Jézus: Isten, Próféta, Pap, Király – miértünk

2014 február 2. vasárnap  18:00

Emlékszem egy történetre Ukrajnából. P. Zoli mesélte, hogy sokan nem is voltak hajlandóak meghallgatni őt, amikor Istenről akart beszélni, mert nem volt kereszt a nyakában. „Nincs kereszt a nyakadban? Innentől kezdve mit tudhatsz te Istenről?!” Milyen könnyű a keresztre nézni és mégsem látni Krisztus munkáját. Másrészt milyen könnyű keresni valamit, ami épp hiányzik, vagy valamit, aminek nem kéne meglennie, mégis megvan, aztán azt mondani: ez nem lehet Isten munkája. Milyen könnyű elmulasztani a lényeget, Jézust!

Kicsoda Jézus? Hogyan tudnám elfogadni az Ő munkáját, hogyan érteném az Ő munkáját, hogyan látnám az Ő munkáját, ha Őt nem találnám meg? A legelső dolog, amit minden szekta vitat:

Róm 9:5 akiké az atyák, és akik közül való test szerint Krisztus is, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké.

Ő Isten mindenek felett. Ő elsősorban Isten, aztán Emberré is lett számunkra. Azért, hogy megérthessük, amit Isten mondani akart nekünk. Nem csak úgy megérteni, mint ahogy az egyetemen megértenek valamit, amit tanítanak, hanem megérteni úgy, ahogy egy barát megért egy másik barátot. Megérteni úgy, ahogy csak egy kapcsolatban érthetek bármit. Ez volt Krisztus számunkra. Ő volt az, Aki megérttette velünk Isten gondolatait. Azt olvassuk Ján 15:15-ben, hogy semmit nem tartott vissza, amit az Atya adott Neki.

Ján 15:15b Titeket azonban barátaimnak mondtalak, mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. 

Milyen Jézus velünk? Olyan, mint egy barát. Azt mondja: nem szolgáknak hívlak titeket. Hív arra, hogy szolgáljunk? Igen, hív arra, hogy szolgáljunk, de nem szolgákként, hanem barátokként. „Gyere, és szolgáljunk! Gyere, és menjünk együtt! Gyere, és találjuk meg együtt a helyet, ahol megérinthetünk valakit, ahol megnyerhetünk valamit, ahol segíthetünk valakinek.” Mint egy barát egy megbízható barátnak. Ez nem politikai játék az Ő részéről, ez nem egy hataloméhes személy manipulációja felénk, hanem Ő továbbadta nekünk, amit az Atya mondott Neki. Azt Ő elmondta nekünk mind. Az Atya nem tart tőlünk vissza semmit Jézusban.

Ezért mondja Ján 1:1-ben, hogy az Ige testté lett. Kicsoda Jézus? Ő a testté lett Ige. Ő Istennek a gondolata testben. Ezért mondtuk az előző üzenetben (2014.02.02. de. P. Kende), hogy Isten belecsomagolta egy Személybe, Jézusba az Ő igazságát a számunkra. Amikor eljött közénk, akkor erről beszélt nekünk, és megmutatta nekünk az Atyát. Leleplezte nekünk, Ján 1:18.

Ő volt az Ige. Elhozta az Igét, és Ő az Ige, Ő beszél hozzánk. Amikor olvasod a Bibliádat, akkor Jézus az, Aki beszél hozzád. Ő az, Aki elmondja neked a gondolatait. Ő az, Aki szolgál feléd. Miről szól ez? Arról, hogy Isten nem rejtegetni akar tőlünk dolgokat, hanem megmutatni akar nekünk dolgokat. Nem el akar takarni valamit, hanem szeretne megmutatni nekünk dolgokat.

Szeretné, ha értenénk Őt, ha felismernénk, hogy Ő mennyire szeret bennünket. 1Ján 4:17 ezért lehet bizodalmunk. Egy nap Isten előtt fogunk állni, és ki ne rettegne az ítélettől, aki tudja, hogy ez valós? Ez a vers azt mondja nekünk, hogy az, aki tudja, hogy Isten szereti őt, az nem retteg az ítélet napja miatt. Neki van bizalma az ítélet napja felé. Miért? Mert a szeretetben nincs félelem. Ez az, amiért Jézus eljött.

