Krisztus – kenyerünk a mennyből

2012 augusztus 29. szerda  18:30

2Móz 12-ben az Úr felkészíti Izraelt, hogy kimenjenek Egyiptomból. A felkészítés úgy megy, hogy azt mondja nekik, egyék meg a Páskha-bárányt (húsvéti bárány). Így mondja: hét napig egyetek kovásztalan kenyeret, utána szent gyűlésetek van, aztán ne legyen kovászos, aztán egyétek meg a bárányt. Ez a kivonulás menete. „Egyetek egy bárányt családilag, aztán menjetek!” Azt mondja Isten: egy eledel és aztán menjetek! Emberileg számolva hosszú út állt előttük.

Ez a gondolat van a szívemen: Isten egy dolgot mondott nekik, hogy egyenek, a bárányt egyék. Ján 6-ban Krisztus Magáról beszél, és azt mondja: Engem kell ennetek! Szíven ütött ez a gondolat, hogy beszélhetek Krisztusról anélkül, hogy enném Őt. Tudhatok Róla, anélkül, hogy enném Őt. Beszélhetek Hozzá anélkül, hogy enném Őt. Ez fontos lehet, mert annyiszor látjuk ezt, hogy Isten azt mondja: egy eledel, egyél egy eledelt.

Az első példánk. A zsidóknak azt mondta: egyétek meg a bárányt, aztán menjetek. Azt mondhatná az ember: „Ne bolondozz! Az nem lesz elég az útra. Nagy ételt kéne enni, mielőtt… Vacak bárány? Nagy ételt kellene enni, nem egy kis bárányt keserű füvekkel, és aztán menni. Ne bolondozz velem, ez nem elég.” Isten azt mondja: csak edd meg és menj!

1Kir 19-ben látunk egy másik példát. Egy értelemben ugyanezt a példát látjuk, de azt mondja Isten Illésnek, hogy egyen:

1Kir 19:8 És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.

„Ne bolondozz! Egy étel nem visz el engem végig! Negyven nap, negyven éjjel. Hogyan utaznám végig az országot úgy, hogy egyetlen eledelt eszem? Ez nem lesz elég nekem.” Ez természetileg ott van a szívünkben. Még gúnyolódnak is ezzel. Ez egy falfirka: Jézus a válasz. Valaki aláírta: mi volt a kérdés? Mi azt mondanánk erre egy értelemben, hogy bármi. Krisztus az igazi válasz, ha igazi kérdésed van. Ez a válasz, hogy Ő az igazság, úgyhogy Ő a válasz igazából.

Van egy ilyen aggodalom, egy ilyen gondolat a szívünkben: „Elégséges nekem ez? Tényleg elég nekem a kereszténység? Tényleg elég nekem a hit? Tényleg elég nekem? Tényleg végigvihet engem az úton?” Ha nem vagy hívő, lehet, hogy ezen gondolkodsz: elég nekem Krisztus, hogy végigvigyen engem az úton? Igazából az a válaszunk, hogy igen.

Illés mondhatta volna: „Ne bolondozz! Egy étel negyven napon és negyven éjen át? Hogyan lehetne ez elég?” Isten azt mondja: ez végigvisz téged, ez elég lesz neked.

Egy másik gondolat 2Móz 16:35 Izrael gyermekei pedig negyven éven át mannát ettek. Egyetlen ételt, mindig mannát ettek. Negyven éven át mindig azt az egy ételt ették. Csak mannát ettek. Ez is egy dolog, ami ott van a szívünkben. A természeti ember beleun. Izrael beleunt a mannába. „A hagymák, amik Egyiptomban voltak, meg a póréhagymák, meg a minden …” Értem ezt, fiúból vagyok. 🙂 Ha Isten azt mondaná: életed végéig bébi papit eszel, egy fajtát, lehet, hogy egy idő után unnám. 🙂 Értem, hogy miről beszéltek.

