Megadni magunkat Istennek & A hit beszéde közel van & Mindenre van erőm

2013 június 12. szerda  18:30

P. Mark

Zsolt 27:4 Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján; hogy nézhessem az Úr szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.

Zsolt 63:2 Ó Isten, te vagy az én Istenem! Téged keres, téged szomjaz a lelkem, utánad sóvárog testem, mint a kiszáradt, elepedt föld, amelynek nincs vize,

A zsoltáros azt mondja: Téged szomjaz a lelkem. A te lelked szomjazik Istenre? Néha azt találom magammal kapcsolatban, hogy nincsen vágyam, nincsen szomjúságom Isten után. Mert talán más dolgokkal töltöm be ezt az ürességet, és rájövök, hogy nincs vágyam Isten dolgaira.

Aztán Isten elé jövök, és azt mondom: „Itt vagyok, Uram, és hajlandó vagyok hajlandó lenni. Ha én a Szent Szellem temploma vagyok, Isten háza, akkor töltsd be az egész házat, mert én Hozzád tartozom és áron vétettem.” Ézs 43:7 azt mondja, hogy mi Isten dicsőségére lettünk teremtve, és csak rövid életünk van arra, hogy az Ő dicsőségét ragyogjuk. Isten az Ő dicsőségével betölti az egész házat.

2Móz 40:34b és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot.

Mózes nem tudott belépni. Ez annak a képe, hogy amikor Isten dicsősége bejön, amikor a Szent Szellem betölti a házat, akkor semmi másnak nem marad hely. Nem marad hely a hústestnek. Isten be akar jönni, és meg akarja tölteni ezt a házat. Amikor ez megtörténik, akkor új módon kezdünk látni dolgokat. Elveszítjük a saját kis világunkat, és meglátjuk: Uram, Te valami sokkal nagyobbra teremtettél engem.

Hat nappal ezelőtt jöttem el Moldovából, és nem tudom, hogy Isten mit csinál a szívemben, de ki akar robbanni valami. Elbánik dolgokkal – rossz gondolkodással, rossz szokásokkal – a szívemben. Amikor érzed, hogy Isten ráteszi a kezét dolgokra az életedben, akkor csak add meg magad Neki, és gondolj erre: valaha Ő cserbenhagyott-e már téged?

Az Ő agapé szeretete vezetett-e téged valaha rossz helyre? Hát persze, hogy nem. Csak add meg magad az agapé szeretetnek, és engedd, hogy Ő vezessen téged, bármerre is akar vezetni. Amikor el kezdesz Isten jelenlétében élni, akkor nem is érdekelnek a helyzetek, az emberek vagy a földrajzi helyek, ahova Ő vezet. Igazából nem is számít, csak azt mondod: „Uram, csak a jelenlétedben akarok lenni. Nem számít, hova vezetsz, csak azt akarom, hogy ne hagyj el engem.”

Egy rövid bizonysággal szeretném befejezni. Néhány embernek itt van része ennek a bizonyságnak a jutalmában. Körülbelül egy hónappal ezelőtt nagy adósságban voltam. Lakbérrel és rezsivel tartoztam. „P. Mark! Kicsit jobban odafigyelhetnél az anyagiakra!”  Tudom, de Isten néha megengedi ezeket a dolgokat. Az Ő dicsőségéért teszi ezt.

Megkértem Krisztus Testét, hogy imádkozzon, néhányan tettétek ezt itt. Picit több mint egy hónap alatt a harmadával többet kaptunk tizenkét különböző forrásból. Ámen. Nem is tudtam, hogy tudok-e Baltimore-ba menni a konferenciára, de azt mondtam: Uram, Te meg tudod tenni, el tudod venni azt az adósságot. Ő megtette, dicsőség az Ő nevének. Semmi nem lehetetlen Istennel.

Tudjuk: „Igen, Uram, semmi sem lehetetlen, Te vagy a Teremtő, a Mindenható.”; de aztán úgy gondoljuk: az én helyzetemben ez azért másként van. Ám semmi nem lehetetlen annak, aki Istennek hisz! Ámen.

P. Kende

Ahogy P. Mark beszélt, annyira megáldott, mert eszembe juttatott egy régi istentiszteletet, amit ’95-ben Baltimore-ban hallottam. Nem P. Stevens prédikálta, hanem egy vendég volt ott.

