Isten nyílvesszői – az Ő szolgái (Bibliaiskola) (rosszul hallható magyar fordítás)

2013 augusztus 26. hétfő  17:30

Zsolt 45:5 Nyilaid hegyesek, a király ellenségeinek szívébe hatolnak; népek hullnak lábad alá.

A királyról szól, de Istenről beszél. Istennek vannak hegyes nyilai, amik az Ő ellenségének a szívébe hatolnak. Ez igazán a mai üzenetünk. Mik Isten nyilai az Ő ellenségének a szívében? A válasz az, hogy az Ő szolgái. Azok a szolgái, akiknek célja van, akik meghatározott irányba tartanak, valami felé tartanak.

Mert Istennek sok szolgálója van, akik nem tartanak sehova, akik nem akarnak semmit, akik csak kóvályognak jobbra-balra, előre-hátra, és aztán ugyanott kötnek ki. Körbe-körbe járkálnak, de nem sok minden történik. Nagyon sok szolgája van, akiket Isten elhívott, akiket Isten megváltott, akiket Isten megigazított, akiket Isten már megdicsőített – egy nap ez nyilvánvaló lesz –, de még sincs irányuk. Nem olyanok, mint a nyílvesszők. Nincsen irányuk.

Zsid 1. végén azt mondja: Istennek vannak angyalai, ezek a szolgálók, akiket Ő kiküldött. Kiküldte őket. Ez is olyan, mint egy nyílvessző. Istennek van egy angyala, akinek van egy bizonyos feladata, és ezt el fogja végezni. Ám nem csak az angyalok ilyenek.

Fil 3:14 célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.

célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért”. A cél a görögben: szkoposz. Ez olyan, mint nagyon messze egy kicsi pont, ott van kijelölve, az a cél. Pál olyan, mint egy nyílvessző, van kitűzött célja. Tart valahova, és nem akar erről lemaradni. Nyomul efelé. Ez Istennek a vágya velünk, hogy mi az Ő nyilai legyünk, hogy legyen irányunk, hogy tartsunk valahova, és hogy túl tudjunk jutni, hogy célba érjünk.

Ézs 55:11 úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem.

Isten Igéje nem tér vissza dolgavégezetlenül. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten elküldi az Ő Igéjét, akkor az elvégzi azt, amire Isten küldte. El fogja végezni a célját. Ez igazán rólad és rólam beszél, mert a következő vers:

Ézs 55:12 Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezetlek benneteket.

Isten azt mondja: „Kiküldöm az Igémet és nem lesz hiábavaló. Nem csak úgy jön-megy, hanem az Én Igém kimegy, és célba ér.” Azt is mondja: te is örömmel fogsz menni, és békességed lesz, azért, mert Isten akaratában leszel. Nem fogsz hiábavalóan kószálni jobbra-balra, célja van az életednek. Csak képzeld el Sátánt és az ő királyságát. Megrökönyödik, amikor te megalázod magad.

Jak 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

Azt mondja: foglalj állást Krisztussal, húzódj közel Istenhez. Amikor állást foglalsz, akkor az Ellenség elmenekül. Amikor játszadozom az Ellenséggel, amikor beadom a derekamat az Ellenségnek, akkor az Ellenség nem fog elmenekülni. Viszont ha megállok Istennel, akkor véghezvittem a célomat. Ez lenyűgöző.

Én, a gyenge győzésre állok. Mint Dávid és Góliát. Kicsodák vagyunk mi? A gyülekezet. Sok gyülekezet van. Sok jó gyülekezet van, Istennek hála! Nincs nagy hatalmunk, nincs sok pénzünk, nincs nagy dicsőségünk, nincs sok ismeretünk, talán, de Istennel állunk. Ha Istennel állunk, akkor az Ellenség elmenekül. Nem tud ellenállni az Ellenség.

Isten nyílvesszője. A nyílvesszőnek van bizonyos célja. Istennek célja van vele. A röppálya másik oldalán van egy célpont. Ott van az Ellenség. Istennek célja van vele.

