Krisztus a Fény, a Bölcsesség és a Dicsőség – minden, amire valaha vágytunk

2012 december 9. vasárnap  18:00

P. Rick

Ha azt kérdezném tőled, hogy tudsz-e valamit, amit nem lehet tudni, akkor mire gondolnál? „Szeretném, ha megtanulnál valamit, amit tulajdonképpen nem lehet teljesen megtanulni.” – ez nem tűnik túl sportszerűnek, igaz? Ezt tesszük a bibliaiskolai óránkon, nem? Csak vicceltem. Egy helyen mégis ezt mondja a Biblia:

Eféz 3:17-19 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,  És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

Két szó van itt: a megérteni és a megismerni. Két különböző szóról van szó. A megérteni az eredeti nyelvben olyasmit jelenti, hogy elvenni valamit. Nem biztos, hogy értem, de tetszik, amit látok, ezért elveszem vagy elfogadom. Így vagyunk mi is. Mi vagyunk a szentek, akiket Isten szeretete szorongat és indít, ezért Isten szeretete miatt elfogadjuk, elvesszük ezt.  Félelemmel és rettegéssel fogadjuk el, mert nem egészen értjük, de tudjuk, hogy a lelkünk kívánkozik ezután.

Tudjuk, hogy Isten szeretete olyan mélységekig nyúl belénk, ahova ember el nem ér. Mert van a lelkünkben olyan rész, amely csak Isten számára lett tervezve. Bárhogy próbálkozunk valamilyen világi módszerrel, bármilyen kapcsolattal, hogy elérjük azt a helyet, ez nem működik. Pedig ez az a hely, ami felismeri Isten szeretetét. Fölismeri, hogy ez más, mint az emberi szeretet, mint a romantikus szeretet vagy a testvéri szeretet. Fölismeri az agapé szeretetet, mint Isten szeretetét, és bennünk ez a rész ugrik örömében, amikor ezt a szeretetet megtapasztaljuk.

Mellesleg, amit itt olvastunk, az Pál egyik imája, amit a gyülekezetükért mondott el. Azt mondja: „Ó, bárcsak ismernéd Krisztus szeretetét!” Krisztus szeretete arról beszél, amit Krisztus elvégzett értünk, emberekért ebben a világban. Kivásárolt bennünket a bűn rabszolgapiacáról. Olyan győzelmeket adott az életünk különböző területein, amilyeneket azelőtt nem is láttunk.

Ingyenes ajándékként adja. Pedig ez nem volt ingyen, mert az Isten-Ember életébe került ez. Számunkra tehát ingyen van. Én ezt nem értem, de elfogadom, és arra szánom magam, hogy ebben növekedjek, és kérem az én Istenemet, hogy bennem és rajtam keresztül ezt kimunkálja, mert a lelkem felismeri ezt.

Ma reggel Eszter királynőről volt szó. Nem volt nagyon valószínű, hogy ő királynő lesz. Ő olyan helyzetben találta magát, amit ő maga sosem választott volna, de aztán rájött, hogy Isten helyezte őt ebbe a helyzetbe az emberek iránti szeretete miatt. Eszter királyné népe bajban volt, szükségük volt segítségre. Eszter királynőnek megvolt a lehetősége, hogy a megfelelő dolgot kimondja akkor, amikor arra szükség volt.

A mi népünk is bajban van ma. Ki a mi népünk? Mindenki. Minden ember a mi népünk. Ma is bajban vannak. Őket becsapták, átverték. Ha egyedül maradnának, akkor annak a vége pusztulás lenne. Viszont, mivel mi ismerhetjük Krisztus szeretetét, habár nem valószínű, de mi lehetünk az a király vagy királynő, aki a megfelelő időben kimondja a megfelelő szavakat. Óvatos szó, odafigyelő szó azért, hogy az emberek odavonzódjanak ahhoz, amit Isten tartogat a számukra. Először az ő életükben ők is tanúbizonyságot tehetnek arról, hogy Isten feltétlen szeretete elérte őket a lelkükben. Ezt tesszük mi is. Isten kegyelméből ezt tesszük. Ámen.

