Krisztus ítélete – az Úr kedves esztendeje

2013 november 3. vasárnap  10:30

Micsoda ünnep volt tegnap András és Viki esküvője! Annyira jó ez, mert ők komolyan veszik, nem játszanak egymással, hanem házasságot kötnek. Nem csak együtt élnek, és úgy tesznek mintha… Az nem az igazi. Elkötelezik magukat ahelyett, hogy a kényelmüket keresnék. Ez nagyon örömteli dolog volt.

Az evangelizációról jutott eszembe ez a történet. Valaki beszélgetett egy emberrel az utcán, aki azt mondta: „Én nem lehetek keresztény! Túl magasak az elvárások.” Erre elmagyarázta neki az evangéliumot: „Krisztus meghalt érted. Az üdvösség neked ingyen van, mert Jézus már kifizette az árat.” Erre azt felelte: Ez így túl egyszerű! Na, most akkor melyik? 🙂 Egyetlen beszélgetésen belül.

Egy megjegyzés. Ha léleknyerő vagy, akkor a hited egy értelemben élesebb. Jobban felismered az eretnekségeket. Érzékenyebb vagy az emberek felé, és észreveszed jobban a korszellem hatását. A korszellemen mi azt értjük, hogy ezek látszólag véletlenszerű elképzelések, amit a legtöbb ember mindenféle védekezés nélkül elfogad. Mi viszont 1Tim 4:1 szerint azt látjuk, hogy léteznek démoni tanítások. Ezek nem véletlenszerűek, nem az emberektől jönnek, és Krisztus munkája ellen vannak.

Az egyik ilyen „kedvenc” mondat – érdekes hallani az utcán –, amikor azt mondják az emberek: Nincs bűn. Igazán ezt a szót nem is használják, mert szerintük ez bigott szó. Úgyhogy azt mondják: „Nincs gonosz. Nincs helytelen, nincs helyes. Nincs igazság, te döntöd el.” Szeretem ilyenkor megkérdezni: „Akkor jól értem, hogy ezek szerint azok az emberek, akik megraboltak téged, akik bántottak téged, akik a történelem gonosztevői – Mao miatt hatvanmillió ember halt meg, Sztálin miatt harminc millióan –, a szomszédod, aki leöntötte savval az autódat, ezek semmi rosszat nem tettek, ugye? Semmit nem kell elszenvedniük ezért, igaz?”

Milyen érdekes, hogy az embereknek ezzel gondjuk van! Ezen a ponton már nem tetszik annyira ez a „nincs helyes, nincs helytelen, nincs igazság, nincs hazugság” gondolat. Ezen a ponton már zavaróvá kezd válni nekik is. Mert ez csak egy hazugság, amivel tele van a korunk, de az emberek nem így élnek.

Másik kérdés, amit feltesznek, és ez igazán nem kérdés, csak gúnyolódás, kérdeznek, de nem kíváncsiak a válaszra: Ha Jézus megfizetett minden bűnért, akkor ezek szerint akár Hitler is a mennybe mehetne, nem?

Szeretem ezt a kérdést, mert akkor van lehetőségem, hogy azt mondjam: „Egyrészt, 1Ján 2:2 Jézus minden bűnért megfizetett. Még azok bűnéért is, akik visszautasítják Őt. Mert Ő ennyire bőkezű. Másrészt, nem látjuk, hogy Hitler megtért volna. Ez a baj a bűnnel, ez a baj a gonoszsággal. Zsid 3:13 megkeményíti az ember szívét, és nem tudja elfogadni Istennek a kinyújtott jobbját.” Ha elég ideig él valaki bűnben és gonoszságban, akkor a szíve megkeményedik, és nem tud igent mondani Isten szeretetére.

Aztán szeretem ezt mondani az embernek: Rendben, ha Jézus mindenért megfizetett, akkor nem lenne-e ostobaság neked a pokolra kerülni azért, mert egyszerűen túl büszke vagy ahhoz, hogy igent mondj Neki?

