Kegyelmi élet & Hiszel a Szent Szellemben?

2011 szeptember 25. vasárnap  10:30

Fadgyas András

Gondolunk Isten munkájára. A brit közszolgálati adó írt egy cikkben arról, hogy egy vasárnap reggel Kínában több hívő gyűlik össze, mint egész Európában. Isten munkája mennyivel hatalmasabb, mint amit mi bármikor el tudnánk képzelni!

Ján 1:14 És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Ján 1:16-17 16És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. 17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Az Ő teljességéből vettünk kegyelmet mindnyájan. Ezt mi elfogadtuk. Vettük az Ő kegyelmét az Ő teljességéből. Amikor elfogadtuk Krisztust – ha egy szóban össze kellene foglalni –, akkor az Ő kegyelmét fogadtuk el. Elfogadtuk a kegyelmet kegyelemért, vettük a kegyelmet, hogy még több kegyelmet kaphassunk. Tehát a kegyelem személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Ám nem csak ez, hanem tovább, az Ő hatalmának erejében való járás is.

Kegyelemből van üdvösségetek hit által, de Istennek a kegyelem gondoskodás nem csak az üdvösségre, hanem hogy olyanok is legyünk, mint Ő, hogy mi elfogadjuk a kegyelmet, és aztán átformálódjunk az Ő képére.

Ez nagyon tetszik, hogy az Ő teljességéből.  Ez olyan, mint ahogy a forrás túlcsordul, túlbuzog, és aztán eljut hozzánk is, és az Ő teljességéből vettük mi a kegyelmet. Megragadtuk, és elfogadtuk ezt a kegyelmet.

Itt ez az ismétlés csak újra: kegyelmet kegyelemért. Ez egy kép arról, hogy jön a kegyelemre egy másik kegyelem. Isten jó voltára jön egy Isten jó volta megint. Olyan, mint a bőrünk. Egyik réteg mögött ott a másik. A kegyelem mögött ott van még egy kegyelem. Jézus Krisztus kegyelméből csak adott és adott és adott. Szellemi áldás után szellemi áldást adott nekünk, és ajándék után kegyelmet. Aztán a kegyelem után itt a jóindulata. Aztán megint kegyelem. Mint egy tenger, ahogy hullámzik, csak jönnek a hullámok. Ezt nagyon szeretem.

a törvény Mózes által adatott” A törvény dicsőséges volt. Bár amikor a hegyet látták és a sötétséget, Izrael népe nem akart túl közel menni hozzá. Aztán ott is volt a kegyelemnek egy fajtája. Aztán azt mondja, hogy a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Ő teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Ő hozta el a kegyelmet és az igazságot. A törvény nem adhatott életet, csak az eljövendő javaknak az árnyéka volt. Aztán az újszövetségben a teljesség a tartalom. Ők látták a kegyelemnek a képét, valamit sejthettek belőle, mi pedig elfogadtuk a kegyelem személyét, Jézus Krisztust.

Róma 5 ahol a bűn sokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább sokasodik. Én nem tudom, hogy van ez, mert a bűn tényleg bővölködik, de jó tudni, hogy a kegyelem sokkal inkább bővölködik.

Ézs 30:18 vár arra, hogy könyörületes lehessen hozzánk. Ő vár arra, hogy kegyelmet adhasson nekünk. Ez nem azt jelenti, hogy egy ideig visszatartja tőlünk, aztán pedig odaadja, hanem arra vár, hogy az Ő kegyelme hatalmasan megmutatkozhasson a mi életünkben.

Aztán Isten kegyelméből vagyunk, akik vagyunk. Az Ő kegyelme nem lett hozzánk hiábavaló, mert vettük az Ő kegyelmét, és aztán megint vesszük az Ő kegyelmét. Amikor szükségünk van rá, vesszük. Formálódunk. A kegyelme tanít minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget. Aztán kegyelem által megtanulunk uralkodni ebben a hívő életben. Ez a sokszínű kegyelem. Jézus Krisztus teljes volt kegyelemben és igazságban. Ott van az igazság része is, az igazságot is elfogadtuk.

Az igazságot is elfogadtuk és az igazságban járunk. Ámen.

P. Kende

Apcsel 19:2 Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Szellem.

Ezek az emberek tanítványok voltak, de nem Jézus tanítványai, hanem valószínűleg Keresztelő János tanítványai, és nem hallottak a Szent Szellemről még. Micsoda nyavalyás kereszténység lenne az, micsoda rettenetes kereszténység lenne, amiben nincs ott a Szent Szellem! Micsoda kemény munka! Micsoda zárkózottság, magány, erőfeszítés, bujkálás, hazugság, felszínesség, ha nem lenne Szent Szellem, ha ezt kéne mondani.

