Keresd először Isten országát! (Nyári Bibliaiskola)

2016 június 16. csütörtök  18:00

A témánk Isten királysága. Ez az egyik kedvenc témám. Szeretnék adni egy kis feladatot. Elgondolkozhatnál ezen, hogy amikor azt a kifejezést hallod, hogy Isten királysága, akkor mit értesz ezen? Egyszerű válaszokat keress Isten királyságáról. Tűnhet butaságnak a válasz, de Isten királyságában semmi sem az, amikor Istennel gondolkozunk. A világ számára úgy hangozhat, de legyél szabad, egyszerű és mély ebben! Gondolkozz azon, hogy mit értünk az alatt: Isten királysága.

Egy fontos dolog, amit el kell mondanom. Jézus Krisztus azt mondja Mát 6:33-ban: Mindenekelőtt, elsőként Isten királyságát kell keresnünk. Ezt a mércét adja nekünk. „Azt keressétek először!” Ezért kértem azt, hogy gondolkozz Isten országáról. Igazából azt teszed, amire Jézus kért, hogy tedd, keresed Isten országát.

Mi Isten királysága számodra? Mit értesz ezalatt, hogy Isten országa, Isten királysága?

– Ahol a te szíved, ott a királyságod.

– Isten királysága az a hely, ahol Isten a király. Pl. a menny, a szívem, az elmém, a gyülekezet.

Tehát egy egyszerű válasz ez: Isten királyságának van Királya.

– Luk 17:21 Isten országa bennetek van. Hely, ahol Isten jelen van.

Tetszik nekem ez a szó, hogy hely. Isten királyságának van helye. Kell, hogy legyen területe. Királyság, fennhatóság.

– Az egész Föld Isten királysága. Annak ellenére, hogy Sátán uralkodik, azt teheti, amit Isten megenged neki.

Melyik szót ragadom ki ebből a válaszból? Föld. A szív mellé teszem.

– Isten királyságában vannak kincsek.

Kincsek, amik a királyhoz tartoznak? Kincsek. A Király gazdag, azért sok kincse van. Lehet szegény királyság is, ahol keresed a kincseket, de nem találsz semmit. Még így is van fennhatósága, és még így is van ott király, aki uralkodik, de nincsenek kincsek. Lehet, hogy azért, mert nincs bölcsessége. Nincs királyhoz illő bölcsessége. Isten királyságában nekünk vannak kincseink.

– Állandóan védeni kell, mert folytonosan támadás alatt van.

Van köze a helyhez, vannak határai, és van ellensége is.

– Pál azt írja, hogy Isten királysága igazságosság, békesség és öröm.

Már vannak Igeverseink: Luk 17:21, Róm 14:17. Még három szó: igazságosság, békesség, öröm a Szent Szellemben. Ez a szellemi alkalmazásáról beszél. Ezt a hármat a kincsekhez kapcsolhatjuk. Mert amikor a kincsekről beszélünk, akkor aranyra, ezüstre és drágakövekre gondolunk, ugye? Egy normális királyságban, amikor a királynak van kincstára, akkor gyönyörű, nagy kincses ládákban tárolja, de ez a három nem található meg azok között. Mi azonban Isten királyságáról beszélünk, úgyhogy értjük, hogy ezek Isten szerint való kincsek. Olyan kincsek, amelyek Isten királyságában megvannak.

Bölcsesség, amely drágább az aranynál, ezüstnél, Péld 8:11.

Felülről való bölcsesség, Jak 3:17-18.

– Irány, rend, szervezettség, vezetés.

Lehet, hogy kapcsolódik ahhoz, hogy van a Királynak bölcsessége. A királynak megvan a módja, ahogy irányít, és ahogy uralkodik. Irányt mutat a népének, ad meghatározásokat. Ez a vezetés, Isten vezetése.

Ismeret.

Ez a bölcsességhez kapcsolható. A Királynak sok ismerete van, és az mind igazság, és azt alkalmazza. Bölcsesség az Ő isteni vezetésében. Alkalmazott igazság, ami a tudás, ismeret.

– Polgárok.

