Jézus nevében áldott vagy & Keresd Istent, hogy élhess!

2013 december 4. szerda  18:30

P. Bendegúz

Ahogy körbenéztem a gyülekezeten, azt láttam, hogy legalább az itt ülők 60%-a harminc év alatti. Ez nagyon érdekes, mert kiterveltem mára valamit. Ez az, hogy belenézünk kicsit a gyülekezet jövőjébe. Megkértük a gyülekezet legfiatalabb lelkipásztorát, hogy ő prédikáljon ma este, de előtte lesz egy bevezető egy tizenhat éves fiatalembertől.

Két oka van annak, hogy megkértem arra, legyen itt ma. Az egyik az, hogy szeretném, ha tudnátok azt, hogy Isten előtt nincs fiatal és öreg. Egy gyermek nem gyerek Szent Szellemet kapott, egy tizenévesben nem lázadó Szent Szellem él :-), hanem igenis el vagyunk hívva, és Isten előtt egy fiatalembernek nagyszerű dolgai és lehetőségei vannak.

Gondolj Dávidra, aki tizenhat-tizenhét évesen fel lett kenve királynak! Vagy gondolj Spurgeon-re, akit a prédikátorok fejedelmének szoktunk nevezni. Ő például tizenkilenc évesen lett a legnagyobb londoni baptista gyülekezet lelkipásztora, és élete végéig ott szolgált. Amikor huszonegy évesen prédikált, már tízezrek hallgatták. Isten tudja használni a fiatalokat.

A másik dolog, amiért ezt szeretném, hogy ti, fiatalok, akik itt vagytok tízen-huszonévesen, tudjátok azt, hogy járhattok Istennel. Lehetséges az, hogy tervezzetek Istennel és Istennel járjatok, és növekedjetek. Ne gondolkodj arról, hogy te kicsi vagy Isten szemében, hanem Isten nagyon nagy dolgokat tartogat számodra. Úgyhogy járj ezekben, szeretnélek bátorítani ebben.

Fodor Teodor

Mát 21:9b Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!

Hiszem, hogy ezt a néhány szót Istentől kaptam. Nemrég mentünk néhányan a gyülekezetből Szabadszállásra. Akkor olvastam ezt a verset, és teljesen új volt nekem az, hogy nyilván ezt Jézusnak mondták az emberek, de igazából ezek mi vagyunk. Mi is Jézus nevében megyünk.

Odaértünk Szabadszállásra, és az első, amit mondtak nekünk köszöntésként: „Sziasztok! Gyertek be! Áldott, aki az Úr nevében jön!” Nekem ez elég nagy véletlen volt ahhoz, hogy elhiggyem, hogy Istentől van. Amikor olvasom ezt a verset, akkor az jut eszembe: úgy elmennék mindenhova Jézus nevében! Áldott leszek, ha az Úr nevében megyek. Erről beszél is az Írás:

Kol 3:17 És mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek.

Szerintem ez az igazi áldás, hogy mindent az Ő nevében teszünk, és Neki szolgálva. Erről is beszélt néhány verssel később:

Kol 3:23 Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek,

Imádkozhatok Jézus nevében, mehetek Jézus nevében, szolgálhatok Jézus nevében, úgy, mint az Ő nagykövete. Nem tudom, hogy milyen nagyobb áldás van ennél, de engem igazából ez megelégít, hogy tudhatom, áldott vagyok, és ez nem csak ígéret. Hanem igazából felálltam ide Jézus nevében, és már áldott vagyok. Aztán elmegyek a pulpitustól, és áldott vagyok. Aztán hazamegyek Jézus nevében, elmegyek iskolába vagy a munkahelyemre, és nem is kaphatnék ennél nagyobb áldást, minthogy az Ő nevében teszem ezt. Jézus nevében ámen.

P. Bartha Attila

Milyen nagyszerű gondolat! Erről ez a vers jutott eszembe:

Luk 10:20 De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.

Ez lehet az öröm forrása az életünkben, hogy megváltottak vagyunk.

Isten kegyelméből van egy üzenetem. Van itt valaki, aki fizikailag éhes? Néhányan. Az segít, ha beszélünk az ételről? Az én kedvencem évekig a hagymás rostélyos volt sült krumplival vagy krokettal. A lányok nevében lehetne beszélni friss salátákról. Mondjam még tovább? Lett valaki éhesebb? Azt vettem észre, hogy nem segít az éhségen, ha ételről beszélünk :-), hanem ha esszük az ételt, az segít az éhségen.

