Magasztaljuk hálaadással & Isten hatalmas keze & Felkészíteni a szívünket (Imaest)

2015 augusztus 5. szerda  18:30

Fadgyas András

Zsolt 100:4-5 Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 69:30 (31) Isten nevét dicsérem énekkel és magasztalom hálaadással.

Persze rengeteg helyen a zsoltárokban megtalálhatjuk ezeket. Ez a magasztal szó, azt jelenti, hogy felnagyítom, dicsőítésével felemelem. Ez nagyon tetszik nekem, hogy a hálaadáson keresztül felnagyítom Istent az én kicsi szívemben. Hálaadás – 1Krón 23-ban a lévitáknak ez volt az egyik dolga. Ők ezt tették. Bementek a templomba és hálát adtak, és dicsérték Istent reggel és este. Reggel és este hálát adtak.

Nagyon tetszett ez a gondolat nekem ma, mert olyan sok minden van, amiért én hálát adhatok. Ha nem az Úr lett volna mellettem, akkor már régen elpusztultam volna.

És megemlékezünk az Ő dolgairól. Az én emlékezetem nagyon rossz, de Isten azt mondja: emlékezzetek meg! Az mondja az én lelkem: Megemlékezem a Te tetteidről és a csoda dolgaidról.

A KHARISZ-ra gondoltam, arra, hogy van épületünk. Ez hatalmas dolog. Isten hűséges. Továbbra is az. Ha hátranézek, akkor ott látom a jóságot és a kegyelmet, mert követnek engem, Zsolt 23. Azért emlékezem meg, hogy felépítsem magamat hitben. Reggel felébredek és hálát adok. Megemlékezem Isten jóságáról. Ezt hallania kell ennek a hústestnek, a légkörnek, és a családomnak is. Hallanom kell, hogy Isten nem feledkezett el rólam.

Azt mondja Jézus: nem hagylak titeket árvákul, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hanem higgyetek Istenben. Így jövünk Isten jelenlétébe. Hálaadással. Az Ő udvaraiba.

Arra gondoltam, hogy lehet egy drága hívő, aki imádkozik, és kétségbeesett, mert nem lát tovább az orránál, és rengeteg kérdése van. Isten pedig suttog a mennyből: „Nem olyan borzasztó az a helyzet, amiben most vagy, Én itt vagyok. Gondot viselek rólad.” Ézs 41:10-ben azt mondja: „Ne félj! Mert Én veled vagyok. Ne csüggedj, mert Én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak téged.”

Olyan jó megemlékezni, felnagyítani Istent a szívemben hálaadással, és megint hálaadással…

 

P. Shane

Nagyszerű látni, hogy ez a gyülekezet az imádság háza, annak a helye, ahol keressük Istent. A közösség, az öröm, de ugyanakkor az imádság háza is, és keressük Isten szívét. Ezt mondta Jézus.

Ézs 40:12 Ki mérte meg markával a vizet, és ki vett mértéket az egekről arasszal; ki mérte meg vékával a föld porát, ki tette mérlegre a hegyeket és mérlegserpenyőbe a halmokat?

Az óceánok vize. Mintha beleférne Isten markába az óceánok összes vize. Aztán Isten arasszal ki tudja mérni az egész világegyetemet. Mi egy arasz? A kifeszített tenyér terjedelme a hüvelykujj hegyétől a kisujj hegyéig. Isten az Ő kezével ki tudja mérni az egész világegyetemet. Tyűha! Isten keze nagy. Persze tudjuk, hogy Isten a Bibliában ilyen kifejezésekkel próbálja nekünk elmondani, hogy milyen is Ő. Van-e Istennek valójában keze? Az ujjával teremtett, és van egy ilyen elképzelés is, hogy Istennek van szeme.

Most Isten kezéről szeretnék beszélni röviden, arról, hogy milyen Isten keze. Itt azt látjuk, hogy nagyon nagy a keze, az egész világegyetem belefér. Igazából Istennek semmi sem nagyon nagy. Sőt Neki minden nagyon pici. Isten biztos kezére gondoltam. Ján 10:28-29-ben „Örök életet adok nekik és soha el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az Én kezemből.” Biztonságban vagyunk Isten kezében. Ez csodálatos!

