Jézus, Aki uralja a korokat – Márk 13

2012 december 2. vasárnap  10:30

P. Shane

A filadelfiai és a laodiceai gyülekezetekről gondolkodtam. Most a laodiceai korban élünk, de nem kell laodiceai gyülekezetnek lennünk. Igazából mi filadelfiai gyülekezet vagyunk. Miért van ez? Azért, mert:

Jel 3:8b  kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

Néhány héttel ezelőtt P. Kende említette, hogy az utolsó időkben néhány ember szeretete ki fog hűlni. A laodiceai korban ez a langyosság, ami kívül van, az bekerül a szívembe. A tűz, ami a szívemben volt, kialszik azáltal, ami a világban történik.

Aztán a laodiceabeli gyülekezetről beszél:

Jel 3:17  Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és – ez Isten nézőpontja – nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Igazából ilyen a világ. Ez nem Isten akarata a gyülekezet számára. A világban a dolgok a fontosak: pénz, hírnév, …, ezek a dolgok Isten fölé vannak magasztalva. Ha a keresztények is ezt teszik, akkor elveszítenek valamit. Ez a világ kivetít dolgokat, azt mondja: erre van szükséged. Ám lehet, hogy ezek közül megvan nekem minden és mégis szegény vagyok. Ez a laodiceai kor, de mi a filadelfiabeli gyülekezetben vagyunk.

Aquinói Tamás történetére gondoltam. Meglátogatta a pápát. A pápa körbevitte Vatikánban, megmutatta neki az összes kincset és ezt mondta neki:

–          Mi nem mondhatjuk azt, amit Péter és János, hogy nincsen aranyunk és ezüstünk.

–          Viszont azt sem mondhatjátok, hogy kelj fel és járj! – válaszolta Tamás.

Az egyház elvesztette a hatalmát, elvesztette a hatását, mert a dolgok fontosabbakká váltak. Erősek voltak és gazdagok, de igazából gyengék voltak és szegények. Mi viszont egy filadelfiabeli gyülekezet vagyunk a laodiceai korban, mert mi nem a körülményeinkben bízunk, nem a pénztárcánkban bízunk, nem a kormányban bízunk, hanem az Úrban bízunk.

Magunkban önmagunktól nincsen erőnk, nagyon gyengék vagyunk, de ahogy gyengék vagyunk, igazából erősebbek. Kimehetünk az utcákra ma és hit által mondhatjuk az embereknek: kelj fel és járj. Megvan nekünk az evangélium. Több van nekünk, mint a szavak, a Szent Szellemben járunk, és hatást gyakorlunk a laodiceai korban.

Köszönöm a hitedet, köszönöm az életedet, ahogy Istennel jársz. Ez nagyon sokat jelent. Lehet, nincs sok dolog a tulajdonunkban, de hatalmas Istenünk van és mi filadelfiabeli gyülekezet vagyunk. Ámen.

P. Kende

Nagyon bátorító nézni az evangéliumokat, látni Krisztust annak, Aki.

Márk 12. végén és Márk 13. elején Jézus a templomban van. Aztán kijön és a tanítványok kérdésére beszél a végső időkről. Erről szeretnék beszélni, de még előtte csak nézzük meg a környezetet, amiben Jézus beszél.

Márk 12. végén azt mondja a tanítványainak, hogy a szegény özvegyasszony a lyukas kétfilléressel, amit bedobott, azzal többet adott, mint akik rengeteget adtak. Azt mondja, azért mert ők a feleslegükből adtak, míg az özvegyasszony a picijét, ami volt, mindet odaadta.

Ez rendesen sokkolta a tanítványokat, mert egyértelműen úgy gondolkodtak, ahogy nyilván mindenki, hogy aki többet ad, az jobban szereti Istent, aki nagyobb áldozatot hoz, annak jobban meg vannak bocsájtva a bűnei. Ha Isten nem szabályozta volna, hogy milyen állatokat lehet hozni áldozatra, akkor biztosan lett volna olyan nagy gazdagságú ember, aki elefántot hozott volna áldozni, és mondta volna: „Hé, galambos csapat! Ide nézzetek, én mit hozok áldozatnak! Nézzétek, én milyen szent vagyok.”