Zsolt 45. elején azt mondja: Isten a legcsodálatosabb, de vannak ellenségei, és szüksége van nyílvesszőkre. Ez te vagy és én. Van egy bizonyos célunk, céllal mozgunk. Nem csak cél nélkül tévelygünk jobbra-balra.

Amikor udvaroltam a feleségemnek, akkor hosszan sétáltunk a városban, nem tudom merre jártunk, de amikor találkoznom kellett vele, akkor GPS-re nem volt szükségem, hanem világosan tudtam, hogy hova tartok. Át a városon, mert volt célom. Ez két nagyon különböző történet, de ezek vagyunk mi.

Lehetek ilyen, hogy a fejemben el vagyok veszve, kóválygok, miközben Istennek a szolgája vagyok, de nem egy nyílvessző, és nincs egy bizonyos célom. Mire valók a nyílvesszők?

Mire jó a nyílvessző? Piszkálni az orromat? Igazán nem. Vagy vakargatni a hátamat? Arra is lehet használni, de nem az a célja. Erről beszélek.

Az embereket Isten teremtette, és nem arra, hogy Sátánt szolgálják, imádják. Az emberek nem arra lettek teremtve, hogy a világ rendszerének ambíciója alatt éljenek. Nem arra lett teremtve, hogy ennek a világnak az urát, Sátánt szolgálja. Senki sem arra lett, hogy őt emelje fel.

Senki nem lett erőszakra teremtve. Senki arra, hogy pénzéhes legyen. Senki a gyűlöletre, senki a rasszizmusra. Senki. Egyetlenegy ember sem erre lett teremtve. Lehet erre használni őket? Nem! Ugyanúgy, ahogy egy nyílvesszőt sem lehet arra használni, hogy a fogadat tisztítsd vele. Nem erre lett kitalálva. Nyilván, lehet erre használni, de nem ez a célja. Miért mondom ezt? Mert:

1Ján 3:8b Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Az Ellenség szeretné használni az embereket, és kihasználni őket. Ez az ő vágya. Ez az, amit tenni fog. Jézus azonban felszabadít minket. Hogyan teszi tönkre az Ellenség munkáját az életemben?

Ján 8:12 Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

Szeretem ezt. Ő annyira szerette ezt a világot, hogy az Ő Fiát adta. Isten annyira szerette ezt a világot, hogy eljött ide. Isten nem olyan módon szerette a világot, hogy el kezdje követni azt, nem olyan módon szerette a világot, hogy megengedte volna, hogy a világ kihasználja Őt. Sátán szeretné használni a hívőt. Sátán szeretné, ha az ő eszköze lennél.

Nagyon sokat beszéltünk erről: negativitás, pletyka, gyűlölet, és megoszlást szítani a gyülekezetben, lejáratni a kereszténységet, és szégyenbe hozni, hogy azt mondja: „Igen, hívő vagyok, de mit számít?!” Isten nem akarja, hogy cél nélkül élj.

Ján 17:14 A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok.

Ján 17:16 Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok.

Itt vagyunk a világban, de a világ nem a forrásunk. Isten téged nem arra teremtett – ahogy senkit sem –, hogy az Ő saját céljára használjon. A nyílvesszőt nem arra találták ki, hogy a tegezben pihenjen, de a világ szeretne így használni téged.

Itt gyermekekről beszél:

Zsolt 127:4-5 Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.

Vissza tudják verni az ellenséget. Istennek van a legtöbb gyermeke a világban. Ő teremtett minket. Az emberiség az Övé. Minden egyes ember céllal teremtetett. Isten szándéka szerint mindenkinek van hely örvendezni, szeretni, növekedni, és hogy véghezvigye Istennek az akaratát.

Nagyon sokan ezek közül nyílvesszőt arra használják, hogy a kaki mélységét mérjék vele a WC-ben. 🙂 Vagy lehet, hogy ott van egy bárban, és azt teszteli, hogy a nyíl feloldható-e pálinkában. 🙂 Az emberek valaki más álmainak az építőköveiként használják. A nyílvesszők nem erre készültek. Szeretnélek bátorítani ebben. Talán kihívás, hogy hova tartasz. Nem arra lettél kitalálva, hogy a világ használjon az Ellenség által vagy a régi bűnös természeted által. Hanem arra lettél teremtve, hogy Isten célját véghezvidd.

