Mi fán terem a hit-hős? & Tegyük emlékezetessé az életünket – Isten előtt!

2014 május 28. szerda  18:30

P. Kende: Mi fán terem a hit-hős?

Sokan nem tudják, hogy mi a hit. A hit nem elvont dolog, nem érzés. Nem olyan: Van, hogy úgy érzem, van hitem, van, hogy úgy érzem, nincs. Sokszor a hitet úgy határozzuk meg, mint azt, hogy leülünk egy székre. Ránehézkedni. Mert azt próbáljuk mondani ezzel, hogy a hit az bizalom. Rábízom magam valamire. Nyilván egy szék nem annyira jó példa. Talán egy repülőgép jobb lenne. Teljesen rábízom magam valamire, valakire. Viszont az sem jó példa igazán, mert az is személytelen.

A hit nekünk személyes dolog, ahol bízunk Istenben. Zsid 11:1 meg vagyunk győződve, holott nem látunk. Meg vagyunk győződve, hogy Istenben bízhatunk az életünkért, Neki adjuk az életünket és a bizalmunkat.

Az első ember, akit példaként állít ez a fejezet, az Ábel volt:

Zsid 11:4a Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain,

Ábel élete, Ábel példája a hitbeli imádatról szól. Imádni Istent hitben – ez nekünk, újszövetségi hívőknek jelentős tartalommal bír. Azt jelenti, hogy mi Istenhez másként járulunk. Nem úgy, hogy hurcoljuk az áldozatot. Nem úgy, hogy jövünk Isten elé, és toljuk magunk előtt az áldozatot elbújva az mögé. „Uram, ha haragszol rám, akkor nyugodtan sújts le az áldozatomra.” Egy bárányt, egy állatot vittek áldozatul, és egy értelemben azt mondták: Uram, a haragod a bűnért azon legyen, ne rajtam.

Az újszövetségben újféle módon imádjuk Istent, Ján 4:24 szellemben és igazságban. Ez az újszövetségi hívőnek a területe. Ez az, ahol otthon vagyunk. A Jehova tanúi imádják idézni ezt a verset, de nem tudnak róla semmit igazából. Valójában nem tehetik, amíg nem hisznek Krisztusban.

Azt olvassuk 1Kor 5:8-ban, hogy nem a régi kovásszal böjtölünk és imádjuk Istent, nem a régi életem bűneivel, nem a pénzsóvárságommal, nem az elismertség iránti kívánságommal…, hanem azt mondja, hogy őszinteséggel. Ez erőteljes szó. A görögben elikrineia, ami azt jelenti, hogy napfényre hozva. Nyílt színen imádjuk Istent. Azaz a szívem Isten előtt van. Ez csodálatos dolog. Miért imádhatom Istent hitben? 1Ján 1:7 Krisztus vére miatt, mert az megtisztít engem. Ő fizetett érte, Zsid 9:14. Jövök Isten elé, imádom Őt.

Hogyan? Bűntudatban? Könnyű lenne. Sokan mondják Istennek: „Dicsérlek Téged, dicsérlek Téged. Imádlak Téged, imádlak Téged. Imádkozom Hozzád!”; de a dicséret, az imádat és az ima valójában csak egy álca, egy rejtekhely. Ködfüggöny. Ez olyan, mint amikor háborúban egy tankkal visszavonultak. Akkor tudott ködöt fújni azért, hogy ne találják el egy páncélököllel. Azért, hogy ne találják el, ezért elbújik.

Kicsit lehetek ilyen én is, ha nem hitben imádom Istent. Ha a bűntudatomban imádom Őt, Isten ments! Akkor az imám csak arra lenne, hogy távol tartsam Őt. Nem ez az imánk azonban, hanem azt állítja elénk példaként Zsid 11-ben, hogy mi hitben imádjuk Őt, ahogy Ábel. Ez része az életünknek.

A következő Énok:

Zsid 11:5a Hit által ragadtatott el Énók,

Miért? Ő járt Istennel, állandó közösségben volt Istennel. Ez nagy kontraszt volt. Ha olvasol róla 1Móz-ben, akkor azt látod, hogy nagyon nagy gonoszság volt körülötte, de Énok állandóan közösségben volt Istennel. Ő más volt, és mert más lenni. Ezt a példát állítja elénk Zsid 11.

Miről beszélünk? Hithősökről, rólad és rólam egy értelemben. „Pásztor, várj! Nem nagy cselekedeteket kéne felemelni, ha a hithősségről beszélünk? Nem olyan embereket, akik nagy hittel nagy dolgokat tettek?”

