Merjünk szembeszállni a nyomással! (KETA, ABT)

2014 január 13. hétfő  17:30

2Tim 2:1-4 Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta.

Timótheushoz írt II. levél, ha megnézed az egészet, az összes fejezetet, akkor küzdelmet látsz benne. Látsz benne ellenállást. Az érdekes az, hogy ez az ellenállás jöhet kívülről, a világból, a légkörből, és jöhet belülről, a régi bűnös természetedtől. Ami annyira szeretne a tanácsadód lenni, olyan sokat beszél hozzád! Kb. annyit, amennyit ébren vagy. Ez a támadás jöhet még egy érdekes helyről, ahonnan nem számítanánk rá, ez pedig a gyülekezet.

Ha megnézed, a négy fejezetből háromban Pál felsorol embereket, akik elárulták, vagy valamilyen módon elhagyták őt. Ha megnézed Pál utasítását, nem azt mondja: „Ha elárulnak téged, akkor állj bosszút. Ha nehézségbe ütközöl, akkor nyugodtan adj magadnak szabadságot.” Hanem arról beszél: te harcos vagy, Jézus Krisztus katonája.

Ez tudod, mit jelent? Háborúban vagy! (Én egy egyszerű ember vagyok – azt hiszem – és szeretek egyszerűen gondolkodni, már ha megy.) A katona a harcra lett teremtve, illetve harc miatt létezik. Egy katonának két feladata van. Az egyik az, hogy megállítsa az ellenséget, a másik az, hogy teret hódítson. A hívőnek ez a két feladata. Az egyik az, hogy merjen ráállni Isten ígéreteire, és bemenni az Ígérte földjére, a másik az, hogy álljon meg abban, ami az övé, amit már megszerzett, visszaverje a támadást.

A 3. fejezet úgy kezdődik, hogy az utolsó időkben élünk. Hosszú listát ad arról, hogy milyen emberek vannak ebben a korban. Tapasztaltál ellenállást az életedben? Vagy kívülről jövő támadást? Leírja azt, hogy vannak olyan emberek, akik olyan tanítót akarnak választani, aki úgy beszél, ahogy ők akarják, aki csiklandozza a fülüket.

Ha találkozol ilyen emberrel, ha találkozol ellenállással, akkor mondhatod: Halleluja! Miért? Mert a Biblia igaz. Az lenne a probléma, ha nem így lenne. Az lenne a probléma, ha nem találkoznál ellenállással. Úgy értem, nem az a csoda, ha van, hanem az, ha megszűnik. Ha ellenállás van, akkor nem kell megijedni, akkor nem kell azon gondolkozni: biztos ez az út az, amin járnom kell? Hanem álljak meg az igazságban, és folytassam az igazságban.

Ézs 54:14 Az igazság által leszel erős. Távol leszel a nyomorgatástól, nincs mit félned tőle, sem a rettegéstől, mert nem közeledik hozzád.

Ján 8:44 Sátán a hazugság atyja. Amikor ő hazudik, akkor a saját természetéből szól. Ez az egyetlenegy fegyvere, de nagyon hatásos fegyver. Ez a hazugság. Amikor Sátán megszólította Évát 1Móz 3-ban, akkor elfordította az igazságot, és Éva nem állt meg az igazságban. Sőt, én inkább azt mondom, hogy az volt a baj, hogy Éva szóba állt Sátánnal.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Jön egy gondolat, amit a Biblia nem támaszt alá. Ha azon elmélkedsz, ha érvelsz, akkor szóba álltál Sátánnal, és nem tudsz nyerni. Önmagadban nem tudsz nyerni. Egyetlenegy fegyver van, de az tuti biztos, és az pedig az igazság.

2Tim 2:15-18 Igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét. A szentségtelen, üres fecsegőket pedig kerüld, mert azok többnyire istentelenségre vezetnek, és beszédük, mint a rákos fekély, terjed. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, akik az igazságtól eltévelyedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyek hitét.

Igazából végig lehetne olvasni az egész fejezetet, az egész levelet. Arról szól, hogy komoly ellenállás van a hívő életében kívülről, a gyülekezetből, és a kis szívecskénkből. Azaz minden oldalról.

2Tim 2:12 Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.

