Isten szeretete keres, elrejt, megment (Hit, remény, szeretet 3)

2014 január 19. vasárnap  10:30

Ahogy visszanézünk 2013-ra, nagyon sokan merítkeztek be, ebben is követték az Úr akaratát.

Mát 28:19-20 Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

A bemerítés nem az üdvösség kérdése, hanem a tanítványság kérdése. A kettő között különbség van. Ha hiszel Jézusban, ez az üdvösségedre szól; aztán tanítvány vagy, ami azt jelenti, hogy követed Őt, jársz Vele. Ez pedig arra szolgál, hogy járhass mindabban, amire Isten elhívott: a szabadságodban, az örömödben, a szeretetben, amit tartogat neked, a Szent Szellemben, Gal 5. megteremve a Szent Szellem gyümölcsét.

Valaki azt mondta az egyik istentiszteletről: másfél óra tömény békesség. Erőteljes békesség. Ez annyira nagyszerű, hogy megvan ez nekünk!

Egy héttel ezelőtt a reményről beszéltünk. (2014.01.12. de. P. Kende: Remény az életre, remény az örökkévalóságra) A remény az, ami békességet hoz az életünkbe, örömet, hitet. Eféz 6:23 Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt. Ez az, amit megtapasztalunk Isten jelenlétében nagyon sokszor. Akár megmagyarázhatatlan békességet. Olyan békességet, ami túlmegy a mi értelmünkön, a mi magyarázatainkon, Fil 4:7. Miért?

Beszéltünk a reménységről, beszéltünk a hitről (2014.01.12. du. P. Kende: A hitünk velejárói), és most szeretnék a szeretetről beszélni, ha Isten megengedi. Ez a három dolog az, ami annyira meghatározza a hitünket. Annyira kulcs és annyira alapvető! Annyira fontos visszatérni ezekhez újra és újra. Az Újszövetségünk tele van ezzel. Gal 5:6-ban összekapcsolja a hitet és a szeretetet. Amikor a Szellem gyümölcseiről beszél, akkor is ezt teszi. Eféz 1:15-ben az olvassuk: hit Isten felé, aztán szeretet a testvérem felé.

Az Írás folyton összekapcsolja ezeket, és 1Kor 13. végén arról beszél, hogy marad azért a hit, a remény és a szeretet. Ezek azok, amik velünk maradnak, itt az úton a Földön. Aztán nem végig, mert egy nap belépünk az Úr jelenlétébe, és a reményre már nem lesz szükség, mert látni fogjuk Őt, a hitre nem lesz szükség, mert látni fogjuk Őt, de a szeretet az megmarad. Ezért a szeretet a legnagyobb mindközül.

Ezt a szeretetet Istentől kaptuk, amikor hittünk Jézusban. Róm 5:5 kitöltetett Istennek a szeretete a szívünkbe. Azt látjuk, hogy a reménységünk, a hitünk és a szeretet, ez mind össze van kapcsolva. Olyan nagyszerű ez, mert hívőkként ez a mi tulajdonunk. Minden próbálja elvenni, kiszorítani, elfojtani, hogy ne legyen megnyilvánulása, hogy még én se higgyem, hogy ez valós. Még én is megkérdőjelezzem: „Tényleg van szeretet? Tényleg van hit? Tényleg van remény?”

Ugyanakkor ez az az alapvető jogunk, amit senki nem vehet el tőlünk. Jogunk van a szeretethez, a hithez és a reményhez. Ez az, ahogy a kereszténység meghódította a Római Birodalmat. Nem katonasággal, nem keresztes lovagokkal, nem politikai erővel.

Apropó! Jönnek a választások, ezért megemlítem: Ha behozod ide a gyülekezetbe a politikát, Isten bocsássa meg neked, és nekem is azt, amit csinálok veled! 🙂 Ne hozd be a politikát, kérlek! Vedd komolyan, nézz utána, kérlek, hogy szavazz, mert a szélsőségek úgy kerülnek hatalomra, hogy nem szavaznak a normális emberek, de a gyülekezetbe ne hozd be! Ez nem az a hely. Ennyit a politikáról.

A Római Birodalmat a keresztények nem politikával hódították meg. Hanem hogyan? Szeretet, remény, hit – így lett meghódítva. Ez az, ahogy minden szívet meg lehet hódítani. Ez az, ahogy minden helyet meg lehet hódítani. Ez az, ahogy minden erősséget be lehet venni Krisztusért. Ez az egyetlen dolog, amivel győzhetünk az ellenséggel szemben.