Most Isten kereséséről lesz szó. Nem csak Istenről beszélünk, hanem Istennel beszélünk. Ez az, ami változást hoz az életünkbe, és amikor Ő szól hozzánk.

Ma délután kaptam egy érdekes telefonhívást. Bementem egy kórházba. Egy hívő nem hívő férjének a nem hívő testvére intenzíven van. Kérte, hogy egy lelkipásztor menjen be és imádkozzon a testvéréért. Úgyhogy bementem.

Ez a kórház a Belvárosban van. Négy ember feküdt ebben a kórteremben. Ahogy megláttam azokat az embereket, egyszerűen csak az jutott eszembe, amit János evangéliuma mond: nem erre lettünk teremtve. A négyből talán egy volt magánál. Ezt az embert altatták, a többiek lehet, hogy kómában voltak. Ha egy intenzív osztályon körbenézel, látod azt, hogy nem erre lettünk teremtve. Mozdulatlan testek.

Ahogy eljöttem onnan, az utcán karácsonyi vásárban találtam magam. Elmentem egy bódé mellett, ahol karácsonyi zene hallatszott. Nagyon jó hangulat volt, néhányan táncikáltak a bódéban. Számomra annyira abszurd volt a kép! Alig száz méterrel odébb emberek haldokolnak, a rokonok sírnak, és itt pedig élünk egy „nagy buliban”.

Ez jutott eszembe, hogy a világ eltakarja az igazságot, az csak megtéveszt téged. Azért, hogy ne lásd meg a valóságot. Préd 7:2 jobb a siralmas házhoz menni, mint a lakodalom házához, mert akkor látjuk a valóságot, látjuk az elmúlást is.

1Ján 3:2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van.

Most még nem nyilvánvaló, hogy ki vagy. Tudd, hogy amit most látsz, azt csak tükör által homályosan látod. Ha a körülményeidre nézel, azok is becsapnak téged, elterelik a figyelmedet Jézusról.

P. Kende tanítványaként három pontot szeretnék elmondani Jézus jelleméről.

Jel 1:8 Én vagyok az Alfa és az Ómega (a kezdet és a vég), ezt mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a Mindenható.

Jézus Mindenhatóként mutatkozik be. Mindenre ereje van. Mát 28:18-tól az utolsó földi szavait olvassuk: minden hatalom Nékem adatott mennyen és Földön. Jel 4-ben: amikor majd belépünk a mennybe, akkor az első dolog, amit meglátsz, az, hogy Jézus ül a trónon. Ő a világmindenség Ura. Semmi sem lett Nála nélkül. Mindenre van ereje. Minden, ami lett, Őáltala lett. A világmindenséget Ő tartja a kezében. Zsid 1:3 hatalmas szavával tartja egyben a világot.

Isten mindenható. Bármire képes, amit meg szeretne tenni. Ha megnézzük Ján 6-ban – P. Kende is innen prédikált előző alkalommal (2013.12.01. du. P. Kende: Ne fogadd el a nyilvánvalót, menj tovább az Úrral!) –, Jézus megsokasítja a kenyeret és a halat.

Jn 6:5b-6  azt mondta Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni.

Voltál-e már próbában az életedben? Álltál-e már tanácstalanul egy helyzet előtt? Volt-e már úgy, hogy azt mondtad, nincs tovább? Jézus azt kérdezi: „Mi az, amit ekkor teszel? Kihez mész, mert Én tudom, hogy mit akarok ezzel a helyzettel. Nekem van megoldásom erre a helyzetre, benne van a tervemben. Nem véletlen.”

Ez a második, hogy Jézus mindentudó. Nem csak mindenható, hanem mindent tud. Ján 1:27-ben Keresztelő János azt mondja Jézusról: Ő az, Aki utánam jön, Aki előttem lett. Jézus mindenhol jelenvaló. Veled van és szeret téged. Érted van jelen a helyzetben.

Mindenható, mindent tud és veled van. „Fiacskáim! Még nem lett minden nyilvánvaló, hogy kivé lettünk, de majd az lesz, amikor meglátjuk Jézust.” A probléma az, amikor nem látjuk, és ez alapján határozzuk meg az igazságot. Ámós 5:4 és 6. vers azt mondja: Keressetek és éltek!

