Jézus meg tud felelni neked – ha akarod – Márk 12

2012 november 25. vasárnap  10:30

Cliff Olson

Az elmúlt néhány napban Brassóban voltunk. Kb. egy órája szálltunk le a vonatról, és most itt vagyunk a gyülekezetben. Tetszik nekem ez a gondolat, hogy ott vagyok valahol, és aztán itt vagyok a gyülekezetben. Ott vagyok a munkahelyem és itt vagyok a gyülekezetben. Ott vagyok a metróban, de jövök a gyülekezetbe.

1Sám 30. csodálatos írásrész, ahol látjuk Dávidot, aki nehéz helyzetben van. Az amálekiták elvitték az összes asszonyt és gyereket.

1Sám 30:6 És Dávid igen nagy szorultságba juta,…

Voltál-e már igen nagy szorultságban? Valamennyien voltunk, vagyunk nagy szorultságban. Dávid ellen itt két dolog ment. Az egyik, hogy az asszonyokat és a gyerekeket elrabolták, a másik az, hogy a saját emberei is meg akarták őt ölni.

1Sám 30:6 …mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. …

Nem itt van a történet vége.

1Sám 30:6 …Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.

Ez a szó – megerősíté magát  – nagyon erős szó, és arról beszél, hogy erődítményt építünk. Romániában vannak erődítményszerű templomok. Ezeket magas fal és tornyok veszik körül, ahol őrök álltak és figyeltek. Ugyanezt a képet látjuk ennél a kifejezésnél: Dávid megerősíté magát. Isten szó szerint falat épített Dávid körül, hogy kívülről semmi sem hatolhasson át, se a kivetítések az embereitől, akik meg akarják őt ölni, se a saját lelke, amint dühös magára. Dávidot Isten bátorította az Úrban, az ő Istenében.

Ennyire személyes ez, amikor Isten bátorít minket. Ő az én Istenem, én az Ő gyermeke vagyok. Ő engem bátorít.

Tehát az első rész az, hogy Dávid bátorította magát, aztán felvette az efódot, 1Sám 30:7. Ez közvetlen kapcsolat Istennel, amikor felöltöd az efódot. Ez azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolatban vagy Isten gondolataival és Isten akaratával. Nem a saját akaratoddal, hanem Istenével. Nem az emberi lelki viselkedésről van itt szó, hanem Isten tiszta gondolatairól.

1Sám 30:8  És megkérdezé Dávid az Urat, …

Dávid kérdezett Istentől.

1Sám 30:8 …mondván: Üldözzem-e ezt a sereget? Utolérem-e őket? És monda neki: Üldözzed, …

Gyakran tűnődöm azon, hogy ha Dávid először nem bátorította volna magát az Úrban, akkor mi lett volna a reakciója. Valami olyan, ami magából ered? Az emberei meg akarták ölni. Ha valaki téged meg akar ölni, amikor mi a természeti reakciód? Valószínűleg futnál. Ezek az ő emberei voltak, és eléggé őrültek is. Tudták, hogyan kell ölni, nagyon jók voltak benne. Hatszáz egy ellen, nem túl jó arány. Dávid megerősítette magát Istenben.

Vegyük észre, hogy miután ez megtörtént, a férfiak látták Dávidot, és Dávid azt mondta: „Menjünk, visszaszerezzük őket. Semmi nem fog megállítani minket.” Az emberek azt mondták: rendben, menjünk, csináljuk. Valami itt megváltozott. Az emberek meg akarták ölni őt, most pedig már vele vannak. Mi történt? Isten.

Csodálatos látni egy vezetőt, aki telve van a Szent Szellemmel, mert ott nem az embert látod, hanem Istennek a látását, és ebben akarsz ugrándozni. Semmi gondot nem okoz nekem az, hogy egy Szellemmel betöltött Pásztort kövessek, akinek abszolút kristálytiszta látása van.

Előző szombaton itt voltam a Szeressük Magyarországot! című konferencián. Annyira felépített ez a gondolat, hogy szeresd azt a helyet, ahol vagy. Szeresd az embereket magad körül. Csak menj túl ezen is, egyszerűen csak szeress.