P. Kende

Ha arra gondolunk, hogy mire vágyódik az emberi faj, a történelem során láttunk sok esetet, sok példát erre. Az ember vágyik hatalomra, értelemre, biztonságra. Most azonban szeretnék megnézni három dolgot, amire az emberek vágyakoznak.

Ézs 60:19b hanem az Úr lesz neked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Ugyanez a gondolat:

Ézs 60:20 Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz neked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.

Ézs 60:1  Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.

Ézs 2:5  Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!

Zsolt 18:29  Mert te gyújtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.

Nagyszerű gondolat ez! Valamilyen próbatétel, valamilyen kihívás van, de az Úr világossága ragyog fel. Ugyanez a gondolat:

Jób 29:3 Mikor az ő szövétneke fénylett fejem fölött, s világánál jártam a sötétet;

Mik 7:8b ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!

Észrevetted-e, hogy mi a közös a versekben? Az Úr a világosság. Az Ószövetségben ez nagyon fontos dolog volt, a zsidók számára kulcsfontosságú volt.

Zsolt 27:1  Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?

„Kitől rettegjek? Ő az én világosságom.” Ugyanez a gondolat van sok helyen, mehetnénk versről versre. Zsolt 23:4 Ő vezérel engem, Ő az én pásztorom, kitől félhetnék? Újra és újra látjuk ezt: Ő az én világosságom. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Ő az én örömöm. Én a fényre vágyom.

Mindenki a világosságra vágyódik ebben a világban. Úgy értem, hogy mindenki az örömre vágyik. Eszt 8:16 de a zsidóknak világosság és öröm volt az otthonukban. 2Móz 10:23 amikor Egyiptom földjén teljes sötétség volt – meg lehetett érinteni a sötétséget, annyira sötét volt –, Izrael fiainak házaiban viszont világosság volt. Egész Egyiptomban fogcsikorgatva szenvednek ebben a sötétségben, és a zsidók az otthonaikban nagyszerűen érzik magukat. Ott nincs semmi baj, minden rendben van. Miért? „Azért, mert az Úr az én világosságom.” Mindenki vágyik erre az örömre.

Van még egy dolog a világossággal kapcsolatban. 2Móz 13. Ez volt az az idő, amikor a zsidók elhagyták Egyiptomot. A pusztaság felé tartottak. Nem voltak egyedül, az Úr velük tartott.

2Móz 13:21 Az Úr pedig megy vala előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek.

A világosságnak az egyik dolga az iránymutatás. Nem csak az öröm, hanem az iránymutatás is. Erre vágyakozunk. Iránymutatásra vágyunk, mi a helyes irány. Honnan is tudhatnám, hogy hogyan vezéreljem az életemet?

Zsolt 43:3 Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba.

Szeretem ezt a gondolatot: Isten ad nekünk világosságot és az Ő jelenlétébe vezérel minket. Ezt mutatja meg nekünk. Az Ő világossága nem csak olyan, hogy majd én eldöntöm, hogy hova akarok menni, hanem Ő azt mondja: „Az Én világosságomat adom, amely vezérel téged az Én gondolataimban, az Én szeretetemben, az Én célomban, az Én akaratomban. Járj Velem! Ez az az iránymutatás, amit adok.”

A világosság – azt gondolom, hogy az emberiség tényleg erre vágyakozik: az öröm, az iránymutatás. Ám az emberek mindenféle bolond dolgot hajlandóak követni. Elképesztő, hogy az emberek mik után mennek! „Csak azért, mert ez legalább más! Nem kell, hogy jó legyen, nem kell, hogy értelmes legyen. Még csak nem is tudom, hogy jó lesz-e a vége, csak végre valami más. Kövessük ezt, mert más.” Az emberek erre vágyakoznak.