Hadd mondjam el nagyon egyszerűen a fontos részét ennek az üzenetnek: ha nincs a szívem rendben Istennel, ha a szívemben nincs ott a hitben járás, akkor a legnagyobb cselekedetek sem jelentenek semmit, igaz? Nem számít semmit, 1Kor 13:1-3. Viszont ha a szívemben hitben imádok, és ha a szívemben állandó közösségben vagyok Istennel, akkor annak lesz kifejeződése. Annak lesz nyilvánvaló volta az életemben, és cselekedni fogok, járni benne és szólni, Őrá nézni hitben, élvezni azt, amit adott nekem. Vele közösségben lenni nap mint nap.

Ismered-e a listát a 95 dologról, ami akkor történt veled, amikor újjászülettél? (Letölthető a bibliaszol.hu weboldalról.) Elolvasod-e néha? Én időnként elolvasom, évente egyszer-kétszer. Nem kötelességből, nem is azért, mert teológia, hanem azért, mert olvasom, és a szívemet bátorítja. Arra gondolok, azon elmélkedem, hogy mennyire biztosak Isten ígéretei felém, hogy mennyire örökkévaló, amit mondott rólam, hogy mennyire bele vagyok vésve az Ő szívébe én, és minden, ami velem kapcsolatos. Ez a közösségem alapja Ővele.

Miért mondom ezt? Azért, mert amikor áhítatom van, amikor előveszem az Igét és Isten elé megyek, akkor nagyon fontos, hogy a szívem hogyan van ezzel. Nagyon fontos, hogy hogyan állok hozzá. Mert Zsolt 139:23-ban arról beszél: nyitott vagyok Teelőtted, Istenem. „Nyitott szívvel jövök Eléd. Kérlek, szólj hozzám! Kérlek, érints meg! Kérlek, változtass meg!” – és közösségben vagyok Ővele az Igében.

Vagy vegyünk egy nagyon hétköznapi dolgot. Egy szerdai nap, mint a mai, mire való? Arra, hogy találkozzam Ővele, hogy közösségben legyek Ővele – mint Énok – a tömegközlekedésben, vagy a munkahelyemen, vagy amint iszom a reggeli kávémat. Közösségben lenni Ővele, és élvezem ezt. Miért? Azért, mert 2Kor 4:2 nem élek szégyenben. Nem kell szégyenben élnem, és ezért lehet meg a közösségem Ővele.

Olyan sok támadás van az ellen, akivé Isten tett téged. A légkör mindig azt mondja: „Te ugyanolyan vagy, mint voltál. Ugyanolyan vagy. Semmi nem változott. Szégyelld magad, hogy ilyenre gondoltál!” Sátán ad neked egy gondolatot, és aztán azt mondja: Láttam! Persze, hogy látta! Hisz’ ő adta. Aztán azt mondja: „Szégyelld magad! De mostmár a csapdámban vagy, mert nem járulhatsz Isten elé.” Zsid 4:16 járulhatunk a kegyelem trónjához, és azt mondhatjuk alázatban: „Uram, a Te Fiad áldozata… Bocsáss meg nekem!” – és aztán nap mint nap közösségben vagyok Ővele.

Mi fán terem a hit-hős? Én hiszem, hogy a szívbeli élet Ővele, ez az, ahonnan kiindul az egész. A nagy cselekedetek csak innen jöhetnek úgy, hogy értékük legyen.

Zsid 11:7a Hit által kapta az intést Nóé a még nem látott dolgok felől, és istenfélelmében házanépe megmentésére bárkát készített.

Nagyon egyszerű, amit mondani akarok. Ez a hitbeli engedelmességről szól. Cselekedett és járt abban, amit Isten mondott.

Hadd mondjak egy példát. Tegyük fel, hogy egy férj nem érzi úgy, hogy nagyon szereti a feleségét – el nem tudom képzelni, hogy ez milyen lehet, de megeshet –, akkor azt mondja: Eféz 5:25-ben az Ige azt mondja nekem, hogy szeressem a feleségem, úgyhogy szeretem a feleségem. Vagy egy feleség ránéz a férjére, és felsóhajt a szívében: ezzel most mit kezdjek?; akkor emlékszik Eféz 5:22-re, és azt mondja: Tisztelni a férjemet! Miért? „Nem azért, amilyen, hanem hitben engedelmeskedem az Úrnak.” Tudod, mi történik? Áldás van. Mert hitben engedelmeskednek, szeretik és tisztelik egymást, és járnak ennek az igazságában.

