Keskeny úton a tágas térre & Isten megdöbbentő megoldásai #1

2014 július 6. vasárnap  10:30

P. Bendegúz: Keskeny úton a tágas térre

Néhány napot a tizenévesek táborában töltöttem. Ez nagyon-nagyon különleges dolog.

Róm 1:11-12 Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre,Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által.

Egy ilyen táborban felbuzdulunk egymás hite által. Ahogy ott vagyunk, bátorítjuk egymást a Krisztussal való járásban. Ez igaz a tizenévesekre, de a felnőttekre is, akik velük vannak. Ef 4:16 Krisztus Testének tagjai különféle kapcsokkal egymás épülésére vannak. Ezért a konferenciák annyira értékesek a hitbeli járásunkban. Egy tizenéves soha ne hagyja ki a tinitábort, mert ez a legjobb! Mi pedig ne hagyjuk ki a konferenciákat, amíg lehetőségünk van ott lenni, mert megváltoztatja az életünket!

Annyira nagyszerű látni, amikor leültetünk tizenéveseket nyolcfős csoportokban, adunk nekik három-négy bibliaverset, és azt mondjuk: „Hozzátok össze! Hasogassátok! Gondolkodjatok felőle! Legyen felőle gondolatotok, ahogy összehozzátok.” Aztán valamelyikük előadja, hogy mire jutottak. Annyira gyönyörűséges látni ezt, ahogy tanulmányozzák az Igét, ahogy gondolkodnak felőle. Mindenegyes tizenévesnek van gondolata hozzá. Együtt gondolkodnak, együtt épülnek fel Krisztusban.

Debrecenből eljött két fiatalember. Az egyik Anikó fia, Norbi, aki elhívta az osztálytársát. Két napot voltunk ott, és annyi idő alatt teljesen megváltozott a srác élete. Jövő héten, amikor megyek Debrecenbe, már ő is ott lesz a gyülekezetben. Hála Istennek! Ilyenkor sok változást látunk mindenkiben. Nagyon bátorító!

Az egyik, amit tanulmányoztunk, ez a három igevers volt:

Mát 7:13-14 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

Zsolt 18:19 [18:20] És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.

Zsolt 119:45 És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.

Az volt a feladat, hogy össze kellett hozni ezeket a verseket. Az egyik helyen az van, hogy járjunk a keskeny úton. A másik helyen pedig az, hogy Isten tágas helyre helyezett minket. Nyilván mindannyinknak egyértelmű volt, hogy mi a megoldás: ha a keskeny úton járunk, akkor Isten tágas térre helyez minket, ami a szabadságunkról beszél.

Nagyon érdekes, hogy sokan, amikor a keskeny útról van szó, akkor erkölcsi dologra gondolnak. Pedig a keskeny út az, hogy Istennek a kezét fogom. Nagyon sok egyéb lehetőség van a világban, de ez az egyetlen út, amely Istenhez vezet, és aztán ahol Ő tágas helyre helyez minket. Hála Istennek ezért! Dicsőség Istennek, hogy járhatunk ezen a keskeny úton, hogy személyesen megismerhetjük Krisztust, és aztán Ő olyan helyre helyez minket, ahova magunktól nem találnánk el.

Még egy dolgot szeretnék mondani. Ef 6:12 – rá kell jönnöm újra és újra, hogy ez így van. Szerintem ez az a vers vagy gondolat az, amit nagyon könnyen elfelejtünk. Teotól hallottam, hogy P. Love azt mondta – sokszoros áttételen keresztül közvetítem 🙂 –, hogy a tizenéves szolgálatot csak imával és böjttel lehet csinálni. Azt hiszem, hogy ez mindenre igaz, de ott nagyon erősen előjön. Sokszor azt hisszük, hogy tudunk hatással lenni, meg tudunk változtatni dolgokat, de Isten az, Aki munkálkodhat.

Ef 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

Annyira fontos, hogy ezt észrevegyük. Néha haragudhatunk egymásra. Csak azért, mert nem vesszük észre, hogy nem rólunk szól az, ami történik, hanem egészen más dolgokról. Néha azt hisszük, hogy valakit meg kell, hogy győzzünk, pedig sokszor leginkább csak imádkoznunk kell érte. Imádkozzunk a tizenévesekért!

