Kicsoda Jézus – ki ismerheti meg Istent?

2013 november 3. vasárnap  18:00

„Kicsoda Jézus?”

Ha megkérdezed erről a templomban az árusokat Ján 2-ből, akkor ők azt felelik: Az egy vadállat!
Ha megkérdezed a farizeusokat virágvasárnap Ján 12-ben, akkor ők azt mondják: Jézus még nálunk is sikeresebb vallási vezető.
Ha megkérdezed Pilátust, amikor Jézus tárgyalása volt Márk 15-ben, akkor azt mondaná neked: Ez egy szegény, közutálatnak örvendő, nyomorult fickó.
Ám ha megkérded az asszonyt a kútnál Ján 4-ben, akkor ő azt mondaná neked: „Ő a Messiás! Ő az, Aki eljött, hogy megmentsen bennünket.”

Ha megkérdeznéd Heródest a palotájában – Luk 23. –, akkor ő azt mondaná neked: Ez csak egy gúnyolásra való bohóc!
Ha megkérdezed az édesanyját, a testvéreit és a barátait, akkor Márk 3:21 azt mondanák neked: Kötöznivaló bolond!
Viszont ha megkérdezed a századost, akkor Mát 8:9 azt mondaná neked: „Ez az Ember Ura minden szellemnek, az egész szellemi világnak. Ő az Ura mindeneknek.”

Igazából, ha végigolvassuk az evangéliumokat, akkor értjük, hogy miért látták Őt ennyiféleképpen, ahogy az előbb felsoroltam. Mégis, hogyan lehetne Jézus mindez? Hogyan láthatták Őt ennyiféleképpen?

 

1Móz 44-ben József egy értelemben trükközik a testvéreivel. Ismered a történetet? A fivérei irigyek voltak rá, féltékenyek. Ezért meg akarták ölni, bedobták egy gödörbe, aztán végül csak eladták rabszolgának, ami majdnem ugyanaz, csak kicsit tovább tart. 🙁 Aztán József magas pozícióba emelkedett Egyiptomban. Rabszolgából ő lett a legelső ember a király után.

Nagy éhínség következett. Úgyhogy a testvérei jöttek ételt venni, és őelőtte álltak, de nem ismerték meg, mert nyilván egyiptominak tűnt. Ekkor József egy értelemben becsapja őket. Először is, tolmáccsal beszél velük. Aztán egy ezüst kupát rakat az egyikük zsákjába, anélkül hogy észrevennék, és rájuk fogja, hogy ellopták.

Aztán azt mondja: Benjámin, a legkisebb a szolgám lesz, mert ő lopta el ezt a kupát. Akkor az egyik testvér, Júda azt mondja: „Ne! Hadd legyek én a te szolgád őhelyette. Hadd menjen ő haza a mi atyánkhoz.” Ez volt az, amit József keresett, hogy mi van a szívükben. Ugyanúgy vannak-e Benjáminnal, mint ővele voltak? Mert annak idején ő volt a legfiatalabb, ő volt elkényeztetve, ezért gyűlölték őt, és féltékenyek voltak rá.

Itt megpróbálja őket, megvizsgálja a szívüket. Ez nagyon jó kép a próbáról. Józsefnek nem az volt a célja, hogy elpusztítsa őket. Ebben a fejezetben és 1Móz 45-ben még inkább látjuk azt, hogy már nagyon régen megbocsájtott nekik, ő már régen túl van ezeken. Ami hasznos tanács nekünk is. Nem véletlen mondja Jak 1:19-20 az ember haragja Isten igazságát nem munkálja. József megbocsájtott, és nem élt haragban.

Viszont szerette volna tudni, hogy a fivéreinek milyen a szíve. Isten is így van velünk, amikor megpróbál bennünket, 1Pét 1:7. Ő nem kísért minket, Jak 1. Nem az a célja, hogy elgáncsoljon minket. Isten célja nem az, hogy elrántson minket a porba, hanem szeretné megmutatni nekünk is, hogy milyen a szívünk. Szeretné, ha tudnánk, és szeretné, ha dicsőségesen mennénk keresztül a dolgon.

Ugyanígy volt József a testvéreivel. Meg kellett győződnie, és nem volt más módja, hogy megtudja, hogy mi van a szívükben. Ha olvasod 1Móz 44-45. fejezeteket, akkor azt látod, hogy József arra vágyott, hogy sikerüljön nekik, hogy keresztülmenjenek ezen. Ez volt az öröme.