Van egy kérdésünk, van egy aggodalmunk: „Elég lesz ez nekem? Végigvisz ez engem? Nem fogok én ebbe beleunni?” Természetileg nézve, tényleg! „Hogy lenne elég a hit?! Hogy lenne elég az Istennel való közösség?! Hogyan ne unnék bele a Bibliába egész életemben? Hogyan ne történne ez meg?” Persze, hogy ez történne. Nyilvánvalóan! Van azonban egy különbség, és hiszem, hogy Isten ezt mondja nekünk újra meg újra ezeken a példákon keresztül: „Figyelj! Egy étel elég neked. Szellemi értelemben egy étel elég neked. Végigvihet téged az egész úton.”

Jézus azt mondja:

Ján 6:58 Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.

„Ez a kenyér, amely a mennyből szállott alá.” Jézus azt mondja nekünk: ha hiszel Bennem – és ez az üdvösségről szól –, akkor Én megtartalak. Tulajdonképpen mondja is ezt:

Ján 6:40  Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.

Bárki, aki hisz – aki látja a Fiút, és hisz Őbenne –, azt Ő feltámasztja az utolsó napon, annak örök élete van. Ez Isten ígérete nekünk. Ez lenyűgöző gondolat. „Ennyire egyszerű lenne? Csak hinnem kell? Igen. Csak ennem kell Őt.” Mert hit által befogadom Krisztust. Hit által eszem Őt. Hit által vagyok közösségben Ővele.

Például, ellenség vagyok egy testvéremmel. Amikor találkozunk, lehet, udvariasak vagyunk, de igazából mindketten tudjuk, hogy valójában zárva vagyunk. Mindketten be vagyunk zárva a másik előtt. Mond valamit a másik, de lepattan rólam. Kérdezek valamit, de csak az udvarias választ kapom. Ennyi! Nem megy mélyre, csak a felszín közeléből visszapattan.

Egész más a helyzet, ha bízom őbenne. Egész más, ha szeretet van közöttünk. Akkor lehet, hogy nem is kell mondania, csak tudom, hogy küzd valamivel. Akkor lehet, hogy kérdez valamit, és tényleg forgatom a szívemben és őszintén válaszolok. Ez a különbség.

Azt mondja: ha valaki látja Őt és hisz Őbenne. Így fogadtuk be Krisztust. Így hittünk Őbenne. Ettük a Fiút, és Ő elég nekünk végig.

Van egy olyan gondolkodás a kereszténységben, hogy meg kell felelnem Istennek, és akkor elfogad engem. „Dolgozz keményen, légy vallásos, és akkor talán lesz üdvösséged.” A világ összes vallása ezt mondja, kivéve a Bibliát. Van erre azonban egy megoldásunk. Van egy másik gondolkodás a kereszténységben, ami téves. Ez azt mondja: „Megtértél? Akkor dolgozz keményen, hogy megtartsd Isten kegyelmét.” Úgyhogy dolgoznod kell, vagy előtte, vagy utána, de mindenképpen.

A Biblia egyiket sem mondja. Azt mondja: „Edd Őt hit által. Fogadd Őt be, és Ő elég neked.” Miért? Ján 6:32 Ő az étel, ami a mennyből jött. Ez a nagyszerű gondolat nekünk, hogy az Atya akarata elég nekünk. Az Atya akarata elég nekünk! Ez fontos dolog. Szellemi értelemben véve a megelégedettségem attól függ, hogy az Atya akaratában járok-e.

Ján 4-ben amikor jönnek a tanítványok, és hoznak Neki ételt. Ő pedig éppen evangelizált és megnyerte az asszonyt az Úrnak. Jönnek a tanítványok, hozzák az ételt, és azt mondja nekik:

Ján 4:32  …Van nekem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok.

