Légy a megoldás része! & Mire való a gyülekezet?

2014 február 9. vasárnap  10:30

P. Bartha Attila

Az előző üzenetet (2014.02.05. P. Kende: A megoldás üzenete a megoldás embereivé tesz) szeretném kicsit továbbvinni. P. Kende arról beszélt akkor, hogy a Bibliának megoldásközpontú üzenete van, és Isten is szeretne adni megoldásokat az életünkbe. Van, amit azonnal megold, van, amire várni kell, és van, ami csak Jézus második visszajövetelénél oldódik meg, de minden esetben az igazi válasz az Úrtól jön. Ha még nem is látom, akkor is lehet remény a szívemben. Vannak eszközeink, amiket ha használunk, akkor közelebb kerülünk a megoldáshoz, hogy mi is része legyünk annak. Az volt a befejező mondat, hogy akarjunk a megoldás emberei lenni.

Egy eszközről szeretnék beszélni, ami a véleményem szerint nagyon hatékony, de egyikünk sem szereti.

1Pét 1:1 Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek, 

A jövevények szó olyan keresztényekről szól, akik pogányok között telepedtek le. Az elszéledt szó olyan zsidókról szól, akik Izraelen kívül élnek. Az elszéledt, azaz a szétszóratott szó két szóból áll, az egyik a szét, és a másik a szórni, vagy magot vetni. Igazából ez a mag szóból ered. Amikor Péter ezt a levelet írta, akkor ezek a zsidók keresztények voltak, és legtöbbször saját akaratukból mentek el másik területre kereskedelmi, vagy bármi más célból.

A levél egyébként bátorítás a keresztény szenvedésről, illetve annak a céljáról. 1Pét 1:3-6 írásrészben látjuk azt, hogy élő reménységet, romolhatatlan örökséget kaptunk. Isten hatalma őriz minket. Most ezt még nem látjuk a kísértések és a próbák miatt, és ezért szomorkodunk, de egy nap nyilvánvaló lesz.

Mondhatnánk így is, hogy ezek a zsidók, akik elszéledtek, ők magok voltak. Őket Isten vetette oda azért, hogy tudják az örömhírt vinni. Az a hely, ahol te ma vagy, az nincs Isten tervén kívül. Teljesen mindegy, hogy az a te rossz döntésed volt-e, vagy a körülmények áldozata lettél, nem tudsz kiesni Isten tervéből. Isten teljes gondviselésében te ott egy mag, egy gondoskodás vagy.

Nem tudsz kibukni Isten tervéből. Istennek az elhívásai és ajándékai megbánhatatlanok. Nem lehet olyan rosszakaród, aki ki tudna tolni téged Isten tervéből. Gondolj Józsefre! Meg akarták ölni, gödörbe dobták, rabszolgának adták, börtönben volt, és 1Móz 45:8-ban azt mondja a testvéreinek: „Nem ti küldtetek azért engem ide, hanem az Isten. Azért, hogy meg tudjalak menteni ma titeket.” Lehet, hogy ma még nem látod, de Isten tervéből nem tudsz kiesni, bármi is legyen az ok.

Péter mondhatná: „Figyeljetek Ázsiában lévő gyülekezetek! Én tudom, hogy miről beszélek. Luk 22:31-32 amikor Sátán engem kikért, akkor azt mondta Jézus, hogy imádkozik értem, és amikor idővel megtérek, akkor erősítsem a testvéreket. Aztán megtörtént, amit nem tudtam elképzelni. Mindenkiről el tudtam képzelni, de magamról biztosan nem: megtagadtam Őt, elárultam Őt; és keservesen sírtam. Reményvesztett voltam, kárhoztattam magam. Láttam a rossz döntéseimet, nem bírtam a terhet magammal vinni. Néhány nappal később hallottam egy reményt: lehet, hogy Jézus mégis él. Felcsillant a remény, odarohantam, és találkoztam is Vele, de a lelkesedésem megint ellankadt. Ján 21-ben visszamentem halászni, visszamentem a világba, és még hat más tanítványt is magammal vittem. Azt mondtam: nekem ez nem tud működni. Aztán Jézus megvendégelt, és megértettem a szeretetét. Megértettem, hogy Róla szól. Prédikáltam, és háromezren megtértek, és kétezren megtértek. Az elmélet valóság lett. A kárhoztatás eltűnt. Ezt a levelet most azért írom, mert Jézus megkért, hogy erősítselek titeket. Helyreállított, és most téged erősítelek.”

