Istennel növekedni az igazi szeretetben (Valódi szeretet #2)

2015 augusztus 19. szerda  18:30

Az előző istentiszteleten (2015.08.16. P. Kende: A személyesség Istennel messzire visz) az igazi szeretetről beszéltünk. Bár lenne időnk sokkal többet beszélni róla! Mert ebben annyira kell növekednünk mindnyájunknak! Azt kívánom, bárcsak lenne még több figyelmünk, hogy megértsük ezt, hogy személyesen mindannyian megragadjuk, és tanuljunk a valódi szeretetről. Nagyon könnyen nem értjük a valóságát. Sztereotípiákban, klisékben élünk, felszínes gondolatokban. Könnyen vagyok sekélyes és nemtörődöm a szeretettel. Most nem arról beszélek, amiről a legtöbb könyv: Hogyan fejezd ki a szeretetet? Nem! Én a lényegéről beszélek. Arról, ami szívünkben van. Kevesen beszélnek arról, hogy hogyan növekedjünk a szeretetben. Mert nem sokan akarunk hallani róla szerintem. Úgyhogy inkább arról szól a legtöbb szöveg, hogy milyen módon “fejezd ki” jobban.

A szeretet a legfontosabb téma az életedben. Mi lehetne nagyobb ennél? Hogyan növekszünk a szeretetben?

1. Először is, példa által. Róm 15:4 mindezek azért írattak meg, hogy mi okuljunk belőle. Azért, hogy tanuljunk belőle. Például, ahogy Isten szerette Izraelt, az egy példa nekünk a szeretetre.

Ezék 16:8 Ekkor elmentem melletted, és megláttalak. Íme, a szerelem korában voltál, és kiterjesztettem föléd szárnyamat, és elfedeztem mezítelenségedet. …

Ez Isten kapcsolata Izraellel, a nemzettel, az, ahogyan viszonyul hozzájuk. Igazán ez egy jó példa nekünk, amiből tanulhatunk a szeretetről. Kérlek, engedd, hogy a Szent Szellem tanítsa a szívedet a szeretetről!

Mit olvasunk itt? Isten szeretete Izrael felé, az betakaró szeretet volt. Olyan szeretet, ami eltakart dolgokat. „Kiterjesztettem föléd szárnyamat, és betakartam mezítelenségedet.” Ilyen Istennek a szeretete, betakaró szeretet.

Ez az, amiről olvasunk 1Pét 4:8-ban, hogy amikor a gyülekezetben vagyunk, akkor közel vagyunk egymáshoz. Az azt jelenti, hogy látni fogjuk egymás bolondságait időnként. Főleg, ha valakivel közel vagyunk egymáshoz, például együtt szolgálunk, vagy barátok vagyunk, vagy együtt imádkozunk, vagy együtt tanulmányozzuk a Bibliát, akkor látni fogjuk egymás hibáit, bukásait. Akkor mit csinálok ezzel? Itt a válasz:

1Pét 4:8b a szeretet sok vétket elfedez.

Betakarni a másiknak a hibáját – ez az, amit Isten csinált Izraellel. Betakarni sok mindent, nem pedig leleplezni, kihirdetni. Péld 10:12 pusztító, amikor kihirdetem másnak a gyengeségét, bukását, hibáját. Ilyen Istennek a szeretete, betakaró szeretet.

Aztán még egy, hogy ez szövetségi szeretet.

Ezék 16:8 … Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled – ezt mondja az én Uram, az ÚR –, és az enyém lettél.

Mit jelent ez? Az igazi szeretet az nem egy nyámnyila, vacak szeretet, ami megijed mindentől. Amikor megnézed azokat a filmeket, amiket a fiúk szeretnek, abban a bátor és erős hős bosszút áll. Nem a bosszú az, ami erős. Az igazi szeretet az, ami erős.

Az igazi szeretet erős. Isten azt mondta: Megesküdtem neked, szövetségre léptem veled. Meggondolta Magát Izraellel kapcsolatban Isten? Nem. Adták rá okot Neki? Bőségesen. Meggondolta Magát? Nem. Miért? Mert az Ő szeretetében van egy szövetségi elem, a hűség, a kitartás, az, hogy Ő nem adja meg Magát olyan könnyen. Ő nem engedi el. Mint amikor egy anya imádkozik a gyermekéért, akkor azt nem engedi el könnyen, mert elkötelezettség van közöttük.

