Mennyire szükséges Istentől hallanunk! & Amit Jézus mond, és amire hív

2014 március 30. vasárnap  18:00

P. Fodor János: Mennyire szükséges Istentől hallanunk!

Annyira szükségünk van arra, hogy halljunk Istentől! Mert annyira szűkölködünk Isten hangja nélkül, annyira szűkölködünk Isten vezetése nélkül! Az élet néha nagyon nehéz. Az életben sokszor vannak annyira nehéz kérdések, amikre nem tudjuk a választ. Az életben sokszor kerülünk olyan kérdések elé, hogy erre menjünk, vagy arra menjünk. Döntéseket kell hozni. Olyan könnyű rossz döntést hozni! Olyan könnyű zsákutcába menni! Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már így.

Annyira szükségünk van arra, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy jó döntést hozzunk, hogy jó irányba menjünk, hogy az Ő Igéje legyen lámpás a lábunk előtt! Milyen jó, hogy beszélő Istenünk van! Mennyire bajban lennénk, ha szükségünk lenne vezetésre, de Isten nem szólna, vagy ha nem lennél annyira fontos Neki, hogy törődne azzal, neked mi a kérdésed! Milyen jó, hogy nem ilyen Isten!

Milyen jó, hogy Isten olyan, hogy Ő beszélni akar hozzánk! Ő azt nézi, hogy kinek vannak halló fülei. Milyen jó, hogy mi is beszélhetünk Istenhez! Az van a szívemen, hogy a kereszténységnek ez a lényege, ez a sava és a borsa, ez a szépsége, hogy van egy szerető, beszélő Apukánk, mi pedig a gyermekei vagyunk. „Uram, vezess engem!”

Jób 33:14 (RBT) Hiszen szól az Isten így is meg amúgy is, de nem törődnek Vele.

Isten beszél. Annyira sok módon szólal meg! Annyira sok módon akar bennünket vezetni! Ez lehet a legfontosabb imánk mindenegyes nap: „Uram, ma olyan ember akarok lenni, aki törődik a Te szavaddal, aki törődik a Te vezetéseddel. Uram, ma hallani akarok Tőled.” Hadd bátorítsalak most ebben!

Egyetlenegy dologra szeretnélek most bátorítani: legyünk olyan emberek, akik hallgatunk Istenre, akiknek a szíve alázatos! Mert ez kell hozzá, hogy beismerjük minden nap azt, hogy olyan könnyen a magunk feje után megyünk, hogy beismerjük minden nap azt, hogy olyan könnyen ostobává leszünk. Nekünk bölcsességre van szükségünk.

Jak 1:5 (RBT) Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.

Csak egy gondolat. Mi lenne, ha a következő módon kezdenénk minden napunkat? Mi lenne, ha minden válaszút előtt nagyon egyszerű módon ezt megtennénk: „Uram, szükségem van, hogy vezess engem! Uram, szólj hozzám! Uram, szükségem van bölcsességre! Szükségem van világosságra, Uram!” – és Isten szólni fog. Mert Isten szól így is és úgy is.

Van Bibliánk, olvassuk a Bibliánkat mindenegyes nap! Ez törvénykezés? Mindenegyes nap! Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével. Szól Isten a pásztorokon, tanítókon keresztül. Aztán nem csak rajtuk keresztül, hanem rajtad keresztül is. Mindnyájunkon keresztül. Úgyhogy van fülünk, halljuk egymáson keresztül Isten szavát. Szól a természeten keresztül, szól a nehézségeinken keresztül, szól a próbáinkon keresztül. Isten mindig beszél, és beszél. „Uram, tölts be engem a Szent Szellemmel, hogy értselek Téged! Tölts be alázatos szívvel és a Szent Szellemmel.” Ő a mi vevőkészülékünk, amivel fogni tudjuk Isten szavát.

Mi nem olyan emberek vagyunk, nem olyanok akarunk lenni, akik nem törődnek azzal, amit Isten mond. Mert az egyetlen bölcs döntés: „Uram, szólj hozzám! Itt a Te szolgád, itt a Te gyermeked, itt a Te embered, és hallgatni fogok Rád. Engedek annak, amit mondasz. Mert ez a jó nekem.” Ez a jó mindenkinek: a családomnak, a feleségemnek, a gyermekeinknek, a gyülekezetnek. Ő szól, én elfogadom. Mert szól az Isten! Ámen.