Isten királyságának vannak polgárai, akik mi vagyunk. Remélhetőleg. 🙂 Kik a polgárok? Emberek? Vagy az állatok is? Angyalok is? Fák is? Kik Isten királyságának az állampolgárai? Ezt majd tisztázzuk.

– Jak 2:8 a királyság törvénye a szeretet a testvérekért, az emberekért.

Tehát ha szeretjük egymást, akkor betöltjük a királyi törvényt. Mindenképpen felvesszük ezt a szót a listára, hogy szeretet. Ez is egy kincs, más szóval gyümölcs, a Szent Szellem gyümölcse.

– Folytonos élet, folytonos gyümölcsök.

Tökéletes. Tehát Isten királysága örökkévaló királyság. Ott senki sem hal meg. Bármi, ami ott van, az örökké van. Isten királyságában nincs temetés. Ez nagyon buta gondolat, de nagyon szép, hogy nincs temetés Isten királyságában.

– Erő, hatalom, nem a miénk, hanem Istené.

Isten ereje. Ezt a király mindenhatóságába belevehetjük. Teljes erővel bír. A vezetéséhez is odasorolhatjuk. Mindenható – ez azt jelenti, hogy a mi Királyunk mindent megtehet. Mindent. A mi Királyunk nagyon bölcs is, úgyhogy nem fog bolondságokat tenni, ami szégyent hozna az Ő királyságára. Nem tud rossz dolgokat tenni. Nagyon bölcs és tökéletes. Mindenható.

20160616 sb PElshan

Ez lesz a szerkezet, ami alapján gondolkozunk majd Isten királyságáról. Miért van szükségünk erre a képre? Mert Jézus azt mondta, hogy gondolkozzunk Róla. Amikor eljött a Földre emberi lényként, akkor Ő a királyság evangéliumát prédikálta nekünk. Azt mondta az első üzenetében, ezt prédikálta: „Térjetek meg, mert elközelgett Isten királysága! Isten királysága jön. Legyünk készen erre.” Ez volt az üzenete az emberek számára.

Van két kifejezés a Bibliában, amelyek nagyon hasonlóan hangoznak: menny királysága és Isten királysága, a magyarban: Isten országa. Néhányan azt mondják, hogy ezek szinonimák. Mát 13-ban látunk néhány példázatot, amit Jézus mond el arról, hogy milyen a menny királysága. Aztán Luk 13-ban látunk hasonló példázatokat, mint Mát 13-ban, de ott azt mondja: Isten királysága.

Alapvetően a mennyek királysága kifejezés egyedül Máté evangéliumában használatos, több mint harminc alkalommal. Isten királysága kifejezés sok helyen szerepel a Bibliában, úgy emlékszem, több mint 60-szor, különösen az Újszövetségben, néha Máté evangéliumában is.

Ki gondolja, hogy a mennyek királysága és Isten királysága két külön dolog? Vagy azt gondolod, hogy ugyanazok, csak szinonimák, hogy nincs különbség a mennyek királysága és Isten királysága között? Semmi különbség, vagy van némi? Talán tanultál már erről Bibliaiskolában is.

Mire vártak a zsidó emberek? A zsidók földi királyságot vártak, mint pl. az ezeréves királyság. Azt várták, hogy Isten, a Messiás lesz a Király, Aki eljön a Földre, és megalapítja az Ő királyságát a Földön ezer évre. Erre vártak a zsidók, ezért nem Jézust várták, mert Ő nem úgy nézett ki, mint egy király. Szolgaként jött el, nagyon egyszerű volt. Mária és József fia volt. Bűnösökkel, vámszedőkkel ült együtt.

Amikor ránéztek Jézusra, nem látták a dicsőséges királyi megjelenést. Ahogy az Ószövetségben mondja: nem volt szép arca, ami az embereket vonzaná Magához. Mint Saul, Izrael első királya, aki nagyon jóképű volt, és a nép nagyon örült, hogy ilyen jóképű királya van. Aztán ránéztek Jézusra… „Nem! Mi az igazi királyra várunk.”