P. Kende: Isten megdöbbentő megoldásai #1

Nem fogok sokat beszélni a Baltimore-ról, a konferenciáról. Nagyon szeretnek ott benneteket, távolról ismernek, imádkoznak értünk. Mindenki annyira hálás az EuroCon-ért, és mindenki nekem mondja, mintha nekem olyan sok közöm lenne ehhez. Ez tényleg gyülekezeti dolog. Együtt csináljuk az EuroCon-t. Köszönjük mindenkinek, aki benne volt.

Már tervezik a következőt. Tervezik, hogy jönnek márciusban. Kérdezik, hogy mikor lesz. Mintha én tudnám! 🙂 Nagyon izgatottak efelől. Már most tervezik, imádkoznak rajta, gyűjtik a pénzt. Mondták, hogy már kezdtek félretenni rá.

Volt két indiai testvér, P. Binu és Richard. Már a konferencia előtt is itt voltak. Úgy tűnik, hogy jó hírünket vitték, mert mind jönni akarnak. 1.3 milliárd ember! – csak viccelek. Úgyhogy a következő EuroCon nagyon jó lesz. A gyülekezeteinkből akarnak jönni, sokan tervezik. Ez jó gondolat: készülni és imádkozni. Jó előre!

Annyira élveztem a dicsőítést! Elég minimalista volt a dicsőítő szolgálat a zenei szekcióban! Most olvastam arról, hogy a kereszténységben van egy mozgalom, mert azt találták, hogy van nagy dicsőítő csapat, nagy zenekar, nagy zenészek és nagyszerű a zene, és az emberek sokszor nem tanulnak meg imádni.

Ami azt jelenti: „Ha nincsen nagy zene, ha a jó hangú énekes nem énekel, akkor nem énekelnek. Mert én tudom, hogy az én hangom mennyire rossz! Csak akkor éneklek, ha tudom, hogy ő hangosabban énekel, mint én.” Ez azt jelenti, hogy nem érti az imádatot. Úgyhogy nagyon sok helyen levettek a dicsőítő szolgálatból, és nagyon egyszerű dicsőítés van azért, mert szeretnék beinvitálni az embereket az imádatba. Ez nagyszerű!

Mát 14. Ha valaha jártál vasárnapi iskolába – amely áldás nekem nem adatott meg –, akkor ezt a történetet minimum ötször hallhattad. Ez az a történet, amikor a tanítványok a hajóban viharban vannak. Kezdjük az elején a történetet:

Mát 14:22 És mindjárt kényszeríté Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot.

Jézus beültette a tanítványait, amíg Ő elbocsájtja a sokaságot. Ez a történet igazán érdekes. Sokat mond nekünk az imáról. A történet eleje arról beszél, hogy van különbség ember és ember között. Van, aki akarja az Urat, és van, aki azt akarja, amit az Úr ad. Igazából mindketten az Ő jelenlétében vannak.

A tanítványok akarják az Urat, és aztán vannak a többiek, akik csak kérnek kis kenyeret, halat, izgalmat, érdekes tanítást, változatosságot, némi szellemit; valami mást, mint a farizeusok. Ők csak akarnak valamit az Úrtól, ők a sokaság. Ez fontos téma. Mert Jézus a szolgálatában sokszor sikeresnek tűnt. Százak és ezrek vették körül. Rengetegen voltak körülötte. Sokan úgy értelmezik ezt, hogy a sikeres szolgálat százakról, ezrekről, tízezrekről szól.

Amikor azonban Jézus mondott valamit, ami kihívó, Ján 6:66 sokan az Ő tanítványai közül nem mentek Vele tovább. Miért? Mert megbántódtak, megbotránkoztak. Hall egy nehéz, kihívó dolgot, valaki azt mondja – Mát 6:33 – „Keresd először Isten országát! Tedd Istent előrébb, mint a családodat! Tedd Istent előrébb, mint a szexualitásodat! Tedd Istent előrébb, mint a drogot! Tedd Istent előrébb, mint a boros üveget!…”; akkor azt feleli: „Kemény beszéd ez! Kicsoda hallgathatja?”; és már el is ment. Hall valamit, ami kemény, és megy el a sokasággal együtt. Vagy megijed valamitől, mint ahogy ebben a történetben később látni fogjuk. Valami rémisztőt Isten megenged az életében, és aztán megy, otthagy mindent.