P. Kende: Amit Jézus mond, és amire hív

Tegnap volt Házas vacsora a gyülekezetben. Sosem hittem volna, hogy arról fogok hallani, hogy a házasság rabság, és így is építő lesz. 🙂 Ezt csak P. Mihael tudja megcsinálni.

Amikor Jézus azt mondja Mát 20-ban: Nem azért jöttem, hogy Nekem szolgáljanak, hanem azért jöttem, hogy Én szolgáljak, és váltságul adjam az életem másokért; akkor Ő ezt nyílván teljesen komolyan gondolta, és a keresztre gondolt. ApCsel ezzel kezdődik: azokról a dolgokról, amiket Jézus kezdett tenni és tanítani, ApCsel 1:1. Ezt csinálta Jézus: tett és tanított. Ez a mi Istenünk. Ez az első gyönyörű dolog Benne.

Ha megnézed Jézus szolgálatát, akkor azt látod, hogy Ő rengeteget tanított. Újra meg újra beszélt nekik. Vannak dolgok, amik nem nyilvánvalóak számunkra – sok ilyen van 🙂 –, és Isten szeretné, ha tudnánk róla. Vannak dolgok, amik fontosak nekünk, és vannak, amik nem annyira fontosak. Úgy értem, hogy a mindennapokban nem annyira fontos, hogy valamelyik emberi csontnak mi a latin neve. Kivéve, ha orvos vagy, akkor szeretném, ha tudnád. 🙂 Ám a legtöbbünknek nem fontos.

A Bibliában kaptunk valamit. Mit adott nekünk Isten?  2Pét 1:3 mindent, ami szükséges az Isten szerint valósághoz. Mindent, ami szükséges ahhoz, hogy Vele járjunk. Néha mondjuk ezt: a Biblia nem biológia könyv, nem történelemkönyv, de attól még pontos biológiailag is, történelmileg is,… Nem ez a célja, hogy rendszerező összefoglalást adjon a világegyetemről, hanem az a célja, hogy elmondja nekünk:

  • Mi kell ahhoz, hogy megismerjük Őt?
  • Hogyan járhatunk Vele ebben az életben?
  • Mi kell ahhoz, hogy Isten szerint éljük ezt az életet?

Ilyen Istenünk van: Isten, Aki el akarja mondani nekünk; Isten, Aki tanítani akar minket. Néhány hónapja tanulmányoztam ezt: dolgok, amiket Jézus mondott. Néhány nagyon egyszerű és felszínes kategóriát felállítottam magamnak az evangéliumokban arról, hogy miket mondott Jézus.

– Az első kategória az, hogy Isten tanít bennünket. Isten tanítani akar minket. Azt szeretné, ha tudnánk dolgokat. Ez nagyon-nagyon jelentős. Ő nem rejtegetni akar előlünk dolgokat. Az emberiség tele van vallásokkal, amelyek azt mondják: „Mi vagyunk a titkos tudás őrei. Ha nagyon meg akarod ismerni, akkor pedálozz keményen, akkor dolgozz nagyon. Ha tudni akarod, fizess sokat. Ha tudni akarod, hozz nagy áldozatot. Ha tudni akarod…”

A mi Istenünk pedig azt mondja: „Kérlek, vedd a kezedbe! Kérlek, nyisd ki! Ott van az oldalakon. Nincs eldugva előled. Vannak benne rejtélyek? Vannak! Persze. Viszont adtam neked a Szent Szellemet, Aki megmagyarázza neked, Aki kifejti neked.” Ugyanúgy, ahogy a Fiú. Ján 1-ben olvassuk, hogy Ő leleplezte, megmutatta az Atyát, ugyanúgy a Szent Szellem most megmutatja nekünk, leleplezi nekünk, elmagyarázza nekünk azt, amit a Fiú tanított és adott nekünk.

A mi Istenünk beszélni akar hozzánk, ez az első gondolat. (Nem ragozom sokat, mert P. Fodor elmondta az üzenetem egyik részét. 🙂 Szokás szerint!)