Mit próbálok mondani ezzel? Nem lehet így is, meg úgy is. Nem lehet azt mondani, hogy nincs bűn, de Hitler biztos nem mehet a mennybe. Mert vagy nem hiszel Istenben, és akkor az összes gonosztevő, aki megkeserítette az életedet, az megússza minden gond nélkül; vagy létezik Isten, és akkor megfizetnek, de akkor te is felelős vagy azért, hogy imádd ezt az Istent. Nem mondhatod azt, hogy a kereszténység elvárásai túl magasak, aztán meg azt, hogy túl könnyűek, egyszerre. Vagy ez, vagy az.

Ján 9:39 Jézus pedig azt mondta: Ítélet végett jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek.

Kétféle ember van: akik azt mondják, hogy látnak, és akik azt mondják: vakok vagyunk. Jézus azt mondja: akik vakoknak mondják magukat, azokon tudok segíteni. Akik azt mondják, hogy látnak, azokkal mi a gond? Az a gond, hogy túl büszke, és nem fogadja el a gyógyítást, nem fogadja el a választ.

Jézus azt tanítja itt, hogy Ő ítéletre jött. Ez a szó megijeszt bennünket, de jelentős szó az életünkben. Mindannyian megítélünk dolgokat: helyes, helytelen, elfogadható, elfogadhatatlan, meg akarom csinálni vagy nem. Hozunk döntéseket, ítéleteket. Értéket csatolunk bizonyos dolgokhoz, és nem csatolunk másokhoz, és nagyban ez dönti el, hogy merre megy az életünk.

Jézus ezért jött el erre a világra. Egy értelemben azért, hogy húzzon egy vonalat, és azt mondja: „Ez a vonal, és minden, ami arra esik, az Isten, és minden, ami erre esik, az az ellenség, az Sátán akarata. Az az, aki meg akar rabolni téged. Az az, ami elvenne tőled. Az az, ami tönkretenné az életedet.” Jézus azt mutatja nekünk, hogy nincs semmi középen.

Szerintem mindannyian ezzel a hazugsággal küzdünk a szívűnkben időnként: arany középút. „Az arany középutat akarom választani. Picit Istenből, pici az én akaratomból. Sok a világból, majd nagyon megbánom, jó?” Jézus pedig itt azt mondja: „Csak kétféle ember van: aki lát, és aki vak. Én ezért jöttem.” Itt a szó az ítéletre a görög krima: rostálás. Megrostálni valamit, megnézni, hogy mi az, ami áthullik, ami kiállja a próbát, és ami nem; mi az, ami megmaradhat, és mi az, amit ki kell dobni. Ez volt az, amiért Ő jött. Isten Őrá bízta ezt a munkát.

Ján 5:22-ben azt mondja Jézus: Az Atya az ítéletet teljesen Nekem adta. Az ítélet Jézusé. Ő ezért jött el, hogy megmutassa nekünk, hogy mi van a vonalnak ezen az oldalán, és mi van a másik oldalon. Lesz az ítéletnek másféle értelme is, amit a magyarban végítéletnek mondunk, amit a Biblia úgy mond, hogy a nagy fehér trónnak az ítélete, de nem ez a témánk most.

Most arról beszélünk, hogy Jézus eljött megmutatni valami fontosat. Voltak Jézus idejében olyanok – ma is vannak –, akik azt képzelték: „Meg tudom állni a helyemet Isten nélkül is. Nem kell nekem személyes kapcsolat Istennel, elég nekem a vallás. Nem kell nekem Isten Szelleme, elég nekem az, hogy tudjam az Ő akaratát. Én olyan erős vagyok, hogy én magamtól is megcsinálom.” Ez nem működik azonban!

Ján 5:39-ben a vallásos embereknek szólt. Azoknak az embereknek, akik úgy gondolták, hogy ők látnak Isten nélkül is, ők Isten nélkül is tudnak teljesíteni. Ők képesek összetartani az életüket minden gond nélkül.

