Krisztus képére formálva & Örömmel futni a pályán

2012 január 1. vasárnap  18:00

P. Bendegúz

Gal 4:19 Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus.

Látszik, hogy Pál szerette őket, így szólítja őket: „Gyermekeim!” Bensőséges. Mi volt Pál célja? Az, hogy a saját képére formálja őket? Az a mi célunk, hogy ebben a gyülekezetben mindenki P. Kende képére formálódjon? Félig már elérnénk a célunkat, de nem. 🙂

Azt mondja: míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus. Krisztus mibennünk kiábrázolódik. Gondolj magadra! Krisztus tebenned kiábrázolódik. Isten erre hívott el téged. Nem arra hívott el, hogy valami képhez vagy valami elképzeléshez hasonlíts, vagy nem arra, hogy egymásnak megfeleljünk, és ez legyen a célunk, hanem arra hívott el, hogy Önmagát kiformálja tebenned. Erre vagy elhívva.

Csak gondolj bele, hogy kicsoda Krisztus, az Ő szabadságába, az Ő tisztaságába! Úgy értem, hogy Ő tisztaság a lelkedben, egyszerűség a lelkedben, öröm a lelkedben, az Ő igazsága a lelkedben, az Ő ereje a lelkedben, és arra hívott el Ő, hogy ezt kiformálja tebenned. Nem kisebb dologra, hanem hogy járj Ővele, és hogy Ő tebenned éljen teljes egészében.

Gal 4:28 Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk.

Ígéret gyermeke vagy. Mondd el magadnak: én az ígéret gyermeke vagyok.

Az ígéret gyermeke vagyok. Nem a hústest dolgainak a gyermeke vagyok, nem az emberi elképzelés gyermeke vagyok, nem az ember akaratának a gyermeke vagyok, hanem az ígéret gyermeke vagyok. Isten az örökkévalóságban ismert engem, elhívott engem, szeretett engem, és én az ígéret gyermeke vagyok. Én nem a törvény gyermeke vagyok, hanem annak, hogy nekem életem van Krisztusban. Isten megígérte, hogy Önmagát nekem adja. Én átformálódom az Ő képére. Nem kisebbre hívott el. Én az ígérte gyermeke vagyok. Erre lettem elhívva.

Tegnap este dolgoznom kellett. Kimentem a házból, csillagos volt az égbolt. Látszott az Orion. Gyönyörű volt, örültem neki. Eszembe jutott, hogy amikor még kisfiú voltam, a szobából, ahol aludtam, ahogy télvíz idején kinéztem az ablakon, pont lehetett látni. Láttam az Orion övét és az öt csillagot. Mindig csodálkoztam azon, hogy ez milyen szép.

Az jutott eszembe tegnap, hogy nem változott azóta. Képzeld el ezt! Ugyanúgy néz ki. Az jutott eszembe, hogy Isten nem változik. Az Ő ígéretei nem változnak. Az Ő szeretete felém nem változik. Az Ő elhívása változik? Nem! Ha körülnézek, annyi minden változik körülöttem, és annyi minden akar vonni engem, de Isten ugyanazzal a kegyelmes szemével tekint rám. Ugyanazokkal a szerető szemekkel.

Azok a csillagok látták, amikor Krisztus járt Földön ugyanúgy. Látják majd a jövőben is a dolgainkat. Isten ugyanígy ott van, nem változik, szeret engem, és elhívott engem, hogy az Ő ábrázatára formáljon engem. Nem kevesebbre.

Gal 5:1  Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.

2Kor 3:17 ahol Isten Szelleme, ott a szabadság. El lettünk hívva erre. Ide meg lettünk szabadítva. Ahogy P. Schaller mondta (2011.12.31.), annyi minden von minket. Igazából egy háborúban vagyunk. Az ördögnek a legnagyobb dolga az, hogy megpróbálja elmondani neked, hogy nem vagy háborúban. Az a legrosszabb ebben az egészben, hogy a csatatér a szívemben és a fejemben van. Borzasztó, nem lehet menekülni előle.

Eféz 6:11 öltözzétek fel Isten fegyverzetét. Azt mondja, hogy a te fegyverzeted? A te jó kis erőlködésed? A csodálatos ötleteid a megoldásokkal? Felejtsd el! Esélytelen. Isten fegyverzete az, amit felveszünk. Aztán a végén azt mondja: mindenkor menjetek és imádkozzatok. Fontos, hogy kapcsolatban maradj a főhadiszállással, imádkozz!