Isten királyságának van helye, és ez a Föld, ahol Isten, a Király uralkodik. Mi mind várunk erre az időre. Azt hiszem, hogy itt mindenki hisz Jézus Krisztusban, mint Megváltóban. Ez azt jelenti, hogy mi mind állampolgárai leszünk ennek a királyságnak. Van-e különbség a mennyek királysága és Isten királysága között? Luk 17:21-ben Jézus azt mondta a farizeusoknak, amikor kérdezték őt Isten királyságáról: Isten királysága bennetek vagy köztetek van. Miféle királyság ez? Mert akkor nem volt ezeréves királyság, és Isten nem azért jött, hogy ezer évig uralkodjon a Földön, pedig azt mondta: Isten királysága.

– Amikor bennünk van Isten királysága, akkor bennünk állandó harc van, területfoglalás. Isten elvesz területeket, mi területeket veszítünk. A menny királysága viszont állandó, megdicsőült, megváltoztathatatlan.

Ez a szellemi háborúról szól, ami most is történik. Ez a háború két királyság között zajlik: Isten királyága és Isten ellensége, vagyis Sátán királysága között. Ez nem az a Föld az ezeréves királyságban. Isten királyságának a helye nem a Föld, mert ez a harc nem ezen a Földön zajlik. Akkor hol?

– Ez a harc az elménkért, a gondolatainkért, a szívünkért folyik.

Amikor a Bibliában a szívről olvasunk, akkor az sokszor az elmét is jelentheti. Úgyhogy amikor a Bibliában a szívről beszél, akkor az nem a szervünk, hanem az elménk, ami folyamatosan támadás alatt van! Gondolkodjunk úgy a szívünkről, mint az elménk.

Mindannyian kaptatok egy kis magot, ez majd tisztán fog beszélni Isten királyságáról, jól lehet alkalmazni. Képzeld el, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy keressük először ezt a magot. Amikor a természeti életünkben ezt halljuk, akkor nevetünk ezen. „Mit keressünk ezen? Majdhogynem láthatatlan.” Úgyhogy egy másik szó is felkerülhetne a listánkra, az, hogy láthatatlan. Isten királysága láthatatlan. Nem látjuk Istent, de itt van, és itt van a királysága is – ahogy Jézus mondta.

Látjuk? Azt hiszem, Isten azt felelné: Láthatod, ha akarod. Láthatod Isten királyságát egy gyönyörű képben, ha szeretnéd. Az a kérdés, hogy tényleg Isten királyságát keresed-e. Egy másik kérdés: Mit keresel igazából? Ez nagyon erős kérdés, amit magamtól is kérdezhetnék: Elshan, mit keresel a földi életedben? Felsorolhatnánk egy hosszú listát, hogy mit szeretnék. Azt hiszem, hogy a lista 99 %-a jó dolgok, és sokkal nagyobbak, mint ez a mag, az én megértésem szerint, mert azokat a dolgokat látom. Lehet, hogy nem magamban, ezért keresem, de látom a világban, látom másokban, és a természetem szeretné ezt.

Bennem megvan ez a motiváció, hogy keressem azokat a dolgokat, amik másokban vannak. Ez normális. Emlékezz p. Kende vasárnapi üzenetére (2016.06.12. Isten szeretete valós e világban), ami valójában két üzenet volt. Az egyik az, hogy Anna imádkozott Istenhez, keresett valamit. Mit keresett? Egy fiút. Mélyen mit keresett? Megelégedést. Elégedettséget a közösségben, a társadalomban. Mert a társadalomban másoknak voltak gyerekei, de neki nem. Úgy érezte, hogy valamiről lemarad, és szegényes volt az önképe. Amikor magára nézett, azt mondta: Szeretnék gyermeket. A férje azt mondta neki: „Mit keresel? Én itt vagyok! Nem vagyok jobb neked, mint tíz gyerek? Mi a probléma?” „Tudod, hogy mi a probléma. A másik feleségednek vannak gyermekei, de nekem nincsenek.”