Úgyhogy most bátorodhatunk. Amikor bátorodunk, akkor szerethetünk, mert Isten velünk van és senki sem állíthat meg minket. Itt vagyunk most, hogy Isten emlékeztessen, bátorítson, felépítsen, betöltsön minket, hogy kimehessünk a munkahelyünkre, az egyetemeinkre, vagy bárhol is legyünk, egy vonaton, egy repülőn, egy autóban,… Nem számít, mert Isten velünk van.

P. Kende

Márk 12. Ez az a rész, ahol Krisztust mindenki faggatja. Nem csak kérdeznek Tőle, hanem kihívják, megtámadják Őt a kérdéseikkel. Ez érdekes rész nekünk, mert 1Pét 3:15 te és én – a hívők – arra lettünk elhívva, hogy legyen válaszunk szelídséggel bárkinek, aki megkérdez. Ez hogyan lehetséges? Hogy tud egy fiatal hívő választ adni egy nehéz kérdésre?

Emlékszem, amikor először voltam evangelizálni – talán két hete voltam hívő –, ott egy ember feltett nekem mindenféle bonyolult kérdéseket, és mondtam neki: nem tudom. Egy idő után megkérdezte: mit tudsz? „Jézus bejött az életembe, és mindent megváltoztatott!” Csak arra gondoltam, hogy valószínűleg erre volt szüksége. Egy egyszerű bamba hívőre, aki nem tudja a válaszokat, de ez minden, amit tud.

Miért gondolom ezt? Azért, mert Mát 10:19 Jézus azt ígérte, hogy a Szellem megadja nekünk a választ, amire szükségünk van. Ez nagyszerű, mert Ő velünk van. Ezt látjuk itt, hogy milyen válaszai voltak.

1)      Az első csapat, aki kérdezett Tőle, az Márk 11. végén van, Márk 11:27-33.

Megkérdezik Tőle: Te milyen hatalommal teszed ezt? Ezek a nép vallási vezetői. Igazán ezt kérdezik Tőle: „Ki az az ember, akit mi is elismerünk tekintélynek, aki Neked erre jogot adott? Ki az az ember? Mondd meg nekünk! Mondj egy olyat, akit mi is nagyra tartunk.” Valaki azt mondhatja neked: „Honnan veszed, hogy ez igaz? Mondj nekem valami nagy filozófust, valami hatalmas politikust, aki támogatja ezt, és akkor elfogadom.”

Jézus az egyetlen helyes választ adja: nincs olyan ember, akit ti fontosnak tartotok, aki Nekem ezt a jogot adta volna, hanem az Én Atyám adta Nekem ezt a jogot. Ez csodálatos válasz. Gondolj bele! Ján 3:35 az Atya szereti a Fiút, és mindent a kezébe ad. Mindent Neki ad. Ján 5-ben több helyen: ahogy az Atyában élet van, úgy ad életet a Fiúnak is. Jézus azt mondja: a cselekedetek, amiket teszek, amit Tőle látok, azt csinálom. Ján 13:3-ban azt mondja Jézusról: tudva, hogy az Atya mindent az Ő kezébe adott.

„Ki adott erre Neked jogot? Ki engedte meg Neked?” Diktatúrákban – muzulmán országokban – ezt kérdezik hívőktől: „Ki adott neked erre jogot? Ki engedte meg ezt neked? Mondj egy imámot, aki jóváhagyta!” „Nincs olyan. Hanem Isten az, Aki elhívott engem. Miatta jöttem Jézushoz. Nincs ember, aki ráütötte volna a pecsétjét, és nincs ember, akinek rá kéne ütnie a pecsétjét.” Halleluja!

Ez a néhány vers egy érdekes történet, mert a szívük nem őszinte, és nem érdemelnek választ. Semmilyen választ nem érdemelnek. Miért? Azért, mert nem őszinték, nem vágyják a választ. A történelemben annyi ember mondta ezt: mutasd meg nekem Istent és akkor elhiszem; és nincs semmi válasz.

