Megismerni Krisztust egy nagyobb látással (2015. Újévi köszöntő)

2014 december 31. szerda  20:00

Először mindenkinek szeretném mondani Budapesten: Boldog Újévet!

Szeretném üdvözölni a gyülekezetet, P. Kendét, minden magyar pásztort – akit ismerünk, szeretünk, és akikért imádkozunk –, és a pásztorok feleségeit. Látjuk a kemény munkátokat, a szereteteteket és a hiteteket. A hit emberei vagyunk. Most 2015. év jön. Nagy várakozásunk van felé. Isten kegyelme velünk van.

Fil 3-ból arról szeretnék beszélni, hogy megismerjük Krisztust. Mielőtt kezdenénk olvasni, csak szeretném bemutatni, amiről beszélünk. Amikor az életetekre gondolok, a hitetekre, Isten felé való szeretetetekre, Isten szeretetére felétek, a családjaitokra, a munkátokra, az elhívásotokra, akkor azt mondom, hogy dicsértessék Isten a gyülekezetért Magyarországon: a misszionáriusok, a bibliaiskola, a vezetőség, a szolgálatok, a szolgálók, és a látás – látás az ország felé. Az emberek felé, akinek fájdalmaik vannak, magányosak; az emberek felé, akiknek bűntudatuk van, félnek. Van-e szolgálatunk feléjük?

Jézus az, Aki igazán szolgálatot ad nekünk. Nekünk adta az Ő Szellemét, az Ő szavait és egymást. Azt mondja nekünk, hogy törődjünk, imádkozzunk, szolgáljunk, tanuljunk. Azt mondta, menjünk Hozzá, és tanuljunk Róla. „Én szelíd és alázatos vagyok.” Ezt megtettük. Hallgattunk Rá az Ő Igéjéből a helyi gyülekezetben, és beszélt a Szent Szellem a szívünkhöz. Hittünk Neki.

Néhányatoknak már megvan ez sok éve, több, mint húsz éve, néhányan nagy kihívásokon mentetek keresztül, de megtanultatok hallani Istentől, és megismerni Krisztust. Ez a mi örömünk, hogy megismerjük Őt. Van kereszténység, ami forma, vagy program, vagy intézmény. Kereszténység lehet erkölcsösség – mi a helyes, mi a helytelen –, azt is megtanultuk azonban, hogy a kereszténység egy Személy. Ez sokkal jobb.

Az amerikai polgárháborúban 1860-as években, amikor az emberek a csatamezőn haltak meg, úgy találták meg őket, hogy egy fényképet tartottak a kezükben. A fotózás újfajta találmány, új technológia volt. Néhányuknak volt fotójuk a családjukról. Amikor haldokoltak, ez volt az utolsó dolog, amit látni akartak: azokat az embereket, akik szerették őket.

Bizonyos módon mi is akarjuk tudni: „Ki az, aki szeret engem? Akarok szeretni. Tudni akarom, hogy Isten szeret engem, látni akarom azt a kép.” Ez a Könyv a kép. Amikor ránézek erre a Könyvre, akkor elmondja nekem, hogy Isten szeret engem. Ezért írta Pál Fil 3-at.

Azt mondja: „Meg akarom ismerni Krisztust. Kapcsolatot akarok. Tudni akarom, hogy Isten szeret engem. Ezt akarom ünnepelni. Ezen akarok gondolkodni. Meg akarom ismerni Őt. Mert a mi hitünk az több, mint erkölcsösség, több, mint szokások. Nagyon sok jó szokásunk is van, de akkor is azok csak viselkedések. Ami tényleg kell, azok a mélyebb dolgok. Zsolt 42:7 a mély hívja a mélyet. Ez az, amit akarunk. Isten szeret téged. Ismerjük Őt.

Fil 3:7 De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.

Pál önéletrajzot írt. Nagyon magas hitelesítései voltak. Nagyon magas minősítések. Ő azt mondja: Azok annyira nem fontosak, de Krisztust ismerni – ez az, amit akarok. Megismerni Krisztust, mint egy szolgáló, mint egy misszionárius, mint egy anya, mint egy apa, tinédzserként vagy idősen, vagy öregemberként, aki készen van a halálra. Ez az, amit mond: én ismerni akarom Őt.