Krisztus élete bennünk hatalmas dolog! Ragaszkodjunk hozzá és ne adjuk könnyen! Isten erre hívott el minket. Mi az ígéret gyermekei vagyunk, nem a megkötözöttség gyermeki. Nem annak a gyermekei vagyunk, hogy bolondsággal lekötözzük magunkat, amikor élhetünk Őbenne.

P. Kende

Csel 20:24 De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.

Ezek Pál szavai és arról beszél, ahogy gondolkodik az életében: semmi nem drága nekem, csak el akarom végezni az elhívást, amit kaptam az Úrtól. Ahogy itt vagyunk az első istentiszteletünkön ebben az évben, jó dolog előre tekinteni a célra.

Máté 25:21  Az ő ura pedig monda neki: Jól vagyon jó és hű szolgám,

Egy nap – lehet hamarabb, mint hinnénk – Őelőtte fogunk állni, és az Úr azt fogja mondani: jól van jó és hű szolgám. Jó erre gondolni, ahogy nekiindulunk ennek az évnek. Ahogy valaminek az elején vagyunk, jó erre gondolni. Hogyan jutunk az Úr elé?

Első alternatíva: halál. Ez lehetséges Isten akaratában. Nyílván. Ez nem kicsi dolog. Zsolt 116:15 az Ő szemében drága az Ő kegyeseinek halála. Nem kis dolog, amikor ez történik. Nem véletlen, nem valami tévedés Isten tervében, hanem megvan a helye. Olvasunk erről Jeremiásban is.

Jób 23:10 az ÚR tudja az utat, amelyen járok. Isten tudja, hogy mi történik velem. Ez az egyik mód, ahogy Ő elé kerülök, lehet hamarabb, mint hinném.  Ez rendben van, mert nem az számít, hogy kerülök oda, hanem az, hogy ott fogok állni Őelőtte, és ez az, amit hallani akarok: jól van jó és hű szolgám.

A második lehetőség jobban tetszik nekünk: elragadtatás.

1Thess 4:16-17 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

Az elragadtatás nem jelkép. 2Kir 2:11-ben megtörtént Illéssel. Akik utána keresgélték 2Kir 2:17-ben, azok nem találták, mert tényleg elragadtatott. Akárhogy is jutunk az ÚR elé, ezek a drága szavak a vágyunk: jól van jó és hű szolgám.

Ezért nem érdekel annyira, hogy ki hogyan ítél meg engem. Ebben szeretnélek bátorítani.

Persze, érdekel annyira, hogy szükségem van a visszajelzésre. Ezért fontos, hogy jó tanácsadóid legyenek. Vannak emberek körülöttünk, akik fontosnak akarják érezni magukat, ezért szívesen adnak mindenféle tanácsot. Vannak, akik mindenféle szék alatt démont gyanítanak, vannak, akik minden helyzetben találnak okot, hogy kárhoztassanak, vannak, akik minden pillanatban félnek valamitől és szeretnék ezt átadni neked. Légy óvatos ezzel!

Vannak emberek, akik félrevezetnének – Gal 4:17 – önérdekből. Vannak emberek, akik bejönnek a gyülekezetbe és nagyon elfoglaltak, de kizárólag önérdekből. Csak azért, mert fontosnak akarnak látszani. Az egész önfényezés, semmi másról nem szól.

Mit gondolsz, miért van annyi ember a gyülekezetben, akit pásztornak hívnak? A pozíció miatt? Nem, nem jelent semmilyen pozíciót. A pénz miatt? Nem, azt se jelenti. Nézd meg a pásztori autóparkot, imádkozz, hogy életben maradjanak. Nem azért, mert nem csinálhattak volna valami mást az életükben. P. Bende kutató volt egy jelentős elektronikai cégnél, P. Barry jól keresett az USA-ban, P. Zolee siker sztoriját már el sem mondom, mert feladta. P. Laci meghúzta a katapultkart és nem lett vadászpilóta.

Miért van ennyi pásztorunk? Azért, hogy tudhasd, kikhez érdemes tanácsért fordulni. Ez fontos. Érdemes hozzájuk fordulni, közel húzódni. Legyenek megfelelő tanácsadóid! Annyira hálás vagyok őértük. Aztán az én pásztoraimért is, az üzeneteikért, a hitükért, imáikért, amiket elmondanak értem, és amikor szükségben vagyok, akkor a tanácsukért.

Amikor valaki megítél engem, akkor nem érdekel annyira köszönöm. Tudod, miért? Azért, mert van elég barátom, aki kiigazít engem szeretetben, ítélet nélkül. Lehet, vannak emberek az életedben, akik ítélgetnek téged: te ilyen, olyan, amolyan vagy. Szeretnének beskatulyázni, szeretnék megmondani, hogy kéne csinálni. Nem is hívők, de szeretnék megmondani, hogy kell kereszténynek lenni. Sok ilyen „okos” ember van.