Mi az egyik nagy probléma emberek között? A kommunikáció. Ez az egyik nagy problémánk. Nem kommunikálunk jól. Családok, cégek, gyülekezetek, országok… nem kommunikálunk jól. Jézus eljött. Ki Ő? Ő a Próféta. 5Móz 18:18-ban Isten tett egy ígéretet Mózesen keresztül. Azt mondta nekünk: majd adok neked prófétát, azt a Prófétát. Az igazi Prófétát. Ez Jézus. Ő az a próféta, Aki valóban kijelenti Istennek a beszédét.

Jézus azt mondta Magáról Máté 13:57-ben, hogy a Prófétának nincsen tisztelete a saját otthonában, saját házában. Nincs semmi tisztelete. Miért? Mert megszokottak Vele. „Jézus? Őt ismerem!” – és vállat vonnak. Ez a gondja Európának. „Jézus? Ó, hát Róla mindent tudunk! Mi már keresztények vagyunk egy-kétezer éve. Ki tudja, mióta!” Nincs senki azonban, aki ezer évek óta keresztény lenne. Nincs keresztény ország.  A keresztény az egy egyén, és döntés által lett azzá.

Jézus nekünk a Próféta, Aki elmondja nekünk Isten gondolatait, Aki az Igét adja nekünk. Nekünk nincs semmi okunk, hogy problémánk legyen Istennel. Miért? Azért, mert mindent elmondott nekem. 2Pét 1:3 azt mondja nekünk, hogy mindent, ami az Isten szerint valóságra való, mindent megadott nekünk.

Nekünk adta az Ő Igéjét. Miért? Azért, hogy Vele járhassunk. Azért, hogy ismerhessük Őt. Azért, hogy tudjam, hogy a feleségemnek szeretet kell. Azért, hogy a feleségem tudja, hogy nekem tisztelet kell. Azért, hogy tudjam, hogy a fiamnak türelem kell. Azért, hogy tudjuk, hogy hol mi miről szól, hogyan bánjak a pénzzel, hogyan halljam az Igét a pulpitusról. Azért, hogy tudjam, hogyan gondolkodjak Istennel, és hogyan járjak Ővele.

Sok problémám van a kommunikációval, nem vagyok annyira jó benne, de tudom, hogy Isten mindent elmondott nekem, amire szükségem van. Itt van ebben a Könyvben, a Bibliában. Elmondta nekem az Ige. Az az enyém. Miért? Azért, mert Jézus ezt hozta el, ez volt a legfontosabb dolog.

Másik gond az, amivel küzdünk: ha én nem tudom magyarázni, bárcsak elmagyarázná Neki más helyettem, a nevemben. Jób azt mondja Istenről Jób 9:33-ban: bárcsak lenne egy közbenjáró közöttünk. „Bárcsak lenne köztünk valaki, aki értene engem, és tudna Isten nyelvén, és el tudná magyarázni, és aki értené Istent és tudna az én nyelvemen, és el tudná nekem magyarázni. Bár lenne közbenjáró közöttünk!”

„Bár lenne valaki, aki köztünk áll, aki ért minket, aki át tudja adni! Akkora szükségem lenne erre!” Jézus pontosan ez a számunkra. Miért? Mert Ő Pap. Ő nem csak Próféta, Ő Pap. Sok próféta jött el, az Ószövetségben olvasunk néhányról, de Jézus volt az igazi Próféta, és sok pap volt az Ószövetségben, de Jézus volt a Melkisédek rendje szerinti pap.

Zsidókhoz írt levélben sokat olvasunk erről. Zsid 5:5-10 írásrészben erről beszél nekünk. Azt mondja nekünk, hogy Krisztus nem Magát dicsőítette azzal, hogy Főpap lett, hanem az Atya küldte Őt, és az Atya nevezte Őt Főpapnak. Azt mondta: az Én Fiam vagy, és Te vagy a Főpap.

Ennek két oldala van. Az egyik az, hogy a pap kijön az emberhez a templomból, és képviseli Istent felé. Ez az, amit Jézus tett értünk. Kicsoda Jézus? Ő a Papunk. Ő az, Aki képviseli Istent felénk, Ján 1:18 megmutatta nekünk az Atyát. Mát 11:27 és sok más helyen: megmutatta nekünk az Atyát. Aztán látjuk azt ezekben a versekben, hogy élt valahogy, láttuk az Ő életét. Láttuk az Ő példáját. Hogyan élt?

Zsid 5:7 Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból…

Hangos kiáltozásokkal. Kiáltott Istenhez és könnyei voltak. Olvastuk az evangéliumokat? Jeruzsálemre ránézett, és azt mondta: Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat; és sírt. Sírt rajtuk. Nem dramatizált, hanem meg volt törve a szíve. Imádkozott könnyekkel. Imádkozunk könnyekkel? Kiáltott és hangosan imádkozott. Imádkozunk valaha így?