– Volt egy második kategória. Amikor Jézus beszél emberekhez, akkor már-már inti őket. Ez nem azt jelenti, hogy feddi őket. Nem feddi őket, hanem azt próbálja mondani nekik: „Figyelj! Emeld fel a fejed, van valami magasabb, van valami nagyobb. Nézz oda fel! Vedd észre!”

Jönnek Hozzá a tanítványok – Márk 10. –, és azt mondják Neki: Uram, amikor eljössz a Te királyságodban, akkor add, hogy én ülhessek a jobbodon, a testvérem pedig a balodon. Aztán a 38-39. versekben Jézus azt mondja nekik: Nem tudjátok, hogy mit kértek. Miről beszél nekik? „Figyelj! Állj! Ti egy királyságban gondolkodtok itt, ezen a földön. Ti arra a gondoltok, hogy Én kidobom a rómaiakat, és ti felülhettek Velem a trónra.” Aztán arra inti őket: „Figyeljetek! Van itt valami nagyobb. Nagyobb akarat. Azt az Én Atyám dönti el, hogy ki fog az Én jobbomon, és ki fog az Én balomon ülni. Azt az Én Atyám dönti el, hogy mi fog történni.”

Van nagyobb akarat! Jézusnak ez az egyik szolgálata felénk, hívők felé, ez a Szent Szellem egyik munkája az életünkben, hogy azt mondja nekünk: „Figyelj! Van valami, ami nagyobb. Van nagyobb akarat.” Amikor kétségbeesünk, azt mutatja nekünk: „Van nagyobb akarat. Van valaki, Aki tudja, hogy mit csinál.”

Nézzünk másik példát is. Ján 8-ban gyűlölik Őt, és közben azt mondják Neki: „Jézus! Mi gyűlölünk Téged, de mi Isten emberei vagyunk.” Ján 8:42 Jézus azt feleli: „Nem! Ha ismernétek Istent, ha ismernétek az Atyát, akkor szeretnétek Engem, mert Én az Övé vagyok. Én Őt képviselem, Én Őt mutatom be. Figyeljetek! A ti szeretetetek így néz ki: az egyiket szeretem, mert szép és aranyos, a másikat nem szeretem, mert nem tetszetős. A ti szeretetetek ilyen szinten van, hogy nem tetszik a képem, nem tetszik, hogy honnan jöttem, nem tetszik a családom, nem tetszik a szülővárosom, nem tetszik az, ahogy beszélek. Viszont van nagyobb szeretet! Ha ismernétek, akkor van nagyobb szeretet. Farizeus, írástudó, főpap! Emeld fel a fejed!”

Hányszor és hányszor mondta ezt nekik? Nagyon szerette őket. Még akkor is, ha nagyon dühösen beszélt velük. Mert ha nem szerette volna őket, akkor csak nem mondott volna semmit. „Jól van! Menjetek a pokolba, és kész!” – és szó szerint azt is jelentette volna. Ő azonban ehelyett újra és újra mondta nekik. Aztán ott volt Nikodémus, és voltak mások is.

Még egy. Luk 18. jön az ifjú, és a 18. versben azt mondja Jézusnak: Jó Mester!…; és Jézus visszakérdez: „Miért mondasz Engem jónak? Egyedül Isten jó. Azt mondod, hogy Isten vagyok? Ezt próbálod mondani?” Az ember nem ezt akarta mondani, de Jézus válaszolt: „Figyelj! Nagyobb dicsőség van itt, mint hinnéd.” Könnyű dolog bejönni a gyülekezetbe, látod a testvéreidet körülötted, és aztán azt mondod: „Hát?! A klubom az jobb! Az Operában szebben vannak öltözve az emberek, ott jobb lenni.” Könnyű elveszni valamiben, ami nevetséges.

Jézus azt mondja ennek a fiatalembernek: „Figyelj! Itt nagyobb dicsőség van. Én Isten vagyok. Én nem jó Mester vagyok, hanem Én vagyok a jó Isten. Én vagyok a jó Isten! Ha tudnád, mit mondasz, ha tudnád, kivel beszélsz, akkor azt mondanád: Jó Istenem! Mit csináljak? Mit tegyek, jó Istenem?” Viszont ő nem ezt mondta, mert nem látta. Úgyhogy, Jézus inti őt, megpróbálja leleplezni neki, megpróbálja felemelni a tekintetét. Próbálja azt mondani neki: Van itt valami, ami több!