Jézus kicsit sokkolja őket ezzel, de valami fontosra mutat: ez az asszony a picijéből adott rengeteget. A sokkolás nem ért itt véget. Amikor Márk 13. elején kijönnek a templomból, a tanítványok rámutatnak arra, amit ők annyira stabilnak, annyira biztosnak, annyira változhatatlannak látnak: a templom és a templom nagy kövei.

Akkora nagy kövek! Nem tudják, hogyan tették oda azokat. Izraelben megkérdeztük az idegenvezetőt erről és azt felelte: ezt mindig megkérdezik tőlem és a válaszom mindig az, hogy lassan és óvatosan. 🙂 Kutya nem tudja, hogyan tették oda, mert iszonyú nagy kövek.

A tanítványok azt mondják: „Nézd, a kövek. Mekkora kövek! Biztonság, állandóság.” Jézus azt feleli:

Márk 13:2b  Nem marad kő kövön, amely le nem romboltatik.

Semmi nem fog maradni belőle! A tanítványok aztán megkérdezik Tőle:

Márk 13:4  Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek; és mi lesz a jel, amikor mindezek beteljesednek?

A jeleket kérdezik Tőle. Itt a kérdésem a jelekkel kapcsolatban: vannak-e jelei annak, hogy az utolsó időkben élünk? Rengeteg van, de hadd mondjak egy-kettőt. Ez fontos nekünk, Bibliában hívő hívőknek. Mert ha az utolsó időkben élünk, akkor különleges jelentősége van az életünknek, a szolgálatunknak, és van különleges várakozásunk arra, hogy Krisztus visszajön értünk és elragad bennünket. Úgyhogy ennek jelentősége van.

Mát 24:32-33-ban Jézus azt mondja: lásd meg a fügefának a példáját. Úgy értjük ezt, hogy ez Izraelről szól. Arról, hogy Izrael visszatért a földjére. 1948. májusában egyik napról a másikra megint ott volt az ország. Ez még nem a millenniumi királyság, ez egyértelmű. Ez még a pogányok ideje, ez is egyértelmű. Még mindig pogányok tapodják Jeruzsálemet, ez nem kérdés, de ez fontos jel nekünk. Ez arról szól, hogy elkezdődött a dolog.

Van nagyon sok prófécia, amit 1948. előtt másként kellet magyarázni. Nem értettük, hogyan van, de most azt mondjuk: ez erről szólt. Most értjük, eddig nem értettük pontosan. Sokan elvontan magyarázták, átvitt értelmet adtak ennek, de a mai nap látjuk, hogy konkrét fizikai beteljesülésük volt.

Egy másik. Dán 12-ben van egy érdekes gondolat, mert jól leírja a korunkat néhány szóban. Pedig ez elég régen volt.

Dán 12:4b tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.

Azt mondja igazán, hogy sokan sietnek sokfelé és növekedni fog a tudás. Ez érdekes gondolat, mert nem ilyen a társadalmunk. Az egyik dolog, ami jellemzi a társadalmunkat, az, hogy a tudás robbanásszerűen növekszik. Alig bírod követni a dolgokat. Felmész a netre, rákeresel bármire, és aztán próbálod kiválogatni azt, amit te is értesz abból a több ezer-tízezer találatból. Az ismeret növekszik az utolsó időkben.

A másik, amit ott látunk: sietnek az emberek, tesznek többet. Nem így van a mai nap? Annyival többet teszünk, mint néhány nemzedékkel ezelőtt! Nem azt mondom, hogy többet végzünk, hanem azt, hogy többet teszünk, és tényleg így van. Az az időszak, amiben élünk, Róm 13:11-ben Pál azt mondja erről, hogy közelebb van ma az üdvösség, mint amikor először hittünk. Közelebb van ma az, hogy Krisztus megjelenik, mint amikor először hittünk. A mai nap nyilvánvalóan előrehaladtak a dolgok. Látjuk Izraelt, látunk próféciákat, látunk különböző dolgokat.

Ha Márk 13-at nézzük, akkor igazán kénytelenek vagyunk Mát 24-re tekinteni, mert az nagyszerű kifejtése ennek az egész történetnek. Hadd mondjak róla egy rövid dolgot. Nem bonyolult, de fontos érteni. Mát 24-ben három kérdés van. Tanítunk, ez fontos része az istentiszteletünknek, de van egy fontos alkalmazása is.