P. Stevensnek elképesztő ajándéka volt arra, hogy egyszerre prédikáljon és tanítson nagyon mély dolgokat. Én nem igazán láttam mást, akinek ilyen ajándéka van. Aztán ez a vendég beszélt erről. Nagyszerű üzenete volt, de volt ott olyan is, aki ezt mondta: „Mi volt ez? P. Stevens annyival jobb!” – ilyen volt a hozzáállása.

Az kihívás, ha vendég jön és nem a megszokott módon hallod az üzenetet. Emlékszem, hogy a következő istentiszteleten P. Stevens kihívott mindenkit, azt mondta a gyülekezetnek: „Én három vadonatúj dolgot kaptam az ő üzenetéből.  Az egyik ez volt, hogy nem alávetettség, hanem megadjuk magunkat Istennek.” Ez az, amit P. Mark most említett. Annyira bátorító volt hallani ezt tőle: ha alázatos a szívem, akkor hallok, és akkor kapok valami drágát.

***

Róm 10. Amikor az emberek Istenről beszélnek, kissé vágyódva teszik. „Valaki távoli. Bárcsak elérhetnénk!”

Róm 10:5 Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, élni fog általa.

Ezért szeretjük a törvényt. Ezért akarjuk a törvényt. Ezért nem szeretjük a kegyelmet. Ezért nem szeretjük, amikor azt halljuk: járj a Szellemben! Mert azt mondod: „Nem, nem! Azt mondd meg, hova tegyem a lábam. Azt mondd meg, hova ne nyúljak! Azt mondd meg, hogy mit mondjak! Ne azt mondd, hogy a Szellemben járjak, és cselekedjek a Szellemben. Szólj a Szent Szellemből.”

„Vannak dolgok, amik nem férnek meg Szellemben járással, úgyhogy nem fogod csinálni.” – ez nem tetszik annyira, mert jobban szeretném, ha valaki megmondaná pontosan, hogy mit is kell csinálnom. Ezért népszerű az iszlám. Megmondja, hogy mit csinálj. Öt dolog, megcsinálod és kipipálod; rendben vagy, beleférsz, minden jó. Ezért olyan népszerű az emberi vallás.

A kegyelem nem ilyen, mert nem mondja meg ennyire konkrétan, hogy mit csináljak. Az első lépést igen, de utána azt mondja: „Ez kapcsolat. Járj Velem! Ez nagyobb.”

A törvényben azonban van egy gond, és itt le van írva: aki azokat cselekszi, élni fog általa. Aki megteszi a törvény előírásait, az rendben van. Tudjuk, Jak 2:10 ha a több százból egy dologban megszegem a törvényt, akkor az egészet megszegtem. Ha egyet megszegsz, akkor megszeged az egészet! Ami azt jelenti, hogy a törvény nem megy nekünk. Tetszik, mert egyszerű, de nem ad igazi reményt. Azt csak a kegyelem ad.

Róm 10:6 A tettből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: „Ki megy föl a mennybe?” – azért, hogy Krisztust lehozza.

Nem tudom, hogy érted-e, de fontos. Megvan ez a gondolat: „Bár le tudnánk hozni ide Istent. Bár idejönne közénk. Bár láthatná, hogyan élek. Bár láthatná, milyen vacak helyen lakom. Bár láthatná, mennyi számlám van.” Jób 9:33 Jób azt mondja: Bár lenne egy közbenjáró köztünk, aki rám és Istenre teszi a kezét, aki hidat képez közöttünk.

Megvan ez: Ó, Isten bár közelebb lennél. Várj egy kicsit! Krisztus eljött. Krisztus közel jött.  A testet öltés valós. A hitünk nem mondja: bár Isten közelebb jönne; mert már közel jött. A hitünk azt mondja: Ő itt van. Ő közöttünk van, Jézus közel van.

Róm 10:7 Vagy: „Ki száll le a mélységbe?” – azért, hogy Krisztust a halottak közül felhozza.

Krisztus meghalt, és a hit nem mondja ezt, de a hitetlenség azt mondja: „Ah, onnan senki nem jön vissza. A halálból senki.” Hallottad-e ezt már evangelizáción: onnan senki nem jött még vissza! A hit azonban nem mondja ezt. Miért? Mert 1Kor 15:20 most azonban Krisztus feltámadott a halottak közül. Ő föltámadt!