Fil 3:8 Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: …

Lehet néhány dolog, amiben dicsőségem van, és azt hajlandó vagyok elveszíteni azért, hogy Krisztusban dicsőüljek meg. A gyülekezet történetében voltak nagyon tanult emberek, akik azt tudták mondani: „Én nagyon képzett vagyok, de igazából sokkal fontosabb is van számomra. Ez pedig az: megismerni Krisztust. Azt hajlandó vagyok elveszíteni, hogy megnyerjem ezt.” Lehet ez pénz, társadalmi státusz, hírnév, az, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Mindezek nem olyan fontosak, mint megnyerni Krisztust, és az Ő ismeretét.

Fil 3:8-9 … a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, …

Könnyen megtaláljuk a saját igazságunkat. Ez valamilyen érték, amit a saját viselkedésünkben találunk. Büszkék lehetünk, hogy mennyire jók vagyunk. Pál viszont azt mondja: „Ez nem érdekel. Mélyebbet akarok, kapcsolatot Jézussal. Ez az, amit meg akarok szerezni. Nem a saját igazságom, hanem másfajta, az, ami Tőle jön, hogy megnyerhessem Krisztust.”

Fil 3:9 … hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:

Sok éven keresztül éltünk Magyarországon. Éveken keresztül láttuk az embereket Krisztushoz jönni, láttuk az éhséget, a frissességet és az izgatottságot. Sok ember, Eszter, Bendegúz, Laci, Mariann, p. Kende, Duló Attila, Judit, Madi, Visa, Hugi, Szabó Ferenc sok évvel ezelőtt, Schlingloff Sanyi, Jakó Attila és Rita… férfiak és nők egyaránt. Nagyszerű napok voltak.

Láttuk, hogy az emberek izgatottak, és mozdult a Szellem. Mondhatjuk azt, hogy dobozon kívül voltunk. Láttuk, hogy Isten mozdul Zánkán, a Balaton mellett. Láttuk, ahogy a Szellem beszélt a szívekhez. Ezek mély dolgok, amiket csak is Isten tehet meg. Mélyen a szívben. Elkezdtük a bibliaiskolát a József Attila Gimnáziumban, aztán a TIT Stúdióban. Láttuk, ahogy Isten mozdult.

Nemrég voltunk Törökországban. Jöttek irakiak, irániak, törökök és mások. Láthattuk. Ez izgalmas, amikor az emberek megismerik Krisztust. Egy bevásárlóközpontban voltunk az éttermeknél, jöttek irániak, akiket kapcsolatokon keresztül ismertem. Ott volt hatvan ember. Az éttermeknél prédikáltunk. Nagyon bátrak voltunk, nagy szabadságunk volt.

P. Niazi is ott volt. Ugyanazt láttuk, hogy az emberek meg akarják ismerni Krisztust. Nem a programot, hanem meg akarják ismerni Krisztust. Akarnak egy fényképet maguk elé. Ez viszont jobb, mint egy fotó, ez egy Személy a szívünkben. Igent mondhatunk Jézusnak. Isten munkája folyik Gödöllőn. Ezt akarjuk látni Szabadkán is Szerbiában, Aradon is, és különböző helyeken. Fiatal emberekben, mindenféle emberekben. Pál azt mondja: „Azt akarom, hogy megismerhessem Őt. A mélyebb életet akarom.”

Fil 3:10 Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;

Ez azt jelenti, hogy meghalhatok a kereszten senkiként, gyengeségben, bolondságban. Ott vagyok a kereszten. Megtehetem. Mert ismerjük Őt. Olyanok lehetünk, mint Ő az Ő halálában. Nem kell nyomulnom. Nem kell az én utamnak történnie, nem kell nyernem. Valami mást fogok nyerni. Nem kell elsőnek lennem, lehetek utolsó is, mert ismerem Őt.

Ha ismerem Őt, akkor tudok másképpen élni. A szavaim is mások lesznek. Ebben az évben legyenek jó szavaink. Tanulj meg építeni az otthonodban. Építs fel magadat, a családodat, a barátaidat. Tanulj meg bátorítani! Nyerd meg Krisztust. Tanulj meg őszintének lenni és igazságosnak. Tanulj meg hinni Istenben. Bízz Benne!