Miért nincs válasz? Azért, mert nem őszinte, nem valós a keresés. Viszonylag fiatal hívő voltam, az egyik metró állomásnál evangelizáltunk. Ott beszélgettem egy Jehova tanújával. Tudod, milyenek ők, nem kíváncsiak arra, hogy te mit mondasz. Én ezt akkor nem tudtam. Az ember azt mondta: jól van, ha ezt megmutatod a Bibliában, akkor igazat adok neked. Tudtam a verset, de nem tudtam, hol van. Kerestem és imádkoztam: Uram, segíts megtalálni.

Percekig kerestem és nem találtam, aztán nagyon csalódott voltam. Aztán rájöttem, hogy ezt az embert nem érdekelte, ő nem érdemelt igazi választ. Amikor te tényleg keresed az Urat, és vágysz Rá, akkor az választ érdemel Istentől. Nem azért, mert ez érdemel valamit, hanem azért, mert Isten szeret téged és válaszolni akar neked, ha van egy igazi kérdésed.

Emlékszem a szovjet űrhajósra. Felszállt és jött a propaganda szöveg: én nem látom itt Istent. Én tudom, hogyha Isten dörömbölt volna az ablakán, akkor is ezt mondta volna. Ha valaki nem keresi Őt, akkor az nem érdemel választ. Luk 22:67 „Minek mondjak bármit?” – ezt mondja Jézus.

A másik oldalról, 5Móz 4:27-29 van egy ígéret a zsidóknak: „Ha ostobaságokat csináltok, és egy idegen nép száműzetésbe visz titeket – ott nincs Biblia, ott nem lehet hallani az igazságot, nincs templom, nincs imádat, nincsenek papok, leviták, akiket megkérdezhetnél, hanem csak bálványimádás van –, ám ha keresel Engem teljes szívedből, ha őszintén keresel Engem, akkor meg fogsz találni Engem.” Micsoda ígéret! Nem ez az, amit mind kaptunk? Kerestük Istent valami csoda folytán és Ő megmutatta Magát nekünk. Mert kerestük Őt igazán. Ez csodálatos dolog.

Nagyon tetszik nekem, hogy Jézus azt mondja nekik: Én sem mondom meg nektek, hogy miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket. Miért tetszik ez nekem? Azért, mert ez mégiscsak egy válasz. Nem érdemeltek semmilyen választ. Tudod, hogy mit érdemeltek? Megkérdezték Jézustól, és azt érdemelték, hogy Jézus hátát lássák, hogy Jézus ne mondjon nekik semmit. Ezekre nem volt érdemes szót vesztegetni egyáltalán.

Az viszont Isten kegyelme volt, hogy Jézus válaszra méltatta őket. Rámutatott a szívük problémájára és azt mondta nekik: ha így vagytok, akkor nem adok nektek választ, mert ilyennek nem fogok válaszolni. Megmutatta nekik a problémáikat, és ez Isten kegyelme. A legkönnyebb dolog elfordítani a fejem és nem venni észre, de Jézus ránézett és azt mondta: nem felelek. Erre volt szükségük.

2)      A második: Márk 12:13-17.

Ez nagyon érdekes csoport. Kik vannak itt együtt? A legszigorúbb vallásos emberek és a legmegalkuvóbb politikusok: politikai párt, talpnyalók. Egy idegen ellenség támogatói. Ezek ketten együtt vannak. Én azt kérdezném: „Hogy kerültök ti együtt bárhova? Hogy lehet, hogy ti együtt mentek Jézushoz, együtt kérdeztek valamit Tőle?”

Nem tudom, hogy észrevetted-e, amikor evangelizálunk, akkor az emberek mindenfélét összebeszélnek, mindent összekevernek, össze-vissza beszélnek. Egymásnak ellentmondó filozófiák és vallások katyvaszát hallod, és csak az a lényeg, hogy nemet mondhassanak az evangéliumra. Amikor Jézus pere volt, akkor Luk 23:12 Heródes és Pilátus jó barátok lettek. Jézussal, Istennel szemben bárki hajlandó bárkivel jó barát lenni: „Csak álljunk ellene!”