Ha azt hiszed, hogy ki tudod logikázni Sátánt, nem nyertél, már most megmondhatom. Okosabb nálad. A teremtés rendjében ő a legmagasabb szinten van. Rengeteg képessége, rengeteg esze van. Bolond, de nem hülye. Úgyhogy nem így győzöl ellene. Járj a hitedben, élj a reményedben, és szolgálj szeretettel és szeretettel. A hitről és a reményről sokat beszéltünk egy héttel ezelőtt, nagyon különleges volt, Isten szolgált felénk. Ez a várakozásunk most is.

Péter első levele nagyon sokat beszél a szeretetről mindkét irányban.

1Pét 1:8a Őt, noha nem láttátok, szeretitek,

Ez Jézus. Nem látjuk Őt, de szeretjük Őt. A szeretet azonban nem onnan indul, hogy én szeretek, hanem hívőként felismerem, hogy Ő szeretett engem először. 1Ján 4:10 nem én szerettem először. Mielőtt megtértem volna, láttam a hívó szót, hallottam Istennek a hangját, láttam a hívást, láttam egy kaput magam előtt, amire az volt írva: Bárki, aki hisz Énbennem, annak örök élete van. Azt mondta Jézus: „Rám bíznád-e az életed? Szeretnél-e Engem?”

Aztán átmentem a kapun, és ma, ahogy visszanézek, azt látom: kiválasztottalak téged a világ alapjainak lefektetése előtt. Még egy: 1Ján 4:10 Én előbb szerettelek téged. Ő szeretett engem először, és én pusztán viszontszeretem Őt. Ennyi az egész, ez történik az életemben.

Nézzünk meg három verset! Először Isten szeretetéről. Erről a szeretetről, amivel szereti az embert.

1Pét 4:6 Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben.

Nem könnyű ez a vers. Sok magyarázat van rá. Lehet azt gondolni, hogy akik halottak. Úgy értjük, hogy a bűneikben halottak, nincsenek újjászületve. Kol 2:13 így beszél erről, hogy halottak, mert nincsenek újjászületve, mert nem ismerik Jézust. Eféz 2:1-2-ben is: halottak. Miért? Mert a bűneikben vannak. Mert nincs megváltásuk. Ezért szeretnénk, ha jönnének emberek a gyülekezetbe, akik nem ismerik az Urat. Ezért fontos az evangelizáció a város több pontján. Miért? Azért, hogy emberek életre keljenek, ahogy mi is.

A másik lehetőség ebben a versben, hogy azokról beszél, akik már meghaltak fizikailag. Őnekik is hirdettetett az evangélium.  A lényeg ugyanaz: az evangélium hirdetve lett nekik. Miért? Azért, mert Isten azt akarta, hogy éljenek. „éljenek Isten szerint a szellemben.” Azért, hogy zoé, azaz örök életük legyen. Azért, hogy éljenek Isten szerint. Ezért hirdettetett nekik. Lehetséges, hogy valaki ránéz egy emberre, aki meghalt, és azt mondja: halott, de Isten szerint él, ha hívő volt. Ha hívő volt – erre lenne szükségünk.

„hogy megítéltessenek emberek szerint testben” Mit jelent ez? Csak gondoljunk egy pillanatra a Római Birodalomra Péter idejében. Kik voltak a keresztények? Azt hiszed, hogy most megvetik a keresztényeket? Azt hiszed, hogy most nehéz kereszténynek lenni? Viccelsz velem? Menj el legközelebb a bibliaiskolába P. Bendegúz Egyháztörténelem órájára, és megtudod, hogy nem.

A Római Birodalomban kik voltak a keresztények? Ők voltak a bűnbakok, ők voltak hibásak mindenért, és elítélték őket. Halálra. Rettenetes halálra. Miért? Mert – figyelj! – ateisták voltak! Ami azt jelenti, hogy nem hittek az isten-császárban. Nem hittek az uralkodóban, aki a földre szállt istenség. Úgyhogy a keresztényre akkor azt mondták, hogy ateista, mert nem hisz a látható istenben. Ez bűntény volt. Úgy értem, hogy a hívők tudták, hogy létezik császár, persze, de nem bízták rá az életüket, nem vetették bele a hitüket.

