Megragadni Isten igazságát & Kis dolgok, amik Istennél hatalmassá nőnek

2013 április 21. vasárnap  10:30

P. Shane

Ján 17-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus imádkozott értünk, akkor nem azért imádkozott, hogy Isten kivegyen minket ebből a világból, hanem hogy megtartson minket ebben a világban. Itt vagyunk a világban, de nem a világból valóak vagyunk. Isten nem arra hívott minket, hogy kolostorokban éljünk, hanem arra, hogy összegyűljünk Krisztus Testeként, hogy Isten népével legyünk. Ezért vagyunk itt most. Olyan nagy erő van ebben az életünkben! A gyülekezet csodálatos gondoskodás számunkra, hogy segítsen a járásunkban. Segítsen abban, hogy mindazokká váljunk, amire Isten elhívott minket.

A pásztori levelekben, ahogy Pál Timóteushoz beszél, használja ezeket a kifejezéseket: menekülj, kerüld, kövesd. Ezek bölcs szavak.

2Tim 2:21-22 Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat.

Arra lettünk elhívva, hogy kerüljünk bizonyos dolgokat az életünkben, aztán arra is, hogy más dolgokat pedig kövessünk. Nagyon egyszerű gondolat: arra lettem elhívva, hogy kerüljek bizonyos dolgokat és kövessek másokat. A kerülés és a követés annyira fontos az életünkben! A Bibliának az Urát követjük. Krisztus igazságát követjük az életünkben.

Fil 3:12-ben Pál azt mondja: még nem értem el, még nem vagyok tökéletes. Igazából Pál helyzetileg tökéletes volt Krisztusban, de Krisztus igazságát akarta megtapasztalni az életében. Így van ez velünk is. Mi is igazak vagyunk, pont ugyanannyira, mint Jézus Krisztus, de a tapasztalatunkban növekszünk. Ebben a növekedésben menekülünk e világ dolgai elől.

Jó kép arról, hogy „kerüld e világ dolgait”, az József, amikor Potifár felesége kergette. A Biblia azt mondja, hogy elmenekült, elszaladt onnan. Az angolban úgy hangzik, mintha felrántotta volna magát, és kiszaladt volna. Ez jó tanács.

E világ dolgai annyira hozzánk akarnak tapadni. Zsolt 119:25 a lelkünk ezekhez a dolgokhoz tapad. Kerülnöm kell őket, mert a lelkem ezekhez próbál kapcsolódni, és Isten arra hívott minket, hogy kövessünk. Kövessük Krisztus igazságát. Azt mondja: kövessük a hitet, a szeretetet, az igazságot, a békességet. Ezeket a dolgokat kell keresnünk.

A keressük szó a görögben diókó azt jelenti, hogy kövessük, de ez nem adja vissza teljesen a jelentését. Mert ez a szó azt jelenti: üldözni valamit, kergetni, futni utána. Jó kép erre egy amerikai-foci játékos. Annyira örülök, hogy végre az amerikai-focit használhatom illusztrációként. J Ha valaha néztél már ilyen mérkőzést, amikor a védő fut  a játékos után, akkor az nem csak próbál lépést tartani vele, és pár lépéssel mögötte marad, hanem azért fut utána, hogy leterítse.

Teljes erejéből fut utána. Mi is erre lettünk elhívva az életünkben. Isten arra hívott, hogy az Ő dolgai után fussunk, hogy megragadjuk azokat, hogy a magunkévá tegyük azokat a dolgokat. Ez nem kis dolog. Ez komoly. Azt mondja itt: azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat. Azokkal akarok együtt lenni, akik követnek, akik üldözik, akik agresszívan mennek Isten dolgai után.

Ugyanezt a szót használja Pálra is, amikor arról beszél, hogy üldözte a gyülekezetet. Levadászta és aztán leterítette őket. Most ugyanezzel a buzgalommal Isten dolgai után megy. Olyan emberekkel akarunk együtt lenni, akiknek megvan ugyanez az éhségük. Arra gondoltam, hogy mennyire szeretek együtt lenni veletek, mert szeretitek Isten dolgait.

Isten azt mondja: Meneküljetek e világ dolgaitól, kerüljétek azokat. Ahogy onnan elszaladtok, úgy valami más felé szaladtok: Isten népéhez. Mert Isten népe fog segíteni nekem abban, hogy azzá legyek, amivé Isten elhívott. Ők megerősítenek.