Nem egészen erről szól, de ide illik, hogy 2Móz 23:2 ne siess a sokasággal a gonoszságra! Ne menj a sokasággal a gonoszság felé! Csak azért, mert a sokaság arrafelé megy, ne menj arrafelé. Csak azért, mert a sokaság nem jár Istennel, azért te ne menj arrafelé. Csak azért, mert mindenki azt csinálja, ne tedd!

Mit mondott anyukám?

–          Miért léptél bele?

–          Mert a Jóska is belelépett!

–          És ha a Jóska beleugrik a kútba, akkor te is beleugrasz?

Igaza volt! Csak azért, mert a tömeg arra megy, azért nekem is arra kéne menni? Csak azért, mert a tömeg Őt gúnyolja, azért nekem is gúnyolnom kell-e? Csak azért, mert a tömeg becsukja a Bibliáját, azért nekem is be kell-e csuknom? Ez az egyik ok, amiért a tömegmédia annyira veszélyes! A TV, a filmipar, az internet… – tudod, hogy ezek miért olyan veszélyesek?

Itt egy kérdés: Tudod-e egyáltalán, hogy hány áligazságot ültetett el a szívedben a képernyő? Tudod-e, hogy hány „igazságot” tanított neked a TV, a filmek, hírportálok, vagy egy blogger, aki a véleményét publikálja? Semmi minősítése nincs a témában, de nagy szája van, és jól kommunikál; vagy ha nő, akkor szép, és ezért sokan hallgatnak rá.

Ezt azért mondom, mert P. Steve épp mutatott nekem egy ilyet. Van egy nő, aki mindenféle ételeket kritizál, támad, és semmit nem ért hozzá, semmilyen képzettsége nincs ezen a területen, de ért a marketinghez, és eladja ezt. Pedig ostobaságokat beszél, és az emberek beveszik. Ez csak egy példa.

Ez csak egy kép, de hány ilyen van a szívünkben? Hány ilyen kép lehet a szívünkben? Csak azért, mert a sokasághoz tartozik egy dologban és hallgatja. Aztán azt gondolja: a házasságnak ilyennek és ilyennek kéne lenni. Miért gondolja? Mert túl sok romantikus filmet nézett, és azt gondolja, hogy olyannak kell lennie. Aztán a feleség azt mondja a férjnek: Ilyennek kéne lenned! „Hogyan lehetnék olyan?” Senki nem olyan! Nincs olyan. Csak a romantikus filmekben olyan valaki. Az nem működik, és ez csak egy példa.

Sokaság – csordaszellem. Csak megy egy irányba. Miért? Azért, mert mindenki megy.

–          Mert ő biztos tudja, hogy miről beszél.

–          Honnan tudod, hogy tudja?

–          Hát, népszerű!

–          Bocsi, Hitler is népszerű volt. Tényleg, nagyon népszerű volt! Mennyire volt igaza?

Semmi köze az igazsághoz! Ne menj a sokasággal! Hanem keresd az Urat a dolgokban! „Uram, mi a gondolatod erről?” – keresd Őt, amikor mindenki megijed. Mert jönni fog egy következő frász. Túl vagyunk a 2000. évi morális pánikon. Mi van a globális felmelegedéssel? Mi van a madárinfluenzával? Jönni fog egy következő, jönni fog egy következő… Ne siess a sokasággal! Ne rettegj! Ne élj félelemben, hanem kérdezd meg: „Uram, mi a Te gondolatod erről? Mi a Te akaratod ezzel! Hogyan szeretnéd Te ezt?”