Péter ezrek életében volt megoldás, és az egyháztörténelem során pedig milliók életében, ahogy olvassuk ezeket a sorokat. Legyél te is ilyen módon is része a megoldásnak. Ne állj meg, menj tovább. Ne add fel! A vigasztalás, amivel majd Isten megvigasztal, azzal tudsz másokat vigasztalni. Noha most nem látod, és ezért szomorkodsz, de Isten hatalma őriz. Romolhatatlan örökséged van, és élő reménységed. Ámen.

 

P. Kende

1Tim 3:15-16 De ha késnék, ezekből megtudod, hogyan kell az Isten házában forgolódnod, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és alapja. Mert nyilvánvalóan nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, megigazult szellemben, látták az angyalok, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. 

A minap egy barátommal sétálgattam, és figyelmeztettem őt: „Vigyázz! Ez kutyagumi, ne lépj bele.” Hálás volt érte. Ezen gondolkodtam a mai nap. Annyira áldott gondolat volt, hogy mire való a gyülekezet.

Az egyik dolog, amire hasznos a gyülekezet gyakorlati értelemben, az ez, hogy azt mondjuk nektek: „Vigyázz! Ez kutyagumi, ne lépj bele.” 🙂 Nem ez a gyülekezet fő funkciója. Nem ez a fő dolog, amit csinálunk, de nyilvánvalóan hasznos. Van gyakorlati haszna. Sokszor mondom ezt, hogy annyira hálás vagyok, hogy nem úgy élek, ahogy élhettem volna.  A gyülekezetünk most 24 éves, és huszonnégy éve tértem meg én is. Olyan hálás vagyok ezért, és azért, amit a pásztorom mondott nekem.

Azt mondta nekem 1Kor 7:1 jó dolog egy férfinak nem érinteni nőt. Hálás vagyok neki ezért, mert emiatt a tanácsa miatt nem kellett egy lányt elvennem pusztán azért, mert teherbe esett. Csak azért, mert teherbe esett, pedig nem ő Isten akarata a számomra. Olyan hálás vagyok, hogy a pásztorom azt mondta: ne menj vissza a régi haverokhoz a kocsmába, mert lehet, hogy túl nagy a kísértés. Olyan hálás vagyok, hogy a pásztorom néha feltett kemény kérdéseket a pulpitusról, mert meg kellett állnom, és gondolkodnom kellett rajta: Hova is tart az életem, ha a könnyebb utat választom?

Nem ez a fő funkciója a gyülekezetnek. Mert az üzenetünk az nem negatív üzenet, nem tagadó üzenet, nem tiltó üzenet, hanem az üzenetünk az Krisztus. Úgyhogy a gyülekezet fő funkciója az, hogy bátorítson Krisztusban. Mégis mondhatjuk valakinek: „Vigyázz! Ez kutyagumi, ne lépj bele.” Itt sétáltunk a „nyócker”-ben mindenfelé, és nem lehetett jól látni, és ez hasznos.

2Kor 1:24 nem uralkodunk a hiteteken, hanem a segítőtársai vagyunk az örömötöknek, amikor azt mondjuk: „Vigyázz! Ez kutyagumi, ne lépj bele.” Amikor ezt mondjuk, az azért van, hogy segítsünk. Azt is mondjuk: vigyázz az üzleteléssel a gyülekezetben. Megnéztük P. Duló Attival, háromszor kértem meg az elmúlt másfél évben, hogy beszéljen erről. Már majdnem többet beszélünk róla, mint a Krisztus Teste életéről. Miért? Mert azt mondjuk: „Vigyázz! Erről kiderülhet, hogy kutyagumi. Vigyázz!”

Vagy azt mondjuk 1Kor 6:12 felelős vagy. Az a vers azt mondja: nagy szabadságod van, de a nagy szabadsággal együtt megvan a lehetőség, hogy kárt okozol. Szabad vagy mindenre, de légy felelős ezzel. Vagy azt mondjuk 1Kor 15:33 „Vigyázz! Vannak emberek, akikkel nem érdemes együtt lenni. Vannak, akik megrabolnak a hitedtől, akik nem azért kérdeznek, mert érdekli őket, hanem azért, mert el akarják venni, mert azt akarják, hogy ne abban járj.” Bátorítunk más dolgokban is, ezek csak példák, sok dolgot mondhattam volna. Hanem azért mondjuk: „Figyelj!  A Bibliám azt mondja: ez kutyagumi, nem éri meg belelépni. Lehet, hogy nem úgy néz ki, lehet, hogy nem látható, de legyen eszed!”