Ján 6:35 Jézus pedig azt válaszolta: Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha.

Keressük Istent! Keressük, hogy éljünk! Miért? Mert Ő a Mindenható, Ő mindent tud, és Ő velünk van a helyzetben.

Lehet, hogy küszködsz az életed egy területén. Ján 6-ban a tanítványok ott voltak a vízen, vihar volt, eveztek, és küszködtek, aztán meglátták Jézust, hogy sétál a vízen. Ahogy feléjük ment, eleinte megijedtek. Amikor Jézust bevették a csónakba, akkor a csónak átért a túloldalra, ahova mentek. Ha küszködsz az életed egy területén, keresd az Úr Jézust, és amikor bejön az életedbe, a küszködésedből fel tud szabadítani.

Lehet, hogy egy betegségbe kerülsz, lehet, hogy az egészségi állapotod nem olyan, mint amilyet elterveztél, de Jézus tudja, hogy mit akar cselekedni. Keresd Őt! Lehet, hogy a hatalmát szeretné megmutatni neked.

Mát 8:8 és 13-ban azt mondja, hogy Jézus egyszer szólt, és a szolga meggyógyult. Nem arányos Isten imaválasza a te keresésed idejével.  Ha van egy terület az életedben, amiért évek óta imádkozol, akkor nem évek múlva kapsz választ. Amikor Isten szól, akkor ott azonnali gyógyulás van. Ha az Ő Személyét keressük, lehet, hogy nem gyógyít meg azonnal, de a Gyógyítóval lehet közösségünk.

Lehet, hogy megengedi Isten, hogy átmenj egy gyászon, egy bánaton, egy veszteségen, de lehet, hogy azért engedi meg, hogy megtapasztald, Ő a minden vigasztalás Istene. Mihez ragaszkodunk? Mi az, amit keresünk? Azt keressük, hogy rendben legyen az életünk? Azt keressük, hogy egészségesek legyünk? Vagy azt, hogy ne legyen veszteségünk? Igen, persze, teszünk ezekért, de ha Jézust keresed, akkor Ő túl tud menni ezeken a dolgokon. 2Kor 1:3-4 Ő megvigasztal téged, és azzal a vigasztalással, amelyet nyertél Tőle, te is másokat meg tudsz vigasztalni.

Volt már úgy, hogy rossz döntést hoztál?  Volt-e már úgy, hogy meghoztál egy döntést és azt mondtad: „Na, tessék! Isten terve ellen mentem!” ApCsel 26-ban Pál kihallgatás előtt van, és azért, hogy mentse az életét, ApCsel 26:32-ben a császárra apellál. Azt mondja: a császárnak is meg kell hallgatnia az ügyemet. Azt mondták neki: ha ezt nem mondtad volna, akkor most szabadon engedhettünk volna.

Nem tudom, hogyan gondolkodott Pál, de szerintem volt ilyesmi a fejében: „Na, tessék! Ezt is testből akartam megoldani, és nézd, mi lett a vége: rabként mehetek Rómába.” Tényleg így volt? ApCsel 23:11 Isten ígérte meg: ugyanúgy, ahogy bizonyságot tettél az ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell bizonyságot tenned Rómában.

Amikor azt hiszed, hogy elszúrtad, rossz döntést hoztál – pénzügyi döntést, bármilyen döntést –, kérlek, ne becsüld alá Istennek a mindenhatóságát, ne becsüld alá Isten mindentudását. Ő tudja, hogy mit tervezett, tudja, hogy mit akart, és érted van ott a helyzetben.

És mi van a bűnnel? Dávid 2Sám 11-ben nem ment el harcolni, házasságtörést követ el, aztán az egyik hűséges emberét meg is öleti. Azt lehet mondani, hogy bűnt bűnre halmoz. Aztán helyreáll. Ettől a nőtől született meg Salamon, akitől a Messiás ered. Ne engedd, hogy a gyengeséged vagy a bűnöd megállítson téged!

Lehet, hogy az életed egy területén gyenge vagy, de a Zsolt 103:14 Isten ismeri a formáltatásunkat, tudja, hogy csak porból vagyunk. Ismer téged. Ismerd meg a minden kegyelem Istenét a gyengeségedben!

