korábban ismerte a törvényt, de a keresztények ellen használta fel.

Most viszont megtért, és most arra használja a törvényt, hogy bebizonyítsa, hogy Jézus a Krisztus. Micsoda különbség! Ledöbbentett, hogy ugyanaz az ismeret Istenről, ugyanaz a törvény, mégis teljesen más az egész. Mert korábban Krisztus ellen használta fel ezt, most pedig arra, hogy bebizonyítsa, Jézus Krisztus Isten fia.

A természeti vagy testi embernek csak ismerete van Istenről. Annyira vakok, annyira becsapottak tudunk lenni. Annyira félre tudjuk érteni a Bibliát.

ApCsel 9:17 Anániás a kezét Pálra teszi, a Szent Szellem betölti Pál életét és a pikkelyek leestek a szeméről. Ez annak a képe, hogy a régi élet összetört, az önigazság összetört, az ellenségesség összetört, és Pál megtanulhatja Isten jóságát, Isten igazságát, kegyelmét és irgalmát. Láthatja saját magát is, ezt a gonosz bűnöst.

Sokszor olvassuk a Bibliát, gyülekezetbe járunk, mégis olyan könnyű félreérteni Istent. Annyira le tudjuk szűkíteni Isten kegyelmét, amíg nem találkozunk a kereszttel. Addig, amíg a régi életünk össze nem törik a kereszt előtt. Megengedjük, hogy a Szellem betöltsön és megnyissa a belső szemünket, hogy lássuk Isten igazi kegyelmét. Látjuk, mennyire bűnösök vagyunk, és belőlünk nem származik semmi jó. Aztán világosan érthetjük a Bibliát, ahogy szól egészen a szívünkhöz.

Egy kínai férfi már húsz éve hívő, egyik gyülekezetről a másikra vándorolt, hogy különböző tanításokat kipróbáljon, de húsz év után sem volt biztos abban, hogy van-e üdvössége. Tegnap este az alkalom után azt mondta: most annyira biztos vagyok benne, annyira világos számomra. A szeminárium előtt annyi kérdése volt, de az üzenet után az összes kérdése elmúlt. Annyira világos az evangélium tiszta kegyelme.

Egy hölgy azt mondta, hogy ő szívből akarta szolgálni, keresni Istent, de aztán sok év kereszténység után kihűlt a szíve. Miután hallotta a kegyelem üzenetét, megmelegedett a szíve és most már jön gyülekezetbe. Most már szívesen jön. Megtapasztalja, ahogy Krisztus élete árad ki az életén keresztül.

Lehet látni, ahogy az emberek szemeiről lehullanak a pikkelyek. Meglátják Isten gyönyörű és csodálatos kegyelmét. Az evangélium annyira egyszerű, annyira világos, annyira erőteljes arra, hogy megszabadítsa az embereket, több évnyi küszködés és próbálkozás után. Egyszerre csak ott van a megtörtség és lehullanak a pikkelyek. Ezek gyönyörű képek.

Sok keresztény van, aki nem érti Isten kegyelmét. A gyülekezetünkben különleges, hogy nem csak értjük Isten kegyelmét, hanem ebben élünk. Ez a gyülekezeti élet. A gyülekezetben érezzük, hogy Krisztus valós, a Szellem mozdul, elküldi a megbocsátását, a feltétel nélküli szeretetét. Ez annyira drága dolog a gyülekezeteinkben.

Mindegy, hogy Európában, Kínában,… akárhol vagyunk, értjük Isten kegyelmét. A kegyelemben élünk. Itt van a Földön az élő Krisztus Teste. El sem tudjuk képzelni, mi minden történik, de abban biztosak vagyunk, hogy ez Isten munkája.

Feltettem a kérdést – magamnak is feltettem ezt évekkel ezelőtt –, annyi gyülekezet van, miért kell még új? Miért van ennek a szolgálatnak missziója Európában? Azért mert Krisztus életének meg kell nyilvánulnia ezen a helyen. Meg kell osztanunk Isten tiszta kegyelmét és a tiszta evangéliumot, és gyülekezeteket építeni szerte a világon.

P. Kende

Valaki azt mondta, aki először volt EUROCON-on: „Elképesztő, hogy annyi különböző pásztor prédikál annyi különböző helyről, és ugyanaz a szív, ugyanaz a Szellem, ugyanaz az üzenet.” Milyen bátorító ez, hogy lehet itt egy kínai pásztor, aki minden oldalról teljesen máshonnan jön, mint mi – még angolul is másként beszél, mint mi –, de az üzenet szól a szívünkhöz. Micsoda gondolat: ugyanaz az ismeret, de más céllal.

Hívőként más dolgok indítanak minket.