Aztán továbbsétáltunk a barátommal, és másodszor ő mondta: „Vigyázz! Ott van előtted.” Ez megtörténik oda-vissza. Róm 1:12 felbátorodjunk az egymás hite által. Én a tiétek által, te az enyém által – mindkét irányban történik. Történjen is! Szükségünk van a bátorításra. Nem arra, hogy mindenki megmondja a frankót a másiknak, hanem azért, hogy segítsünk egymásnak. Azt mondjuk: „Figyelj! Én is kipróbáltam. Nekem nem jött be. Figyelj! Bízz az Úrban. Az Ige nem véletlenül mondja, amit mond.”

Sokszor hallom ezt: én nem tudtam.  Az igazság az, hogy azért beszélünk olyan sok dologról, hogy tudhassuk.

Mire jó a gyülekezet? Az egyik dolog ez, hogy a gyülekezetben lehet hallani: „Ne lépj bele! Ne csináld meg! Ne menj el arra a helyre! Ne menj el azzal az emberrel! Ne hallgass arra a tanításra!” Ahogy beszélünk erről sokszor: „Ne maradj távol a gyülekezettől. Legyél a közösségben! Ne olvass össze mindenféle könyveket. Ne nézz meg mindenféle internetes tanítót. Vigyázz ezzel!” Miért? Azért, mert azt mondjuk: legyen szűrőd! Vannak dolgok, amik megrabolnak. Vannak dolgok, amiket – ahogy mondjuk – azért adnak, hogy elvegyenek tőled.

Még egy dolog, amiért hasznos a gyülekezet. Arról beszélgettünk, hogy kutatók megnézik, hogy milyen mélyre tud lealacsonyodni az ember. Egyszer hallottam egy kísérletről, amit egy régi, kiürített börtönben végeztek el. Egy véletlenszerű csoportot kettéválasztottak, az egyik lett az őrök, a másik a foglyok csoportja. Aztán nagyon hamar kiderült, hogy az ember mennyire le tud alacsonyodni, mennyire állati módon tud viselkedni.

Egy másik kísérletben megnézik, hogy emberek, akik magukra maradtak, hogy mennyire le tudnak alacsonyodni. Valahol egy szigeten ott ragad, vagy valamilyen környezetben egyedül ott marad, és mi történik vele? Kiderül, hogy az ember mennyire le tud alacsonyodni, mennyire el tud veszíteni minden kultúrát, minden viselkedést, mindent. Aztán azt mondják: „Rendben. Ez a közös nevező, minden ember képes ennyire lealacsonyodni, akkor ez az ember. Az ember ez a közös nevező, ez a nagyon alacsony, nagyon lenn lévő kép.”

„A legalacsonyabb dolog, ami közös bennünk, ezek vagyunk.” – Freud gondolkodott így. Azt mondta, hogy az ember alapvetően a sérüléseinek az összessége. „Ki hogyan bántott téged? Mit csináltak veled gyerekkorodban? Hogy éltek vissza veled? Hogyan használtak ki téged?” Mi a bajom ezzel a képpel? (Amellett, hogy hülyeség és nem igaz, és ezt ma már mindenki tudja.) A bajom az vele, hogy nagyon alacsony képet ad az emberről.

Azt mondja: „Mi a legalacsonyabb dolog benned? A sebeid. Ez nekem is megvan. Akkor alapvetően ez az ember, a sebeinek az összessége, és viselkedj úgy, élj úgy, próbálj kijönni belőle, és foglalkozz a sebeiddel.” Vagy azt mondja: „Mi alapvetően az ember? Egy szexuális vágy. Ez megvan mindenkiben. Tehát ez az ember. Ennyi az ember.” „Az ember alapvetően egy állat, aki úgy tesz, mintha nem lenne állat. Úgyhogy viselkedj nyugodtan állatként, mert igazán azok vagyunk. Az a legalacsonyabb szint és az közös bennünk, tehát ez az ember.”