Mert ha nem teszed fel ezt a kérdést, akkor a gyerekedet a közvéleményre alapozva fogod felnevelni. Ez eléggé szörnyen hangzik. Vagy egy blogger véleménye alapján. Mit tudod te, hogy őt hogyan nevelték? Vagy tönkreteszed a házasságodat. Vagy népszerűség alapján szerzel barátokat. A lényeg ebben az, hogy nem fogsz Isten akaratában járni azon a területen. Isten ments, hogy így legyen!

Mát 14:23-24 És a mint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott. A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.

Jézus imádkozik a hegyen, a tanítványok pedig majdnem vízbe fúlnak. Ez a kép nagyon hasonlít ahhoz, amiről nem olyan régen beszéltünk (2014.06.15. de. P. Kende: Támadás az új élet ellen #11), hogy 2Móz 17-ben Mózes fent van a hegyen és imádkozik Izraelért, és Józsué győz a csatában. Ez a kép tetszik nekem. Tudod, miért? Ez a kép tetszik az imáról. „Mert az eredmény nyilvánvaló, az eredmény azonnali, az eredmény tetszik nekem.”

„Imádkozom, és jön a jó – ilyen egyszerű ez, így megy ez.” Sok hívő azért adja fel az imát, mert nincsenek azonnali válaszok. Ehhez képest legtöbben tizenkét éven át járnak iskolába csak azért, hogy ne legyenek rövidlátó és teljesen elveszett emberek az életben. Nem mondom, hogy minden jó az oktatási rendszerben – hála Istennek a Kháriszért! –, de az segít nekem. Viszont nem azonnal segít nekem, hanem tíz év alatt, tizenkét év alatt, tizennyolc év alatt segít nekem.

Sokan ezért hagyják abba a bibliaiskolát. „Most minek csináljam? Ne viccelj velem! Minek üljek itt?” Hallottad, ahogy Lajos beszélt az előbb? Szeretet, egyszerűség, az élet mélysége, izgatottság van a szívében. Biztos vagyok benne, hogy azt tudná mondani: a bibliaiskola sokat tett az életemben. Nem egy óra, nem egy félév, nem egy év, nem két év, hanem Isten sokat végzett a szívemben az évek alatt.

Mit akarok mondani? Azt, hogy ne szűnjünk meg imádkozni! Vannak hívők, akik azért nem tanulnak meg imádkozni, mert a válasz nem tetszik. Mert imádkozom, és aztán vannak dolog, amik nehezebbek lettek. (Ha Isten engedi, akkor majd egy későbbi üzenetben beszélek erről.)

Ott van Jézus a hegyen, és ott vannak a tanítványok Isten akaratában a hajóban, és bajban vannak Isten akaratában a hajóban. Gondoltál már erre? Isten akaratában lehetek bajban. Ez nem tetszik olyan nagyon. Én sem élvezem, amikor benne vagyok, de lehetséges, megtörténhet, hogy Isten elküld egy rettenetes helyzetbe.

Még az is lehetséges, hogy meghalok abban a rettenetes helyzetben Isten akaratában. Ez van. Lehet, hogy ez most a kemény beszéd, ami miatt nem fogsz visszajönni. Bízom benne, hogy nem így van. Bátorítalak, hogy ne ez legyen a kemény beszéd, ami elfordít téged. Isten akaratában egy ponton Pál meghalt. Egy ponton Péter meghalt Isten akaratában. Rendben volt, és őnekik is rendben volt. Azt mondták: Uram, Te jobban tudod.

Miért mondom ezt? Azért, mert könnyen ezt mondhatom: imádkozom, és nincs azonnali válasz. Nincs olyan válasz, ami tetszene. Nincs nyilvánvaló válasz. „Akkor mit csináljak? Akkor feladom. Miért? Mert eredményekre utazom.” Ez nem működik.  Szeretnélek bátorítani, hogy ne szűnj meg imádkozni. Ha van imakártyád, ha benne vagy abban, hogy imádkozunk egymásért, akkor imádkozzunk! Azon túl is imádkozzunk! Ne szűnjünk meg, mert évek, évtizedek alatt fogunk látni válaszokat. Lesznek csodák, fognak történni dolgok, de ne szűnjünk meg imádkozni túl korán. Ne adjuk fel!