Ezék 16:9 Megmostalak vízzel, lemostam rólad véredet, és megkentelek olajjal.

Nem vonzó a kép. Véres, szutykos. Milyen a szeretet? Itt a harmadik dolog róla: megtisztító. A szeretet megtisztít. Ezért adja nekünk Isten az Ő Igéjét. Mert Ján 17:17-ben ez az, ami megszentel bennünket. Ef 5:27 az a célja, hogy a gyülekezetet tisztán állítsa Maga elé, folt és piszok nélkül.

Istennek ez a célja, hogy egy nap Maga elé állítsa a gyülekezetet tisztán. És hogyan teszi ezt? Ef 5:26 Isten Igéjén keresztül. Előtte, az Ef 5:25-ben hozzáteszi: férjek – tanítók, lelkipásztorok, vezetők – tegyetek ti is így szeretetből, az Igével megtisztítva egy másik embernek az életét, szolgálni felé. Nem úgy, hogy a fejéhez vágom az Igét: „Viselkedj! Legyél rendesebb! Tessék ilyennek lenni!”; hanem szolgálva az Igével. Törődve vele, szeretni őt ezzel.

Használod a weboldalt? Van egy weboldalunk: http://bibliaszol.hu/. Azért említem meg, mert a KINCSTÁR-ban a Pásztori tűnődések között van egy ilyen: A szeretet nem gondol gonoszt. Prof. Charles G. Finney-től van ez az írás, és zseniális! Bátorítalak, hogy olvasd el.

Milyen a szeretet? Betakaró, hűséges, megtisztító, és olvassunk még egy részt:

Ezék 16:10-13a Hímzett ruhába öltöztettelek, bőrsarut adtam rád, majd gyolcsba burkoltalak, és selyemmel takartalak be. Ékszerekkel ékesítettelek föl, karpereceket adtam kezeidre és láncot a nyakadra. Orrodba orrperecet adtam, a füleidbe függőket, és a fejedre ékes koronát. Fölékesítetted magadat arannyal és ezüsttel; fehér gyolcs-, selyem- és hímzett ruha lett az öltözeted.

Feldíszítette őt. Ilyen Istennek a szíve. Felékesítette őt. Sokan valahogy azt képzelik, hogy a mi Istenünk a kommunista Gulag szigorú Istene, hogy a gyülekezet olyan, mint egy munkatábor. „Tessék vigyázzban lenni!” Valahogy azt képzelik, hogy a pokol lenne a szórakoztató, és a mennyország az unalmas hely. Valahogy azt képzelik, hogy Isten olyan szürke, mint egy koncentrációs tábor. Hogyan lenne az?

Isten az, Aki kitalálta a naplementét! Akkor hogyan lehetne olyan Isten, Aki nem gyönyörködik a szépben? Ő az, Aki lovat alkotott, és lehet rajta lovagolni. Ő az, Aki megadta nekünk a képességet, hogy lelkesedjünk, hogy izgatottak legyünk, hogy felkavarjon valami. Azért van meg ez a képességünk, mert Ő adta nekünk. Ő az, Aki adta nekünk a zenének a szeretetét. Hogyan lenne Ő unalmas? Ő az, Aki gyönyörködik a szépségben, és annyira vágyik velünk megosztani, hogy megadta nekünk a képességet, hogy gyönyörködjünk benne.

Ez miért van? Azért, mert ha csinálok egy fotót a gyermekemről, és büszke vagyok a gyerekemre, akkor a barátomnak akarom megmutatni. Ján 15:15 mi vagyunk az Ő barátai. Úgyhogy mivelünk akarja megosztani azt a szépséget, azt az örömet, ami Neki van. Ugyanezért hiszem, hogy minden embernek akar üdvösséget adni. Zsolt 149:4 Ő felékesíti az alázatost üdvösséggel. A kifejezés ez: gyönyörűvé tenni, felékesíteni. Amikor Isten megtérést adott neked, akkor Ő felékesített téged ezzel.