Zsolt 2:2 a Föld királyai összegyülekeznek. Lehet, hogy különben ellenségek egymással, de Isten ellen hajlandóak egyetérteni. Ezt látjuk itt. Ezek az emberek soha nem álltak volna szóba egymással, ezek utálták egymást, de mégis most összeállnak, és van egy kérdésük Jézushoz: szabad-e adót fizetni a császárnak? Persze ez is egy támadás, egy csapda. Ha Jézus ezt mondja, akkor ez a rossz, ha azt mondja, az a rossz.

„Van rajta sapka vagy nincs rajta sapka?” – ilyen a kérdés. 🙂 „Mindegy mi a válasz, megverünk érte.” A kérdés nagyon érdekes mégis. A kérdésük ez: hogyan keverhetem össze a szentet a közönségessel? Egy értelemben ez a kérdés. „Mi Isten szent népe vagyunk, hogyan lehet ezt összekeverni azzal, hogy a császár alattvalói vagyunk?” Hogy lehet ezt összekeverni? Hogy lehet a kettőt elegyíteni?

Jézusnak van egy nagyszerű válasza: úgy, hogy a kettőt különtartod a szívedben. A kettőnek nincs köze egymáshoz a szívedben. A közönséges közönséges, a szent az szent. Úgyhogy igazából nem kevered őket össze. Ez a válasz: igazából nem kevered őket össze, külön vannak. Megadod azt és élsz ebben, ennyi! Nem kevered össze a kettőt.

Előző alkalommal (2012.11.21. P. Kende: Jézus a béke agresszora – Márk 11.) említettük ezt, hogy 3Móz 10:9-10 azt mondja a papoknak: ne igyatok bort! Azért, hogy meg tudjátok különböztetni a szentet és a közönségest, a tisztát és a tisztátalant, hogy meg tudjátok mondani, ez most tiszta vagy tisztátalan. Melyik a kettő közül?

A zsidóknak sok ilyen rendelésük volt. 3Móz 11:47 az étellel kapcsolatban. Ez minket annyira nem izgat, szeretjük a disznóhúst. Én ennék tevét, nincs sok bajom vele, de ez annyira nem izgat minket. :-)Nekik fontos volt: szent vagy tisztátalan, közönséges vagy különleges? Aztán 3Móz 20:26 a saját azonosságunk: mi Isten szent népe vagyunk, és ne váljunk olyanokká, mint ők. Ne legyünk olyanok, mint a világ. Jeremiás 15:19 ők jöjjenek tehozzád, ne te menj őhozzájuk. Ez fontos dolog. Nekünk, hívőknek legyen szolgálatunk, és ne az legyen, hogy a világtól fogadjuk el a szolgálatot. Egy értelemben ez jelentős dolog az életemben: megkülönböztetni a szentet és a közönségest.

A bibliaiskolában legutóbb a gyereknevelésről volt szó. Az egyik fontos dolog, hogy mit mondok, ha a kisgyerek csinál valami marhaságot. „Te egy marha vagy!” Minap valamit csináltam otthon a ház körül, közben jött egy anyuka a gyerekével. Attól kezdve, hogy hallótávolságba értek, odáig, hogy már nem hallottam őket, talán három-négy perc telt el. „Hogy lehetsz ilyen hülye? Te kis hülye! Most miért csináltad ezt? Azért, hogy engem idegesíts?” Ez alatt a kis idő alatt az összes lehetséges hibát elkövette, amit el tudok képzelni, hogy lehet mondani egy gyereknek. Elképesztő volt! Az a gyerek vajon sorozatgyilkos lesz? Vagy elmebeteg? Vajon melyik lesz? Milyen „kiváló” utak állnak előtte?

A fiam szent, ő Istené. Az egy ember! Drága dolog. Amit csinált, az hülyeség volt, az közönséges, az ostobaság, de a kettő külön áll egymástól. „Ez marhaság volt! – ezt mondhatom. – Ezért most fenyítés lesz, de szeretlek téged. Soha többé ne csináld ezt, mert ez marhaság.”  Ez nagyon fontos. A házasságban a házastársam szent. A házasságom szent. Az idegbajt kettőnk között nem élvezem annyira, de Isten még ezt is használja. Külön kell tartani a szentet és a közönségest, nem összekeverni őket.