Ha nem állsz meg az igazságban, attól az még az igazság marad, de az életedre nem lesz kihatással. A képlet nagyon egyszerű: Istent követem hitből, az Ő elméjével gondolkozom és megtapasztalhatom a győzelmeket az életemben; vagy elfogadok egy hazugságot, és akkor nem tapasztalom meg mindezt.

2Tim 2:13 Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja.

Jézus állandóan utánunk jön. Az Ő jelleme az, hogy keressen téged. Az Ő jelleme az, hogy kapcsolatot akar veled.

Ha valaha bármilyen problémád van, csak tedd fel magadnak ezt a kérdést: Elhittem-e egy hazugságot, és eltávolodtam-e Istentől? Ne gondolj túl nehéz, vagy túl bonyolult dolgokra. Egyszerűen csak annyi: te képes vagy. „Te képes vagy! Vedd komolyan az életedet, oldd meg az életedet.” Annyira elfoglalt vagy ezzel, hogy nem marad időd Istenre. Egy értelemben azt mondom, hogy ne vedd túl komolyan magad. Ne vedd túl komolyan magad, vedd Istent komolyan!

Zsid 10:38 mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hit emberei. Egyetlenegy harcot kell megharcolnod az életedben. Egyetlenegy harcot kell megharcolni: Istennel akarok lenni! Istentől szeretnék elfogadni. A helyzetemet úgy szeretném látni, ahogy Isten látja, és ebből nem engedek.

1Móz 26-ban ahogy Izsák pásztorai legeltették a nyájat, az ellenség pásztorai is ott voltak. Viszálykodás volt. Tudod, mit csinált az ellenség? Betömte a kutakat. Betömte azokat a kutakat, amiből életet merített Izsák. Izsák erre kiásta azokat újból. Aztán azokat újból betömték. Aztán ásott új kutakat, azt is betömték. Aztán ásott új kutat, és azt már nem tömték be.

A tanítványság nem egyszeri döntés, hanem döntéssorozat, ami ma kezdődik. Ami most kezdődik, ebben a pillanatban. Hogy ülsz ezen az órán? Mi a várakozásod a bibliaiskolától? A tanár az csak egy ember, és emberi bölcsességeket mond, vagy Isten szeretne személyesen szólni hozzád? Döntés.

Fogsz csalódni tanárokban? Ha még nem csalódtál, akkor kérlek, tölts velem időt, és meg fog történni. Fogsz csalódni abban, aki melletted ül? Ha nem ül melletted senki, akkor lehet, hogy nem. Viszont ha elég időt töltesz, és nem vagy felszínes, akkor fogsz csalódni a másik emberben. Példabeszédekben azt mondja: a vas élesíti a vasat, úgy élesíti a barát a felebarátját.

Úgy értem, hogy ne legyél becsapva. Az érettség nem az, hogy minél inkább képes vagy. Az érettség nem az, hogy immunis vagy a kapcsolatokra vagy a sérülésekre. Az érettség nem az, hogy soha nem lesz olyan: most nincs kedvem. Az érettség nem az, hogy soha nincsenek kísértéseid.

Hanem az érettség az, amikor mindezek jelenlétében Istent tudom választani. Amikor a bukásom után fel tudok állni. Amikor a testvérem megbánt, akkor azt tudom mondani: én csak Krisztust akarom, és Őt is, mint megfeszítettet ismerni őbenne.

A nehézség az jönni fog. A hazugság az jönni fog. Mit teszel vele? Legyen felismerésed, kérd Istent, hogy tanítson téged arra, hogy hogyan látja ezt a helyzetet.

Van egy kérdésem: Tökéletes vagy? Néhányan igen. Akkor megkérdezem azt: Kijavítható vagy-e, vagy neked mindig igazad van? Adtál-e az életedben valakinek olyan tekintélyt, aki ha odamegy hozzád, és azt mondja: ez helytelen; akkor elfogadod?

Lehet, hogy nem mondom ki: én a pulpitusnak adok ilyen tekintélyt; lehet, nem megyek oda P. Kendéhez, de ha prédikál, vagy ha valaki tanít, akkor bennem van az, hogy én tévedek. Lehet, hogy nem kényelmes, de ismerem Isten jellemét, és tudhatom, hogy a hasznomra van. Róm 3:4 legyen Isten igaz, és minden ember hazug.

