Jézus az egyetlen élet-adó (Húsvét)

2015 április 5. vasárnap  18:00

Ján 10:17-18 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi el azt tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsot kaptam az én Atyámtól.

Ezekben a versekben azt látjuk, hogy senki nem kényszeríthette Krisztust arra, hogy meghaljon. Ezt senki nem tehette meg. Hiszen Ő Isten! Hogyan tudnád kényszeríteni a halhatatlan Istent arra, hogy meghaljon? Azt mondta: Ezt senki el nem veszi Tőlem.

Utána így folytatja: „Én teszem le azt Magamtól. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni azt.” Csodálatos, hogy Ő ezt meg tudta tenni. Senki nem kényszeríthette Őt, hanem a Saját akaratából meg tudta ezt tenni. Isten miért halna meg? Ezt sok módon el lehetne magyarázni, de a legegyszerűbb válasz egy kérdés: Szerettél már valakit nagyon? Voltál már szerelmes? Tettél őrültséget azért az emberért, akit szeretsz? Másztál-e hegyet? Vettél virágot, vagy csináltál hasonló őrültséget? 🙂 Írtál verset, amit később megbántál?

Ha édesanya vagy, akkor tudod, hogy miről beszélek. Mert akkor biztos, hogy tettél már őrültséget. Mint például megbocsájtottál, amikor nem kellett volna, vagy nem gondoltál semmi rosszat még akkor sem, amikor kellett volna. Ebben van a válaszunk, hogy Isten hogyan halhatna meg értünk. A válasz a szeretet. Ez csodálatos számunkra, mert mi nem annyira ismerünk ilyen szeretetet. Csak nagyon kicsit ismerjük ezt a szeretetet.

A valóságban néha azt mondjuk, hogy a szeretet csináltat velünk őrült dolgokat. Ez igaz Istenre is, hogy számunkra őrültségnek tűnő dolgot tett a szeretete miatt. Ezzel ellentétben, ha a szeretet elmúlik, akkor te egyszercsak emlékszel az összes hibára. Egyszercsak tisztán látsz minden hibát. „Tegnap azok a dolgok nem voltak annyira egyértelműek, de ma a szeretet elmúlt, és most látszik az összes hiba.” Elképesztő, hogy ez hogyan történik, amikor a szeretet elmúlik! Akkor mindez hatalmassá duzzad a barátságban, hogyha nincs szeretet.

Könnyű látni a hibákat egy családban, ha nincs szeretet. Ha maradnak a szabályok és a rend, akkor a hibák hatalmassá válnak. Isten felé is, ha nincs meg a szeretet, akkor egyszercsak: „Isten hány módon bántott már meg?! Ez elképesztő! Ez helytelen. Ezt senki nem tehetné meg velem. Főleg Isten nem!” Ugyanez igaz a gyülekezetre is. Amikor eltűnik a szeretet, akkor nagyon egyértelműek lesznek a hibák. Isten viszont így – Ján 10:17-18 – nézett ránk. Jézus így nézett ránk. Senki nem tudta Őt kényszeríteni, hanem Ő ennyire szeretett minket.

Azt gondoljuk, hogy a halál már nagy dolog volt, de Számára a nagyobb dolog a bűn volt, 2Kor 5. Látjuk, hogy Isten bűnné tette értünk azt, Akinek nem volt bűne.

2Kor 5:21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Ez volt a nagy dolog Istennek. Mi kicsit megszokottak vagyunk a bűnnel. Mi ismerjük, elbuktunk. Amikor ránézünk a bűnre, akkor nem gondoljuk, hogy az nagy dolog lenne, de a halálról amiatt, hogy nem ismerjük, azt gondoljuk, hogy az a nagy dolog. Jézus számára ez volt a nagy dolog, hogy Magára vette a bűneinket. Ő bűnné lett értünk, és Róm 4:25 Ő meghalt emiatt. Aztán feltámadt a mi megigazulásunk miatt. Ezt a munkát végezte el azon a Húsvéton. Ez csodálatos számunkra.