Van, hogy birkózunk Istennel imában valakiért? Annyira fontos az imánk! Hadd mondjak néhány dolgot. Nagyon könnyen lehetek megszokott ezzel is. Jézus, az én Főpapom kijött a mennyei szentélyből, és megmutatta nekem, hogyan működik ez. Imádkozott megtörten, és hangosan, és csendben, és egyedül, és másokkal. Sokat. Éjszakákon át. Mégis mit mondanak olyan könnyen? „Ja! Tudom…, persze…! Tudom… imádkozom.” Azért hadd mondjak néhány dolgot. Gondolj valakire, aki itt volt az elmúlt években, és most nincs itt. Gondolod, hogy szüksége van az imákra? Szerinted jól van? Gondolod, hogy jól van az Istennel járásában? Gondolod, hogy nem hiányzik az életéből az Igének a befektetése, amit kaphatna? Szükségünk van az imákra egymásért? Szerintem hatalmas szükségünk van rá.
Hadd mondjak másikat is! Gondoljunk a parlamentünkre! (Ez nem politikai üzenet.) Emlékszel a történelemkönyvedre? Benitónak (Benito Mussolini) volt egy kicsi pártja. Benn voltak a parlamentben. Nem ők voltak többségben. Volt azonban egy kis magánhadserege, gárdája, fekete inges legények, aztán átvette a hatalmat Olaszország felett ezekkel. Aztán csatlakozott Hitlerhez, és jól ismerjük a történelemnek ezt a sötét szakaszát! Gondolod, hogy érdemes imádkoznunk a választásokért, a parlamentünkért, a vezetőinkért? A vezetőinknek, az országunknak szükségük van az imáinkra.
Hadd mondjak még egyet! Gondoljunk Ukrajnára! Arra gondoltam minap, hogy mekkora dologra volt szükség, hogy kirobbanjon egy világháború a mi sarkunkban? Egy nyavalyás koronaherceget kellett meggyilkolnia valakinek! Ennyi, aztán világháború lett belőle. Ukrajna nem ilyen kicsi dolog. Nem akarlak megijeszteni, de azt akarom mondani, hogy a világnak szüksége van az imáinkra. Az országunknak szüksége van az imáidra.

A legfontosabb: a testvéreidnek szükségük van az imáidra. Amikor Jézus itt volt, akkor Ő könnyhullatással esedezett, akkor Ő birkózott. Amikor Ő azt mondta Péternek: Sátán kikért téged, de Én imádkoztam érted, hogy ne hagyjon ki a hited; akkor ezzel nem azt mondta: Sátán kikért téged, de Én aggodalommentesen feldobtam egy imát az Atyának, és biztos minden rendben lesz. Hanem imádkozott, és meggyőződést kapott válaszul. Nem ijesztgetni próbállak ezekkel, igazán nem ez a célom, ám szeretném azt mondani neked és magamnak, hogy ne éljünk kényelmes a kis világban, ahol úgyis minden rendben lesz, mert az hiba lenne. Az imáinknak hatalmuk van. Az imáinknak jelentősége van. Amikor összejövünk egy imaestre, az számít. Amikor hazamész, és a családoddal imádkozol, az jelentős. Szükség van rá.

Zsid 5:8 Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

Jézus Isten. Habár Ő Fiú, vagyis Isten, mégis engedelmeskedett. Mutatott nekünk valamit, ami gyönyörű. Azt mondta: engedelmeskedni fogok Isten Igéjének, alávetem Magam az Atya gondolatatainak. Ez az, amit tett. Amikor Mát 4-ben Sátán kezdeményez Őfelé, akkor mit mondott? Mát 4:4,6,10 Meg van írva! „Meg van írva.” – ezt mondta. Miért? Még az élő Ige is alávetette Magát az írott Igének.

Alávetette Magát az írott Igének! Sokszor embereknek mondok valamit az Igéből: „Figyelj! Meg van írva, egyszer élünk, és aztán az ítélet. Nem lesz reinkarnáció. Ne gondold, hogy újra kezdheted, újra próbálhatod! Ez hazugság. Csapda. Csak arra való, hogy felelőtlenül élj, és aztán egy nap meglepődj.” Azt válaszolják: De én ezt nem hiszem! Megértem, hogy egy nem hívő ember ezt mondja, de hallottam hívőket, akik azt felelték nekem:

–          Én ezzel nem tudok egyetérteni.
–          Itt van a Bibliában. Most mutattam meg a verset, a fejezetet. Ott van leírva.
–          Nem érdekel. Akkor sem tudom elfogadni.

