Meglátni Istent & Mélyebb vizekre vezetlek!

2013 március 10. vasárnap  18:00

P. Elshan

Elveszett ember voltam, és Isten megtalált jó néhány évvel ezelőtt. Hallottam a hangját. Nem ismertem fel. Nem ismertem Őt, mert szellemi értelemben halott voltam. Mégis ez nagyon különleges alkalom volt számomra. Békességet hozott a szívembe és valami történt velem belül. Nagyon szerettem ezt, és ráébredtem, hogy szükségem is volt erre. Megszülettem szellemi értelemben, Isten gyermeke lettem. A szemeim megnyíltak, és láttam Istent Jézus Krisztuson keresztül. Más színeket láttam már. Láttam a szépséget, azt, Aki Krisztus.

Nagyon szeretem Őt. Rájöttem, hogy szükségem volt erre. Amikor láttam Istent Jézus Krisztusban, akkor arra is ráébredtem, hogy keresnem kell Őt. Azelőtt nem tudtam keresni Őt, mert vak voltam. Nem ismertem Istent. Tudtam, hogy van Isten Igéje, és mondtam, hogy hiszek Istenben, de nem láttam Őt sosem. Nem hallottam személyesen a hangját.

Szeretnék a várakozásról beszélni. Azeri nyelven a várakozás szónak a gyökere a szem. Mi a várakozásunk? Mi az én várakozásom? Az előtt volt bennem várakozás, de ez nem Istentől való várakozás volt, mert nem láthattam Őt. Vak voltam.  Elvárásaim voltak az emberekkel szemben, elvárásaim voltak az apám pénzével szemben. Várakozásaim voltak az anyagiakat illetően, de sohasem Istentől, mert nem tudtam, kicsoda Isten.

Most a szellemi életemben sokszor megtörténik még mindig, hogy a várakozásom nem Istentől van. Félvállról veszem Őt, a gyülekezetemet, Isten Igéjét, Isten hangját. Annyira hálás vagyok, hogy Isten viszont hűséges, és van kegyelme számomra. Az Ő kegyelme tanít engem a gyülekezetben, Krisztus Testében, a pásztoromon – P. Fuad Bakuban – keresztül, P. Kendén keresztül, amikor nézzük interneten az istentiszteleteket Budapestről; P. Schalleren keresztül, amikor a baltimore-i istentiszteleteket nézzük.

Annyira hálás vagyok, hogy Isten kegyelme tanít. Tit 2:13 keressétek Istent, keressétek Jézust. Isten kegyelme tanít engem – Zsid 12. –, hogy Jézusra tekintsek, Aki a hitem szerzője és bevégzője. Aztán megint csak hallom a hangot és kopogtat a házam ajtaján. Megint csak hallom a hangot, Aki sétál a kertben, a jó pásztor, Jézus Krisztus hangját. Megint van bennem várakozás Istentől.

Amikor rátekintek Jézusra, csodák történnek az életemben. A gyülekezet a csoda egy része az életemben és a feleségem életében. Annyira hálás vagyok. Szeretném hangosan mondani, hogy a feleségem és én nagyon szeretünk benneteket.

P. David La Flamme

P. Elshan mondott valamit. Arról beszélt, hogy látni Istent. Arra gondoltam, hogy Isten képére lettünk teremtve. Ezt azt jelenti, hogy nagyon egyszerű dolgokban hasonlítunk Istenre. Ő végtelen, mi végesek vagyunk. Sokkal alacsonyabb rendű elképzeléseink vannak arról, ami Neki valójában van. Viszont, mint P. Elshan mondta, látunk azért. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy valamilyen véleményt formálok az alapján, amit látok. Úgy értem csak, hogy látunk.

1Móz 1:2 a teremtéskor Isten Szelleme lebegett a vizek fölött. A Szentháromság szeretett volna valamit közölni. Szerették volna közölni mással azt a szeretetet, amit Ők egymás között megosztottak. Amikor a Szentháromság teremtett, végig 1Móz 1-ben azt írja, hogy Isten látta. Isten látta, amit teremtett, ami Őrajta kívül volt. Nem úgy értem, hogy Isten nem mindenütt jelenvaló, de ez nem Istennek a része volt. Tehát egy rajta kívül álló világot teremtett tulajdonképpen. Miénk ez a nagy kiváltság, hogy láthatunk.