Vagy amikor egy apa azt mondja: „A gyerekem az idegeimre megy! Megölöm!”, de aztán eszébe jut, hogy Kol 3:21-ben azt mondja az Írás: Ne provokáld a gyerekedet kétségbeesésig. Aztán így szól hozzá: „Édes fiam! Térj észhez! Ostobaságokat csinálsz. Szeretlek téged, nagyon értékes vagy. Térj észhez!” Szelíden és gyengéden bánik vele. Nem tudom, miért ezeket a példákat említettem, bármit felhozhattam volna. Hitben engedelmeskedni!

Miért mondom ezeket? Azért, mert úgy hiszem, hogy a hithősök itt születnek:

–          hitbeli imádat Isten felé,

–          a közösség Ővele,

–          nem élek a haragomban, hanem Jak 3:13 szelídségben élek és járok Ővele.

Ez az életem.

Mit akarok mondani? Ezt a nagyon egyszerű gondolatot: legyünk közösségben a kegyelemmel és igazsággal, 1Ján 1:7. Legyünk közösségben a szeretettel és irgalommal, Mik 6:8. Engedjük, hogy hit által Isten jelenléte szolgáljon a szívünk felé, és megváltoztassa a mindennapjainkat. Aztán az történik, hogy az Ő Igéje kezd gazdagon lakozni bennünk. Ez csodálatos dolog.

Honnan indul azonban? Zsid 12:2 nézünk Jézusra. Ez nagyon fontos nekünk. Ezért jövünk el egy szerda este, ezért megyünk el egy bibliatanulmányra, mert együtt bátorodik a szívünk abban, hogy nézünk Jézusra. Aztán, ahogy Őrá nézek, felbátorodom, és aztán járok benne. Ezért olyan fontos nekünk a hit. Mert ha hitben járok, akkor nem tud megakadályozni Sátán, a körülményeim. A nyavalyás természetem nem tud megállítani engem. Ha viszont nem hitben járok, akkor mindezek bekorlátoznak.

Hithősnek lenni nem nagy cselekedeteket jelent feltétlenül. Valaki azt mondta: kis cselekedetek nagy hittel; vagy: kis cselekedetek nagy szeretettel. Ez az, amire szükségünk van. Ezen a fán teremnek a hithősök. Ámen.

P. Julian: Tegyük emlékezetessé az életünket – Isten előtt!

Mindenegyes ember itt mindenegyes helyen valamire emlékeztet engem. Van közös történelmünk, és ez Isten hűségéről szól. Még emlékszem erre az épületre, a tetőn is jártam. Ismerem ennek az épületnek minden szegletét. Minden szeglete emlékeztet valamire.

Ez nagyszerű, mert az életünkben emlékezünk dolgokra, feljegyzünk dolgokat. Dolgokat, amikre büszkék vagyunk, és olyan dolgokat is, amikre nem vagyunk annyira büszkék. Fel akarunk jegyezni ilyen dolgokat. Azokat akarjuk feljegyezni, amikre büszkék vagyunk. Ez az, ami történik velünk abban a pillanatban, amikor Krisztus belép az életünkbe.

Ábrahámon gondolkodtam, amikor kijött a hazájából, és találkozott Istennel. Az első dolog, amit tett, ez az volt, hogy épített egy oltárt. Aztán később visszatért arra a helyre. Mindenegyes alkalommal, amikor bajba keveredett, visszament Bételbe Isten házához. Visszament oda imádni. Tudta, hogy Isten elfogadta őt, és azon a helyen akart lenni, ahol Isten szólt a szívéhez. Visszament és ott imádta Istent, és áldozatokat mutatott be Neki.

Ezt tanította a fiának is: „Fontos, hogy oltárokat építs. Fontos, hogy legyen kapcsolatod Istennel. Szükséged van arra, hogy megengedd Istennek, hogy bejöjjön az életedbe.” Ahogy az életünkben Istennel járunk, van, amit Ő is feljegyez, és van olyan is, amit nem jegyez fel.

— Egy-két olyan dologgal szeretném kezdeni, amiket Isten nem jegyez fel.

Jer 31:31-33 Íme, eljönnek majd a napok – ezt mondja az ÚR –, és új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam – így szól az ÚR. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izráel házával – ezt mondja az ÚR –, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Ézs 43:25 Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!