Isten viszont valami mást mond nekem. Azt mondja nekem: „Figyelj! Megvan a képességed, hogy megismerj Engem. Sőt mi több! Megvan a képességed, hogy tényleg ismerj Engem. Nem csak, hogy megismerj Engem, hogy higgy Bennem, hanem hogy megismerj Engem igazán, valóban, mélyen, személyesen. Megvan a lehetőséged, hogy közösségben légy Velem, és megvan benned képesség, hogy egy nap olyan legyél, mint Én, 1Ján 3:2 hogy tényleg érts Engem, hogy tényleg ismerj Engem. Mert olyan leszel, mint Én.”

Azt mondja az embernek: „Élj azon a másik szinten. Ismerj meg Engem!” Freud és a többiek – kutatók, pszichológusok – azt mondják: „Minek próbálkozol? Üres erőlködés. Élj odalenn, élj magadért! Te vagy a középpontban, te vagy a cél. Te vagy a lényeg, a te vágyai, a te kívánságaid, a te szükségeid. Hagyjuk a szükségeket, a te kívánságaid. Ez az, amiért élj. Ez a legalja, ez a közös bennünk.”

Isten azt mondja: „Nem! Az ember ennél többre van elhívva.” Persze, tudunk élni a legalacsonyabban, naná, mind tudunk élni benne. Hívők, ne legyünk olyanok, hogy ha látjuk a legalacsonyabbat, akkor csak azt sikítozzuk: „Jaj, de rossz a világ! Beülök egy sarokba imádkozni. Segíts rajta.” Kiakadok, amikor ezt látom! Hol van Gedeon? Hol van Mózes? Hol van József? Hol vannak ezek? Ezek vagyunk mi. Erre vagyunk elhívva. Nem arra, hogy kényeskedjünk.

Igen, a világ rossz! Tudok azonban ott élni. Van egy rosszabb hírem: te is tudsz ott élni, mert én is tudok ott élni. Simán menne. Persze. Simán el tudnám dobni, és azt mondanám: választok valami hülyeséget, és otthagyom a családomat, az elhívásomat, az életemet, a Bibliámat, a hitemet, a közösségemet. Simán! Persze, hogy menne.

Viszont a gyülekezetnek ez az egyik haszna, hogy bátorít engem a magasabb felé. Bátorít engem arra, hogy járjak abban, amire Isten elhívott engem. Nem pipiskedve, hanem úgy, hogy élem az életem ebben a világban, és van közösségem és van hitem a testvéreimmel. Ugyanakkor bánok azzal, amivel mindennap találkozom, és nem adom fel.

Itt a kérdés: Érdemes bátorítani az embert arra, hogy magasabb felé forduljon? Sokan azt felelnék: „Nem! Úgyis visszatér az állatihoz.” Sok pszichológus mondaná ezt szerintem, de nem értek egyet. A Szent Szellem adhat az embernek többet, magasabbat, ami közös: a gyülekezetet. Nem tudom, hogy megtaláltad-e a gyülekezet életét.

Látni egymás növekedését, meglátogatni embereket a gyülekezetben, közösségben lenni egy kávé mellett, vagy pizza mellett; vagy egy tragédia mellett közösségben lenni. Együtt szolgálni. Meglátogatni valamelyik magyar gyülekezetet, vagy lelkeket nyerni, vagy kérdéseket feltenni egy beszélgetésen. Ha nem találtad meg még ezt, akkor bátorítalak, hogy találd meg, keresd meg. Szükséged van a közösségre!

Néha hallom ezt a világban: „Ó, minden vallás ad személyes élményeket. Keresztények! Ne legyetek olyan nagyra ezzel, hogy Isten megérint az istentiszteleten, hogy az üzenet szól hozzád, vagy a Szent Szellem örömet ad. Minden vallásban vannak személyes élmények. Ezt dobolja mindenki.” Ne engedd, hogy ez megfélemlítsen.  Egy értelemben ez hazugság. Akik más vallásból jöttünk, jobb helyzetben vagyunk, hogy ezt megítéljük.