Sokan megítélnek minket, de mi azt mondjuk: olvasd el Mát 7-et az ítélkezésről, és én várom az ítéletemet 1Kor 3:13 szerint, amikor majd az ÚR előtt állok.

1Kor 3:13 Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.

Ez nem vicc, hanem komoly dolog. Ez nem az üdvösség elvesztéséről beszél, de arról igen, hogy mit építek ebben az életben. Itt az alapról beszél:

1Kor 3:11 Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

1Kor 3:14-15 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.

Lehet, úgy vagy, hogy nem ismered Jézus Krisztust. Szeretném azt mondani neked: mindegy, hogy hány jó dolgot teszel, ha nem a megfelelő alapra építed, ha nem Krisztusra építed, akkor nem állhat meg. Az emberek azt mondják: igazságtalan a kereszténység, én annyi jó dolgot teszek, és az nem számít? Számít, persze, csak nem az üdvösséged szempontjából. Ha házat építesz, akkor először alapot kell építened, különben az egész szét fog esni. Kell, hogy legyen jó alap, Jézus Krisztus. Higgy Őbenne, ha még nem bíztál Benne soha.

Mi, hívők építsünk Őrá, és építsünk a megfelelő dologból. Azt mondod: „Ez az egész olyan bonyolult! Honnan tudhatom, hogy a megfelelő módon építek-e? Honnan tudhatom, hogy a megfelelő alapra építek-e?” Ez nagyon fontos kérdés. Ahogy előre nézünk a célunkra, nem szeretnénk félelemmel, aggódva, tanácstalanul élni, hanem nyugalommal és örömmel.

1Ján 2:28 És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.

Legyen bizodalmunk! Amikor Jézus előtt állunk, akkor ne úgy legyünk: jaj, mi jön most?; hanem bizodalmunk, békességünk, örömünk és szabadságunk legyen. „Ez a pillanat az, amire vágytam!” Vizsgáztunk már mind. Izgulunk egy nehéz vizsga előtt: most mi lesz, jól fog sikerülni vagy nem? Egészen másfajta izgalom az, amikor a menyasszony az esküvői ruhájában bejön, és várja a vőlegény.

Ez a vers erről beszél, hogy amikor Jézus megjelenik, akkor örömünk, békességünk, bizodalmunk legyen. Elmondja, hogyan lehet. Először is maradjunk meg Őbenne, 1Ján 2:28. Ján 15 szerint ez azt jelenti: töretlen közösséget keresni Krisztussal. Amikor elbukom, akkor tudom, hogy van kegyelem és felállok hamar. Amikor elszúrtam mindent, akkor nem törődöm a szégyennel, hanem megyek tovább. Amikor nagy nyomás nehezedik rám, akkor nem engedem, hogy leuraljon a félelem, hanem az Urat keresem és imában áttörök ezen a dolgon.

Maradjatok, lakozzatok Őbenne. Benne lakozni, Krisztusban. Ez az egyik.

1Ján 2:27 És az a kenet (Szent Szellemről), amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.

Ez a második lakozás, a második dolog, ami bizodalmat ad nekünk, amitől békességem lehet és örömmel mehetek végig az úton, és tudhatom, hogy egy nap ezeket a szavakat fogom hallani: jól van jó és hű szolgám.

Ez a második a Szent Szellem. Itt nincs kérdés, nincs felszólítás, hanem azt mondja: ez a kenet bennetek marad. A Szent Szellem megmarad bennünk. Mit csinál a Szent Szellem? Nem furcsává tesz minket, hanem – Ján 14:26 – emlékezetünkbe idézi mindazt, amit Krisztus tanított nekünk. Rámutat arra, amit Jézus csinált. Kiemeli azt, amit tanított, alkalmazza a szívünkben, válaszokat ad a kérdéseinkre Istennek a beszédéből. Azt mondja: bennetek lakozik.

1Ján 2:24 A mit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.

Ez Isten Igéje. Micsoda bizonyosság! Ha az Ige megmarad bennünk. Ez arról szól, hogy Isten Igéje lakozzék gazdagon a szívünkben, Kol 3:16. Nem egy verset ismerünk a Bibliából, hanem olvassuk az Igét.