Az Ószövetség tele van ezekkel. Vágyakozunk a világosságra, és az Úr válasza: „Jó, Én leszek a világosság, de aztán az Én utamon foglak vezetni, az Én örömömet adom. Ez másfajta öröm.  Ez nem ugyanaz, mint amit a whisky ad. Én adok neked örömöt, de ez másfajta öröm. Kövess Engem, és járj az Én világosságomban.” Erre vágyunk: világosság.

Öröm, iránymutatás; és még egy dolog a világosság: meghatározás, pontosság, ahol erre gondolunk:

Zsolt 36:10b  a te világosságod által látunk világosságot.

Tudod-e, mire jöttem rá, amikor hívő lettem? Elkezdtem olvasni a Bibliát, és először nem értettem. Aztán az történt, hogy az Ő világosságában elkezdtem világosságot látni. Az Szent Szellem világosságot hozott, és ez a teológiában megvilágosításnak szoktuk hívni. Amikor így olvastam, akkor arra ébredtem rá, hogy az Írás részei hogyan kapcsolódnak, és akkor egyre több lett számomra a dolog. A 2D-ből 3 dimenzió lett. Ez ide kapcsolódott, az oda kapcsolódott, és elámultam. Az Ő világosságánál egyre több és több világosságot láttam, ahogy jártam és az életemben. Ezt nagyon szeretem.

Észrevetted-e már te is, hogy a zsidó gondolkodók, a rabbik érveltek, okoskodtak, keresték a pontos meghatározásokat, mert az Ige világosságot ad. Viszont ha önmagadban próbálkozol, hogy ha az érvelésed elhagyja az Írás alapjait, akkor az fölösleges, értelmetlenné válik, persze. Akkor már nem ér semmit. Arra bátorítalak, hogy kezdjél el elmélkedni, táplálkozni belőle, és Isten egyre többet, és többet, és többet ad.

Néha erre gondolok, hogy a Bibliából szólunk. Remélem, hogy ezt legalább hazaviszed. Vajon olvassuk-e a Bibliát? Vajon bibliaolvasók vagyunk-e? Kérlek, ne hagyd ki, nagyon fontos mindnyájunk számára. Szükségünk van rá. Mert a pontos meghatározás szabadságot ad nekem. Gondolj csak bele:

Péld 4:18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

Ahogy múlik az idő, és egyre több Ige van bennem, sokkal inkább látom, egyre pontosabban látom az előttem fekvő ösvényt, de Péld 4:19 akik nem vetik alá magukat az Igének, azok nem tudják, hogy miben botlanak el. Ilyen volt az életünk nekünk is. Isten azt mondta: adtam neked világosságot.

Az ember egyik nagy éhsége a világosság. Világosságot akarunk: pontosságot, iránymutatást és örömöt. Erre vágyakozunk. Lehet látni ezt az Írásban is, a zsidók ezt a fajta világosságot keresték unos-untalan.

Még egy. Egy másik nemzet valami mást keres. A görögök mit kerestek? 1Kor 1. tudást kerestek.

1Kor 1:22b  másfelől a görögök bölcsességet keresnek.

Ez mit jelent? Ma ez nagyon fontos: többet és többet és többet tudni. Ismeret. Többet akarunk tudni. Egyre több ismeretet halmozunk fel. Az az érzésünk, hogy minél több és több információt összegyűjtünk, akkor előbb-utóbb értelme is lesz. Akkor teljes lesz a kép. „Ha már annyi információval rendelkezünk, akkor majd a részek mind maguktól a helyükre kerülnek és az egész képnek hirtelen értelme lesz.” – de nem így történik.

Ez még nem történt meg. Rengeteg információ áll a rendelkezésünkre, de ez nem segít. Szeretnénk érteni a dolgokat. Úgy érezzük: ha tudok valamiről valamit, akkor uralhatom is azt. Ez például az az ostobaság, amibe belefutott a pszichoanalízis is: ha tudod, hogy mi az, ami fáj, akkor ezzel meg is oldottuk a problémát és el is tudunk vele bánni. Ez hamis.