A kérdésem: hiszel-e a Sz.Sz-ben? Bízom abban, hogy igen. Bízom benne, mert ha nem, akkor valószínűleg nem vagy keresztény. Azért, mert ez az egyik alapvető tan a kereszténységben, a Sz.Sz. személye. Mégis ez a kérdésem: hiszel-e a Sz.Sz-ben?

Volt egy ígéret:

Ezék 36:26-27 26És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. 27 És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Ez arról beszél, hogy egy új szívet kap az ember, és egy új szellemet. A szellemnek van egy edénye, tartója. Kellett egy új szív ahhoz, hogy kaphassunk egy új szellemet. Mit értek ezen? Járj a bibliaiskolába, bibliai pszichológia órára, és megtudod.

Csak nagyon egyszerűen mondjuk így: adni akarok neked 30 kg aranyat – tegyük fel, hogy van 🙂 –, kéred? Akarnád? Persze, hogy akarnád! Tartsd a kezed! Egy apróságot nem mondtam: „2856°-os”, vagyis forr, úgyhogy tartsd a kezed, vagy a zsebedbe is adhatom. Akarnád-e még mindig? Szerintem sem. Erről beszélek. Ugyanígy, a Szent Szellemet nem veheted, ha nincs valami, amibe elfogadhatod. Pont ilyen.

Ő túl nagy, Ő túl erőteljes, Ő túl tüzes. Őt nem lehet csak úgy befogadni. A régi szívünk nem vehette volna be, a régi ember nem tudta volna befogadni Őt. Újjá kellett születnünk. Annyi filozófus kereste az évezredek során, hogy mi a válasz az ember mély kérdéseire: „Hol a boldogság? Hol a megelégedettség? Hol a szabadság?”, és ez olyan közel van hozzánk.

2Pét 1:4 isteni természet részese lehetsz. Új szív nélkül azonban ez lehetetlen. Te nem tudod ezt megcsinálni. Azt kívánom, bárcsak tele lenne ez a helyiség új látogatókkal, emberekkel, akik nem hisznek. Imádkozzunk ezért, híjunk meg embereket az istentiszteletre, embereknek hallaniuk kell ezt! Isten azért adja ezeket a szavakat.

Ezék 36:26-27 Istennek kell elvégeznie. Nem azt mondja, hogy te csinálsz magadnak új szívet, nem azt mondja, hogy te jobbá teszed a szellemedet, nem azt mondja, hogy te megpuhítod a kőszívedet, hanem azt mondja, hogy Ő fog adni neked. Ez nagyszerű. Istennek kell elvégeznie. Másként nem történhet.

Egy kicsit korábban, Ezék 18:31-ben azt is mondja: dobd el a régit és szerezz egy újat. Ez azt jelenti, hogy Isten munkálja, de benne van a mi döntésünk. Az ember döntése benne van. Ezért nem lehet kényszerből senki keresztény. Ezért nem lehet senki hagyományból keresztény, mert az embernek saját döntése van benne. Felnőttnek és gyereknek, öregnek és fiatalnak saját döntése van benne. Neked kell döntened.

Ez nem úgy van, hogy azt mondod: nekem nincs hitem. Mindenkinek van elég hite, hogy megkapja a Sz.Sz-et Jézus Krisztuson keresztül. Ez nem úgy van, hogy én nem értem. Ez egy döntés, nem pedig ész kérdése. Nem úgy van, hogy majd én összerakom ezt, mert ezt nem tudod jobban megcsinálni, mint egy nyílt szívműtétet saját magadon. Szükséged van valaki másra, hogy ezt megcsinálja. Kell az egyetértésed, de Isten kell, hogy megcsinálja. Ján 3:5 ha nem születsz víztől és Szellemtől, akkor nem mehetsz be az Isten országába.

Ki kapja meg a Sz.Sz-et? Mindenki, aki hisz. Eféz 1:13 megpecsételtettetek a Sz.Sz-mel. Hittetek,  megpecsételtettetek. Eféz 4:30 ti hívők az üdvösség napjára el vagytok pecsételve a Sz.Sz-mel, Ő a tiétek addig. 2Kor 1:22 megkaptad a Szellemnek az előlegét, a kóstolóját, az első zsengéjét. Jóel 2:28 az volt az ígéret, hogy kitöltöm a Szellemet minden testre.