Úgyhogy a kérdés: Trükkös-e Isten azzal, aki trükkös? Zsolt 18:27 Te a visszáshoz visszás vagy. A héber szó igazán a „kicsavart”. Ha valaki kicsavart, akkor azzal Isten kicsavart. Miről szól ez? Arról, hogy az ember a saját szívének a visszatükröződésével találkozik Istennél.

Ján 5-ben meggyógyított egy embert, aki harmincnyolc éve volt beteg. Aztán Ján 5:14 odamegy hozzá, és azt mondja neki: „Most jól vagy, de vigyázz, nehogy valami rosszabb történjen veled! Ne vétkezz többé, hogy rosszabb ne történjen veled!” Azt mondhatnánk: „Jézus! Kicsit kemény vagy a fickóval.” A helyzet azonban az, hogy én csak azért mondom ezt, mert nem látom, hogy mi van az ember szívében. Isten azonban látta, hogy mi volt a szívében, úgyhogy keményen beszélt vele.

Másokkal kihívóan beszélt. Azt mondta: Hadd temessék el a halottak a halottaikat! Vagy: Hívd ide a férjedet! Kihívóan beszélt velük. Miért? Azért, mert látta a szívüket. Viszont Ján 9:35-től a vak emberrel, akit meggyógyított, azzal egészen másként beszél. Vele nagyon gyengéden, törődően, kedvesen. Miért? Mert tudta, hogy mi van az ember szívében.

Tudod, hogy mit jelent ez? Úgy hiszem, hogy az irgalmat nem ismerő ember könnyen irgalmatlannak látja Istent. Zsolt 109:17 mivel szeretett átkozni, azért az átok lesz az életében. Ez nem meglepő. Az jön hozzá. A csökönyös ember csodálkozik rajta, hogy miért áll Isten ennyire ellene. 3Móz 26:24-ben Isten megígéri Izraelnek: Ha csökönyösek lesztek, akkor Én ellenetek fogok állni. Ha én trükkös fickó vagyok, akkor Isten ilyennek fog tűnni.

A csúcs ebben a kategóriában Jákób lenne, aki mindenkit átvert, akivel találkozott. Az a fajta, hogy kezet rázol vele, és aztán keresheted a jegygyűrűdet és az órádat. Nem érdemes kezdeni vele, távolról sem, mert bajba kerülsz. Aztán mi történt? Dolgozott hét évet, hogy megkapja álmai asszonyát. Csak éppen átverték, nem azt adták neki, hanem a másik lányt.

Mondhatná-e az ember: „Isten! Beugrattál engem.” Egy értelemben azt hiszem, hogy igen, mondhatná ezt. Aki csaló és nem őszinte – ismersz ilyen embereket? –, az mindenütt csalókat lát. Egy csaló nem tud senkiben megbízni. Egy érzéketlen ember azt fogja mondani Istennek: Miért vagy ilyen érzéketlen velem? Azt fogja mondani a többieknek is: Miért vagy ilyen érzéketlen velem? Mert ezzel találkozik.

Egy ember, aki független akar lenni, az mindenütt azt fogja látni: „Ez le akar uralni engem! Irányítani akarja az életemet. Nem olyan, amilyennek kéne lennie.” Ahelyett, hogy Zsid 13:17 látná az áldást, a betakarást, a védelmet. Megesik. Egy kemény ember ránéz Istenre, és egy kemény gazdát lát. Mát 25:24-ben az az ember kemény volt, és azt mondta az ő gazdájának: te kemény vagy! Úgyhogy a gazdája azt felelte neki: „Jó! Akkor a te szádból ítéllek meg. Ha én kemény vagyok, akkor ezt meg azt kellett volna csinálnod.”

Igazából milyen Isten?

Péld 3:34 Aki csúfolódik, azt megcsúfolja, de a szelídeknek kegyelmet ad. 

Itt az ígéret, amiről beszélni akarok. Milyen Isten? Nagyon sokszor azért látom Őt olyannak, mert én csak azt vagyok hajlandó megérteni. Mert én így vagyok hajlandó látni. Lehet, hogy szubjektív vagyok, ami azt jelenti, hogy csapongok erre, csapongok arra. Mert nem vagyok állhatatos, nem maradok meg amellett, ami tárgyilagos. Nem ragadom meg a tant, az igazságot, és nem mondom azt: rendben, erre van az előre, és erre megyek; hanem éppen ahogy érzem magam. „Most ez a benyomásom támadt. Aztán az a benyomásom.” Aztán azt mondom néhány év múlva: „Isten nem tudja, hogy mit csinál. Egyszer erre vezet engem, egyszer arra, Isten nem tudja, hogy mit csinál.” Nem hiszem, hogy Istennél lenne a probléma. 🙂 Itt azt olvassuk: a szelídnek kegyelmet ad.