Ha nem ismered Őt, Ő nem csak egy jó Ember volt. Láttuk a történelemben, hogy sok jó és becsületes ember halt meg egy nagy eszméért, vagy egy országért, vagy emberekért, de utána ők halottak maradtak, úgyhogy semmi mást nem tudtak tenni. Jézus azonban tudott, azért, mert Ő feltámadt a halálból. Zsid 2:18 ma megért téged azért, mert keresztülment a kísértéseken, és tudja, hogy ez milyen. Úgyhogy Ő hív téged.

A szeretet az egész történet aláfestése. A feltámadás számít, mert ez volt Isten szeretete számunkra. Így fejeződött ki az Ő törődése, amikor nagyon „őrült” dolgot tett érted és értem. Ez az Ő hívása számunkra. Az életben nem arra vagyunk elhívva, hogy bírók legyünk, nem arra vagyunk elhívva, hogy féljünk, vagy arra, hogy közönségesek legyünk. Arra vagyunk elhívva, hogy ebben az új életben éljünk, Krisztus új életében, amiről beszéltünk előző alkalommal (2015.04.05. de. P. Kende: A feltámadás valósága a mindennapokban).

1Kor 15:20 Ámde Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül.

Az Ő feltámadása ígéret számunkra. Ezért van az, hogy 1Kor 15. olyan fejezet, ami telve van reménységgel és győzelemmel számunkra. Mert Isten ígéretet adott nekünk Jézusban. Ő nem annyira mondta, hanem cselekedett. Ő ezt megtette. Ez egy cselekedet-ígéret volt. Nem azt mondta: meg fogom ezt tenni érted; hanem megtette. Ez erőteljesebb. Egy dolog mondani: el fogok jönni, és veled fogok ülni, ezt megígérem; és egy másik dolog odamenni, megtenni, leülni a másikkal, és közösségben lenni. A tett több, és ezt tette Jézus.

Ő adott nekünk ígéretet a feltámadásról, megmutatta nekünk az Ő rendkívüli hatalmát a halál és a bűn felett. Emiatt használja itt azt a szót, hogy zsenge. Jézus volt az első zsenge. Ő az első egy hosszú sorban. Te benne vagy abban a hosszú sorban valahol. A feltámadásban, vagy az elragadtatásban benne vagy abban a sorban, amit Jézus elkezdett. Ez volt az Ő ígérete számunkra. Persze beszélt róla, de a legerőteljesebb dolog az volt, hogy Ő visszajött a halálból, és ezzel azt mondta: „Igen, Én itt vagyok érted. Nem azért, hogy megmutassak neked valamit, hanem azért, hogy megmutassam, mit tettem érted, és mit fogok tenni érted.” Ugyanez a gondolat itt:

1Kor 15:22 Mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik.

Krisztusban vagy? Mert mi igen. Azért, mert Ádám gyermekei vagyunk, fizikailag meg fogunk halni. Viszont Krisztusban vagy? Ha nem, akkor legyél Benne. Kérd meg Őt. Térj meg, és a Szent Szellem be fog keresztelni Krisztusba. Ez az Ő ígérete számodra: Mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik.

Úgyhogy Ádám, amiatt, mert elbukott, halál-adó volt. Halált adott. Továbbadta nekünk a halált örökségként. Mindannyian örököltük ezt. Mert Ádám elbukott, mert elkövetette a bűnt. A halál a bűn következménye. Amiatt, hogy Ádám elbukott, halál van az emberiségben. Van erre megoldás, van erre válasz, és ez Jézus. Mert Ő lett az élet-adó. Ez csodálatos.

Mert hogyan tudnál választ adni a halálra? Milyen megoldás lehetne rá? Élhetnénk örökké? Az orvostudomány tudna gondosodni erről? Utána élhetnénk több száz vagy több ezer évig? Nem tudom. Tudnánk ilyen hosszú ideig élni, ami után a halál a válasz? Van azonban ezzel egy probléma. A probléma az, hogy bűnös vagyok. Ha így élnék több száz vagy több ezer évig, az borzalmas lenne. Ezt tudom, mert ma negyvenöt éves vagyok, és ez huszonöt évvel több, mint amire emlékszem, de elmondhatom neked, hogy nem tetszik, amerre a szívem ment. Nem tetszik! Rosszabb vagyok, mint voltam, mert a bűnös természetem nem lett jobb, csak sokkal rosszabb lett. Szörnyű lenne ezer év után! Ijesztő az elképzelés, hogy micsoda szörny, hogy mennyire faragatlan lennék. Borzalmas lenne.