Minden hívő megkapja a Sz.Sz-et, ez az Újszövetség bizonysága. Nem kell érte külön dolgozni, nem kell külön erőlködni, nem kell tüzes karikákon átugrálni hozzá. Megkapod a Szent Szellemet, de hogy jársz-e benne, az a te döntésed. Ezért kérdezem megint: hiszel-e a Sz. Sz-ben? Tudom, hogy hiszünk teológiailag, de hiszel-e Benne hétfőn délelőtt 10 órakor is? Ez nehéz kérdés, tudom. Hiszel-e Benne a legnagyobb kísértésben is? Hiszel-e Benne?

Zak 4:6 Zorobábelhez beszél, aki a politikai vezetője a népnek ebben az időben:

Zak 4:6 És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

„Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Én Szellememmel!” Ez arról szól, hogy a Sz.Sz. munkája csodálatos. Nem erőről szól, nem hatalomról, hanem valami másról. Ez a mi nagy bátorításunk. Csak képzeld el azt a rengeteg Igét, az Igének a gazdagságát ezeknek az embereknek a szívében. Képzeld el a szervezőkészséget, vagy a vezetői adottságokat. Az egész semmit jelent, ha nem a Sz.Sz. munkálkodik.

Ugyanez igaz mindannyinkra. Van gyengeséged, vannak bukásaid, van erőtlenséged, vannak csütörtökök és keddek, és szerdák az életünkben; keserűségek, unalom, nyavalyák, félelem, szégyen, rejtőzködés. Viszont ott van a Sz.Sz is. Isten munkája nem erőről, nem hatalomról szól, nem az emberi szervezőkészségről, nem az emberi vezetésről, nem az új ötletekről, hanem az Ő munkájáról.

Zsid 11:34 azt mondja, hogy gyengeségből erőssé tétettek. Hogyan? Isten Szelleme által, ez így működik. Ezért van ez az irracionális dolog a hitünkben. Nem tudjuk jól megmagyarázni, de 2Kor 12:10 amikor gyenge vagyok, akkor is van egy várakozásom, akkor is azt mondom: „Istenem, kérlek, tégy csodát rajtam! Kérlek, munkálkodj énbennem, rajtam keresztül! Kérlek, énrajtam munkálkodj, Istenem!” Van várakozásunk. Ezért nem veszítjük el a reménységünket, Róm 5:5. Ezért van állandó reménységünk, mert a Sz.Sz ott van az életünkben, odafordulhatunk, és azt mondhatjuk: „Uram, erősíts meg. Uram, kérlek, adj nekem szabadságot ebben a helyzetben. Uram, kérlek, adj nekem egy bölcs szót, egy bizonyságot, szeretetet; valamit, amit átadhatnék. Egy szolgálatot.”

Isten munkája soha nem függött az ember erejétől, soha nem az számított, mennyi pénze van az egyháznak, mennyi pénze van az egyháztagoknak, mennyi pénzt gyűjtünk össze, mennyi politikai hatalmunk van. Sőt, amikor egy egyház politikai hatalommal kezdett elegyedni, akkor az az egyház megszűnt egyháznak lenni. Újra és újra látjuk ezt az egyháztörténelemben.  Elképesztő látni az évszázadok során. Ez nem azon múlik.

Jel 3:8, a philadelphiai gyülekezetnek csak kicsiny hatalma van, de nem ez számít. Azt mondja: „Megőrizted az Én nevemet. Aztán megőrizted az Én beszédemet, és aztán jársz ebben. Aztán járj ebben, gyülekezet!” Nem számít az erőd, járj ebben, mert a Sz.Sz. veled van. Ezért kérdezem, hiszel-e a Sz.Sz-ben?

Nem elméletileg, nem papíron, nem egy vizsgánál, hanem egy erős vitában hiszek-e a Sz. Sz-ben, hogy Ő fog vezetni, vagy Ő mondja azt, hogy állj, ne tovább! Engedelmeskedem Neki, és azt mondom: „Figyelj, ez nem éri meg. Hagyjuk! Bocsáss meg!” Amikor küzdesz a házastársaddal, vagy egy jó barátodat éppen elveszítenéd egy vita miatt, és mert a Sz.Sz. figyelmeztet, azt mondod: „Hoppá! Állj! Nem megyek tovább!”

Amikor bajban vagy és nem találod a szavakat, akkor hiszel-e a Sz.Sz-ben? „Uram, Sz.Sz., kérlek, adj nekem szavakat a Te szívedből! Biztos, hogy vannak erre a helyzetre.” Amikor annyira meg vagy tiporva, és ott van az a pillanat, hogy elveszítenéd a reményt, amikor kétségbeesel, akkor odafordulsz-e ahhoz az elképesztő belső forráshoz? Amiről azt mondja Zsolt 87:7 minden forrásaim Benned vannak. Odafordulsz-e a Sz.Sz-hez? Hiszel- e a Sz.Sz-ben a szükség pillanatában?

