Kicsoda Jézus? Mit tett értünk? Mit tegyünk most?

2016 szeptember 21. szerda  18:30

Örvendezünk Krisztusban. Az Ő nevében gyűlünk össze. Isten dicsőségére vagyunk itt. Krisztus lakozik bennünk. Az Ő nevéről neveztetünk. Vasárnap örömteli alkalom lesz, a Biblia Szól Nap, ahogy összegyűlünk Krisztus nevében. Mi történik, amikor összegyűlünk Krisztus nevében? Mi történik?

Mi történik, amikor összegyűlünk Krisztus nevében? Mi történik, amikor a Szent Szellem bennünk van? A Szent Szellem Krisztusra mutat, és ismerjük Őt. Amikor a Szent Szellem bennünk van, és ugyanabból a Szellemből iszunk, a Szent Szellem megmutatja nekünk Krisztust, és ismerjük Őt. Ez tisztesség nekünk, hogy ismerhetjük Őt. Amikor ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében, Krisztus ott van, és ismerjük Őt. Ez a közösségünk. Tyű!

A mai üzenetnek három pontja van. Mind a Zsidó levélből lesz. Nagyon egyszerűek, ugyanakkor nagyon fontosak.

1) Kicsoda Krisztus?

Zsid 1:3-4a aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget; aki miután bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a magasságban. Annyival feljebb való az angyaloknál,

Ki Krisztus? Ő egy rejtély. Az emberek nem tudják, hogy kicsoda Ő, de a Szent Szellem kijelenti Őt, és mi ismerjük Őt. Tudjuk, hogy kicsoda Ő. Ő feljebb való az angyaloknál, feljebb való a prófétáknál, feljebb való Józsuénál, feljebb való Mózesnél, Zsid 1-2-3. Ő csodálatos. Ő Isten.

Krisztus Isten kifejeződése. Hiszen Ő Isten, Aki testben megjelent. Ő ember, de Isten is. Eljött ebbe a világba, hogy megmentsen minket, és megváltoztassa az életünket, hogy beköltözzön a szívünkbe, hogy megadja nekünk a Szent Szellemet, és hogy új életet adjon.

Igazán kétféleképpen élhetünk. Vagy bűnösként, vagy igaz emberként. A próféták nem tudták megváltoztatni az embereket. Nem volt meg rá az erejük, de Krisztusnak megvan rá az ereje, a hatalma. A törvény nem tudta megváltoztatni az embert, de Krisztus megváltoztatja. Krisztus más, Ő Isten, Aki emberé lett, hogy az életünk más lehessen, hogy lássuk Őt. Azzá leszünk, akit látunk. Amikor látjuk Őt, amikor ismerjük Őt, akkor olyanok vagyunk, mint Ő.

Amikor Jézus egy nap imádkozott, akkor fehérré változott. Volt ott három tanítvány, és látták Őt, ahogy fehérré változott. Soha nem láttak még olyan fehérséget. Elámultak. Krisztus azt mondta nekik: Ne mondjátok el senkinek, csak majd az Én feltámadásom után. Azon tűnődtek, hogy mit ért azon, hogy feltámadás. „Hogy érted ezt? Feltámadás?” Még nem tudták, hogy mit fog tenni Krisztus. Nem értették.

Az első dolog, ami történt, az volt, hogy meglátták az Ő dicsőségét, meglátták az Ő személyét. Ráébredtek arra, hogy Ő más. Messiásként látták Őt. Ez történik velünk, amikor halljuk Krisztust, amikor hiszünk Benne, és látjuk Őt. Ő nem csak egy vallási vezető, hanem Ő a Teremtő. Ő az, Aki összetartja a dolgokat, és kijelenti nekünk az Ő természetét, Isten kegyelmét. Kicsoda Ő? Ma kicsoda Ő?

Kicsoda Ő az evangéliumokban? Aztán kicsoda Ő ma? Ő ott van az Atya jobbján. Kicsoda Ő? Felment a mennybe, és Ő egy főpap. Jézus Krisztus ugyanolyan, mint Melkisédek – Zsid 7:17, aki egy pap volt az Ószövetségben. Nem volt kezdete a napjainak, és nem volt vége az életének. Nincsen olyan temető, ahol állna olyan sírkő, amelyen Melkisédek neve szerepel. Nincs feljegyzés az ő haláláról.