Ján 5:39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot,

„Azok Rólam tesznek bizonyságot, de ti nem akartok Hozzám jönni, hogy életetek legyen.” Ez volt a problémájuk, hogy nem akarták a Személyt, nem akarták Jézust. Akarták a tudást, akarták  a képzést, akartak okosak lenni, de nem akarták a Személyt. Könnyen lehetek így a mai nap. Akarhatom az áldást, eljövök a gyülekezetbe, mert ott lesznek hűséges barátaim, itt lesznek emberek, akik nem akarnak hátba szúrni az első adandó alkalommal. „Ez nagyon jó, ez tetszik!” Mi van azonban Jézussal, a Személlyel, Aki miatt ez az egész áll? Akarom-e Őt?

Jézus azt mutatta meg nekik: „Az Írás Rólam beszél, de ti nem akartok Hozzám jönni, mert Én nem tetszem nektek, mert Én nem kaptam megfelelő képzést szerintetek.  Mert Én nem a megfelelő helyen születtem szerintetek, nem a megfelelő családból jövök szerintetek. Mert Én nem támogatom a ti ügyeteket. Úgyhogy nem tetszik nektek. Énhozzám nem akartok jönni.” Ezért jött el Jézus, hogy ezt megmutassa.

Azt mondja nekünk: „Ha az igazságodat úgy építed, hogy hasonlítgatsz – ami azt jelenti: én igaz vagyok, mert igazabb vagyok annál az embernél, és ezért én igaznak érzem magam –, ez így nincs rendben. Az igazság, hogy igaz vagy, vagy sem, az vagy abszolút, vagy nem valódi.” Róm 5:1, Ján 5:39 és Ján 9:39 versek arról beszélnek, hogy Isten abszolút igazságot akar nekünk adni.

Ha az igazságodat saját magad által építed, akkor nincs igazán igazságod, és elveszel egy logikai hátra bukfencben, mint amiről az előbb szó volt.

Ján 9:40 A vele levő farizeusok közül néhányan hallották ezt, és megkérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk?

Kicsit hitetlenkedve: „Jézus! Csak nem azt mondod, hogy mi is vakok vagyunk? Viccelsz velünk?” Egy jó ember, egy ember, aki jónak tartja magát, egy vallásos ember ezt kérdezi Jézustól: „Talán azt mondod, hogy én is vak vagyok? Ugyan már! Ne bolondozz velem. Én tudom, hogyan megy ez!”

Ján 9:41 Jézus azt válaszolta: Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, de mivel azt mondjátok – hadd fogalmazzam át: mivel azt hazudjátok –, hogy látunk, a bűnötök megmarad.

„Ti vagytok a vakoknak a vak vezetői. Nem tudtok semmit az igazságról.” Ez volt az ítélet, amiért Jézus eljött. Eljött, hogy megmutassa, hogy az embernek az igazsága nem ér semmit. Ez a gondolat rettenetes. Egy jó ember azt mondja: „Az életem rendben van. Hű vagyok a feleségemhez, felneveltem a gyerekeimet, nem alkoholizálok minden nap, dolgozom, akkor én is vak vagyok?”

Figyelj! Ezek az emberek, akik így beszéltek Jézussal, annyira igazuk volt! Ők annyira rendben voltak. Ján 11:50 simán megbeszélték, hogy megölni egy ártatlan embert, az nem probléma. „Az nem probléma. Minekünk annyira igazunk van, hogy megölhetünk gond nélkül egy ártatlan embert.” Nagyon igazatok van! 🙁

Ha valaki Jézust Messiásnak mondja, Ján 9:22-ben megegyeztek, hogy akkor számkivetett lesz az az ember. „Ez nem probléma. Olyan igazam van!” Mát 26:60-ban, amikor Jézusnak a pere folyt, akkor megegyeztek: „Hozzuk a hamis tanúkat. Ezzel nincs probléma, Istent szolgáljuk ezzel. Megölünk egy ártatlan embert, Istent szolgáljuk. Persze! Olyan igazunk van!”

Isten nélkül az ember olyan „igaz” tud lenni: csalhat, gyilkolhat, hazudhat bármi probléma nélkül. Jézus ezért jött el, hogy ezt megmutassa nekünk. Aztán az Övéi, a zsidók, 1Kor 2:8-ban az Ő saját népe nem ismerte meg Őt. Ha végignézed a listát, hogy kik utasították el Őt: a vallásos emberek, a rómaiak, … a filozófia. A filozófia soha nem vezet el magában Krisztushoz. Vallás nem vezet el Krisztushoz, a polgári hatalom nem vezet el Krisztushoz. A kultúra, a jóság, az erkölcs, a képzés – ezek nem vezetnek el Krisztushoz. Hanem ezek az emberek – ApCsel 2:23 – gonosz kezekkel megölték Őt.