Néhány vers, amit olvass el magadnak: 1Pét 1:14-16. A gyengeség jelen van az életemben, az a közönséges, de megvan a szent is, és a kettőt különtartom egymástól.

3)      Márk 12:18-27. Ez a kedvencem.

Ezek a vallási liberálisok. Olyanok, mint a gyerekdal: Boci, boci, tarka, se füle, se farka… Teljesen hiányosak, se füle, se farka annak, amit csinálnak. 🙂 Se eleje, se vége, reménytelen ostobaság az egész, és annyira bonyolult, amit kérdeznek: a hét testvér, az elsőnek a felesége, a másodiknak ugyanaz a felesége, …, amikor feltámadnak, akkor kinek a felesége lesz? Gúnyolják a feltámadás lehetőségét, mert nem fogadták el, hogy létezik természetfeletti. Annyira bonyolult ez az egész!

Persze, hogy bonyolult! Ha kiveszed Istent a képből, akkor mindennek bonyolultnak kell lennie. Akkor bonyolultak a kapcsolatok. Akkor bonyolult az, hogy mennyit hazudhatok és mennyit muszáj igazat mondanom; akkor bonyolult az, hogy minek élek, hova tartok, minek vagyok itt. Lenyűgöző a dolog.

Ők azt csinálták – mert kitalálták, hogy természetfeletti nem létezik –, de mivel zsidó nép nagyon is a Könyv népe volt, úgyhogy fogták a Könyvnek a javát és azt kihagyták, a maradékra pedig azt mondták: ennyi elfogadható belőle, a többi nem érdekes. A következő a kérdésem: hogyan oldasz meg egy lehetetlen zűrzavart?

Hogyan oldod meg a gordiuszi csomót? Ismerjük Nagy Sándor megoldását. 🙂 Volt egy város, ahol senki nem tudta megoldani, Nagy Sándor pedig keresztülvágta egy karddal. Így oldotta meg. Megoldotta, az a lényeg. Ez érdekes gondolat, mert Jézus ilyen választ adott.

Adtak nekem egyszer egy feladványt. Van három érme egy sorban, és van erre merőlegesen egy oszlop három érméből. Tehát a középső az közös mindkét vonalban, ez öt érme. Van egy hatodik érme. Hogy tudod ezt felhasználni úgy, hogy a sorban is, és az oszlopban is négy-négy érme legyen? Ha síkban gondolkodsz, akkor nem jutsz semmire, de ha a hatodikat ráteszed a középső érmére, akkor mindkét irányban négy érme lesz.

Mi a csapda ebben a feladványban? Az, hogy minden érmére síkban tekintünk, és azt gondolod, hogy a hatodikat is úgy kell használni, hozzátenni. Próbálkozol, de nem úgy működik. Ez volt Jézus válasza is. Azt mondta nekik: a korlátotok, amiből a zűrzavar következik, és a korlátotok, ami miatt nem tudjátok a válaszokat, az a szívetekben van. „Nem valós a konfliktus, mert feltételeztetek valamit, ami mellesleg nem igaz. Feltételeztétek, hogy a Biblia egésze nem igaz. Ez nem így működik.” – azt mondja Jézus.

Ez az, amit az ellenség szeretne csinálni veled és velem: korlátozni akarja a gondolatainkat valami nagyon kicsire. Ezért olyan fontos ismernünk a Bibliát. Ezért olyan fontos olvasnunk a Bibliát rendszeresen, visszatérni, évente elolvasni. Nem csak egy-egy verset, hanem a Bibliát megismerni. Kol 3:16, hogy gazdagon legyen bennünk. Miért? Azért mert a teljes Írás Istentől ihletett – ez nagyon fontos –, minden része és a teljessége.

Ha érteni akarom, amit Isten mondani akar nekem, akkor kell, hogy tanulmányozzam, kell, hogy részem legyen benne. 2Tim 3:16 mert hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez hasznos, ez fontos, jelentős nekünk. Ha az ellenség rá tud venni, hogy csak egy részében gondolkodj, mindegy, hogy az milyen rész, akkor nyert ügye van, mert akkor meg tud fogni egy másik részben.