Azt mondhatnám, hogy tudom, miről beszélnek. Igen, voltak élményeim abban a szellemiségben is, de nem olyan, mint ez. Igen, volt természetfeletti elem abban is, de nem ilyen. Hanem tudod, hogy az milyen volt? Meghatározatlan és ezért veszélyes, és nagyon alacsonyszintű dolog. Egyáltalán nem az, mint amikor a Szent Szellem betölt és szellemivé tesz engem; vagy Isten Igéje beszél, ahogy olvasom, és megváltoztat örökre; vagy az üzenetet hallom és megérint engem, és meghatározásokat kapok; vagy az Atya felel nekem az imáimra és biztonságban vagyok. A kettőt nem lehet összehasonlítani. Viszont ha nem vagyok a közösségben, ha nem vagyok a gyülekezetben, akkor nincs ez a bátorítás. Akkor nem hallom, amit a másik mondott a helyemről és a részemről…

Még egy dolog, amire jó a gyülekezet. (Ezt P. Schallertől hallottam egy üzenetben.)

Mt 16:18 és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

Mit jelent a „pokol kapui”? Valaki egyszer azt írta erről: „Milyen gyönyörű képzavar! Pokol kapui … diadalt venni.” Én azt olvastam a Bibliámban, 2Tim 3:16-17 a teljes Írás hasznos nekem, úgyhogy nem hiszem, hogy Jézus csak el akart ámítani minket a képzavarral.

Miről szól a kapu a Bibliában, az Ószövetségben? Mire való volt egy városban? Kereskedelemre, de ugyanakkor az volt az ítélethozatal helye is, az ügyeknek a helye, ahol eladtak és vásároltak. Mert nyilvános hely volt. Úgyhogy a város vénei kiültek a kapuba, és problémákat próbáltak megoldani, és ítéleteket hoztak helyzetekben, és bizonyságai voltak annak, amikor emberek eladtak, vagy vettek dolgokat. Rúth 4-ben látjuk ezt.

Miről szól a pokol kapui? Az a pokolnak a tanácsa, az Sátánnak a stratégiája. 2Kor 2:11 van neki stratégiája. Mit gondolsz, egyedül okosabb tudsz lenni nála? Nem! Szükségünk van a gyülekezetre. Mert a gyülekezetben el vagyunk rejtve. Mint egy zebra a csordában. Amikor egyedül van, akkor az oroszlán számára jól kivehető az alakja, de amikor benne van a csordában, akkor csak a sok csík látszik, és nem vehető ki jól, állítólag.

Miért fontos a gyülekezetben lennem? Azért, mert egy értelemben összeolvadunk. Azért, mert egy értelemben nehéz minket kivenni. Nehéz látni minket és nehéz kiszedni minket. Nehéz kivenni bennünket. Miért? Az imáink betakarást jelentenek egymásnak. Imádkozol-e azért nap mint nap, aki az imakártyádon van? Bátorítalak, hogy tedd. Mert az imáink betakarás egymásnak. A szeretetünk betakarás egymásnak. A tanácsadásunk betakarás egymásnak. A hitünk betakarás egymásnak.

P. Stevens tanított erről.

–          Az, hogy Isten kegyelemmel áll hozzám, az betakarás. Ez nagyon fontos betakarás.

–          Aztán Isten szeretete felém, ami sok vétket eltakar – 1Pét 4:8 – az egy betakarás az életemben.

–          Az Ő irgalma,

–          az Ő teljes megbocsájtása,

–          az, hogy helyreállhatok teljesen.

–          A pásztortanítóm és az üzenetei betakarás nekem.

–          Az, hogy el vagyok rejtve Krisztus Testében, az betakarás nekem.

Nem tudom, hogy olvasod-e P. Stevens könyvecskéit. Ha nem ismered azokat, olvasd! Nagyon hasznosak.

A gyülekezet betakarás, védelem, rejtekhely a számomra, és kevesebb támadás ér az Ellenségtől. Azért, mert el vagyok rejtve. Igen, meg vagyunk támadva gyülekezetként, de egyénileg nehezebb kiszedni engem.

Hasznos a gyülekezet? Szerintem hasznos. Védelmet jelent, felemeli a szememet. Zsid 12:2 Krisztusra nézz, Ő van a középpontban! Nézhetnél az alacsonyra, de nézz Őrá. Még egy: vannak dolgok, amikre azt mondjuk: ne lépj bele. Önelemezgetés – ne lépj bele! Hasonlítgatás – ne lépj bele! Kritika – ne lépj bele. Keserűség – ne lépj bele! Azt mondjuk: Nézz Krisztusra!