Megérthetjük Annát, én is ilyen vagyok. Én is vágyom olyan dolgokra, amik másoknak megvannak. Volt egyszer egy rádióadás, ahol azt mondták: Ne arra nézz, amid nincs meg, hanem nézz arra, amid van. Annának volt élete, férje, és volt Istene, és mindene megvolt Istennel, de ennek ellenére imádkozott. Én olyan vagyok, mint Anna, nekem is van listám.

Isten válaszolt Anna imájára. Mivel Isten válaszolt az imájára, ma ott lehet Jézus Krisztus a szívünkben. Ugye? Mert jött Sámuel, felkente Dávidot királlyá. Aztán Dávid király lett. Aztán Dávidon keresztül Isten adta nekünk Jézus Krisztust. Jézus Krisztuson keresztül Isten adott örök életet. Ha végigmész a folyamaton, akkor azt mondod: „Anna, gyerünk már! Nincs szükséged erre. Rendelkezel Isten országával. Ez a tiéd.” Anna is emberi lény, ennyit tudott. Nem volt tökéletes ismerete. Isten azonban használja ezt

Mégis Jézus azt mondja: Keressétek először Isten királyságát. Az, hogy Anna gyermeket kért, nem azt jelenti, hogy követnem kell az ő példáját. Mert Isten adott neki gyereket, és ezáltal Megváltót az egész világnak ennek eredményeképpen. Lehetek a szegényes önképemmel, kereshetem a földi dolgokat, ami másoknak megvan, nekem pedig nincs. Isten fogja ezt, körbeforgatja, és egy gyönyörű isteni csomagot ad az emberiség számára.

Úgyhogy menjünk a világba és keressük ezeket a dolgokat, ugye? Nem! Nem ezt tesszük. Tudjuk, hogy vannak jó és rossz példák a Bibliában, de ez a történet Isten természetéről beszél, hogy a mi Istenünk a minden kegyelem Istene. Az Ő kegyelme sokszínű. Nem tudjuk Istent beleerőltetni egy egyenletbe: Ha ezt teszem, akkor ez fog történni.

Isten szuverén, Ő a Király, és mi nem vagyunk a Király tanácsadói, hogy irányítsuk Őt ilyen módon: „Király! A birodalmad határánál van valami. Csinálj azzal valamit! Azt hiszem, én vagyok a legjobb ember, aki kioszthatná a feladatot, hogy megvédd a királyságodat.” A mi Istenünk teljes értelemmel bír, tökéletes az ismerete, és nagyon bölcs Király.

Miért mondom ezeket? Nagyon fontos Róm 14:17, Isten királyságáról ad szellemi képet. Pál apostol azt mondta, hogy Isten országa nem az evésről és ivásról szól. Isten királysága nem a listámról szól, amit én szeretnék, arról, hogy mit szeretnék elérni, mit szeretnék megnyerni, mit szeretnék megszerezni, hogy birtokosa legyek azoknak a dolgoknak. Nem! Azt mondja, hogy Isten királysága igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm.

Zsolt 85:10 (11) … az igazság és békesség megcsókolja egymást.

Isten királysága igazságosság, békesség és öröm a Szent Szellemben. Az igazság – ezzel utal ránk, akik elfogadtuk Jézus Krisztust és az Ő igazságosságát. Isten minket igaz embereknek hív. Azt mondja, hogy az igaz ember hit által él, ami Isten Igéjének hallásából jön. Hit az Igéből. Isten szólja az Ő Igéjét, ezt a magot, halljuk, befogadjuk a termőföldünkbe, azaz a szívünkbe, és néha ez a mag növekedést hoz.

Azt kívánjuk, hogy bárcsak ez a mag mindig kinőne, amikor Istennel gondolkozunk. Ez azonban nem történik mindig. Mert még mindig ezen a Földön vagyunk, és még mindig megvan a bűnös természetünk, és itt vannak az ellenségeink, akik küzdenek az ellen, hogy elfogadjam ezt az Igét, ezt a romolhatatlan magot. Amikor viszont elfogadom hit által, igaz, igazságos ember vagyok, és élek.