1Kor 15:33 a gonosz kommunikáció megrontja a jó erkölcsöket. Alapjában véve ez azt jelenti, hogy akikkel együtt vagyok, az hatással lesz az életemre. Ha gonosz emberekkel vagyok együtt, akkor olyan ember leszek, mint ők.  Ha olyan emberekkel vagyok együtt, akik passzívak az Istennel való járásukban, akkor én is passzív leszek. Péld 13:20 aki a bölcsekkel jár, az maga is bölcs lesz.

Úgyhogy oda akarok figyelni arra, hogy kikkel vagyok együtt, mert van elhívás az életemben. Isten elhívott arra, hogy megragadjak mindent, amit Ő nekem adott, és úgy akarom ezeket a dolgokat követni, mint egy amerikai-foci játékos. Ez Isten népe. Ők segítenek nekem ebben. Nem arra lettünk elhívva, hogy magunktól legyünk igazak.

Ha magamban vagyok, akkor igazából depressziós leszek, de Isten adott minket egymásnak, hogy bátorítsuk egymást, kihívjuk egymást, hogy szurkoljunk egymásnak, hogy motiváljuk egymást, hogy Krisztusra mutassunk. Ez csodálatos dolog az életünkben. Szeretek veletek együtt lenni, mert bölcs emberek vagytok. Remélem, hogy én is bölccsé leszek, ahogy veletek együtt vagyok. Nem e világ bölcsessége szerint, hanem a felülről való bölcsesség szerint.

Bátorítalak benneteket, hogy húzódjatok közel, ahogy magamat is arra bátorítom, hogy húzódjak közel. Mert szükségünk van egymásra, és Isten hívott minket össze. Ez csodálatos gondoskodás számunkra. Mert ezek veszélyes és nehéz idők. Sok minden történik odakinn, de nekünk van egy elhívásunk arra, hogy elkülönüljünk a világtól, amint benne vagyunk; és hogy együtt legyünk, és teljes szívünkből menjünk Isten után.

P. Kende

Péld 29:11 Minden indulatát szabadon engedi – az összes haragját, az egész elméjét kinyilvánítja – a bolond, de a bölcs végül lecsendesíti azt.

Péld 27:2 Más dicsérjen téged, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad.

Sok életrajzot olvastam már. Van viszont egy olyan kategória, amit sosem olvastam :-), ez az önéletrajz. Valahogy úgy gondolom, hogy akinek van ideje arra, hogy megírja a saját élete történetét, az nekem nem olyan nagyon érdekes. Mert mindig ez vers jut eszembe: Zsolt 49:11 sokan vannak, akik azt gondolják, hogy az ő nevük megmarad nemzedékről nemzedékre, és elnevezik a földjeiket maguk után. A cégüket magukról nevezik el, „majd megmarad utánam, emlékeznek rám”.

Kicsit később azt mondja, hogy semmi nem marad belőle, senki nem fog emlékezni rá. Ha az Úr vár, egy-két nemzedék, és senki nem fogja tudni, ki az a Rockefeller, vagy Rothschild, vagy Kennedy. Önéletrajz? Egyszer majd megírom az önéletrajzomat, a címe: Egy alázatos zseni visszaemlékezései. 🙂 Na, ezért nem tetszik annyira.

Van ilyen vágyunk, hogy csak megmondjam a magamét, hogy kifejezzem magam. Ezért virágzik az internetes naplóvilág, mert mindenki elmondhatja, mit gondol a dolgokról, hogyan látja.

Ez néha odáig jut, hogy azt mondanánk: „Bárcsak Isten elém állna, és megmondhatnám Neki a frankót, beolvashatnék Neki! Csak rátehetném a dolgot, és megmondhatnám Neki: ezt csináltad rosszul, azt csináltad rosszul!” Ez nem olyan idegen dolog. Jób 31:35 Jób azt mondja: Bár itt lenne és megmondhatnám Neki!

Igazán ezért szeretem a Bibliát, mert nem ködös és hozzám nem kapcsolódó, nem hazug és képmutató, hanem őszinte küzdelmek, valódi mélységek és magasságok. Van benne perspektíva, rálátás és válaszok. Annyira hálás vagyok ezért, ahogy megnézem Jóbot, amint küszködik, és azt mondja Istennek: „Isten! Bárcsak elém állnál! Aztán megmondanám, hogy mit gondolok, és nem tudnál válaszolni, és nekem lenne igazam.”