Máté 24-ben az egyik kérdés: mikor lesznek ezek a dolgok? Mikor pusztul el a város? Mikor pusztul el a templom? A választ Luk 21:20-24-ben látjuk. Márk 13-ban is van egy leírás erről, de ez az egyik kérdés, amit feltesznek a tanítványok. Aztán van még két kérdés: mi lesz a Te eljöveteled jele és mi a kor végének a jele? Mát 24:4-33 igazán erről beszél Jézus. Elmondja nekünk, hogy mik a jelek, és beszél erről.

Az egyik dolog, amit értenünk kell, hogy ez a leírás erre a korszakra vonatkozik. Az egész korszakra igazán, ami Jézus mennybemenetelétől – ApCsel 1. – mostanáig és a kor végéig terjed. Ezek a jellemzők igazak az egész korra, de a kor vége felé egyre intenzívebbek, egyre nyilvánvalóbbak lesznek. Ezt látjuk az életünkben.

Az egyik jelentése, hogy leírja az egész korszakot, de aztán azt is mondja, hogy a végén ezek a dolgok rettentően erősekké válnak. Az utolsó hét évben, a nagy nyomorúság alatt – ez most nem teológia, úgyhogy nem fogunk végigmenni rajta, a bibliaiskolában tanulhatsz erről részletesen – ezek a dolgok elképesztően intenzívek lesznek.

Mát 24-ben kilenc dolog:

1)      Hamis Krisztusok.

Vannak hamis Krisztusok? Persze, hogy vannak! 1Ján leírja, hogy ez várható volt. Például, most halt meg Moon tiszteletes, aki azt mondta, hogy ő a megváltó. Úgy tűnik, hogy nem ő volt az. 🙂 Annyira nem vagyunk meglepve. Amikor meghalt nem hidaltunk le: te jó ég, akkor mégsem ő volt az. Vannak hamis Krisztusok! Vannak emberek, akik azt mondják: én vagyok Krisztus, én vagyok a megváltó.

2)      Háborúk és háborúknak hírei.

Azt mondják, hogy tizenöt nagyobb háború van és huszonnégy kisebb, és még jóval több konfliktus. Háborúk hírei – ez nagyon egyszerű a mai nap, megint csak. Bekapcsolod a TV-t, hallasz egy-két háborúról, csak hogy tudd, hogy zajlanak. Felmész a netre, tele van ezzel: háború itt, háború ott. 100 évvel ezelőtt, ha háború tört ki valahol, pl. Közép-Afrikában, arról nem tudtunk. A mai nap megvannak a hírei ennek. Hallunk róla folyamatosan.

3)      Éhínségek, dögvészek.

4)      Földrengések.

5)      Mártírok.

Ez történik. Átlagosan évente néhány ember híján százhatvanezer keresztényt ölnek meg a hite miatt. Az, hogy nekünk békességünk van itt, hogy nem ölnek meg minket a hitünk miatt, ez nem jellemző a világban. Hanem az jellemző a világban, hogy rengeteg keresztényt megölnek a hite miatt. Százhatvanezer évente! Hányat nyomorítanak meg? Hányat kínoznak meg? Hányan veszítik el az állásukat? Hányakat szégyenítnek meg? Erről nincs felmérés. Nagyon sokszor megtörténik.

6)      Hamis próféták.

7)      Növekszik a gonoszság.

8)      Sokakban meghidegül a szeretet. – ahogy P. Shane említette.

Ez a három összekapcsolódik. Nem csak én mondtam azt, hogy a szeretet meghidegül sokakban, hanem előttem is mondta valaki. Jézus azt mondta, hogy sokakban meghidegül a szeretet, Mát 24:12. Miért hidegül meg a szeretet? Azért, mert sok hamis tanítás lesz, Mát 24:11.

Láttál-e valaha ennyi szcientológia-reklámot? Belépek az email fiókomba, és azt látom, hogy televan szcientológia-reklámmal. Bárhol nézem a netet, televan ezzel a reklámmal: találj békességet, nyugalmat, tisztaságot, szcientológia az út. 🙁 Miről szól ez? Hamis próféták, növekszik a gonoszság, hamis tanítás.