Egyszer beszéltem egy fiatalemberrel, aki már elvégezte a bibliaiskolát. Van a szellemi ajándékok között az ismeret, a bölcsesség ajándéka. Ez olyasmi, hogy rálát egy helyzetre, és természetfeletti módon, természetfeletti gyorsasággal meglátja, hogy mi az igazság. Viszont láttam ezt az embert. Azért, mert tudta, hogy megvan neki ez az ajándéka, azt gondolta: én nem tévedhetek, mert Isten megadta ezt az ajándékot.

Azt mondom, hogy vigyázz az ajándékaiddal. Mások javára használd. Tanuld meg használni. Tanuld meg felismerni. Legyen mindig ez ott: Uram, Te vagy igaz egyedül, és vizsgáld meg a szívemet.

Nagyon sok embert az önigazsága vezet ki a gyülekezetből. Lehet, hogy még itt van a gyülekezetben, de a szívében már rég elhagyta. Lehet, hogy megpróbál veled is beszélni. Lehet, hogy odamegy hozzád, és kezdeményez, de ne hallgasd meg a hazugságot. Ne hallgasd meg! Vagy ha hallottál valamit, ami a tekintély ellen megy, a Biblia tekintélye ellen, a pulpitus ellen, akkor azt rendezd le a szívedben. Mert az egy viperatojás tud lenni.

Ézsaiás beszél a viperatojásról. Olyasmi, hogy Sátán elrejt egy hazugságot a szívedben. Te azt hiszed, hogy neked ez nem probléma, de évek múlva kikel, és akkor pusztít és rombol. Ez lehet csak egy pletyka valakiről: arról, aki melletted ül, vezetőről, Isten jelleméről.

2Sám 15-ben azt olvassuk, hogy amikor ment a nép Dávidhoz tanácsért, akkor Absolon a kapuban várta őket, és azt mondta: Ha én lennék a király, akkor igazad lenne. Ezt csinálta négy éven át.

2Sám 15:6 Így tett Absolon egész Izráellel, akik ítéletért a királyhoz mentek, és így Absolon belopta magát Izráel fiainak szívébe.

Ha én lennék a király, neked igazad lenne! Ha engem választanál…” „Megbántottak, és nem kért bocsánatot. Ezt nem teheti meg! Milyen keresztény az ilyen? Többet nem állok vele szóba!” Lehet, hogy azonnal nem látod ennek a hatását, de évek múlva csak azt veszed észre, hogy a szíved királya már nem Jézus többé, hanem lecserélődött a keserűség királyára. Zsid 12. sokakat meg tud fertőzni a keserűség. Lehet ez az önigazság is.

Úgyhogy legyen meg ez a hozzáállás: „Uram, Neked van igazad. Vizsgáld meg a szívemet. Taníts a Te Igéddel gondolkozni. Taníts meg arra, hogy a helyzet, amiben vagyok, arról Te mit gondolsz!”

Tanulj meg elengedni dolgokat! Márk 8-ban azt írja, hogy minél inkább ragaszkodsz, annál inkább elvesztesz dolgokat. Jézus azt mondja: mert akinek van, annak adatik, és akinek pedig nincsen, még az is elvétetik tőle, amiről azt hiszi, hogy van neki. Tanuld meg elengedni a dolgokat! Nem akkor szereted magad, ha minél inkább ragaszkodsz a dolgaidhoz, mert akkor egyedül maradsz, hanem ha elengedsz mindent Krisztusért, akkor megnyered az életed.

Úgyhogy azt tanácsolom, hogy nézd meg az embereket az órán. Ti egy csatában vagytok. A másik szükséges a te növekedésed érdekében. Ő szükséges. Ismerd meg, bátorítsd, imádkozz érte! Ha problémád van, menj oda hozzá: „Kérlek, gyere, segíts! Imádkozz!”

A bibliaiskolás tanárok a diákokért vannak. Te nem teher vagy. Felhívhatod a tanárokat, fel is veszik alkalomadtán. Ha nekem e-mailt írsz, akkor lehet, hogy a válasz késik. A szeretetemet ne az alapján ítéld meg, hogy milyen gyorsan válaszolok az e-mailedre. Bátran menj a tanárokhoz, bátran menj a másik emberhez.

A bibliaiskola egy kiváltság, ahol Isten megtanít minket használni azt, ami már a mienk: az igazság kardját, a hit pajzsát, és a többi fegyverzetet. Ezek annyira fontosak! A szolgálat az, ahol láthatod Istent akcióban. A szolgálat az, ahova menekülj, ha magányos vagy.

