Ha Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, akkor … (KETA Diákgyűlés)

2016 április 7. csütörtök  17:45

Zsid 13:8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Ez nagy reményt ad nekünk, mert az örökkévalóságban ez az egyetlen reményünk. Ha ez nem lenne igaz, akkor megtörténhetne, hogy néhány milliárd évig Isten ott tart minket a mennyben, aztán ránk un, és megváltozik, pl. gonosszá lesz. Ez azonban nem fog megtörténni. Ez egyedül Istenről igaz, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Tényleg csodálatos számunkra, hogy Ő ugyanaz, és ugyanaz is lesz.

Sokszor, amint visszanézünk az életünkre, azt mondjuk: „Azok közül, amik történtek velem, ez és ez nem tetszik. Ki nem állhatom, hogy az megtörtént velem, hogy ott hibát követtem el!” A kérdésem: Mi volt ott Jézus hozzáállása? Jézus szeretett akkor is, ugyanúgy, ahogy most is szeret – ez megmagyarázza a keresztet –, és mindig ilyen lesz veled.

Amikor visszatekintünk, és utáljuk magunkat, vagy azokat a dolgokat, amik történtek velünk, vagy a rossz döntéseinket, vagy a szavakat, amiket szóltunk, akkor fel kell, hogy ismerjük, Isten akkor is szeretett minket. Volt egy ok ez mögött. Volt ennek célja, még akkor is, ha nem látjuk. Úgyhogy a gyűlöletünkben magunk iránt, gyűlöletünkben a hibáink iránt fel kell, hogy ismerjük, hogy Istennek ugyanaz volt a hozzáállása irántunk akkor is, és Ő ugyanaz volt akkor is, mint ma, és örökké ugyanaz marad.

Ez olyan, mint egy kisgyerek, aki tudja, hogy ha rosszat tesz pl. az iskolában, akkor bajba kerül, és ezt ki nem állhatja. Aztán felnő, és lehet, hogy rájön: Az iskola segített nekem abban, hogy felelősséget tanuljak, segített megérteni, hogy hogyan is van az élet, segített megérteni, hogy vannak következmények, vannak felelősségeim, és nem tudok csak úgy akármit csinálni. Lehet, hogy utólag hálás lesz. Lehet, hogy utólag felnőttként meglátja: „Nem is úgy álltak hozzám, ahogy én gondoltam. Nem gyűlöltek, hanem igazából segítettek.” Ez megtörténhet velünk.

Egy módon helyet, teret kell hagyni a szívedben Istennek: Lehet, hogy Ő tudja, mit csinál. Hagyjuk meg ezt a teret Neki! Lehet, hogy tudta, mit csinál, amikor nem avatkozott közbe, és elbuktál. „Bárcsak megakadályozott volna benne! Miért nem tette? Biztos, hogy utál. Biztos megfeledkezett rólam. Biztos a kis kedvencével volt elfoglalva, és ezért nem volt ideje rám. Ezért nem akadályozott meg abban, hogy összezavarjam az életem.”

Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ő nem fog megváltozni, és nem is változott meg. Az irántam való hozzáállása mindig is a szereteté volt, és mindig arra vágyott, hogy növekedjek, arra vágyott, hogy lássa, megyek előre a hitemben, az Atya iránti bizalmamban. Mindig ez a vágya.

2Kor 4:15 Mert minden értetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.

Mindig ez a vágya irántad és irántam, kérdés sem merülhet fel ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez tényleg kulcsfontosságú számunkra. Persze csakúgy, mint a gyerekkel az iskolai illusztrációban, néhányan soha nem nőnek fel annyira, hogy képesek értékelni, hogy hálásak lesznek. Isten azonban azt szeretné, ha eléggé felnőnénk ahhoz, és arra vágyik, hogy megtanuljunk így visszatekinteni, hogy meglegyen ez a hitünk, és azt mondjuk: Mégiscsak volt értelme.

Mit mondanál, ha egy hitetlen megkérdezné: „Miért? El tudod magyarázni nekem, hogy mi volt az értelme ennek?” Én lehet, hogy nem tudnám a választ. „Ah, annyira megvakít a hited! Csak bemesélsz magadnak dolgokat, amik nem is igazak. Ezt nem kéne tenned!” Ám nagyon könnyen meglehet, hogy a helyes úton járok, tanulok bízni Istenben a múltbeli, a jelenbeli és a jövőbeli dolgokkal kapcsolatban. Mert Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, és soha nem fog megváltozni.

Nézzük meg ennek egy másik, egy gyakorlati oldalát.

Mát 9:2b Jézus látta a hitüket, és azt mondta a bénának: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak bűneid.

Mát 9:4-5 Jézus, ismerve gondolataikat, azt mondta: Miért gondoltok rosszra szívetekben? Mert mi könnyebb, ezt mondani: „Megbocsáttattak a bűneid”, vagy ezt mondani: „Kelj föl és járj!”?