Isten keze biztonságos hely számunkra. Soha nem veszünk el. Biztonságban vagyunk. Nehémiás és Ezsdrás könyvében sokszor olvasunk Isten jó kezéről. Ez Isten vezetéséről beszél, Isten megerősítéséről, és az imaválaszokról. Aztán Jézus kezeire gondolunk. Ezek gyógyító kezek. Luk 5:13-ban megérintette a leprást és meggyógyult. Isten kezes csodálatos.

Spurgeon azt mondta, hogy az ima mozdítja annak a kezét, Aki a világot mozdítja. Isten keze! És Isten azt mondja: „Imádkozz! Kérj Engem, és választ adok az imádra. Bajban vagy? Félsz valamitől? Aggodalmaskodsz? Én nagy Isten vagyok. A vizek beleférnek a markomba. Az araszommal ki tudom mérni a világegyetemet. Én vagyok a biztos Isten, Én vagyok az, Aki meg tud téged gyógyítani. Jó a kezem, és azt szeretném, ha rajtad lenne a kezem, hogy vezethesselek.” Annyira csodálatos, hogy Istennek van egy hatalmas erős keze, de mégis ránk vár.

Ő ránk vár ahhoz, hogy mozdítsa a kezét. Bármit megtehetne bármikor, de azt mondja: „Keress Engem! Kérj Tőlem, és az Én nagy kezem munkálkodik majd az életedben.” P. Schaller mondott egy illusztrációt arról, hogy hogyan gondoljak az imára, és nekem olyan sokat segített. Szeretném ezt elmondani, de lehet, hallottad már.

A kép a következő. Sámson nagytermetű volt. Aztán elkapták a filiszteusok, és fogoly volt, börtönbe került, de visszanőtt a haja. Egy kisfiú vezette őt. Megfogta Sámson kezét, és rátette az oszlopokra. Sámson nem mondta ennek a kisfiúnak: Légy szíves, told el helyettem ezeket az oszlopokat. Erre nem kérte meg. Csak annyit mondott: Tedd a kezem az oszlopokra!

Mi is ezt csináljuk, amikor imádkozunk, fogjuk Isten hatalmas kezét, és ráhelyezzük a problémánkra, a pénztárcánkra, a szorongásainkra, a betegségeinkre, a gyermekeinkre, a házastársunkra… Isten nagy keze! Olyanok vagyunk, mint az a kisfiú, mi nem tudunk semmit sem csinálni, de az ima megmozdítja annak a kezét, Aki a világot mozgatja. Neki semmi sem túl nagy.

1Pét 5:6-7 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok.

Annyira elfoglalhatnak a problémáim! Amikor annyira a bajaimmal vagyok elfoglalva és szorongok, akkor ez bizonyos fajta büszkeség. Mert ezeket a dolgokat akkor nem teszem Isten hatalmas kezébe, hanem én tartom őket, és nem vagyok hajlandó megalázni magam az Ő hatalmas keze alatt. Ő viszont azt mondja: „Minden gondotokat Rám vessétek! Mert gondom van rátok.”

Milyen nagy a problémád? Nem nagyobb, mint Isten. Azt mondta, ha bíznánk Őbenne, akkor a hegyek is a tengerbe vetnék magukat. Emlékezz a következőre. Fogd a magad kis kezét, és tedd bele Isten nagy kezébe. „Istenem, én nem tudok tenni semmit, pici vagyok, gyenge vagyok, de Te nagy vagy, és Számodra semmi sem túl nagy. Semmi sem lehetetlen Neked. Úgyhogy a Te kezedet ráteszem ezekre a dolgokra. Köszönöm, Istenem!”

 

P. Kende

Jónás könyvéből három írásrész csak nagyon röviden.

Jón 1:2-3 Kelj föl, menj Ninivébe, … Erre fölkelt Jónás, hogy Tarsísba szaladjon az ÚR elől.