Gondoljunk rá a következőképpen. Mi lenne szörnyűbb, mint egy magában teljesen elmerült, teljesen irigy, teljesen féltékeny nő? Mi lenne rettenetesebb, mint egy férfi, aki teljesen én-központú, és teljesen azzal foglalja el magát, amije van, amije kéne, hogy legyen, és amije még lehet? Semmi mással nem törődik. Mekkora az életem, ha magammal vagyok elfoglalva? Mekkora az életem, ha minden rólam szól, belőlem indul ki? Nevetségesen kicsi! Szerintem ez rettenetes kép az emberről. Az egyetlen rettenetesebb az lett volna, ha Jézus aláveti Magát Sátánnak. Mert Ő nagyobb az embernél, Jézusnak még nagyobb képessége van a szeretetre. Ha Ő hátat fordított volna annak a szeretetnek, amire Ő képes, és Önmagával lett volna elfoglalva, az lett volna a legszörnyűbb dolog. Ám Zsid 4:15 Jézus nem vétkezett. Ő ezt nem tette meg. Ő nem vetette alá Magát ennek. Úgyhogy ez a jó hír. Halleluja!

Ez azonban rettenetes, amikor egy férfi vagy egy nő teljesen önmagával van elfoglalva. Annyira magányos, annyira dühös, annyi félelem van benne. Aztán képzeld el, hogy ebben az állapotában belép a pokolba, és Jel 22:11 rögzül a dolog. Onnan kezdve örökkön-örökké ő ilyen. Onnan kezdve ő örökkön-örökké olyan marad. Örökkön-örökké teljesen irigy, teljesen féltékeny, teljesen öntörvényű, teljesen magáról szól minden: „Mim van? Mim lehetne?”; és ennyi, ami lesz az örökre. Márk 9:44,46,48 – Ézs 66-ból idéz –, ahol az ő férgük meg nem hal, és a tűz el nem alszik. Erről szól, hogy az az ember csak önmagával foglalkozik. Mije lehetne, mije kéne, hogy legyen? Tudom, hogy a pokol undorító kép, és miért beszélek a pokolról, ha szeretetről beszélek? Azért, mert nagyon sokan – mert nem tetszik nekik, mert annyira ocsmány a pokol – elfordítják a fejüket, és megpróbálják letagadni, és nem veszik tudomásul, és nem gondolnak vele. Ám az, hogy elfordítod a fejed, nem ment meg senkit. Az nem szeretet. A tagadás az nem szeretet.

Az, hogy elfordítod a fejed, az nem fogja megmenteni a gyerekedet vagy az unokádat a pokoltól. Lehet, hogy a gyermeked hívő – hála Istennek! –, de ha nem tanítod meg neki, hogy tanítsa azt, amit kap, akkor az unokáddal történhet valami. Figyelj, ezt bátorításnak szánom – mert a válasz nem az, hogy letagadom, ami nem tetszik, hanem a szeretet bánik a problémával. Nem az a megoldás: „Szedd össze magad, menni fog! Jobbak lesznek a dolgok!”; mert ez felszínes, hanem a szeretet ott bátorít, ahol szükségem van rá. Isten szeretné megszabadítani az embert ettől a borzalmas sorstól. Ez a Zsolt 149:4 – Ő felékesíti az alázatost üdvösséggel. Ez Isten szíve vágya, hogy megmentsen, hogy felékesítsen minket. Ha nem vagy hívő, figyelj, Istennek ez a vágya veled. Igen, létezik a pokol, de Istennek az a vágya, hogy felékesítsen téged az üdvösségével.

Ezék 16:13 … királyságra jutottál.

Ez Isten szeretete a valódi szeretet, és ez növekedést hozott Izraelnek. Királysággá lettek. Egy ember volt, aztán két nemzedéken át – egy fiú és még egy fiú – nemzet lett, aztán királyság és dicsőség.

Az igazi szeretet növekedést hoz az ember életébe. Az igazi szeretet nem arról szól, hogy bezár téged egy vitrinbe. Ez az, amiért hiszem, hogy Isten adott kiutat Ádámnak és Évának az Éden kertjéből. Miért? Azért, mert az igazi szeretet nem zár be, az nem próbálja konzerválni a pillanatot. Hanem előrenéz, és azt mondja: „Menjünk előre, és növekedjünk együtt. Van valami a számunkra.”