Jézus itt azt mondja: Én Isten vagyok. Tanít nekik valamit, ami fontos. „Én vagyok az, Aki meg tudom ezt tenni. Én vagyok a Messiás.” A legfontosabb leckére tanítja őket. „Hinned kell Bennem, bíznod kell Bennem, és meg kell tanulnod Engem követni.” Ma Jézus ugyanaz, tanít minket, és azt mondja nekünk: Tudom, hogy van egy problémád, de bízz Bennem. Én vagyok az, Aki azt mondhatom, hogy vége, és akkor vége. Akár most mondom, akár később, az az Én döntésem.” Ő tanít minket. Ő a mi tanárunk. Persze, ezt hangsúlyozzuk a bibliaiskolában, de nem ez az egyetlen.

A másik dolog, amit itt tesz:

Mát 9:9 … Kövess engem! …

Máténak mondja ezt, aki szemmel láthatóan egyáltalán nem volt esélyes erre. Elképzelhetetlen volt, hogy ő legyen ez. Nem ő volt az, akit szívesen láttak volna. Nem ő volt az esélyes jelölt. Jézus mégis hívja őt. Ez a másik dolog, hogy Jézus az, Aki hív minket. Mi nagyon is meg vagyunk győződve arról: Olyan vagyok, mint Máté, esélytelen jelölt. Van, az a kategória, akikkel kapcsolatban számítasz arra, hogy nagy dolgokat fognak tenni, gazdagok lesznek és megváltoztatják a világot, de Máté nem abba a csoportba tartozik.

Lehet, hogy belenézel a tükörbe és ugyanezt mondod. Lehet, hogy azt mondod: „Én nem az az ember vagyok. Még csak nem is férfi, hanem nő vagyok. Haszontalan vagyok Isten akaratában. Esélytelen, hogy bármi mást is meg tudjak változtatni, minthogy a pelenkákat cserélem.” Ez nagy butaság. Miért? Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Azt, amit itt tett, hogy elhívta Mátét, ezt megteszi veled is, és velem is. Nem mi vagyunk az esélyes jelöltek, de kit érdekel? Mert nem én vagyok a méltó, de Ő az, Aki elhívott, és Ő nem változik, és az elhívását sem fogja megváltoztatni. Róm 11:29 Mert Isten ajándékai és az ő elhívása visszavonhatatlanok. Ez csodálatos! Jézus az, Aki elhív minket.

Mát 9:14-19 megvádolják a tanítványait, akik jól érzik magukat „Miért érzik jól magukat? Nem kéne, hogy így legyen!” „Hiszen te vallásos vagy, úgyhogy le a mosollyal! Nincs taps, nincs nevetés, nincs zene! Semmi, ami örömteli!” Tetszik, amit Jézus mond:

Mát 9:15 Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény?

Azok az emberek, akik éppen azért jöttek, hogy esküvőt ünnepeljenek, gyászolhatnak-e? Persze, hogy ez nem így működik! A lényeg az, hogy Jézus megvédi őket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Én nem tudom ezt megtenni helyetted, amikor pl. a munkahelyeden vagy, és nyilvánvalóvá teszed, hogy te hívő vagy, és kibeszélnek, gúnyolnak. Én nem tudlak megvédeni előttük, de Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ő fog megvédeni téged.

Egy nap azt fogja mondani a gúnyolódóknak: „Emlékszel? Akire azt mondtad, hogy bolond, ő sok évvel később még mindig éli az életét, és még mindig van öröme. Neked mid van? Az ő életének még mindig van tartalma, vannak barátai, vannak új emberek az életében, de te mivel találkozol?” Isten fogja megtenni ezt, mert Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

A Zsidó levél szerzője miért mondta ezt nekünk? Jézus Keresztelő Jánost úgy írta le, mint aki csodálatos. Azt mondta róla: „Miért mentetek a pusztába? Mit akartatok látni a pusztában? Egy szél ingatta nádszálat?” Tetszik ez a vers, mert azt mondja, hogy nem. Mi a különbség? A szél ingatta nádszál egy emberi lény normál állapota. Ki vagyunk téve mindennek, nincs gyökerünk, nincs gerincünk, a szívünk csalárd, és könnyű befolyásolni minket a démoni légkörnek, a kapzsiságunk, a vágyaink, a szükségeink és a hiányaink által. Nagyon könnyű! Nincs szükség arra sem, hogy meglökjenek, de mi eldobjuk magunkat.

Ilyenek vagyunk, mint a szél ingatta nádszál. Jézus azt mondta Jánosról, hogy ő nem ilyen. Miért? Mert ő olyan ember volt, akinek volt elhívás az életében, aki követte az Urat. Olyan ember volt, aki felismerte ezt: Az én Istenem ugyanaz volt tegnap, amikor elhívott engem, és ugyanaz ma, amikor mindent elrontottam, és holnap is ugyanaz lesz, még akkor is, ha le fognak fejezni. Felismerte ezt, ezért aztán más volt az élete. Hiszem, hogy a Zsidó levél szerzője ezért mondja el ezt nekünk: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Mert a Szent Szellem azt akarja, hogy mi is kövessük ezt.