Ezért tartjuk fontosnak az istentiszteleteket, mert tanítunk, mert gazdag az Igében, mert felkavar arra, hogy forgassam a szívemben, hogy utánanézzek. „Tényleg úgy van, ahogy a Pásztor mondta? Megkeresem. Ráellenőrzök. Átgondolom. Elmélkedem rajta. Forgatom a szívemben.” Ez nagyon hasznos nekünk.

Az ellenség azt mondja: gondolkodj csak korlátozott alapon. 2Kor 5:7 élj látás által, gondolkodj korlátozott szinten. Akkor kétségbe vagy esve, akkor nincs reményed. Akkor nem tartasz sehova. Akkor az a reménység, amiről az üzenet elején hallottunk, az nem valós. Mi azt mondjuk: „Nem! Állj! Engem Isten hitre teremtett. Engem többre teremtett Isten. Engem arra teremtett, hogy az egész valóságot lássam, hogy a teljességet lássam. Nem csak egy részét, nem valami korlátozottat, nem valami kicsit és szűket, hanem a teljes képet. Isten azt akarta, hogy én lássam Őt is, és a természetfelettit is.” Annyira tetszik nekem!

Azt gondolom, hogy Jézus érvelése itt a lehetséges legkisebb részét veszi az Írásnak, amivel alátámasztja, hogy igaza van. Nem egy verset használt erre, nem egy szót, nem egy betűt, hanem egy birtokos szerkezetet. Ennyi – egy birtokos szerkezet – Én az ő Istenük vagyok, Én őhozzájuk tartozom. Azt mondta, hogy ez elég ok, hogy tudjuk: létezik feltámadás. Ami nekem arról beszél, hogy mennyire kicsi részleteiben igaz az Írás.

4)      Márk 12:28-34 az írástudók.

Ők az Írás másolói. Ők is odajöttek Hozzá, és kérdeztek Tőle valamit: mi a nagy parancsolat? Igazán azt kérdezi ez az írástudó – bocsánat, hogy átfogalmazom, de ez hasznos nekünk –, mi számít igazán? „Ha van valami, ami fontos, akkor mi az, ami igazán fontos? Jézus megfelel. Elmondja nekik: Isten imádata, és ennek a valósága az életedben mások felé is. Ez a válasz.

Az egész életed Istené. Nem csak a szád, nem csak az éneklésed az istentiszteleten, nem csak az áldozat, hanem az egész életed, a kapcsolataid, … minden. Minden benne van ebben. A fickó majdnem megtért. Jézus azt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. Többet nem is mertek Tőle kérdezni. Ez annyira ismerős.

Addig, amíg lehetett „csak úgy” kérdezni, addig megy a dolog, de amikor már annyira megérintette valamelyiküket, hogy majdnem megtért, akkor vége: ne folytassuk tovább! Beszélgettünk egy fiúval péntek éjjel az evangelizáción. Amikor közel kezdett kerülni a szívéhez a dolog – és annyira nyilvánvaló volt, hogy Isten beszél hozzá –, akkor azt mondta: itt a vége, nem érdekel, hagyjatok békén!

Amikor valaki megtér, el kezd járni a gyülekezetbe, hirtelen jön valami szorító körülmény egyből. Valami sokat követelő változás jön az életébe, ami nem engedi, hogy kövesse Istent. Tudjuk, mert velünk is megtörtént, nálunk is bepróbálkozott az ellenség. Egy fiatalember el kezd járni bibliaiskolába, komolyan veszi: elhívásom van Istentől; azonnal felbukkan valaki, aki lehet a nagy ő. Azonnal meg van osztva a figyelme, és nem képes tovább menni az úton.

5)      Aztán Jézus visszakérdez a fejezet végén, Márk 12:35-37.

Azt mondja nekik, megint csak Isten Igéjével: „Ez a nagy parancsolat, ez a törvény legnagyobb parancsolata. Mit szólsz azonban ehhez? Ha igazán érdekel, hogy mi számít, ha azt kérdezed, hogy mi a nagy parancsolat, akkor itt van. Ha azt kérdezed, hogy mi számít igazán, akkor itt vagyok. Én vagyok a Megváltó. Én vagyok a válasz, Rám van szükséged. Ha igazán érdekel, hogy mire van szükség, akkor itt vagyok Én, Aki igazán számít ezekben a válaszokban.” Ott van Jézus!