Nem tudom, hogy vagy ezzel. Lehet, tudod, hogy Isten létezik. Lehet, hogy nem vagy hívő Jézusban. Lehet, tudod, hogy Ő élt, de Jak 2:19-ben azt olvassuk: a démonok is tudják, hogy Ő él. Persze, Ő volt az, Aki kirúgta őket a mennyből. Még mindig érzik valószínűleg. 🙂 Ő volt, Aki legyőzte őket a keresztnél. Azt biztosan érzik még mindig. Azt olvassuk 1Móz 3-ban, hogy ez örök fejfájást okozott Sátánnak. Nem hisznek azonban Őbenne. Tudják, hogy létezik, de nem bízták Őrá az életüket.

Ez az evangélium: Bízni Őbenne. Ez számít. A római társadalom ránézett a keresztényekre, amint megölték őket, és azt mondták: vétkesek, bűnösök, istentelenek, ateisták, gonosztevők. Viszont élnek Isten szerint a Szellemben, Isten szempontjából.

Lehet, hogy azt mondják rólunk: szekta, kultusz, nem bevett egyház, de mi a lényeg? A lényeg az, hogy élünk-e Isten szerint. Ez az, ami számít. Élünk-e Isten szerint? – ez a legfontosabb.

Lehet, azt mondod: én soha nem hallottam erről, de: Róm 1:18-21 nincs mentség. Azt olvassuk ott, hogy nincs mentség, mert mindenki tudja, mindenkiben ki van jelentve Istennek a valósága. Úgy kell elfojtani! Azt olvassuk ott: lenyomva tartani. Olyan, mintha beletennéd egy dobozba és ráülnél a dobozra, hogy ki ne jöjjön, nehogy véletlenül előbukkanjon az igazság: Isten hatalmas, Isten nagy, én felelős vagyok Neki, engem Ő alkotott, és nekem kell eldönteni, hogy bízom-e Benne.

A jó hír: Isten szeretete az ember felé. Miért akarja Isten, hogy mindenütt hallják az evangéliumot? Miért fontos a nemzetközi keresztény rádióadás? Miért hasznos az internetrádió? Miért hasznos a közvetítés? Miért hasznos több nyelven beszélni róla? Miért? Azért, mert Isten nem akarja, hogy bárki elvesszen. 2Pét 3:9 Isten azért hosszútűrő, mert nem akarja, hogy bárki elvesszen.

Akkortájt, amikor kisgyerekek voltunk itt néhányan, Isten azt mondta: Itt az idő, jöhet Jézus! Aztán ránk nézett, és azt mondta: „Na jó! Még várok kicsit.” Így van veled is: Isten várt még egy kicsit. Miért? Mert arra néz, akit meg tud menteni, ki az, akit ki tud segíteni? Ha esetleg most jutnál hitre Jézusban, akkor joggal mondhatnád: „Azt a mindenit! A történelem miattam tartott eddig.” Tényleg! E szerint a vers szerint. Mert Isten hosszútűrő, azért mert azt szeretné, hogy minél többen megismerjék Őt. Mekkora szeretet ez!

Amikor a srác áll és vár a kezében egy csokor virággal, és látjuk, hogy már eltelt némi idő, egyre türelmetlenebbül topog, a virágok már kókadnak, akkor miért van ott még mindig? Szerintem a szeretet miatt. Persze manapság ez már nem így működik, hanem felkapja a mobilt, és: Hol vagy már? 🙂 Ez nem volt így régen.  Miért vár mégis? A szeretet miatt.

Miért vár Isten? A szeretet miatt. Ezért van az, hogy ha bejössz a gyülekezetbe, és eleinte nem érdekel túlságosan, csak hallgatod, nem biztos, hogy ezt akarod-e vagy sem, mi nem fogunk rugdosni téged. Bátorítunk, de nem mondjuk: „Testvérem! Ezt így és így csináld, ha rendes keresztény akarsz lenni.” Miért? A szeretet miatt. Azt mondjuk: Járj az Úrral! Örömmel mondjuk ezt, teljes szívvel. Vedd komolyan! Ez érted van. Ez miattad van. Ez neked fontos. Azok az imák, azok az Igék a Bibliádból, ezek az istentiszteletek, az a közösség neked fontos, a te növekedésedre.