Sokan azt mondják, hogy Melkisédek az Ószövetségben igazából Krisztus volt, Aki megjelent. Zsid 7:16 Ő nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, mint Áron, aki testi parancsolat által lett pappá, hanem a romolhatatlan élet ereje által. Krisztus pap a romolhatatlan élet ereje által.

2) Mit csinál ott a mennyben?

Zsid 7:25 Ennélfogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez…

Ő egy olyan pap, Aki képes üdvözíteni az embereket. Ő olyan pap, Aki képes imádkozni értünk. Ő olyan főpap, Aki képes elérni még a halat is a tenger mélyén, és szólni hozzá, mint Jónás esetében történt. Ő képes szólni Pálhoz a börtönben. Krisztus mindig, mindenkor üdvözít.

Zsid 7:25 … mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értük.

Imádkozik. Közbenjár. Az Ő vére ott van a mennyben, és szól. Ő szolgál. Ő a legnagyobb Szolgáló, aki csak létezik.

Kicsoda Ő? Ő Isten, Aki megjelent testben. Kicsoda Ő a mennyben? Ő a mi papunk, Aki képes üdvözíteni minket, és megőrizni minket éveken át, évtizedeken át, és szolgál felénk. Amikor itt volt a Földön, megmosta az emberek lábát, és megmutatta nekünk, hogy Ő szolgáló. Megtalálta Pétert. Megmutatta nekünk, hogy Ő egy szolga, egy pásztor, egy szolgáló, és azt, hogy Ő szeret minket, és törődik velünk.

Kicsoda Ő? Tízezer közül is kitetszik. Énekek énekében: mindenestül fogva csodálatos. Ő Szellem. Isten Szellem. Krisztus itt van bennünk, megtart minket, és ad nekünk egy szolgálatot, Ef 4. A szívünkben szeretet van, Róm 5:5. A bensőkből élő vizek folyamai ömlenek, Ján 7. A szánkból szavak jönnek, az élet szavai, Fil 2:15. Az imáinkkal hegyeket mozdítunk. Kérjük Istent, és Isten válaszol. Szolgálók vagyunk. Képesek vagyunk azt mondani: Szeretlek. Komolyan gondoljuk. Tényleg komolyan gondoljuk, mert van egy szolgálatunk.

Emlékezünk emberekre a szívünkben. Isten az emlékezetünkbe idézi őket. Ott vagyunk egymás szívében, 2Kor 6:12. Isten az, Aki ezt kimunkálja. Isten az, Aki egybeszerkesztett minket. Krisztus Testének tagjai vagyunk. Együtt vagyunk szeretetben, mert Krisztus él, és adott egy szolgálatot. Adott szolgálatot GGIS-ben. Történik. Hétfőn, kedden… történik. Szeptemberben, októberben… decemberben… az első évben, második évben, harmadik évben… első évtizedben, második évtizedben, harmadik évtizedben… Történik.

Mert Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és Ő jobb bármi másnál. Jobb, mint bárki más. Ő a mi Istenünk, és a mi Istenünk gondot visel rólunk, szeret minket, megbocsát nekünk. Mennyit tud megbocsátani neked? Mennyit? Én meg tudok bocsátani valakinek háromszor. Lehet, hogy négyszer. Még akár ötször is, de annál többször már nem. 🙂 Ám Isten! Isten van bennünk, úgyhogy mennyit tudunk megbocsátani? Hány évig? Milyen hosszan? Isten bennünk van, és megbocsátunk, és nem emlékezünk rá. Megvan nekünk Isten Szelleme, Krisztus elméje. Van egy szolgálatunk, ami Istentől jött.