Annyira örülök ennek, hogy Isten valami jobbat tartogat nekünk. Nem erről szól az életünk, hanem valami jobbat akar nekünk adni. Igazán azon gondolkodtam, hogy Isten feljegyzi a dolgokat, amik velünk kapcsolatosak, a dolgokat, amiket Ővele teszünk. Feljegyzi, amit rajtunk keresztül végez, és azt szeretné, ha erről lenne emlékezés.

Gondoltál-e erre, hogy minden hívő egy örökkévaló könyvet ír? Minden hívő. Ebben a pillanatban te is. A mai napod lehet egy lap, vagy egy bekezdés. Reméljük, hogy nem egy szünet, hanem valami, ami örökre megmarad. Isten azt mondja: „Figyelj! Ha akarsz, akkor írj Velem egy egész fejezetet a mai nap, és Én erről fogok megemlékezni.”

Mi az, amit Isten feljegyez? Néhány dolog, amiről a Biblia beszél nekünk.  Mal 3:16 amikor összejövünk az Ő nevében, Őróla beszélünk és Őróla gondolkodunk, az fel van jegyezve Őelőtte. Az nem kis dolog Neki, hogy Őróla beszélünk, hogy hívők összejövünk. Ezért szeretem a házi bibliatanulmányokat, mert jó lehetőség kérdezni, beszélgetni, együtt gondolkodni, válaszokat találni. Ez fontos dolog nekünk, és örökké az lesz.

Nem csak itt – amiről P. Shane beszélt – bátorít engem, esetleg vezet engem, esetleg segít engem, tanít engem, hogy hova lépjek és hova ne, miután nyomuljak és miután ne. Nem csak az adott pillanatban, hanem örökre fel lesz jegyezve, lesz megemlékezés róla. Lesz róla egy sor abban a könyvben Istennél. Lesz róla emlékezés. Ez annyira nagyszerű!

Jób 19:23-25 Jób azt mondja: „Bár fel lenne jegyezve Isten előtt, amit mondok! Azt szeretném, ha fel lenne jegyezve rólam, mert tudom, hogy él az én Megváltóm, és az utolsó napon megáll ezen a földön.” Mekkora gondolat! Fel is van jegyezve!

Mondasz valamit a Szent Szellemtől, Isten használ téged; valakit bátorítasz, valaki kérdezett tőled valamit és te adsz egy feleletet a Szent Szellemtől, valakivel beszélsz az utcán vagy a szomszédoddal a hitről, vagy a munkahelyeden valaki mond valamit és te felelsz neki Isten Szellemével, akkor fel van jegyezve a dolog. Fel van jegyezve, hogy valamit mondtál, ami Istentől van, ami dicsőséges, ami csodálatos.

Zsolt 56:9-ben arról olvasunk, hogy Isten feljegyzi, elrejti a könnyeinket. A szenvedésünk, a küzdelmeink fel vannak jegyezve, és a céltalan bujdosás is, amikor üldöztek, amikor el kellet rejtőznöm, amikor nem volt hova mennem. Istennek ez jelentős. Gondolj bele ebbe! Istennek annyira jelentős, hogy örökre feljegyzi ezt. Nem kicsi dolog, ami történik veled. Isten nem mondja: „Ah, szenvedsz? Tedd túl magad rajta! Én jól vagyok.” Hanem Ő feljegyzi ezt. Ő megemlékezik erről. Neki számít ez. Neki jelentős ez. Amikor Vele járunk, amikor szenvedünk, Isten azt mondja nekünk: „Figyelj! Örökkévaló könyv íródik arról, amit csinálsz. A te életed jelentős örökre.”

Mit jegyez még fel? Ez nem annyira jó. Ézs 65-ben ez Izraelről szól, akik azt mondták Istennek: ne gyere közel hozzánk. „Ne gyere közel hozzám Isten! Maradj távol tőlem. Én túl fontos vagyok, én szent vagyok Neked. Én szentebb vagyok, mint Te, én jobban tudom. Én így csinálom a dolgokat. Isten, ne szólj bele az életembe! Nem érdekel, amit mondani akarsz.” Isten azt mondja: „Ez fel van jegyezve Előttem. Ez olyasvalami, amiről emlékezés lesz egy nap, és nem lesz örömteli ez az emlékezés.” Amikor azt mondja valaki: erre a területre ne gyere be. Ez nem a hívőkről szól.