Egy személynek, aki igazságos, és új emberként él, az embernek, aki felöltözi Isten igazságosságát, van vágya. Nem a listára vágyom, hanem arra, hogy megtaláljam Istent, hogy olyan közel legyek Hozzá, amennyire csak lehetséges. Megcsókolni. Ez azt jelenti, hogy nincs levegő köztem és Isten között. Nagyon közeli kapcsolat Istennel, és nagyon bensőséges. Amikor csak Isten és én vagyok. Mint Énekek énekében. Én vágyom Rá, és Ő vágyik rám.

Úgyhogy megvan ez a bensőséges kapcsolatunk Istennel, amikor Isten Igéje által élünk, és Isten minden Igéjét hisszük. Ez a bensőséges kapcsolat hoz gyümölcsöt, amiről Pál beszél Róm 14-ben. Nagyon romantikusnak hangzik, de ez a keresztény igazi élete valóban. Amikor ilyen bensőséges kapcsolatban vagyok Istennel, akkor születik egy „gyerek”. Ennek a bensőséges kapcsolatnak az eredménye néha egy gyermek születése. Ezt a gyermeket úgy hívják, hogy öröm a Szent Szellem által. Szellemi gyerek. Ebből a kapcsolatból sok gyerek születik Isten királyságában. Ott a szeretet, és ez egy szeretetkapcsolat Isten és az ember között, és az eredménye gyümölcs, Gal 5:22. Ott nyolc „gyermeknevet” sorol fel. Ezek a kincsek. Ezek Isten királyságának a kincsei.

Beszéltünk a Szent Szellem által való örömről, de ez másfajta öröm, mint az, ami a világban lévő embereknek van. János apostol ezt úgy hívja, hogy tökéletes öröm, 1Ján 1:4. „Láttuk Jézust, érintettük Őt, hallottunk Tőle, Vele éltünk, és közösségünk van Vele. Kapcsolatban vagyunk Vele. Egyek vagyunk Vele. Úgyhogy, amit hallottunk Tőle, azt szeretnénk nektek is elmondani, hogy ti is kapcsolatban legyetek Vele, ebben a bensőséges kapcsolatban Istennel rajtunk keresztül, hogy az örömötök tökéletessé legyen, hogy az örömötök tökéletessé váljon.” Egy normális keresztény az örömteli ember. Pál azt mondja: Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, Fil 4:4; és ez a csók.

Aztán a békesség – Zsolt 85:10 – Istenre vonatkozik, hogy a mi Istenünk a békesség Istene. Karácsonykor hozta el ezt a megbékéltetést Isten és ember között. Mi történt Karácsony napján? A Szent Szellem magja el lett küldve Máriához. Mária nem értette, hogy ki volt Gábriel angyal, aki beszélt vele, de hallotta, és elhitte, ami azt jelenti, hogy elfogadta Isten láthatatlan magját. Elfogadta. Aztán csoda történt, az, hogy szűzként fiút szült, és Ő lett a békesség fejedelme. Megbékéltetést hozott Isten és ember között.

Úgyhogy Isten elküldte az Ő békességét a Földre az emberekhez. Mert tudta, hogy magunktól el vagyunk veszve. Magunktól csak vallásokat hozunk létre. Mert az örökkévalóság ott van a lelkünkben, ami éhezik Istenre, de nem ismerjük Őt. Ő annyira szeretett minket, hogy elküldte az Ő magját. Elküldte az Ő Királyát, a királyok Királyát, Jézus Krisztust nekünk, Aki közöttünk lakozott, Ján 1:14. Jézus azt mondta: Isten királysága köztetek van. Isten Maga jött a Földre, és közöttünk élt. Céllal, mert kapcsolatban akart lenni velünk. Most szabadokká lettünk, hogy Istenhez jöjjünk. Mert küldött egy Megváltót, és megbocsátást adott a bűneinkre Rajta keresztül.