Mózes 3. könyve a bűnáldozattal kezdődik. Ennek a leírása nagyon érdekes volt. Az embernek, akinek a bűneiért áldozatot mutattak be, kellett hoznia egy marhát a Szent Hajlékhoz. Az első öt vers leírja nagyjából a helyet. Áron fiai állnak a Szent Sátornál, és odaviszik a marhát. Az ember áll a marhával a papok előtt, rá kell tennie a kezét a marha fejére, és a papok előtt megöli a marhát. Felfogják a vért a papok, és az oltáron, ami kicsit beljebb van a Hajlék felé, azon körbeszórják.

Elképesztő, hogy az ember áll az ajtóban, és a marhára átvitte a bűneit. Az holtan feküdt előtte a földön, és az ember figyelte, ahogy a bűneiért a fizetést megtették. Ott állt és figyelte, ahogy a papok bevitték a vért. Gyönyörű látvány. Hasonló látványunk van nekünk is a mi megszabadításunkról.

Gal 3:1 Ó, balgatag galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mintha közöttetek feszítették volna meg?

Gyönyörű látvány, amit Isten adott nekik. Ők Galáciából származnak, Törökországból. Pál hazudott-e itt, amikor azt mondta: láttátok Jézust megfeszítve. Nem. Mi is egyetértenénk, hogy mi is láttuk ezt. Nagyszerű a látásunk, Isten adta meg ezt nekünk.

Honnan van nekem hatalmam, erőm és józan elmém?  A Szellem van bennünk. A Szellem adja nekünk ezt a látást. Amikor az ember a Szent Sátor bejáratánál állt és benézett, ha tudta volna, hogy mi mit teszünk – teológiai értelemben –, lehetett volna benne nagy hatalom, szeretet és józan elme. Ahogy ráébredt volna, hogy a munka elvégeztetett. Mi úgy látunk, mint a galáciabeliek, de annyira könnyű elvenni a tekintetünket róla, mint ahogy őket is becsapták, megigézték.

A gyönyörű látványra gondoltam, ami ezen a héten volt nekünk. Ez volt az első EUROCON-om. Isten nagyon csendessé és józanná tett. Azt mondta: „Csak figyelj! Nézd meg a kínaiakat itt. Nézd meg, hogy szeretik egymást. Nézd meg, hogy szolgálnak. Nézd meg azokat, akiknek fáj valami. Nézd meg a misszionáriusokat, akik az életüket adták. Nézd meg, micsoda szabadságuk van nekik a kereszt miatt. Nézd csak a hatalmat, amit a Szellem ad nekik.” Nagyszerű volt látni ezt ezen a héten.

Az az ember, aki ott állt a Szent Hajlék bejáratánál, látta Isten természetét. Látta Isten leírását, hogy Isten állította ezt elő. Ez nem az én fizetségem, ez Isten terve. Ő azt mutatja nekünk, hogy a Szellem a mélység fölött van. Azt akarja megmutatni: Én ilyen vagyok.

2Kor 3:18 Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Szelleme dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket.

A látvány, ami engem megváltoztat, a látvány, amin benézhetek a Szent Hajlékba, ahol fizetnek értem, arra Isten azt mondja: Én rám tekints, ez az Én munkám. Itt azt írja: Istenre tekintünk. Ugyanúgy, ahogy a galáciabeliek látták a keresztre feszítést. Mint ahogy P. Elshan mondta: látnom kell Istent. Amikor Istenre tekintünk, akkor az elváltoztat az Ő képére. Megváltozunk, ahogy Rá nézünk. A Szellem bennünk, Aki a vizek fölött lebegett, megváltoztat minket. Gyönyörű! Ez a minta, így történik.