– Az első dolog, amit Istennel kapcsolatban értenünk kell, ez az, hogy Önmagáért nem emlékezik meg a bűneinkről. Amikor elküldte a Fiát a keresztre, Jézus Krisztust, amikor Ő meghalt, teljesen fizetett minden bűnért. Mindenért fizetett, és attól a pillanattól kezdve Isten úgy döntött, hogy nem emlékezik meg a bűneinkről. 1Ján 1:9 ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsásson nekünk, és megtisztít minket minden hamisságtól.

Istennek nincs olyan könyve, amibe minden bűnünket feljegyzi. Hanem elvette a bűneinket, és nem emlékezik azokra. Amikor Hozzá jövünk, így jövünk Hozzá, hogy Ő nem tudja. Ő úgy dönt, hogy nem ismeri a bűneimet, de megbocsát nekem. Tiszta vagyok Őelőtte, ahogy a Fia, Jézus Krisztus is.

– A második dolog, amit Isten nem jegyez fel, az 2Kor 5-ben van:

2Kor 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

Isten nem a hústest szerint lát minket. Könnyű látni mások vétkeit, hibáit, gyengeségeit, a tökéletlenségüket. Könnyű mindezeket észrevenni. Persze Isten is tud mindent. Ő mindent tud rólunk, de amikor Isten ránk néz, nem test szerint lát minket. Hanem amikor ránk néz, olyannak lát minket, mint Jézus Krisztus. Mert azt mondja: ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

Mi újak vagyunk Krisztusban. Mi is így nézünk egymásra. Krisztusban látjuk egymást. A házastársadat, a gyermekeidet Krisztusban látod. Még az ellenségeidet is. Még amikor kimegyünk az utcára, és beszélünk emberekkel, akik nincsenek megtérve, azokat is Krisztusban láthatjuk. Mert Jézus értük is meghalt a kereszten.

Az Írás azt mondja, hogy Jézus a bűnösök barátja volt, és a bűnösökkel evett. Nem szégyellte őket. Ez az, ahogy Isten ránk néz. Bennünk van Isten Szent Szelleme. Isten gyermekei vagyunk. Isten örökösei vagyunk. Istent képviseljük ebben a világban, és úgy nézünk az emberekre, ahogy Isten néz rájuk.

— Mi az, amit Isten feljegyez?

– Amikor Isten ránk néz, akkor mit lát? Annyira szeretem, amit Isten tesz! Jel 21:27 Isten beírja a nevünket az élet könyvébe. Beírja a nevemet abban a pillanatban, ahogy én hiszek Jézusban. Ez az első dolog. Isten beírja a nevemet, és onnan senki nem törölheti ki a nevemet. Még Isten se tehetné ezt. Szövetséget kötött saját Magával. Elfogadott engem a Fia, Jézus Krisztus miatt. Az egyetlen, Aki elítélhet minket, az egyetlen, Aki megítélhet minket, Ő elfogadott minket örökre. Ez már megtörtént. A nevünket beírták az élet könyvébe, és örökre ott lesz.

– A második dolog, amit Isten feljegyez velünk kapcsolatban: mindenegyes alkalommal, amikor összegyűlünk, azt Isten feljegyzi egy könyvbe. Ő ír, mert szeret minket, és tudja, hogy összegyülekezünk. Még akkor is, amikor fáradtak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy annyi minden mást kéne csinálnunk. Hit által összegyűlünk, és Isten lejegyez mindent, ami ezen az istentiszteleten történik. Mindent feljegyez. Szereti ezt. Itt vagyunk, és Krisztus is itt van.

– Még egy dolog, amit velünk kapcsolatban Isten feljegyez: a mi jó cselekedeteink. 1Kor 3:14-ben van egy alap. Hiszünk Jézus Krisztusban, és erre az alapra építünk arannyal, ezüsttel és drágakövekkel, ahogy Istennel járunk hit által. Ahogy P. Kende is mondta, amikor Ábrahámról, Énokról és Noéról beszélt. Istennel jártak, és minden, amit tettek, leírta Isten.

Amikor visszatér, jutalmakkal jön. Azért jön, hogy megjutalmazza azokat, akik Vele járnak. Még egy pohár vizet is megjutalmaz. Ha valakinek adtál egy pohár vizet Jézus nevében, egy tanítvány nevében, erről megemlékezik Isten.