Még egy dolog. Amivel kezdtük:

1Tim 3:15b az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és alapja.

Mit csinálunk? Mi a gyülekezet fő funkciója? Krisztust emeljük föl ebben a világban. Azért van a gyülekezet, hogy úgy emelje fel Krisztust, ahogy egy egyéni hívő magában nem tudná, hogy úgy emelje fel Krisztust, ahogy egy gyülekezetek közötti szolgálat nem tudná. Egy testként szeretetben cselekedve, egységben Őt emeljük fel. Ez sokszor kihívás, ugyanakkor áldás is.

Kihívás, mert egységben lennünk, ez kihívás mindnyájunknak. Lehet, hogy nem látom, hogy ez miért lenne jó, vagy az miért lenne jó? „Miért fontos egy imaalkalom? Miért fontos egy színdarab? Miért fontos egy konferencia? Miért fontos egy szolgálat? Miért fontos ez?” – ezt nehéz látnom, nem ragadom meg. Ám ha beállok, ha megyek a gyülekezettel, akkor áldást találok. Ezért szeretném csinálni, amit a gyülekezet csinál.

Például lesz az EUROCON. Izgatott vagy felőle? Legyél az, kérlek. Vegyél ki szabadnapokat, nagy befektetés lesz. Kihívás, persze, főleg, ha családod van, értem a dolgot. Ugyanakkor ez befektetés az életünkbe, és kicsit láthatjuk, hogy miről szól a GGWO. Kicsit láthatjuk, hogy miért van az a sok országzászló a gyülekezeti termünkben. Mert láthatjuk az embereket, akik eljönnek. Ha megnyitod az otthonod, akkor közelről is láthatod az embereket. 🙂 Miért? Mert ezt csináljuk gyülekezetként, és épülünk.

Ahogy visszatekintek az újévi konferenciára, Isten annyira csodálatos meghatározásokat adott nekünk. A látásról, a szellemi háborúról, Isten szeretetéről beszélt nekünk. Ahogy belegondolok abba, ami történt, felkavarodik a szívem, és megáld. Amikor van egy High5 koncert, akkor nagyszerű a zene, de lehet, hogy vannak emberek ott, akik felé lehet szolgálni. Használjuk ki ezt a lehetőséget, és csináljuk együtt.

Amikor van egy evangelizációs napunk a KETA-ban, akkor az nem csak a bibliaiskolának van, hanem részt vehetünk mind. Vagy nyáron, amikor van egy evangelizációs délutánunk a Belvárosban, akkor az a gyülekezet, és legyünk benne. Miért? Azért, mert együtt emeljük fel Krisztust, erre van a gyülekezet.

24 éves a gyülekezet Magyarországon, ez alkalomból lesz egy különleges istentiszteletünk szerdán. Gyere! Miért? Azért, mert gyülekezetként mondjuk: ez nekem fontos.

–          Egy színdarab – ne hagyjuk ki!

–          Szeretetvendégség – ne hagyjuk ki!

–          Kirándulás – ha képes vagy járni, akkor gyere el, ne hagyd ki, mert nagyszerű lehetőség a közösségre.

–          Egy istentisztelet – miért nem hagyjuk ki? Azért, mert a gyülekezet, együtt felemeljük Krisztust. Ez fontos, értékes nekünk. Ez az Ő munkájának a kifejezése. Ez Krisztus munkája a Földön.

Jézus azt mondta Ján 12:32-33-ben: ha Én felemeltetem a Földről – a keresztről beszélt –, akkor mindeneket Magamhoz vonzok. Mit jelent a kereszt? Az emberek elutasítása, Isten ítélete, és ugyanakkor a kereszt látható hely. Az nyilvánvaló hely. Ján 3:12-ben Jézus azt mondta erről, hogy olyan ez, mint az érckígyó a pusztában, amit Mózes fölemelt, hogy Izrael meggyógyuljon, hogy ne haljon meg.

Ilyen a kereszt. Jézus fel lett emelve. Miért? Azért, hogy látható legyen. Miért van kereszt a templomtornyon? Azért, hogy látható legyen, hogy Jézus meghalt, de már nincs a kereszten. Ő feltámadott, és ezért vonja Magához az embereket. Nem magunkat reklámozzuk, hanem Eféz 4:21 Krisztusban van az igazság. Ján 14:6 Ő az igazság. Ján 18:37 Ő az igazság. Azért emeljük fel Őt. Ezért fontos nekünk.