Egy másik példa Márk 14-ben van, amikor az asszony Jézusra pocsékolja a kenetet. Aztán ott vannak a tanítványok Júdással az élen, akinek megvan a kimutatása a kiadásokról és a bevételekről, és meg tudja mutatni neked a grafikonokat, és azt tudja mondani: „Micsoda pocsékolás! Micsoda hiba ez!” Jézus visszakérdez: „Miért bántjátok őt? Itt van egy nagyobb terv. Én meg fogok halni, és egyikőtök sem lesz ott.  Ti mindannyian el fogtok futni. Egyikőtök sem lesz ott, hogy megkenje a holttestemet, de ő most megcsinálta ezt Nekem.”

Van egy nagyobb terv. Bátorító ezt hallanunk, amikor a Szent Szellem beszél nekünk! Ez Jézusnak az egyik szolgálata. Ő azt mondja nekünk: „Figyelj! Van egy nagyobb akarat. Létezik nagyobb terv. Van nagyobb szeretet. Van nagyobb dicsőség.” Aztán Jézus azt mondta Pilátusnak Márk 14:62-ben: „Van itt egy nagyobb Személy. Én vagyok Isten!”

Ha nem hiszel Jézusban, akkor szeretném azt mondani neked: lehet, hogy láttál egy freskón valami fura fájdalmas alakot, de az nem Jézus. Amikor olvasunk Róla, akkor azt látjuk, hogy olyan, mint mindenki más, egy „apró” különbséggel: Ő Isten, bűn nélkül, hiba nélkül van. Olyasvalaki, Aki ismer téged teljesen, mindent tud rólad, és szeret téged. Ismerd meg Őt!

Ez a mi szolgálatunk a gyülekezetben: tanítunk, de nem csak tanítunk Jézussal, hanem még valamit csinálunk. Azt mondjuk: „Figyelj! Nézz följebb! Emeld fel a fejed! Lásd, hogy van egy nagyobb dolog, van egy nagyobb dicsőség. Létezik nagyobb szentség.”

Amikor a férj és a feleség veszekszik egymással, akkor a Szent Szellem azt mondja a feleségnek: „Tudom, hogy igazad van, de van nagyobb igazság. A nagyobb igazság az, hogy a férjed szeret téged, és te odaadtad neki az életed.” Ugyanezt mondja a Szent Szellem a férjnek is: Tudom, hogy igazad van, de a feleséged szeret és tisztel téged, és te odaadtad neki az életed. Ez a nagyobb dolog az életünkben, és óriási szükségünk van rá.

Ez a második dolog, amit Jézus csinált. Ez jól hangzik, de van még egy nagyon jó hír. Van egy harmadik kategória. (Ezek nagyon szedett-vedett kategóriák.)

– Volt még egy dolog, amit Jézus mondott, és az ez volt, hogy hívta az embereket. Kihívta és hívta az embereket. Nem csak azt mondta nekik: „Figyeljetek! Isten nagyobb, Isten dicsőségesebb, Isten hatalmasabb. Van itt valami, ami mélyebb, mint hinnéd.” Amikor azt mondja Péternek: „Péter! Jobban el fogod rontani, mint hinnéd. Péter! Meg fogsz tagadni Engem. Utána mit fogsz csinálni?”; akkor hívja Pétert. Azt mondja Péternek: „Péter, bízz Bennem tovább is. Akkor is, amikor elbuktál. Én tudtam jó előre, hogy el fogsz bukni, és szeretlek téged így is. Bízz Bennem! Hívlak téged, hogy gyere tovább! Gyere tovább a bukás után is. Maradj meg a hitben!”

Mát 8:13-ban azt mondja a századosnak: „Menj el! Menj el!” Azt gondolom, hogy ott állt az ember, és amikor hallotta ezt az első két szót: Menj el!; akkor azt gondolta: „Mi van? Nem is fog felelni nekem? Nem fogja megtenni, amit kértem?” Jézus hozzátette: „Menj el! És ahogy hittél, úgy meglesz.” Ezzel azt mondta neki: Járj hitben!