2Kir 13-ban van Jóás király. Az történt vele, hogy lehetőséget kapott. Isten akart neki ígéretet adni, de ő nem jó király. Nem hívő. Ő e világnak a királya. Ott van Elizeus próféta. Jóás e világ embere, a világ gondolkodás módja. Mi történt? Kilőtt egy nyilat. Isten azt mondja: „Ez a győzelem nyílvesszeje Szíria felett. Vedd elő a tegezt és lőj a földbe!”

A király a földbe lőtt egyszer vagy kétszer, aztán megállt. Isten mérges: Miért hagytad abba? Az érdekes az, hogy a próféta a kezét ráteszi a király kezére. A király lő, és a próféta ráteszi a kezét. Miért? Azért, mert Isten azt akarja mondani: „Veled vagyok ebben.  Te nem hiszel Bennem, de Izrael az én népem, szeretem őket, és van egy célom velük. Veled vagyok ebben.” Jóás nem tudja, hogyan kell használni azokat a nyilakat, nem tudja, hogy mire való.

Ha a világtól akarod megtanulni, hogy hogyan éld az életed, akkor mit gondolsz, hogyan fog működni? A világ nem tudja, hogy Isten nyílvesszőit hogyan kell használni, és nem tudja, hogy mire való. Valami másra fogják használni, és nem a megfelelő, nem a jó célra. Célba tudsz-e találni, ha csak a világ mondja el neked? Nyilván, tudjuk a választ.

Az egyik görög szó a bűnre hamartia, azaz céltévesztés. Van egy cél és a nyílvessző elmegy mellette. Lehet, hogy nagyon közel, de attól még mellé megy. Nem erre a fajta életre lettünk elhívva.

Hogyan készül a nyílvessző? Nagyon fontos, hogy miből készül. Ha Isten akaratában szeretnél élni, ha szeretnél szárnyalni Isten céljában és akaratában, Fil 3:14 a magas elhívásban, ha akarod ezt, akkor felkészülésre van szükséged. Például, ha összeszereled a nyílvesszőt, ha összeragasztasz dolgokat, és nem vársz vele, szétesik. Szükség van felkészülésre. Én bátorítalak erre: bibliaiskola, de ugyanakkor növekedjünk imában, közösségben. Miről szól a szolgálat, miről szól a Biblia?

Tehát, hogyan készül a nyílvessző? Szükség van könnyű fára, de olyanra, ami erős. Ez vagy te. Olyan emberek, akik kapcsolatban vannak Istennel. Ez a könnyedség. Közösségben lenni Istennel, ismerjük Jézust, és örömünk van ebben. Lehet, hogy nyomás alatt leszünk, de van egy ilyen tulajdonságunk: a felhajtóerő. Végső soron ott van Jézus. Ne add fel! Ne engedd el ezt a kapcsolatot, hanem ragaszkodj Őhozzá. Még akkor is, ha sok évig nincs semmilyen eredmény. Még akkor se, ha semmi nem történik éveken keresztül, ahogy megyünk előre.

A nyílvesszőnek kell, hogy legyen hegye. Ez is nagyon fontos. Kell a fókusz. A gyülekezet a cél. Ezért vannak misszionárius képeink, ezért prédikáljuk a Bibliát, ezért vannak hírleveleink. Annyira bátorító. A gyülekezet harmada szeret hírleveleket olvasni misszionáriusainktól. Az emberek tudni akarnak erről, azért, mert van pontos cél, és meg kell tanulnunk összpontosítani. Ugyanúgy, ahogy Pál is megtanult összpontosítani az elhívásra: van egy célom, és arra megyek, arra tartok.