Figyelj! Ha Jézus alávetette Magát az írott Igének, akkor nekünk is szükségünk van erre, akár ezt mondják az érzéseim, akár azt. A nagyszerű dolog azonban az, hogy van egy közbenjáró, létezik egy pap. Jézus az a Pap. Miért mondom ezt? Miért beszélek erről? Azért, mert Őrá van szükségünk. Mert olyan sokszor megtörténik, Jézushoz jönnek, Rá bízzák az életüket, aztán jön az élet, jön a próba, jön a kihívás, eltelik egy évtized, jön az unalom, jön a fáradtság, jön a közöny, jön a megszokottság, bejön egy rossz hangulat, és azt mondják: „Nem is tudom. Nem is akarok Ő utána menni tovább. Biztos van egy másik megoldás. Biztos van másik vezető. Biztos van másik meghatározás. Biztos létezik valami más.” Egy értelemben azt mondanám: igen, értem, miről beszélsz. Mert léteznek mások, akik azt mondják: „Én tudom, merre kell menni. Én vagyok a para-feneegyemeg.” 🙂 „Én vagyok a tenyérjósod. Tudom, merre kell menni.” „Én vagyok a szellemi vezetőd.” „Én vagyok a… Kövess engem!” „Én vagyok a nagy… gyere utánam no! Én tudom. Így kell pénzt csinálni. Így kell hatalmat szerezni. Gyere utánam!”

Péter viszont annyira jól mondta a Szent Szellemtől – Ján 6:68 – „Uram, kihez mehetnénk? Nálad vannak az örök élet beszédei.” Nincs igazi válasz másutt. Beszélnek hatalomról, de nincs hatalmuk összetartani a házasságukat. Beszélnek arról, hogy rendet kell tenni a világban, de nem tudnak rendet tartani a zoknisfiókban sem.

Azt mondom: Miért követném őt? Miért mennék utána? Miért élném így az életem? Csak Jézusnál vannak az örök élet beszédei. Mert Ő az egyetlen Pap, Akire szükségem van. Ő az egyetlen közvetítő köztem és az Atya között. Ő képviselte Istent felém, és ugyanígy Ő képviselt engem az Atya felé. Ez a másik oldala. A mennyei szentélyről azt mondja:

Zsid 6:20 ahova útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökre a Melkisédek rendje szerinti főpap lett.

Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten örökre rendbe tette a dolgot érted és értem. Rendbe tette az egész örökkévalóságra. Jézus bement oda teérted és énértem.

Az előző üzenetben beszéltünk arról, hogy a hitünknek olyan a jellege, hogy hangos. Ézs 42:10 a hír, ami a szívünkben van, az örömhír, örömteli dal. Hangja van. Szól valamiről. Beszélnünk kell erről. Gyakoroljuk a dolgok kimondását, jó? Vedd elő a jobb mutatóujjad… most mutass magadra … mondd azt: “értem ment be Jézus”. Szükségem van rá, hogy kimondjam az igazságot: “értem ment be Jézus”. Ez nem vicc: “értem ment be Jézus, és elintézte egyszer s mindenkorra. Megváltást szerzett nekem. Jézus bevitte a vérét értem. Amikor Jézus bement, akkor bevitte az Ő vérét – értem.”

Zsid 12:24 az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelé. 

Mi Ábel vére? Minden, amit rosszul csináltál. Minden, amit elrontottál. Minden, ami a múltadban van. Minden, ami mögötted áll. Minden hibád. Minden rontásod. Minden alkalom, amikor nem tisztelted a szüleidet. Minden alkalom, amikor érzéketlen voltál a feleségeddel… Ott van Ábel vére, és azt mondja neked: „Mi a válaszod?” – és még mielőtt válaszolnál rávágja: Helytelen!

–          Várj! Még nem is feleltem.
–          Igen, igen, de nem a válasz lesz a hibás, hanem te vagy hibás. Nem kell választ adnod. Veled van baj.

Jézus vére jobb dolgokat beszél. Jézus vére azt mondja neked és nekem, hogy Krisztus áldozata elég volt – 1Ján 2:2 – mindannyinkért. Ha nem is hiszel Jézusban, Ő fizetett érted. Ő érted is megfizetett. Miért? Mert szeret téged. Még akkor is, ha az ellensége vagy.