Hallunk rengeteg tanítóról, akik törvényeskednek. A net televan keresztény tanítókkal, aki keményen odacsapnak a bűnnek, de nem kínálják fel az egyetlen lehetséges kiutat: a  mindennapi keresztet, a Szellem betöltését, örömét és szeretetét, Isten kegyelmét. Nem kínálják fel, hanem csak a keménység van benne.

Aztán vannak, akik a „szuperkegyelmet” tanítják. Mintha a bűn nem létezne, mintha nem számítana, mintha nem lenne következménye annak, hogy vétkezel. Mintha nem lenne halál, gyötrelem és nyomorúság a bűnnek a következménye. Mintha nem létezne a régi bűnös természet, úgy tanítanak.

Ezek hamis tanítások. Hívő benyalják a dolgot, megeszik az egészet és azt mondják: nagyon tetszik, nagyon jó. Miért? Felszínesség, szellemi tompaság, arrogancia, önmagam fontossága és felemelése. Ne együk meg ezt! Ez nem működik. Ez nem az élet, ez nem az út. Fontos a tanítás. A végső idők – különleges időszak.

9) Az evangélium hirdettetik az egész világon.

Végre valami jó hír! Halleluja. Ebben részünk van, dicsőség az Úrnak. Missziós gyülekezet vagyunk. Olvastam felmérésekről. Az egyik szerint hetvenkilenc millió Bibliát osztanak szét a világon minden évben. Mit mondunk erre? Halleluja! Persze. Dicsőség az Úrnak! Úgy tudjuk, hogy a világ 32%-a valamilyen értelemben keresztény. Ez kétmilliárd embernél kicsit több. A Biblia a világ népessége 98%-ának áll rendelkezésére a saját nyelvén.

A világ minden országában vannak gyülekezetek. Ez különleges időszak, hirdettetik az evangélium mindenütt. Az internet – hála Istennek – televan ezzel, és fontosak ezek a szolgálatok. Bárhol, például egy ember Kínában megnézhet egy istentiszteletet, és megtérhet. Megismerheti Krisztust. Bárhol, a legeldugottabb helyen hallhat egy keresztény rádióadást a saját nyelvén és megtérhet.

Az evangélium hirdettetik az egész világon. Halleluja, dicsőség az Úrnak ezért!

A három dologról – hamis tanítók, megsokasodik a gonoszság, sokakban meghűl a szeretet –, ezekről is beszéltünk az elmúlt hetekben, ahogy Isten vezetett minket efelé az üzenet felé.

1Tim 4:1-ben a Szellem pedig mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik elfordulnak a hittől:

1Tim 4:1 … az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

Miért történik ez? Miért zajlik ez? Lehet, hogy ez kicsit nehéz üzenetnek tűnik, de fontos, személyes mindannyinknak. Ezért, mert sokan elfordulnak az igazság útjától, 2Tim 4:4.

2Tim 4:3  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük;

Ahhoz, hogy az egészséges tanítás meglegyen neked, ahhoz fel kell venned magadra, és hordoznod kell. Fenn kell tartanod, egy értelemben. Azt mondja, hogy eljön az idő, amikor nem tartják fenn az egészséges tanítást, hanem viszket a fülük. A görögben majdnem ugyanaz a vakarás és a viszketés szó. Vakarnivaló fülük van.

„Vágyom valamire!” Mire? „Azt akarom, hogy kényeztessenek! Azt akarom, hogy azt mondják: minden rendben van veled. Csak csináld, amit csinálsz, minden rendben van, keresztény. Csak pihenj nyugodtan, nem kell semmit sem csinálni. Lazíts! Élvezd az életet! Nagyobb székeket teszünk, szórakoztatunk.” Könnyű, mert a világ televan ezzel: mert megérdemled.

Ez a világ mottója: mert megérdemled. Azt mondja az asszonynak: „Mert megérdemelsz egy jó férjet, úgyhogy dobd ezt el. Szerezz másikat! Mert megérdemled!” Érted ezt, nem kell ragoznom. „Mert megérdemled!” Persze, az emberek beveszik. Hívők beveszik, és nekiállnak keresni tanítókat, akik azt mondják, amit szeretnének hallani. „Hé, te megvakarod a fülem? Ezt mondd nekem, most a jó.”