Ha nem vagy jó ebben, hogyha hallasz egy Ige megjelölést és tudod rögtön, hogy az mit mond, ne izgulj ezen. Hanem az érdekeljen, hogy olvasd az Igét. Olvass egy fejezetet, kettőt, hármat minden nap. Csak olvasd az Igét! Aztán élővé lesz a szívedben és gazdag lesz. Lehet, még mindig nem fogod dobálni a számokat. Én nem vagyok jó ebben, rendszeresen azt mondom, hogy „fejezetszám” – 1, mert tudom, hogy az előző fejezet végén van a vers. Ne aggasszon ez, olvasd a bibliádat, legyen az Ige gazdag a szívedben. Ha Isten akarja, akkor majd eszedbe juttatja a számokat is, nem gond.

Lakozzon benned Istennek az Igéje!  Miért? Azért, mert így vagyunk bizonyosak, így van örömünk, így járunk szabadsággal. Így tudom mondani: egy nap az Úr előtt fogok állni; és a mosoly az arcomon nem fizetett, hanem örömöm van benne. Várom, hogy az Úr előtt álljak egy nap és halljam ezeket a szavakat: jól van jó és hű szolgám. Miért?

1Ján 2:25 És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.

Az örök életet ígérte nekünk. Persze, hogy bizodalmunk, örömünk van. Ő az örök életet ígérte nekünk. Nem az örök kárhozatot, nem a valószínű életet, hanem az örök életet ígérte nekünk.

Aztán van egy figyelmeztetés is itt:

1Ján 2:26 Ezeket írtam néktek azok felől, akik elhitetnek (becsapnak) titeket.

Vannak emberek, akik félre akarnának vezetni, akik másfelé szeretnének küldeni. Viszont, ha Jézussal vagyok közösségben, ha a Szent Szellem, Aki bennem lakozik, tanít engem, ha az Ige gazdagon van az életemben – ez a három lakozás a hívő életében –, akkor bizonyosságom, bizodalmam és békességem van.

Bizodalmunk van. Ha ez nem lenne meg, akkor lehetetlen lenne örömmel élni az életet. Akkor félelemmel élnék. Akkor tagadásban élnék. Azért, mert tudom, hogy egy nap előtte fogok állni.

Örömünk van. Ez a várakozásunk.

Ésa 25:9 És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!

Ha nem lenne ez a bizodalmunk, akkor nem várnánk az ÚR napját. Ha nem lenne ez a bizodalmunk, akkor nem várnánk az Ő jelenlétét. Ha nem lenne bizodalmunk, akkor nap mint nap nem lenne az, hogy kopogtatok az Úr ajtaján. Akkor nem keresném minden nap, mert lehet, elégedetlen velem utál engem. Ha azonban megvan a bizodalmam, akkor örömmel keresem Őt. 1Ján 4:17-ben is erről beszél.

Miért van békességünk? Miért van ez a várakozásunk? Azért, mert 1Kor 4:2 ami a sáfároktól megkívántatik, az a hűség. Az elsődleges iránymutatásunk ez: hűség. Lehet, nem te vagy a legokosabb a kereszténység történelmében, lehet, nem te vagy a legjobb prédikátor, lehet, nem te vagy a legnagyszerűbb szolgáló, lehet, nem te vagy a legkreatívabb, a legfegyelmezettebb – ha gondunk van ezzel, kérjük az Urat, Jak 1:5 kérj az Úrtól bölcsességet, Ő örömmel adja –, de ha nem te vagy a legjobb ezekben, lehetsz hűséges.

Hűségesek mindannyian tudunk lenni. Isten azt mondja: ez az, amit kérek tőled, hogy amit adtam neked, azzal legyél hűséges, menj tovább azzal, bízz Bennem, használd azt, járj azzal.

Akárhogy jutunk Isten elé, ez a bizodalmunk, hogy ezt fogjuk hallani: jól van jó és hű szolgám.

Csel 20:24-ben Pál azt mondja: csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól. Örömmel. Erre vágyunk mind? Arra, hogy amikor életem végén visszanézek, ne úgy legyek: mit csináltam, miért nem arra mentem? Azt szeretném, hogy az életem végén úgy lehetnék, hogy amit az ÚR rám bízott, azt megcsináltam. Az életem végén nincs kérdésem, hanem bizonyosságom van, bizodalmam van és számítok rá, hogy azt fogom hallani. Ez a vágyam. Mindannyian ezt szeretnénk, örömmel végigérni az életünkön.

„Csakhogy elvégezhessem” – ez a buzgóságról szól. „Egész végig akarok menni az életemen, végig akarom járni az utat, amit Isten elém tett. Nem akarok megállni félúton. Nem akarok defektet kapni, nem akarok letérni, hanem végig akarok menni.” Hála Istennek, ez nem földrajzi elsősorban, nem tanulmányi átlagról szól, nem karrierről szól elsősorban, hanem szent tűzről szól a szívünkben.