Ha nem hiszel Jézus Krisztusban, akkor ez fontos neked. Isten emlékezni fog erre, hogy azt mondod: „Nem, köszönöm, ne szólj bele az életembe. Távolról tisztellek Téged. Nem akarom, hogy belenyúlj a dolgaimba. Nekem túl fontos az életem. Én jobban tudom, hogy kéne élnem.” Isten emlékezni fog erről, fontos ez neked.

Ha már itt tartunk, nézzük ezt meg. Dán 7:10-ben azt olvassuk, hogy könyvek nyittattak meg. Ez az ítéletről szól. Arról, amire Isten emlékszik. Nyilván, az Ő szeme előtt semmi nincs rejtve.

Jel 20:12 … könyvek nyittattak ki, majd egy másik könyv nyittatott ki, amely az élet könyve; …

Jel 20:15 Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett.

Ez az ítéletről szól. Ez komoly dolog, fontos dolog. Kétféle könyvet látunk itt. Könyveket, és aztán egy könyvet. Könyveket az emberek cselekedeteivel, életével, és aztán egy könyvet, az Élet könyvét, ami a Bárányé. Krisztushoz tartozik, amiben az Övéi vannak. Csak ez a kétféle könyv létezik.

Az egyik alapján senki nem lesz igaz. Azt olvassuk itt, hogy senki nem lesz igaz. „Én annyi jót tettem!” Ézs 64:6 lehet, hogy sok jót tettél, lehet, rengeteg dolgot tettél emberekért, lehet, hogy iskolákat alapítottál, lehet, hogy jótékonykodtál, lehet, hogy szociális programokat szerveztél,…, de Isten azt fogja kérdezni, hogy mi volt a motiváció, és szégyenben fogsz maradni.

Minden jó cselekedeted olyan lesz, mint a mocskos és megfertőztetett rongyok, Ézs 64:5. Azokból a könyvekből senkit nem találnak igaznak. Viszont mindenki, akinek a neve benne van az Élet könyvében, mindenki, aki hitt Jézus Krisztusban, az igaz lesz. Ha nem vagy hívő Krisztusban, akkor ez annyira fontos, annyira jelentős neked! Miért?

1Tim 1:15 Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse,…

Ha te még nem ismered Jézust, akkor Jézus ezért jött el, hogy a bűnösöket megmentse. Ha hiszel Benne, akkor Isten beírja a neved abba az egy könyvbe, ami számít. Szükséged van erre.

Ha itt tartunk, ez a gondolat annyira megáldott engem, hogy Isten feljegyzi azokat a dolgokat, amiket Ő csinál rajtunk keresztül. Amikor szolgálunk Ővele, amikor Ővele járunk, az jelentős Neki. Az Apostolok cselekedetei benne van a Bibliában, de egyikünk cselekedete sincs benne. A mennyben viszont benn vannak, Isten számon tartja őket és Isten komolyan veszi őket. Ez annyira fontos nekünk!

Gondolj bele kicsit, hogy milyen lesz Isten. Hogyan fog Isten az örökkévalóságban emlékezni ránk? Gondolj bele ebbe! Mit fognak megmutatni azok a könyvek? Az Ő dicsőségét. Azok a könyvek az Ő munkájával lesznek tele, az Ő csodálatos szívével, ahogy Ő indított bennünket az igazsággal, ahogy Ő használt minket. 1Kor 3:13 ez meg lesz próbálva – ez bátorító –, nem fog oda semmi bemenni, ami mocskos, ami nem a megfelelő forrásból táplálkozott.

Ez megpróbált dolog lesz. Bűn nem lesz benne. Ez annyira nagyszerű, hogy a mennyben arról nem lesz emlékezés. Az el fog égni 1Kor 3-ban, amikor a hívő cselekedeteiről van szó. A hívő nem fog elégni, de a cselekedetei közül lesz olyan, ami el fog. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én szerintem nem kell hozzájárulnunk a menny fűtéséhez. 🙂 Szerintem Isten rendben tudja tartani.