Azt szeretném mondani, hogy annyira hálás vagyok, mert ez megy tovább. Mert követitek Istent. Ez olyan, mint az olimpiai versenyeken. A magyarok nagyon jól teljesítettek úszásban, gratulálok. Némely futóversenyeken van egy bot, amit továbbadnak. Váltófutásnál továbbadják a botot. Ha elejti valaki, akkor kizárják. Gondolj bele, Isten azt mondja: „Az Én Egyházam. A pokol kapui sem vesznek diadalmat az Én Egyházamon.” A pokol kapui nem fogják megállítani, hanem ez folytatódik.

Ebben a gyülekezetben ez folytatódik. Mert Isten adott neked egy szolgálatot. Nekünk adta ezt, és tanuljuk. Majd meg fogod látni, hogy mit értek ezalatt.

3) Akkor most mit csináljunk? Mit csináljunk?

Az 1. pont: Kicsoda Jézus? Kicsoda Ő? 2. pont: Mit csinált? Mit csinál ma? Mi az Ő szolgálata ma? Mit csinál Isten? Mit tett Jézus értünk? Mit csinált a kereszten? Mit csinál most? Mit csinál a mennyben? Mit csinál Krisztus? 3. pont: Mi mit csinálunk? Mi mit csinálunk most? Mi mit csinálunk?

Zsid 10:19 Mivelhogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által

Mit csinálunk? Bátorságunk, bizalmunk van arra, hogy bemenjünk a szentélybe Jézus vére által. Bátran megyünk a szenthelyre Jézus vére által. Mit csinálunk ma? Van bátorságunk. Isten elé jövünk, és bátrak vagyunk. Isten elé jövünk imában, és bátrak vagyunk. Isten elé jövünk a gyülekezetben és bátrak vagyunk Jézus vére miatt. Jézus vére elvette a bűneinket, úgyhogy bátran jövünk Istenhez. Jézus vére azt mondja: „Gyere Hozzám! Én melletted vagyok, nem ellened. Gyere bátran!”

Néha félénkek vagyunk, néha félünk. Néha szégyenlősek vagyunk. Néha megfélemlítve érezzük magunkat. Néha visszaemlékezünk a bűnünkre, és nem jövünk. Isten a mennyben azonban azt mondja: „Tudod, kicsoda az Én Fiam? Tudod, mit tettünk? Úgyhogy gyere bátran! Gyere hit által! Élj hit által!” Sokan, akik eljöttek Magyarországra az évek folyamán, ezt hit által tették. Sok misszionárius, aki Indiába ment, és különböző helyekre, elmesélik a történetüket, azt mondják: Hit által mentem. Mondhatjuk: Lehet, hogy nem megyek Indiába, de Isten elé tudok menni, és lehetek bátor Jézus vére miatt. Zsid 10:20 új és élő út.

Új és élő út. A repülőtereken vannak a mozgó járdák. Ráállsz, és visz előre. Ráállsz, és életre kel. Élő út. Új út. Csak állsz, és mozogsz. Ez is új út. Jézus útja új út. Jézus az új út. Jézus más. Ő jobb. Jobb, mint a te utad. Mondhatod: „Pásztor, megvan nekem a magam útja, én rendben vagyok. Hagyj engem békén!” Isten azt mondja: „Van egy új és élő utam számodra. Ez másmilyen út. Ez az Én Fiam. Ha ismered az Én Fiamat, akkor könnyű lesz az életed. Nem lesz tökéletes, de könnyebb lesz.” Ez a kegyelem útja, a hit útja, Isten útja. Új út. Ezt ünnepeljük.

Zsid 10:20 azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által

A testem problémát jelent. Nézzük meg még egyszer: a kárpiton át, azaz az Ő teste által. Amikor megfeszítették, a templom kárpitja kettéhasadt fentről lefelé, és meg lehetett látni a szentek szentjét. Kettészakadt a kárpit. Emlékszel erre? A történelemben, az Újszövetségünkben ez tényleg megtörtént. A kárpit kettéhasadt. Azt mondja a mi testünkről, hogy amikor Ő meg lett feszítve, a mi testünk meg lett ítélve. Mostmár bemehetünk Isten elé.