Szeretnélek bátorítani ebben újra meg újra, hogy tegyed ezt, fordulj oda Hozzá. Ő az, rá van szükségünk, Ő az, Aki kell nekünk.

Ján 16:13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme …

A magyarban van az a régi szép szokásunk, hogy úgy mondjuk: Szent Lélek, de nem Szent Lélek. Ez nem csak egy szép hagyomány, ez tisztára összezavar mindenkit. Miért? Mert a Sz. Sz-nek semmi köze ahhoz, amiből a lelkünk van. A Sz.Sz-nek semmi köze az anyagihoz. Ő szellem. Azért Szent Szellem. Azért nem valami más a neve, mert Ő szellem, Ő nem anyagi, nincs köze hozzá, a lelkünknek pedig van némi köze. Össze van kapcsolva ezzel a testtel. Annak a léleknek van egy teste, és úgy teljes, ha van hozzá csatolva egy test.

A lényeg az, hogy fontos a megkülönböztetés. Ő a Szent Szellem. A görögben nagyon egyértelmű, nem lehet összekeverni. Egyértelműen különbözik. Ugyan a magyarban nem így van fordítva, de nem Szent Lélek, hanem Szent Szellem. Nem foglakozunk sokat ezzel a dologgal, de azért szeretném elmondani, hogy ez fontos.

Ján 16:13 … elvezérel majd titeket minden igazságra…

Ő az Igazság Szelleme. Mennyire nagyszerű ez! Ezért nem lehet komolyan venni, amikor a Szent Szellem nevében valami olyat csinálnak, aminek nincs köze az Igéhez, mert Ő az Igazság Szelleme.

Ján 16:13 … Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

A Szent Szellem nem Magától szól. Ez Isten alázata, amit láttunk Jézus Krisztusban is. Ő Isten, de nincs Benne büszkeség. Ő alávetette Magát az Atyának örömmel. Könnyű volt, szabadon. A Szent Szellem ugyanígy aláveti Magát a Fiúnak és az Atyának. Ez Isten alázata. Ha Isten alázatos tud lenni, akkor mi tudunk-e? Gondolj bele! Azt kérdezem: „Miért vetném alá magam? Én annyival nagyobb vagyok. Én annyival fontosabb vagyok. Ugyan miért vetném alá magam? Annyival többet tudok, annyival okosabb vagyok, annyival jobban csinálnám.” Viszont, ha Isten alá tudta Magát vetni, akkor mennyivel egyszerűbb ez nekünk? Mennyivel több okunk van nekünk?

Aztán azt mondja: Isten ad nekünk vezetést, látást, álmokat, útmutatást a Szellem által.  Ez valós. Nem hangsúlyos a hitünkben. Ha hangsúlyozunk valamit, az az objektív része: Istennek az Igéje, mert az nem zűrzavaros. Egy látás, egy álom viszont lehet zavaros, félreérthetjük, de ez nincs kitiltva a hitünkből, ez része a hitünknek. Isten vezet bennünket ezen a módon.

Ján 16:14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Jézus mondja ezt a Szellemről. Azt mondja: a Szellem az Enyémből vesz, és Engem dicsőít. Ez is fontos. A Szent Szellem nem Magát magasztalja. A Szent Szellem nem állítja Magát egy színpadra. A Szent Szellem nem teszi Magát egy emelvényre. A Sz.Sz. nem Magának keres dicsőséget. Ezért sem vagyunk mozgalom, ami Őt magasztalná, mert ha a Szellemben vagy, akkor Krisztust fogod magasztalni. Ez fontos! Őt magasztaljuk.

Persze, a Szent Szellem Isten. Nem lehet Őt túlságosan magasztalni, de ugyanakkor a Szent Szellem mindig Jézus Krisztusra irányítja a figyelmünket. Úgyhogy gondolkodjunk így, nézzük így!

Mivel a Sz.Sz. nem emeli föl Magát, ott a másik extrém. Vannak eretnekek, akik azt mondják, hogy Ő nem is Isten. Úgy mondják: Isten cselekvő hatalma. Ő olyan, mint a konnektor, abban benne van az erőműnek a cselekvő hatalma. Ugyanígy, ők úgy gondolják, hogy a Szent Szellem olyan, mint az áram vagy villám, vagy ki tudja; valami személytelen, Ő nem Isten. Ez eretnekség, hazugság. Ez elvenne a hitünkből. Ez nem igaz.