„Van Nekem eledelem, amit egyek, amit ti nem ismertek. Van nekem olyan ételem, ami megelégít engem. Ez az eledel az Atya akarata.” Ez nagyon fontos nekünk is. Isten azt ígéri nekünk: tedd az Én akaratomat, járj az Én akaratomban, és ez megelégedettséget ad neked.

Miért mondta Jézus: Én vagyok a kenyér. Ez volt az első a hét dolog közül, amit mondott Magáról így: Én vagyok… Miért mondja ezt? Mert fontos tudnunk. Szeretné, ha tudnánk, hogy Ő megelégít bennünket. A kenyérnek ez a lényege, hogy megelégít bennünket.

Sok ember kérdezi: „Hol találok boldogságot? Hol találok megelégedettséget? Hány kapcsolat kell még? Mennyi siker kell még? Hány helyre kell még elutaznom, hogy elégedett legyek?” A válaszunk az: „Figyelj! Egyetlen egy hely van, ahol szellemileg megelégedhetsz, és az Krisztus. Gyere Őhozzá, Őnála megelégedhetsz, és örvendezhetsz ebben.” Erre van szükséged.

Ján 6:56 Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban.

Miről szól ez? Hitről. Közösségről Ővele. Hogy van közösségem? Hitben. Hitben azt mondom az Úrnak: Uram, a Te akaratodat akarom az életemben.

Volt néhány elképesztő üzenet mostanában a keresztről. „Uram, a Te akaratodat akarom. Uram, Benned bízom. Uram, Hozzád jövök a nehéz helyzetemben.” 1Kor 10:13 azt mondja: a próbatétellel együtt Isten megadja a kimenekedésre vezető utat is. Hozzáteszi: azért, hogy elhordozhassátok azt. Amire azt mondom: „Most akkor vagy kimegyek, vagy elhordozom, melyik, Uram? Nekem jobban tetszik az, hogy kimegyek, Uram.”

Az Úr azonban azt mondja: vannak próbatételek, amikben az a célom, hogy légy Velem közösségben, és akkor el tudod hordozni, és keresztül tudsz menni rajta. Sokszor megtörtént ez már az életünkben. Ránézek egy testvéremre, az ő kihívására, a problémájára, és azt mondom: ezt én nem bírnám ki. Ha Isten elvisz téged oda, akkor azt is mondja neked: „Itt vagyok, legyünk közösségben. Te Énbennem, Én tebenned.”

Amikor bízom a másik emberben, akkor egymás életében vagyunk. Akkor nem csak beszélünk, akkor nem csak kérdezünk, akkor több van közöttünk. Akkor ott vagyunk egymás életében. Krisztus azt mondja nekünk: „Járj hitben, bízz Bennem! Merj Hozzám fordulni, és Énvelem keresztülmehetsz ezen a dolgon. Egyél Engem. Hit által vegyél be Engem. Hívj be Engem!”

Mindig erre gondolok, hogy külön kiemeli az evangéliumokban, amikor Jézus közelített hozzájuk a vízen, és akkor megrémültek. Amikor mondta: Én vagyok, ne féljetek; akkor hajlandóak voltak bevenni Őt a hajóba. Ez fontos dolog az életünkben.

Ez egy egyszerű üzenet, de a legfontosabb üzenet az életünkben. Mert beszélhetek Őróla, prédikálhatok Őróla, anélkül, hogy enném Őt, anélkül, hogy beengedném Őt a csónakba, anélkül, hogy venném Őt. Ez nagyon fontos nekünk!

Ugyanerről beszél Ján 15:4-5. Jézus azt mondja: maradjatok Énbennem! Miről szól ez? Ez töretlen közösségről szól Ővele. Jézus azt mondja nekünk: „Legyen töretlen közösségünk. Ne engedd, hogy a bűn megmaradjon közöttünk. Valld meg! Bánj el vele. Ne engedd, hogy a harag megmaradjon közöttünk. Ne engedd, hogy valami kivegyen ebből a közösségből. A félelem vagy a szégyen. Bánj vele! Hozd Énhozzám! Gyere és beszélj Velem róla! Ne állj meg félúton. Ne állj meg azért, mert nagy a nehézség. Pont azért gyere Hozzám! Gyere Hozzám! Ne engedd semminek, hogy elválasszon bennünket egymástól.” Az Úr azt mondja nekünk: egyél Engem, Én vagyok az egyetlen eledel, amire szükséged van.