Csak emlékezz erre a kapcsolatra az igazságosság és békesség között, Zsolt 85:10. Úgy képzeld el, hogy ennek a kapcsolatnak a gyümölcse az öröm. A következőképpen is elképzelheted. Ott vagy a gyülekezetben vagy egy összejövetelen, és dicsőítő énekeket énekeltek. Hirtelen azt tapasztalod, hogy Isten jelenlétében vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki van melletted, mi történt tegnap, mi fog történni holnap. Isten erőteljes jelenléte ott van körületted a szavak miatt, amit Istennek énekelsz. Nemcsak a dallam, ami fontos, hanem a szavak is.

Van ez a dal, hogy “a Jelenlétedben teljes vagyok, a jelenlétedben a menny és a Föld eggyé válik.” Amikor imádom Istent, és ezekre a szavakra gondolok, engem ez Isten jelenlétébe visz. Istennek megvan a Maga módja, hogy elérje a szívünket. Ilyen módon, amikor Istent imádod az Ő jelenlétében, tökéletes örömöd van. Ezt semmi mással nem lehet összehasonlítani a világban. Megízleled Isten jóságát.

Olyankor annyira bátor vagy! Majdnem úgy, mint Péter, aki azt mondta: Feláldozom Érted az életemet is, Jézus! Nem ez volt Péter elméjében, hiszen el volt veszve, hanem csak valamit ki akart fejezni, mert annyira szeretett Jézus mellett lenni, hogy kész volt odaadni az életét. Velünk is megtörténik ez. Erre az örömre vágyunk.

Megkérdezünk embereket: Mit keresel ebben az életben? Sokan azt fogják mondani: Boldog szeretnék lenni. Mit jelent boldognak lenni? Az embereknek saját elvárásaik vannak a boldogsággal kapcsolatban. Ez lehet pénz, házasság, gyerekek, munka, karrier, sporteredmények, díjak, unokák, van, aki házat szeretni… sok normális dolog. „Ha ezeket megkapom, akkor boldog leszek.”

Isten azt mondja: „Többet szeretnék adni neked, mint ez a boldogság. Én tökéletes örömöt akarok adni neked. Nem azért jöttem, hogy kínozzalak téged. Azt szeretném, hogy keresztény, az Én követőm legyél, azt a szeretném, hogy szegény legyél ezen a Földön, de kövess Engem, szeretném, hogy szenvedj, de kövess Engem, szeretném, hogy minden földi dologra azt mondd, hogy nem, de kövess Engem.”

Ránézünk erre az életre, és azt mondjuk: „Ez unalmas élet. A keresztény életnek vallás szaga van.” Ránézünk a világra: „Én azokat a dolgokat szeretném! Mert ők boldogabbak.” Amikor igazán megízleljük Istent, ami ezzel a maggal kezdődik – amire Jézus hív minket, hogy azt keressük –, akkor abból egy nagy fa nő. Egy olyan nagy fa, amiről az 1. zsoltár is ír. Annyira gazdaggá leszünk! Nem biztos, hogy anyagi értelemben, de lehet része. A mi Istenünk nem szűkmarkú. Adhat nekünk is, ahogy Salamonnak adott, de ez nem az a szempont, amit elsősorban keresünk.

Isten jelenlétét keressük, ahova beléphetünk Jézus Krisztus ruhájával, ahol Jézus Krisztusban vagyunk. Amikor az Ő jelenlétében vagyunk, Isten királyságának mindezek megnyilatkozásai már itt a Földön megtörténnek. Emlékszel erre az evangéliumokban? „Ha Én az ujjammal üldözöm ki a démonokat, akkor tudjátok, hogy elközelgett Isten királysága!” Mit jelent ez?

Emlékszel, amikor Jézus elé hurcolták a házasságtörő nőt? Vádolták. Meg akarták ölni Mózes törvényei alapján. Jézus a homokban írt valamit az ujjával. Nem tudjuk, hogy mit írt, a Biblia nem mondja el, de azt tudjuk, hogy az ujjával írt. Ami a Király ujja volt. Írt valamit, és annak az ujjnak volt hatalma, ami azt mondta a démonoknak: Menj el! Ezt a hatalmat Isten nekünk is megadta. Nem feltétlenül arra, hogy démonokat űzzünk, de Isten királyságát magunkban hordozhatjuk, és a világi kötelékektől szabadok lehetünk.