Éne 1:7-8 Mondd meg nekem te, akit lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben? Hogy ne kelljen elfátyoloznom magam társaid nyájainál. Ha nem tudod, ó, asszonyok legszebbike, eredj a nyáj nyomába, és őrizd kecskéidet a pásztorok sátrai körül!

Három dolgot látunk ebben a versben, ami indít bennünket, ami új dolog az életünkben.

„Te, akit a lelkem szeret.” – a motivációnk hívőként. A legfontosabb motiváció, ami létezik. Van, aki azt mondja, hogy az egyetlen motiváció a szeretet. Ez csodálatos. Mert – Róm 5:5 – amikor Isten nekünk adta a Szellemét, akkor azzal együtt megkaptuk az Ő szeretetét is a Szellem által.

Isten megadta nekünk ezt a kapacitást, hogy tudjunk szeretni úgy, ahogy Ő. Tudjuk Ővele szeretni a világot, az embereket, magunkat és Istent. A szeretetem Isten felé nem számolgatás. „Ma megteszem mindezt a jót, és egy nap majd várom a jutalmat érte. Húzom is a strigulákat, nehogy Isten elfelejtse.” Így az életem? Nem. Újfajta szeretetünk van.

Belenézek a tükörbe: „Utállak! Már megint eltoltad, hogy lehetsz ilyen?” – és elegem van magamból, és tele van összetört tükrökkel az otthonom. 🙂 Isten viszont tanít minket és azt mondja: „Örökkévaló szeretettel szerettelek. Nem fog elmúlni. Ígérem neked. – Jer 31:3 – Mered Velem szeretni magad? Mersz egyetérteni Velem, hogy van benned szeretetre méltó?” Ez a legfontosabb, a szeretet.

Bár az Énekek éneke szerelmi történet, de a szeretet, amiről beszélek, nem romantikus dolog ilyen értelemben. 2Kor 5:14 Pál azt mondja: Krisztus szerelme szorongat minket. Egy értelemben nem engedi meg, hogy mást csináljak, hanem azt mondja: erre menjünk. Miért? A szeretet miatt. Ez nem amolyan „minden rózsaszín” mese. Hanem olyan szeretet, ami felelőssé tesz, ami indít, ami megragadja az szívünket és azt mondja: annak az embernek szüksége van Krisztusra; elkapja a szívünket és azt mondja: itt az idő az imára; vagy: itt az idő, hogy törődj valakivel. Ez csodálatos dolog. Ez új dolog az életünkben. Amikor Krisztusra bíztuk az életünket, akkor újfajta szeretetet kaptunk.

Az egyik nagy felismerésem bibliaiskolás éveim vége felé az volt, hogy annyi egyszerű szóra kellett új meghatározást kapnom. Mint például a szeretet. Volt véleményem róla, hogy mi az, hogyan működik. Megengedtem Istennek, hogy ezt lecserélje az életemben, hogy kivegye és betegyen egy újat. Ez forradalmi volt a gondolkodásomban. Mindent megváltoztatott. Másféle szeretet, olyan, ami viszi az életemet, ami vezet engem.

Miért csináljuk a VAV konferenciát? Mert Krisztus szerelme szorongat bennünket. Miért csináljuk? A nagy pénz miatt? Nem azért. Nincs benne pénz. Sőt beletesznek pénzt, időt, energiát, mert Krisztus szerelme szorongat bennünket. Miért csináljuk a színdarabot? Mert Krisztus szerelme szorongat, Isten szeretete visz minket valahová. Csodálatos dolog így élni az életem!

Isten azt kérdezi Illéstől, amikor benn van a barlangban: te hogy kerülsz ide? A próféta nem mondhatja: a Te szereteted hozott ide. Nem az vitte oda, hanem a félelem vitte oda. Annyira hálás vagyok, hogy ahol élem az életem – a gyülekezetem, a dolgok, amiket csinálok – azért vagyok ott, mert Krisztus szerelme szorongat engem. Így akarom élni az életem, hogy ez legyen a motivációm, ez vezesse az életemet.

„Hol legeltetsz? Hol vagy? Azért vagyok itt, hogy ne kelljen elfátyoloznom magam a társaid nyájainál.” Azt kérdezi a szerelmesétől: „Hová mehetnék veled? Veled akarok menni.” Amiről P. Satellite beszélt, ez van a szívünkön. Szeretnénk látni gyülekezeteket. Miért? Azért, hogy Isten kegyelmét hirdessék még több helyen.