Ez történt Izraellel, és ugyanilyen Isten szeretete feléd. Ez a szeretet, ami megjelent Izrael felé, és ez Isten szeretete feléd is. Ez a szeretet, ami Izraelt naggyá tette, ugyanaz a szeretet feléd is nyúlik mindenkor. Mindenkor! Milyen szeretet ez? Olyan, ami növekedést hoz, olyan, ami felékesít, olyan, ami megtisztít, olyan, ami betakar, olyan, ami elkötelezett feléd. Ezért hiszünk az örök biztonságban. Mert Isten szeretete elkötelezett szeretet. Amikor belenézek a Bibliámba, akkor ezt a példát látom, és ez az egyik hely, ahonnan tanulok szeretetet. Nézem Isten szeretetét, olvasok róla, és azt mondom: „Te jó ég! Ez lehetetlen. Én ilyet nem tudok.”

Az előző istentiszteleten éppen erről beszéltünk, hogy könnyen felépítek a fejemben egy ilyen gondolatot, hogy nekem ez nem menne, én erre képtelen vagyok, ez túl nagy nekem, túl alkalmatlan vagyok, én túl kevés vagyok, nem vagyok elég szent, én nem vagyok elég hűséges, nekem nincs elég szeretetem. A fejemben ott vannak ezek, úgyhogy soha nem lépek be abba, amit Isten tartogat nekem.

Figyelj! Nem csak annyi, hogy ilyen Isten szeretete, hanem Róm 5:5 ez a szeretet lett kitöltve a szívünkbe a Szent Szellem által. Érted, amit mondok? Ez a szeretet az, amit Isten belehelyezett a szívedbe. Ha hívő vagy Jézus Krisztusban, akkor neked ez megvan. Nem kell, hogy a világod rólad szóljon, vagy rólam, vagy akárkiről. Hanem a világod lehet hatalmas világ, amibe nagyon sok mindenki belefér imával, cselekedettel, szóval… annyi módon!

2. A másik, nem csak hogy példákat látok, hanem ráadásul gyakorlom a szeretetet. Így növekszünk a szeretetben. Azt mondja Pál Ef 5:2-ben, hogy amint Isten adta nekünk a szeretetét Jézus Krisztusban, úgy járjunk mi is abban a szeretetben. Ő kezdeményezett felénk – ez is a szeretetnek az egyik tulajdonsága, hogy kezdeményez, hogy nyit –, Ő szeretett minket, és azt mondja nekünk: Járj ebben a szeretetben. Ez az, ahogy növekszem a szeretetben. Nem csak megkaptam, hanem tovább is adom. Nem csak elfogadom, hanem élek vele, osztom is. Ez az, ahogy viszonyulok emberekhez.

Az egyik órámon valaki azt mondta: „Akkor kezdtem megérteni a kegyelmet, amikor Isten olyan helyzetbe tett engem, ahol nekem kellett kegyelmet adni valaki másnak. Nem az volt, hogy valaki azt mondta: Van kegyelem erre is!; hanem nekem kellett azt mondanom valaki másnak: Rendben, nem harapom le a fejed, hanem kegyelmet adok neked. Akkor kezdtem megérteni a kegyelmet, pedig annyit hallottam róla már addig is! Annyi meghatározást tudtam volna mondani róla, de amikor adnom kellett, az volt az a pillanat, amikor elkezdtem tanulni igazán a kegyelemről.”

Ugyanígy van a szeretettel. Amíg nem adok szeretetet ott, ahol az nincs kiérdemelve, addig nem fogok tanulni a szeretetről. Van ez a hibás gondolatunk, valahogy azt gondoljuk: ha megtartom magamnak a szeretetet, akkor több marad. Ez hiba. Mert Isten szeretete olyan, hogy minél többet adsz belőle, annál több lesz neked. Őszintén, ezért nem kedvelem azt a képet, hogy van egy szeretet-tankunk és azt fel kell tölteni. Úgyhogy, bátorítom a barátomat, ezzel feltöltöm a szeretet-tankját, és akkor majd ő is tud engem szeretni. Mi van, amikor mindenki „lefulladt a benzinkút előtt”? 🙂 Akkor ki ad?