Mikor Jézust a keresztre vitték, ki feszítette meg Őt? Az emberek? A farizeusok? A rómaiak? Nem! Csak Ők is részt vettek benne. Ő azonban annyira szabad volt! A királyok Királya annyira szabad volt, hogy hajlandó volt Maga menni a keresztre a szeretet miatt. Az Ő döntése volt. Nem Poncius Pilátus döntése volt, aki a helytartó volt, és azt mondta: Az életed az én kezemben van! Jézus mondhatta volna: „Te mutatod kezed, Én pedig az ujjamat mutatom. Akkor majd minden eldől, Poncius Pilátus!” Azt olvassuk azonban, hogy Ő csendes volt. Mert tudta, hogy mit csinál.

Isten Báránya annyira szabad volt és annyira erőteljes, hogy a keresztre ment. Ugyanígy mi is. A mi hatalmunk, Isten hatalma bennünk nagyon egyszerű döntésekben mutatkozik meg! Olyan egyszerű döntésekben, mint ez a kis mag. Nem kell, hogy professzorok legyünk, vagy filozófusok, vagy hatalmas személyiségek. Nem csak az szükséges, hogy el legyünk hívva, hanem az is, hogy Isten gyermekei legyünk.

Mert lehet, hogy el vagyunk hívva, de az életünk valami mást mutat. A nevem fel van írva a mennyben mindörökre, én ott Isten gyermeke vagyok, de mit keresek itt a Földön? Isten gyermekének lenni a legerőteljesebb dolog számomra itt a Földön. Ezt érted, hogy a királyok Királyának gyermeke vagy? Az én apám a királyok Királya, az Ő fia vagyok. Mi másra van szükségünk? Minden hatalom, minden kincs, minden bölcsesség az Atyámé. Minden!

Róm 8:32 Isten adta az Ő Fiát, és minden mást is Vele együtt. Ezt élvezhetem itt a Földön is. Ez nem csak arról szól, hogy mit egyek, mit igyak, vagy milyen ruhába öltözzek, hanem keresem először Isten királyságát. Ez az, amit keresek. Isten azt akarja, hogy azt keressük. Azután van mit ennünk. Aztán vannak kitüntetéseink különböző fokozatokról, vagy egyszobás, kétszobás, ötszobás lakás… vagy ház nagy úszómedencével… de ez semmi! Szép, nagyon jó, de nem ezt keresem. Nem ez az elsődleges, mert ismerem az Atyámat.

Utoljára a tudásról. 1Kor 13-ban – ami a szeretet fejezete – Pál apostol mond valamit az ismeretről.

1Kor 13:9-11a Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk: amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek,…

Ez vagyok én most. Egy értelemben prófétálok Isten Igéjéből, vannak elképzeléseim, amiről úgy gondolom, hogy Istentől vannak, és azokat elmondom: a magról, arról, hogy az igazság és a békesség megcsókolják egymást… Próbálok Istennel gondolkodni, de az Ő gyermeke vagyok. Adott nekem szabadságot, de adott nekem határokat is. Azt mondta, hogy van kerítés, de nagyon szabad vagy belül.

Ahogy P. Kende mondta: Van a laktanya, és van kerítés, ami nem arra van, hogy a kívülről befele tartókat tartóztassa fel, hanem azért, hogy azokat emlékeztesse, akik belül vannak, a táboron belül lévő katonákat. Isten is adott nekünk egy ilyen határt. Maradj belül, élvezd Isten határait, ne lépj ki, mert az ellenség ott vár, hogy mikor mászol át a kerítésen! Szóval belül vagyok. A királyok Királyának a gyermeke vagyok, és minden tanács enyém a Bibliából. Adott nekem szabadságot. Azt mondta: „Élvezd a szavaimat, vedd. Olyan, mint a mag. Rágcsáld, és élvezd. Nagyon örömteli és élvezetes.” Úgyhogy hozom az elképzeléseimet, és összehasonlítom a kerettel: Veszélyzónában vagyok a gondolataimmal, vagy mit támogatok az ötleteimmel? Isten azt mondja: Igen, gyere, és csókolj meg! Zsolt 2:12 Csókoljátok a Fiút! Legyetek Vele személyes kapcsolatban!