Mát 5. az egyik legfontosabb rész a Bibliánkban. Annyira csodálatos! Jézus azt mondja nekünk: „Figyelj! Szeretném elmondani neked, hogy mi jelent áldást.” Tudtad-e a következőt? Hogy végződik az Ószövetség? Mi az utolsó gondolat az Ószövetségben? Mal 4:6 átokkal ne sújtsam a földet. Átok. Az Újszövetségben az első gondolat igazán az, amit Jézus mond: Áldottak …

Az Újszövetség áldással kezdődik, és ez a mi örökségünk. Hívőkként ez a miénk. Nem félelemben élünk, nem bűntudatban élünk, nem szégyenben élünk, hanem Istennek az áldása a miénk. Ez olyasvalami, ami fontos nekünk, amire újra meg újra visszatérünk. Megnézünk most néhányat ezen versek közül.

Mát 5:3 Áldottak a szellemben szegények, mert övék a mennyek országa. 

Az előző üzenetben (2013.11.03. de. P. Kende: Krisztus ítélete – az Úr kedves esztendeje) szó volt arról, hogy senki nem tudja megtalálni Istent igazából. Senki nem kaphatja meg a mennyet, ha először nem alázza meg magát. Ha nem mondja azt: Istenem, szükségem van Rád. Ha megnézed Jób könyvét, a végén Jób mélyen ismeri Istent, de ehhez először történnie kellett valaminek.

Istennek nem szerez örömet, hogy próbákat hoz az életünkbe, de ugyanakkor szükségünk van erre, hogy növekedjünk alázatban, növekedjünk hitben és az Őbenne való bizalomban. Jóbnak először azt kellett mondania alázatban: „Istenem, rosszul tudtam, azt hittem, hogy elég vagyok. Azt hittem, hogy össze tudom tartani. Meg volt a kis képletem: a+b+c = az életem rendben lesz. Nem így működött, össze voltam zavarodva, rövidlátó voltam. Istenem, szükségem van Rád!”

Áldottak a szellemben szegények, mert övék a mennyek országa. Ha nem ismered Jézust, akkor te ezen a helyen vagy, szellemben szegény vagy. Meg kell Őt ismerned. Mindjárt az első ígéret a legnagyobb: „Tiéd a menny! Tiéd az örök élet!”

Az első döntés, amit Jézussal hoztunk, az egyből nekünk adta majdnem az egészet. Majdnem mindent nekünk adott egyből: az Ő Szellemét, új születést, új gondolatokat, új motivációkat, új szívet, a mennyet, az örök életet. Nekünk adott mindent: a megigazulást, a megszentelést, a megdicsőülést… mindent, Jézus Krisztust.

Egyből az elején ott van a legjobb rész. Ez az evangélium, merd azt mondani a szívedben: „Rendben van. Istenem ments meg engem. Jézus, ments meg engem. Én nem vagyok elég.” Aztán a tiéd a mennyek országa.

Mát 5:4 Áldottak, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak.

Ez nem csak szegény, hanem még gyászol is. Mit jelent ez? Ez olyasvalaki, akit elszomorít a bűn, aki körülnéz az életben és azt mondja: „Ah, mennyi nyomor, mennyi gond, mennyi probléma! Ez az élet. Annyi súly van, annyi teher van!”

Az előző istentiszteleten emlegettük, hogy Zsid 3:13 lehet kemény a szív. Probléma van, bűn van, bukás van, valaki nyomorult, és erre azt mondja a kemény szív: „Ez semmi! Ez nem érint meg. Ez nem jelent nekem semmit. Ez nem számít, nem ügy nekem.” Ezzel szemben a másik oldalon ott van Dávid. 1Sám 24-ben amikor levágja Saul köntösének a szegélyét, utána megdöbbenti ez a dolog: Huh, hozzányúltam Isten felkentjéhez! Miért? Azért, mert ő ilyen volt, megvolt benne ez a szomorúság a bűn miatt. Nem vette könnyedén.