Úgyhogy ebben a világban, ahol annyi gonosz van – látjuk ezt –, a Krisztussal való járásunkat, a jó cselekedeteinket, a hitbeli járásunkat feljegyzi Isten. Ez megéri. Olyan rövid idő az, amit itt töltünk. Itt vagyunk Magyarországon, és hit által járunk. Nem érdekel, merre tart a világ, de Krisztushoz hívunk embereket. Tudjuk, hogy Isten ott van és feljegyzi.

Nem félünk. Nincs félelem a szívünkben. Minden, amit teszünk, a szeretet miatt tesszük. 1Ján 4:18 tökéletes szeretet van a szívünkben. Ez elveszi a félelmet, és Istennel járunk a szeretet miatt, örömmel. Ezen a nyáron annyi lehetőségünk van! Azt szeretném, hogy Isten feljegyezzen mindent, amit teszek, ahogy hit által járok Ővele, egy bibliatanulmányt, egy traktátust, amit hit által adok valakinek, beszélek egy családdal, vagy imádkozom valakiért, vagy egy missziós út. Ezek fontos dolgok. Fontos gondoskodni a családomról. Isten feljegyzi ezeket a dolgokat.

— Mi az, amit fel kell jegyeznünk? Mi az, ami nagyon is segít nekünk előre menni?

Kol 3:16a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon,

Elfogadjuk Isten Igéjét, és ahogy betölt minket Isten Szelleme, ez fog nekünk szabadságot adni, és segít nekünk Istennel járni hit által. Nem azért vagyok itt, hogy feljegyezzem a feleségem bűneit, vagy a saját bűneimet, hanem azért, hogy feljegyezzen Isten Igéjét, hogy szelídséggel elfogadjam Isten Igéjét. Aztán hit által járok, és Isten nagy dolgokat fog véghezvinni az életemben.

– Aztán emlékezünk. 1Kor 11:23-25 megemlékezünk arról, amit Jézus értünk tett. Amit értünk tett a kereszten. Megemlékezünk a megtöretett testéről, és arról, hogy kiontotta a vérét értünk, hogy az áldozat értünk volt. Ez az, amit feljegyzünk, és így járunk Isten gyermekeiként.

Az emberek mindenhol ugyanolyanok. Az USA-ban, Dél-Amerikában, Európában… A világrendszerben élünk, de van egy másik királyság, Isten királysága. Mindenhol problémákkal találkozunk, de Istentől vannak ígéreteink. Istennel van győzelmünk, Istennel van megbocsájtásunk, járhatunk Vele, bízhatunk Benne és követhetjük Őt. Nagyszerű dolgok fognak történni.

Legyen nagy várakozásunk Istennel! Nem magamra akarok nézni, hanem Krisztusra akarok nézni, azokat a dolgokat akarom feljegyezni, amiket Isten megjegyez és feljegyez. Mert Ő értem van, szeret engem. Annyi lehetőségünk lesz! Minden percben, minden nap van lehetőségünk Istent képviselni és Vele járni.

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Te nem jegyzed meg a bűneinket, és hogy a Te Fiadban, Jézus Krisztusban látsz minket. Köszönjük a hűségedet. Köszönjük, hogy elküldted a Fiadat, hogy meghaljon értünk. Urunk, köszönünk minden lehetőséget, amit nekünk adsz! A Te Szent Szellemedet, a Te Igédet köszönjük, Urunk!

Ha még nem vagy biztos abban, hogy mi fog történni veled, ha meghalsz, ha nem vagy biztos abban, hogy a mennybe fogsz menni, ha nincs kapcsolatod Jézus Krisztussal, ha még mindig bűntudat van a szívedben, ha még mindig kárhoztatásban élsz, akkor jó hírünk van számodra, ahogy mindannyiunk számára is: Jézus Krisztus meghalt, és minden bűnért fizetett. Isten nem kárhoztat téged, azt akarja, hogy szabadságod legyen. Isten azt akarja, hogy örök életed legyen. Örök élet, és bűnbocsánat – ez mind Isten ajándékaként. Ezt elfogadhatod, akár most is.

Ha szeretnéd, hogy Isten megbocsásson, a szívedben mondd azt Istennek: „Isten! Tudom, hogy bűnös vagyok. Hiszek a Te Fiadban. Hiszek Jézus Krisztusban, Aki értem halt meg a kereszten. Kérlek, bocsáss meg nekem, és adj örökéletet, ahogy megígérted. Hiszek Jézus Krisztusban ma.”

Ha ez a te imád most életedben először, akkor küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hogy imádkozhassunk érted.

Kategória: Egyéb