–          Hívő vagyok!

–          De mit csinálsz?

–          Semmit. Hívő vagyok. Nem tanulok semmit, nem növekszem semmit, nem szolgálok semmivel, nem megyek előre a hitemben.

2Tim 4:4  És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak.

A mítoszokhoz, a sztorikhoz fordulnak. A humanizmus azt mondja: hej, te vagy az isten! Jól hangzik! Tényleg? Tényleg el tudod hinni magadról? Fogat kell mosnod naponta többször, hogy meg lehessen maradni melletted. Te vagy isten? Ne nevetess engem! Viccelsz?

Az emberek azonban odafordulnak a mesékhez: a marxizmus és az egész hazugsága, a darwinizmus és az egész üressége, Freudnak a tanításai és az egész alantassága, a New Age és az összes üres csili-vili ígérete. Az emberek odafordulnak, és azt mondják: mert ez csiklandozza a fülemet, ez tetszik nekem.

Miért mondom ezt? Ha Márk 13-nak van hangsúlya, akkor az ez: vigyázzatok! 5., 23., 33. vers, háromszor: figyeljetek! Vigyázzatok! Legyetek óvatosak! Vegyétek komolyan! Ez az időszak nem a barátotok, Eféz 5. Ezek a napok gonoszak. Ezek a napok arra vannak, hogy elvegyék tőled a hitedet. Az a céljuk, úgy vannak megcsinálva.

Jel 13. Antikrisztus. Tudjuk, mit jelent a szó? Krisztus és anti-. Tudjuk, mit jelent az anti-? Egy értelemben azt jelenti, hogy ellene valaminek, de nem csak ez, hanem azt is jelenti, hogy valami helyében. Ez volt Sátán eredeti szándéka. Ézs 14. fejezetében, Ezék 28-ban ez volt az Ő szándéka. Nem azt mondta: Isten ellen leszek; hanem azt mondta: olyan leszek, mint Ő, én leszek Isten. Persze ezzel Isten ellensége lett, mert csak egy Isten lehet. Úgyhogy az Antikrisztus olyan, mint Krisztus, és persze, ezzel az ellensége. Persze, ezzel valaki, aki az Ő helyébe áll. Egy bitorló. Trónbitorló, aki valakinek a helyébe akar kerülni.

2Thess 2:7 azt mondja nekünk – és ez fontos –, hogy ez a szellem jönni akar. Ez be akar jönni, be akar állni, be akar lépni. Szeretne már a mai nap uralkodni. Az a vágya, hogy átvegye a hatalmat. Azt mondja az Írás, hogy ma még valaki visszatartja őt. Ki tartja őt vissza? A Szent Szellem az egyházon keresztül. A gyülekezeten keresztül.

A gyülekezet most, ebben az időben képviseli Krisztust, de nem fogjuk vissza az antikrisztusi szellemet, mi nem vagyunk elég erősek ehhez. A Szent Szellem bennünk, a bizonyságtételünk, az, hogy képviseljük Őt, az, hogy itt vagyunk az Ő helyében, itt állunk és azt mondjuk: „Ne tovább! Még nincs itt az ideje.”

Amíg Krisztus ki nem vesz minket innen, amíg nem jön az elragadtatás – 1Thess 4-ben olvashatsz erről –, addig útját álljuk ennek a szellemnek, de azt mondja mégis és figyelmeztet minket, hogy van sürgetése ennek. Az ellenség szeretné véghezvinni, 2Thess 2:3,7 ő már nyomja, és próbálja véghezvinni. Azt mondja: el fog jönni, lesz egy eltávozás. Úgy gondoljuk, hogy ez hívőkre vonatkozik, és persze a társadalmunkra.