Kettő dolgot látunk Mózesnél. Az egyik az, hogy túl képes volt, a másik az, hogy túl képtelen volt. 2Móz 2-ben megölte egyedül az egyiptomit, meg akarta szabadítani Izraelt, aztán elfutott. Aztán amikor 2Móz 3-ban Isten elhívja, akkor nem mer beleállni az elhívásba, mert látja a képtelenségét.

Isten az Ő elhívását nem rád méretezte, nem a te képességeid alapján hívott el. 2Tim 1:9 az Ő kegyelmessége és az Ő örök végzése szerint hívott el minket. Egy értelemben, nem tudod elrontani az elhívásodat. Jónás megpróbálta, aztán mindenki megtért. Nem tudod véghezvinni sem az elhívásodat.

Egyszerűen csak bele tudsz állni Isten életébe. Ezt csak el tudod fogadni. Hogyan? Azáltal, hogy keresed Istent. Ján 12:24-25-ben azt mondja: ne magadat keresd. Hacsak a gabonamag el nem hal, egymaga marad. Ám ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Ilyen a mi életünk. Jézus életét keressük. Ján 12:26 ahol vagyok Én, ott van az Én szolgám is.

Isten elhívását úgy tudjuk betölteni, ha Vele járunk. Ez nem Tőle különálló dolog. Ez az Ő Személyének a megismerése. Ez az, amikor együtt vagy Ővele, és utána történnek a dolgok. 1Sám 14:6-ban Jonatán azt mondta: Hátha az Úr akar adni nekünk szabadulást!; és a fegyverhordozójával ketten megverték a filiszteus sereget.

Ha Isten hív téged új területre, merj kilépni. Mert Ő ott van veled. Lehet, hogy még nem látod, lehet, hogy ez nem a te képességeid szerint való dolog, ugyanakkor ott van veled a mindenható Isten. Tudod-e azt, hogy mindenegyes nehézség, mindenegyes kihívás egy lehetőség arra, hogy megtapasztalhasd Istennek a kegyelemét? Amíg nem látod, addig tudod keresni. Bátran járulj a kegyelem királyi trónszékéhez.

Jézus mindenható, mindentudó, tudja, hogy milyen helyzetben vagy, és tudja, hogy mit szeretne tenni, és veled van, a helyzetben érted van. Mi okozza a problémát? Az, ha nem Őrá nézek.

Mi van a hitetlenségem idején? Mi van, ha nincs hitem? Van egy ígéret erre, Luk 22:31-32-ben azt mondja Péternek: Sátán kikért téged, de Én imádkozom érted, hogy ne fogyatkozzék el a hited. Látod, hogy Jézus veled van minden pillanatban? A hitetlenséged pillanatában is? Akkor is, amikor megtagadod Jézust? Akkor is utánad jön. Az Ő hűsége és irgalmassága veled van mindig.

Ne magadra nézz ebben az életben! Akkor van probléma, amikor azt hiszed, hogy a keresztény életed a te hitedről szól. A kereszténységünk – a te életed – az a hitünk Személyéről, Jézusról szól. Egyedül ez az egyetlen kérdés, hogy kicsoda Ő, és: én ismerem az Istenem, és Ő utánam jön, ha elkóboroltam. Luk 24-ben a két tanítvány után ment.

Ő képességet ad nekem, amikor képtelen vagyok, 2Kor 3:5. Ő elveszi az utat, ami megakadályoz abban, hogy Őhozzá menjek. Mát 27:51 Ő nekem adja a Szent Szellemét, hogy képes legyek a kísértésnek ellenállni. Ő azt mondja, hogy több vagyok, mint hódító. Ő azt mondja, hogy soha senki nem vehet ki az Ő kezéből. Csak azt nézd végig, hogy mit mond Jézus, kicsoda Ő.

Illés hatalmas csodát tett 1Kir 18-ban. Kérte Istent, és tűz jött le a mennyből, elégett a vizes oltár. Utána megölte a Jezábel prófétáit, a Baál prófétákat. 1Kir 19-ben azt a hírt kapja, hogy meg akarják őt ölni, és azt kéri Istentől: vedd el az életem, mert nem vagyok jobb, mint az atyáim!; és összeroppant, mert magára nézett. „Nem vagyok jobb, mint az atyáim.” Nem pedig azt mondta, amit Elizeus: „Én nem Illést követem. Hanem, hol vagy Illésnek Istene? Engem Isten érdekel.”