Csak azért, mert tudom, hogy az édesapám bántott gyerekkoromban, ettől még nem lesz megoldva a problémám. Legfeljebb annyit tudsz pontosan, hogy kit kell gyűlölni. Ez tényleg hasznos?! Ez nem segít. Csak azért, mert tudod, hogy mi okozta a fájdalmat, a kárt, az nem fogja megváltoztatni azt, mert nem tudsz visszamenni, hogy megváltoztasd.  Csak a megbocsájtás tudja ezt megoldani. Viszont annak a rendszernek ez nem része. Ez az egész freudi dolog olyan, mint 1Tim 4:7 vénasszonyos mesék. Tulajdonképpen ennyi.

Az elképzelés mögötte az, hogy van információm, de ez nem jelenti azt, hogy a válasz is megvan. A görögök ezt keresték. A tudást keresték: többet és többet és többet tudni. ApCsel 17:21 Athénban leírja őket: más sem csináltak egész nap, minthogy valamit elmondtak, vagy akartak hallani valami újat, valami frisset. Egyre többet és többet akartak csak tudni.

1Kor 1:22 a görögök a kereszténység filozófiai bemutatását várták. Igen, a bizonyíték fontos. „Bizonyítsd be, hogy ez az épület megáll, akkor megéri megépíteni.” Ez egy másik nagy éhség, ami bennünk van.

Volt a világosság és a tudás, és van még egy: a rómaiak a dicsőséget hajszolták. Tudjuk a történelemből. Karthágót alapvetően azért támadták meg, mert a dicsőséget hajhászták. Fölépítettek hatalmas épületeket, városokat, mert a dicsőséget hajhászták. Nem csoda, hogy amikor Pál írt nekik, akkor a Római levél végén ezzel fejezi be:

Róm 16:27 Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké.

Minden dicsőség Istené. Meg kellett tanulniuk ezt a leckét.

Milyen fajta vágy ez? Mindenki vágyik valami csodálatosra az életben. Nem tudom, hogy te hogyan ébredsz fel reggelente, de nem így gondolkodunk: „Remélem, ma egy unalmas, lapos napom lesz. Remélem közepes napom lesz. Semmi érdekes nem fog történni. Remélem az előző napi hajmennyiséggel azonos mennyiségű hajam fog kihullani ma is.” Nem hiszem, hogy ezért imádkozunk.

Nem hiszem, hogy ezért vágyakozunk, hogy az élet minden nap egyforma legyen, semmi különös ne történjen, semmi kiugró soha nem történjen. Nem. Vágyakozunk arra, hogy különlegesek legyünk. Vágyunk arra, hogy valami különlegeset hozzunk létre. Vagy ha már feladtuk azt, hogy legyünk vagy csináljunk valami különlegeset, akkor „legalább lássak valami különlegeset, amit elmondhatok a barátomnak”.

„Nem vagyok különleges, nem tettem semmi különlegeset, de legalább voltam egy különleges helyen.” – vágyakozunk erre. Éhezünk ez iránt. Azt gondolom, hogy ez hihetetlen, mert Krisztus eljött, és mindezekre Ő a válasz. Tényleg! Viszont egy különös módon. 1Tim 2:6 mindenegyes emberért meghalt. Mindannyinkért megfizetett.

1Tim 4:10 … mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója, …

Ő minden embernek megtartója. Megmentője minden embernek. Kinek a megmentője Krisztus? Mindenkinek, és Ő válaszol mindezekre a vágyakra is. Ján 8:12-ben azt mondta Magáról: Én vagyok a világ világossága. Mit jelent ez? „Én a helyes úton tudlak téged vezetni a megfelelő, pontos meghatározásokkal, és meg tudom mondani, hogy ki vagy. Meg tudom mutatni, hogy ki vagy Isten szemében. Örömöt is tudok adni. Én vagyok a világ világossága.”

Ha ez még nem elég, Pál azt is mondja Róla Kol 2:3-ban: a bölcsesség minden kincse Őbenne van elrejtve. Mindez Őbenne el van rejtve. Ez Krisztusban van. Krisztus azt mondja: „Tudni akarsz mindent? Bocs, erre nincs képességed, ugyanis nem ilyennek teremtettelek, de ismerheted azt, Aki viszont mindent tud: Engem.  Én mindent tudok, és elmondhatom neked azt, amit érdemes tudnod ma.” Ez csodálatos.