Látjuk ezt Jeremiásnál, Ézsaiásnál… végigmehetnénk a prófétákon, gyászolnak a népük bűne miatt. A népben senkit nem érdekel, nem probléma nekik. „Mi a baj ezzel?” Viszont a próféta gyászol. Miért? Azért, mert érzékeny Istennek a szívére. Ez az, amire mi is hívva vagyunk, hogy legyen felismerésünk: vannak dolgok, amik nincsenek rendben. Ahol a Szent Szellem megszomorodik, Eféz 4:30 akkor mi is szomorodjunk meg Vele. Ne legyen úgy, hogy mi csak továbbmegyünk, hanem merjük azt mondani: ez így nincs rendben. Ne rázzuk le gavallér módjára: „Ugyan! Hol érint meg ez engem?!”; hanem: igenis, ez számít!

Mát 5:5 Áldottak a szelídek, mert ők öröklik a földet.

Ez nagyon érdekes gondolat. „Várj! A szelíd az, akit mindenki félrelök. Mindenki félrelöki, nem is kell lökni, mert arrébb megy magától. A szelíd ilyen. Az hogyan örökölhetné a Földet?” Gondolj bele! Kié lett az Ígéret földje? 4Móz 13:33-ban azt mondják a kémek: olyanok voltunk a föld lakosai előtt, mint a szöcskék. Milyen a szöcske? Eltaposod, és cpsz! „Ilyenek voltunk előttük. Odajönnek, és egy ujjal elnyomnak. Ennyi, kész!”

Kié lett a föld? Az övék, a zsidóké lett a föld, 4Móz 33. ők örökölték a földet. Miért? Azért, mert ők olyan erősek voltak? Nem. 4Móz 33:25 azért, mert Isten kiűzte előlük ezeket. Nem az kell, hogy mi legyünk a legerősebbek a világban, hanem az, hogy járjunk Istennel az Ő tetszésére. Ez az, ami számít. Ez az, ami érdekes.

A gonosz kis szívem azt mondja: „Nem! Ha választani kell, akkor én akarok lenni az, aki félrelöki a másikat, nem pedig az, akit félrelöknek, és akkor leszek a győztes.” Isten azonban elmondja nekünk, hogy értsük, hogy tudjuk, hogy „Áldottak a szelídek, mert ők öröklik a földet.

Mát 5:6 Áldottak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.

Az előző üzenetben volt az alábbi gondolat. Aki azt gondolja, hogy a saját igazsága elég neki, „én igaz vagyok, mert én jobb vagyok, mint az a másik, úgyhogy úgy érzem, hogy rendben vagyok, és akkor igaz vagyok”, egy nap odaáll Isten elé, és azt mondja: én igaz voltam… legalábbis igazabb, mint az a másik; Isten azt feleli: Az mit jelent?! Az olyan, mintha azt mondanád: sok-sok alkalomból egyszer sikerült a pénzt otthagynom és nem ellopnom. Ez mit ér? Isten azt fogja mondani:

–        Nem! Az Én igazságom abszolút.

–        Akkor hogyan lehetett volna az enyém?

–        Figyelj! Neked csak ennyi a dolgod: éhezd és szomjazd az igazságot, és aztán megelégszel. – feleli Isten.

Keresd, vágyj rá, és Róm 5:1 megkapod ezt az igazságot Jézus Krisztuson keresztül, Róm 4:25.  Megkapod ezt az igazságot ajándékba. Ez másként nem lehet a tiéd. Nem az az út, hogy nagyon elégedett vagy magaddal. 

Mát 5:7 Áldottak az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

Erről volt szó az elején. Az ember, aki megbocsát, az ismeri a megbocsájtó Istent. Az ember, aki megengedően bánik, az könnyen megismeri Istennek azt a tulajdonságát, hogy Ő is megenged. Az ember, aki segít a szükségben lévőkön, az tudja, hogy Isten ilyen őfelé. Vannak, akiknek ezen keményen kell dolgozniuk.

Bejöttél a gyülekezetbe, kemény vagy, megtanultad, hogy kell tolakodni, hogy kell odébb lökni, megtanultad, hogy kell irányítani, és kicsit fel kell, hogy ébreszd magad: Hagyd abba! Lehet, hogy napjában többször azt kell mondanod magadnak: „Nem élhetek így! Nem csinálhatom így!” Lehet, hogy nagyon sokszor kell ezt tenned, de megéri csinálni. Csináld tovább! Ne add fel, ne állj meg! Menj tovább! Legyünk ilyenek, irgalmasok! Megéri a befektetést.