1Pét 4:7 Mindennek a vége pedig közel van, …

Mennyire közel? Jak 5:8 közel van a vége, az, hogy Jézus visszatér. A gondolat ez: sürgősség. Hogyan gondolkodom? Amikor édesanyám azt mondta: Mire haza jövök, legyen kiporszívózva!; hogyan gondolkodtam? Feküdtem a hátamon, néztem a plafont, néztem a TV-t, olvastam valamit. Aztán öt perccel azelőtt, hogy megjött volna, villámgyorsan megcsináltam. Miért? Van egy szavunk erre: sürgősség. A lustaság a másik szó. Az utolsó öt percről van szó! 🙂 Amikor az ember tudja, hogy mindjárt itt az idő.

Ezek a versnek ezt igyekeznek kommunikálni felénk. Annyi helyen még! 1Thess 5:6 sürgősség. Vegyük komolyan. Itt az idő. Ne vegyük félvállról a dolgot, mert nem tudjuk, hogy mikor jön, de tudjuk, hogy jön. Sürgősség! Mint amikor a pizzéria azt mondja, hogy húsz perc után nem kell fizetni a pizzáért. Úgyhogy látod a pizza futárt cikázni az motorján az autók között a belvárosi forgalomban, ahogy „fénysebességgel” megy. Sürgősség. Oda kell érni a címre!

Gondoltál-e erre: Jézus nagyjából kétezer éve élt a Földön. Kétezer év telt el azóta. Mennyivel közelebb vagyunk a visszatéréséhez! Még egy: Izrael visszatért a földjére. Mekkora dolog ez? Mekkora csoda ez, hogy Izrael létezik, mint állam! Komolyan, ez hatalmas dolog. Krisztus után hetventől majdnem kétezer (ezerkilencszáz) éven keresztül nem volt hazája ennek a népnek, és van megint. Ennyi idő után egy nép nem talál újra hazát. Ilyen nincs. Viszont a próféciák és Isten ígéretei feléjük, azok igazak, mert Izrael ott van, ahol lennie kell. Miről szól ez? Az Úr közel!

Még egy: Európai Unió. Olyan amilyen, nem politizálunk. Csak hadd mondjak egy dolgot róla! Európa egyre inkább egyesült. Lenyűgöző módon ugyanebben az időben Európa egyre inkább megosztott. Vicces, nem? Amiről szó sem lehetett tíz évvel ezelőtt, az egyszemélyi vezetőség, ma beszélnek róla. A másik az, hogy egyre inkább megosztott. Ezt nem kell ragoznom, mind látjuk, tudjuk.

Honnan ismerős ez a Bibliánkból? Dán 2:42. Azt olvassuk, hogy ez a királyság egységes lesz, és erős, ugyanakkor megosztott és gyenge. Ezt látjuk. Ha nem tudod, miről beszélek, van a bibliaiskolánkban Dániel és Jelenések óra, P. Eric tanítja.

Miért mondom ezt? Az Úr közel. „Mindennek a vége pedig közel van.” Tehát mi az utasítás?

1Pét 4:7 … legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.

Miért legyünk józanok? Miért legyünk mértékletesek? Ezt sok más helyen olvassuk, mondok néhányat. 1Pét 1:13 legyünk józanok a reménység miatt. Mert van reménységünk, mert nem ez a minden.

Néha megrészegít a balhé, ami történik velem. Túl mélyen iszom belőle, beleveszek a dologba, és elveszítem a józanságomat. „Nem látod, hogy mennyi bajom van?! Hagyjál már! Te is az idegeimre mész!” Tudod, miről beszélek? A reménység miatt legyünk józanok. 1Pét 5:8 az Ellenség miatt legyünk józanok. Másként alszom otthon az ágyamban – ahol „van az ajtón sok zár, és van egy vérengző kutyánk, és be van kötve a rendőrségre” –, ott nyugodtan alszom. Egész másként alszom, ha valaki bezárt az oroszlánketrecbe éjszakára. Akkor másként alszom! Vagy lehet, hogy nem. 🙂 Legyünk józanok, mert van egy Ellenségünk.

1Thess 5:6-8 legyünk józanok, legyünk éberek, mert nem az éjszakának az emberei vagyunk, hanem kinyílt a szemünk Isten igazságára és ismerünk dolgokat. Tit 2:11-12 legyünk józanok az Isten kegyelme miatt. Isten kegyelme miatt, mert az segít nekünk józannak maradni. Nem belecsavarodni abba, amibe mindenki belecsavarodik. Legyünk józanok az imára!

(Nem fogok végigmenni rajta, mert nincs időnk rá, de ez magában nagyszerű üzenet.)