Ha kilépsz Isten elhívása alól, akkor lehet, hogy ez a nyomás összenyom téged. Isten hordozza a terhedet, ne lépj ki az Ő betakarása alól. Ha kilépek alóla, akkor feladom. Inkább azt mondom: menekülj vissza Hozzá. Keresd Őt, hogy élhessél.

1Móz 18-ban van Sára példája. Hosszú éveken át imádkoztak gyermekért. Van olyan dolog, amiért hosszú éveken át imádkozol? Könnyű lenne feladni: ha eddig nem történt meg, ezen túl sem lesz változás. Aztán kinevette Istent. 1Móz 18:14 semmi sem lehetetlen Istennek. Egy év múlva ott volt a gyermeke a kezében.

Azt látjuk, hogy Isten képes, Isten tudja, hogy mit tesz. Bár mi még nem látjuk, számunkra még nem lett nyilvánvaló Isten szeretete és gondoskodása, de ezért keressük Őt. Nem az áldásait, hanem a Személyét. Azért, hogy élhessünk.

Ha hitetlen vagy, csak emlékezz arra, hogy a világ sosem fogja megadni neked azt, amit ígér. Az csak eltakarja, megtéveszt téged az igazság felől. Ne keresgélj tovább, Jézusra van szükséged!

A következő történetet P. Schallertől hallottam a bibliaiskolában az ABT órán. Megtörtént esetet beszélt el. Egy katolikus papot elhívtak egy kórházba. Ott volt egy halálos beteg, aki az utolsó kenetet szerette volna. A pap azt mondta: nagyon rossz idő van, rossz a kocsim, de megteszek mindent, igyekszem odaérni. Végül odaért az idős emberhez a kórházba. Imádkozni kezdett érte, és megkérdezte: Szeretnél valami bűnt megvallani? Azt felelte: Semmit, csak beszélni szeretnék veled kicsit. Beszélgettek mindenféle dologról. Aztán a pap újra megkérdezte: Biztosan nem akarsz mondani valamit? Végül az öregember azt mondta: „De igen. Már túl késő, hogy bármit is tehessek ezzel kapcsolatban. Váltót kezeltem a vasúton. Néhány évvel ezelőtt mentem nyugdíjba, de harminckét évvel ezelőtt ott dolgoztam egy viharos éjszakán. Erős volt a szél. Két nappal voltunk Karácsony előtt, és lerészegedtem. A váltót rossz irányba állítottam, és a vonat 70 km/h sebességgel nekiment egy autónak. Meghalt egy fiatal házaspár. Azóta is mindennap ennek a tudatában kellett élnem.” Percekig csend volt, aztán a pap rátette a vállára a kezét, és azt mondta: „Ha én meg tudok neked bocsátani, akkor Isten is meg tud bocsátani. Mert ott és akkor abban az autóban halt meg az én édesanyám, az én édesapám és a két nővérem.”

Sosem túl késő. Isten utánad megy. Keresd Őt, mert Ő képes, Ő ismeri a helyzetet, és veled van. Ott van a szeretete és gondoskodása. Keresd Őt, hogy élj!

Köszönjük, Urunk, hogy Te nem szabályrendszert hagytál ránk. Köszönjük, hogy Te a Személyedet adtad értünk. Köszönjük, hogy nem kell, hogy a bűnünk vagy a gyengeségünk megállítson, Téged szeretnénk keresni, Téged szeretnénk megtalálni.

Szólj Uram az életünkben. Kérünk, taníts minket erre, hogy ne rohanjunk annyira, hogy ne legyen időnk Rád. Kérünk, Urunk, csak nyisd fel az elménket, ha valami másba vetettük a bizalmunkat, ha valami másban reménykedünk, és nem pedig Tebenned.

Ha még soha nem bíztad az életedet Jézusra, akkor tudd azt, hogy Ő meghalt érted. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, és most is keres téged. Szólítsd meg Őt! Mondd azt Neki: „Istenem, Beléd szeretném vetni a bizalmamat. Tartsd meg az életemet, ments meg engem. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.”

Ha ezt megtetted, akkor tudd, hogy a Biblia azt mondja, hatalmat adott Isten neked, hogy Isten gyermekének hívattassál, és soha többé nem fogsz megszomjazni.

Ha ezt életedben először most megtetted, akkor küldj nekünk egy e-mailt, hadd örüljünk veled!

Ámen.

 

Kategória: Egyéb