Pál sokat beszél erről 2Tim-ban: mindenki elhagyott, az első védekezésemkor nem állt mellettem senki, egy bizonyos ember nagy bántásomra volt, a másik ember jobban szerette a világot. Ne lepődjünk meg ezen, imádkozzunk egymásért. Állj meg az igazságban. Ján 6:68 Hova máshova tudnánk menni? Milyen másik életet tudnánk élni? A legkiváltságosabb emberek vagyunk.

Tényleg nagyszerű vagy! Nem tudom, hogy gondolkodsz magadról. Igazából, ez annyira nem is érdekel, az sokkal fontosabb, hogy Isten hogyan gondolkodik terólad. Ne az érzelmeid határozzák meg a napodat. P. Stevens sokat tanított erről. Az érzelmek Istentől vannak, de nem a döntéshozóink. A gondolkodásunkra fognak válaszolni az érzelmeink. Mi alapján gondolkodsz?

Ne felejtsd el, hogy harcban vagy, de olyanban, amit Jézus már megnyert, olyanban, ahol nem vagy egyedül, de olyan harcban, ahol kapsz sebeket. Ezeket Jézus arra használja, hogy még inkább az Ő képére formáljon téged.

Hallottad-e, hogy mielőtt Dávid szobrát megfaragták, a szobrász csak gyönyörködött egy nagy sziklatömbben? Megkérdezték tőle: Miben gyönyörködsz? „A dicsőséges Dávid királyban.” – volt a válasz. „Ez csak egy darab kő!” „Igen! A fölösleget még el kell távolítani róla.”

Te dicsőséges vagy. 2Krón 2:14 Krisztus mindenkor diadalra vezet téged. Róm 8:37 több vagy, mint hódító. „Kicsoda? Én?” Igen. Lehet, hogy még van néhány fölösleges darab, ami miatt nem látod, de Jézus azzá tett már téged. Ő már tudja, hogy te ki vagy. Ezek a sebek kívülről, belülről és még beljebbről azért vannak, hogy ezeket a fölösleg darabokat lepattintsa rólunk.

1Kor 10:13 Isten nem enged téged feljebb kísérteni, mint amit te el tudnál bírni. Ez azt jelenti, hogy akármilyen nehézségbe is kerülnél, felkiálthatsz: „Igen! Köszönöm, Uram! Nem a nehézséget, hanem azt, hogy Te azt látod bennem, hogy ez meg sem kottyan nekem. Látod azt, hogy ezen a nehézségen simán át tudok menni. Magamtól belehalnék, de ha Hozzád menekülök, akkor átmegyek rajta.”

Ézs 43. átmehetsz tűzön, és még a szaga sem fog megérinteni téged. Dán 3-ban amikor a három zsidó fiú kijött a kemencéből, nem hagyott nyomot az életükön. Amikor átmész egy próbán, Isten elveszi az összes keserűséget belőle. Az egyetlen kérdés az, hogy benn maradsz-e elég ideig a kemencében, amíg Jézus bejön abba a helyzetbe, vagy megpróbálod magad eloltani a körülötted lévő tüzet. Tudd azt, hogy Jézus melletted van. Ő tudja, hogy mikor kell közbelépni.

1Pét 1:7 megpróbált hited lesz. Ez azt jelenti, hogy használható, és hasznos számodra, hasznos a körülötted lévőkre. Észrevetted-e, hogy még a legnagyobb névértékű pénz sem ér semmit magában? Még egy köteg sem abból! Ha nagyon-nagyon sok van belőle, és nagyon fázol, akkor egy picit fel tud melegíteni, ha felgyújtod. 🙂 Nem finom, nem tápláló, a szomjadat nem oltja, ha összevarrod, nem igazán meleg. Párnának esetleg használhatod, de önmagában semmire sem jó. Csupán egy papírdarab. Viszont ha beváltod, ha használod, akkor a javadra lesz.

Önmagában a tudás, az igazság ismerete önmagában felfuvalkodottá tesz. Használd! Hozz döntéseket arra alapozva, és akkor Isten pecsétjét kapod: Megpróbálva!