Gyakran említem ezt, hogy ha keresel valamit az interneten, akkor az egyik probléma az a több millió találat, amit kapsz. „Rendben! Végigolvasom, és megkeresem azt, amit keresek.” Hogyne! Valamilyen szűrőre volna szükségem. Ez csodálatos, ez Krisztus. Ő lehet, hogy nem mond el mindent a máról, lehet, hogy nem mond el nekem mindent a testvéremről vagy a világról – például nem mondta el, hogy mikor lesz az elragadtatás, de én szeretném, ha ma lenne az elragadtatás, bárcsak ma lenne, de Ő nem mondta el –, de elmondta nekem azt, ami fontos: kövess Engem!

„Te kövess Engem!” – ez fontos nekem. – „Gyere, járj Velem! Bennem van elég bölcsesség, hogy tudjam azt, hogy neked mire van szükséged.” Én azt mondom: „Uram, összezavartam mindent. Idióta vagyok. Olyan elpusztítok dolgokat.” Ő azt mondja: „Figyelj! Hadd mondjam el, hogy mi a fontos számodra: szeretlek, téged választottalak. Te a gyermekem vagy, és várom, hogy már Velem legyél a mennyben, mert csodálatos lesz. Legyen benned várakozás. Van egy tervem. Eféz 2:10 jó cselekedeteket készítettem elő neked, amíg itt vagy. Ne veszítsd szemed elől az Én akaratomat. Van egy akaratom a számodra ebben a világban. Lehet, hogy nagyszerűbb, mint gondolnád. Gyere, kövess Engem, és nem fogsz lemaradni semmiről.”

2Pét 1:27 minden dicsőség Őbenne van. Ezt értem ezalatt, hogy Krisztus eljött és Ő összefoglalta. Ő mindazoknak a vágyaknak és szükségeknek az összefoglalása. Senki nem képes erre.

2Kor 4:6 Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.

Érted ezt? Ő ragyogtatta fel a világosságot a szívünkben, hogy azt a világosságot adja, amely Isten dicsőségének ismerete. Nem csodálatos ez? Krisztus – Őbenne foglaltatik mindez össze. Őbenne ez teljes, Őbenne van értelme. Őbenne ez személyes. Számomra nem valamilyen elvont dolog, nem egy könyvben van leírva, nem teológia a polcon, nem egy tanár beszél valahol valamiről és az életem annyira más, mint amit ő magyaráz, hanem ez az én életemben van. Van egy világosság a szívemben, Krisztusra tekintek és látom Isten dicsőségét. Ezt kell tudnom.

Viszont Krisztus eljött és azt mondta: „Jó! Itt a világosság a számodra. Van Nálam világosság a számodra, de alá kell vetned magad ennek.” Krisztus nem apró betűs megjegyzéseket tesz: kivéve…; hanem kimondja. Zsolt 25:12 ha aláveted magad az igazságnak, akkor lesz valami, ami vezethet téged. Az a világosság akkor bír majd értelemmel a számodra.

Ján 8:31 és 7:17 ha ezt a tant akarod követni, ha ennek a világosságnak akarsz engedelmeskedni, akkor lesz értelme a számodra. Ez nagyon nagy hatalommal bír. Mert tudod, milyenek vagyunk! „Adj nekem világosságot!” Miért? „Azért, hogy élhessem a saját életemet, hogy tehessem, amit én akarok, hogy keressem a saját dicsőségemet, hogy találjak tudást magamnak.” Isten erre azt mondja: bocs, az Én világosságom az a világosság, amit ha neked adok, akkor az az Én ösvényemen vezet.