Valakivel arról beszélgettem a héten, hogy Isten fog bennünket, érzéketlen tuskókat, … és aztán érzékeny tuskókká tesz minket. Még mindig követek el hibákat. Még mindig bántok embereket, akiket nem akarok. Még mindig teszek tönkre helyzeteket, amiket igazán nem kéne. Még mindig sülnek el rosszul dolgok, amikről már igazán tudhatnám, hogy hogyan kell kezelni, de legalább növekszem. Tanulok a dologról. Isten tanít engem.

Áldottak az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Jézus követőinek irgalmasoknak kell lenniük, mert mi irgalmat találtunk, és az irgalom is megtalált minket. 

Mát 5:8 Áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

A mocskos szív elködösíti a szememet Istenre. Ahhoz, hogy tisztán lássam Istent, a szívemnél kell kezdeni ezt a dolgot. Nem az intellektusom, nem az akaraterőm, hanem a szívem. Hogyan változtatom a szívemet? Az Ige bejön, ahogy az előző üzenetben is szó volt erről, és világosságot hoz oda, ahol nem volt.

Jak 4:8-ban van egy jó gondolat nekünk. Nem azt mondja: tartsd magad távol Istentől, amíg meg nem tisztítod a szívedet, a kezedet; hanem azt mondja: Tisztítsd meg a szíved a kezed, és húzódj közel Istenhez, legyél közel.  A kettő együtt van. A természetem szerint: Istenre nézek, aztán magamra nézek, látom a hibát, a piszkot, a gondot, és azt mondanám: „Ó! Távozz tőlem, én bűnös ember vagyok. Hagyj engem békén!”

Jak 4:8-ban viszont azt mondja nekünk: gyere közel, és így tisztítsd meg a szívedet, a kezedet. Zak 3:3 Jósua főpapa ott állt Isten jelenlétében, és piszkos ruhákban volt. Gyere közel, és Isten közelsége, gyere közel, és Krisztus Teste szolgálata tisztít bennünket. Ez a csoda, ami történik. Keressük Őt, vágyjunk Őrá! Húzódjunk közel az Igében, a közösségben, imában.

Amikor mocskosnak érzem magam, amikor el vagyok bukva, amikor gyenge vagyok, amikor idióta vagyok, akkor minek van itt az ideje? Nem annak van itt az ideje, hogy becsukjam a Bibliámat, hogy abbahagyjam az imát, hanem éppen fordítva: most van itt az ideje, hogy azt mondjam: Ébresztő! Ezt a Biblián keresztül teszem, a közösségen keresztül teszem, az imán keresztül teszem.

Ez itt a gondolat, amit meg akartam osztani: Áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent olyannak amilyen.

A kérdés nem az, hogy milyen Jézus. A kérdés nem az, hogy kicsoda Jézus. Hanem az, hogy ki láthatja Őt jól. Ki képes megismerni Őt olyannak, amilyen? Ki képes ismerni Istent? Itt a lista:

–        az, aki alázatos, és hajlandó elismerni, hogy szegény és szükségben van;

–        az, aki érzékeny Isten szívére, és hajlandó szomorkodni azért, amiért Isten szomorkodik;

–        az, aki hajlandó szelíd lenni, és ki tudja mondani: Uram, az én örökségem Nálad van;

–        az, aki hajlandó éhezni és szomjazni Istenre, aki azt mondja: „Uram, adj nekem Magadból! Kérlek, mutasd meg Magad nekem. Taníts engem mindenben.”

A minap az esküvőn emlegettük ezt: Mi teszi különlegessé az életünket? Nem az, hogy mi annyira különlegesek lennénk. Olyanok vagyunk, mint bárki más, de vágyunk arra, hogy Isten ott legyen az életünk minden részletében, és ez különlegessé teszi az életünket. Vágyunk rá, hogy ott legyen a hétköznapjainkban, vágyunk rá, hogy ott legyen velünk a komoly és kisebb betegségeinkben, vágyunk rá, hogy ott legyen velünk a tengerparton, amikor buli van, vágyunk rá, hogy ott legyen a szülinapi bulinkon, vagy este, amikor az interneten olvasgatok.

Vágyunk rá, hogy jelen legyen mindenben. Éhezem és szomjúhozom Őrá. Ez mássá teszi az életem és megismerem Őt.

Ki ismerheti Istent?

–        Az irgalmas, aki könyörülő, aki törődő. Az, aki törődik a szívének az állapotával.