Az ember saját magában képtelen megmondani, hogy mi hova esik, hogy a vonalnak melyik oldalán van, hogy mi van Istentől, és mi van az ellenségtől. Az embernek nincs felismerése. Ez volt a rostálás, ez volt az ítélet, amire Krisztus eljött. Van egy jó hírem – Ján 3:17 –, miért jött el Jézus? Ha megnézzük ezt, nem azért, hogy kárhoztasson:

Ján 3:17 Mert Isten nem azért küldte az ő Fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa.

Ezért jött el Jézus. Nem most van itt a végső ítéltnek az ideje, hanem azért, hogy megmentse a világot. Ez a jó hírünk. Isten nem kárhoztatni küldte el az Ő Fiát, hanem azért, hogy megmentsen bennünket. Ez a jó hír, de kell egy vonalat vonni. Szükség van arra, hogy azt mondjuk: van bűn, van hazugság, van gonoszság, létezik Sátán, és van egy terve; és igen, Isten szeret téged és meg akar menteni téged. Kell, hogy mondjuk ezt! Kell, hogy kifejezzük ezt! Kell, hogy beszéljünk róla!

Nem foghatjuk be a szánkat, mert az emberek ostobaságokat beszélnek. Azt mondják: nincs Isten, de ez az ember biztos, hogy a pokolba megy. Mi van?! Csak az egyik lehet igaz, vagy ez, vagy az. Gond nélkül nem ismerjük fel, és nem látjuk, hogy mi tesz tönkre, és mi jelent áldást az életünkben. Nem tudjuk megragadni, mert nem ragadjuk meg a személyt, Jézust, és Nélküle semmi nem nyilvánvaló.

Mert csak Ő tesz különbséget a kettő között. Csak Ő mondja azt: ez gonosz! Mi azt mondanánk: „Ez egy hiba, ez egy botlás. Ez nem olyan jó.” Vagy: még ha rossz is nekem, jól sült el, úgyhogy végül is nem zavar. Jézus azonban azt mondja, hogy gonosz. A másik oldalról: te milyen kedves vagy! Jézus azt mondja: „Nem! Ő áldás. Ő szolgál. Neki öröme van, és nem kedves, hanem áld és szolgál.” A világ jóval színesebb Jézussal. Benne van az áldás, és benne van a gonoszság. Van, akit ez zavar, de ettől még ez az üzenet.

Luk 4:19-ben Jézus a küldetéséről beszél. Az Igerész, amit használ, Ézsaiásból van.

Luk 4:18-19 Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.

Jézus miért jött el? Azért, hogy Istennek a kedves esztendejét hirdesse. Mit jelent az Úr kedves esztendeje? A kürtölés éve az Ószövetségben. Minden ötvenedik év, különleges év volt. Nagyon sok dolog történt akkor, néha beszélünk róla, 3Móz 25. Hogy kezdődött? Azzal, hogy a pap megfújta a kürtöt. Azzal elkezdődött ez az év.

A rabszolgák felszabadultak, a földek visszakerültek az eredeti tulajdonosukhoz, és még jó néhány dolog történt. Ez a megszabadulás éve volt. Ez a helyreállítás éve volt. Különleges év volt. Jézus erről beszél itt. Azt mondja: „Én azért jöttem, hogy hirdessem, hogy Istennek a kedves esztendeje jött el. Isten helyre akar állítani. Meg akar szabadítani. Ez az üzenet, ez az Én ítéletem. Egyértelművé teszem a bűnt. Viszont nem azért jöttem, hogy kárhoztassak, hanem hogy szabadítsak. Azért, hogy megmentsek, hogy helyreállítsak, hogy gyógyítsak. Nem azért, hogy pusztítsak, hogy tönkretegyek, hanem hogy felépítsek.” Amire azt mondom: „Halleluja! Ezért jött!” Ez nagyszerű időszak, amiben élünk.