Amikor hazamegyek és elhagyja a lábam a fedélzetet az USA-ban, annyira sok helyre tekinthetek majd. Péter járt a vízen, mint ahogy mindannyian. Lenéz, és el kezd süllyedni. Felnéz, és nem süllyed. Ilyen ez nekünk is.  Hazamegyek és az életem olyan lesz, amilyennek Isten akarja az elhívásomban. Te hazamész oda, ahol Isten akar téged elhívni. Őrá nézel az életed mindennapjaiban. Ez nagyon gyakorlatias, mert Őhozzá kezdesz hasonlítani, Őt fogod kifejezni. A Szellem tud valamit a Szentháromságról, és te el kezded kifejezni azt, amit Ő mutat. Igaz? Ámen.

P. Schaller

Jer 2:22 Még ha lúgban mosakodnál is, és rengeteg szappant használnál, álnokságod akkor is szenny marad előttem, mondja az én Uram, az Úr.

Mi moshatja el a hamisságunkat? Hogy lehet elmosni a bűneinket? Krisztus szeretete, Krisztus vére. Mi moshatja el a bűneimet?

Van egy Shakespeare darab: Macbeth. Van benne egy gyilkosság, és a királynő mossa a kezeit. Mossa, mossa, és azt mondja: átkozott folt, átkozott folt, távozz! Nem jön le azonban. Nagyon sok ember van a világban, akiket zavar a bűnük, valami, amit megtettek a múltban. Mindenféle bűn, amit a Biblia is leír. Azt hiszem, ez elképesztő, hogy a világ bűneit leírja a Biblia is. Szexuális bűnök, egy férfi a lányaival, Lót és a lányai, gyilkosságok, Káin és Ábel, lopás, árulás,… Ilyenkor Isten szól hozzánk:

Jer 2:23a Hogy is mondhatnád: „Nem lettem tisztátalan, nem jártam a Baalok után!”?

„Hogy mondhatsz ilyet?” Mi a válasz? Bonyolultak vagyunk. P. Satellite azt mondta a konferencia alatt – azt gondoltam, ez nagyszerű kijelentés rólunk –, hogy a kínaiak bonyolult emberek. Szerintem a magyarok is mondják ezt magukról, a finnek is biztosan. Ez igaz. Nagyon sok darabból állunk, sok részünk van. Sokféle személyiség van.

Van egy mulatságos történet. Az USA-ban van egy hegy, ahol az egyik sziklába belefaragták négy elnök fejét. Egy ember azt javasolta, hogy egy másik politikus fejét is faragják bele a sziklába, de az újság azt írta: újabb két arc számára nincs már hely ott. 🙂 Annyira igaz ez!

Két oldalból állunk. Van személyiségünk, temperamentumunk, van jó napunk és rossz napunk. Van, akinek így beszélünk, van, akinek másképp; és nem mondjuk, hogy szennyezettek vagyunk. Isten azt mondja: „Mi módon mondhatnád, hogy nem vagy szennyezett? Persze, hogy az vagy. Hogy mondhatsz ilyet, hogy igaz vagy, amikor nincs igazad? Hogy mondhatsz ilyet, hogy nem a Baalt imádod, amikor valójában ezt teszed?”

Az előző üzenetben (2013.03.10. de.) mondtunk néhány példát arra, hogyan tudjuk ésszerűen magyarázni a viselkedésünket. Azt mondtuk, hogy egy tizenéves pénzt lop az édesanyja pénztárcájából, és amikor megkérdezik, azt mondja: nem kapok zsebpénzt, sosem adsz nekem semmit, nem adsz nekem pénzt, úgyhogy úgy érzem, jogom van elvenni. Ezek az érvelések bennünk is megvannak.

„Ha valaki mond valami rosszat rólam, akkor én is mondhatok rosszat őróla, és nekem igazam van.” Ejha! Jer 2:23 hogy mondhatod, hogy nem lettél tisztátalan? Hogy mondhatod, hogy igazad van, amikor valójában hazudsz? Hogy mondhatod, hogy igazad van, pedig éppen loptál? Igazad van, pedig éppen panaszkodsz? Folyamatosan.

Azt hiszem, hogy a panaszkodás emberi dolog. Isten megérzi, de azt is mondja nekünk: „Menjünk ennél mélyebbre. Szeretnélek megelégíteni, szeretnélek betölteni. Szeretnék szólni hozzád. Szeretnélek szeretni. Szeretnék kegyelmet adni. Új szellemet, új elmét, új szívet akarok adni, és szeretném, ha ebben járnál.” Akkor azt látom:

Jer 2:24a Pusztához szokott nőstény vadszamár vagy, amely érzékiségének kívánságában levegő után kapkod.