Ha van titkos bűn az életedben, ebben évben vége. „Nem ez! Nekem van mélyebb, fontosabb. Megnyerem Krisztust! Hiszek Istenben. Ő megmutatja nekem. Az Ő igazságossága lesz meg nekem, és az Ő öröme, az Ő békessége. Az Ő szeretete lesz az én életemben.” Nem ámulatos ez? Egy nap ez meg fog történni. Amikor elmúlnak az éveink. Bevégzem. Lehet, ez lesz életem utolsó éve. Ez rendben van, mert van egy kincsünk. Megtanultuk Őt és megnyertük Őt.

Lehet, hogy a célod túl kicsi. Lehet, hogy a célod csak az, hogy túlélj. Tudom, hogy az élet nehéz is lehet. Mégis lehetséges, hogy ez túl kicsi. Lehet, hogy az a célod, hogy találj egy barátnőt, vagy az, hogy megházasodj, vagy az, hogy legyen családod. Viszont lehet, hogy ez túl kicsi számodra. Lehet, hogy van nagyobb is számodra, az, hogy megismerd Krisztust.

Ha ezt az életet csak egyszer éljük, miért ne legyen nagy célunk? Az, hogy megismerjem Krisztust. Ez a 2015-ös év, hogy megismerhessük Őt. Azért, hogy szolga lehessek a helyi gyülekezetben. Legyél bölcs! Bátorító! Evangelizálj! Látogasd meg a betegeket, menj a börtönökbe. Mindig találhatsz valakit, aki rosszabb állapotban van, mint te. Egyszer panaszkodtam, hogy nincsen cipőm, aztán találkoztam egy emberrel, akinek nem volt lába. Mi a válasz mindkettőre? Amikor nincs cipőm, meg akarom nyerni Krisztust. Amikor nincs lábam, akkor is meg akarom nyerni Krisztust.

Ez a mi elhívásunk, hogy megismerjük Őt, és az Ő feltámadásának erejét. Ez pozitív: a feltámadásának az erejét. Aztán pedig a szenvedésében kapcsolatban lehetek Vele, és meghalhatok, ahogy Ő halt meg.

Ennyi! Azt hiszem, hogy ez jó üzenet számunkra. Isten áldja ebben az évben az összes munkát, az énekeseket, a zenészeket, a szolgálókat, az embereket, akik rajztábláznak, a tanácsadókat, azokat, akik a pénzt számolják, akik nyilvántartásokat vezetnek, akik az épületeket üzemeltetik, mint a Madi, a GGIS tanárait: P. Rick Knight, P. Graham, Andy és July Lange… Isten áldjon és vezessen bennetek, hogy megismerhessük Krisztust – ez az elhívásunk. Ez mély és erőteljes.

Látnunk kell Krisztust tebenned, és ez nagy örömet ad nekünk. Legyél óvatos! Legyél bölcs! Nyerd meg Krisztust!

El akarok mondani valamit. Nem mindenki akarja ezt. Sok ember akar másfajta életet. Büszkeség miatt. Ezt mindannyian megtehetjük: „Ezt akarom! Azt akarom! Jó életet akarok.” Értjük, de mégsem. Ne csald meg magadat! Amikor valaki megbánt, tanulj meg megbocsátani, és nyerd meg Krisztust. Ha valaki lop tőled, tanulj meg szeretni, tanulj meg élni és adni, és élj úgy, mint Krisztus.

Ha Krisztus úgy szeretett volna minket, ahogy néhányan egymással bánunk, akkor nem lenne jövőnk. Úgy bánik velünk, ahogy Isten bánik velünk. Ezért van örökkévaló jövőnk és örökkévaló célunk. Nyerd meg Őt! Ismerd meg Őt. Amikor este ágyba mész, akkor jó tudatod van, megtanulsz ezen elmélkedni, ebben bízni, imádkozni, hinni és szeretni. Jézus nevében Isten áldjon, és találkozunk az EuroCon-on! Ámen.

Kategória: Egyéb