Amikor a zsidók jártak a pusztában, akkor a tűzoszlop egy bizonyos irányba ment. Nem volt szétválasztva mindenegyes izraeli számára. „Igen, mindenki megy a saját útján, rendben.” Nem! Ő azt mondta: „Erre menjetek, ezen járjatok. Ez az út, ezen járjatok. Van egy tervem a számotokra.” Emiatt izgatottak vagyunk minden évben, hogy alávetjük magunkat az Ige igazságának.

Emiatt vagyunk izgatottak, hogy jön 2013. Azon tűnődünk, mit tartogat Isten a számunkra. Mert ez olyan út lesz, amin még nem jártunk. Ez lesz az újévi konferencia címe is. P. Matti Sirviö lesz a vendégünk. Ez csodálatos. Ő tényleg izgatott már emiatt. Azt mondta: szeretek Magyarországra jönni, mer t annyira felépülök ott, csak a gyülekezet által is.

Krisztus azt mondja: „Itt van Nálam a világosság. Ez azért van, hogy Velem járj. Van Nálam tudás a számodra.” Az előző üzenetben is mondtuk, hogy a szövőmadarak Afrikában a fészküket egy ágról lefelé szövik, építik. Felülről lefelé építkeznek, nem lentről felfelé, mert másik elven működik ez. Isten azt mondja: figyelj! A kereszténység nem úgy kezdődik, hogy megpróbálok intellektuális zavarokat megoldani, hanem úgy kezdődik, hogy megelégítjük azt a szívet, amelyik megbocsájtásra vágyik. Csak föntről lefelé működik, nem lentről fölfelé. Megbocsájtás, és akkor értetem meg a másikkal. Ez mind a rendelkezésünkre áll, de ha te falakat építesz, akkor bekorlátozod azt, amid van.

Végül: a dicsőség. Isten azt mondja: „Van számodra dicsőség Nálam, de az Én akaratomban. Ahogy Én akarom adni. A tiéd, mert Krisztus a tiéd, és Krisztus dicsőséges.” Kol 1:27-ben azt olvassuk, hogy Ő tebenned van. Ő a dicsőség reménysége. Tehát, hogy lesz a hívő valaha dicsőséges? Nem a sportképességei miatt, nem a mérnöki teljesítménye miatt, nem a …, hanem azt tudom, hogy Krisztus benne van, és amikor fenn lesz a mennybe, az csodálatos lesz, az dicsőséges lesz.

C.S. Lewis azt mondta: a legunalmasabb, legközönségesebb egyszerű hívő is annyira dicsőséges lesz a mennyben, hogy ha ma látnád őt, akkor megkísértene az, hogy imádjad őt. Ez a dicsőség reménysége bennünk, de ez az Ő akaratában, az Ő idejében van. Jel 5:13 minden dicsőség végül is az Övé lesz.

Tehát Krisztus minden ember megváltója, és ebben Ő a válasz mindazokra a vágyakra, amik vannak bennünk. Ő valóban ki tudja ezeket elégíteni. Viszont járjunk az Ő útján, mert Ő azt mondja: „Ez mind a tiéd, de kövess Engem, és akkor valóban élvezheted. Ne maradj le róla. Találd meg Bennem. Keress Engem újra és újra.” Ezekben a hetekben ez a nagy témánk: keresni Őt és megtalálni Őt.

Közeleg a karácsony. Krisztus eljött. Ki Ő? Ő a világosság, Ő a tudás, a bölcsesség, és őszintén az az egy világtörténelem során, Akinek akkora dicsősége van! Ezt Ő behozta az életünkbe. Ne maradjunk le róla. Keressük. Legyen ez a legfontosabb. Ámen.

Uram! Köszönjük, olyan sokat adtál! Nem csak tudásmorzsát egy könyvből, hanem adtad Önmagadat, és Tebenned ismerjük az Atyát. Ez csodálatos! Tebenned dicsőségünk van, ez elképesztő! Tebenned, Urunk, örömünk van. Halleluja! Köszönjük, Urunk! Örömteli várakozásunk van a Te életedben. Köszönjük, Urunk! Olyan csodálatos vagy! Köszönjük, hogy eljöttél az életünkbe! Ámen.

Kategória: Egyéb