Ez csodálatos időszak, amiben élünk. Amikor viszont Jézus meghúzza a vonalat, akkor van, aki megbántódik, sőt! Ebben a mi bolond korunkban rengetegen megbántódnak. Ugyanakkor azt is mondja Jézus: „Figyelj! Tudnod kell a bűnről.” Miért? Ha a bűn nem komoly – mellesleg, ha tudni akarod, hogy mennyire komoly a bűn, akkor olvasd el az evangélium végén a keresztre feszítésről a történetet, annyira komoly a bűn, és Isten annyira komolyan veszi –, ha azt mondom: nincs bűn, nem is volt bűn; akkor nincs miért hálát adnom Istennek, hogy megbocsájtott nekem valamit.

Luk 7:47 akinek sok bűne bocsájtatott meg, az nagyon szeret. Neked sok bűnöd bocsájtatott meg? Amikor megtér valaki, akkor ez az egyik első dolog, ami történik velünk, hogy a Szent Szellem megmutatja ezt, nem? Sokszor viccelünk ezzel, de jogos.

Amikor megtértem, akkor azt gondoltam: Isten egész jó üzletet csinált velem, aztán a Szent Szellemnek az első dolga az volt, hogy az életemben megmutatta, hogy mennyire bűnös voltam. Nem azért, hogy keseregjek, nem azért, hogy a bűnömön rágódjak, hanem azért, hogy hálás legyek azért, hogy Jézus megváltott engem, hogy megmentett engem, hogy megszabadított engem. A bűn komoly dolog, de Krisztus megszabadítása sokkal hatalmasabb, sokkal dicsőségesebb, és szabadok lehetünk. Lenyűgöző hír!

Ján 4:18 – Mi volt Jézusnak a küldetése? Öt dolgot mond itt a szolgálatáról.

1) a szegényeknek az evangéliumot hirdessem Kinek prédikált Jézus? Bárkinek, de főleg az érdemteleneknek. Főleg a büdös halászoknak, a koszos koldusoknak, a gazember adószedőknek, a nem is minősíthető prostituáltaknak. Nekik prédikált nagyon sokszor. A rendes emberek meg voltak sértődve: Miért nekik prédikálsz? A válasz nagyjából az: „Bárki jöhet, de ti nem jöttök. Ők jönnek, úgyhogy nekik prédikálok.”

1Kor 2:26 nem sokan vannak közöttünk nemesek, gazdagok, nagyszerűek, kiválóak. Vannak, nem sokan, de ez rendben van. Miért? Mert Jézus azért jött el, hogy szolgáljon, Mát 20:28. Ki fogadja el az Ő szolgálatát? Az, aki felismeri, hogy szüksége van rá. Aki azt tudja mondani: én vak vagyok. Nem kell úgy tennem, mintha látnék. Mát 5:1-10-ben kik áldottak? Aki elismeri, hogy szegény, az áldást kap. Aki keresi Istennek a válaszát, mert tudja, hogy neki nincs meg, ő kap áldást.

Jézus a szegényeknek hirdette az örömhírt. Miért mondom ezt? A kérdésem mindannyinkhoz: Hogy nézünk az emberekre? Hogy nézünk az elesettekre? Hogy nézünk a gyengékre? Hogy nézünk a gyámoltalanokra? Hogy nézünk a bűnösökre? Hogy nézünk a kisgyermekekre a gyülekezetben, amikor istentisztelet után rendetlenkednek, rohangásznak és élvezik a gyülekezetet?

2) a foglyoknak szabadulást hirdessek” „Szabadulás, gyógyulást hirdessek a foglyoknak.” Ez különleges: gyógyulást. Zsolt 147:3 Isten gyógyít meg bennünket. Jer 17:14 Uram, gyógyíts meg engem, és meggyógyulok. Az elmúlt időszakban sokszor beszéltünk a vigasztalásról. Annyi mindent elveszítünk az életben. (Ha nem hallottad, hallgasd meg ezeket az üzeneteket nagyon bátorítani fognak: 2013.09.22. de., 2013.10.27. de.)