Ez az, ami nekünk fontos ebben. Mert ha Jézus velem van, akkor vannak válaszaim. Imádkozzunk ezen, merjük kérni ezt, hogy Isten adjon lehetőségeket, hogy beszélhessünk erről. Nem tudom, mennyire vagy bátor, de rengeteg hívő van – hívők milliói ebben a világban, valószínűleg 10-100 millió –, akik kívánják, hogy olyan szabadságuk lehessen, mint neked meg nekem, arra, hogy elmondja az örömhírt, hogy valakit az Úrhoz vezethessen anélkül, hogy attól kéne félnie, hogy utána kivégzik-e ezért. Nincs mitől félnünk, merjünk imádkozni! Ugyanaz a Szent Szellem megvan nekünk, az Úr velünk van, és lehetnek válaszaink.

Ez nagyon tetszett tegnap a VAV konferencián: Isten meg tudja védeni Magát! Néha azt látom, hogy hívők nekiállnak védeni Istent valamilyen módon. Isten meg tudja védeni Magát, nem kell aggódnunk ezen. 🙂 Nagyon tetszett tegnap, hogy egyszerűen csak fel volt emelve Isten, Aki válasz mindenre. Nem kell méregetni. Ez tetszett nagyon, és ugyanezt szeretem a Bibliában.

Egyszer, amikor beültem a bibliaiskolába, az Ószövetség áttekintését indítottuk és a Pásztor azt mondta: „A Biblia úgy kezdődik, hogy Isten … Nem magyarázza meg, nem védi meg, hogy Ő létezik. Ő van és Ő ezt csinálta.” A Biblia nem magyarázkodik, hanem: ez a tény. Ez nagyon tetszik nekem, hogy ez így működik. Csak fel kell emelnünk.

Jézus azt mondta: ha Én felemeltetem a földről, akkor mindeneket Magamhoz vonzok. Az első felemeltetése a kereszt, a második felemeltetése az, hogy a mennybe ment, és aztán a harmadik: a te életed Ővele, ahogy te felemeled Őt, te élsz Ővele, te jársz Ővele. Ahogy te képviseled Őt, ahogy te szolgálsz Vele, ahogy te bátorítasz az Ő nevében, ahogy te szeretsz Ő miatta.

Ahogy te esetleg kiállsz valamivel kapcsolatban és azt mondod: ez nem helyes, ne vetesd el azt a gyereket, ne öld meg azt a gyereket, az a te gyereked. Ha volt abortuszod, Isten kegyelmes, van bocsánat erre, ne élj ebben. Ne éld ennek a súlyában az életedet, Krisztus vére elég volt arra is. Viszont amikor valaki döntés előtt áll, akkor jó, ha van ott egy hívő, aki azt mondja, hogy ez nem helyes.

Isten meg tudja védeni Magát, nem nekünk kell megtennünk. Nekünk elég felemelnünk Őt. Lehet, hogy nem úgy védi meg Magát, ahogy én szeretném: most azonnal nyilvánosan. Arra gondoltam, lehet, hogy Isten személyesen védi meg Magát. Ami azt jelenti, hogy annak az embernek mélyen személyesen a szívére beszél. Én valami hangosat várnék, de Isten azt mondja: „Nem! Az Én utam más ezzel az emberrel.”

Vagy egy másik lehetőség az, hogy hosszú időt vesz igénybe egy ember életében, hogy megmutassa neki, az emberi kapcsolatok nem elegendőek, az álmai széthullnak. Én azt várnám: most mutasd meg! Isten azt mondja: Én tudom az Én időmet vele és végigcsinálom vele.

Még egy. Isten megvédi  Magát az emberi történelem során sok-sok módon. Ahogy Isten a próféciákban megígérte, népek elpusztultak, ahogy megígérte, Izrael visszatért a földjére. Nagyon sok ilyen dolog történt. Isten meg tudja védeni Magát, csak lehet, hogy nem úgy csinálja, ahogy mi szeretnénk. Bízzunk Őbenne ebben, ez a csata az Övé. Ámen.

Kategória: Egyéb