Nem kell küzdenem azzal, hogy van-e valami a fizikai halál után, mert Krisztus feltámadott. Ezek helyett hogyan beszélünk? Nem úgy, mint a törvény – így kell cselekedni, és akkor rendben vagy –, nem úgy: Bárcsak Isten közelebb jönne!; nem úgy: Bár lenne valami a halál után!; hanem így beszélünk:

Róm 10:8 De mit mond (a hit)? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Ez a gondolat igazából: közel van hozzád. Nem tudom, hogy tudod-e: közel van hozzád.  Nincs távol tőled a hitben járás. Nincs távol tőled Istennek a betöltése. Nincs távol tőled! Ha nem ismered Jézust, ha nem bíztál Benne, nincs távol tőled. Csak hinned kell a szívedben, és kimondanod a száddal: Jézus, hiszek!; és valós.

Van ennek azonban egy másik oldala a hívők számára. Itt a kérdésem mindnyájunk felé: Közel van hozzánk az ima? Ez a beszéd közel van hozzánk? Azok a szavak közel vannak hozzánk? Ez a vers azt mondja, hogy az ima közel van hozzánk. A hitnek beszéde nem távoli tőlünk. Mondhatom: Uram, kérlek!; közbenjárhatok, könyöröghetek.

Az elmúlt két napban P. Robinson ebben bátorított bennünket. Annyira építő volt, hálás vagyok érte. Annyira felkavarta a szívem az imára, de itt a kérdés: Mennyire van messze tőled az ima? Van egy gondolkodás, ami azt mondja: „Ah, olyan messze van tőlem, mint a menny! Olyan messze van tőlem, mint a pokol. Annyira nem tudom, hogy mit kéne csinálnom, mondd meg, hogy mit mondjak az imámban!”

Isten viszont azt mondja: „Nem, nem! Ez közel van hozzád.” A szívedben hiszel, bízol Istenben, és kérsz. Az ima közel van hozzád. 1Thess 5:17 közel van hozzád.

Mondhatnánk még annyi mindent! Mennyire van távol tőled a bátorítás beszéde? 2Kor 1:4 közel van hozzád! Átadod azt, amit kaptál. Közel van hozzád. Nincs távol tőled. Az evangélium mennyire van távol tőled? Az evangélium mennyire van messze tőlünk? Közel van hozzánk. Miért? Azért, mert a szívünkben van, úgyhogy könnyen lehet a szánkban is, Róm 1:16. Közel van hozzám az evangélium.

Bátorítani akarlak ebben. Nincs távol tőled a hitnek beszéde. Ne gondolkodjunk így: olyan messze van erre!; vagy: olyan messze van arra!; vagy: Nem tudom, hogyan kéne!; hanem merjünk szólni, hinni, bízni, kérni, imádkozni, bátorítani, és járni a Szellemben. Ámen.

P. Robinson

Beszéljünk a jó dolgokról, amik folynak! Tit 2:15 ezeket a dolgokat szóljad! Beszéld ezeket! Szólj róluk! Szeressük a megváltást. E-mailezz a megváltásról! Aludj a megváltással! Fil 4:13 én ezt meg tudom csinálni, mindenre van erőm Krisztusban. „Meg tudom csinálni, Uram! Felkavarok néhány dolgot.”

„Istenünk, meg tudjuk ezt csinálni?” Soha nem halljuk Istentől azt: hát, ez nem fog menni! Látunk egy nagy bólintást Istentől: igen, meg tudod csinálni.

Zsid 5:7 Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott istenfélelméért.

Annyira gyönyörű! Zsid 5:8-ban persze hozzáteszi: Ő az Isten Fia. Ő hajlandó volt imákat felkínálni értünk. Miért? Ez utalás Luk 22:44-re: annyira erőteljesen kiáltozott Istenhez a Gecsemáné kertjében, hogy az izzadságán keresztül vér szivárgott Őbelőle, mert ránk gondolt. Sírtál-e mostanában? Erős sírás, erős kiáltás valamiért, nem a normális viselkedésünk – tegyük többet! A Megváltónk ezt tette.

Luk 22:45 az Ő drága tanítványai mélyen aludtak. A Megváltónk a világ megváltásának fájdalmára gondol, a tanítványai pedig alusznak. „Tudnátok Velem egy órát imádkozni, Péter, Jakab és János?” Mélyen aludtak.

Hívjátok ki egymást! Imádkozzunk! Tegyük!

Zsid 7:25 Ennélfogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értük.

Ő képes üdvözíteni. Meg tudja tenni. Bármeddig meg tudja tenni. Mert örökké él, hogy tegye ezt, hogy közbenjárjon. Ez azt jelenti: egy nagyon kihegyezett, pillanatnyi energia egy bizonyos dologra. Visszatér, mint egy krónikus fájdalom.