Jézus nem csak azt mondja nekünk: „Figyelj! Létezik nagyobb szentség! Létezik nagyobb igazság, nagyobb szeretet, nagyobb dicsőség, nagyobb öröm, nagyobb hit, nagyobb élet!”; hanem azt is mondja nekünk: Gyere Velem oda! Hív bennünket. Kihív minket újra és újra. Tűnődtél ezen? Ha olvasod az evangéliumokat… Remélem, hogy olvasod az evangéliumokat!

Olvasd az evangéliumokat! Sokszor mondom ezt, hogy nincs bajom a mindennapi áhítatokkal, de olvasd a Bibliádat! Egy csecsemőnek, amikor már nem szoptatják, akkor adni kell neki a bébiételt. Gyakorlatilag olyan, mint amit valaki előre megrágott. Adni kell neki az „előre megrágott” ételt. Azt kell adni neki. Isten azt szeretné, ha továbbnőnénk ezen. Amikor a fiam kicsi volt, megkóstoltam a babatápszerét, de nem volt olyan, mint azelőtt. Nem nekem való! Mert felnőtt vagyok. Neked is többre van szükséged!

Ha olvasod az evangéliumokat, akkor ott találsz meglepő, kihívó gondolatokat Jézustól. Azon tűnődik az ember: „Jézus! Nem lehetne, hogy kicsit kedvesebb legyél azzal az emberrel, akivel beszéltél?” Luk 9-ben megkérdezik Jézustól: Hol van a te helyed? Luk 9:58 a rókáknak jobb soruk van, mint Nekem, mert azoknak van odújuk, Nekem pedig nincs semmim. Azt kérdezi az embertől ezen a kijelentésen keresztül: „Akarsz Velem jönni? Komolyan gondolod?” Miért mondja ezt? Azért, mert kihív bennünket: „Gyere ki! Gyere tovább!”

Márk 7:27-ben beszél az asszonnyal. Azt olvassuk: „Először a fiak kapjanak! A magadfajta kutyáknak nem adunk semmit.” „Te jó ég! Jézus, mit mondasz? Idegengyűlölő, soviniszta… Hogy beszélhetsz így vele?” Nagyon egyszerűen azt mondja neki: „Jönnél Velem tovább? Gyere Velem messzebb! Bízz Bennem a sértődésen túl, mert Én vagyok az egyetlen, Aki választ adhat neked.”

Bántódtunk már meg, haragudtunk már meg Istenre? Ha őszinte vagy, akkor valószínűleg igen a válasz. Jézus azt mondja nekünk: „Gyere tovább Velem, hívlak téged. Gyere tovább Velem! Hadd vonjalak téged.” Mát 8:22-ben azt mondja a férfinak: „Gyere Velem! Majd a halottak eltemetik a halottaikat.” „Mi van?! Ne törődjek a családommal? Miről beszélsz nekem?”  Persze, hogy törődjünk a családunkkal, de Jézus azt mondta ennek az embernek: „Te kövess engem! Te gyere Énutánam. Te gyere Velem!”

„Komolyan gondolod? Komolyan érdekel?” Mát 27:11-ben megkérdezi a helytartó: Te vagy Isten?; mire azt feleli: Hát, te mondod. „Pilátus, komolyan gondolod?” A tragédia az, hogy Pilátus nem gondolta komolyan, és az a gazdag fiatalember nem gondolta komolyan. Isten azonban azt mondja nekünk: „Gyere! Gyere!”

Mát 19:21-ben: „Figyelj, neked részed lehet ebben. Gyere Velem! Tégy egy lépést egyik helyről a másikra. Bízz Bennem, és járj Velem ebben az egészben! Neked részed lehet ebben.” Ján 11-ben azt mondja nekik: „Gördítsétek el a követ Lázár sírjáról. Nektek hinnetek kell! Tegyétek meg a lépést!” Mint amikor meghívunk valakit egy színdarabra, vagy az utcán adunk valakinek egy szórólapot, vagy azt mondjuk valakinek: „Gyere el velem az istentiszteletre! Nagyon jó hely.” „Mi van?!” „Gyere el velem, és hitben járj velem!”