Apcs 5. Nem ezt a verset szoktuk idézni erre, de azért jó. Ez egy történet két hívőről, akik hazudtak. A történetben nem az a bűnük, hogy nem adták oda mindazt, amijük volt, hanem az volt a bűnük, hogy hazudtak róla, hogy odaadták mindenüket, ami volt. Egyszerűen csak azt kellett volna mondaniuk: ez nem az egész, egy részét adtuk. Mindenki örült volna. Ők azonban fel akartak vágni. Azt akarták mondani, hogy ők mindent odaadtak.

Apcs 5:3-4 3Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet, és a mezőnek árából félre tégy? 4Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

Azt mondja itt: hazudtál a Szent Szellemnek, hazudtál Istennek. Ez ugyanaz a Személy, ugyanarról beszélünk. Ő Isten, de Ő mindig Jézusra irányítja a figyelmet.

Van egy nagyszerű bátorításunk. Agg 2:5-ben azt ígérte Isten a zsidóknak, hogy az Ő Szelleme mindig közöttük lenne. Mindig készen állna arra, hogy munkálkodjon közöttük, mert ők voltak a választott nép, és ezért Isten Szelleme mindig közöttük maradt. Majdnem ugyanígy velünk is. A Szellem velünk marad, csak nem velünk, hanem Ján 14:17 a Szellem bennünk lakik és bennünk marad.

Őt meg lehet szomorítani, Őt meg lehet oltani, de bennünk marad. Ez a kérdés, hogy átadjuk-e Neki a gyeplőt? Hagyjuk-e, hogy vezessen? Engedjük-e, hogy vigyen minket tovább? Engedjük-e, hogy bátorítson? Engedjük-e, hogy kiszedjen minket a hazugságainkból? Engedjük-e, hogy kivezessen minket a magányunkból? Megengedjük-e Neki, hogy utat mutasson?

Ahogy Ő vezet, az nem ismerős nekünk. Egyrészt figyelnünk kell Rá, hajlandóság kell a szívünkben. Sokszor azt mondom: „Én erre akarnék menni, Uram. Én örömöt akarok. Örömöt nekem!” A Szent Szellem azt mondja: indulj erre. „Várj! Én arra akarok menni! Én az örömöt szeretném.” Ő azt mondja: „Nem, nem! Erre megyünk.” Aztán azt mondja: megtörtség. „Miről beszélsz? Elég baj van az életemben. Én örömöt akarok.” A Szent Szellem azt mondja: „Nem, nem! Megtörtség.”

Mi történik? Ha elindulsz azon az úton, egyszer csak örömöd van. „Te jó ég! Várj! Hogy történt ez? Én azt hittem, arra vezet az út.” Ha nincs örömed, keresd a Szent Szellemet! Az Ő betöltését, az Ő vezetését.

Ha túl nagy a sértés ahhoz, hogy megbocsáss, akkor keresd a Szent Szellemet, az Ő vezetését. Imádkozz Szellemben, és aztán meg fog történni. Gyűlölöd a régi bűnös természetedet? Remélem! „Persze! Bár ne ezzel kéne járnom! Bár szabad lehetnék tőle!” Mit mond az Írás? Gal 5:16 járj a Sz.Sz-ben és szabad leszel tőle.

Olyan mintha a régi bűnös természettel küzdenem kellene. A Szent Szellem azt mondja: nem, járj Velem! „Túlságosan el vagyok foglalva! Éppen most intézem el.” A Szellem azt mondja: gyere erre! „Akkor mi lesz vele?” „Ne aggódj rajta! Járj Bennem! Járj Velem és aztán szabad vagy tőle.” Azt mondom, hogy ne légy gyakorlati ateista és elméleti keresztény. Ne légy vasárnapi keresztény és mindennapi ateista! Ne légy így, hanem higgyünk a Szent Szellemben!

Ő a Vigasztaló, Ján 16:7, erről beszélek. Róma 5:5 szeretetünk és reménységünk van a Szent Szellemben. Fordulj Hozzá, amikor magadra maradsz.

Nemzedékekkel ezelőtt a szellemi felmenőink ezért harcoltak reformációban, aztán később az ébredésekben ezért harcoltak. Ezért a drága jogért, hogy azt mondhassuk: ha hívő vagy, akkor neked megvan a Szent Szellem, akkor neked közvetlen vonalad van Istenhez. Ne hanyagold el ezt a drága jogot, ami a miénk. Nem kell hamisítanod. Nem kell valami érzelmi őrület, hanem imában, a Bibliában engedd, hogy vezessen Isten, engedd, hogy a Szent Szellem vezessen, és az életed hatalmas. Hatalmas! Erővel bír. Hatalmas az életed. Járj a Szellemben! Ámen.

Kategória: Egyéb