Emlékszel, mi történt az Éden kertjében? Miután Ádám és Éva vétkeztek, nem tudtak visszamenni az Éden kertjébe. Az ember azóta is keresi a kertet, de nem tudja megtalálni. A testünk miatt nem tudjuk megtalálni a boldogságot, nem tudjuk megtalálni a békességet, nem tudjuk megtalálni a bölcsességet. A testünk miatt nem találjuk meg a megelégedettséget.

Amikor Jézus meg lett ítélve, a mi testünk meg lett ítélve. Most be tudunk menni. Bátran. Nagyon bátran, mert a kárpit kettéhasadt. Most szabadok vagyunk az új és élő úton. Érezted már az új utat? Érezted már a békességet, az örömöt? Megvolt már a csendesség, a tisztaság, a hatalom? Érezted már az új és élő utat? Jézus azt mondta: „Gyertek Énhozzám, és tanuljatok Tőlem! Tanuljatok Tőlem, mert Én szelíd és alázatos szívű vagyok! Az Én igám könnyű, az Én terhem gyönyörűséges.” Ez egy másik út. Ez a kegyelem útja.

Mit csinálunk még? Zsid 10:22 közel húzódunk. Közel húzódunk igaz szívvel. Közel húzódni! Éreztél már távolságot magad és egy másik ember között? Magad és Isten között? Magad és egy barátod között? Magad és a házastársad között? Érezted valaha a távolságot? Érezted félénknek magad? Volt, hogy el akartál bújni? Volt, hogy távol akartál maradni? Nem akartál gyülekezetbe menni. Nem akartál közel lenni az emberekhez. Velem megtörtént ez. Persze, hogy megtörtént, valamennyien ismerjük ezt. Zsid 10:22 járuljunk Hozzá, húzódjunk közel.

Én nem akarok közel kerülni emberekhez anélkül, hogy közel kerülnék Istenhez előtte. Hadd ismételjem meg ezt! Nem kell közel lennem a másikhoz. Nem az a válasz. Nem arra van szükségem. A válasz az életemre az, hogy közel legyek Istenhez, és akkor közel találom magam a testvéreimhez is a megfelelő módon. A megfelelő módon. Szellemi módon vagyunk közel egymáshoz. Isten Szelleme által. Lehet, hogy nem is látlak, de szeretlek, mert közel vagyunk.

Közel húzódunk Istenhez, megismerjük egymást hitben. Nem test szerint ismerjük egymást, hanem a Szellemben. Szellemi kapcsolataink vannak. Szellemi elménk van. Szellemi szavaink vannak. Szellemi szívünk van. Van egy kapcsolat közöttünk Krisztus miatt. Az új és élő út miatt. És innen jön a békességünk.

Vigyázzatok, az emberek bonyolultak! Én is az vagyok. Vigyázz, az emberek bonyolultak! Vigyázz, nagyon bonyolultak! Viszont ez csodálatos, hogy mi egyszerűek vagyunk. A másik egyszerű. Van ennek egy nagy jelentése. Ott van Krisztus, van közösség, van szeretet, ott van Isten bölcsessége, van szabadság, van imádat, egyszerűség van, van tekintély. Ez nem bonyolult. Ez Isten. Isten az Ő népével van.

Úgyhogy három pontunk van:

– Kicsoda Jézus? Amikor meglátjuk, hogy kicsoda Ő, az csodálatos. Hiszünk Őbenne.

– Mit csinált értünk a kereszten?

– Mi mit csinálunk most?

Zsid 10:22 közel húzódunk igaz szívvel, és a hitnek teljességével.

Zsid 10:23 … Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul…

Menjünk tovább hitben. Ragaszkodjunk hozzá. Ne álljunk meg! Ne forduljunk vissza! Ne legyen megosztott az elménk! Ne változzunk! Változás a változás valódi értelmében legyen! Szellemi változás történjen. Menjünk tovább! Zsid 10:24 Legyen gondunk egymásra! Gondoljunk egymásra. Szeressük egymást! A Szent Szellem által. Ránézek itt egy pásztorra, a Szent Szellem által. A szívemben ez van: „Tyű! Ő a hit embere. Van családja. Hit által él. Megvan neki az Ige.” Aztán végigmehetnénk ugyanígy a gyülekezet tagjain. Figyeljetek egymásra!