Az imánk az, hogy gyülekezetek alapuljanak, hogy az emberek hallják Isten kegyelmének az üzenetét, hogy emberek növekedjenek fel, hogy lelkipásztorok nőjenek fel. Lehetséges, hogy Isten adjon nekünk három új gyülekezetet hamar? Igen. Ezt szeretnénk látni. Ha azt kérded, hogy mi a látásunk igazán, akkor azt feleljük, hogy ez.

Amit a szerelmes lány elmond: szeretnék veled menni és nem akarom többé elfátyolozni magam. Nem akarom többé elrejteni magam. Nem akarok olyan emberek között lenni, ahol szégyellnem kell, hogy ki vagyok.  Jézus, Veled szeretnék lenni, Akivel nem kell szégyellnem magam.

Honnan indul ez a látás, hogy alapítsunk gyülekezeteket, hogy küldjünk ki misszionáriusokat, hogy emberek felnőjenek az Igében, hogy házasságok megerősödjenek, meggyógyuljanak, és ne szétszakadjanak? Honnan jön ez a látás szívünkbe? A szeretetből, és onnan, hogy én követem Jézust. Ahogy én követem Jézust, azt találom, hogy megszabadulok a szégyentől, félelemtől, hogy megszabadulok attól, hogy rejtőzködnöm kellene. Örömöm lehet és szabadságom, bárhova megyek, mert Jézus velem van, és én Vele járok.

Emlékszem a hívő életem elejére, amikor sokszor kérdeztem ezt: „Hogyan kell Jézust követni? Mondd meg nekem a lépéseket. Ezt szeretném csinálni.” Aztán azt mondták: „Nem ilyen egyszerű. Tanuld az Igét, tanulj imádkozni. Bízzál Krisztusban! Tegyél hitbeli lépéseket. Gyere a közösségbe, és itt majd megtanulsz megbocsátani, megtanulsz szeretni akkor is, ha nehéz.” Volt egy személyes látásom – bár nem tudtam, hogy így hívják –, ez volt a szívemben: „Jézus, szeretnék Veled járni. Szeretnék meggyógyulni, megszabadulni. Szeretnélek megismerni Téged. Ahogy megismerlek Téged, dicsőségről dicsőségre elváltozom és meggyógyulok. Erre van szükségem.” Ez igazán a látásunk.

Miért akarunk gyülekezeteket alapítani? Azért, hogy emberek kövessék Krisztust és megszabaduljanak a szégyentől, a félelemtől, … a személyes kapcsolaton és a szereteten keresztül. Ez a célunk az iskoláinkkal. Ez a célunk más iskolákkal, ahova járunk szolgálni. Ez a célunk idősek felé az ezüst klubban. Ez indít bennünket. A látás, hogy menni akarok Krisztussal és szeretném, ha másoknak is meglenne ugyanaz, ami nekem megvan, hogy megszabadulok. Folytonos szabadulás van az életemben.

Van válasz is. A szerelmese azt mondja: ha nem tudod, kövesd a nyáj nyomdokát. Ez Isten kijelentése, megmutat valamit, amit nem tudhatnék. Isten vezet engem, mutat nekem valamit. Amikor kinyitom a Bibliám, akkor sokszor belefutok valamibe és azt mondom: ezt sosem gondoltam volna! Isten szól hozzám és valamit kijelent.

Emlékszem, amikor megmutatta nekem, hogy Jézus a válasz az egész életemre, Jézus a válasz a kérdéseimre, a problémáimra, arra, hogy honnan jöttem, minek vagyok itt, hova tartok, hogy Őbenne megtalálom a választ. Azt mondtam: sosem gondoltam volna. Itt is a szerelmes azt mondja: kövesd a nyáj nyomdokát. Ez olyan, mint Krisztus Teste, a gyülekezet.

Ha meg akarjuk ismerni az Urat, akkor Ő a gyülekezetbe vezet bennünket. „Járj velem, gyere gyülekezetbe. Kövesd a nyáj nyomdokát. Gyere, járj Velem, aztán megismersz Engem, megszabadulsz, növekszel és örömöd lesz, nem szégyened.” Ez gyönyörű dolog a gyülekezetben. A gyülekezetben nem bűntudatom van, hanem örömöm. Annyira hálás vagyok ezért.

Beszélünk a bűnről? Igen. Valós dolog, fontos tudnunk róla, nem játszhatunk vele, de nem ebben élünk, nem erre figyelünk. Krisztusra figyelünk, követjük Őt együtt és ez segít. Ha elkavarodok, akkor csak le kell néznem a lábnyomokra, hogy hol mennek a többiek, menjünk együtt. 1Kor 11:1 Pál azt mondta: kövessetek engem, ahogy én is a Krisztust.

Mi is így vagyunk: követem Krisztust, és ha kicsit el vagyok keveredve, akkor segítség nekem valaki a gyülekezetben, aki Krisztus után megy. Azt mondom: erre szeretnék menni.