Volt egy Puerto Ricó-i srác a bibliaiskolában, és a kora reggeli imán az órák előtt minden reggel hallottuk, hogy hangosan sírt. Készültünk az órákra, és egyszerű imánk volt, de ő „kitört a dobozból”, sírt és imádkozott. Később megtudtuk, hogy egy banda tagja volt New Yorkban, és megölt embereket. Most, hogy megtért, emlékezett rájuk minden imájában.

Nem kárhoztatta, de megtört volt, és kitört belőle ez az erőteljes sírás. „Istenem, te megmentettél engem. Én voltam a legtávolabbi, a legmélyebben lévő. Én gyilkos voltam. Te megmentettél engem. Én bűnös voltam. Te meg tudtál menteni engem. Igen, igen!” Akkor van valami, amit ne tenne meg? Megmentett minket.

Ha beleejtesz egy gyémántköves gyűrűt valamilyen csatornába, akkor megtennél valamit azért, hogy visszaszerezd? Naná! Isten ilyen. Istenről ez a kép. „Én meg tudom csinálni. Én meg tudom menteni azt az embert.”

Valaki bejön az ajtón. Piercing és mindenféle más dolog van rajta, rakás tetoválás és szoros bőrnaci,… Az emberek ránéznek: Most mit csináljunk? Mondd ezt: Gyere be! P. Kende azt mondja: „Gyere ide! Isten hozott! De jó találkozni veled! Jól van!” A fickó körülnéz: „Ezek szeretnek? Engem?” „Vagyunk néhányan, akik igen. Ezért vagyunk itt.” Isten megmentett minket a legtávolabbról. Imádkozott értünk.

Mit jelent a kenózis szó? Fil 2. fejezetében van a kenózis ima hat lényeges pontja, mindegyik egy-egy mondatban van.

1) Fil 2:7-8 Ő Önmagát megüresítette. Vannak itt, akik magukat megüresítették. Szeretik az embereket. Nem számít honnan valóak, kik azok, szeretik az embereket. Ezek erős emberek.

2) Szolgai formát vett föl. Nem volt neve, nem volt híre, üressé tette Magát: Engem nem érdekel ez. Én nem szégyellem az evangéliumot. Róm 1. szolgálni fogom az embereket egyszerűen. Mát 20:28 Jézus azt mondta: Én váltságdíj vagyok az emberekért.

3) Hasonló lett az emberekhez. Az üdvösség. Zsid 2. mi olyan emberek vagyunk, mint bárki más. „Hogyan szolgálhatnálak téged, embertársam?” Ilyen a mi Megváltónk felénk. Zsid 4. Ő a mi Főpapunk, Aki pontosan tud mindent, amin keresztülmegyünk.

4) Amikor emberi formában volt, megalázta Magát. Luk 18:9-14 voltak, akik megvetettek másokat. Jézus beszélt két emberről, akik mentek a templomba. Közülük a farizeus azt mondta: én adok külső dolgokra. A másik a vámszedő, az, akit mindenki kivetett. Jézus azonosul a számkivetettekkel. Felépítette őt ebben a kis példázatban. A vámszedő arcra borult és azt mondta: Istenem, én még arra sem vagyok méltó, hogy elfogadjam a te irgalmadat.

Ki az, akinek Isten utánamegy? Isten ilyesfajta alázatos emberré tette Magát. Ő imádkozik, holott megüresítette Magát. Ő az Isten Fia és eljött ide, hogy szeressen minket ott, ahol vagyunk.

5) Fil 2:8 engedelmes volt halálig. Engedelmesség arra, hogy imádkozzunk egymásért. „Aki szeret engem, az engedelmeskedik az Én beszédemnek.”

Mi részei vagyunk a szőlőtőnek. Mi az ágak, a vesszők vagyunk. Ugyanazt csináljuk, mint amit Jézus tett. Lehet, hogy egy héten öt percet imádkozol: „Meg tudom csinálni, Uram. Engedelmeskedem Neked, a halálig akár. Lehet, időnként nem élvezem.”

P. Mark annyira alázatos Igét mondott! Azt mondjuk hajlandóan: „Istenem, kérlek, Te kösd össze az én kezeimet, Én imádkozni fogok. Én szeretni fogok. Én meg tudom csinálni ezt. Meg tudok csinálni bármit.”

6) Engedelmes volt a halálig, a kereszthaláláig. A kereszt. „Ha valaki Engem akar követni, annak fel kell vennie az Ő keresztjét.” A kereszt. Jézus a kereszten. Soha nem lehet elfelejteni.

Ámen.

Kategória: Egyéb