Nem akarok megszégyenülni azon a napon, hanem szeretnék Ővele állni. Ez megpróbált dolog lesz, ez tiszta dolog lesz. Amire Isten emlékszik rólunk, az szent dolog lesz, ami csodálatos. Biztos, hogy lesznek hívők, akinek nagyon rövid lesz ez a sztori. Egy bekezdés, amikor megtért, aztán hozott egy jó döntést évtizedekkel később, aztán a mennybe ment. Lehet, hogy ennyi marad. Én bátorítani szeretnélek, hogy ne ilyen legyen az életünk. Nem kell, hogy ilyen legyen. Ez örökkévaló dolog, amiről beszélek.

Amiről beszéltem Mal 3:16-ban, fel lesz jegyezve örökkön örökké. Gondolj ebbe bele, csak kicsi dolog, egy bátorító szó, vagy egy szeretettel teli cselekedet, amikor segítettél valamiben egy testvérnek. Isten azt mondja: „Ez az, amiről beszélek – 1Ján 3:18 –, a szeretet ne csak szóban legyen, hanem cselekedetben. Ez az, amiről beszélek, és épp feljegyezem.” Miért? Zsid 11:6 „Mert hitből van, és ez tetszik Nekem. Ez az, ahogy akarom, hogy élj.”

Gondolj bele! Pici dolognak örök értéke lenne. Pici dolognak, amit csinálsz, örök jelentősége lenne.

Mik azok a dolgok, amik felnőnek a szívemben természetszerűleg? Nem sok jót tudok mondani erről, de azért mondok egy párat. Mát 13:25-től azt olvassuk, hogy Sátán vet, ő is magvető. Nem csak Isten vet magokat, hanem Sátán is vet. Bőségesen veti a magjait, ami mindenféle gazokat terem.

Miről beszélek? Arról, hogy természetileg felnő valami a szívünkben. Egy sértődés gyűlöletté nő a szívünkben természetileg. Egy kicsi dolog naggyá válik, egy sérülés keserűséggé válik természetileg. Hadd mondjak még! Péld 16:28 aki suttog, elválasztja még a legjobb, a fő barátokat is. A kritika: valaki telebeszéli a szívemet a fülemen keresztül, aztán elválaszt a barátomtól, és aztán nem tudok bízni.

Aztán nem tudom hallgatni az üzenetet és azt mondani: ámen. Csak az egyik fülemen be a másikon ki. Miért? Azért, mert valaki suttogott, telebeszélte a szívemet. Az ellenség vet valami negatív dolgot, hazugságot, kritikát, lejáratást. Természetszerűleg ezek felnőnek a szívemben. Az önigazság, amikor el van vetve a szívembe, akkor az felnő büszkeséggé.

Még inkább azt mondhatnánk: az önigazság törvényeskedő szívvé nő. Olyan szívvé, ami azt mondja: neked sincs igazad, neked sincs… Lehet, úgy indult a dolog: „Milyen jól csinálod te ezt!” Innen indult, aztán felnőtt, aztán megítélek és képmutató leszek. Gal 1-ben Péterrel ez megtörtént. Gal 1:11 Péter képmutató lett. Az ellenség csinálja ezt, veti a szívembe. 2Kor 10:12 hasonlítgatás. A hasonlítgatás büszkeséggé nő. Az érdekes benne az, hogy kicsi dolgok naggyá nőnek. A kényelmem kicsi dolog, és aztán elveszítem a szellemi járásomat. Az egészet úgy, ahogy van.

Van egy jó hírem, halleluja! Vannak kicsi dolgok, amik viszont Istennel nőnek naggyá. Látjuk ezt az Írásban. Máté 13:32 a mustármag naggyá nő. Ez arról szól, hogy valami, amiben élet van, abban hatalom van a növekedésre, az épülésre. Lehet, hogy Isten munkája az életedben pici dolog ebben a pillanatban. Lehet, hogy sok dologgal birkózol. Lehet, sok dologra nem találod a választ, de a lényeg az, hogy élete van. Ha élete van Isten munkájának az életedben, ha ott van Krisztus élete, ha ott van a Szent Szellem, akkor ez növekedni fog. Ennek hatalma van.

Másik Dán 2-ben, amikor azt olvassuk, hogy az a kis kő betölti az egész világot. Miről szól ez? Arról, hogy Krisztus kormányzata és az Ő világrendje egy nap az egyetlen lesz a Földön. Nem egy politikai párt fogja elhozni, nem egy politikus, nem az Európai Unió, nem az USA, …, nem ezek, hanem Krisztus fogja elhozni. Kicsi dolog hatalmassá fog nőni.