Szeretet, látás, kijelentés – ezek indítanak minket, mozgatnak bennünket. Nem azért megyek helyekre, mert muszáj. Nem azért megyek, mert félek, nem azért megyek, mert bűntudatom van, nem azért megyek, mert kényszerítenek, nem bujkálok, mert szégyellem magam; hanem valami új van az életemben, szeretet és abból látás és abból kijelentés.

Isten azt mondja: ez az! Krisztus Teste, a gyülekezet. ApCsel 9:5 Pálnak azt mondja Jézus: miért üldözöl Engem? Pál a gyülekezetet üldözte. Jézus azt mondja: miért üldözöl Engem? Ez itt egy csoda. Krisztus a gyülekezet. Krisztus azt mondja: „Engem üldözöl, ha a gyülekezetet üldözöd. A gyülekezet bántod, ha Engem üldözöl. A gyülekezetet üldözöd.” Ez komoly dolog. Nagyszerű eljönni ide. Mert Krisztussal találkozom a testvéreim szavain, szeretetén, gondolatain keresztül. Gyönyörű dolog az életemben.

Az Újszövetség tele van ezzel:

1Pét 1:22 Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Szellem által, és egymást tiszta szívből, kitartóan szeressétek,

Ez csodálatos gondolat. Mi történt? Isten megtisztított bennünket. Mit csinálunk? Szeretjük a testvéreinket. 1Ján 3:14 ez az egyik jele, amiből tudom, hogy átmentem a halálból az életre, hogy szeretem a testvéreim. Nem elméleti, hanem nagyon gyakorlati dolog az életünkben.

Galáciai levélben mondja több helyen, hogy nagy szabadságunk van. Ez a szabadság mire való? Gal 5:13 a szabadság nem arra van, hogy a régi bűnös természet kihasználja, és aztán csinálhatsz, amit akarsz, hanem arra, hogy szeretettel szolgáljunk egymásnak. Ez annyira fontos, jelentős: szeretettel szolgálni egymás felé. Gal 6:10 tegyetek minden emberrel jót, kiváltképp a hitetek háza népével, a testvérekkel.

Miért mondja ennyiszer? Mert közel vagyunk egymáshoz. Ami azt jelenti, hogy egymás idegeire megyünk néha. Sokszor. 🙂 Mint egy tömött buszon csúcsidőben: mindenki mindenkinek belelőg a szájába. A gyülekezetben is közel vagyunk, néha idegesítjük egymást. Isten azt mondja: a Krisztus Teste arra van, hogy szeressük a testvéreket.

1Pét 3:8 tanítalak téged, hogyan szeress. Azt mondja legyetek irgalmasok, de igazán ez azt jelenti, hogy kedvesek, udvariasak, törődőek, gyengédek legyetek a Krisztust Testében. Valaki mondta nekem: „A világban sokkal udvariasabbak az emberek, mint a gyülekezetben, de több a képmutatás is. Viszont udvariasabbak.”

Ha esetleg te vagy udvariatlan a gyülekezetben, akkor bátorítalak, hogy ne legyél, 1Pét 3:8 miatt. Azt mondja, hogy legyünk gyengédek, törődőek, szeretettel teljesek, udvariasak. Biztos nem gondolod magadról, de ez arról szól, hogy fontosak vagyunk egymásnak. Számít, hogy ez megvan az életünkben. A szeretet, a látás, a kijelentés mind erről szól.

Gondolj bele! Pálnak két nagy kijelentése volt. Az egyik a kegyelem által való megváltás üzenete. Minden cselekedet nélkül. Ez hatalmas. A második a Krisztus Teste volt. Egész életében ezzel a kettővel szolgált. Ez volt az élete munkája, hogy ezt a kettőt emelte fel: Isten kegyelmét és Krisztus Teste fontosságát. Filippi, Galácia, Kolossé, Thessalonika, … minden levelében ez a kettő volt az üzenet.

Sok ember szaladgál valami különleges kijelentés után. „Uram, adj valami egyebet, valami újat!” Pál apostol elég nagy elme volt. Elég különleges ajándéka volt, és mégis, az egész szolgálatát végigélte ezzel a két kijelentéssel. Ezt építette, ezt tanította, erre intett, ezzel foglalkozott végig. Gyönyörű.

Ez nagyon egyszerű üzenet. Szeretet; látás arra, hogy járjak Krisztussal, személyesen, meghitten, buzgón; és egy kijelentés: Krisztus Teste. Nagyon egyszerű. Ezek az egyszerű dolgok a legerőteljesebbek az életünkben, ha megragadjuk őket. Ámen.

Kategória: Egyéb