Még hogy a Biblia nem poénos! Itt egy próféta – nesze neked, próféta! Mi a helyzet? Jónás hallja Istent, de nincs készen a szíve, hogy elfogadjon. Hall, semmi gond nincs a szellemi hallásával, pontosan tudja, hogy mit akar tőle Isten. Hányszor panaszkodnak emberek ezen? „Nem hallok Istentől.” Jónás itt azt mondta volna neked: „De jó neked! Én hallottam Istentől, csak nem tetszik, amit mond nekem.” Hallott Istentől, de a szíve nem volt készen, úgyhogy menekült.

Ez megtörténik. Nem az a baj, hogy nem hallok, hogy nem tudom, mi történik, mi Isten akarata esetleg, hanem az a baj, hogy váratlanul ér, mint valami, ami kibillent az egyensúlyomból váratlanul. Ez az, amiről beszélt András is, és az előző üzenetben (2015.08.02. P. Kende: Honnan jön a tanács, amire hallgatsz?) is beszéltünk erről, hogy Jézus azt mondta: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek; Ján 14:1.

Megtörténik azonban, hogy nincs felkészítve a szívem, és olvasok egy hírt, hallok egy problémáról, és a dolog kibillent engem az egyensúlyomból, készen vagyok elborulni. Mert nem voltam felkészülve rá. Ez megesik velünk.

Nagyon sok ember éli az életét rettenetben. Nincs kész a szívük, de nézik a híreket. Bekapcsolja a TV-t, látja a híreket, aztán kikapcsolja a TV-t, és próbál aludni, de olyan az ágyban, mint egy nyuszi, amit elkapott a bagoly. 🙂 Az utolsó pillanat rettenete. Én is élhetnék itt nagyon könnyen. Csak annyi kell hozzá, hogy halljak, és ne legyen kész a szívem. Mindig van kritika. Pl. van kritika a KHARISZ ellen, és nincs készen rá a szívem, hogy kezeljem. Van kritika mindig a testvérem ellen, a barátom ellen… és mennyire van készen rá a szívem, hogy bánjak ezzel?

Ez az első, felkészíteni a szívem. Mert különben amit hallok, kibillent engem az egyensúlyomból.

A következő. Megkérdezik Jónástól a hajósok, miután egyre inkább háborog a tenger:

Jón 1:11-12 … Mit cselekedjünk veled, hogy lecsöndesedjék körülöttünk a tenger? … Ő pedig azt mondta nekik: Fogjatok meg, és vessetek a tengerbe, akkor lecsöndesedik a tenger körülöttetek, mert tudom, hogy miattam tört rátok ez a nagy vihar.

Vedd észre, nem azt mondja Jónás: „Adjatok nekem egy kis időt, megbánom a dolgot, és a tenger lecsendesedik. Aztán el tudnátok vinni engem Ninive felé, ki tudnátok tenni ott?” Nem ezt mondja, hanem azt: „Dobjatok be a tengerbe! Ha itt pusztulok, akkor sem megyek Ninivébe!” 🙂 Mi történik? Jónás szól, de nincs kész a szíve. Ez a másik helyzet, ahol nagyon sokan élnek.

Nagyon sok ember él ezen a helyen. Miről beszél Jónás? Halálról, büntetésről, nincs remény a szavaiban. Így beszélnek emberek. Ezen a helyen élünk nagyon könnyen. Szólunk, de nincs kész a szívünk. Ezért gyűlölködően beszélünk, hazug módon, félrevezetve. Beszélünk, de nincs benne örök érték. Beszélünk, de nincs benne remény! Beszélünk, de nincs benne hit. Beszélünk, de nincs benne látás. Beszélünk, de nincs rajta Isten kenete.

Kol 4:6 A beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen, kegyelemmel. Azért, hogy áldás legyen annak, aki hallgatja. Hogyan lehetséges ez, ha a szívem kész van? Mert nagyon könnyen mondom, ha nincs kész a szívem: Pusztuljak el, de akkor sem bocsátok meg!