Mi az egyház? Mi a gyülekezet? Az igazság oszlopa és alapja. Oszlop az, ami felemel, fenn tart. Gal 2:9-ben az apostolok a gyülekezetben. Mint P. Shane egy oszlop a gyülekezetben, hálásak vagyunk érte. A szolgálata és az élete felemeli Krisztust. Jel 3:12 meg van ígérve, hogy lesznek hívők, akik oszlopok lesznek Isten házában.

Nyilván nem mi fogjuk összetartani a mennyet, de ugyanakkor Isten mond nekünk valami fontosat ezzel. Azt mondja: adtam neked egy üzenetet, képviseld azt. Ezt csináljuk. Ezt csinálják sokan sok helyen, a vidéki szolgálatainkban. Miért? Isten adott nekünk üzenetet, és mi azt mondjuk, Mát 5:14 nem rejtetik el a hegyen épült város. Isten azért tette fel a gyülekezetet látható helyre. Ezért szeretném, ha a gyülekezetünk elérhetőbb helyen lenne a városban, mert Isten azt mondja: emeld ezt fel. Legyen ez nyilvánvaló! Legyen jól látható. Isten tudja, mit csinál ezzel, azért tett minket nyilvánvaló helyére a világnak.

Mi ez az üzenet? 1Tim 3:16 Jézusról beszél:

1Tim 3:16 … aki megjelent testben, megigazult szellemben, látták az angyalok, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.

Ez az üzenetünk. Ez az üzenet, amit kaptunk, és amit képviselünk. Az interneten, személyesen, élőben, és amikor meghalunk, akkor remélem, hogy lesz valami üzenet, amit írtunk, egy feljegyzés, egy prédikáció a neten, ami továbbra is képviseli ezt, amit mi megláttunk Krisztusból. A gyülekezet az igazság oszlopa, az, ami fölemeli.

Aztán azt mondja: az alapja. Ez nem a szokásos szó az alapra igazán. Kicsit mást jelent, inkább olyasvalami, ami megtámogatja, ami biztosítja, hogy állva maradjon. Egy értelemben ez hasonlít az alaphoz, de igazán ez a jelentése: Kol 1:23 megalapozva, ne mozduljatok el, ne hagyjátok magatokat elsodorni. 2Tim 2:19 biztosan áll Isten alapja. Ez gyönyörű igazság.

Kaptál egy üzenetet, ne távozz el tőle. Kaptál egy üzenetet, ne engedd magad elsodorni tőle. Kaptál egy üzenetet, ne változtasd meg azért, hogy kényelmesebb legyen. Olyan hálás vagyok, mert vannak sokan, akik hűségesek. Huszonnégy éve, húsz éve, tizenöt éve, tíz éve, öt éve, három-két-egy éve nem változtatod az üzenetet. Ne is változtasd meg! Gal 3:1 „Ó, bolond Galáciabeliek, ki igézett meg titeket? Ki fordított el titeket?”

Ez az elhívásunk, hogy Jézus Krisztust emeljük fel, hogy Őróla beszéljünk úgy, ahogy megismertük Őt, kegyelemben, igazságban, szeretetben, szentségben, és tegyük ezt gyülekezetként. Ez a fő funkciónk. A többi hasznos, de ez a fő, hogy Őt emeljük fel. Ha erre figyelünk, hogy Őt emeljük fel, akkor a többi szinte észrevétlenül megvalósul. Ámen.

 

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked ezeket az üzeneteket. Urunk, Neked van egy üzeneted a szívünkhöz, és szeretnénk abban járni, szeretnénk abban megállni. Ez a szívünk vágya. Szeretnénk jobban látni, jobban ismerni Téged, Istenünk, az akaratodat, a Te igazságodat, a Te szentségedet. Ez a szívünk vágya, Urunk. Gyülekezetként szeretnénk Téged felemelni, Jézus, amint Rád nézünk, Téged szeretnénk képviselni, nem elfeledni, honnan jöttünk, kik vagyunk, és azt, hogy Te mire hívtál minket. Köszönjünk, Istenünk! Áldunk Téged.

Ámen.

Kategória: Egyéb