Emlékszel? Jézus azt mondta Péternek: Sátán kikért téged, hogy megrostáljon, Luk 22:31.  A megrostálni azt jelenti, hogy kiverik belőle a magot, aztán feldobják, hogy a szél elfújja az értéktelent, és megmaradjon az, ami értékes. Jézus azt mondja: Én imádkoztam érted. Ha Péter helyében lettem volna, akkor arra, hogy „Sátán kikért téged”, így válaszolok:

–          Mi történik? Várj egy picit, Uram!

–          Én imádkoztam érted! – mondja Jézus.

–          Huh, akkor rendben vagyok! Ezek szerint imádkoztál, hogy Sátán ne kapjon meg, ugye?

–          Nem! Nem azért imádkoztam, hanem azért imádkoztam, hogy a hited ne hagyjon ki. A hited ne menjen tönkre.

–          Uram, nem lehetett volna azért imádkozni, hogy Sátán ne kapjon meg engem? Esetleg? Inkább? Nem lehetne inkább azért imádkozni, hogy ne jöjjön a nehézség? Nem lehetne inkább azért imádkozni, hogy ne legyen baj az életemben? Jézus, nem lehetne inkább, hogy ezért imádkozz? Az Atya biztos megadná Neked.

Egy értelemben értem ezt a kérést. Én ezt mondtam volna Péter helyében. Jézus azt mondta: „Nem! Én azért imádkoztam, hogy a hited ne múljon el a nehézség közben.” Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy növekedni fogok a nehézségben, a kihívásban – a háborgó hajóban, és ahogy megy a hullámok között, én meg csak hajolok a víz fölé, mert háborog a gyomrom is 🙂 –, nem élvezem, hanem ki vagyok akadva. Baj van, de tudom, hogy Isten növekedést fog adni.

Ismét csak azt mondanánk: Uram, miért történik ez? Mégis, hidd el, hogy Jézus imádkozik érted! Zsid 7:25 Jézus közbenjár érted most is. Most is! Lehet, hogy nem azért imádkozik, hogy ne háborogjon a tenger, hogy a szél megszűnjön, hogy a hullámok elsimuljanak, hanem lehet, hogy azért imádkozik, hogy a hited megmaradjon. Akárhogy is, bízzunk Benne! Akárhogy is, számítsunk Rá! Merjünk bízni Benne, mert Isten tudja, hogy mi történik.

Mát 14:25 Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.

Egész megdöbbentő megoldás! Nem csak az, hogy megszűnik a szél, aztán mostmár át tudnak hajózni, és Jézus találkozik velük a másik oldalon, hanem Jézus odamegy hozzájuk a vízen. Ez egy csoda, nyilván, de ugyanakkor ez a megoldás ebben a helyzetben. Mert Jézusra van szükségük. Isten azonban megdöbbentő megoldást hoz. Ez rendben van.

Nagyon sokszor csinálja így, hogy megdöbbentő megoldást hoz. Van egy rettenetes helyzet, és nem tudjuk, miért történik. Például elveszítek nagyon sok pénzt rajta, de aztán valaki megtér, és Isten azt mondja: „Figyelj! Egy lélek többet ér, mint az egész világ.” Én pedig azt felelem: „Rendben, Uram, de nem lehetne, hogy ne az én pénzem bánja ezt? Lehetne, hogy a Saját költségeden csináld, Uram?” Az Úr azt mondja: „Igen, a Saját költségemen csináltam. Igen, Én mentettem meg őt, Én haltam meg érte.” Akkor azt válaszolom: „Ja, igen. Tényleg! Ez a pár forint semmi se volt. Tényleg, igazad van.”

Isten megoldása nagyon sokszor megdöbbentő. Nem tudom, hogy miért történnek dolgok, de aztán van áldás. Lehet, hogy nem is látom az áldást. Beszélgettem valakivel, aki nagyon nehéz helyzetben van. Nem is tudtam, hogy a gyülekezetből nagyon sokan segítenek nekik, mellettük állnak, látogatják őket, és támogatják őket. Olyan hálás vagyok ezért! Erre gondolok, hogy sokszor látom a nehézséget, a bajt, a problémát, és nem látom az áldást, de attól még bízhatok Istenben, Neki van megoldása. Amit lehet, hogy én nem látok, de Őneki van válasza, és én bízhatok és hihetek, és azt mondhatom: „Uram, Te tudod. Rád számítok, Benned bízom.”