Így beszélt Jónás, és beszélhetek én is így. Mert ha hallok egy üzenetet, Isten szól hozzám személyesen, de nincs kész a szívem, akkor miből beszélnék? Úgy értem 1Kor 4:7 mim van, amit ne úgy kaptam volna? Hogyan szólnék szeretetből, ha nem fogadom el a szeretetet Istentől?

Vannak ilyen pillanataim: „Na, majd én ma megcsinálom Isten munkáját! Na, majd én most összerakom, amit Isten akar. Uram, csak mondd, és én csinálom!” Aztán újra és újra belefutok abba, hogy egyszerűen csak képtelen vagyok rá. El kell fogadnom Istentől, az Ő türelme kell, hogy én türelmes legyek, az Ő élete kell, hogy életem legyen, az Ő szíve, az Ő szeretete kell, hogy szerethessem az embereket. Mind így vagyunk. Jónásnak megvolt ez a problémája.

Az utolsó egy elképesztő rész:

Jón 2:8 Akik a hiábavaló bálványokra ügyelnek, elhagyják azt, aki kegyelmes hozzájuk.

Milyen érdekes! Isten nem beszél, de Jónásnak készen van a szíve. Készen van a szíve, és abban gondolkodik, amit tud Istentől. Lehet, hogy most direktben nem hallja a hangját, de mégis helyesek a gondolatai, mert a szíve a helyén van. A szíve rendben van. Miért? Azért, mert most megtört. Mert nehéz helyzetben van.

Aztán két verssel később azt mondja: Az Úré a szabadítás. Ez a három vers zseniális. Ha az egész könyvben nem is lenne semmi más, ez a három vers csodálatos: Jón 2:8-10. Annyit lehet tanulni belőlük! Miért? Mert Jónásnak helyén van a szíve.

Zsolt 57:7a (8a) Kész a szívem, Istenem, kész a szívem.

Az én szívem rögzített, az én szívem készen van. Hogy jutok ide? Hogy lesz kész a szívem? Befejezésül nézzük meg az 57. zsoltárt. Sokan mondják: Én nem tudom követni Istent, annyi bajom van! Az előző versekben:

Zsolt 57:4 (5) Oroszlánok között vagyok, …

Zsolt 57:6 (7) Hálót vetettek a lábamnak, …

Mit jelent ez? Vannak ellenségei, de a szíve készen van. Hogyan? Vannak bajai, de a szíve fel van készítve, hogy halljon és szóljon. Hogyan? Itt a válasz:

Zsolt 57:5 (6) Magasztaljanak téged az egekig, Istenem, az egész földön legyen ott a dicsőséged!

Isten dicsőségét keresi. Azt mondja: Uram, látni akarom a Te dicsőségedet. Ez a szívem vágya.

Zsolt 57:3-ben hite van, számít arra, hogy Isten segítséget küld. Isten dicsőségét akarja látni, hittel áll hozzá.

Zsolt 57:2 (3) A magasságos Istenhez kiáltok, …

Nem udvariasan érdeklődöm, hogy esetleg történt-e valami a kérelmemmel. Hanem hangosan kiáltok: Uram! Keresem az Urat: Uram, kérlek, ments meg! „Mert ha Te nem lépsz közbe, nincs remény. Ha Te nem adsz életet, úgysem történik semmi. Ha Te nem áldod meg az istentiszteletet, akkor halott lesz az egész úgy is.”

Zsolt 57:1 … (2) Könyörülj rajtam, Istenem, …

Alázatos helyen van. Zsolt 51:17, Ézs 55:6 – nem kell, hogy a helyzetem törjön meg, hanem dönthetek úgy: Uram, alázattal kereslek Téged, nyitott vagyok Te előtted. Nem tettetek, nem játszom színjátékot, nem tettetem, mintha menne ez nekem. Hanem: Uram, szükségem van Rád. Aztán akkor készen van a szívem, és tudok hallani, és tudok szólni élettel.

Ámen.

Kategória: Egyéb