Az, ami most csak a szívünkben igaz még – az, hogy Krisztus uralkodik az életünkben –, az egy nap mindenütt ott lesz a világban. Mindenütt. Kis dolog, ami naggyá nő. Kis dolog, ami hatalmas lesz. Gondoltál már erre? Mennyire kicsiny dolog egy ima? Semmi. Nem tudod megmérni, nem tudod megszámolni, nem tudod összeadni,… semmit nem lehet vele csinálni, de amikor jön rá a válasz, akkor a kicsi dolog hatalmassá nő. Ezért olyan fontos az imaestjeink. Ám nem csak azok, hanem a te személyes imád, a te járásod Istennel ebben.

A gyülekezet milyen kicsi dolog? Tizenegy rémült tanítvány. Aztán betöltötte őket a Szent Szellem. Akkor már nem voltak annyira rémültek, de akkor is pici volt. Pici volt és most milliárdokról beszélünk, emberek milliárdjairól. Hogyan? Istennel. Vannak kis dolgok, amik naggyá nőnek. Vannak kis dolgok, amik természetileg nőnek naggyá, de vannak kis dolgok, amik Istennel nőnek naggyá.

Az Ószövetségben sokat olvasunk a templomról. Ézs 2-ben, Mik 4-ben, Zakariásban arról olvasunk, hogy a templom milyen hatalmas lesz, és majd mindenki odajár. Ez a mi Istenünk uralmáról szól, és imádatáról. Mennyire kicsi dolog egy ígéret, amit Istentől kapunk? És mennyire hatalmas, amikor megvalósul! Mennyire csodálatos!

A jó hír, hogy amikor ezek a dolgok nőnek, amik Istennel nőnek, akkor a másik összemegy. Akkor a többi összemegy, és ez az, amire szükségem van. Ezék 47. a folyó a templomból indul, kicsi, és egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb. Miről szól ez? Isten életéről, ami kiárad és gyógyít és hatalommal bír. Ez az, amiről beszélünk.

Az evangélium. Amikor beszélsz erről, amikor imádkozol, amikor megosztod, akkor ennek hatalma van, hogy nőjön. Amikor felteszel egy embernek egy kérdést, aki nem hisz: „Mi van, ha mégis van Isten? Mi van, ha szeret téged, ahogy a Bibliában megmondta?” Ez olyan kicsi dolog, egy kérdés. Aztán növekedhet a dolog, és csodálatos munka indulhat el.

Miért mondom ezt? Azért mert erre akarom irányítani a figyelmünket: ahogy élsz, amit csinálsz hívőként, annak örökkévaló értéke van. Meg lesz próbálva. Tehát tiszta lesz, ne aggódj rajta. Az egész kegyelemből van. Ne aggódj rajta, tiszta lesz. Örökkévaló lesz.

Még egy jó hír: ez az egész az Ő munkája lesz úgyis. Eféz 2:10 csak azokban a jó cselekedetekben járunk, amiket Ő elkészített nekünk. Fil 2:13 Ő indít bennünket. Ő noszogat bennünket. Ő motivál bennünket. Ő mondja azt: gyerünk tovább. Ő munkálja bennünk az akarást, és aztán a cselekvést is. Az egész az Ő munkája lesz. Halleluja!

Ott leszünk a mennyben, elolvassuk azt a lapot vagy azt a fejezetet, ami rólunk szól, és azt mondjuk: az egész Isten munkája volt, halleluja. Az történt, amit nem hittünk volna, hogy a kicsi dolgok nagy dologgá nőttek az Ő akaratában. Az, hogy imádkoztunk, hogy befektettünk, hogy jártunk vidéki szolgálatba, hogy elköltözünk külföldre, hogy imádkoztunk a testvéreinkért, vagy szerettünk valakit, aki nem volt méltó rá, elment, azt mondta, hogy utál bennünket, és aztán a dolog valami naggyá nőtt. Azt fogjuk mondani: „Tényleg? Ez örökkévaló dolog?” Isten azt feleli: „Igen. Fektess abba, ami Velem növekszik.”