Isten megdöbbentő megoldásai. Például a kereszt micsoda megoldás az ember problémájára! Én azt mondanám: „Uram, sok ételt kéne adni az embereknek, hogy ne legyen éhezés. Uram, szűntesd meg a betegségeket, hogy sokáig élhessünk.” Isten azt mondja: „Nem! Nekem más megoldásom van az ember problémájára: a kereszt. Fizetni a bűnökért, megszabadítani az embert a bűn terhétől, örök életet adni annak, aki hisz Bennem. Ez az Én válaszom. Ez az Én megoldásom.”

Erről beszélünk. Ez a megoldás az, amiről beszélünk az embereknek. Sokszor el kell magyaráznunk: „Miért megoldás a kereszt a te életedre? Miért megoldás a szégyenre, a félelemre, a bűntudatra? Az agresszióra miért megoldás?” Tanuljuk ezt, hogy hogyan válaszoljunk, hogyan feleljünk erre. 1Pét 3:8-10 tudjuk, hogy hogyan feleljünk – ezt tanuljuk.

Isten megoldásai megdöbbentőek, nem? 1Móz 3-ban az ember elbukik. Az ember elbukott és minden tönkrement. Amint Isten megátkozza Sátánt, azonnal ott van egy ígéret. 1Móz 3:15 azt mondja Sátánnak: az asszonynak a magva a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ez az, amit tenni tudsz vele. Itt van az ígéret: az asszonynak a magva, egyes szám. Nem az összes magva, nem minden gyermek, csak egy, Jézus. „Ő az, Aki a te fejedre tapos.”

Micsoda gondolat, hogy Isten azonnal hoz egy megoldást!  Azt mondja: „A legyőzöttek! Sátán, akiket te legyőztél, az ő kezükbe adom a győzelmet. Az embernek Fia fog győzni feletted.” Azt kérdezném erre: Uram, ez igaz a mai nap is? Isten azt mondja:

–          Igen, ez a mai nap is igaz. Ez a megoldás.  A rengeteg problémádra ez a megoldás. A kezedbe adtam.

–          Várj, Uram, én el fogom rontani. Félek, hogy el fogom tolni a dolgot.

–          Igen, te elrontanád, de Én másként csinálom.

Miben csinálod másként, Uram? 1Ján 5:4 ez a mi győzelmünk. A mi hitünk legyőzte a világot. Két módon beszél a győzelemről. Először is azt mondja: nap mint nap van egy győzelem az életünkben. Ahogy járunk Krisztusban, győzelem van az életünkben. Azután hozzáteszi, hogy miért. Azért, mert Ő legyőzte a világot. A bevégzett munka. Krisztus elvégezte a munkát a kereszten. Úgyhogy, mi ebben járunk nap mint nap, és győzelmünk van.

Ez olyan, mintha azt mondanám egy gyermeknek: be fogunk verni egy szöget. Beleadom a kalapácsot a kezébe, és mivel nem akarom, hogy szétverje az ujját, azért megfogom a kezét, és együtt verjük be a szöget. Ilyen a győzelmünk. Istennek a nagy keze ott van az én kicsi kezemen, és aztán – aztán győzelmem van.

Járunk ebben, és azt mondom: győzelmem van. Miért van győzelmem? Krisztus győzelme miatt. Az Ő bevégzett munkája miatt. Mert az Ő keze ott van a kezemen. Mert az Ő szíve ott van a szívemben, egy értelemben, az Ő gondolata ott van az én gondolatomban. Ő ott van velem, és én abban járok. Úgyhogy győzelmem van.

Istennek megdöbbentő megoldásai vannak. Sokszor azt a megoldást úgy hívják, hogy Teodor, Darinka, Visa, Nóri, Mariann, Gyöngyi, Zsombor, Zoli, István… Istennek megdöbbentő megoldásai vannak. Gondoltál már erre? Isten megdöbbentő módon oldja meg a problémákat. Sokszor téged és engem akar használni.