Aki azt mondja: „Uram, kérlek, dolgozz bennem. Tisztíts meg! Rúgj be ajtókat, amik nem nyílnak meg! Menj be helyekre, amiket kinyitok Neked. Pucold ki a pókhálókat, vidd ki a mocskot az életemből. Kérlek Istenem, munkálkodj bennem!”

Végül:

Mát 5:9 Áldottak a békességre igyekezők – a görög itt úgy fogalmaz: békességcsináló, az, aki békességet hoz létre, mintha gyártana valamit –, mert ők az Isten fiai. 

Ha az Övéi vagyunk, akkor nem pusztán passzív értelemben vagyunk békések: ha valaki megbökdös, akkor nem ütöd vissza feltétlenül. Nem erről szól, hanem arról, hogy lehet, odamegyek az emberhez, aki ilyen, és azt mondom: „Figyelj, neked szükséged van a békességre! Neked szükséged van az örömre, amit Isten békessége hoz az életedbe. Találd meg Jézust, és aztán rájössz, hogy nem kell böködnöd, irritálnod az embereket.”

Békességet hozni helyzetekbe. Nem felszínesség, Jer 8:11 nem csak azt mondjuk: békesség, békesség; ahol nincs is. Hanem keressük, és igyekszünk arra, és munkálkodunk ezért. Munkálkodunk ezért, és ez áldást hoz az életünkbe.

Még olyan dolgok is – Mát 5:9-11 –, amik átoknak tűnnek, például az üldöztetés áldássá válik az életünkben. Gondolj bele! József testvérei elhatározták: „Hé! Szabaduljunk meg Józseftől. Öljük meg!” Úgy tűnt-e, hogy aznap este lefeküdtek, és azt mondták: „Ah, végre! Nincs itt az a kis tetű! Végre! Mostmár nem fog itt pofátlankodni nekünk ez a büszke kis mocsok!” Áldás volt ez nekik? Nem! Amikor megnézed 1Móz 42-ben sok évvel később, akkor látod, hogy nap mint nap gyötörte őket ez a dolog. Átok volt nekik.

Ha nem Istennel járok, még azok is, amik jónak tűnnek a szemeim előtt, átokká válnak. Ha Istennel járok, még az átkot is könnyen lehet, hogy Isten áldássá fordítja.

Miért beszélek erről? Azért, mert ez a legnagyobb áldás az életünkben, hogyha ismerhetem Istent, ha láthatom Őt olyannak amilyen, ha találkozhatok Vele. Ha megvan ez a fajta szelídség, irgalmasság, éhség, alázat, ez a fajta keresése Istennek, akkor megismerhetem Őt, és az mindent megváltoztat az életemben. Mindent megváltoztat az életemben!

 

Jézus nem csak egy szép elméletről beszélt nekünk, hanem Ő épp ilyen volt. Tényleg ilyen. Eljött és Ézs 50:4. hagyta, hogy az Atya tanítsa Őt. Eljött, és azt olvassuk Ésa 53:2, hogy olyan volt, mint egy gyenge növény, ami felnőtt Isten előtt. Gyenge, könnyen eltörhető növény.  Eljött és hajlandó volt ilyen lenni. Értünk.

A te életed hatalmas áldás, és nagyon jelentős, de ismerned kell Istent mélyen, személyesen, igazán. Ez itt a kulcs. Ez a kulcs, amivel megismerhetem Őt, hogy láthassam Isten áldását, Isten dicsőségét, Isten Személyét úgy, ahogy Ő van. Ámen.

 

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked ezt a közösséget, ezt az üzenetet, a Te szeretetedet felénk. Azt, hogy megmutattad nekünk, hogy megmondtad nekünk, hogy honnan jön az áldás. Megmondtad nekünk, hogyan járjunk, ha ismerni akarunk Téged. Urunk, kérünk Téged, hadd legyen ilyen a szívünk, hadd ismerjünk Téged, mélyen, személyesen, igazán.

Ámen.

Ha nem ismered Jézust, akkor itt az idő, hogy hívd Őt az életedbe. Mondd azt Neki a szívedben: „Jézus szükségem van Rád, ments meg engem, meg akarlak ismerni Téged. Jézus, gyere az életembe! Légy az én Megváltóm. Bízom Benned, hiszek Benned. Adj nekem új életet, új szívet, új kezdetet! Jézus, ments meg engem! Hiszek Benned!”

(Ha életedben először imádkoztál így, akkor kérlek, írj nekünk egy e-mailt, hadd örüljünk veled!)

Kategória: Egyéb