Arról szól, hogy a Szent Szellem bennem él. Van buzgalom a szívemben. Ott tartom Isten Igéjét gazdagon a szívemben és aztán közel húzódom Jézushoz. Ne lassulj meg szellemi lustaságban ebben az évben sem. Könnyű úgy lennem, hogy tevékeny vagyok, aktív vagyok, de szellemileg meglassulok, a szívemben nincs ott a buzgalom, nincs ott ez az élet, nem keresem Krisztus arcát. Szeretném bevégezni a futásomat, ezért a szívemben keresem Őt. Ez a buzgalom annyira fontos.

„az én futásomat” – az én versenyfutásomat, az én pályámat végigfutni. Nem valaki másét, ez is fontos. Ez érdekes, mert ránézek a testvéremre és azt mondom: „Ahogy ő fut, az a versenypálya, amin ő fut, az csodálatos, az nagyszerű. Ez az, ami nekem is kellene.” Figyelj! Az a futás az övé. Az ellenség szeretné, ha valaki más futását futnám.

Csak a legvégén ismernénk fel, amikor az Úr előtt állunk: nézd, mi mindent csináltam, mennyi minden történt. Az ÚR azt mondja: „Igen, csak Én nem ezen a pályán akartam, hogy fussál. Másik pálya volt neked kitűzve. Nem számít az első helyed.” Isten ments, hogy a végén veszteségben és szégyenben ismerjem fel, hogy nem erre kellett volna mennem.

Vannak példaképeink a hitben? Igen. Kell, hogy legyenek. Nekem is vannak, a gyülekezetben is van egy-kettő, akinek a hite példa nekem dolgokban. 1Kor 11:1-ben, ahol azt mondja Pál: kövessetek engem; ott mond még valamit: ahogy én is Krisztust. Ez elsősorban erről szól, hogy Krisztust követjük, Őutána megyünk.

Ne tévesszen meg Sátán! Neki van versenypályája direkt a buzgók számára, akiket másként nem tud megállítani, akik nem hajlandóak lustálkodni, pihenni kicsit. Azt mondja nekik: van egy pályám a számodra, fuss ezen! Futsz és aktív vagy, de ott nincs kegyelem számodra, hogy csinálod, amit csinálsz, de nincs erőd hozzá. Nem a te pályád, nem arra lettél elhívva, nem az az út, amin Isten vezetni akar, és csodálkozol, hogy miért fáradsz el.

Végül. Pál azt mondja: azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól. Nem én vagyok a központban. Ez jó hír. A szolgálat, amit vettem Őtőle, Ő bízta rám, ezt én úgy kaptam. Nem az enyém, nem én találtam ki, nem én hívtam el magamat. Nem azért megyek erre, mert én magamtól erre mennék, hanem azért, mert az ÚR elhívott erre, az ÚR adta ezt nekem. Ez nagyszerű az életemben, hogy ez kapott szolgálat.

Gondolj a szolgálatodra: hangosítás, segítők, gyerekszolgálat, prédikátorok, tanítók, gyerektanítók, énekesek, léleknyerők, akik látogatnak, akik irgalommal, könyörülettel szolgálnak, akik szerveznek. Ha belegondolunk ebbe, mennyire nagyszerű, hogy ezt úgy kaptuk. Nem kitolakodtam magamnak a helyet, hanem az Úr adta nekem. Mennyire nagyszerű így élni az életet!

Ha nem összpontosítok magamra, hanem azt tudom mondani, hogy ezt úgy kaptam Istentől, akkor visszatérhetünk 1Kor 4:3-hoz: nem értékelem magam annyira, nem érdekel annyira, ki hogyan ítél meg. 2Kor 10:12 nem méregetem magam a többiekhez, sem magam az elvárásaimhoz. Hanem azt mondom: az ÚR adott nekem fontos dolgokat, az Ő Igéjét, az Ő Szellemét, a Krisztus Testét, a családomat. Ám ha magamat tenném előre, magamra figyelnék, az zűrzavar lenne.

Ha így élem az életem, hogy nem én vagyok a középpontban, hanem az Ő útja, Őutána megyek, a Szellemmel vagyok betöltve, az Ő Igéjén gondolkodom, akkor nagy szabadságom, bizodalmam és várakozásom van, és nagy-nagy örömöm az egész életemben. Nagy a várakozásom, hogy egy nap ott leszek, Jézus rám néz, és azt mondja: jól van jó és hű szolgám. „Jól van jó és hű szolgám!” Mennyire nagyszerű így élni az életet! Ámen.

Kategória: Egyéb