Tegyük fel, hogy valaki meghal, akit nagyon szeretsz. A kérdés: Helyre lehet-e hozni ezt valaha? Emberileg azt mondanánk, hogy nem. Mi van, ha belép a képbe valaki más, akit nagyon szeretsz? Az megválaszolja? Nem. Nem mert elveszítettünk valakit. Viszont itt a jó hír, az, hogy Isten képes megvigasztalni bennünket. Ez az, amiről beszélünk itt. Jézus azt mondta: azért jöttem el, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, hogy gyógyulást hozzak, hogy meggyógyítsam a szívüket, hogy helyreállítsam őket. Különleges része a hitünknek, hogy meglegyen ez a fajta gyógyulás az életünkben.

3) Szabadulásról beszél. Mitől szabadított meg minket? Róm 8:2 mert az élet szellemének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Szabad vagyok. Szabaddá lettem téve. Nem kell a bűnömnek alávetnem magam.

Ez volt Jézus szolgálata: hirdetni a jó hírt, gyógyítani, szabadítani.

4) a vakoknak a szemük megnyílását Zsolt 119:130 a Te szavaidnak a belépése világosságot hoz. Isten Igéje világosságot hoz az életünkbe. Újat hoz az életünkbe, látunk ennek a fényénél. 2Kor 4:6 az újszövetségi hívőnek azt mondja, hogy az Ő világosságát ragyogtatja a szívünkben.

5) szabadon bocsássam a megtörteketAz egyik kifejezés itt a megtört. Valaki, aki össze van törve, aki össze lett verve, össze lett zúzva. Ez az, amit a zűrzavar az életünkben csinál velünk. Nem tudom, hol a vonal, és össze vagyok zavarodva. Nagyon sok dolog van az életemben, ami tönkretesz engem. Isten azt mondja: ezt Én megváltoztatom, és még valami, szabadon engedlek!

Amikor felszabadították a rabszolgákat, akkor sokszor a rabszolgák nem tudtak ezzel bánni. Nem bírták kezelni a dolgot, nem tudták, hogy hogyan kell élni innen kezdve. Fel lettek szabadítva, de továbbra is rabszolgákként éltek. Továbbra is ugyanazokat a dolgokat csinálták. Mintha nem lenne tulajdonuk. Mintha nem lenne birtokuk. Mintha nem lenne jövőjük. Mintha nem lennének felelősek az életükért.

Jézus azért jött el, hogy szabadon engedjen minket. Nem csak megszabadultunk, hanem azt mondja: „Figyelj! Éld így az életed. Mostmár tényleg szabad vagy.” A kérdésem: Amikor látunk valakit, aki bajban van, látunk embereket, akkor mi a szolgáltunk, mi az ítéletünk? Azt mondjuk: „Figyelj! Itt ez a vonal, de Jézus nem azért jött, hogy kárhoztasson, hanem azért, hogy megmutassa neked, hogy az a rész nem fér bele.” Ez az evangélium. Fogadd el Istennek az ajándékát, gyere Őhozzá! Járjunk hitben éljünk Ővele.

Ez a szolgálat, amiért Jézus eljött, és amiben járt, és amire te és én, mindnyájan el vagyunk hívva. Erre a fajta szolgálatra: a gyógyításra, az örömhír hirdetésére, a szabadításra, arra, hogy emberek lássanak, és hogy tanítsuk, hogy azt mondjuk: „Figyelj! Járj így. Légy felelős! Isten adott neked egy jövőt. Isten neked adja az örökkévalóságot.” Egy értelemben, ha fiatalon vagy idősen halsz meg, a halál így sincs, úgy sincs rendben, a halál mindig gond, de Jézusnak van válasza és gyógyítása. Ámen.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked a Fiadnak a munkáját értünk. Olyan hálásak vagyunk, hogy Jézus erre az ítéletre jött el, hogy megmutassa, hogy a vakság az vakság, hogy megmutassa, hogy mit jelent látni, mit jelent másként nézni az embereket, a helyzeteket, hogy mit jelent Veled látni az életet, Istenünk. Köszönjük Neked!

Kategória: Egyéb