(Befejezzük, mert nem fogunk rajta végigérni.)

Mát 14:26 És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.

A fiúk túl sok horrorfilmet néztek! 🙂

(Soha ne nézz horrorfilmeket! Úgy értem, soha! Minek? És miért engednéd a gyermekednek, hogy megnézzen valamit, amire még nincs készen? Miért kéne halált látnia? Tényleg, miért kéne néznie olyan műsort, amiben megölnek valakit? Miért kéne halált látnia? Tényleg miért? Beszélj neki róla, persze. Beszélj a halálról vele. Nem akkor, amikor beszélni tanítod :-), de idővel beszélj vele a halálról. Ám annak, hogy lássa, később van itt az ideje. Látni fogod, hogy mikor elég érett rá. Csak azért, mert egy filmnél ott a 12-es karika, az még nem jelenti azt, hogy tényleg rendben van egy tizenegy-két éves számára.)

Szóval, mi is történik itt? Jön Jézus, és a tanítványok megrémülnek. Gondoltál már erre valaha, hogy Jézusnak a jelenléte időnként rémisztő lehet egy hívőnek? „Á, soha! Az nem lehet!” Lehetséges! Persze, hogy lehet. Lehet, hogy Isten csinál valamit az életünkben. Lehet, hogy Isten azt mondja:

–          Az életedben minden jól van? Minden szépen leülepedett, nyugszik benne? Minden szép rendben van? Akkor figyelj! Tenni fogok valamit az életedben.

–          Ó, köszönöm, Uram! Úgy várom! – és Ő jól felforgatja; nem véletlenszerűen, mert Ő tudja, mit csinál, de felkavarja a dolgokat.

Lehet, nem hagyja annyiban. Lehet, hogy azt mondja: „Figyelj! Szeretnék valamit kivenni az életedből ezen keresztül, és szeretnék valamit behelyezni az életedbe, új magot elültetni, de ahhoz fel kell, hogy szántsam, és lehet, hogy az nem fog jól esni.”

Sok félelmünk van, amit belénk ültetett a társadalmunk, az oktatásunk, a bukásaink. Láttál már olyan kutyát, amelyik nem bízik az emberben? Tudod, mi van ezzel a kutyával? Azt mondjuk rá, hogy hamis, nem lehet bízni benne. Tudod, hogy nagyon sokszor miért nem? Mert annyit verték, hogy megtanulta, mit jelent az emberi kéz. Számára annyit jelent, hogy verést fog kapni. Úgyhogy ő ugrik először, és megharapja a kezet, mielőtt az megüthetné.

Nagyon sokszor mi is ilyenek vagyunk. Isten rátenné a kezét a kezemre, de: „Én tudom! Mert megtanultam. Mert valaki kárt tett bennem”. Lehet azért, mert megerőszakoltak gyerekkorodban. Sok nő esetében – sokakkal beszéltem már erről – van ez küzdelem: Hogyan bízhatnék? Amikor jön a tekintély, amikor valaki ki akarja igazítani, segíteni akar, akkor azonnal „megharapja a kezét”. Volt egy család, próbáltunk nekik segíteni sokan, és mindenkit, aki segíteni próbált nekik, azt megtámadták. Mindenkit! Lehet, hogy még mindig írogatnak rólunk ilyen módon nyilvánosan.

Ugyanígy lehetséges, hogy az Úr eljön hozzám, szolgálni akar felém, és kiderül, hogy kevésbé vagyok érett, mint gondoltam, kevésbé vagyok bátor, mint hittem, kevésbé vagyok rugalmas, mint ahogy én azt elképzeltem magamról.

Nem akarok erről többet mondani. Tudod, miért? Azt szeretném, ha elmélkednél rajta. Szeretném, ha elolvasnád Mát 14:22-26 írásrészt, és elmélkedj rajta, forgasd a szívedben. Ha van családod, ha van barátod, beszéljetek erről!

Ezzel fejezem be most:

Mát 14:27 De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!