1Pét 4:8 Mindenekelőtt pedig tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez.

Semmi más nem tart fenn egy kapcsolatot. Semmi más nem tart meg egy barátságot, egy házasságot. Semmi más nem tart meg kapcsolatot, csak a szeretet. Miért? Mert meg kell bocsájtanom, és nekem is meg kell, hogy bocsásson a másik. Ezt csak a szeretet miatt fogom megtenni. Ezt olvassuk itt: mert a szeretet sok vétket elfedez. A szeretet sok vétket eltakar. Ez az egyik nagy jellemzőnk.

Isten szeretett mindannyinkat, és azt akarja, hogy mindenek éljenek. Kevés az idő, és Péter azt írja nekünk, hogy vegyük komolyan a szeretetet, ez nem vicc. Ez nem játék. Ez nem móka. Ez komoly dolog. Ez örömteli, de komoly. Mert lehet valami örömteli és komolytalan, de ez örömteli és komoly. Ami azt jelenti, hogy öröm szeretnem a testvéremet. Öröm van abban, hogy szeretem a testvéreimet a hitben. Ez öröm.

Ám ha nem veszem komolyan, akkor meg fog bántani, cserben fog hagyni, hátat fog fordítani, rosszul fog énekelni, rosszul fog prédikálni… csinál valamit és el fogom veszíteni a szeretetemet. Azt mondja Isten, hogy örömteli dolog és vegyük komolyan, ragaszkodjunk hozzá. Ez a kifejezés: tartsatok ki az egymás iránti szeretetben. Legyen intenzív ez a dolog. Ragaszkodjunk hozzá.

Hány testvérem bántott meg az évek során? Huszonnégy éve vagyok hívő, lehetne jó hosszú listám. Biztos vagyok benne, hogy hosszabb listám lehetne, mint akik még nem tettek ilyet. Azt hiszem, sokan így mérik, hogy amikor többen vannak a „megbántottak engem” kategóriában, akkor a mérleg elbillen. Elmegy, és elhagyja Isten akaratát, mert azt mondja: „Többen bántottak meg engem! Itt is. Ez is olyan, mint a többi.”

Pedig nem olyan. Mert itt van hit, itt van remény, itt van szeretet. Ezt olvassuk. Ez az igazság. Erről beszél nekünk a Szent Szellem. A szeretetet azonban komolyan kell vennem. Mert ha nem veszem komolyan, akkor el lesz rabolva tőlem, akkor meg leszek fosztva. Akkor kirabolnak és ez nem lesz az enyém.

Mikor látjuk ezt a kifejezést: a szeretet sok vétket elfedez (vagy eltakar)? 1Móz 9:23 azt olvassuk, hogy Noé egyik fia látta az ő meztelenségét, kigúnyolta és kihirdette, de a másik kettő hátrafelé bementek, hogy ne lássák, és aztán betakarták őt. Ez a szeretet, ami sok vétket eltakar. Betakarták őt, hogy ne látszódjon a szégyene. Ilyen a szeretet.  A szeretet eltakarja, és bátorít és segít.

A betakarás nem azt jelenti, hogy nem törődünk vele. A betakarás azt jelenti, hogy Gal 6. igyekszem segíteni, melléállni, bátorítani, kisegíteni, de ne fogom kidobolni, nem teszem fel egyik internetes megosztóra sem, nem hirdetem ki. Van ennek egy keresztény módja. Odamegy valaki a testvérekhez, és azt mondja valakiről: „Figyelj! Imádkozzunk őérte, mert azt csinálta, hogy…” Ne csináld ezt! Nem számít, hogyan álcázod, attól még pletyka.

A szeretet elfedezi a bűnt. Példabeszédek 10:12 minden vétket elfedez a szeretet. Péld 17:9 azt látjuk, hogy ez megőrzi a barátságot, megőrzi a kapcsolatot. Ha Isten szeretete olyan volt, hogy eltakarta a bűnünket, és aztán Jézusban megfizetett értük, akkor mi van a mi szeretetünkkel? A mi szeretetünk is eltakarhat bűnöket, mert Jézus megfizetett érte, és tehetünk ezért valamit.