Zsid 10:25 nem hagyva el összejöveteleinket, …

Ez olyan, mint amit mi csinálunk most is. Szerda este itt vagyunk, és nem hagyjuk el a gyülekezetünket. Istennek van valamije számunkra, amivel fel akar építeni. Esetleg meg akar gyógyítani. Irányítja az életünket. Becsuk egy ajtót, vagy éppen kinyit egy ajtót. Becsukja az ajtót a bűn irányába, és kinyitja a hit ajtaját. Összegyűlünk, és gondolunk egymásra. Ragaszkodunk és közel húzódunk, Zsid 10:25. Ennyi!

Annyira hálás vagyok azért, amit az évek folyamán adott Isten. Ezekért a drága, hűséges emberekért, akik megmaradnak ebben, akik folytatják. A vezetők folytatják ebben. Mert az embereknek tudniuk kell, hogy kicsoda Jézus. Ahogy továbbadjuk a botot, ez Isten munkája. A szeretet Isten munkája. Mint a missziók. P. Marian Józsi Kínában csodálatos. Szabó András – köszönjük, Urunk! Erika csodálatos! Köszönjük, Urunk! És még olyan sokan mások!

Aztán a vidéki szolgálatok. Kicsoda Jézus? Köszönjük, Jézus! Mit tettél? Most mit csinálunk mi a szolgálatban Isten Szelleme által? Isten még többet tartogat számunkra. Még többet! Isten többet ad. Nem rengeteg munkát, bár munka, persze, de többet annál. Az Ő életét adja, az Ő szeretetét. Meg kell, hogy bocsássunk. Hinnünk kell, imádkoznunk, szolgálnunk, növekednünk. Isten elvégzi ezt értünk. Mert Jézus ott van a mennyben miértünk. Ennyi! Ő ott van miértünk. Ez csodálatos. Köszönjük, Urunk! Köszönjük, Jézus!

Úr Jézus! Eljöttél, és elmondhatjuk, érezzük, hogy Te eljöttél, és itt éltél. Bennünk, velünk élsz, Jézus. Köszönjük, Urunk a Te békességedet, Urunk, a Te erődet, a Te hűségedet. Köszönjük azt a sok-sok cselekedetet közöttünk. A KHARISZ iskolát, a tanácsadást, a gyülekezeti alkalmakat, az evangelizációt, a pantomimet, a GGIS-t, a külföldi missziókat, a bibliaiskolát… Urunk, köszönjük! Dicsérünk Téged ezért. Nagyon bátrak vagyunk, hogy Eléd jövünk, a Te nevedet mondjuk, és bízunk Benned az életünk minden területén. Jézus, Te vagy a Gyülekezet feje, mi a Te tested vagyunk, és a Te életed van bennünk. Köszönjük, Urunk! Köszönjük!

Kérünk, hogy töltsd ki a Te áldásodat p. Csabára, p. Péterfaira, p. Fodor Jánosra. Kérünk, hogy áldd meg p. Dolgod Sándort a Te életeddel, a Te szereteteddel, a Te gyógyításoddal, a Te erőddel, és az ő családját is. Urunk, kérünk a KHARISZ vezetőiért, a tanárokért, minden gyermekért, a bibliaiskolákért, a diákszállókért, és a tanulásért a Te kegyelmedből.

Kérünk, hogy áldj a Budagyöngyében. Áldd meg a gyülekezetet p. Graham-mel, a kínai gyülekezetet. Csak töltsd ki a Te áldásodat! A Te Szellemedben járunk, és látjuk a Te Személyedet. Csodálatos vagy, és szeretsz minket.

Kérünk, hogy áldj Belgrádban, Szerbiában, Zentán, Romániában. Áldd meg p. Dragant Ausztriában, p. Petr Tyllt Prágában. Ukrajnában, Oroszországban áldd meg a Te népedet. Imádkozunk. Mert megvan a hatalmunk arra, hogy áldjunk, megvan a szolgálatunk ezen a Földön, ami nem emberektől való, hanem a romolhatatlan élet ereje által.

Jézus nevében ámen.

Kategória: Egyéb