Isten Izraelt egy nőstény vadszamárnak hívja, ami a pusztában van, és azt csinálja, amit akar, oda megy, ahova akar. Bármit megtehet, a saját erejéből él, a hormonok tombolnak benne, ereje van, és a saját kedvére tesz mindent. Ám amikor Jézus eljött, Ő a szívünkhöz szólt. Mi nem tudtuk lemosni a bűnünket szappannal, de Ő elmosta azokat az Ő vérével.

Jel 1:5 Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonyság,…

Mit jelent az, hogy hű? Azt jelenti, hogy Ő az igazat mondja. Néha azért nem mondjuk el egymásnak az igazat, mert nem akarjuk elveszíteni a kapcsolatot. Néha nem mondjuk el az igazat, mert nem is tudjuk az igazat. Jézus viszont tudja, és Ő elmondja az igazat. Nagyon hű, Ő nem változik. Ő ugyanaz, Ő Isten, és ezért van az, hogy Ő megváltoztatta az életünket. Ő a hű tanúbizonyság.

Jel 1:5 … elsőszülött a halottak közül,…

Lázárt feltámasztotta a halálból, de aztán ő meghalt. Ki az, aki feltámadt és örökké él? Krisztus az első, Aki feltámadt. Ki a következő? Mi vagyunk azok. Majd az elragadtatásnál feltámadunk, és akkor mi leszünk a menyasszonya.

Jel 1:5 … és a föld királyainak fejedelme,…

Ő az első számú, a Vezető, a Megváltó.

Jel 1:5 … aki szeret minket …

Szeretett, amikor nem volt igazunk. Szeretett, amikor nem mondtuk meg az igazat. Szeretett, amikor nem is tudtuk az utat. Állítólag, amikor egy elefánt a cirkuszban még fiatal, a földbe vernek egy karót, és a kiselefánt bokájára kötik. A kiselefánt a sátorból próbál elmenni, de nem tud, mert le van láncolva. Közben növekszik. Felszed néhány tonnát, de emlékszik, hogy nem tud elmenni. Ez a kis karó ott tart egy hatalmas elefántot, mert arra emlékszik, hogy nem tud elmenni ettől, mert ez itt van. Így él ezután.

Ugyanígy vagyunk mi is. Megtanultuk a régi bűnös természetben, így lettünk programozva a személyes életünk során, és az emlékeink, a bűneink, a hitetlenség, a tapasztalatok alapján élünk. Ám Jézus a hű tanúbizonyság, és Ő az igazat mondja el nekünk. Jézus az, Aki megmosott minket a Saját vérével.

Jel 1:5 … és vére által megszabadított minket a bűneinktől

Önmagunkon túl vezet minket. Hitben vezet minket. A Szellem által vezet minket. Hirtelen – amikor hiszünk Krisztusban – azonnal. A hajó erről az oldalról a másik oldalra azonnal megérkezik. Amikor Krisztus odaért a hajóra, azonnal a másik oldalra megérkezett. Előtte sok munka volt a hajóban a viharban, de Krisztus bejött a hajóba, és azonnal, máris a másik oldalon voltak. Hű tanúbizonyság volt.

Az elefánt kb. nyolc tonnát nyom és nem megy el. Jézus azt mondja: „Tudod, mit tettem érted? Elmostam a bűnödet, neked adtam a Szent Szellemet. A neveden hívlak. Elmondom az igazságot. Gyere Hozzám, bízz meg Bennem, és akkor olyan életet élsz, ahol több van.” Hiszel, hitben élsz és Isten van veled. Azt mondod: „Ejha, nincs is meg már a bűnöm. Bűnt követtem el, de Ő megmosott. Nem vagyok tökéletes, de Ő hű tanúbizonyság, és Ő azt mondja, hogy elvégeztetett.”