–          Ah! Én nem vagyok az ellensége. Én semleges vagyok.
–          Sajnálom! Olyan nincs. Vagy hiszel Benne, vagy az ellensége vagy. Ez nem működik másként.

Szeretnélek bátorítani: bízz Őbenne! Mert Ő ilyen Isten, Aki megfizetett érted.

Miért vér? Zsid 9:22 azért, mert a törvény szerint majdnem minden vér által tisztíttatik meg, és vér ontása nélkül nincs bűnök bocsánata. Ez az, amit Jézus csinált. A kapun kívül szenvedett a kereszten. Ezért tesszük ki a keresztet, mert Zsid 13:12 a kapun kívül szenvedett érted és értem, és fizetett értünk. Amikor vettük az Úrvacsora poharat, akkor erről beszéltünk, hogy – Zsid 13:20 – ez jelkép az örökkévaló szövetség vérére. Amikor Jézus nekünk adta ezt, Mát 26-ban azt mondta: ez az Én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért ontatik ki a bűnök bocsánatára.

Jézus bemutatta nekem Istent, és aztán bevitt engem Isten elé. Megnyitotta az ajtót. Mit jelent ez? Azt, hogy mehetek Istenhez, és ezzel is tele van a Zsidó levél. Zsid 9:14 mennyivel inkább Krisztus vére megtisztítja az én piszkos lelkiismeretemet azért, hogy szabadon szolgálhassak az élő Istennek. Ez az én életem. Újra meg újra visszatérek ehhez: Jézus megtisztított engem.

Ő az egyetlen Főpap, Akire szükségem van. Ezért nincsenek papok a gyülekezetünkben. Nem kell senki, aki közvetítsen közted és Isten között. Egyedül Jézus, Aki Maga Isten, és Ő a Főpapod. Úgyhogy mehetünk Őhozzá. Ezt is olvassuk – Zsid 4:16 –, hogy mehetünk szabadon. Miért? Mert Jézus mindig gondot visel rám.

Még most is – Zsid 7:25 – Ő közbenjár érted és értem. Sátán odamegy az Atyához és azt mondja: „Isten! Látod? Láttad, hogy ez a hívő mire gondolt? Méltó a pokolra. Méltó a halálra. Méltó az örök kárhozatra.” – és Jézus közbeszól. Ő a közbenjáró. Ő a mi ügyvédünk a mennyben. Közbeszól, és azt mondja a másik oldalról: „Atyám! A vér megfizetett érte.

Mit jelent ez? Zsid 10:19 Azért bátorságunk van bemenni a szentélybe. Ezért van bátorságom imádkozni. Ezért van bátorságom szolgálni. Nem azért, mert alkalmas lennék, hanem azért, hogy Ő elvégezte értem. Mert Ő az én Főpapom. Ő nem csak átadta nekem az Igét, hanem képviselte Istent felém, és aztán képviselt engem Isten felé.

Végül még egy probléma. 1Sám 8-ban jöttek a nép elöljárói Sámuelhez, a prófétához, aki Izrael bírája volt ebben az időben. Ami azt jelenti, hogy ő volt a polgári hatalomnak a képviselője. Aztán azt mondták neki: Mi királyt akarunk, mint a többi népnek van. Mit csinált Isten? Megtette, amit akartak. Adott nekik egy királyt. Olyat, mint a többi népnek volt. Ez volt Saul.

Aztán megsajnálta őket, és adott nekik királyt a Saját szíve szerint. Nem olyat, mint a környező népeknek volt, nem Sault, hanem Dávidot. Adta nekik Dávidot, aki a szíve szerint való király volt. És adta Jézust, Aki a királyok Királya, és aki igazán Isten szerint való Király. 1Tim 6:15 Ő a királyok Királya. Jézus a királyok Királya.

Ő Próféta, Ő Pap és Ő Király. Erre van szükségem, helyes uralkodóra. Arra, Aki tényleg helyesen vezet minket, Aki az igazság szerint jár, Aki nem él vissza ezzel. Ezért van az, hogy imádkozom a vezetőinkért, de ugyanakkor nem gondolom, hogy egy politikus fogja megoldani az életemet, mert nekem nem ez a királyom. Nekem van másik Királyom, Jézus. Ő a királyok Királya.