Róm 8:13 a test cselekedeteit megöldöklitek a szellemmel. Ez az egyik dolog, amiről beszélünk. Ha olyan dolgok vannak az életemben, ha azt választom, ami Istennel növekszik, akkor azzal összenyomom a másikat, azzal elpusztítom a másikat. Fil 4:8 döntéseket hozok, és azt mondom, hogy errefelé megyek.

Nem tudom, mire hív Isten téged, de bátorítalak. Lehet, hogy azt akarja, hogy tanár legyél, vagy könyvelő, vagy egy munkahelyen dolgozz, végezd a munkádat és áldás legyél az ott lévőknek. Lehet, hogy azt mondja neked, mindezek előtt gyere el, legyél a bibliaiskolában egy évet, készítsd föl a szíved, és aztán szolgálj ezzel. Lehet, hogy azt mondja: menj misszióba. Bármelyik ezek közül csodálatos, hogyha azok a dolgok növekszenek az életemben Isten által, amiket Ő öntöz, amiknek Ő ad növekedést. Erre van szükséged.

Belegondoltál ebbe, hogy mennyire kicsi dolgok számítanak? Mát 10:42 egy pohár hideg víz a tanítvány nevében. Egy pohár hideg víz, amit Krisztus miatt adok, annak értéke van, arról lesz feljegyzés. Ez nem sportcsarnoknyi ember megtéréséről szól, hanem arról, hogy növekszik az életemben, amit Isten ültetett.

Az egyik gondolat az, hogy ha én nem veregetem vállon magam, senki nem fog. Ha én nem dicsérem magam, senki nem fog, ha én nem emelem föl magam, senki nem fog. Ha én nem fontoskodom, akkor senki nem fog észrevenni, de erről szólt az elején Péld 27:2 valaki más dicsérjen téged, és ne a te szád. Milyen jó hír az, ha Isten lesz az, Aki dicsér téged örökké! Azt mondja: itt van ez a feljegyzés róla, itt van, az egész le van írva. Itt lesz ez a kijelentés.

Isten azt fogja mondani: persze, hogy az Én munkám. Ézs 42:8 Én nem adom az Én dicsőségemet egy bálványnak, persze! Ám Zsid 6:10-ben: Én emlékezni fogok arra, amit te teszel. „Én emlékszem a te szereteted munkájára a hit miatt. Nem veszett el semmi, és nem fog elveszni belőle semmi.”

Legyenek céljaid Istennel! Azok változhatnak, de legyenek céljaid. Mindenekfelett azonban keresd azt, ami magasztalja Krisztust. Keresd azt, ami növekszik Krisztussal, ami Őt emeli föl, és Isten örökre feljegyzi ezt.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked a Te szeretetedet, a Te vágyadat felénk. Azt, hogy ennyire csodálatos módon feljegyzed azokat a dolgokat, amik az életünkben Rólad szólnak. Úgyis ezek azok, amikre érdemes lesz emlékezni. Hálásak vagyunk, hogy a nevünk benne van a Bárány Életkönyvében. Köszönjük, Istenünk! Hálásak vagyunk, hogy megmentettél bennünket; ezért jött el Jézus, hogy bűnösöket megments.

Köszönjük, Istenünk! Áldunk Téged! Magasztalunk Téged! Köszönjük az üdvösségünket, hogy biztonságban lehetünk! Aztán megvan ez a lehetőségünk, hogy az életünknek örök súlya legyen. Dicsőség Neked, Jézus! Áldunk Téged!

Áldunk Téged, Urunk! Kérünk Téged, és imádkozunk azért, hogy a szívünkben igazán Veled járjunk, hogy azok a dolgok növekedjenek, amik Veled nőnek. Urunk, nem vetjük meg a kicsiny kezdetek napját, nem mondjuk azt a kicsi dologra, hogy értéktelen, egy gyerekre, akinek hite van, egy emberre, aki épp előző nap tért meg és semmit nem ért a Bibliából, de van hite az evangéliumra egy szórólapra, egy bibliaversre. Nem mondjuk azt megvetően, hogy kicsiny dolog.

Nem vetjük meg a kicsiny dolgokat, mert Te naggyá tudod tenni őket az életünkben. Uram, szeretnénk Veled megragadni az ígéreteket, a Te igazságodat. Istenünk, köszönjük Neked. Taníts minket ebben Veled járni! Jézus nevében, ámen.

Kategória: Egyéb