Jézus azonnal szólt hozzájuk. A kérdés mindannyinkhoz: Hallod-e Isten Igéjét? Ha hallod Isten Igéjét, az nagyon sok félelmet kivesz az életedből. „Egyedül fogok maradni! Vénlányként fogok meghalni.” – ez a félelem. Vagy: Szegényen fogok meghalni. Vagy: Betegen fogok meghalni. Valószínűleg ez igaz :-), de lehet, hogy Isten megkímél, és balesetben halok meg.

Miért mondom ezt? Azért, mert vannak ezek a félelmek. Szükségem van Isten Igéjére, mert az kigyomlál az életemből nagyon sok félelmet. Kiszaggatja ezeket. Isten Igéjének a hatalma az életünkben az, hogy bátorít bennünket. Jézus azt mondja nekünk: „Bízzatok! Én vagyok az. Ne féljetek!” Jézus újra és újra ezt mondja nekünk: „Figyelj! Én itt vagyok az életedben. Higgy! Ne félj! Nem kell aggódnod. Bízz Bennem!”

Zsolt 119:175 „A Te Igéd, a Te ítéleted, az segít rajtam.” Tényleg! Nagyon sokszor hallottam Isten Igéjét, és választ, megoldást adott, bátorított, és adott erőt még egy napra. Tovább tudtam menni még egy napot, vagy még egy hetet, vagy még egy félévet. Aztán annyi idő után volt válasz, és Isten feloldotta a dolgot. Ám ha nem hallottam volna az Igét, akkor nem mentem volna tovább, akkor nem bíztam volna tovább, akkor nem lett volna reménységem tovább. Erre volt szükségem.

Zsolt 119:82 A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?

„Szeretném hallani az Igédet!” Nyilván, aki írta ezt a zsoltárt, ő ismerte az Igét, de vágyott egy rhémára, vágyott személyes bátorításra, vágyott személyes Igére, amit Isten adna neki. Megeshet, hogy olvasom az Igét, és nem érint meg, nem kavar fel annyira, nem vigasztal meg annyira. Akkor mi a válasz? „Hát akkor becsukom.”

Az én válaszom nem ez. A 119. zsoltár írójának sem ez volt a válasza, hanem azt mondta: „Kereslek tovább. Elmélkedem tovább. Kutatlak tovább. Add nekem a Te Igédet, mert nem akarok a sokasághoz tartozni. Nem szeretnék kis sértéssel elszaladni Tőled, Jézus. Nem szeretném, ha az első rémisztő dolog elűzne engem.  Hanem szeretnék többet. Hanem szeretnék Veled járni! Szeretném a rhémát hallani, ahol a Te Igéd személyesen szól hozzám. Erre van szükségem. Jézus, beszélj hozzám! Kereslek Téged. Nem szűnök meg keresni Téged.” Erre van szükségem, hallani az Igét.

Itt vagyunk, halljuk az Igét – Halleluja! Örülök, hogy itt vagyunk és halljuk az Igét! –, de ugyanakkor hallani az Igét, felkavarodni a szívemben: „Uram, többre van szükségem! Uram, adj nekem. Nem szűnök meg keresni Téged az imával, az Igével, a közösséggel, a szolgálattal, mert tudom, hogy mire van szükségem. Tudom, hogy kinek hittem, és 2Kor 1:4 tudom, hogy Te vigasztalod meg a szívemet.” Ámen.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, áldunk Téged, magasztalunk Téged. Olyan hálásak vagyunk, hogy a Te megoldásaid mások, mint a mieink. Mi nem választanánk ezeket az utakat, de Te igen. Annyi ilyen van, Uram: gyülekezet, a Szent Szellem betöltése, a missziók, a család, az oktatás… Uram, és Te olyan válaszokat adsz, ahova mi nem mennék, Uram, ahol mi nehezen találjuk meg a helyünket.

Uram, amikor Veled járunk, amikor a mi pici kezünk benne van a Te nagy kezedben, akkor győzelmünk van, és annyira hálásak vagyunk ezért. Jézus, munkáld ezt az életünkben újra meg újra, egyre tovább, Uram, egészen a teljes délig.

Ámen.

Kategória: Egyéb