Amikor olvasom Mát 9-ben, hogy Jézus tanította őket, és azt mondta nekik: Én vagyok a Messiás, tanuljátok meg ezt!; akkor én is ragaszkodhatok ehhez a szívemben, és mondhatom: Igen, Isten arra hívott el, hogy tanító legyek. Azt feleled: „Nem. Nincs meg nekem ez az ajándékom.” Kit érdekel? Nem az a kérdés, hogy megvan-e ez az ajándékod, vagy sem, hanem az, hogy hol tudod használni.

Lehet, hogy nem hívott el Isten arra, hogy a bibliaiskolában tanítsd a Bibliát, de lehet, hogy tudod tanítani a mini-tiniknek vagy a vasárnapi iskolában, vagy a munkahelyeden egy hitetlennek. Mindenképpen tudod tanítani egy hitetlennek az utcai evangelizáció során. Mert tudod azt mondani: Jézus a Messiás. Erre azt felelik: „Egy szót sem értek ebből! Nem tudom, hogy kicsoda Jézus, és kicsoda a Messiás.” Megtaníthatod, hogy ez mit jelen. Azt mondom ezzel, hogy ne add fel, ne veszítsd el, mert ez Jézus számunkra, és bennünk is. Mindig! Ez volt, ez, és ez lesz. Ne engedd ezt el!

Jézus azokat hívja, akik eszünkbe sem jutnának. Minket, akiknek fel sem merülne a nevünk. Ő elhívott minket. Aztán Ő az, Aki megvéd minket.

Aztán később, Mát 9:20-tól elmegy, hogy meggyógyítsa Jairus lányát, de valami más is történik az úton. Tetszik ez a történet, mert Ő arra bátorít minket, hogy hitben járjunk. Tudunk-e imádkozni valakiért hitben? A válasz az, hogy igen, tudunk, és szükséges is. Szükségük van az imáinkra. Ígérem, hogy vannak emberek, akiknek szükségük van az imáidra. Az életük meg fog változni, ha imádkozol értük. Ilyenek a hitetlen rokonaid. Lehet, hogy nehezebb, amíg meg nem térnek. A testvéreidnek is szüksége van az imáidra, és ez megváltoztatja az életüket.

Tudod, mit? Jézus elment, hogy meggyógyítsa Jairus lányát.

Mát 9:24 azt mondta nekik: Menjetek innen, mert a kislány nem halt meg, csak alszik! És kinevették őt.

Kinevetették és gúnyolták. Lehet, hogy ez te vagy. Azt mondod: Imádkozom érted.; és akiért imádkozol, kinevet: „Miről beszélsz? Azt hiszed, hogy a gyertyáid jelentenek valamit?” „Nem a gyertyák. Majd beszélek Istennek rólad. Ez fog jelenteni valamit az életedben.” Hitben mész, és a hitetlenség kigúnyol. Gyakran halljuk ezt a hangot, de Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Megtette ezt akkor, és megteszi most is. Imádkozik értünk, Zsid 7:25., és folyamatosan ezt fogja tenni, ez így is marad. Elhívott minket, hogy menjünk hitben, imádkozzunk a betegekért, imádkozzunk a hitetlenekért, imádkozzunk azokért, akik megsebződtek, és imádkozzunk azokért, akiket nem lehet szeretni (hátha Isten ad nekünk szeretetet feléjük).

Jézus elment, hogy imádkozzon Jairus lányáért, hogy csodát tegyen. Aztán útközben az asszony megérinti titokban csak a ruhája szegélyét, van hite és meggyógyul. Jézus megáll, és megkérdezi: „Ki volt ez? Valami történt. Ki érintett Engem?” Azt felelik: Mindenki, hiszen tömeg van körülötted. Ő azt mondja: Azok igazából nem érintenek meg. Ez olyan, mintha csak kíváncsiságból követném Jézust, vagy azért, mert tökéletes életet akarok, vagy azért követem Jézust, mert gazdag akarok lenni, vagy azért követem Jézust, mert házastársat akarok. Jézus azt mondja: „Az az érintés nem ilyen volt. Neki volt hite! Bárki is volt az, volt hite.” Így is volt.

Ez meg fog történni. Ha bízol abban, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, és emiatt az Ő nevében mész, hitben imádkozol, hitben megérintesz, hitben szolgálsz, és elmész oda, ahova nem lenne erőd menni. Azt is tudod, hogy nem tudod feltámasztani a halottakat, nem tudsz megtéríteni senkit. Mert ez nem így működik. Tudod, hogy te nem tudsz meggyógyítani egy beteget.
Ez nem olyan, hogy erősen koncentrálsz, és mindenféle gyógyító sugarak törnek ki a kezedből. 🙂 Nem így megy, bár vannak, akik így beszélnek a hitről. A mi hitünk nem ilyen, hanem hisszük: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, énbennem is. Amint mész, meglepő gyümölcsöt fogsz teremni váratlan helyeken. Meg fog történni az életedben. Bátorítalak, hogy menj tovább, mert Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Számíthatsz erre, hogy Ő hűséges lesz hozzád, még a nehéz dolgokban is.

Egyszerűen ezzel az egyszerű gondolattal szeretnélek bátorítani, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Nem csak számunkra, hanem bennünk is.
Erre az életre lettünk elhívva.
Ámen.

Kategória: Egyéb