A nyílvessző végén tollak vannak. Ez mire való? A stabilitásra. Azért, hogy egy irányba tudjon menni és ne billegjen. Erre van szükségünk. Hála Istennek a gyülekezetért! Mert Zsid 12:13 a gyülekezetben egyenes ösvényünk van, és nem tesszük nehézzé az embereknek, hogy ezen járjanak, és hogy növekedjenek Krisztusban. Ez az az út. Ez egyenes út. Ez nincs elrejtve. Könnyű ezen járni.

Aztán valahogy össze kell illeszteni a részeket.

Eféz 6-ban beszéltünk a szellemi fegyverzetekről. Volt erről a részről egy üzenetsorozatunk (2010. augusztus-szeptember).

Ef 6:14a Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igazlelkűséggel,

Említettem akkor, hogy a magyar hadseregben az öv tartja össze az embert alapvetően. Az oldalán tárak lógnak, aztán van egy kése, lehet egy második fegyvere is, aztán a vegyvédelmi köpeny, és még valamik körbe-körbe. Úgyhogy, ha azt akarod, hogy a magyar katona szétessen, akkor egyszerűen csak kihúzod az övet a nadrágjából. Nem csak a gatyája esik le, hanem minden más is. 🙂

Mi is így vagyunk, ha az igazság nem tart minket össze. Ezért van szükségem nap mint nap a Bibliámra, ezért van szükségem Isten Igéjére. Ezért van az, hogy ennyire fontos a bibliaiskola. Mert ennek az igazságnak meg kell erősödnie. Nem azért tanulom az igazságot, hogy ismerjem, hanem azért tanulom az igazságot, hogy összetartsa az életemet.

Mire való a nyílvessző? Arra, hogy a tegezben pihenjen? Nem! Ez fontos hely a számukra. A gyülekezet a felkészülés helye, hogy végül kimenjünk. Nagyon sok hívőt látunk, amint bejönnek, izgatottak és túl hamar elmennek. Aztán csalódottakká válnak. Ezek szomorú történetek. Szeretnélek abban bátorítani, hogy készülj, és szánj rá időt, hogy növekedj. Nyilván, mindannyian ezt tesszük életünkben.

Még egy kép. A nyílvessző nem is az íjra lett kitalálva, hanem arra, hogy igenis célba találjon, de az íj nélkül nem történhet meg. Azt hiszem, hogy ez is olyan, mint a gyülekezet. A gyülekezet az, ami kiküld bennünket. Bizonyos értelemben, vannak emberek, akiket kiküldünk Afrikába, Ázsiába, Latin-Amerikába, vannak, akiket a vidéki városainkba. Kiküldjük az embereket. Ez egy módja a kiküldésnek. Van másik módja is, amikor azt mondjuk: „Szükséged van egy szolgálatra. Legyen szolgálatod. Csinálj valamit!” Ez olyan, mint amikor kilövik a nyilat. Tanítunk és növekedsz.

Igazán azt akartam nagyon világossá tenni, hogy nem arra lettél kitalálva, hogy az Ellenség és a világ tervét teljesítsd. Nem erre lettél teremtve. Csomó ostoba dolog van. Hanem arra lettél teremtve, hogy repülj, szárnyalj abban a magas elhívásban a kijelölt cél felé, amit Isten jelölt ki. Ne állj meg! Ne ess le! Ne add fel! Legyen fókuszod, legyen stabilitásod, tartós legyél, hogy eltaláld a célpontot. Ahogy Pál is mondja:

2 Tim 4:7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.

„Nyertem és megkaptam a koronámat. Győztes vagyok. Célba értem.”

Isten ments, hogy elveszítsd ezt a fajta megtapasztalást azért, mert valami másra vagy használva. Arra, amire Isten nem teremtett. Arra is lehet használni egy nyílvesszőt, hogy bedobálj valamit a szádba, de nem erre lett kitalálva. Ne éld így az életed! Használhatod így az életedet, hogy ideig tartó nyomot hagysz ebben a világban, de Isten azt szeretné, hogy örökkévaló hatásod legyen. Az örökkévalóságban. Ámen.

Kategória: Egyéb