1Kor 13:11 … úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy ítéltem, mint gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; – Akkor majd meglátjuk a királyok Királyát szemtől szembe! – most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy én is megismertettem.

Itt az ismeret. Mit jelent számomra? Emlékszel, 1Móz-ben Ádám megismerte Évát? Mi történt? Ádám ismerte Évát, aki fogant a méhében, és megszülte Káint, és szült neki fiúkat és lányokat. Isten ismer engem tökéletesen. Ő bennem van. Ezt ígérte Jézus, és Ő megtartja az ígéretét. Ján 15. „mindig veled vagyok, és benned vagyok”. Amint elfogadtad a romolhatatlan magot, Ő hűséges abban, hogy örökre veled maradjon.

Viszont van másik oldal is, ami az én részem. Én hol vagyok? Ahogy Isten kérdezte Ádámot: Hol vagy, Ádám? Különváltak. Ádám rejtőzködött. Egy értelemben nem érdekelte a dolog. Félt, bűntudata volt és szégyellte magát. Elfutott Isten jelenlététől. Isten azt mondja: „Mi együtt vagyunk. Tökéletesen ismerlek! A szívedben lakom, amióta elfogadtál. Benned lakom, és tökéletesen ismerlek. Kérlek, gyere Hozzám, és csókolj! Ismerj Engem, szellemi bensőségességben! Amíg a Földön vagy.”

Péter apostol azt mondja 2Pét 3:18-ban: Növekedjetek kegyelemben, és növekedjetek Isten ismeretében. Abban az ismeretben, ami felé haladunk, hogy ismerjem az Istenem. Itt a Földön nem fogom tökéletesen ismerni. Mert gyermek vagyok, tanulok. Az én Atyám hűséges. Mindig tanítani fog elveket a királyságáról. Mert Ő a Királya. Szeretnénk növekedni, szeretnék többet tanulni Róla, szeretném jobban megismerni.

Van egy másik dal: Szeretnélek jobban ismerni, jobban és jobban! Gondolkozhatsz Isten királyságáról. Amikor egyre jobban ismerem Őt, akkor megtörténik Gal 5:22. Van örömöm, és a másik, hogy van békességem. Nem szorongok ebben a világban! Mert egy vagyok az Istenemmel, és Ő békességet ad nekem, amikor beteg vagyok, amikor elárultak, amikor csődöt mondok… vagy bármi történik, amire a világ azt mondja, hogy szerencsétlenség. Egy a dolog, hogy ismerjük Őt.

Emlékszel Mózes 1. könyvére? Ádám és Éva ismerték egymást, és lett egy gyermek. Az igazságosság és a békesség megcsókolják egymást, és lesz egy gyermek, vagy gyermekek. Jézus azt mondja: Keressétek először… Keressétek először a Vőlegényeteket, Jézus Krisztust, az Ő királyságát, ami közel van, Bennetek. Azzal foglalkozzatok! Azután látni fogjátok a gyümölcsöket. Nem nektek kell majd létrehozni azokat.

A békességet, az örömöt nem lehet létrehozni. Ezek gyümölcsök. Mi csak megmaradunk Benne, és ez a megmaradás termi a gyümölcsöt. Az Ő munkája. Mi nem tudunk létrehozni dolgokat. Létrehozhatunk dolgokat, ami nem rossz: alapíthatok gyülekezetet, hozhatok embereket a gyülekezetbe, számolgathatom, hogy hányszor utaztam el külföldre idén… Ez lehet termelés, ez rendben van, mert gyermek vagyok. Tanulok.

Azután van egy másik dimenzió. Az, amikor nem abban találom magam, hogy Elshan csinálja a dolgokat, hanem Elshan megmarad Isten jelenlétében. Azután látom azokat a gyümölcsöket, és azt mondom: Ezt akarom! Ez a bevégzett munka. Ez nem Elshan munkája, hanem ez a kegyelem munkája, és Isten teszi.

Kategória: Egyéb