Istennek azonban van egy jobb megoldása. Ez az, hogy Jézus lett az élet-adó. A bűn benne van mindnyájunkban. Mi halált adunk. Nagyon könnyen tudunk halált adni. Nagyon könnyen tudunk halált továbbadni. Ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk tenni. Könnyedén. „Túl hosszú a hajad. Ápolatlan. Túl sok fülbevalód van. Túl sok arany van rajtad!…” Az ítélgetés nagyon egyszerű. „Láttam a tetoválásod! Huh!” Ezt nagyon könnyedén tovább tudjuk adni. „Láttam, amit csináltál. Ezt többet ne tedd az istentiszteleten!” Ez nagyon könnyű.

Csak továbbadjuk a halált nagyon egyszerűen a gyermekeinknek is: „Ugorj! Magasabbra! Még magasabbra! Viselkedj úgy, mint egy felnőtt, már kinőttél az óvodából. Gyerünk! Mire vársz?! Teljesíts!” „Nem beszélsz még három nyelven? Micsoda?!” „Négyest kaptál a dolgozatodra?! Mi a baj veled?…” Ne lepődj meg, tudod, miről beszélek! 🙂

Nagyon könnyedén adunk halált, de Jézus az élet-adó, Ján 10:10. Miért jött el? Azt mondta: Azért jöttem, hogy életük legyen. Ez rólunk, hívőkről szól, hogy életünk lehessen. Még hozzátette: Azért, hogy bővölködőbb lehessen. Ez volt a cél, amiért eljött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk benne. Nem csak kicsit, nem épphogy csak valami, amin eléldegélünk, hanem bővölködő.

Az Ő feltámadási élete olyan élet, ami nem tudott megmaradni abban a sírban, ahogy ma hajnalban beszéltünk erről ApCsel 2-ből. A halál nem tudta ott tartani Őt. Ez lehetetlen volt. Mert az Ő élete nagyobb volt. Nagyobb, mint az a sír, de még annál is több. Az Ő élete több volt, mint a halál, de még ennél is több. Az Ő élete nagyobb volt, mint az összes bűnünk. Az összes bűnünk nem tudta kioltani, nem tudta megfojtani. Ez lehetetlen volt. Mert az Ő élete bővölködő, és Ő azt szeretné, ha nekünk is meglenne ez a bővölködés, hogy ebben növekedjünk. Eljött, hogy adjon nekünk, hogy odaadja az életét.

Néha a hívők összezavarodnak efelől. Jézushoz jövünk, és aztán az Úr azt mondja: „Engedd el azt! Szeretlek. Gyere Velem!” „Ha Veled megyek, akkor azt nem tudom magammal vinni.” Ő azt mondja: „Igen, így van! Ez az elképzelésem. Gyere Velem, és azt hagyd ott.” Összezavarodunk, és azt mondjuk: „Várjunk csak! Én azt hittem, hogy Te adni akarsz nekem. Azt hittem, hogy hozzá akarsz adni az életemhez.” Ő azt feleli: „Igen, Én szeretném adni neked az Én életemet. Viszont ha az ott van a képben, akkor az Én életem nem tud bövölködőbb lenni holnap, mint ma.”

Úgyhogy azt mondja: „A büszkeséged, a csodálatos elképzeléseid, amik nem az Én szeretetemben gyökereznek, a nagy karrierterveid, a kis rendszereid… engedd el! Engedd meg, hogy az Én életem növekedjen benned, és a többit kiszorítsa. Engedd el, és nem fogod megbánni.” Úgyhogy Ő ad nekünk még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy valamit elveszítünk. Mert én egyre kevesebb leszek, és Ő növekszik, Ján 3:30. Ez történik az életünkben. Úgyhogy Ő az élet-adó. Megéri helyet csinálni, mert ha Őt keressük először, Mát 6:33, utána megnyerünk mindent egy új módon.