A társadalmunkban látjuk ezt, hogy a társadalmunk elhagyja azokat a mércéket, azokat a fontos dolgokat, amik meghatározták, ami fontos volt azelőtt. Például homoszexualitás. Lenyűgöző látni, ami történik az USA-ban. Egyik állam a másik után, mint a dominók: homoszexuális házasság. Sőt, volt ez az étterem-ügy. Tudják, hogy keresztény tulajdonosai vannak. Mivel keresztények tulajdonosok, ezért nem nyitnak ki vasárnap. Azt hiszem, Chicago és még két-három város polgármestere nem engedi, hogy a városban legyen ilyen „homofóbok” étterme. 🙁

Arról beszélek, hogy ez növekszik, ez gyorsul, ez egyre erősebb a társadalmunkban. Egyik a másik után nagyon gyorsan jön. Billy Graham nem olyan régen feladott egy egész oldalas hirdetést talán Dél-Karolinában, amikor erről szavaztak az államban. Azt írta: „Nem bírom elhinni, hogy a mai nap az országomban arról vitatkozunk, hogy a házasság szónak mi a jelentése. Itt van a Bibliában, hogy egy férfi és egy nő.” Feladott egy hirdetést erről. Az ellenség szeretné behozni ezt a gyülekezetbe is. Ez az, ami nekünk veszélyes, ami nekünk fontos.

Van egy Izrael ellenes szellem a világban. Ez Sátánnak a szíve. Szeretné behozni a gyülekezetbe. Szeretné behozni a mi szívünkbe is, de mi döntjük el. Értenünk kell azonban, hogy ez hazugság. Az egész az, amiről beszéltem azóta, hogy azt mondtam: Antikrisztus. Az egész hazugság, amit indít. Ahogy látjuk a Jelenések könyvében a hamis háromságot, lesz egy hamis háromság: Sátán, az Antikrisztus és a hamis próféta. Mint az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, csak éppen semennyire nem olyanok, de úgy néz ki. A hazugság, amit az ellenség szeretne behozni a szívünkbe, az is ilyen. Hasonlít és érdekes. Az emberek megragadják, de mi hívők ne ragadjuk meg ezeket! Jön ez, megjelenik sok országban, sok elmében.

Tudod, hogy mi a nagyon érdekes jellemzője az elmúlt években a társadalmainknak? Ez: nem olyan fontos a szabadságom, csak adj nekem biztonságot. Észrevetted ezt? Egyre nagyobb az ellenőrzés. „Nem olyan fontos a szabadságom, ha biztonságot kínálsz nekem.” Így is lesz. Lesz diktatúra a szabadság szavaival. Kivégzések, miközben közös célok felől izgatott az egész világ, Jel 12:9. Azt mondja, hogy az embereket el fogják ámítani a csodáikkal, le fogják nyűgözni őket a csodák, amiket a hamis próféta tesz.

Vannak hívők – ez veszélyes –, nem minden hívő ez a kategória, aki hisz a csodákban – nyílván, mert mi is hiszünk a csodákban –, de vannak hívők, akik el vannak varázsolva. Nem tudom, hol élnek. Ha mutatsz neki egy csodát, akkor bármilyen tanítást hajlandó elfogadni, amit mellé teszel. A kérdésem hozzád: meg lehet téged vásárolni egy csodával, egy gyógyulással, miközben hamis tant tanítanak?

Ez fontos dolog, mert 5Móz 13:1-5 ha valaki tesz valami csodát, mond valamit, jósol, prófétál valamit, és az megtörténik, de utána azt mondja: én azért tudom, mert Baált követem, gyere Baál után, hagyjuk ki Jahvét, hagyjuk az Urat; erre az volt a válasz abban az időben: követ neki, az nem élhet, azt hagyjátok! Ez fontos, mert az ellenség szeretne megvásárolni téged. Szeretné, ha az 1Tim 4:1 kategóriában lennél, ha a Mát 24:11-12 kategóriában lennél, ha meghűlne a szíved, ha hamis tanítások után mennél, ha démoni tanokra hallgatnál. Ezt szeretné, ez a célja.

Elég ijesztő ez? Szerintem nem. Tudod, miért nem? Emlékezz erre: terroristák, zsarnokok szeretnék megmondani, hogy merre menjen a világ, de Krisztus a nemzetek kormányzója. Mire van nekünk erőnk? Zsolt 18:48 még a saját lelkemet sem tudom megmenteni. Krisztus! Ő az Alfa és az Omega, Ő a Kezdet és a Vég. Nem csak a hitünk kezdője és bevégzője, Zsid 12. – habár mi nagyon szeretjük ezt –, de szélesebb értelemben Ő az alkotója az egész világegyetemnek, és amikor vége lesz, akkor Ő szépen rá is teszi a zárójelet a dologra. Ő az, Aki azt mondja: itt a vége. Ő az Alfa és az Omega. Ő tartja a kezében.