– Adj te! Csináld!

– Nekem sincs! Te jössz!

– Nem! Te jössz!

Képzeld el ezt egy házasságban! Olyan, mint egy horrorfilm! Rettenetes. Ez nem így működik. Nem ez a kép igazából! Nem mi töltjük fel egymásnak. Ez ostobaság! Hanem szeretetet mi Istennél találunk. Mert 1Ján 4:16 Ő a Szeretet. Ő a Szeretet, és Őnála találok szeretetet. Ő az, Aki felkavarja a szívemet. Ő az, Aki felépít. És ha Ő megtölti a szívemet, akkor utána tudok szeretni, tudok bátorítani, tudok vigasztalni, tudok törődni, tudok a másik mellé állni, tudok hűséges lenni, tudok betakarni, tudok segíteni a növekedésben. Miért? Azért, mert Istennél találtam valamit, amire szükségem van.

Ezért olyan fontos hogy hívőként ne lelki hívő legyél. Hanem szellemi hívő legyél. Mert a lelki jól hangzik. „Ó, a szeretet-tank. Mindenki töltögeti a másikét. Nagyszerű!” Ám ez nem működik. Nem válasz. Nekem Istenre van szükségem. Nekem a Szent Szellem szolgálatára van szükségem. Nekem arra van szükségem, hogy a Szellem gyümölcsöt teremjen az életemben, és az szeretet. Mert a szeretet a gyümölcs.

Amikor ez megtörténik, akkor megvan a szeretet még egy jellemzője, hogy a barátom felé a szeretetem feltétel nélküli. Persze, nekem el kellett fogadnom Istentől, de a másiknak nincs mit tennie ezért. Mert Istentől kaptam. Ez az a pont, ahol általában azt mondanánk: „Szép gondolat ez a feltétel nélküli szeretet, de nem működik. Én ilyet nem tudok csinálni. Én erre nem vagyok képes.” Éppen itt a hiba. Mert amikor eldöntöm a szívemben, hogy én ilyet nem tudok, akkor azt döntöttem el igazán, hogy nem fogok belépni abba, amit Isten előkészített nekem. Ez az a pont, ahol hibázom.

Mondhatom azt: Igen, a Biblia tanít Isten szeretetéről, de én ebben nem tudok járni! Viszont ezért szeretem a gyülekezetet, mert itt van lehetőségem járni ebben a szeretetben. Ezért olyan fontosak a szolgálatok, hogy járjak a szeretetben. Ezért olyan fontos a bibliaiskola, mert ott van lehetőségem járni a szeretetben. Ezért fontosak a családok, a barátságok, mert van lehetőségem járni a szeretetben.

Amikor nem jövök el a gyülekezetbe, akkor nyilván – nem olyan nagy szám, hiszen meg tudom nézni az interneten – még mindig megvan az üzenet, de valamit kihagyok. Igazán a testvérek szeretetét. Ami azt jelenti, hogy otthon ülve nézem a képernyőt, és senki nem fog leönteni a büfében kávéval. „Látod! Ezért jobb otthon maradni.” Nem! Mert akkor meglesz a lehetőségem, hogy megbocsássak a testvéremnek. Meglesz a lehetőségem, hogy amikor kicsinyes veszekedésünk van, eldöntsem, hogy növekszem a szeretetben, vagy nem. Itt a lehetőség.

3. Aztán egy nap, ha szeretetben jársz, valószínűleg megfogsz fáradni. Vagy esetleg történik valami rettenetes veszteség, egy tragédia, valakit elveszítesz, vagy a házastársad megcsal, vagy egyszerűen csak elfáradsz, nincs semmire képességed, és akkor mit csinálsz? Hadd fejezzem be ezzel. Beszéltem arról, hogy tanulunk példákból szeretetről, tanulunk úgy, hogy járunk benne, és az utolsó gondolat az, hogy a szeretetről tanulunk imában.