Isten azt mondja nekünk: „Nem csak, hogy van nagyobb szentség, nagyobb élet, nagyobb öröm, nagyobb szeretet, nagyobb akarat, nagyobb terv, hanem te járhatsz abban. Tégy egy lépést errefelé! Bízz Bennem ebben!” Arra gondolok, amikor ott volt az ötezer ember, és Jézus azt mondta a tanítványoknak: Ültessétek le őket, enni fogunk. „Tessék?! Mit fogunk enni?” Milyen lehetett ez? Jézus azt mondja nekik: Járjatok hitben.

Neked ebben részed van, ahogy te hitben jársz. Neked ebben részed van!

Sokszor, amikor jövünk prédikálni, akkor ez az érzés: „Uram, mit vársz tőlem? Mit adhatnék? Nincs semmim.” ; és Istennek van mondanivalója. Vagy amikor elmegyünk szolgálni valakit, vagy bátorítani, vagy meglátogatsz valakit; vagy felhívsz valakit, lehet, hogy úgy ütöd be a számát: Mi a csudát fogok mondani neki?; de Istennek van mondanivalója. Istennek van, amivel bátorítson, és azt kéri tőlünk: „Jönnél Velem? Megtennéd azt a lépést arra? Jönnél Velem arrafelé?” Ez a missziók. Ez a szolgálat, bármelyik szolgálat a gyülekezetben, a családodban. Isten azt mondja nekünk: Van egy nagyobb dolog, és Én hívlak oda.

– Az utolsó kategória: Jézus bátorított. Azt mondta: „Gyere Velem. Gyere el oda.” Aztán hozzátette: Ne add fel! Mert elbátortalanodunk. Eljön a nap, hogy azt mondom: „Nem hiszem, hogy nekem megy ez. A másik, az tud járni abban a nagyobb tervben. Azok a testvéreim tudnak abban a szeretetben élni, de nekem nem megy.” Akkor Jézus azt mondja Ján 8:11-ben: „Én nem kárhoztatlak. Menj, és ne vétkezz többé! Én nem kárhoztatlak, csak menj tovább. Bízz Bennem! Merj számítani Rám, és merj továbbmenni!” Merd azt mondani: nincs okom félni, mert az én Istenem velem van.

Luk 5:10-ben azt mondta a halászoknak: Ne féljetek!; és bátorította őket. Ezt csinálja velünk is 2014-ben. „Ne féljetek!” Mennyi változás van az életünkben? Valószínűleg úgy érezzük, hogy túl sok. Mennyi minden megy rossz irányba? Valószínűleg úgy érezzük, hogy túl sok. Ő azt mondja nekünk erre: „Ne félj! Bízz Bennem! Járj Velem! Nekem van egy nagyobb akaratom.”

Ez Jézus szolgálata felénk. Ez a Szent Szellem szolgálata felénk. Ez a mi szolgálatunk egymás felé, és a nem hívők felé, hogy azt mondjuk: „Van valami nagyobb, van valami több, van valami áldottabb. Létezik örömtelibb élet. Létezik másféle élet ebben a világban. Tegyél lépést ebben, és bízz Istenben.” Ne veszítsd el az örömödet, a hitedet, hanem menjünk tovább hitben. Ámen.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy adtad a Te Fiad, és a Te Fiad tanított minket, megnyitotta a szemünket valamire, ami nagyobb. Hívott minket szent elhívással, és bátorít minket minden nap a Szellem által. Köszönjük, Istenünk!

Ámen.

Ha még nem ismered Jézust, akkor szeretnélek bátorítani, hogy ismerd meg Őt. Ez egy döntés a te szívedben. Ez a te döntésed. Azt mondhatod Neki, Istennek most mondd azt a szívedben: „Jézus, meg akarlak ismerni Téged. Gyere az életembe. Ments meg engem. Bízom Benned, hiszek Benned. Új életre vágyom. Vágyom valamire, ami nagyobb. Szeretnék egy új szívet, új gondolkodást, új szellemet. Istenem, nem is értek mindent, de szeretnélek ismerni. Gyere az életembe, ments meg engem, adj nekem új életet. Jézus, hiszek Benned! Ments meg engem!”

Ha életedben először imádkoztál így, akkor küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled.

Kategória: Egyéb