Ha valamit értenünk kell ebből, akkor az ez: Ő tudja, hogy mi fog történni. Őt nem lepik meg ezek a dolgok. Azt mondja Márk 13:5-ben: vigyázz, hogy el ne hitessenek téged, hogy be ne csapjanak téged! Ezért fontos komolyan venni a kereszténységünket. Mert ez az időszak nem engedi, hogy langyosak legyünk. Erről beszélt P. Shane.

Minek van itt az ideje a számunkra? Mit jelent ez nekünk? Hogyan éljünk ebben az időszakban?

Ez az időszak – Jel 3:14-16 – a laodiceabeli gyülekezetnek az ideje. Ez a megalkuvó, hitehagyó, langyos gyülekezetnek az ideje. Nem akarok mutogatni gyülekezetekre, mert mi nem csináljuk ezt, nem hiszünk ebben. Nem hiszünk ebben, mert lehet ébredés bármelyik gyülekezetben. Hiszem, hogy Krisztus munkája jelen van, még a leghitehagyottabb helyen is. Viszont ami fontosabb nekünk: személyesen milyen hívő vagyok? Laodiceabeli, vagy …? – amiről P. Shane beszélt.

Milyen hívő vagyok? Tűzben égő vagy langyos? Élő vagy megalkuvó? Milyen hívő vagyok? Olyan, aki bevásárol a világban és azt mondja: ez elég nekem, a világ motiváció, a világ ambíciói, a világ céljai, a világ ígéretei; vagy azt mondom: Krisztusom, Uram, a Te ígéreteid, a Te akaratod, a Te célod, a Te szíved, a Te vágyaid, a Te szolgálatod, ez az, amit akarok.

1)      Ez az időszak, amiben élünk, ez az alázatnak az ideje.

Miért? Mert annyi minden van, ami vakvágányra szeretne vinni: személyes megbántódás, elhiszel egy hazugságot és aztán csalódsz benne. Ez vakvágányra állít. Az Úr azt mondja: „Légy alázatos, állj helyre gyorsan! Ne vesztegesd az idődet!” Ez az idő az alázatnak az ideje. Vegyük komolyan és vegyük a szívünkre!

Arról beszélek, hogy könnyű olyan hívőnek lenni, aki bejön és azt mondja: „Légy szíves, lehetne a fülemet … Hagyjuk a tant! Hagyjuk a kihívást! Hagyjuk az utolsó időket, Pásztor! Ha megemlíted missziókat, akkor kikapcsolok. Ha azt mondod, hogy bibliaiskola, akkor elalszom. Ha azt mondod, hogy ima-összejövetel, nézem az órámat, hogy mikor van már vége.” Könnyű ilyennek lenni, mert annyi minden van az életünkben.

Legyünk alázatosak! Mondjuk azt: „Uram, igazíts ki Te. Nem a Pásztor, hanem Te. Kérlek Téged, Uram!” Pontos igazság, precíz igazság Isten Igéjéből, és növekedni abban.

Alázat – úgy hiszem, ez egy fontos időszak erre. Alázat Isten Igéje előtt.

2)      A korok során voltak nemzetek, akiket Isten különlegesen használt. Ez fontos, hogy nem keresztény nemzetek – én nem hiszek a keresztény nemzet fogalmában, mert én úgy tudom, hogy egyes emberek lehetnek keresztények –, hanem olyan nemzet, amelyben vannak hívők, akik komolyan veszik az imát.

Van egy jó példánk erre. 1Móz 18-ban Ábrahám imádkozik, alkudozik az Úrral: „Lehetne, ha ennyi ember van, akkor nem pusztítod el a várost? És ha csak ennyi? És ha csak ennyi?” Ha van egy fontos lecke abban az alkudozásban, akkor az ez: egy hívő visszatarthatja az ítéletet. Ami azt jelenti, hogy Isten használhat egy nemzetet, mert imádkoznak érte. A másik az, hogy Ábrahám megállt az imájával egy bizonyos ponton. Ne szűnj meg imádkozni, akármilyen reménytelennek, akármilyen gonosznak látszik, akárhogy is néz ki.