Ján 13:34-35 Mi Jézus utasítása nekünk? Az, hogy szeressük egymást. Mit mond, miről fog megismerni minket a világ? Arról, hogy egymást szeretjük. És mit mond rólunk a világ ma? Hadd mondjak egy érdekes kifejezést: gyűlöletbeszéd. Ami azt jelenti, ha azt mondom, hogy a homoszexualitás bűn, az gyűlöletbeszéd. Ha azt mondom: ne csináltass abortuszt!; akkor: Azt nem lehet! Érted, hogy miről beszélek.

Miért? Miről szól ez? Azt mondják rólunk, hogy mi vagyunk a bűnösök, mi vagyunk azok, akik gyűlölnek, mi vagyunk a homofóbok. Viszont én nem félek a homoszexuálisoktól. Nincs semmilyen fóbiám tőlük, de bűn, amit csinálnak. Ez a helyzet. Tetszik, nem tetszik, ez igei dolog. Nem én mondom, hanem a Biblia. Ha le tudod beszélni Istennel, hogy írja át, tedd meg. 🙂 Ígérem, hogy akkor én is meggondolom.

Ha azt szeretnéd, hogy megváltoztassam, akkor az a feleletem: Sajnálom, nem a menedzsmentben vagyok, úgyhogy én nem tudok ilyet csinálni, nincs jogosultságom hozzá. Miért fontos ez? „A keresztény gyűlölködő.” Miért jó ez? Azért, mert akkor nem látszik a legfontosabb: a szeretet. Az, ami valós, az, ami tényleg benne van.

Miért mondom a homoszexuálisnak: Ne csináld! Azért, mert kárt teszel magadban. Azért, mert tönkreteszed magad, a lelkedet is, és persze a betegségen keresztül fizikailag is. Miért mondom a paráznaságra, hogy bűn? Azért, mert tönkreteszed magad. Miért mondom a drogra, hogy bűn? Azért, mert fontos nekem az életed. Lehet, hogy nem ismerlek, de szeretlek annyira, hogy megmondjam: ne csináld, mert tönkreteszed magad.

Miért mondom azt: Ne csináltass abortuszt! Inkább szüld meg, és ajánld fel örökbefogadásra. Tényleg. Még mindig jobb. Miért? Azért, mert nem fogsz tudni megbocsájtani magadnak azért, hogy megölted a gyermekedet. Mindegy, hogyan magyarázod meg, nem tudod megbocsájtani magadnak, és nem kívánom neked, amit csinálsz magaddal.

Úgyhogy mit csinál a szeretet a bűnnel? A szeretet ránéz az emberre, szereti az embert, és gyűlöli a bűnt, bánik a bűnnel és segít az embernek. Viszont nem hirdeti ki, hanem igyekszik változást hozni. Jézus azt mondta: a szeretetünk által leszünk ismertek. Ez az akarata a számunkra.

1Thessz 5:8-9 Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet páncélját és sisak gyanánt az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Köszönjük Istenünk a hitet, amit Tőled kaptunk, a reményt, amit Tőled kaptunk, a szeretetet, amit Tőled kaptunk. Kérünk Urunk, hogy nap mint nap éleszd a szívünkben ennek a valóságát. Újra meg újra kavard fel, újra meg újra éleszd fel. Kérünk Istenünk, hogy add a szívünkbe ennek az erejét ebben az évben, hogy szeretetben járhassunk, hogy hitben járhassunk, hogy reménységgel élhessünk. Kérünk Urunk, áldd meg a testvéreket, minden hívőt, minden gyülekezetünket, áldd meg minden szolgálatunkat. Kérünk Urunk, hogy használd őket ebben az évben emberek üdvére, emberek növekedésére, hogy a Te követésed nagyobb legyen az életünkben, mint önmagunk, mint az egész világ.

Ha nem ismered Jézust, akkor hallottad az evangéliumot: hinni Jézusban – az nem azt jelenti, tudod, hogy létezett, hanem azt, hogy Rá bízod magad, az életed, és azt mondod Neki: „Jézus, ments meg engem. Tudom, hogy Te meg tudsz menteni. Bízom Benned.” Mondd azt a szívedben, ezek egyszerű szavak egyenesen Istennek: „Jézus, kérlek Téged, ments meg engem. Adj nekem új kezdetet! Gyere az életembe, gyere a szívembe, adj nekem új kezdetet, új szellemet, új gondolatokat. Jézus, meg akarlak ismerni Téged. Bízom Benned. Hiszek Benned.”

Ha életedben először döntöttél így, kérlek, küldj egy e-mailt nekünk (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled!

Ámen.

Kategória: Egyéb