Ján 18:37 Jézus Pilátus előtt van, és Pilátus azt kérdezi: Akkor király vagy? Jézus azt feleli: „Ahogy mondod! Király vagyok, igen, az vagyok…” Pilátus visszakérdez: „Ugyan! Mi az igazság?” Jézus egész élete erről szól, az igazságról: az ember bűnös, az ember elbukott, az ember nem tudja megmenteni magát, és szüksége van Megváltóra, valakire, Aki mindent újjá tud tenni. Csak Isten tudja megmenteni az embert.

Úgyhogy Jézus Király. Először azért, hogy minden bűnt benyeljen, hogy minden felelősséget Magára vegyen. Ismered-e ezt a mondást a világban: “Minden a menedzsment hibája.” Jézus is ezt mondta: ez mind az Én hibám. Tényleg ezt mondta. Azon a kereszten Ő volt a bűnös teérted és énértem. Azt mondta: ez az Én bűnöm. Nekem nem kell ezt mondanom, mert Ő már kimondta: “ez az Én bűnöm”. Ez az Én bűnöm, és Magára vette. Ezért született. Erről beszéltünk Karácsonykor Mát 1-ben: és nevezed nevét Jézusnak. Miért? Azért, mert Ő fogja megmenteni az Ő népét a bűneiktől. Ez az, amit tett. Ha nem vagy hívő Jézusban, akkor hadd bátorítsalak. Ján 8:24 Jézus azt mondja (átfogalmazom): Ne halj meg a bűneidben!  Ne hidd továbbra is, hogy Jézus nem az, Akire szükséged van. Mert egy nap Jézus el fog jönni.

Először azért volt Király, hogy Magára vegye az összes felelősséget, de Mát 26:53 el fog jönni Királyként, Akinek minden hatalom megadatott. Mát 25-ben is beszél erről, hogy el fog jönni az Emberfia dicsőségben. Ez egy ígéret: Jézus vissza fog térni. Jel 17:14-ben olvasunk arról, hogy szembeszáll ez a világ Krisztussal, és persze, hogy Krisztus győz, mert Ő a királyok Királya, és Ő az uraknak Ura. Ő a leghatalmasabb Isten. Nincs más Őrajta kívül. Ő Király, Akire szükségem van.

Ő Király, Akire szükséged van. Ő a Próféta, Akire szükséged van. Ő az, Aki az igazságot mondja neked és nekem. Ő a Pap, akire szükséged van. Az egyetlen Pap.

Hívőkként, ahogy jöttünk Jézushoz, úgy járjunk is Ővele. Ahogy hittünk Őbenne, úgy menjünk tovább Vele. Kol 2:6 járjunk Ővele. Járjunk Ővele ugyanúgy. Az előző üzenetben már mondtuk, Ján 14:6 Ő az út, Ő az igazság és Ő az élet. Nekünk, hívőknek Ő az út, Akin érdemes járni, Ő az igazság, amire érdemes rátámaszkodni, és Ő az élet, amit érdemes élni. Ne keressünk mást!

Nincs más király, aki olyan, mint Ő. Nincs más próféta olyan, mint Ő. Nincs más pap, aki olyan, mint Ő. Ámen.

 

 

Jézus! Köszönjük Neked. Áldunk Téged. Köszönjük Neked, hogy meghaltál értünk, hogy fizettél értünk, hogy képviseltél minket az Atya felé, és mindmáig teszed ezt. Hálásak vagyunk Neked, hogy bemutattad nekünk az Atyát. Valahányszor kinyitjuk az evangéliumokat, újra és újra beszélsz nekünk Őróla. Köszönjük Neked, hogy adtad nekünk az Igét, hogy van hova fordulnunk, és van minek alávetnünk magunkat. Köszönjük Jézus, hogy Te vagy a mi Királyunk! Nincs más, akit érdemes lenne követni, de Te méltó vagy erre.

Ha még nem ismered Jézust, akkor hívd Őt a szívedbe, add Neki az életed most. Ő azt ígérte: valaki Énhozzám jön, akkor azt Én bizonyosan ki nem vetem. Ez az ígéret neked szól. Ha még nem hittél Őbenne, bízd Rá az életed! Gyere Jézushoz a szívedben, Ő nem fog elutasítani téged. Hozz egy döntést a szívedben, mondd azt Istennek: „Jézus! Rád van szükségem. Kérlek, gyere az életembe. Ments meg engem! Hiszek Benned. Bízom Benned. Neked adom a szívem, Rád bízom az életem. Jézus ments meg engem, kérlek, gyere az életembe, és légy az én Megváltóm.”

Ha életedben először így imádkoztál, akkor küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled.

Kategória: Egyéb