2Krón 7:14 ha az Én népem imádkozik és megalázza magát, és megtér, és elhagyja a bűnét, akkor Én is megtérek hozzájuk. Kérhetjük ezt az országunkra, a városunkra, a népünkre, a szomszédjainkra? Persze! Az ima annyira fontos, ez ilyen időszak. Nagyon fontos imádkozni.

3)      Zsid 10:25 hogyan éljünk, ha ezek igazak? Hogyan éljünk, ha az utolsó időkben élünk? Azt mondja nekünk: el nem hagyván a magunk gyülekezetét.

Ez nem a helyi gyülekezet, hanem azt mondja: az összegyülekezését a hívőknek, a hívők közösségét. Összejönni újra meg újra meg újra… Azt mondja: ahogy látjátok, hogy közeleg az a nap. Melyik nap? Róm 13:12 a Krisztus visszatértének a napja közeleg. Jön a nap. Lassan véget ér az éjszaka, jön Krisztus. Ahogy sötétedik a világ, mi hívők látjuk, hogy jön a világosság, mert tudjuk, hogy amikor a sötétség teljes lesz, akkor mi megyünk, mert Krisztus jönni fog. Ahogy közeleg ez a nap, keressétek a testvérekkel való összejövést még inkább.

Miért beszélünk házról-házra bibliatanulmányokról? „Nem elég három istentisztelet egy héten, Pásztor?” Azt mondom rá: nagyszerű, ha itt vagy mindhármon, szuper! Ám a házról-házra bibliatanulmányok nem istentiszteletek. Hanem az a célja, hogy közösségben legyünk testvérekkel, megosszuk a hitünket, a bizonyságainkat, hallani egy igazságot az Írásból. Valaki vezet ezt és közösségben vagyunk. Annyira fontos keresni a közösséget! Ez egy ilyen időszak.

4) Nézd meg az alábbi verseket, és nézd meg mennyire fontos ez az Írásban: Tit 1:9 és 2:1, 1Tim 4:13 és 6:3. Miről szól ez? Egészséges tant tanítani és bőségesen. Bőségesen!

A rendszeresen tan Krisztus jellemének az egyik kifejeződése. Ez az egyik módja, ahogy Ő kifejezi Magát felénk, ahogy Ő megmutatja Magát nekünk. Sok mozgalom van, amely elhagyja ez egészséges tanítást valami érzelmi dologért. Viszont Ján 4:24 azt mondja: mindkettő, a tan és a Szellem, a Szellem és a tan, egyik se hiányozzon.

Ne hiányozzon a Szellem ereje az életedből, de ne hiányozzon a tan sem az életedből. Mindkettő fontos. Ez az egyik figyelmeztetés Márk 13-ban. Azt mondja nekünk Márk 13:33-ban: figyeljetek és tudjátok, mert tanítottalak titeket. Márk 13:23 megmondtam nektek előre! Miért? „Azért, hogy amikor megtörténik, akkor ne féljetek, hanem örömötök legyen”, Ján 16:4.

„Azért mondtam meg nektek, hogy amikor meglesznek, akkor tudjátok! Tudjátok, hogy az Én kezem benne van. Tudjátok, hogy Én fölötte vagyok ennek. Tudjátok, hogy Én megőrizlek titeket. Tudjátok, hogy ez nem véletlen. Tudjátok, hogy ennek célja van, és tudjátok, hogy célja van annak, hogy ti most éltek, hogy ti most vagyok itt.”

Krisztus megadja nekünk a kimenekedésre való utat a kísértéssel egyetemben, 1Kor 10:13. Megadja nekünk erre az időre a kegyelmet. Ragadjuk meg! Ne legyünk felszínesek! Tényleg, mert annyira könnyű elmenni. Millió példát mondhatnék, de nem akarok róla beszélni, mert nem azért jöttünk el. Vegyük komolyan ezt az időt! Ámen.

Kategória: Egyéb