Jer 1:19 küzdeni fognak ellened, de nem fognak legyőzni, mert Én az Úr veled vagyok, és diadalmaskodni fogsz. Tetszik ez a vers? Nekem tetszik. „De igazából nem, mert van benne egy ígéret, hogy lesz harc ellenem, amikor ezt fogom látni, hogy le fognak győzni.” Az Úr viszont velem van!

Isten bele kell engedjen olyan helyzetekbe, ahol nincs erőd magadtól. Azért, hogy meg tudjad tapasztalni az Ő erejét, az Ő szabadítását, az Ő megbocsájtását. „Ó, nekem nincs bajom a megbocsájtással.” „Akkor küldök embereket köréd, jó?” Ne zárd ki őket az életedből, mert az nem megbocsájtás. Akkor csak egyre szűkebb körben fogsz élni. Hanem engedd meg Istennek, hogy az Ő megbocsájtása téged is szabaddá tegyen. A vigasztalás ugyanez.

Tetszenek azok a versek, hogy többek vagyunk, mint hódítók.” Figyelj! Hódításhoz nyomorúságra van szükség, vagy ellenségre. Mit tudnál meghódítani? Meg lehet hódítani egy hegycsúcsot is! Viszont helyzet kell, az teérted van. Ne lepődj meg! Állj be a másik mellé, bátorítsd őt!

A keserűség, azok a beszédek – amit 2Tim-ban olvastunk – terjednek, mint a rákfene, és sokakat megfertőznek. Viszont a hited, a hitbeli döntéseid is ragályosak, és mindkettő egy döntés. Kinek, minek engeded, hogy uralkodjon az életedben? A sebzettségednek, vagy Isten Igéjének? Valamelyiknek engedelmeskedni fogsz. A csapda az, hogy amikor az önigazságodnak, vagy a keserűségednek engedsz, akkor azt hiszed, hogy magadnak élsz, de igazából csak Sátán kezdeményezésére válaszolsz.

Ez bátorítás akart lenni. Nem azzal bátorítalak, hogy nehézséggel fogsz találkozni, valószínűleg az megtörtént enélkül is, de igazából arra bátorítalak, hogy ez valós. Amit itt hallunk, az valós gyógyulásokat tud adni, de szükség van döntésre. Szükség van arra, hogy Őt válaszd. Szükség van arra, hogy Vele gondolkozz.

Ez egy harc, ami egy értelemben ellened folyik, és Sátán alattomos technikákat használ: az ember, akit szeretek, az ember, akit látok a tükörben, és a világ, akit látok az utcán – mindegy, mi az, csak nagyot üssön. Úgyhogy ne lepődj meg, vigyél oda mindent Krisztushoz.

Ha van egy helyzet, ami zavar, akkor azt ne tedd félre, hogy azt mondod: én túl tudom tenni magam ezen; hanem vidd Isten elé. Ha megbánt valaki, ne azt mondd, hogy belefér, hanem: „Uram, adj szeretetet őfelé. Hogy tudnék szolgálni felé?” Menj neki! Eféz 6-ban nincs egyetlenegy fegyver sem a hátadra. Nincs fegyverzet a hátadra. Ez azt jelenti, hogy ne menekülj a probléma elől.

Nézz vele szembe! A fegyverzeted az szembe van. Van védelmed, és van támadóeszközöd. Ne fuss előle! Isten engedte meg, és tudja, hogy mi az, amit te elbírsz, és az egyetlen kérdés: „Én ismerem a gyermekemet, hogy ő ebben a helyzetben is Hozzám fog futni.” Dávid nem arra lett felkészítve, hogy legyőzze Góliátot. Hanem, hogy Istenhez rohanjon, és Isten képes legyőzni Góliátot.

A bibliaiskola nem tud minden egyes helyzetre felkészíteni téged, de arra szeretne tanítani, hogy minden életkörülményben rohanj Istenhez. Amikor épp a gyülekezettel vagy a bibliaiskolával van bajod, akkor az a megoldás, hogy rohanj ide, rohanj Istenhez.

Drágagyöngy vagy! Lehet, hogy kisebb, lehet, hogy nagyobb darabot kell még rólad lepöccintenie Jézusnak. Isten hűséges, hogy hozza a körülményeket, hozza a testvéreket, hozza a saját elvárásainkat, és igazából mindent, hogy ezeket lepöckölje. Csak bízz abban, hogy Ő tudja, mit csinál.

Kategória: Egyéb