Ján 5:21 Mert ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is, akiket akar, életre kelt.

Úgyhogy Ő az élet-adó. Ő tud életet adni bárkinek, akinek akar. (Nem fogunk most ebbe belemenni, mert az előző üzenetben beszéltünk erről.) Róm 1:4 hatalmasan Isten Fiának bizonyult a halálból való feltámadás által. Hatalmas erővel. Hatalom volt az Ő feltámadásában. Ez az, ami megvan Neki, és tud életet adni bárkinek, akinek akar – ez nem kérdés.

Nagyon sokszor ilyen a hitünk. Ránézünk valakire, aki nagyon gonosz, vagy nagyon makacs, vagy nagyon keserű, vagy nagyon sokszor elutasította az evangéliumot, vagy a halálos ágyán van… vagy csak olyan ember, hogy ránézel, és azt mondod: „Nem akarom, hogy ő is a mennybe kerüljön. Nem akarnék vele együtt lenni a mennyben. Nem kedvelem azt az embert.” Jézus azonban tud életet adni bárkinek, akinek akar. Bárkinek tud életet adni! Nincs veszett ügy Nála, ameddig ők élnek: az a gonosz szomszéd, az a rendőr, aki gyorshajtáson kapott, a főnököd, aki kirúg, a nagybácsi vagy a nagynéni, akit senki sem szeret a családban. Nincs kérdés. Jézus tud nekik életet adni? Igen, tud. Ő az élet-adó. Neki megvan ez a képessége.

Ján 1:4-ben azt olvassuk: Benne volt az élet. Ez más, mint mi. Nekünk van életünk azért, mert Isten odaadta nekünk. Ám Neki Önmagában van élete. Ez hatalmas különbség. Ez az az élet, ami mindenkinek hiányzik, és azért félnek az emberek a haláltól. Ez az az öröm és békesség, ami nincs meg az embereknek, mert nincs meg nekik ez az élet.

Eljött Jézus, és mi volt az Ő filozófiája? Ő életadó volt. Ez azt jelentette, ahogy Ján 12:24-ben mondta: ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Ez volt az Ő filozófiája a szolgálatról. Ő tudta ezt, hogy életet csak akkor tudsz adni, ha odaadod a sajátodat. Nincs más mód.

Ez a különbség a törvényeskedés és a szolgálat között. „Tedd a jót! Viselkedj! Tudok adni erről egy jó könyvet, jó nagyot. Tessék, ez a tiéd! Hordozd. Viselkedj úgy! Tedd azt!” Mi hiányzik ebből a képből? Az, hogy nem szolgálom a másikat, nem adom az életemet. Nincs ár, semmit sem fizetek, semmit sem teszek, csak úgy állítom be magam, mint az ő felvigyázóját vagy bíróját vagy gazdáját. Vagy ezt teszem, vagy szolgálhatom a testvérem. Van különbség! Odaadom az életem. Lehet, hogy egy órát leülünk és beszélgetünk, bátorítom és imádkozunk, van célunk és van szívünk, együtt előremegyünk az Úrban. Neki adom az életem egy módon. A különbség a törvényeskedésben az, hogy megütöm-e a másikat ezzel, vagy szolgálom-e őt ezzel. Ez a különbség. Nem tudsz életet adni anélkül, hogy oda ne adnád a saját életed. Ez nagyon igaz.

Csak maradjunk ennél a gyermekeink felől is. A gyermekedet nem tudod szolgálni, és megtartani az életed. A házastársadat nem tudod szolgálni, és megtartani az életed. Vagy odaadod, vagy másképp nem működik. Jézus ezt tudta. Úgyhogy Ő volt az élet-adó, és tudta: Amikor odaadom az életem, igazából gazdagabb leszek emiatt. Mert Ő megnyert mindnyájunkat. Valami „őrült” ok miatt, mint a szeretet, ezt nyereségnek tekintette. Így élt, így cselekedett, és feláldozta Magát.