Már meséltem ezt az esetet. Volt egy testvér a gyülekezetben, akit nagyon-nagyon nem kedveltem. Megkérdeztem a pásztoromat róla, mert arra rájöttem, hogy ez így nem jól van. Azt mondta nekem: „Imádkozz érte! Nagyon nehéz utálni valakit, akiért hosszú ideje imádkozol.” Azon tűnődöm, hogy ő honnan tudta. 🙂 Nagyon buta ötletnek tűnt számomra, de azért elkezdtem csinálni, és kiderült, hogy igaza volt. Tényleg, egy idő után megváltozott bennem ez a dolog, és kezdtem szeretni ezt az embert. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy tanulhatunk a szeretetről imában.

Vannak emberek, akik imában a szubjektivitásról tanulnak. Úgy értem, azt tanulják, hogy figyeljenek mindenféle futó benyomásokra és hangulatokra és érzésekre. Ahelyett, hogy Isten szívét keresnék az emberek felé. Ahelyett, hogy Isten Igéjével imádkoznának. Szeretnélek bátorítani ezzel, hogy tanulj szeretetet imában.

Szerintem ezért olyan nagyszerű hely a gyülekezet. Mert itt példáink vannak a szeretetre. Arra gondolok, hogy vannak házaspárok, akik hosszú ideje hűségesen szeretik egymást, akkor az példa. Vannak hívők, akik évtizedek óta hűségesen járnak az Úrral. Ez példa a szeretetre. Vannak emberek, akik egész hívő életükben szolgálnak. Lehet, minden héten evangelizálnak húsz éve. Minden héten vasárnapi iskolában tanítanak. Ez példa a szeretetre.

Amikor egy hívő az Igéhez fordul újra és újra, és keresi az Urat, az példa a szeretetre. Aztán a gyülekezetben gyakorlatot szerzünk a szeretetben. Mert lehet valaki, aki idegesít, de a gyülekezetben van gyakorlatunk a szeretetben. És a gyülekezetben van imánk. Ez csoda az életünkben. Isten tanítani akar az életünkben az igazi szeretetről. Ez az, amit adott nekünk. Ez az, amibe hívott minket. Ez sokkal-sokkal közelebb van hozzád, mint hinnéd.

Annyira könnyű elkezdeni járni ebben! Csak bátorítani akarlak. Imádkozz, járj benne, tanulj róla. Menj bibliaiskolába, tanulj róla. Gyere a gyülekezetbe, gyakorold! Menj a munkahelyedre, menj ki az életbe, gyakorold. Menj haza, imádkozz érte! Ámen.

Drága Urunk, a Te szereteted annyival nagyobb, mint bármi, amit mi el tudtunk volna képzelni, amiről álmodni mertünk volna! Köszönjük Istenünk, hogy annyira közel hoztad ezt hozzánk. Annyira hálásak vagyunk, hogy olyan személyes vagy velünk! Köszönjük, Urunk, hogy így törődsz, hogy így gondoskodsz, hogy így vezetsz, szeretetben és szeretetre. Köszönjük, Urunk!

Urunk, imádkozunk, hogy hadd legyen ez növekvő a szívünkben egész életünkben. Ne önmagunkról szóljon az életünk, mert az borzasztó unalmas lenne. Urunk, kérünk Téged, hogy vonj minket Magadhoz, hogy közösségben legyünk ezzel a szeretettel.

Ha még nem ismered Jézus, biztos, hogy hallottál már Róla, lehet, hogy vallásos vagy, de nem ez a kérdés, hanem az, hogy ismered-e Őt személyesen. Megvan a lehetőséged rá. Ő nem csak meghalt a kereszten, hanem fel is támadt a harmadik napon, és Ő él, mert Ő Isten, és Ő örökké él. A jó hír, hogy Ő örökké él érted. Ami azt jelenti, hogy ha ma megszólítod Őt, akkor Ő megment téged.

Szólítsd meg Jézust, hívd Őt az életedbe. Bízd Rá az életed, a szívedben szólítsd meg Istent, mondd azt Neki egyszerű szavakkal: „Jézus, kérlek Téged, gyere az életembe. Legyél az én Megváltóm. Jézus, ments meg engem! Adj nekem új kezdetet, új szívet. Jézus, hiszek Benned, bízom Benned, ments meg engem. meg akarlak ismerni Téged.”

Ha életedben először imádkoztál így, küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled.

Kategória: Egyéb