Ő azt mondja: „Elvégeztem a munkát. Megmentettelek, a gyermekem vagy. Neved szerint hívlak. Gyere Velem!” Nagyon sok ember él akváriumban. Túl sok ember él állatkertben vagy ketrecben. Nagyon sok madár él ketrecben. Túl sok ember van, aki az életét a hibái miatt korlátozza. Isten nagyobb a mi hibáinknál, nagyobb a bűnünknél, nagyobb még önmagunknál is. Isten a kegyelem Istene. Ő az az Isten, Aki azt mondja: „Bízz Bennem. Hozd ide Nekem, higgy Nekem, imádj Engem, és élj hitben.”

Jak 3:14 Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben,…

Néha megtörténik a szívünkben. Amikor szenvedsz vagy fáj valami valamilyen okból, akkor van keserűség benned. Nem harag, hanem harag, ami keserűséggé változik. Keserűség van a szívedben, és akár irigység is. „Neked van valamid, ami nekem nincs meg. Neked van autód, nekem nincs. Neked van lakásod, az enyémet ellopták. Itt ülök elől, és az az ember, aki ellopta a lakást tőlem, az hátul ül, és nagyon haragszom ezért. Annyira lehetetlen, hogy ez megtörtént! Nem kéne, hogy ez megtörténjen.”

Tökéletes világban ennek nem kéne így lennie, de mégis megtörténhet. Csak nézz körül. Bűnös emberek ülnek itt a teremben most. Tényleg így van. Van bűnös természetünk. Jézus Krisztusra van szükségünk, hogy tanítson minket, és vezessen minket, mint hű tanúbizonyság. Vezessen minket.

Láttam ezt pásztoroknál. A vezető, P. Stevens hazament az Úrhoz, aztán a pásztorok szívében volt valami, ami nem helyes. Van valami a szívben, és el kezdenek beszélni a hátad mögött. Mondanak dolgokat, csendesen telefonálnak egymás között. Amit mondanak, az nem a Szent Szellemtől van, az nem szeretet, az nem Isten. Az pletyka, rágalmazás.

Megtörténik. Az otthonodban és a munkahelyeden. Valaki akarja a te munkádat. Odamennek a főnöködhöz, és azt mondják: „Muszáj beszélnem veled, hadd mondjak valamit. Tudok valamit őróla.” Ezt rágalmazásnak hívják. Honnan jön ez? Az irigységből. Irigység van a szívben. Nem elképesztő ez? Aztán azt mondod az embernek: mi van a szívedben? Ő pedig: „Ó, semmi. Szeretlek téged. Isten jó!”

Jézus azt mondja Jer 2-ben: „Hogy mondhatod azt, hogy nem vagy szennyezett? Hazudsz! Mert Én látom a te titkos bűnödet. Tudom, hogy mi van a szívedben.” Olyan vagy, mint az elefánt, amely kötelékekben van. Jézus pedig valami újat szeretne tanítani neked: „Szeretet, nem az irigység. Ima, nem az irigység. Öröm. Nem irigység, nem keserűség, nem rágalom, hanem építés.” Ez hatalmas dolog.

Csodálatos konferenciánk volt. Miért gondolom ezt? Mert az Úr azt akarja mondani nekünk: „Ha megtanulod ezt az Igét, ha elmélkedsz ezen, ha hallgatsz Engem, Én hű tanúbizonyság vagyok, és Én elviszlek téged. Vezetlek téged mélyebb vizekre, nagyobb látásra, nagyobb szeretetre. Megtanítom neked a szabadságot, a derűt és az áldást. Nem a csalást, nem a hazugságot, nem az árulást, nem a házasságtörést. Valami újat tanítok neked az Én kegyelmemből.” Mi minden lehetséges ebben az új életben!

Amikor beszélünk az emberekkel, és képesek vagyunk kimondani, hogy ez igaz, ez gyönyörű, ez a szeretet, ez szabadság, valódi élet, akkor ők ránk néznek, és azon tűnődnek, hogy vajon igaz-e, vajon valóságos-e, vajon valóban hatalmas-e. Mi tudjuk ezt, és ez a mi üzenetünk. Így érjük el az embereket. Szeretjük, tanítjuk őket és segítünk nekik. Ámen.

Kategória: Egyéb