Ezután az jön, hogy Ő egyedül az élet-adó.

1Ján 5:12 Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Ez igaz. Egyedül Ő az élet-adó. Nincs más. Nincs senki más. Ez a mi kincsünk és a mi titkunk. Ez a mi csodálatos válaszunk.

1Kor 15:42-44a Így van a halottak feltámadásával is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik az érzéki test, feltámasztatik a szellemi test.

Ez a mi reményünk, hogy egy nap a feltámadás meg fog változtatni minket. Jézus ezt miért tette meg? Mondani akart nekünk valamit. Ezt mondta: „A hiábavalóság, az átok, amit Ádám kapott, az nem uralkodik az életed felett teljesen. Nem az a legfelső bíró az életed felett.” Ezt érted? A halál, a hiábavalóság és a bűn nem a nagy bírák az életed felett. Nem ezek a nagy uralkodók az életedben.

Ez nagyon fontos. Mert ha ránézel a világra, csak azt látod, hogy minden szétesik. Ránézel a kapcsolatokra, és azt látod, hogy minden szétesik. Építed a kis rendszereidet, mint homokvár a tengerparton, és azt gondolod, hogy ez ki fog tartani. Aztán keserű leszel, mert szétesik a szemeid előtt. Isten azt mondja: Figyelj, a halál, a pusztulás, az entrópia nem a végső uralkodói az életednek, nem ezeké az utolsó szó. Isten azt mondja, hogy az Övé az utolsó szó: „Ezt adom neked. A romlandóság helyett romolhatatlanságot adok, a gyalázat helyett dicsőséget, az erőtlenség helyett erőt.” Ez csodálatos. „A természeti helyett a természetfelettit adom.” Isten utolsó szava a feltámadás.

1Kor 15:58 Azért, szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgólkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Minden, amit ebben a világban teszel, minden üzlet, amit építesz, minden pénz, amit félreteszel, az el fog tűnni, ez biztos. Az mind hiábavalóság. A prédikátor tudta, és beszélt erről, hogy az mind hiábavalóság. Pál azt mondja nekünk, hogy a feltámadás miatt ez nem hiábavaló. Úgyhogy legyél eltökélt, rendíthetetlen mindenkor buzgólkodva az Úr dolgában. Miért? Mert nekünk megvan az Élet-adó. Ha azt választom, hogy Ádámmal leszek, akkor halál-adó leszek; vagy az Úrral leszek, és akkor én is életet fogok adni. Ámen.

Drága Urunk! Köszönjük, hogy Te vagy az élet-adó. Köszönjük, hogy a Te utolsó szavad a feltámadás, és köszönjük, hogy – habár most látjuk az elmúlást, és látjuk a halált – látjuk a Te dicsőségedet és látjuk az örökkévalóságot is. Minden elmúlik, az embereknek a véleménye is elmúlik, de a Te szavad és az, hogy bennünk lakozol, ez örökkévaló, és Magaddal viszel minket. Jézus, köszönjük a Te szavadat, ami felemeli a fejünket és ahelyett, hogy a porba néznénk, látjuk a mennyet. Köszönjük, Jézus, és dicsérünk Téged a Te munkádért és a Te Személyedért. A Te drága szent nevedben, Jézus, ámen.

Ha még nem láttad az örökkévalóságot, de hiszed ezeket a szavakat és szeretnéd Jézus Krisztust befogadni az életedbe, és elfogadni mindazt a munkát, amit elvégzett érted – az Ő szeretetéből az életét és vérét adta érted, hogy megszabadítson téged, és mennybe vihessen –, akkor csak hívd be Őt a szívedbe, és mondd ezt: „Drága Jézus! Hiszek Benned, és hiszem azt, hogy megváltottál engem. Elfogadom a Te áldozatodat. Kérlek Téged, hogy költözz be az életembe, és szabadíts meg engem attól, hogy porrá legyen az életem.”

Ha életedben először most elmondtad ezt Istennek, és behívtad Őt a szívedbe, akkor kérlek, küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled, hadd imádkozhassunk érted.

Kategória: Egyéb