Illés ette azt az egy eledelt. Miről szól a negyven? Kísértés, próbatétel, megpróbáltatás – ezek a helyes válaszok, erről szól. „Ne bolondozz! Egyetlen étellel végig tudok menni a próbatételemen?” A válasz az, hogy igen, ha az az egy étel Krisztus. Ha Ő az, Akivel közösségben vagy. „Nem. Nekem sok barát kell!” Nem feltétlenül. Krisztus kell! Nagyszerű, ha vannak barátok, de mi van, ha nincsenek? Akkor van Krisztus, és együk Őt. Legyünk Ővele közösségben.

Amikor nagy változás jön az életünkbe – mint amikor a zsidók kimentek Egyiptomból –, házasság, válás, gyerek, halál, munkahelyi dolog, költözés, …, akkor mi lesz elég nekem? Az ember keresi a biztonságot. „Felépítem ezt, felépítem azt, összerakom ezt-azt, és aggódom millió részlet felől.” Az Úr azt mondja: figyelj, csak edd meg a Páskha-bárányt és menj! Edd Krisztust és aztán légy közösségben Ővele. Aztán élvezd ezt, Ő elégséges neked. Bízz Benne!

Ján 6:57 Jézus azt mondta: az élő Atya miatt élek Én, ha te eszel Engem, akkor te élsz Én általam. Ez így működik. Ez a törvényszerűség. „Légy Velem közösségben és életed van. Légy Velem közösségben és örömöd van.”

Megtörténik, hogy sok keresztény megtér, nagy öröme van, nagy hite van, nagyszerű élete van, aztán eltelik néhány év, múlnak az évek, és azt mondja: még mindig istentisztelet, még mindig Biblia, még mindig éneklünk, még mindig … Figyelj! Ismerjük mind ezt az érzést, de ha ez az érzés az életedben van, akkor az erről szól, hogy nem eszed a Bárányt, nem vagy közösségben Ővele.

Krisztus mindig friss. Mindig nagyszerű közösségben lenni Ővele. Mint egy drága barát. Mint egy nagyszerű feleség. Mint egy gyerek, akire büszkék vagyunk. Mint egy szülő, aki mindig valami bölcset mond. Isten! Ha én Vele vagyok közösségben.

Amikor egy hívő el kezd úgy beszélni: már megint ez, már megint az a tanítás; akkor azt mondom: áss mélyebbre az Igében a szívedben, mert ez az, ami megelégít bennünket. Szellemi értelemben az Igére van szükségem. Szellemi értelemben Krisztusra van szükségem, és Ő megelégít engem. Nincs szükségem, hogy hozzátegyek bármit. Nincs szükségem, hogy próbáljak valami egyebet építeni.

Hanem Isten azt mondja nekünk:

–          Csak edd a Bárányt! Edd ezt az egy ételt! Nincs szükséged másra. Ne aggódj, ne félj! Csak edd ezt az egy eledelt. Légy közösségben Velem!

–          Egész életemben, Uram?

–          Egész életedben. Ne aggódj! Én, Aki teremtettem ezt az egészet, Én elég nagyszerű vagyok, hogy bármely nap lenyűgözzem a szívedet. Elég hatalmas vagyok, hogy megtartsalak bármely napon. Énbennem elég szeretet van, hogy mindig legyen szeretet, amit továbbadhatsz. Ne aggódj! Egyél Engem! Légy Velem közösségben! Erre van szükséged.

Ámen.

Kategória: Egyéb